Byla 2K-205-788/2019
Dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. sausio 7 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Sigitos Jokimaitės (kolegijos pirmininkė), Prano Kuconio ir Olego Fedosiuko (pranešėjas), sekretoriaujant Daivai Kučinskienei, dalyvaujant prokurorui Šarūnui Astrauskui,

2viešame teismo posėdyje kasacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. K. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. sausio 7 d. nuosprendžio.

3Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nuosprendžiu M. K. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 straipsnio 4 dalį, 260 straipsnio 1 dalį, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką.

4Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. sausio 7 d. nuosprendžiu panaikinta Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nuosprendžio dalis dėl M. K. išteisinimo pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 260 straipsnio 1 dalį ir M. K. nuteistas pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu ketveriems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

5Šiais nuosprendžiais taip pat nuteisti J. G.-D., A. G., Ž. P., M. G. ir E. Š.. Dėl jų kasacinių skundų negauta.

6Teisėjų kolegija, išklausiusi prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

7I. Bylos esmė

81. M. K. nuteistas pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 260 straipsnio 1 dalį už tai, kad, atlikdamas terminuotą laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, telekomunikacijos priemonėmis bei susirašinėdamas laiškais organizavo neteisėtą narkotinių medžiagų įgijimą, gabenimą, turėdamas tikslą jas platinti, ir šiai nusikalstamai veikai vadovavo. Ši nusikalstama veika padaryta tokiomis aplinkybėmis: 2013 m. gruodžio 8 d. kartu su M. K. laisvės atėmimo bausmę atliekantis M. G. nurodė A. G. įgyti narkotines medžiagas, jas paslėpti džinsinėse kelnėse ir šias kelnes perduoti D. R. (jam atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą), kad šis atgabentų jas į Kybartų pataisos namus ir perduotų laisvės atėmimo bausmę atliekančiam M. G.. A. G., vykdydama šį nurodymą, iš nenustatyto asmens įgijo ne mažiau nei 0,055 g narkotinės medžiagos – heroino, ją paslėpė džinsinėse kelnėse ir iki 2013 m. gruodžio 11 d. laikė namuose, esančiuose Šakių r., ( - ). 2013 m. gruodžio 11 d. apie 11.29 val. A. G. gavo telefonu iš M. K. nurodymą džinsines kelnes su jose paslėpta narkotine medžiaga perduoti V. K. (jai atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą). Perdavus džinsines kelnes su jose paslėpta narkotine medžiaga V. K., ši iki 2013 m. gruodžio 16 d. jas laikė savo namuose Kazlų Rūdos r., ( - ), kol pokalbių telefonu metu iš M. K. 2013 m. gruodžio 16 d. gavo nurodymą džinsines kelnes su jose paslėpta narkotine medžiaga perduoti D. R.. Perdavus džinsines kelnes su jose paslėpta narkotine medžiaga D. R., šis jas automobiliu „VW Golf“ (valst. Nr. ( - )) gabeno į Kybartų pataisos namus norėdamas perduoti jas ten laisvės atėmimo bausmę atliekančiam M. G.. 2013 m. gruodžio 16 d. apie 13.20 val. Kybartų pataisos namuose atliekant D. R. perduodamų džinsinių kelnių apžiūrą, nedidelis kiekis narkotinės medžiagos – heroino, kurio masė yra 0,055 g, buvo surastas ir paimtas Kybartų pataisos namų pareigūnų.

9II.

10Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio esmė

112. Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas pirmosios instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį M. K. ir priimdamas jam naują, apkaltinamąjį, nuosprendį, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas patikėjo M. K. parodymais, jog apie džinsinėse kelnėse paslėptas narkotines medžiagas jis nieko nežinojo ir prie nusikalstamos veikos neprisidėjo, tačiau visiškai neatsižvelgė į byloje esančių įrodymų visumą, kuri paneigia M. K. nurodytas aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pirmosios instancijos teismo išvada apie įrodymų, kuriais būtų atskleidžiama M. K. kaltė, nepakankamumą padaryta įvertinus tik paties M. K. parodymus ir nepagrįstai siaurai aptarus kitus byloje esančius įrodymus bei faktines bylos aplinkybes.

12III. Kasacinio skundo argumentai

133. Kasaciniu skundu nuteistasis M. K. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį. Kasatorius skunde nurodo:

143.1. Apeliacinės instancijos teismas, nuteisdamas M. K. pagal BK 24 straipsnio 4 dalį ir BK 260 straipsnio 1 dalį, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes byloje nesurinkta pakankamai įrodymų, kad jis organizavo neteisėtą narkotinių medžiagų įgijimą, gabenimą, turėdamas tikslą jas platinti, ir šiai veikai vadovavo. Kasatoriaus teigimu, byloje nenustatytas nei jo tikslas platinti narkotines medžiagas, nei kaltė (tiesioginė tyčia).

153.2. Kasatorius, dėstydamas savą versiją, nurodo, kad jis ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisme metu nepripažino, jog žinojo apie džinsinėse kelnėse gabenamas narkotines medžiagas – heroiną. Niekas iš kitų kaltinamųjų ir liudytojų taip pat nepatvirtino, kad tokios aplinkybės M. K. buvo žinomos. Iš užfiksuotų pokalbių telefonu turinio negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad M. K. žinojo būtent apie narkotinių medžiagų – heroino gabenimą, nes pokalbiuose apie tai nebuvo kalbama. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad iš M. K. pokalbio su nuteistąja A. G. garso įrašo, kurio pagrindu suformuluotas kaltinimas M. K., ir kitų įrodymų galima daryti tik prielaidą, kad jis galėjo žinoti, jog džinsinėse kelnėse buvo paslėptos narkotinės medžiagos, tačiau galėjo to ir nežinoti.

163.3. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, nes netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, neatsižvelgė į paties M. K. ir daugumos liudytojų nurodytas bei bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytas svarbias aplinkybes, o byloje esančius prieštaravimus ir abejones vertino nuteistojo nenaudai. Priešingai nei konstatavo apeliacinės instancijos teismas, M. K. kaltės padarius nusikalstamą veiką, nustatytą pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, nepatvirtina nei liudytojų M. G. ir V. K. parodymai, nei užfiksuoti pokalbiai telefonu, nes juose nėra aptariamas disponavimo psichotropinėmis medžiagomis faktas.

173.4. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino M. K. asmenybę apibūdinančius duomenis, netinkamai pritaikė BK bendrosios dalies nuostatas ir paskyrė jam neteisingą, per griežtą ir teisingumo principui prieštaraujančią bausmę.

18IV. Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

194. Nuteistojo M. K. kasacinis skundas atmestinas.

20Dėl įrodymų vertinimo ir BK 260 straipsnio 1 dalies taikymo

215. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas kasacinis skundas, patikrina teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis), iš naujo įrodymų netiria, naujų faktinių aplinkybių nenustato (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-221/2008, 2K-P-9/2012, 2K-P-89/2014 ir kt.). Įrodymų pakankamumo ir patikimumo klausimais kasacinės instancijos teismas pasisako tik teisės taikymo aspektu, t. y. ar renkant duomenis ir juos pripažįstant įrodymais nebuvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, ar pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai išsamiai ir nešališkai ištyrė byloje surinktus įrodymus, ar nustatant faktines veikos padarymo aplinkybes nebuvo ignoruoti svarbūs bylos duomenys, ar pagal nustatytas aplinkybes teisingai pritaikytas baudžiamasis įstatymas. Todėl kasatoriaus teiginiai apie tai, kaip turėjo būti įvertinti vieni ar kiti įrodymai, nėra kasacinio bylos nagrinėjimo dalykas. Tokius teiginius kolegija nagrinės tiek, kiek šie susiję su BPK 369 straipsnio 1 dalyje nustatytais bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindais.

226. Nagrinėjamoje byloje pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai dėl M. K. priėmė skirtingus sprendimus – pirmosios instancijos teismas M. K. išteisino neįrodęs, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką, o apeliacinės instancijos teismas jį pripažino kaltu ir nuteisė. Teismai, priimdami priešingus sprendimus, vadovavosi tais pačiais byloje surinktais įrodymais, todėl skirtingos teismų išvados dėl M. K. kaltės suponuoja kasacinės instancijos teismo užduotį teisės taikymo aspektu patikrinti ir nustatyti, kurio teismo atliktas bylos duomenų vertinimas atitinka įstatymo reikalavimus išsamiai ir nešališkai išnagrinėti visas bylos aplinkybes ir tinkamai pritaikyti baudžiamąjį įstatymą.

237. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi kasacinio skundo argumentus ir bylos medžiagą, daro išvadą, kad bylos aplinkybes ir surinktus įrodymus tinkamai, laikydamasis BPK 20 straipsnio reikalavimų, įvertino apeliacinės instancijos teismas. Šio teismo nuosprendyje atliktas įrodymų vertinimas neturi tokių trūkumų, kuriuos nurodo kasatorius. Priešingai, apeliacinės instancijos teismas visus byloje esančius įrodymus įvertino išsamiai ir nešališkai, patikrino kiekvieno įrodymo tikrumą, sąsajumą, leistinumą, jų visumos pakankamumą.

248. Apeliacinės instancijos teismas, išsamiai išanalizavęs byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje patikrintus įrodymus (paties nuteistojo M. K., kitų nuteistųjų, liudytojų parodymus, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo metu gautus duomenis ir kt.), M. K. versiją, kad jis kartu laisvės atėmimo bausmę atliekančio M. G. prašymu tik organizavo daiktų paėmimą iš jo motinos A. G. ir atvežimą jam į areštinę ir apie džinsinėse kelnėse paslėptas narkotines medžiagas – heroiną nieko nežinojo, prie šios nusikalstamos veikos neprisidėjo, motyvuotai paneigė. Apeliacinės instancijos teismas aplinkybę, kad M. K. žinojo apie džinsinėse kelnėse slepiamą narkotinę medžiagą ir organizavo jos perdavimą į Kybartų pataisos namus, nustatė remdamasis šiais įrodymais: liudytojos V. K. parodymais apie tai, kaip M. K. prašė jos paimti iš A. G. džinsines kelnes ir megztinį; M. G. parodymais apie tai, kaip priėjęs M. K. pasakė, jog jo vardu atsiųs drabužių; M. K. pokalbių telefonu su A. G. suvestinėmis, iš kurių matyti siekis išsiaiškinti, ar džinsinėse kelnėse slepiamos narkotinės medžiagos nesimato, ar nesijaučia kvapas. Nors nuteistieji M. G. ir A. G. nenurodė, kad M. K. būtų žinojęs, jog džinsinėse kelnėse slepiama narkotinė medžiaga – heroinas, o M. K. pokalbyje su A. G. „narkotinės medžiagos“, „narkotikai“, „heroinas“ ar panašūs žodžiai nėra minimi, tačiau šių pokalbių kontekstas nepalieka abejonių, kad buvo kalbama apie narkotines medžiagas.

259. Priešingai nei teigia kasatorius, nagrinėjamoje byloje nustatytas ir tikslas platinti narkotines medžiagas. Tikslas platinti narkotines ar psichotropines medžiagas reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perduoti šias medžiagas kitiems asmenims (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-166/2010, 2K-155-693/2016, 2K-162-976/2018 ir kt.). Tikslo turėjimas įrodinėjamas remiantis ne tik kaltininko parodymais, jo prisipažinimu ar neprisipažinimu padarius nusikalstamą veiką, bet pirmiausia objektyviais bylos duomenimis, vertinant surinktus įrodymus bendrame bylos kontekste. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nuteistasis M. K. organizavo narkotinių medžiagų gabenimą į Kybartų pataisos namus ir šiai nusikalstamai veikai aktyviai vadovavo, davė nurodymus telefonu nuteistajai A. G. dėl džinsinių kelnių su jose paslėpta narkotine medžiaga – heroinu perdavimo liudytojai V. K., o pastarajai nurodė minėtas džinsines kelnes perduoti liudytojui D. R., kuris turėjo jas perduoti į Kybartų pataisos namus laisvės atėmimo bausmę atliekančiam M. G.. Vertinant šių M. K. veiksmų pobūdį kitų byloje nustatytų aplinkybių kontekste, konstatuotina, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog minėti veiksmai padaryti heroino platinimo tikslu.

2610. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismo padaryta išvada, kad byloje yra pakankamai įrodymų M. K. pripažinti kaltu padarius BK 24 straipsnio 4 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje nustatytą nusikaltimą, yra teisinga ir pagrįsta.

27Dėl paskirtos bausmės

2811. Kasatoriaus teiginiai, kad apeliacinės instancijos teismas jam paskyrė neteisingą bausmę, nepagrįsti ir deklaratyvūs. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas gali sušvelninti arba sugriežtinti bausmę tik nustatęs, kad ji paskirta netinkamai pritaikius baudžiamąjį įstatymą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-39-895/2016, 2K-7-8-788/2018). Kasaciniame skunde nepateikta jokių konkrečių aplinkybių ir juridiškai reikšmingų argumentų, rodančių, jog būtų pažeistos BK VIII skyriuje nustatytos bausmių skyrimo taisyklės. Iš apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio matyti, kad skiriant M. K. realią, sankcijos vidurkį atitinkančią laisvės atėmimo bausmę buvo atsižvelgta tiek į nuteistojo asmenybę, tiek į visas kitas bausmei skirti reikšmingas aplinkybes. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį nuteistajam paskirta bausmė atitinka šios normos sankcijoje nustatytą bausmės dydį ir yra tinkamai individualizuota.

2912. Nenustačius apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio panaikinimo ir pakeitimo BPK 369 straipsnyje nustatytų pagrindų, kasacinis skundas negali būti tenkinamas.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Nuteistojo M. K. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. viešame teismo posėdyje kasacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nuosprendžiu M. K.... 4. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019... 5. Šiais nuosprendžiais taip pat nuteisti J. G.-D., A. G., Ž. P., M. G. ir E.... 6. Teisėjų kolegija, išklausiusi prokuroro, prašiusio kasacinį skundą... 7. I. Bylos esmė... 8. 1. M. K. nuteistas pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 260 straipsnio 1 dalį už... 9. II.... 10. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio esmė... 11. 2. Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas pirmosios instancijos teismo... 12. III. Kasacinio skundo argumentai... 13. 3. Kasaciniu skundu nuteistasis M. K. prašo panaikinti apeliacinės... 14. 3.1. Apeliacinės instancijos teismas, nuteisdamas M. K. pagal BK 24 straipsnio... 15. 3.2. Kasatorius, dėstydamas savą versiją, nurodo, kad jis ikiteisminio... 16. 3.3. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos... 17. 3.4. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino M. K. asmenybę... 18. IV. Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 19. 4. Nuteistojo M. K. kasacinis skundas atmestinas.... 20. Dėl įrodymų vertinimo ir BK 260 straipsnio 1 dalies taikymo... 21. 5. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir... 22. 6. Nagrinėjamoje byloje pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai dėl M.... 23. 7. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi kasacinio... 24. 8. Apeliacinės instancijos teismas, išsamiai išanalizavęs byloje surinktus... 25. 9. Priešingai nei teigia kasatorius, nagrinėjamoje byloje nustatytas ir... 26. 10. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 27. Dėl paskirtos bausmės... 28. 11. Kasatoriaus teiginiai, kad apeliacinės instancijos teismas jam paskyrė... 29. 12. Nenustačius apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio panaikinimo ir... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 31. Nuteistojo M. K. kasacinį skundą atmesti....