Byla 2K-166/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Jono Prapiesčio, pranešėjos Aldonos Rakauskienės, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. G. (A. G.) kasacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 19 d. nuosprendžio, kuriuo A. G. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu aštuoneriems metams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis prie šios bausmės iš dalies pridėta Vilniaus apygardos teismo 2004 m. birželio 9 d. nuosprendžiu paskirtos neatliktos bausmės dalis ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas aštuoneriems metams vienam mėnesiui.

2Taip pat skundžiama Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 2 d. nutartis, kuria nuteistojo A. G. apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą,

Nustatė

4A. G. nuteistas už tai, kad, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių 2-uosiuose pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, esančioje Kaišiadorių rajone, Pravieniškių 2-jame kaime, trumpalaikių pasimatymų suteikimo patalpoje, 2007 m. birželio 14 d., apie 15.30 val., neteisėtai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis įgijo didelį kiekį narkotinės medžiagos – 51,237 g kanapių dervos ir nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – 1,769 g kanapių bei jų dalių, kurias laikė su savimi ir 2007 m. birželio 14 d., apie 16.30 val., išeidamas trumpalaikių pasimatymų suteikimo patalpos, įsikišęs į apatines kelnaites, gabeno į pataisos namų gyvenamąją zoną, turėdamas tikslą jas platinti.

5Kasaciniu skundu nuteistasis A. G. prašo peržiūrėti bylą, jo nusikalstamą veiką iš BK 260 straipsnio 2 dalies perkvalifikuoti į BK 259 straipsnio 1 dalį ir sušvelninti bausmę.

6Kasatorius teigia, kad byloje nenustatyti asmenys, kuriems jis turėjo perduoti narkotines medžiagas, todėl padaryta veika turėjo būti kvalifikuojama pagal BK 259 straipsnio 1 dalį. Prašo atsižvelgti į tai, kad jis narkotikų nevartoja, pataisos namų administracijos apibūdinamas teigiamai, per bausmės atlikimo laikotarpį už gerą elgesį buvo skatintas 3 kartus, galiojančių nuobaudų neturi. Turi šeimą, kurią labai myli, pats serga nepagydoma liga – plaučių tuberkulioze. Be to, prašo atsižvelgti ir į tai, kad prokuroras ir advokatas prašė teismo taikyti jam BK 54 straipsnio 3 dalį. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į bylos aplinkybes ir neteisingai kvalifikavo padarytą nusikaltimą.

7Atsiliepimu į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokuroras prašo nuteistojo A. G. kasacinį skundą atmesti.

8Prokuroro nuomone, teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, A. G. padarytą nusikalstamą veiką teisingai kvalifikavo pagal BK 260 straipsnio 2 dalį. Ikiteisminio tyrimo metu bei bylą nagrinėjant teisme jis savo kaltę visiškai pripažino, nurodė, kad narkotines medžiagas įgijo turėdamas tikslą jas platinti, kad nešė jas perduoti kitam nuteistajam. Be to, skunde nurodoma, kad jis pats narkotinių medžiagų nevartoja. Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, nusikalstamos veikos sunkumą, į tai, kad A. G. anksčiau teistas, jo asmenybę apibūdinančias aplinkybes, atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, paskyrė jam BK 260 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytos bausmės minimumą. Paskirtoji nuteistajam bausmė nėra aiškiai per griežta, byloje jokių išimtinių aplinkybių nenustatyta, todėl teismas pagrįstai netaikė A. G. BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų. Bylos nagrinėjimo metu visi liudytojai buvo apklausti. Tai, kad apklausti liudytojai negalėjo pasakyti, kokia medžiaga buvo rasta pas A. G., nepaneigia specialisto išvados, kurioje nustatyta, kad iš kasatoriaus paimta medžiaga yra narkotinė medžiaga. Perkvalifikuoti A. G. nusikalstamą veiką iš BK 260 straipsnio 2 dalies į BK 259 straipsnio 1 dalį ir švelninti jam paskirtą bausmę nėra jokio pagrindo.

9Kasacinis skundas atmestinas.

10Dėl Baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 2 dalies taikymo

11Nuteistasis A. G. prašo jo padarytą nusikalstamą veiką iš BK 260 straipsnio 2 dalies perkvalifikuoti į BK 259 straipsnio 1 dalį, nes byloje asmenys, kuriems jis turėjo perduoti narkotines medžiagas, nenustatyti.

12Pagal BK 260 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Tikslas parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perduoti šias medžiagas kitiems asmenims. Nusikalstamos veikos padarymo tikslas įrodinėjamas remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad sprendžiant, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ar buvo susitarimas su vartotoju ir kiti objektyvūs bylos duomenys (kasacinės nutartys Nr. 2K-84/2007, 2K-781/2007, 2K-4/2009, 2K-36/2009, 2K-75/2009, 2K-281/2009, 2K-380/2009).

13Pagal bylos duomenis, A. G. narkotinių medžiagų nevartoja, į įskaitą asmenų, linkusių jas vartoti, nebuvo įrašytas. Byloje nustatyta, kad didelį kiekį narkotinių medžiagų A. G. Pravieniškių 2–ųjų pataisos namų trumpalaikių pasimatymų suteikimo patalpoje įgijo ir, paslėpęs apatinėse kelnaitėse, į pataisos namų gyvenamąją zoną gabeno ne savo reikmėm, o turėdamas tikslą jas platinti – perduoti kitam nuteistajam. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, A. G. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 260 straipsnio 2 dalį. Tai, kad byloje nenustatyta, kuris iš bausmę atliekančių asmenų jas būtų gavęs, kam konkrečiai jos būtų perduotos, nėra esminė aplinkybė ir pagrindas veiką kvalifikuoti pagal BK 259 straipsnio 1 dalį. A. G. už padarytą nusikaltimą paskirta minimali BK 260 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta bausmė. Pirmosios instancijos teismas A. G. BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų netaikė, nes išimtinių aplinkybių, kurios būtų pagrindas pripažinti, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, nenustatė ir nuosprendyje apie tai motyvuotai pasisakė. Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad pirmosios instancijos teismo paskirta bausmė yra teisinga, keisti ją paskiriant švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę pagrindo nėra.

14Teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, kad A. G. baudžiamasis įstatymas pritaikytas netinkamai. Nesant teismų sprendimų panaikinimo ir pakeitimo pagrindų, nustatytų BPK 369 straipsnyje, kasacinis skundas negali būti tenkinamas.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Nuteistojo A. G. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai