Byla 2A-6-538/2012
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas teisėjas Almantas Padvelskis, kolegijos teisėjai Irma Čuchraj, Rimvida Zubernienė, sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei, dalyvaujant ieškovei R. P., atsakovo V. J. atstovui advokatui Rimantui Tumėnui, apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės R. P. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės R. P. ieškinį atsakovui V. J. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 42665,26 Lt turtinės ir 54500 Lt neturtinės žalos. Nurodė, kad 2006-07-01 ji savo gyvenamojo namo kieme buvo sužalota atsakovo V. J.. Atsakovo nusikalstamais veiksmais jai buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas ir jis Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-06-13 nuosprendžiu buvo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2d. 8 p. Iš atsakovo kartu buvo priteista turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas. Po padarytų sužalojimų ieškovei pablogėjo sveikata, ji kreipėsi į gydytojus, buvo gydoma. 2009-01-20 jai buvo nustatytas 60 procentų darbingumo netekimas. Jos šeimos metinės pajamos yra 82915 Lt, mėnesinės pajamos yra 6905,50 Lt, o jos asmeninės mėnesinės pajamos yra 3454,70 Lt. Po sužalojimų jos sveikata tik blogėja, gali tik iš dalies prisidėti prie šeimos verslo, todėl jai padaryta 41456,40 Lt turtinė žala. Dėl sužalojimo ji patyrė daug skausmo, nepatogumų, sumažėjo bendravimo galimybės, negalėjo atlikti savo darbinių funkcijų. Taip pat jai padaryta tokia turtinė žala: 275 Lt vaistai, 420 Lt už ligoninės palatą, konsultacija su teisininku – 400 Lt, kelionė į Vilnių – 113,86 Lt. Teismo nuosprendžiu jai buvo priteista 4000 Lt neturtinės žalos, tačiau ji vėl jaučia skausmą, nepatogumus, dvasinius išgyvenimus, todėl prašo priteisti 54500 Lt neturtinės žalos. Iš viso prašo iš atsakovo priteisti 42665,26 Lt turtinės ir 54500 Lt neturtinės žalos. Mano, kad ieškinyje yra aiškiai ir tiksliai nurodytos civilinės atsakomybės sąlygos ir pateiktais medicininiais dokumentais įrodytos ieškovės sveikatos pablogėjimo sąlygos. Taip pat iš medicininių dokumentų matyti, kad dėl atsakovo neteisėtų ir nusikalstamų veiksmų blogėja ieškovės sveikata.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2010-02-02 sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės R. P. 3000 Lt atsakovo V. J. naudai advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad ieškovė pateikė teismui išrašus iš medicininių dokumentų, iš kurių matyti, kad jai nustatytos stuburo, dantų ligos. Ieškovės pateiktas išrašas iš gydytojo stomatologo yra aptartas 2007-06-13 teismo nuosprendžiu ir šių aplinkybių iš naujo įrodinėti nereikia. Ieškovei sveikatos pablogėjimas yra nustatytas stuburo srityje, o jai sužalojimai nusikalstamos veikos metu buvo padaryti veido ir kairės alkūnės, dešinės šlaunies ir dešinės blauzdos srityse. 2007-06-13 nuosprendžiu nėra nustatyta, kad atsakovas V. J. būtų padaręs sužalojimus ieškovei stuburo srityje. Taip pat ieškovė teismui nepateikė jokių įrodymų, kad jos sveikatos pablogėjimas yra atsakovo V. J. nusikalstamų veiksmų pasekmė. Taip ieškovė prašė priteisti iš atsakovo neturtinę žalą, tačiau šis reikalavimas yra išspręstas nuosprendžiu patenkinus iš dalies ieškovės civilinį ieškinį.

4Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti 2010-02-02 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti. Nesant galimybės išnagrinėti ieškinio iš esmės – panaikinti 2010-02-02 teismo sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, priteisti iš atsakovo 5 250 Lt išlaidų už specialisto konsultaciją bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad ieškovės sveikata blogėja ne nuo atsakovo nusikalstamų veiksmų, kadangi neįvertino teismui prie ieškinio pateiktos 2010-01-15 konsultacinės išvados Nr. P-KL-79-08. Išvadoje vienareikšmiškai nurodyta, kad ieškovės sveikatos pablogėjimas tiesiogiai susijęs su 2006-07-01 nusikalstamais atsakovo veiksmais, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas nepagrįstas.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovė apeliacinės instancijos teismui teikia naują įrodymą – 2010-01-15 teismo medicinos specialisto konsultacinę išvadą Nr. P-KL-79-08, kuria bando įrodyti savo ieškinio reikalavimų pagrįstumą ir teisėtumą, tačiau šį įrodymą apeliacinės instancijos teismas turi atsisakyti priimti ir jį svarstyti, nes jis galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, tai nebuvo padaryta. Be to, vienintelis įrodymas, patvirtinantis ar paneigiantis ieškovės teiginį, kad jos sveikatos pablogėjimas yra susijęs su atsakovo veiksmais, galėtų būti teismo medicinos ekspertizės išvada.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

8Byloje nustatyta, kad Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-06-13 nuosprendžiu atsakovas V. J. buvo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. laisvės apribojimu 1 metams, uždraudžiant be bausmę vykdančios institucijos žinios keisti gyvenamąją vietą ir per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti padarytą turtinę žalą (t. 1, b. l. 56–58). V. J. buvo nuteistas už tai, kad 2006-07-01, apie 14 val., ( - ), A. P. namo kieme, sudavė du smūgius kumščiais stovinčiai R. P. į veidą, šiai pargriuvus dar sudavė 3 smūgius kojomis į įvairias kūno vietas ir sužalojimai nukentėjusiajai R. P. sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą. Nuosprendžiu buvo išspręstas ir nukentėjusiosios R. P. ieškinys dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ir iš nuteistojo V. J. buvo priteista 3327,24 Lt turtinės žalos ir 4000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Šis nuosprendis 2007-09-20 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo pakeistas ir buvo priteista iš kaltinamojo V. J. 1900 Lt advokato pagalbai apmokėti nukentėjusiosios R. P. naudai (t. 1, b. l. 59–61). 2008-03-04 nukentėjusios R. P. kasacinis skundas dėl Kretingos rajono apylinkės teismo nuosprendžio ir Klaipėdos apygardos teismo nutarties buvo atmestas (t. 1, b. l. 63–65). 2007-04-19 ekspertizės metu nustatyta, kad R. P. 2006-07-01 patirta trauma yra nesunkaus sveikatos sutrikdymo masto. Po 2006 m. liepos mėnesio traumos ankstesnės traumos pasekmės išliko, traumos pasireikšti subjektyvūs požymiai paūmėjo, bet nėra objektyvių požymių, nurodančių, kad dėl pakartotinės traumos pasunkinti anksčiau patirtos traumos padariniai, įtakotas padarinių progresavimo tempas ar nustatytas ženklesnis darbingumo netekimas (t. 1, b. l. 26–30).

9Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos padarymo neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.245 straipsnio 4 dalis, 6.246 straipsnis). Prievolė atlyginti turtinę ir (ar) neturtinę žalą atsakovui kyla konstatavus, kad yra visos deliktinės atsakomybės sąlygos, būtinos tokiai prievolei atsirasti, t. y.: 1) jis neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai, 2) yra padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir kilusių neigiamų padarinių – žalos; 4) žalą padaręs asmuo yra kaltas (išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis).

10Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtinė žala gali būti priteisiama, jeigu įrodyta, kad ji padaryta, ir pasireiškė kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kitais teismo pripažintais ar įstatymų nustatytais būdais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Neturtinės žalos padarymo faktą ir tą aplinkybę, kad yra įstatymo nustatytas neturtinės žalos atlyginimo atvejis (CK 6.263 straipsnio 2 dalis), turi įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis). Turtinė žala pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį – tai asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Negautų pajamų faktą ir dydį turi įrodyti ieškovas; negautos pajamos turi būti realios, o ne tikėtinos. Dėl to, remiantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų, ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪB „Vanaginė“ v. Lietuvos Respublika, bylos Nr. 3K-3-307/2007).

11Iš Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-06-13 nuosprendžio matyti, kad atsakovas nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2d. 8p. ir ieškovei priteista 3327,24 Lt turtinės ir 4000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovė teigia, kad po V. J. padaryto nusikaltimo pablogėjo sveikata, ir prašė priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Šiuo atveju baudžiamojoje byloje nustatytas faktas, kad atsakovas sužalojo ieškovę, yra prejudicinis faktas šioje byloje ir nebeturi būti nustatinėjamas (CPK 182 str. 3 d.). Tačiau CK 6.247 straipsnyje numatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodymu, kad 2007-06-13 teismo nuosprendžiu nėra nustatyta, kad atsakovas V. J. būtų padaręs ieškovei stuburo sužalojimus. Taip pat ieškovė teismui nepateikė jokių įrodymų, kad jos sveikatos pablogėjimas yra atsakovo V. J. nusikalstamų veiksmų pasekmė.

12Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. UAB „TELE-3“, bylos Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Geosprendimai“ v. G. K., bylos Nr. 3K-3-177/2011).

13Pažymėtina, kad šios bylos išsprendimui priežastinio ryšio nustatymo aspektu būtina nustatyti faktą, kad būtent atsakovo 2006-07-01 veiksmai lėmė vėlesnį ieškovės sveikatos pablogėjimą (CK 6.247 straipsnis).

14Iš byloje esančio 2007-04-19 ekspertizės akto Nr. KG 37/07 (03) (eksperto R. P. P.) matyti, kad R. P. buvo padaryta galvos sumušimas su poodinėmis kraujosruvomis kairės akies vokuose, muštine žaizda nosies nugarėlėje, nosies kaulų lūžimu, kraujosruva viršutinės lūpos gleivinėje, galvos smegenų sukrėtimu, odos nubrozdinimai kairės alkūnės tiesiamajame paviršiuje, poodinės kraujosruvos ant dešinės šlaunies, dešinės blauzdos srityse. Padarytos išvados: 1) 2006-07-01 R. P. patirta trauma yra nesunkaus sveikatos sutrikdymo masto; 2) po 2006 m. liepos mėnesio traumos ankstesnės traumos pasekmės išliko, traumos pasireikšties subjektyvūs požymiai paūmėjo, bet nėra objektyvių požymių, nurodančių, kad dėl pakartotinės traumos pasunkinti anksčiau patirtos traumos padariniai, įtakotas padarinių progresavimo tempas ar yra nustatytas ženklesnis darbingumo netekimas (sunkesnė neįgalia). Apeliacinės instancijos teismui ieškovė pateikė 2010-01-15 teismo medicinos specialisto konsultacinę išvadą Nr. P-KI-79-08 (eksperto A. A. G.), kurioje nurodyta, kad 2006-07-01 R. P. suduodant į veidą ne mažiau kaip du stiprius smūgius, nuo kurių lūžo nosies kaulai ir buvo sukrėstos galvos smegenys, turėjo susidaryti galvos hiperekstenzija atgal, sąlygojusi stuburo kaklinės dalies C6-C7 tarpslankstelinio disko pažeidimą ir jo mediolateralinę išvaržą kairėn. Disko pažeidimui pamažu (nuo traumos iki pirmųjų smegenų spaudimo reiškinių praėjo virš dvejų metų) progresuojant, 2008 metų spalio–lapkričio mėn. į stuburo kanalą dislokavosi 5,6 mm diametro disko atlauža, kuri pradėjo spausti kaklinės stuburo dalies nugaros smegenis bei kairiąsias šakneles ir dėl to atsirado progresuojanti klinikinė simptomatika: kaklo ir ypač kairės rankos stiprūs skausmai, kairės rankos tirpimas ir hipestezija, kuriai intensyviai progresuojant teko atlikti neurochirurginę operaciją, įdedant C6-C7 tarpslankstelinio disko implantą (t. 1, b. l. 79–92). Kadangi eksperto R. P. P. išvadoje teigiama, kad 2006-07-01 R. P. patirta trauma yra nesunkaus sveikatos sutrikdymo masto; po 2006 m. liepos mėn. traumos ankstesnės traumos pasekmės išliko, bet objektyvių požymių, nurodančių, kad dėl pakartotinės traumos pasunkėjo anksčiau patirtos traumos padariniai, įtakotas padarinių progresavimo tempas ar yra nustatytas ženklesnis darbingumo netekimas, o eksperto A. A. G. išvadoje teigiama, kad R. P. patirta trauma priskirtina sunkiam sveikatos sutrikdymui ir dėl patirtų sužalojimų atsirado neigiamos pasekmės, apeliacinės instancijos teismas paskyrė pakartotinę medicininę ekspertizę. 2011-08-04 ekspertizės akte Nr. EKG 4(91)/12 (01) padarytos išvados: 1) R. P. galbūt 2006-07-01, padaryti šie kūno sužalojimai: poodinės kraujosruvos kairės akies vokuose, muštinė žaizda nosies nugarėlėje, nosies kaulų lūžis, kraujosruva viršutinės lūpos gleivinėje, galvos smegenų sukrėtimas, odos nubrozdinimai kairės alkūnės tiesiamajame paviršiuje, poodinės kraujosruvos ant dešinės šlaunies ir dešinės blauzdos. 2008-11-11 diagnozuota stuburo kaklo 6–7 slankstelių tarpslankstelinė disko išvarža negali būti sietina priežastiniu ryšiu su trauma patirta 2006-07-01; 2) medicininių duomenų, patvirtinančių, kad galbūt 2006-07-01 R. P., padarant galvos sužalojimus, buvo pažeista stuburo kaklinė dalis, nėra; 3) 2008 m. R. P. stuburo kaklinės dalies tarpslankstelinio disko išvarža išsivystė dėl natūralaus organizmo senėjimo ir jį lydinčios stuburo degeneracinės ligos; 4) R. P. diagnozuota stuburo kaklinės dalies tarpslankstelinio disko išvarža yra netrauminės kilmės, todėl motyvo perkvalifikuoti R. P. sveikatos sutrikdymo mastą nėra; 5) R. P. nustatyti kūno sužalojimai, išdėstyti išvados I-ame punkte, vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nosies kaulų lūžio sveikata sutrikdoma ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui; 6) R. P. nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl sužalojimų galbūt dėl nagrinėjamo įvykio 2006-07-01 patirtų sumušimų. Ekspertizės akte nurodyta, kad R. P. nagrinėjimo atvejo metu nėra jokių neurologinių simptomų, sietinų su kaklinio stuburo pakenkimu, kurie būtų registruoti medicininėje dokumentacijoje hospitalizacijos 2006-07-01 – 2006-07-12 metu. Neurologiniai simptomai dėl tarpslankstelinio disko išvaržos pirmą kartą registruoti 2008-11-11, praėjus daugiau nei 2 metams po nagrinėjamo įvykio, todėl teigti, kad trauma, patirta 2006-07-01, buvo tarpslankstelinio disko išvaržos priežastimi, negalima.

15Pažymėtina, kad atliekant paskutinę ekspertizę ji buvo paskirta teismo, priešingai nei ieškovės pateikta medicinos specialisto konsultacinė išvada, taip pat buvo tiriama visa byloje esanti medžiaga, taip pat ir 2007-04-19 ekspertizės aktas Nr. KG 37/07 (03) bei 2010-01-15 teismo medicinos specialisto konsultacinė išvada Nr. P-KI-79-08, šios ekpertizės išvadas patvirtina ir 2007-04-19 ekspertizės aktas Nr. KG 37/07 (03). Todėl netikėti 2011-08-04 ekspertizės akte Nr. EKG 4(91)/12 (01) padarytomis išvadomis nėra pagrindo (CPK 178 str., 185 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nenustatytas priežastinis ryšys, kad būtent atsakovo 2006-07-01 veiksmai lėmė vėlesnį ieškovės sveikatos pablogėjimą, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovės ieškinio

16(CPK 178 str., 185 str.).

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimo apeliacinio skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

18Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovės atsakovui priteistina 500 Lt advokato išlaidų apeliacinės instancijos teisme (t. 1, b. l. 106, CPK 93 str. 1 d.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš ieškovės R. P. atsakovui V. J. 500 Lt advokato išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 42665,26 Lt turtinės ir 54500 Lt... 3. Kretingos rajono apylinkės teismas 2010-02-02 sprendimu ieškinį atmetė.... 4. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti 2010-02-02 Kretingos rajono... 5. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Kretingos rajono apylinkės... 6. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 8. Byloje nustatyta, kad Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-06-13... 9. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl... 10. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtinė žala gali būti priteisiama,... 11. Iš Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-06-13 nuosprendžio matyti, kad... 12. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 13. Pažymėtina, kad šios bylos išsprendimui priežastinio ryšio nustatymo... 14. Iš byloje esančio 2007-04-19 ekspertizės akto Nr. KG 37/07 (03) (eksperto R.... 15. Pažymėtina, kad atliekant paskutinę ekspertizę ji buvo paskirta teismo,... 16. (CPK 178 str., 185 str.).... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 18. Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovės atsakovui priteistina 500 Lt... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 20. Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 2 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti iš ieškovės R. P. atsakovui V. J. 500 Lt advokato išlaidų...