Byla 2YT-136-805/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant pareiškėjai L. Ž., jo atstovei advokatei O. B., suinteresuotam asmeniui J. V., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus atstovui, suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. V., Valstybinės įmonei Turto bankas ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja L. Ž. teismui pateikė pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. V., Valstybinės įmonei Turto bankas ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog O. V., mirusi ( - ), po savo sutuoktinio J. V. mirties ( - ), priėmė palikimą, pradėdama faktiškai valdyti mirusiojo turtą ir valdė jį iki mirties.

5Pareiškimas grindžiamas tuo, jog pareiškėjos tėvas J. V. mirė ( - ). Po jo mirties liko jo vardu registruoto nekilnojamojo turto – 4,7800 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), 0,2200 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Be to, Prienų rajono savivaldybės administracijos Stakliškių seniūnijos duomenimis pagal namų ūkio knygų Nr. 6 ir Nr. 790 įrašus pareiškėjos tėvo vardu įrašyti gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, esantys ( - ). Visas nekilnojamasis turtas yra įgytas J. V. būnant santuokoje su O. V. ir yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Po J. V. jo sutuoktinė dėl teisinio neišprusimo į notarą nesikreipė, tačiau palikimą priėmė faktiškai aktyviais veiksmais pradėdama valdyti mirusiojo turtą ir jį valdė iki savo mirties. O. V. po sutuoktinio mirties liko gyventi tuose pačiuose namuose, mokėjo mokesčius, naudojosi visais daiktais, dirbo bendrąja sutuoktinių nuosavybės teise valdomą žemę, joje sodino bulves, daržoves, organizavo javų sėją, pievų šienavimą ir pan. Mirus pareiškėjos motinai ji priėmė palikimą, tačiau norėdama įteisinti motinos palikimą, turi kreiptis į teismą ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja L. Ž. nurodė, kad mirus jos tėvui J. V. motina nesusitvarkė paveldėjimo dokumentų, į notarą nesikreipė, dėl nežinojimo praleido nustatytą terminą palikimui priimti. Tėvas mirė santuokoje, liko du vaikai. Tėvai gyveno ( - ) kaime, turėjo namą, ūkinius pastatus ir šalia apie 5 ha žemės. Viskas buvo registruota tėvo vardu, įgyta santuokos metu, tačiau namų valda tinkamai nebuvo sutvarkyta. Mirus tėvui motina liko toliau gyventi tuose pačiuose namuose, mokėjo mokesčius. Jai padėdavo prižiūrėti gyvulius, šienauti pievas. Po tėvo mirties motina renovavo klojimą. Ji po motinos mirties kreipėsi į notarą viena ir sužinojo, kad po tėvo mirties nepriimtas palikimas (2017 m. kovo 22 d. teismo posėdžio garso įrašo 7 min. – 17 min.).

7Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo J. V. prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad mirus tėvui motina nesusitvarkė dokumentų, nes galvojo, kad visas turtas priklauso jai. Motina po tėvo mirties liko gyventi tuose pačiuose namuose, naudojosi likusiais daiktais, mokėjo žemės mokesčius, už elektrą, laikė gyvulius, sodino daržą, gyveno ūkiškai. Jis su motina gyveno kartu, todėl rūpinosi malkomis. Tėvo laidotuvėmis rūpinosi mama. Po tėvo mirties ji renovavo daržinę. Mirus motinai sesuo kreipėsi į notarą ir sužinojo, kad viskas nesutvarkyta. Jis į notarą nesikreipė dėl to, kad su seserim turtą vėliau pasidalins draugiškai (2017 m. kovo 22 d. teismo posėdžio garso įrašo 18 min. – 22 min.).

8Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 58). Pateikė atsiliepimą (b. l. 31-34), kuriame nurodė, kad pareiškėjai pateikus įrodymus, patvirtinančius, kad O. V. po sutuoktinio J. V. mirties aktyviais veiksmais pradėjo valdyti 4,7800 ha žemės sklypą, esantį ( - ), 0,2200 ha žemės sklypą, esantį ( - ), 0,3300 ha žemės dalį bendrame 2,0000 ha žemės sklype, esančiame ( - ), suinteresuotas asmuo neprieštaraus prašomo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui. Atsiliepime pareiškėjo pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

9Suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto bankas atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 60). Pateikė atsiliepimą (b. l. 41-42), kuriame nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas nustatys pakankamai aplinkybių, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. V. priėmė palikimą pradėjusi paveldimą turtą valdyti, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui. Atsiliepime pareiškėjos pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomi vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

12Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog J. V. ir O. V. buvo įregistravę santuoką (b. l. 9). Pareiškėja L. Ž. yra J. V. ir O. V. dukra (b. l. 5, 11), suinteresuotas asmuo – jos brolis J. V. (b. l. 5). ( - ) mirė pareiškėjos tėvas J. V. (b. l. 7), o ( - ) mirė pareiškėjos motina O. V. (b. l. 6). Paveldėjimo teisės liudijimas į J. V. palikimą neišduotas (b. l. 14). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis pareiškėjos tėvas J. V. nuosavybės teise turėjo savo vardu registruoto nekilnojamojo turto – 4,7800 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 15), 0,2200 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 16). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis J. V. turi 0,3300 ha žemės dalį bendrame 2,0000 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), daiktinės teisės neįregistruotos (b. l. 17). Prienų rajono savivaldybės administracijos Stakliškių seniūnijos duomenimis pagal namų ūkio knygų Nr. 6 ir Nr. 790 įrašus pareiškėjos tėvo J. V. vardu įrašyti gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, esantys ( - ) (b. l. 18, 25-25a). Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėja kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad jos motina O. V., mirusi ( - ), po savo sutuoktinio J. V., mirusio ( - ), mirties priėmė palikimą pradėdama faktiškai valdyti mirusiojo turtą ir valdė jį iki mirties. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes kaip įpėdinei gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškėja neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

13Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jei įpėdinis nurodytu būdu palikimo nepriėmė įstatymas įtvirtino dar vieną, lygiavertį paminėtam palikimo priėmimo būdą – palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalies nuostatas įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje.

14Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog jos motina O. V., mirusi ( - ), po savo sutuoktinio J. V. mirties ( - ), priėmė palikimą pradėdama faktiškai valdyti mirusiojo turtą ir valdė jį iki mirties, nes liko gyventi tuose pačiuose namuose iki mirties, mokėjo mokesčius, naudojosi visais daiktais, dirbo bendrąja sutuoktinių nuosavybės teise valdomą žemę, joje sodino bulves, daržoves, organizavo javų sėją, pievų šienavimą ir pan., patvirtino liudytojų L. K. ir V. Z. paaiškinimai ir parodymai teismo posėdyje (CPK 178, 186 straipsniai). Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju L. K. patvirtino, kad O. V. gyveno ( - ) kaime, po savo vyro mirties tvarkėsi likusioje sodyboje. Jį O. paprašydavo padėti dirbti žemę, nes jis turėjo technikos, padėjo suremontuoti daržinę po vėtros (2017 m. kovo 22 d. teismo posėdžio garso įrašo 24 min. – 27 min.). Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju V. Z. patvirtino, kad J. V. mirė ( - ) metais. O. V. po jo mirties liko gyventi tuose pačiuose namuose ( - ) kaime, jai tvarkytis padėjo sūnus. Gyveno ūkiškai, turėjo 5 ha žemės. Ją dirbo O. kartu su sūnumi – sodino bulves, javus, šienavo žolę, pastatė klojimą. Šiuo metu namai yra išlikę (2017 m. kovo 22 d. teismo posėdžio garso įrašo 30 min. – 35 min.). Pareiškėjos nurodytas aplinkybes patvirtino ir į bylą pateikti įrodymai – pažyma ir mokėjimų duomenys iš paslaugas teikiančios įmonės AB Lesto (b. l. 22, 23, 24). Pateikti įrodymai suponuoja išvadą, kad pareiškėjos motina O. V., mirusi ( - ), po savo sutuoktinio J. V., mirusio ( - ), mirties turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjo J. V. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškimas tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 – 448 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas, nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl teismas nepasisako dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustato tik patį palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2122-773/2016).

15Valstybė šioje byloje patyrė 20,43 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2.1-(NTP-2)-16-T-5331-21375 (b. l. 26) pareiškėjai L. Ž. suteikta 50 procentų antrinė teisinė pagalba. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja yra 50 procentų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei, o likusi jai mokėti suma, susijusi su procesinių dokumentų įteikimu, yra didesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš pareiškėjos valstybei priteistina 10,22 Eur bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

17Pareiškimą patenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos motina O. V., asmens kodas ( - ) mirusi ( - ), priėmė palikimą po savo sutuoktinio J. V., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), pradėdama faktiškai jį valdyti.

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

20Priteisti iš pareiškėjos L. Ž., asmens kodas ( - ) 10,22 Eur (dešimt eurų 22 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pareiškėjos pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai