Byla 2-1156/2009
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. ir 2009 m. liepos 15 d. nutarčių, priimtų bankroto byloje Nr. B2-2142-527/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Danske lizingas“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. ir 2009 m. liepos 15 d. nutarčių, priimtų bankroto byloje Nr. B2-2142-527/2009.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Murena“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Forum regis“.

4Kauno apygardos teisme 2009 m. birželio 30 d. 16,35 val. faksu buvo gautas pareiškėjo UAB „Danske lizingas“ prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, bei iškelti bankroto bylą atsakovui, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Šilkuva“.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 1 d. nutartimi atsisakė pareiškėją UAB „Danske lizingas“ įtraukti į atsakovo UAB „Murena“ bankroto bylą Nr. B2-2142-527/2009 trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, bei atsisakė priimti pareiškėjo reikalavimą iškelti bankroto bylą atsakovui, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Šilkuva“. Nurodė, kad pareiškėjo prašymas buvo gautas po to, kai buvo priimta nutartis iškelti bankroto bylą atsakovui. Teismo nuomone, teise pareikšti ieškinį dėl tapataus ginčo (dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui) jau pasinaudota, o esant dviem byloms, kuriose pareikšti reikalavimai dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, turi būti nagrinėjama anksčiau iškelta byla. Pažymėjo, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. lapkričio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-939/2008 paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartį, kuria analogiškoje situacijoje ieškinys buvo atsisakytas priimti. Be to, teismas atsisakė priimti pareiškimą ir dėl to, kad nesilaikyta įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Pagal Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatą kreditorius apie savo ketinimus kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad, jų neįvykdžius per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Taigi įstatymas nustato išankstinio neteisminio sprendimo tvarką, kurios kreditorius privalo laikytis prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui. Teismas taip pat pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje taip pat nėra pagrindo įtraukti pareiškėją trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Pagal susiformavusią teisminę praktiką trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, pripažintini po bankroto bylos iškėlimo į bylą įstoję kreditoriai, teismo nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, nes jie į bylą įstoja turėdami tikslą ne siūlyti iškelti bankroto bylą atsakovui, o patenkinti savo finansinius reikalavimus skolininkui jau iškeltoje bankroto byloje. Todėl pareiškėjas bus laikomas trečiuoju asmeniu tik po to, kai teismas patvirtins jo finansinį reikalavimą.

6Kauno apygardos teisme 2009 m. liepos 13 d. buvo gautas pareiškėjo UAB „Danske lizingas“ atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarties, kuriuo prašoma panaikinti šios nutarties dalį dėl administratoriaus UAB „Forum regis“ paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Šilkuva“ bei atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti. Pareiškėjas nurodė, kad:

71. Būdamas vienu iš stambiausių atsakovo kreditorių, nebuvo informuotas apie bankroto proceso inicijavimą, nors pagal lizingo sutarčių bendrųjų dalių 7.1.15.2 punktą jam apie tai turėjo būti pranešta. Dėl šios priežasties pareiškėjas neturėjo galimybės tinkamai atstovauti ir ginti savo kaip kreditoriaus teises.

82. Pareiškėjui atsitiktinai sužinojus apie prašymo iškelti atsakovui bankroto bylą nagrinėjimą, jis nutarties priėmimo dieną pateikė prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Šilkuva“, tačiau teismas šio prašymo net nesvarstė ir taip pažeidė pareiškėjo, kaip vieno iš stambiausių kreditorių, teises.

93. Teismas nepagrįstai administratoriumi paskyrė ieškovo, kurio reikalavimas tesiekia 53 065,67 Lt, pasiūlytą bendrovę „Forum regis“. Šio administratoriaus įgaliotas asmuo K. S. negali tinkamai atstovauti UAB „Murena“ kreditorių interesams, nes jis nuo 2008 m. birželio 9 d. atstovauja UAB „Pramogų era“, kurios stambiausias kreditorius buvo UAB „Murena“. Kadangi UAB „Murena“ reikalavimai UAB „Pramogų era“ bankroto byloje nebuvo patenkinti, tai lėmė pačios UAB „Murena“ nemokumą. Šios aplinkybės, pareiškėjo nuomone, patvirtina, kad administratorius negali tinkamai ir kokybiškai atlikti savo funkcijų bei atstovauti bankrutuojančios įmonės kreditorių.

10Kauno apygardos teisme taip pat gautas pareiškėjo UAB „Danske lizingas“ atskirasis skundas, kuriuo jis prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutartį panaikinti ir įtraukti pareiškėją į UAB „Murena“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus. Nurodo, kad:

111. Teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, motyvuodamas tuo, kad UAB „Danske lizingas“ prašymo gavimo metu jau buvo priėmęs nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios nutarties priėmimas nereiškia jos įsiteisėjimo ir tai nėra pagrindas atmesti pareiškėjo prašymą.

122. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjo pateiktas prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu ir siūlyti skirti bankroto administratoriumi UAB „Šilkuva“ prilygsta ieškinio pareiškimui dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

133. Pareiškėjas nebuvo informuotas apie bankroto proceso inicijavimą. Pareiškėjui atsitiktinai sužinojus apie bankroto bylą, jis nedelsdamas kreipėsi su prašymu įtraukti jį į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu bei pasiūlė administratoriaus kandidatūrą. Pareiškėjas yra vienas iš stambiausių atsakovo kreditorių, todėl teismas, formaliais pagrindais atsisakydamas svarstyti jo prašymą, pažeidžia pareiškėjo teises.

14Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Danske lizingas“ atskirąjį skundą dėl 2009 m. birželio 30 d. nutarties bei prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti. Pareiškėjo UAB „Danske lizingas“ atskirąjį skundą dėl 2009 m. liepos 1 d. nutarties priėmė. Nurodė, kad nors Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutartis, kuria atmestas pareiškėjo prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, ir nėra įsiteisėjusi, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad nei iki nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą priėmimo, nei atskirojo skundo padavimo metu pirmosios instancijos teismas nebuvo ir nėra priėmęs procesinio sprendimo dėl pareiškėjo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, pripažino, jog atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarties bei prašymą dėl praleisto apskundimo termino atnaujinimo pateikė asmuo, kuris skundžiamos nutarties priėmimo metu nebuvo ir šiuo metu nėra dalyvaujantis bankroto byloje asmuo. Nustatydamas teisę į apeliaciją civilinėse bylose, įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, kad apeliacinį (atskirąjį) skundą gali paduoti tik dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 305 ir 338 str.). Kadangi pareiškėjas neturi dalyvaujančio šioje bankroto byloje asmens statuso (CPK 305 str.), teismas atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria iškelta atsakovui bankroto byla, bei prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl 2009 m. birželio 30 d. nutarties paduoti atsisakė priimti tuo pagrindu, kad skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti (CPK 315 str. 2 d. 2 p.).

15Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Danske lizingas“ prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartį panaikinti, atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl 2009 m. birželio 30 d. nutarties paduoti bei priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl 2009 m. birželio 30 d. nutarties. Nurodo, kad:

161. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti UAB „Danske lizingas“ atskirąjį skundą, motyvuodamas tuo, kad prašymo gavimo metu jau buvo priimta nutartis iškelti bankroto bylą, nes nutarties priėmimas nereiškia, kad ji jau įsiteisėjo. Be to, pareiškėjas prašė teismo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti, tačiau teismas šio prašymo nenagrinėjo ir atsisakė jį priimti, nors pagal CPK 78 straipsnio 4 dalį privalėjo šį prašymą priimti ir jį išspręsti nutartimi.

172. Apie Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjas sužinojo tik tuomet, kai gavo 2009 m. liepos 1 d. nutartį, todėl nepagrįsti teismo motyvai dėl netinkamo pareiškėjo procesinių teisių šioje byloje įgyvendinimo.

183. Teismas nepagrįstai nurodė, kad prašymas įtraukti pareiškėją trečiuoju suinteresuotu asmeniu ir siūlymas administratoriumi paskirti UAB „Šilkuva“ prilygsta ieškinio pareiškimui dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Pareiškėjo prašyme, be reikalavimo iškelti atsakovui bankroto bylą, buvo ir kitų reikalavimų, reikalavimai buvo pareikšti skirtingais pagrindais. Teismas galėjo pareiškėjo prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti, tačiau kitus reikalavimus turėjo išnagrinėti, o ne atsisakyti svarstyti prašymą.

194. Teismas nepagrįstai nurodė, kad bankroto byloje proceso dalyviu negali būti trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus. Kadangi bankroto bylos nagrinėjamos vadovaujantis CPK nuostatomis, kurios suteikia asmeniui teisę įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, o jokios ĮBĮ nuostatos draudimo nenumato, pirmosios instancijos teismas privalėjo tokį prašymą nagrinėti ir jį spręsti nutartimi.

205. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atskirasis skundas atmestinas todėl, kad buvo paduotas neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens. Teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo yra apskųsta ir ji dar neįsiteisėjo, o pareiškėjo procesinės padėties klausimas nėra išspręstas, nes pats teismas nepaiso CPK 46 straipsnio reikalavimų. Dėl teismo padarytų procesinių pažeidimų pareiškėjui yra užkertamas kelias, iki bus patvirtinti kreditorių reikalavimai teismo nutartimi, aktyviai dalyvauti bankroto procese ir efektyviai ginti savo teises.

21Atsiliepimu į atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. ir 2009 m. liepos 15 d. nutarčių atsakovas UAB „Murena“ prašo atskiruosius skundus atmesti, o nutartis palikti nepakeistas. Nurodo, kad pareiškėjo argumentai, kad jis yra vienas iš stambiausių atsakovo kreditorių, yra nepagrįsti. Pareiškėjo reikalavimas atsakovui yra kilęs iš lizingo sutarčių. 2009 metų kovo ir balandžio mėnesiais, nutraukus sutartis, atsakovas visą turtą grąžino pareiškėjui, kuris dalį turto pardavė, tačiau ilgą laiką vengė pateikti kreditines PVM sąskaitas faktūras. Šias faktūras pateikus 2009 m. birželio 30 d. paaiškėjo, kad pareiškėjo reikalavimas sumažėjo 471 838,83 Lt ir sudaro 98 217,06 Lt. Pareiškėjo argumentai, kad teismo paskirtas administratorius netinkamai atlieka savo funkcijas, nėra pagrįsti jokiais įrodymais, o paremti vien samprotavimais. Be to, priešingai nei nurodo pareiškėjas, atsakovas nėra UAB „Pramogų era“ bankroto byloje kreditorius. Pareiškėjas nepasinaudojo savo teise kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, nepasinaudojo ikiteismine procedūra, prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, pateikė pavėluotai, tai yra pareiškėjas neatliko formalių įstatymo reikalavimų.

22Apeliacinis procesas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties nutrauktinas.

23Atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties netenkintinas.

24Šios apeliacijos dalykas yra Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties, kuria atsisakyta pareiškėją įtraukti į atsakovo UAB „Murena“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, bei atsisakyta priimti pareiškėjo reikalavimą iškelti bankroto bylą atsakovui ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Šilkuva“, bei Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą dėl 2009 m. birželio 30 d. nutarties bei prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, teisėtumas ir pagrįstumas.

25Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties

26Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 1 d. nutartimi atsisakė pareiškėją UAB „Danske lizingas“ įtraukti į atsakovo UAB „Murena“ bankroto bylą Nr. B2-2142-527/2009 trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, bei atsisakė priimti pareiškėjo reikalavimą iškelti bankroto bylą atsakovui ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Šilkuva“. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti visą šią nutartį ir įtraukti jį trečiuoju suinteresuotu asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, tačiau iš skundu turinio matyti, kad pareiškėjas nesutinka su nutarties dalimi, kuria buvo atmestas jo prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus.

27Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalis numato, jog bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. CPK 46 stripsnio 3 dalyje numatyta, kad teismo nutartis atsisakyti įtraukti asmenį į procesą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, neskundžiama atskiruoju skundu. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad jeigu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, o jeigu šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

28Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta pareiškėją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, negali būti apeliacinio apskundimo objektas ir ši aplinkybė paaiškėjo Apeliaciniame teisme, apeliacinis procesas dėl šios nutarties nutrauktinas.

29Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties

30Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Danske lizingas“ atskirąjį skundą dėl 2009 m. birželio 30 d. nutarties bei prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti. Pareiškėjo UAB „Danske lizingas“ atskirąjį skundą dėl 2009 m. liepos 1 d. nutarties priėmė.

31Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl šios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, pastebi, kad bankroto procesas vyksta tam tikrais etapais. Pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, paprastai dalyvauja tik asmuo, inicijavęs bankroto procedūrą (ieškovas), bei įmonė, kuriai pareikštas reikalavimas dėl bankroto bylos iškėlimo (atsakovas). Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismas iki bankroto bylos iškėlimo, gavęs kreditoriaus pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais, turi teisę leisti šiam asmeniui prisidėti prie ieškinio ir tokiu būdu šis kreditorius įgyja visas jo procesinę padėtį atitinkančias teises ir pareigas (ĮBĮ 10 str. 1 d., CPK 2 str., 3 str. 1 d., 5, 6, 17, 37, 42, 46, 334, 338, 305 str.).

32Kreditoriai, iki bankroto bylos iškėlimo klausimo išsprendimo neišreiškę savarankiško prašymo iškelti skolininkui bankroto bylą, į bankroto procesą gali būti įtraukti iškėlus bankroto bylą skolininkui, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad po bankroto bylos iškėlimo į bylą įstoję kreditoriai, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, pripažintini trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų (CPK47 str.), nes jie į bylą įstoja turėdami tikslą ne inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, o patenkinti savo finansinius reikalavimus skolininkui (atsakovui) iškeltoje bankroto byloje. Trečiųjų asmenų teises pastarieji kreditoriai įgyja tik nuo teismo nutarties, kuria išspręstas jų finansinių reikalavimų įtraukimo į kreditorių sąrašą klausimas, priėmimo dienos. Taigi, kreditoriaus procesinių teisių apimtis priklauso nuo to, ar jis pareiškė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, ar į pradėtą pasirengimo iškelti bankroto bylą procesą savarankiškai įstojo turėdamas bendrą su kitu ieškovu (pareiškėju) tikslą iškelti bankroto bylą atsakovui, ar tik siekia patenkinti savo finansinius reikalavimus jau iškeltoje bankroto byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-567/2009, 2008 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-883/2008, 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-991/2009).

33Pažymėtina, kad pareiškėjas UAB „Danske lizingas“ prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, pateikė po to, kai atsakovui UAB „Murena“ jau buvo iškelta bankroto byla, todėl neskundžiama Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutartimi pareiškėjo prašymą buvo atsisakyta tenkinti. Atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto byla ir paskirtas administratorius, padavimo metu pareiškėjas UAB „Danske lizingas“ nebuvo byloje dalyvaujantis asmuo, todėl jis neturi apeliacijos teisės (CPK 37 str., 42 str. 1 d., 305 str.). Kolegija pastebi, kad teismų praktikoje yra laikomasi nuomonės, kad net ir neprisidėjęs prie ieškinio asmuo, kuris įvardija save kreditoriumi, t. y. pirmajame bankroto proceso etape (iki bankroto bylos iškėlimo) nebūdamas dalyvaujantis byloje asmuo, turi teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tačiau šio asmens pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūros nepasirinkimas arba atmetimas, bankroto administratoriumi paskiriant kitą asmenį, nesuteikia teisės jam skųsti teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla ir jos bankroto administratoriumi paskirtas kitas asmuo (CPK 305, 338 str.), nes, kaip minėta, toks įmonės kreditorius nėra dalyvaujantis byloje asmuo ir neturi apeliacijos teisės (CPK 37 str., 42 str. 1 d., 305 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-835/2009).

34Kadangi pareiškėjas į UAB „Murena“ bankroto bylą neįstojo iki nutarties iškelti šiai įmonei bankroto bylą priėmimo, o prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, pateikė iškėlus bankroto bylą ir toks jo prašymas įsiteisėjusia teismo nutartimi yra atmestas, jis iki finansinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje nėra laikomas byloje dalyvaujančiu asmeniu ir negali paduoti atskirojo skundo dėl nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto byla ir paskirtas administratorius. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo UAB „Danske lizingas“ atskirąjį skundą dėl 2009 m. birželio 30 d. nutarties bei prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista, nes ir kiti atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo ją naikinti.

35Kolegija taip pat pastebi, kad ginčijama Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi buvo išspręstas atskirojo skundo dėl 2009 m. liepos 1 d. priėmimo klausimas. Kaip jau buvo minėta, Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutartis negali būti skundžiama atskiruoju skundu. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė šį pareiškėjo atskirąjį skundą, todėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties dalis, kuria priimtas pareiškėjo atskirasis skundas dėl 2009 m. liepos 1 d. nutarties, naikintina.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 ir 2 punktais,

Nutarė

37Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo UAB „Danske lizingas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties, nutraukti.

38Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo UAB „Danske lizingas“ atskirąjį skundą dėl 2009 m. birželio 30 d. nutarties bei prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, palikti nepakeistą, o Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties dalį, kuria priimtas UAB „Danske lizingas“ atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d., panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 4. Kauno apygardos teisme 2009 m. birželio 30 d. 16,35 val. faksu buvo gautas... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 1 d. nutartimi atsisakė pareiškėją... 6. Kauno apygardos teisme 2009 m. liepos 13 d. buvo gautas pareiškėjo UAB... 7. 1. Būdamas vienu iš stambiausių atsakovo kreditorių, nebuvo informuotas... 8. 2. Pareiškėjui atsitiktinai sužinojus apie prašymo iškelti atsakovui... 9. 3. Teismas nepagrįstai administratoriumi paskyrė ieškovo, kurio reikalavimas... 10. Kauno apygardos teisme taip pat gautas pareiškėjo UAB „Danske lizingas“... 11. 1. Teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą įtraukti į bylą... 12. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjo pateiktas prašymas įtraukti... 13. 3. Pareiškėjas nebuvo informuotas apie bankroto proceso inicijavimą.... 14. Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi atsisakė priimti... 15. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Danske lizingas“ prašo Kauno... 16. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti UAB „Danske... 17. 2. Apie Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. nutartį dėl bankroto... 18. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad prašymas įtraukti pareiškėją... 19. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad bankroto byloje proceso dalyviu negali... 20. 5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atskirasis skundas... 21. Atsiliepimu į atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos... 22. Apeliacinis procesas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties... 23. Atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties... 24. Šios apeliacijos dalykas yra Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d.... 25. Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties... 26. Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 1 d. nutartimi atsisakė pareiškėją... 27. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalis numato, jog bankroto bylos... 28. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties... 29. Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties... 30. Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi atsisakė priimti... 31. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl šios nutarties teisėtumo ir... 32. Kreditoriai, iki bankroto bylos iškėlimo klausimo išsprendimo neišreiškę... 33. Pažymėtina, kad pareiškėjas UAB „Danske lizingas“ prašymą dėl... 34. Kadangi pareiškėjas į UAB „Murena“ bankroto bylą neįstojo iki... 35. Kolegija taip pat pastebi, kad ginčijama Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo UAB „Danske lizingas“... 38. Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta...