Byla 2-15795-584/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei I. A., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą reikalaudama priteisti iš atsakovės 547,00 Lt paskolą, 530,00 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt žyminį mokestį (b. l. 3-5).

3Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2009-07-21 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą SMScredit.lt ir atsakovės I. A. buvo sudaryta paskolos sutartis. Ieškovė paskolino atsakovei 750 Lt. Atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2009-08-20. Atsakovė pasinaudojo paskolos sutartyje numatyta teise ir pratęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2010-01-17, tačiau suėjus šiam terminui padengė tik dalį paskolos ir liko skolinga 547 Lt. Nuo 2010-01-18 atsakovei buvo pradėti skaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų nevykdymą, kurie apskaičiuoti už 71 dieną ir sudaro 530 Lt. Ieškovė papildomai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad atsakovės pagal paskolos sutartį grąžintina suma – 900 Lt, t. y. 750 Lt suteikta paskolos suma ir 150 Lt komisinio mokesčio. Atsakovė 900 Lt sumokėjo 2010-04-10, todėl laikotarpiu nuo 2010-01-17 paskolos grąžinimo termino pabaigos iki 2010-04-10 (už 83 dienas) jai buvo paskaičiuoti 747 Lt dydžio delspinigiai. Paskolos davėjas turi teisę nustatyti eiliškumą, kuriuo dengiami Paskolos davėjo reikalavimai Paskolos gavėjui. 2010-04-10 atsakovės sumokėti 900 Lt buvo paskirstyti taip: 747 Lt - delspinigiams padengti (skaičiuotiems laikotarpiu nuo 2010-01-17 iki 2010-04-10), 150 Lt užskaityti komisiniam mokesčiui padengti ir 3 Lt - pagrindinei skolai padengti. Taigi, po 2010-04-10 atsakovės mokėjimo, pagrindinės skolos likutis buvo 747 Lt. Praėjus 6 mėnesiams, 2010-10-08 atsakovė sumokėjo 100 Lt, o 2011-05-14 - dar 100 Lt, todėl pagrindinės skolos likutis - 547 Lt. 530 Lt delspinigiai buvo paskaičiuoti nuo 747 Lt sumos už 71 dieną, t. y. nuo 2010-04-10 iki 2010-10-08 (b. l. ).

4Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes paskolos sumą 900 Lt ieškovei grąžino. Nuo 900 Lt sumos apskaičiuoti 530 Lt dydžio delspinigiai nėra pagrįsti. Atsakovė turi neįgalumą, dirba sumažintu krūviu, ketina kelti fizinio asmens bankroto bylą (b. l. 31). Atsižvelgus į ieškinio sumą, kuri neviršija penkių tūkstančių litų, ir šalims nepareiškus prašymų dėl teismo posėdžio žodinio proceso tvarka formos, byla nagrinėtina CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka. Šalims apie posėdį yra pranešta tinkamai (b. l. 132-134).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš šalių pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-07-21 atsakovė su ieškove valdančia sistemą SMScredit.lt sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 750 Lt kreditas. Atsakovė įsipareigojo 750 Lt kreditą grąžinti iki 2009-08-20 ir sumokėti 150 Lt dydžio komisinį mokestį, o uždelsus sutartyje nustatytus mokėjimus mokėti ieškovei 1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (b. l. 6-12, 15-16). Kredito grąžinimo terminas buvo pratęstas iki 2010-01-17. Atsakovei tik 2010-04-10 pervedus ieškovei 900 Lt, ieškovė už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2010-01-17 iki 2010-04-10 priskaičiavo 747 Lt delspinigių. Atsakovės sumokėtą 900 Lt sumą ieškovė paskirstė taip: 747 Lt delspinigiams, 150 Lt komisiniam mokesčiui ir 3 Lt pagrindinei 750 Lt kredito sumai padengti (b. l. 54-56). 2010-10-08 atsakovei sumokėjus 100 Lt, o 2011-05-14 - dar 100 Lt, kredito likutis tapo 547 Lt (747 Lt – 200 Lt). Atsakovei likusios kredito sumos negražinus ieškovė už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2010-04-10 iki 2010-10-08 priskaičiavo 530 Lt delspinigių (b. l. 18, 54-56). Kauno apylinkės teismo 2014-11-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2FB-21334-848/2014 atsakovei buvo iškelta bankroto byla, tačiau šiai aplinkybei paaiškėjus po nagrinėjamos bylos paskyrimo į teismo posėdį, byla nagrinėtina iš esmės.

7CK 6.54 str. numato, kad atveju, jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausiai skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą. Trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti. Ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti. Atsižvelgus į šias nuostatas bei nesant duomenų, kad šalys būtų susitarę dėl kitokio nei nurodyto skolos, delspinigių grąžinimo eiliškumo, ieškovė pagrįstai atsakovės 2010-04-10 pervestą 900 Lt sumą, pirmiau paskyrė 747 Lt delspinigių susidariusių nuo 2010-01-17 iki 2010-04-10, 150 Lt komisinio mokesčio padengimui, o likusią 3 Lt dalį bei 2010-10-08 pervestus 100 Lt ir 2011-05-14 - 100 Lt pagrindinei kredito sumai padengti. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.38 str., 6.200 str. 1 d., 6.205 str.). Atsakovei pažeidus kreditavimo sutarties sąlygas, t. y. sutartyje numatytu ir vėliau pratęstu terminu negrąžinus suteikto kredito, iš atsakovės ieškovei priteistina likusi negrąžinta kredito suma – 547 Lt (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p., 6.205 str., 6.256 str., 6.886 str.).

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 530 Lt delspinigių, skaičiuojamų nuo 2010-04-10 iki 2010-10-08. Spręsdamas nesumokėtų delspinigių pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis CK 6.73 str., turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Nagrinėjamos bylos atveju teismas įvertina, kad bylos šalis sieja vartojimo teisiniai santykiai, atsakovė – silpnesnioji sutarties šalis – kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu neturėdama galimybių derėtis dėl sutarties sąlygų, taipogi – ir dėl delspinigių dydžio. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus motyvus, į nedidelę suteikto kredito sumą bei trumpą kredito grąžinimo terminą, teismas sprendžia, kad atsakovės sumokėti 747 Lt dydžio delspinigiai yra pakankami kompensuoti ieškovės turėtus nuostolius dėl kredito sutarties sąlygų nevykdymo, todėl likusi reikalavimo dalis dėl 530 Lt delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-236/2014, Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 28 d. galutinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2280-273/2013; Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011).

9Ieškovės reikalavimu iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d. ir 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas minimalus pagal ieškinio sumą sumokėtas žyminis mokestis – 54,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260 str., 270 str., 441 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės I. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės UAB „4finance“, į.k. 301881644, buveinė Kauno m., Jonavos g. 254A, a.s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, Swedbank, AB, b.k. 73000, naudai 547,00 Lt (penkių šimtų keturiasdešimt septynių litų) (158,42 EUR) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą – 547,00 Lt (158,42 EUR) – sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-06-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus) (15,64 EUR) žyminio mokesčio.

14Likusią ieškinio dalį atmesti.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai