Byla 2-15693-861/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „SEB bankas“ ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB „SEB bankas“ prašo iš atsakovo priteisti 7 703,21 Lt skolos, kurią sudaro 3 768,06 Lt negrąžintas kreditas, 915,36 Lt palūkanos, 3 019,79 Lt delspinigiai, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 231 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2007-06-11 ieškovas ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1750718052524-07 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 20 000 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2012-06-10. Pažymėjo, jog atsakovas iki šios dienos neatsiskaitė.

3Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovui buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, ieškovas prašė priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, todėl rašytinio proceso tvarka, šalims nepranešus apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2007-06-11 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1750718052524-07, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 20 000 Lt kreditą, nustatant galutinį kredito grąžinimo terminą iki 2012-06-10. Pagal vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 2 punktą ir specialiosios dalies 2.1 punktą šalys susitarė, kad ieškovas sutartyje nustatytomis sąlygomis suteiks atsakovui 20 000 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis paimti kreditą, jį grąžinti, sumokėti palūkanas ir įvykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, kredito laiku nesumokėjo. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui skolą, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinas 3 768,06 Lt negrąžintas kreditas.

7Remiantis vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 5.1 punktu ir specialiosios dalies 2.4 punktu, atsakovai įsipareigojo nuo gautos kredito sumos mokėti 9,9000 proc. palūkanas. Byloje duomenų apie tai, kad ieškovui atsakovas būtų sumokėję 915,36 Lt paskaičiuotas palūkanas, nėra, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos šios palūkanos.

8Nagrinėjamu atveju išanalizavus ieškovo pateiktą vartojimo kredito sutartį, darytina išvada, kad tai yra tipinė ieškovo vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis. Atsakovas minėtą sutartį sudarė prisijungimo būdu, todėl neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų, reglamentuojančių netesybų dydį. Nurodytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad ieškovas, nesuteikęs atsakovui galimybės keisti sutarties sąlygas dėl netesybų, neveikė sąžiningai ir protingai, nesilaikė kliento prioriteto interesų principo (CK 6.718 str.).

9Įstatyme įtvirtintas sutarties laisvės principas, tačiau siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Remiantis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006).

10Pagal vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktus, atsakovas įsipareigojo ieškovui už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir palūkanas dieną mokėti ieškovui 0,1 proc. laiku nesumokėto kredito ir palūkanų sumos delspinigius, jeigu atsakovas negrąžina pagal grafiką nustatytos grąžinti kredito dalies ar palūkanų. Ieškovo paskaičiavimu, delspinigiai sudaro 3 019,79 Lt. Įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos, jeigu jos yra neprotingai didelės. Remiantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Teismo nuomone, šalių teisėtų interesų pusiausvyra būtų išlaikyta netesybų dydį sumažinus iki 1 510 Lt sumos (0,05 proc. per dieną). Tokiu atveju, ieškovo reikalavimas dėl netesybų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 1 510 Lt delspinigių.

11Remiantis Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 straipsniu, skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-03-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 ir 3 dalys, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, ieškovui iš atsakovo 231 Lt priteistinas žyminis mokestis.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui AB „SEB bankas“, juridinio asmens kodas 112021238, iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) 6 193,42 Lt (šešis tūkstančius šimtą devyniasdešimt tris litus 42 ct) skolą, kurią sudaro negrąžintas kreditas, palūkanos ir delspinigiai, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (6 193,42 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-03-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 231 Lt (dviejų šimtų trisdešimt vieno lito) dydžio bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai