Byla 2-5-547/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, paveldėjimo teisės liudijimų nuginčijimo, teisės priimti palikimą pripažinimo pagal ieškovės J. V. patikslintą ieškinį atsakovei M. J., tretiesiems asmenims Varėnos rajono 2-o notarų biuro notarei Laimai Muzikevičiūtei, A. S

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin, dalyvaujant ieškovei J. V., jos atstovei advokatei Reginai Pališkienei, atsakovei M. J., jos atstovei advokatei Nijolei Raulušaitienei, trečiajam asmeniui A. S. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, paveldėjimo teisės liudijimų nuginčijimo, teisės priimti palikimą pripažinimo pagal ieškovės J. V. patikslintą ieškinį atsakovei M. J., tretiesiems asmenims Varėnos rajono 2-o notarų biuro notarei Laimai Muzikevičiūtei, A. S.,

Nustatė

2Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo:

31. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. S. priėmė savo motinos A. S., mirusios ( - ) ( - ) palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti;

42. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. V., priėmė savo motinos S. S., mirusios ( - ) ( - ) palikimą, pradedama faktiškai valdyti;

53. pripažinti negaliojančiais 2008-02-28 ir 2008-03-31 Varėnos r. 2-ame notarų biure išduotus paveldėjimo teisės liudijimus M. J. į A. S. palikimą;

64. pripažinti J. V. teisę priimti palikimą į A. S. ½ dalį

7turto.

85. priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodo, kad 1996-03-28 mirė A. S., jos senelė. A. S. gyveno ir mirė ( - ). Kartu su savo tėvais, A. S. ir P. S., gyveno S. S. – jos ieškovės motina, bei ji pati ieškovė (J. S., dabar V.). Kai mirė jos senelė A. S., jai buvo 14 metų.

10A. S. testamento nepaliko. A. S. mirties dieną gyvi buvo pirmos eilės įstatyminiai įpėdiniai: dukra M. J., sūnus P. S., sūnus B. S., dukra S. S. ir senelės sutuoktinis P. S., kuris mirė ( - ) .

11Šiuo metu P. S. miręs, jis vaikų neturėjo. B. S. mirė ( - ) . Pastarojo dukra I. A. po B. S. mirties palikimą priėmė ir ( - ) paveldėjimo teisių dovanojimo sutartimi paveldėjimo teises į turtą ir turtines teises, likusias po B. S. padovanojo savo motinai A. S., o sūnus V. S. paveldėjimo atsisakė. Apie šias aplinkybes ieškovei tapo žinoma iš A. S. Varėnos rajono apylinkės teismui pateikto pareiškimo dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, kuriame ji, J. V. buvo suinteresuotu asmeniu.

12Jau po A. S. mirties, Alytaus apskrities viršininko administracijos 2001-04-10 sprendimu Nr. 38-10832, vadovaujantis LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, jai buvo atkurtos nuosavybės teisės į 9,92 ha miško sklypą, esantį ( - ) .

13Ieškovės motina S. S. mirė ( - ).

14Ieškovė nurodo, kad Varėnos rajono apylinkės teismas 2007-08-27 sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-510-770/2007 jos, J. V. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo buvo patenkintas bei nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad J. V. po senelės A. S. mirties, mirusios ( - ) , priėmė palikimą faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti. Ieškovė pažymėjo, kad minėtu 2007-08-27 sprendimu nustatyta, kad visi suinteresuoti asmenys, tame tarpe ir M. J. minėtą pareiškimą palaikė ir jokių pretenzijų neturėjo. Įsiteisėjus minėtam teismo sprendimui, ji kreipėsi į Varėnos r. 2-ąjį notarų biurą su prašymu išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, tačiau notarė atsisakė išduoti paveldėjimo liudijimą, motyvuodama tuo, kad ji nėra pirmos eilės įpėdinė po senelės A. S. mirties.

152008-02-28 ir 2008-03-31 Varėnos r. 2-ame notarų biure buvo išduoti paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimai mirusiosios dukrai M. J. į visą A. S. palikimą. Apie šių liudijimų išdavimą ieškovė sužinojo, kai į jos paklausimą, 2014-04-08 raštu pranešė notarė L. Muzikevičiūtė.

16Ieškovė mano, kad minėti paveldėjimo teisės liudijimai buvo išduoti neteisėtai, nepaisant 2007-08-27 Varėnos rajono apylinkės teismo priimto ir įsiteisėjusio sprendimo.

17A. S. dukra S. S. buvo įstatyminė įpėdinė, kuri visą laiką gyveno ( - ) . S. S. gyveno kartu su motina iki jos mirties. S. S. čia gyveno ir po motinos mirties iki pat savo mirties. S. S. nuo ( - ) priėmė palikimą pradėdama faktiškai jį valdyti, pradėdama faktiškai valdyti jos motinai priklausiusius daiktus-namų apyvokos reikmenis, baldus (LR CK 587 str. 1994 redakcija).

18Ieškovė nurodo, kad po S. S. mirties teisė į A. S. palikimą atsirado jai, ieškovei J. V., S. S. dukrai. Ieškovė iki savo motinos mirties taip pat gyveno kartu su ja, su savo motina S. S. bei po jos mirties ( - ) , priėmė jos palikimą t. y. tą palikimą, kurį ji priėmė po savo motinos A. S. mirties.

19Ieškovė nurodo, kad juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas, kad S. S. priėmė motinos A. S. palikimą po jos mirties ( - ) ir, kad ji ieškovė J. V. priėmė savo motinos palikimą po jos mirties ( - ) yra reikalingas tuo tikslu, kad jai būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į A. S. palikimą.

20Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė savo ieškinį prašė jį tenkinti bei patvirtino, kad po mamos mirties ji gyveno ( - ) iki senelio mirties. Vilniuje mokėsi 3 m. nuo 2000 m. iki 2003 m, po to pradėjo dirbti. Savaitgaliais grįždavo į šią gyvenamąją vietą. Faktiškai mama gyveno ( - ) , toje pačioje vietoje. Ji naudojosi visais daiktais, baldais. Kai neteko darbo, jos mama nuolat gyveno kaime.

21Ieškovė patvirtino, kad ji žinojo apie M. J. bylą, kad buvo priimtas palankus sprendimas. Ieškovė paaiškino, kad 2008-03-31, kai ji kreipėsi į notarą, jai notarės buvo paaiškinta, kad paveldėti negali, kadangi ji nėra pirmos eilės įpėdinė.

22Ieškovė patvirtino žinanti, kad trečiasis asmuo, A. S., irgi turi teismo sprendimą dėl teisės į turtą. Ji patvirtino, kad nežino, kada ir kas pardavė pastatus. Kai senelis susirgo, jam žiemą buvo per sunku vienam gyventi namuose, tai jis gyveno pas atsakovę. 1996 m. ( - ) gyveno jos mama.

23J. V. nurodė, kad 2001-04-10 sprendimu atkurtos nuosavybės teisės į žemę A. S.. Jos mama mirė ( - ) . Mano, kad jos mama apie tai niekada nežinojo. Ji pati apie tai sužinojo 2004 m. pabaigoje ar 2005 m. pradžioje ir 2005-02-18 kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl dokumento išdavimo. Sprendimai jai išduoti 2005-03-31. Ieškovė tvirtina, kad atsakovė nuslėpė tokią informaciją apie palikimą nuo kitų įpėdinių. P. S., senelis, pas savo dukrą, M. J., planavo prabūti žiemą, bet ten patyrė traumą, buvo daroma operacija, todėl po to jis nebegalėjo gyventi vienas. Po močiutės mirties namuose liko močiutės vyras P., jos mama ir ji. Jie visi ten gyveno. Ieškovė patvirtino, kad ji neginčija, kad M. J. priėmė palikimą. Senelis P. S. buvo paskirtas jos globėju.

24Ieškovės atstovė advokatė Regina Pališkienė teismo posėdžio metu prašė tenkinti ieškinį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

25Atsakovė M. J. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko bei nurodė, kad ieškovė J. S. (V.) augo pas senelius. Senelis P. S. tapo jos globėju. ( - ) kartu gyveno ir A. S.. Atsakovė paaiškino, kad kai mama susirgo onkologine liga, jai buvo sunku gyventi kaime, todėl ji prižiūrėjo mamą. Vėliau ją pasiėmė brolis B. S., kuris šiuo metu miręs. Pas brolį A. S. ir mirė.

26Ji nurodė, kad po A. S. mirties jos bute buvo ruošiami gedulingi pietūs. Vėliau ji ėmė paskolą ir suruošė mėnesio mišią už mirusią (kvietė giesmininkus, ruošė maistą). Ji rūpinosi likusiu turtu, taip pat važiavo į Kriokšlio kaimą su matininkais ir giminėmis matuoti mišką, ėjo į žemėtvarką, pas notarą, tvarkė miško dokumentus bei ne kartą mokėjo pinigus.

27Atsakovė atsiliepime nurodė, kad 2007-08-27 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimu buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad ji po motinos A. S. mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

28Teismo posėdžio metu atsakovė M. J. su ieškiniu nesutiko bei nurodė, kad ieškovė viską žinojo seniai ir ilgai nieko nedarė. Dabar kreipėsi per vėlai. Ji paaiškino, kad P. S. ir A. S. , jos tėvai gyveno kaime, kol pradėjo sirgti. Mamai susirgus vėžiu parsivežė ją pas save. Tuomet P. S. ir J. liko gyventi kaime. Atsakovė nurodė, kad užaugusi J. išvažiavo į Vilnių mokytis. Ji kvietė gyventi senelį, bet P., jos tėvas, liko gyventi pas ją. Jis 4 m. iki mirties gulėjo lovoje, jos šeima slaugė ir rūpinosi P. S.. Atsakovė paaiškino, kad jai žinoma, jog jos tėvas, P. S., testamentą perrašė jos dukrai. Atsakovė nurodė, kad jos sesuo, S. S., tik buvo registruota tėvų namuose, bet nuolat ten negyveno. Ji nelabai rūpinosi namais ir savo vaiku – J., todėl seneliui Petrui ir buvo paskirta anūkės globa. P. S. rūpintis namais, J., padėdavo visi vaikai, bet jis buvo tų namų šeimininkas. Atsakovė nurodė, kad šiuo metu ji tiksliai ir nepamena, ar pastatai buvo parduoti dar P. esant gyvam, ar po jo mirties.

29Nurodė, kad ieškovės motina gyveno Varėnoje, adresu: ( - ) su B., o į kaimą ji grįždavo tik kartais. S. S. nuolat gyveno pas kitus vyrus.

30Atsakovė paaiškino, kad jos sesuo S. visai nesirūpino po tėvų mirties likusiu turtu, nes jai nieko nereikėjo. Į susirinkimus važiuodavo tik ji, nei S., nei B. nevažiuodavo. Jai buvo žinoma, kad mamos turtas buvo miškas, o tėvo – namai. Atsakovė patvirtino, kad šiuo metu viskas yra parduota ir ji teismui pateikė sutartis.

31Atsakovės atstovė advokatė Nijolė Raulušaitienė teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

32Trečiasis asmuo A. S. teismo posėdžio metu nurodė, kad S. tikrai gyveno ( - ) . Ji patvirtino, kad nors teisme ir buvo nustatytas faktas, kad jos vyras priėmė palikimą po savo mamos Antaninos mirties, tačiau toliau niekas dokumentų netvarkė, į notarą nesikreipė. Ji paaiškino, kad jos vyras B. apie turtą, teisinius reikalus nekalbėjo. Ji nurodė, kad tik praėjusių metų pradžioje sužinojo, kad atsakovė pardavė mišką. P. S. po žmonos mirties liko gyventi vienas. Dukra S. dirbo Varėnoje ir gyveno su R. B. bute Varėnoje, bet ji važinėdavo ir į kaimą.

33P. S. senatvėje, kai vienam gyventi buvo per sunku buvo pas dukrą M.. Vėliau ten susilaužė koją ir gyveno pas ją iki mirties. Mama A. S. kurį laiką buvo pas M., o vėliau gyveno pas ją ir sūnų B., pas juos ir numirė.

34Kas rūpinosi sodyba, kai P. gyveno pas M. – nežino, po vyro mirties ji ten jau nesilankė, kad pardavė namus – nežinojo, o apie miško pardavimą jos vyras žinojo.

35Trečiasis asmuo notarė Laima Muzikevičiūtė teismo posėdžio metu paaiškino, kad S. įpėdiniai palikimo priėmimą tvarkėsi vėliau, po to, kai buvo atkurta nuosavybės teisė į žemę. Teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo J. atžvilgiu yra negaliojantis. Trečiasis asmuo nurodė, kad su ieškove J. buvo bendrauta ne kartą ir telefonu, ir raštu, ir jai atvykus į notarų biurą. J. V. buvo išaiškinta, kad ji turi nusistatyti juridinį faktą, kad jos mama priėmė palikimą po A. S. mirties. Tačiau J. pasirodydavo, jai būdavo paaiškinama situacija, ką reikėtų daryti ir ji kuriam laikui dingdavo, o po kurio laiko vėl sugrįždavo su tais pačiais klausimais. 2007 metais buvo nustatyti trys faktai dėl palikimo priėmimo po A. S. mirties: M. J., A. S. ir J. V.. Tačiau ir po teismo sprendimų niekas palikimo priėmimo nesitvarkė. Tik atsakovė M. J. 2008 m. atėjo į notaro biurą paveldėti. Kadangi iš kitų įpėdinių nebuvo jokių pranešimų, prašymų, tai ji ir išdavė paveldėjimo teisės liudijimą. Tik 2015 m. paveldėti atėjo trečiasis asmuo A. S.. Nors ieškovė tvirtina, kad jai nebuvo žinomos tokios aplinkybės, tačiau visa tai jai buvo žinoma, nes pokalbis su ieškove J. buvo dar iki paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Trečiasis asmuo nurodė, kad jai nežinoma, kokios aplinkybės sutrukdė ieškovei laiku kreiptis į teismą ir notarą.

36Liudytojas V. V., gim. ( - ) , ieškovės sutuoktinis, nurodė, kad nuo 1999 m. S. gyveno( - ) . Kartu gyveno P., jos tėvas. J. gyveno ten pat. Jis su J. susipažino 1999 m., tuo metu ji baiginėjo mokyklą. J. Vilniuje mokėsi, gyveno bendrabutyje, savaitgaliais važinėjo į kaimą. S. S. turto neužgyveno. Gyveno kaime ūkiškai, dirbo ūkio darbus. Ar S. oficialiai dirbo – nežino. S. S. turėjo kažkokį draugą. Tuose namuose gyveno senelis, juo rūpinosi jo dukra S..

37Pareiškimas atmestinas.

38Ieškovė J. V. prašo teismo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, t. y. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos motina S. S. priėmė savo mirusios motinos A. S., palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti bei, kad ji priėmė savo mirusios motinos S. S. palikimą, pradedama jį faktiškai valdyti.

39Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 str.), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 str. 2 d. 8 p.). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

40Byloje nepateikta jokių duomenų, kad po ieškovės senelės A. S. mirties jos palikimą priėmė ieškovės motina S. S.. Nepateikta jokių įrodymų, kad ieškovės motina po jos motinos A. S. mirties per įstatymo, t. y. 1964 m. CK 587 straipsnio 3 dalyje nustatytą specialų 6 mėnesių nuo palikimo atsiradimo dienos terminą, palikimą priėmė. Palikimas atsiranda palikėjui mirus (1964 CK 568 str.; 2000 m. CK 5.3 str.), o tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises. Nustatymas, priėmė konkrečiu atveju vienas ar kitas asmuo palikimą, pradėdamas faktiškai valdyti paveldimą turtą, ar ne, yra fakto klausimas. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipiasi į teismą, išreikšdamas valią priimti palikimą, prašydamas paskirti palikimo administratorių ir pan. (1964 CK 587 str.; 2000 m. CK 5.51 str.). Pagal kasacinio teismo praktiką, aiškinant civilinio kodekso nuostatas dėl palikimo priėmimo, pradėjus faktiškai valdyti paveldimą turtą, faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog jis siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise. Ar šie veiksmai atlikti, sprendžiama iš: 1) veiksmų fakto ir 2) veiksmų pobūdžio. Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti faktiškai – įpėdinis perima mirusiojo turtą ir pradeda jį valdyti. Šiuo atveju nereikalaujama, kad įpėdinio atlikti faktinio palikimo priėmimo veiksmai būtų teisiškai įforminti, t. y. įpėdiniui nebūtina kreiptis į notarą su pareiškimu dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, į teismą dėl palikimo priėmimo juridinio fakto nustatymo arba į kitas valstybės institucijas. Veiksmų pobūdis – tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku (tvarko turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, atlieka kitus panašaus pobūdžio veiksmus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-586/2007; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2009; kt.). Tuo atveju, kai įpėdinis nesikreipia į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą dėl palikimo priėmimo ir paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, bet faktiškai savo veiksmais priima palikimą, kilus ginčui dėl palikimo priėmimo fakto, šis faktas nustatomas teismo tvarka (CPK 444 str. 2 d. 8 p.). Taigi asmuo, grindžiantis savo reikalavimus palikimo priėmimu, faktiškai pradėjus jį valdyti, turi įrodyti, kad jis kaip įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo. Kiekvienu atveju teismui sprendžiant dėl to, priėmė įpėdinis palikimą ar ne, turi būti vertinamos konkrečios nagrinėjamos situacijos aplinkybės, konkretaus įpėdinio elgesys po turto (daiktų) paėmimo, t. y., ar jo elgesį galima vertinti kaip paveldėto turto savininko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2007).

41Nustatyta, kad teisė paveldėti A. S. turtą atsirado 1996-03-28. Nors ieškovė tvirtina, kad jos mama priėmė savo mamos palikimą, tačiau jokių įrodymų šiuo klausimu teismui nepateikė. Norint pripažinti, kad asmuo priėmė palikimą, nepakanka vien gyvenimo tuose namuose fakto, kuo būtent įrodinėja ieškovė. Tačiau ir šią aplinkybę ginčija atsakovė, kuri nurodė, kad S. S. negyveno nuolat savo tėvų namuose. Ji gyveno Varėnoje pas savo draugus, o į kaimą tik grįždavo. Todėl S. S. tėvas ir buvo paskirtas ieškovės, J. V. globėju. Šias aplinkybes patvirtino ir trečiasis asmuo A. S., kuri nurodė, kad S. dirbo Varėnoje, į kaimą ji atvažiuodavo. Liudytojas V. V. nurodė, kad S. S. turėjo kažkokį draugą, kur ji gyveno jam tiksliai nežinoma. Liudytojas nurodė, kad kaime gyveno senelis.

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad kai palikimą sudaro gyvenamasis namas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą name po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame name, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties, taip pat namo priežiūrą, prievolių, susijusių su namu, vykdymą (mokesčių, draudimo įmokų mokėjimą ir pan.). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-586/2007; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2009 ir kt.)

43Tad teismas laiko, kad konkrečiu atveju ieškovė neįrodė, jog S. S. gyveno savo tėvų name ir rūpinosi juo kaip savo turtu. Byloje nepateikta ir jokių įrodymų, jog S. S. būtų rūpinusi nuosavybės teisių į žemę atkūrimu. Kaip nurodė atsakovė, tai visus reikalus, susijusius su nuosavybės atkūrimu, tvarkė ji viena. Todėl darytina išvada, kad byloje nebuvo surinkta įrodymų, patvirtinančių, kad S. S. valdė po savo motinos mirties likusį turtą, juo rūpinosi kaip savu. Vien jos apsilankymai tėvų namuose, pabuvimas namuose, nėra pakankamas pagrindas pripažinti ją priėmusia palikimą.

44J. V. nėra pirmos eilės įpėdinė, paveldint A. S. turtą (CK 5.11 str.), todėl 2007-08-27 teismo sprendimas negalėjo būti vykdomas, jei buvo pirmos eilės įpėdinių – M. J. ir B. S., kurie realizavo savo teises. Atsakovė M. J. paveldėjimo procese buvo aktyvi ir susitvarkė visus reikalingus dokumentus. P. S. taip pat turėjo įstatyminę galimybę susitvarkyti dokumentus dėl palikimo priėmimo, bet jis savo teisės dėl palikimo nerealizavo. Ieškovė neįrodė fakto, kad S. S. priėmė palikimą, ji neatliko jokių aktyvių veiksmų, norėdama priimti palikimą. Atsakovė M. J. vyko į žemėtvarką, dalyvavo matavimuose, o kiti įpėdiniai nusišalino nuo atkūrimo proceso.

45CPK 178 str. nurodo, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

46A. S. numirė ( - ) ir tik 2007 m. faktiškai buvo pradėtos realizuoti įpėdinių teisės, t. y. jie kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo ir buvo priimti sprendimai civilinėse bylose Nr. 2-410-770/2007, 2-510/2007, 2-775-770/2007.

472007-08-27 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimu Nr. 2-510-770/2007 buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad ieškovė po savo senelės A. S. mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti. 2011-02-28 ieškovė kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-510-770/2007, kuriame nurodė, kad jai kreipusis į Varėnos rajono 2-ąjį notarų biurą su prašymu išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, ji gavusi atsakymą, kad ji nėra pirmos eilės įpėdinė po savo senelės A. mirties ir, kad paveldėjimo teisės liudijimas bus išduotas pirmos eilės įpėdinei M. J. į visą A. S. palikimą. Jai buvo paaiškinta, kad pirmiausia turėjo būti nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad jos motina S. S. priėmė jos motinos (ieškovės senelės) A. S. palikimą, o ji kaip pirmos eilės įpėdinė paveldėjo savo motinos S. S. palikimą. Minėtame prašyme ieškovė nurodžiusi, kad apie įvykusią klaidą jai tapo žinoma tik 2008 m. lapkričio mėnesį. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjo 2011-03-08 nutartimi ieškovei (pareiškėjai) J. V. buvos nustatytas terminas pateikto prašymo trūkumams pašalinti, kadangi J. V. neišdėstė motyvų, kodėl turi būti atnaujintas teismo procesas (CPK 369 str. 1 d. 3 p.). 2011-03-25 nutartimi pareiškėjos pareiškimas jai buvo grąžintas nepašalinus trūkumų bei minėtoje teismo nutartyje buvo pasiūlyta teikti teismui ieškinį, kadangi jeigu į turtą yra kitam įpėdiniui išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, kol jis nenuginčytas, palikimo priėmimo ar palikimo atsiradimo vietos faktas ypatingosios teisenos tvarka negali būti nustatytas (CK 5.8. str.). Ieškovė nebuvo aktyvi ir tik 2015-07-02 kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl aukščiau minėtų faktų nustatymo bei dėl pripažinimo negaliojančiais Varėnos raj. 2-ojo notarų biuro notarės išduotų paveldėjimo teisės liudijimų, kai visas paveldėtas turtas jau buvo realizuotas, tai patvirtina ir byloje atsakovės pateiktos pirkimo pardavimo sutartys.

48Teismas, spręsdamas, ar įpėdinis priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti, turi nustatyti, ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia įpėdinio valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais ir pan. Išvadą, ar įpėdinis priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai jį valdyti, galima padaryti tik išanalizavus ir įvertinus reikšmingų aplinkybių visumą – atsakovo aiškinimus, liudytojų parodymus, kitus byloje esančius dokumentus. Įrodymų dėl palikimo priėmimo nepakanka.

49Taip pat teismas byloje nenustatė aplinkybių, jog išduodama pavedėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, notarė pažeidė įstatymus.

50Civilinio kodekso 5.8 str. numato, kad asmuo, pretenduojantis į palikimą, gali ginčyti palikimo priėmimo teisėtumą bei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, pareikšdamas ieškinį palikimą priėmusiam asmeniui per vienerius metus nuo palikimo atsiradimo dienos arba nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tai, kad palikimą priėmė kitas asmuo.

51Ieškovė teismo posėdžio metu yra nurodžiusi, kad 2008-03-31 Varėnos 2-asis notarų biuras jai pranešė, kad M. J. išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į visą A. S. palikimą. Faktas, kad ieškovei aplinkybės apie atsakovei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą buvo žinomos jau anksčiau, o ne 2014 metais, kaip ji tvirtino posėdžio metu, patvirtina pareiškėjos J. V. prašymas Varėnos rajono apylinkės teismui dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-510-770/2007, kuris teisme buvo registruotas 2011-02-28 (b. l. 2, civilinė byla Nr.A2-355-547/2011). Šiame prašyme pareiškėja nurodė, kad 2008-03-31 Varėnos rajono 2 notarų biuras pranešė jai, kad M. J. išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į visą A. S. palikimą. Todėl neginčijamai yra nustatyta, jog J. V. faktą, jog atsakovei M. J. išduotas paveldėjimo teisės liudijimas žinojo jau 2008-03-31. Paveldėjimo teisės liudijimas gali būti ginčijamas per vienerius metus, tačiau ieškovė neginčijo paveldėjimo teisės liudijimų, todėl taikytina senatis.

52Kadangi teismas pripažino, jog ieškovė neįrodė fakto, jog jos mama priėmė palikimą po savo mamos A. S. mirties bei konstatavo, kad yra suėjęs senaties terminas ginčyti paveldėjimo teisės liudijimus, tai dėl kitų reikalavimų, kurie yra išvestiniai, nepasisako.

53CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šioje byloje ieškovė ir atsakovė naudojosi antrine teisine pagalba ir yra atleistos nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, todėl vadovaujantis LR CPK 96 str. 4 d. bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų ir iš šalių nepriteistinos.

54Vadovaudamasis LR CPK 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

55Ieškinį atmesti.

56Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo:... 3. 1. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. S. priėmė savo... 4. 2. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. V., priėmė savo... 5. 3. pripažinti negaliojančiais 2008-02-28 ir 2008-03-31 Varėnos r. 2-ame... 6. 4. pripažinti J. V. teisę priimti palikimą į A. S. ½ dalį... 7. turto.... 8. 5. priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.... 9. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodo, kad 1996-03-28 mirė A. S., jos... 10. A. S. testamento nepaliko. A. S. mirties dieną gyvi buvo pirmos eilės... 11. Šiuo metu P. S. miręs, jis vaikų neturėjo. B. S. mirė ( - ) . Pastarojo... 12. Jau po A. S. mirties, Alytaus apskrities viršininko administracijos 2001-04-10... 13. Ieškovės motina S. S. mirė ( - ).... 14. Ieškovė nurodo, kad Varėnos rajono apylinkės teismas 2007-08-27 sprendimu,... 15. 2008-02-28 ir 2008-03-31 Varėnos r. 2-ame notarų biure buvo išduoti... 16. Ieškovė mano, kad minėti paveldėjimo teisės liudijimai buvo išduoti... 17. A. S. dukra S. S. buvo įstatyminė įpėdinė, kuri visą laiką gyveno ( - )... 18. Ieškovė nurodo, kad po S. S. mirties teisė į A. S. palikimą atsirado jai,... 19. Ieškovė nurodo, kad juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas, kad S.... 20. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė savo ieškinį prašė jį tenkinti... 21. Ieškovė patvirtino, kad ji žinojo apie M. J. bylą, kad buvo priimtas... 22. Ieškovė patvirtino žinanti, kad trečiasis asmuo, A. S., irgi turi teismo... 23. J. V. nurodė, kad 2001-04-10 sprendimu atkurtos nuosavybės teisės į žemę... 24. Ieškovės atstovė advokatė Regina Pališkienė teismo posėdžio metu... 25. Atsakovė M. J. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu... 26. Ji nurodė, kad po A. S. mirties jos bute buvo ruošiami gedulingi pietūs.... 27. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad 2007-08-27 Varėnos rajono apylinkės teismo... 28. Teismo posėdžio metu atsakovė M. J. su ieškiniu nesutiko bei nurodė, kad... 29. Nurodė, kad ieškovės motina gyveno Varėnoje, adresu: ( - ) su B., o į... 30. Atsakovė paaiškino, kad jos sesuo S. visai nesirūpino po tėvų mirties... 31. Atsakovės atstovė advokatė Nijolė Raulušaitienė teismo posėdžio metu... 32. Trečiasis asmuo A. S. teismo posėdžio metu nurodė, kad S. tikrai gyveno ( -... 33. P. S. senatvėje, kai vienam gyventi buvo per sunku buvo pas dukrą M.. Vėliau... 34. Kas rūpinosi sodyba, kai P. gyveno pas M. – nežino, po vyro mirties ji ten... 35. Trečiasis asmuo notarė Laima Muzikevičiūtė teismo posėdžio metu... 36. Liudytojas V. V., gim. ( - ) , ieškovės sutuoktinis, nurodė, kad nuo 1999 m.... 37. Pareiškimas atmestinas.... 38. Ieškovė J. V. prašo teismo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus,... 39. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 40. Byloje nepateikta jokių duomenų, kad po ieškovės senelės A. S. mirties jos... 41. Nustatyta, kad teisė paveldėti A. S. turtą atsirado 1996-03-28. Nors... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad kai palikimą sudaro... 43. Tad teismas laiko, kad konkrečiu atveju ieškovė neįrodė, jog S. S. gyveno... 44. J. V. nėra pirmos eilės įpėdinė, paveldint A. S. turtą (CK 5.11 str.),... 45. CPK 178 str. nurodo, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis ji... 46. A. S. numirė ( - ) ir tik 2007 m. faktiškai buvo pradėtos realizuoti... 47. 2007-08-27 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimu Nr. 2-510-770/2007 buvo... 48. Teismas, spręsdamas, ar įpėdinis priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai... 49. Taip pat teismas byloje nenustatė aplinkybių, jog išduodama pavedėjimo... 50. Civilinio kodekso 5.8 str. numato, kad asmuo, pretenduojantis į palikimą,... 51. Ieškovė teismo posėdžio metu yra nurodžiusi, kad 2008-03-31 Varėnos... 52. Kadangi teismas pripažino, jog ieškovė neįrodė fakto, jog jos mama... 53. CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 54. Vadovaudamasis LR CPK 259-260, 263-270 straipsniais, teismas... 55. Ieškinį atmesti.... 56. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...