Byla 2-2703-341/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Julijai Franckevič, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui A. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas, kreipdamasis į teismą, nurodė, kad 2010-11-02 tarp UAB „SMScredit.lt“ ir atsakovo A. P. pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 750 Lt trisdešimties dienų terminui; kadangi buvo padarytas vienas pratęsimas atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2011-01-01. Atsakovas savo prievolės neįvykdė iki šiol, todėl remiantis UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, nuo 2011-01-02 atsakovui buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą (LR CK 6.71 str. 2 ir 3 d.). Remiantis LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p., bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną ieškovas paskaičiavo 1% dydžio delspinigius nuo uždelstų mokėjimų už 136 dienas, kurių suma yra 962 Lt. Prašo priteisti iš atsakovo 1712 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas nesutikdmas su ieškiniu atsiliepime (b.l. 31-34) nurodė, kad derybos, o vėliau ir ginčas tarp šalių prasidėjo dar 2011 m. vasario mėnesį, kai atsakovas ketindamas grąžinti paskolą, kreipėsi telefonu, o 2011-03-10 raštu į ieškovą. 2011-03-10 prašyme atsakovas nurodė ketinantis grąžinti paskolą, esant galimybei prašė paskolos grąžinimą išdėstyti dalimis ir nesutiko su skaičiuojamais 1 procento delspinigiais, ieškovas tik 2011-04-15 pateikė atsakovui pranešimą, kuris buvo neišsamus, nemotyvuotas, ieškovas neišsprendė prašyme iškeltų klausimų.

4Teigia, kad ieškovas nevykdė bendradarbiavimo pareigos, sąmoningai vilkino procesą, taip didindamas skaičiuojamų delspinigių sumą ir užkirsdamas kelią kredito gavėjui, t.y. atsakovui grąžinti paskolą kadangi pagal Vartojimo kredito sutartį visi kredito gavėjo mokėjimai yra užskaitomi tokiu eiliškumu: pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos, netesybos, palūkanos ir tik tada paskolinto kredito suma. Dėl šios priežasties atsakovas negalėjo grąžinti paskolos iki šiol, kadangi iš karto būtų užskaityta netesybų (delspinigių) suma, o po to tik paskolos suma. Teigia, kad ieškovas pažeidė ekonomiškumo ir bedradarbiavimo principus. Nurodė, kad 2011-04-26 atsakovas kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą; tą pačią dieną kreipėsi į ieškovą su pretenzija, kurioje nurodė, jog kreditorius pažeidžia kredito gavėjo, kaip silpnesniosios sutarties šalies interesus, dėl nepakankamo bendradarbiavimo ir siekio gauti finansinės naudos kredito gavėjas negali įvykdyti prievolės, kylančios iš Vartojimo kredito sutarties. UAB „SMScredit.lt“ į pretenziją neatsakė, taip pažeisdama ekonomiškumo, bendradarbiavimo principus. Atsakovas 2011-06-17 iš Vartotojų teisių apsaugos tarnybos gavo pranešimą, jog skundo nagrinėjimas nutrauktas, kadangi ieškovas kreipėsi į teismą. Atkreipė dėmesį, jog UAB „SMScredit.lt“ Vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateikė melagingą informaciją, nes ieškovas į Vilniaus rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi 2011-06-29. Mano, jog tai patvirtina, kad ieškovas turėjo tikslą pasipelnyti didinant skaičiuojamų delspinigių sumą.

5Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2006-03-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008, 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003, ir kt.), remdamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas -„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče) bei atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, į tai, kad atsakovas bandė derybų keliu spręsti susidariusią situaciją, į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, daro išvadą, kad delspinigiai aiškiai per dideli, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Atsakovas prašo ieškinį tenkinti iš dalies, sumažinti priteistiną delspinigių sumą iki 108,00 Lt (10 procentų nuo prašomos sumos) (CK 6.71 str.).Taipogi atsakovas prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą 6 mėnesių laikotarpiui.

6Ieškovas teismui pateikė rašytinius paaiškinimus (b.l. 54-55), kuriuose pažymėjo, kad atsakovas yra sutikęs su UAB „SMScredit.lt” sutarties sąlygomis, kurių 7.2 punkte įtvirtinta nuostata dėl delspinigių dydžio. Taip pat paaiškina, jog sutarties 7.2 punkte nurodyta delspinigių suma yra nustatyta atsižvelgiant į smulkių skolų išieškojimo kaštus, nuotolinio skolinimo riziką ir realius bendrovės patiriamus nuostolius Paskolos gavėjui negrąžinant skolos. Atkreipė dėmesį į tai, jog UAB „SMScredit.lt” verslo esmė yra greitų paskolų teikimas nuotoliniu būdu, o toks skolinimas yra padidinto rizikingumo, suteikiantis Paskolos gavėjui daugiau galimybių piktnaudžiauti savo teisėmis, teikti klaidingus anketinius duomenis ir kitaip vengti savo prievolių vykdymo. Didžioji dauguma negrąžintų paskolų yra būtent tokio Paskolos gavėjų elgesio pasekmė, dėl ko ieškovas susiduria su apsunkintu ir santykinai brangiu smulkių sumų išieškojimo procesu. Tiesioginius UAB „SMScredit.lt” nuostolius dėl pradelstų mokėjimų sudaro didelio kiekio išieškojimo procesams aptarnauti reikalingų darbo vietų išlaikymas, telefono skambučiai, raginimų siuntimai, skolininko paieškos, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms apmokėti, išlaidos duomenų tikrinimui mokamose duomenų bazėse ir taip toliau. Netiesioginiai nuostoliai atsiranda, nes įmonė įšaldytų pinigų negali panaudoti verslui plėtoti. Didžioji dauguma šių kaštų yra fiksuoti ir nepriklauso nuo išieškomos skolos dydžio, todėl išieškant smulkias skolas jie sudaro labai didelę pačios skolos dalį. UAB „SMScredit.lt” taip pat pažymi, jog UAB „SMScredit.lt” savarankiškai taiko LR Civilinio kodekso 1.125 str. 5 d. 1 p. nuostatas ir delspinigius skaičiuoja daugiausiai už 180 dienų. Dėl visų šių priežasčių Paskolos sutarties 7.2 punkte nustatytos ne baudinės, o kompensacinės netesybos. Teigia, kad nustatytoji delspinigių norma yra protinga ir ekonomiškai pagrįsta, įtvirtina ir užtikrina pacta sunt servanda ir sutarčių sąžiningo laikymosi principus. Atkreipė dėmesį į tai, jog atsakovo cituojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys negali būti taikomos nagrinėjant UAB „SMScredit.lt" delspinigių pagrįstumą, kadangi šių bylų faktai iš esmės skiriasi nuo UAB „SMScredit.lt" veiklos specifikos ir rizikingumo.

7Ieškovė tai pat nesutinka su sprendimo išdėstymu dalimis. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2011-01-01. Atsižvelgiant į tai, kad paskola išduota 30 dienų, atsakovui 2011-04-15 buvo pasiūlytas mokėjimo dalimis grafikas 4 (keturių) mėnesių laikotarpiui, tačiau atsakovo tai netenkino, jis atsisakė bendradarbiauti. Prašo ieškinį tenkinti: priteisti 1% delspinigių dydį, kuris sudaro 962 Lt, ir 750 Lt kredito.

8Atsakovas pateikė atsakymą į rašytinius ieškovo paaiškinimus (b.l. 57-58), kuriuose nurodė, kad nesutinka, jog pradelstų mokėjimų nuostolius sudaro didelio kiekio išieškojimo procesams aptarnauti reikalingų darbo vietų išlaikymas, telefono skambučiai, raginimų siuntimai, skolininko paieškos, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai ir kt. išlaidos, nes ieškovas minėtų išlaidų nepatyrė, -ieškovo rašytiniai paaiškinimai yra šabloniniai ir niekuo nesiskiria nuo rašomų kitose tokio pobūdžio bylose. Teigia, kad ieškovas turėtų būti susipažinęs su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika tokio pobūdžio bylose, su naujausia LAT praktika, kurioje teismas nurodo, jog draudžiamas lupikavimas, o skolininkas nėra laikomas pažeidusiu prievolę, jei dėl sunkios finansinės padėties praleidžia jos įvykdymo terminą ir apie tai informuoja kreditorių, su kuriuo derybų keliu bando spręsti situaciją, taip pat LR Vartojimo kredito įstatymu, kuriame yra aiškiai nurodyta kokio dydžio delspinigius gali nustatyti sutartimi ir po to reikalauti iš skolininkų. Ieškovas nevykdė bendradarbiavimo pareigos, sąmoningai vilkino procesą, taip didindamas skaičiuojamų delspinigių sumą ir užkirsdamas kelią kredito gavėjui, t.y. atsakovui grąžinti paskolą.

9Atsakovas prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą ir nurodo, jog jo finansinė padėtis yra sunki, šiuo metu jis niekur nedirba ir yra registruotas Vilniaus teritorinėje darbo biržoje, taip pat jis turi padėti, finansiškai paremti sergantį tėvą R. P., kuris yra netekęs 60 procentų darbingumo ir yra sunkios sveikatos, nuolat reikalingi vaistai. Prašo ieškinį tenkinti iš dalies, dalyje dėl delspinigių priteisimo, atsižvelgti į atsiliepime išdėstytus argumentus, pridedamus įrodymus ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką; vadovaujantis LR CPK 284 str. sprendimo vykdymą išdėstyti, nustatant, kad atsakovas A. P., sumoka priteistą įsiskolinimą ieškovui per 6 mėnesių laikotarpį, mokant lygiomis dalimis kas mėnesį, iki visiško skolos apmokėjimo.

10Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti ieškovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama ieškovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

11Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-02 šalys sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas suteikė atsakovui 750 Lt dydžio paskolą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2011-01-01 (b.l. 5, 7-10). Atsakovas atliko Bendrosiose paskolos sutarties sąlygose paskolos paraiškai nustatytus veiksmus (b.l. 12), taigi, sutiko su sutarties sąlygomis. Ieškovas 2010-11-02 mokėjimo nurodymu Nr. 4812301 pervedė atsakovui 750 Lt sumą ir pateikė 2010-11-02 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 4812301 apmokėjimui iki 2011-01-01 (b.l. 2, 5), tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, sutartyje numatytais terminais paskolos ieškovui negrąžino, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo A. P. 750 Lt negrąžintos paskolos (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870-6.874 str., 6.881 str.).

14Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino paskolos, ieškovas yra paskaičiavęs 962 Lt delspinigių (CK 6.71 str., sutarties 7.2 p.), apskaičiuotų sutartyje nustatyta tvarka.

15CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai nagrinėdami konkrečias bylas. Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „ForthmillLimited“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „SchmitzCargobullBaltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

16Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad delspinigių norma viršija 300 proc. per metus, tai yra aiškiai viršija paskolos davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu, be to, viršija paskolos sumą, į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini. Įvertinus aplinkybes, kad atsakovas nėra grąžinęs net dalies suteikto kredito, prašomi priteisti delspinigiai mažintini 2/3 dalimis iki 320 Lt (LR CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d.). Tokiu būdu, iš viso iš atsakovo priteistina 1070 Lt skolos.

17CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

18Bylinėjimosi išlaidos šioje byloje sudarė: 70 Lt žyminio mokesčio (b.l. 3, 29) sumokėjo ieškovas bei valstybės lėšomis buvo siunčiami procesiniai dokumentai, t.y. patirtos 22,65 Lt pašto išlaidos (LR CPK 93 str. 1 d.).

19Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo priteistina ieškovui 44 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 93 str.), 14,16 Lt pašto išlaidų valstybei. Iš ieškovo valstybei priteistina 8,49 Lt pašto išlaidų.

20Atsakovas prašo išdėstyti priteistos įsiskolinimo sumos sumokėjimą 6 mėnesių laikotarpiui lygiomis dalimis. Pagal CPK 284 str. 1 d., teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti.

21Atsakovas, pagrįsdamas savo sunkią turtinę padėtį, pateikė teismui savo tėvo R. P. darbingumo lygio pažymą (nustatytas 40 procentų darbingumo lygis) (b.l. 59), bei Vilniaus teritorinės darbo biržos 2011-10-11 pažymą, patvirtinančią, kad nuo 2011-10-06 A. P. yra registruotas darbo biržoje (b.l. 60-62). Duomenų apie atsakovo turimą turtą byloje nėra. Nagrinėjamu atveju, sprendžiant klausimą dėl sprendimo išdėstymo, atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas dar 2011-03-10 raštu kreipėsi į ieškovą, prašydamas išdėstyti paskolos mokėjimą 6 mėnesių laikotarpiui (b.l. 35-36). Ieškovas atsakovui pranešė, jog gali leisti įsiskolinimą grąžinti per 4 mėnesius (b.l. 37), tačiau atsakovas dėl paskolos grąžinimo grafiko į ieškovą nesikreipė, ieškovui jokių įmokų nemokėjo. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, į tai, kad nuo pirmojo atsakovo prašymo ieškovui dėl skolos mokėjimo išdėstymo praėjo daugiau nei septyni mėnesiai, ir per šį laiką atsakovas galėjo sukaupti tam tikrą atsiskaitymui su ieškovu skirtą sumą, į pateiktus įrodymus, abiejų šalių turtinę padėtį, priteistos sumos dydį bei vadovaujantis teisingumo bei sąžiningumo principais, atsakovo prašymas tenkintinas iš dalies, teismo sprendimo (priteistos skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų) įvykdymas išdėstytinas dviem mėnesiams.

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovo A. P. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „SMScredit.lt“ (į.k. 301881644) 750 Lt skolos ir 320 Lt delspinigių, iš viso 1070 Lt (vieną tūkstantį septyniasdešimt litų), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1070 Lt sumos nuo 2011-06-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 44 Lt (keturiasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Priteistos ieškovui UAB „SMScredit.lt“ 1114 Lt sumos (750 Lt skolos, 320 Lt delspinigių ir 44 Lt bylinėjimosi išlaidų) įvykdymą išdėstyti 2 (dviem) mėnesiams, įpareigojant atsakovą kiekvieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti po 557 Lt. 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo apmokėti per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

27Priteisti iš atsakovo A. P. 14,16 Lt (keturiolika litų 16 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

28Priteisti iš ieškovo UAB „SMScredit.lt“ (į.k. 301881644) 8,49 Lt (aštuonis litus 49 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas... 2. Ieškovas, kreipdamasis į teismą, nurodė, kad 2010-11-02 tarp UAB... 3. Atsakovas nesutikdmas su ieškiniu atsiliepime (b.l. 31-34) nurodė, kad... 4. Teigia, kad ieškovas nevykdė bendradarbiavimo pareigos, sąmoningai vilkino... 5. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika... 6. Ieškovas teismui pateikė rašytinius paaiškinimus (b.l. 54-55), kuriuose... 7. Ieškovė tai pat nesutinka su sprendimo išdėstymu dalimis. Atsakovas... 8. Atsakovas pateikė atsakymą į rašytinius ieškovo paaiškinimus (b.l.... 9. Atsakovas prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą ir nurodo, jog jo... 10. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam... 11. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 14. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino... 15. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda,... 16. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu... 17. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5... 18. Bylinėjimosi išlaidos šioje byloje sudarė: 70 Lt žyminio mokesčio (b.l.... 19. Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo priteistina ieškovui 44 Lt... 20. Atsakovas prašo išdėstyti priteistos įsiskolinimo sumos sumokėjimą 6... 21. Atsakovas, pagrįsdamas savo sunkią turtinę padėtį, pateikė teismui savo... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovo A. P. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „SMScredit.lt“... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Priteistos ieškovui UAB „SMScredit.lt“ 1114 Lt sumos (750 Lt skolos, 320... 27. Priteisti iš atsakovo A. P. 14,16 Lt (keturiolika litų 16 ct) pašto... 28. Priteisti iš ieškovo UAB „SMScredit.lt“ (į.k. 301881644) 8,49 Lt... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...