Byla 2A-1351/2013
Dėl konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vičiūnų restoranų grupė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-5106-653/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vičiūnų restoranų grupė“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Auksinis kamštis“, dėl konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Vičiūnų restoranų grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-14 įsakymą „Dėl vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtojo tvirtinimo“ Nr. 30-1193, kuriuo 2012-2014 metų vasaros lauko kavinės Vokiečių gatvėje ties pastatu Nr. 8 įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtoja patvirtinta UAB „Auksinis kamštis“, negaliojančiu; pripažinti tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Auksinis kamštis“ sudarytą 2012-2014 metų vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį negaliojančia; įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją iš naujo skelbti 2012-2014 metų vasaros lauko kavinės Vokiečių gatvėje ties pastatu Nr. 8 įrengimo ir eksploatavimo konkursą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad pirmojo etapo Konkurso komisijos posėdis įvyko 2012-05-31, kuriuo metu buvo apsvarstyti ir įvertinti visų Konkurso dalyvių pateikti 2012-2014 metų vasaros lauko kavinės įrengimo projektai. Pagal Konkurso nuostatų 30 p. ieškovui apie pirmojo Konkurso etapo pabaigos rezultatus turėjo būti pranešta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, t. y. iki 2012-06-05. Ieškovas, negavęs jokios informacijos apie pirmojo Konkurso etapo rezultatus, negalėjo pasinaudoti Konkurso nuostatų 30 p. nurodyta teise apskųsti Konkurso rezultatus per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos. Į ieškovo 2012-06-07 prašymą pateikti informaciją apie pirmojo Konkurso etapo pabaigos rezultatus atsakovas nereagavo. Minėtą prašymą atsakovas gavo ne 2012-06-20, o 2012-06-07, todėl 2012-07-02 pateikdamas raštą ieškovui nesilaikė Konkurso nuostatų 30 p. reikalavimų. Nesant Konkurso nuostatų 31 p. nurodytų sąlygų visetui (konkurso dalyviai nustatyta tvarka ir terminais turėjo būti informuoti apie pirmojo Konkurso etapo rezultatus; per 5 darbo dienas nebuvo gauta jokių Konkurso dalyvių skundų), antrasis Konkurso etapas buvo pradėtas neteisėtai. Be Konkurso nuostatų 30-31 p. numatytų sąlygų viseto atsakovas negalėjo 2012-06-04 posėdyje nustatyti ir paskelbti Konkurso nugalėtojo. Be to, atsakovas pažeidė Konkurso nuostatų 36 p., nes iki šios bylos iškėlimo nereagavo į ieškovo 2012-06-07 prašymą, o pateikta informacija neatitinka Konkurso nuostatų reikalavimų. Atsakovo grubūs pažeidimai suvaržė ieškovo teisę tinkamai dalyvauti ir sąžiningai konkuruoti su kitais konkurso dalyviais ir konkursą laimėti. Konkursas buvo įvykdytas nesilaikant skaidrumo, sąžiningumo ir visų Konkurso dalyvių lygiateisiškumo principų, dėl ko galutiniai Konkurso rezultatai negali būti laikomi objektyviais ir nešališkais.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Vičiūnų restoranų grupė“ 29,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad atsakovas paskelbė atvirą konkursą dėl 2012-2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo, tame tarpe - Vokiečių g. ties pastatu Nr. 8 , Vilniuje. Pagal Konkurso nuostatus konkursas turėjo vykti dviem etapais: pirmajame etape vertinama architektūrinio idėjinio projekto atitiktis Savivaldybės patvirtintoms vasaros lauko kavinių teritorijų architektūrinėms specialioms sąlygoms. Į antrąjį etapą, kuriame vertinamas dalyvių siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis vienam vasaros sezonui ir kuris turėjo įvykti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Konkurso nuostatų 30 p. nurodyto apskundimo termino pabaigos, galėjo patekti tik tie dalyviai, kurių projektas pirmajame etape įvertintas 6 ir daugiau balų (Nuostatų 25, 29, 31). Pagal Nuostatų 30 p. apie pirmojo konkurso etapo pabaigos rezultatus konkurso dalyviai informuojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirmojo etapo konkurso komisijos posėdžio dienos. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su jų paraiškų vertinimo rezultatas, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui skundą per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pirmojo konkurso etapo rezultatus gavimo dienos. 2012-05-31 įvyko atsakovo sudarytos Investicijų plėtros komisijos viešasis posėdis, kuriame dalyvavo visi pasiūlymus pateikusieji konkurso dalyviai, išskyrus ieškovą. Šiame posėdyje buvo atplėšti vokai su konkursiniais pasiūlymais ir nutarta 2012-06-04 11.00 val. šios komisijos posėdyje, gavus Ekspertų komisijos išvadą apie konkurso dalyvių vasaros lauko kavinių architektūrinių idėjinių projektų (toliau tekste- projektai) įvertinimus, nustatyta tvarka vertinti konkursinius pasiūlymus ir nustatyti konkurso laimėtojus. 2012-06-01 Projektų ekspertų komisijos posėdyje buvo vertinami konkurso dalyvių pateikti projektiniai konkurso pasiūlymai. Komisija nustatė, kad ieškovo pasiūlymas nepatenka į antrąjį konkurso etapą, nes surinko mažiau nei 6 balus. Tame pačiame posėdyje buvo atplėšti į antrąjį etapą patekusių dalyvių vokai su siūlomais mokėti paramos dydžiais ir nutarta paskelbti konkurso laimėtoją UAB „Auksinis kamštis“. 2012-06-14 atsakovas įsakymu Nr. 30-1193 patvirtino vasaros lauko kavinės Vokiečių gatvėje ties pastatu Nr. 8 įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtoją UAB „Auksinis kamštis“, o 2012-06-18 su konkursą laimėjusiu dalyviu UAB „Auksinis kamštis“ buvo sudaryta vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartis. 2012-06-07 ieškovas pateikė atsakovui prašymą nedelsiant pateikti Konkurso nuostatų 30 p. nurodytą informaciją apie pirmojo Konkurso etapo pabaigos rezultatus. Teismas nurodė, kad iš spaudo matyti, jog šį raštą atsakovas gavo 2012-06-07. Atsakovas į šį raštą atsakymą pateikė 2012-06-12, kurį ieškovas gavo 2012-06-15. Taip pat 2012-07-02 atsakovas pateikė atsakymą ieškovui, kuriame paaiškinta, jog į 2012-06-07 ieškovo prašymą apie konkurso rezultatus ieškovas buvo informuotas 2012-06-12 raštu. Kadangi konkurso pirmasis etapas įvyko 2012-05-31, todėl teismas nurodė, kad pagal Konkurso nuostatų 30 p. ieškovas apie šio etapo rezultatus turėjo būti informuotas iki 2012-06-05. Atsakovas, reaguodamas į 2012-06-07 ieškovo prašymą, išsiuntė ieškovui informaciją apie konkurso rezultatus 2012-06-12,

7t. y. pasibaigus 3 darbo dienų terminui. Teismo teigimu, sprendžiant dėl termino praleidimo pasekmių, atsižvelgtina į tai, kad ieškovas neprarado teisės skųsti atsakovo veiksmus ikiteismine tvarka, nes pagal Konkurso sąlygų 30 p. apskundimo termino pradžia skaičiuojama nuo pranešimo gavimo dienos, be to, įstatymas šiuo atveju nenumato privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.), todėl ieškovas, nesutinkantis su atsakovo konkurso komisijos priimtais sprendimais, turėjo galimybę savo teises ginti teismine tvarka. Teismas pažymėjo, kad rašytiniai įrodymai, trečiojo asmens paaiškinimai patvirtina, jog 2012-05-31 posėdis buvo viešas, visi konkurso dalyviai, išskyrus ieškovą, dalyvavo posėdyje ir pretenzijų dėl konkurso procedūrų neturėjo, ieškovas neginčijo, jog apie šį posėdį jis buvo tinkamai informuotas. Teismas sprendė, kad tuo atveju, jei ieškovas būtų aktyvus ir domėtųsi konkurso eiga, jis turėtų galimybę laiku gauti informaciją apie konkurso rezultatus. Pagal Konkurso nuostatų 30 p. atsakovas neprivalėjo informuoti apie konkurso rezultatus būtinai rašytine forma. Esant tokioms aplinkybėms teismas nenustatė, jog atsakovas, atsakydamas į ieškovo prašymą 2012-06-12 raštu, pažeidė ieškovo teises, konkurso vykdymo lygiateisiškumo, skaidrumo, sąžiningumo principus. Taip pat teismas nurodė, kad nėra pagrindo sutikti su ieškovu, kad atsakovo 2012-06-12 atsakymas neatitinka Konkurso sąlygų 30 p. reikalavimų, kadangi iš šio atsakymo matyti, jog ieškovas buvo informuotas apie įvykusio konkurso eigą, ieškovo pasiūlymo įvertinimą ir konkurso laimėtoją, t. y. atsakovas tinkamai informavo ieškovą apie konkurso pirmojo etapo ir antrojo etapo rezultatus ir įvykdė Konkurso sąlygų 30 p. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas nesikreipė į atsakovą dėl papildomos jį dominančios informacijos gavimo, todėl atsakovas neprivalėjo jos pateikti. Ieškovas, gavęs atsakovo atsakymą, nepateikė atsakovui skundo dėl konkurso rezultatų, t. y. savo valia nesinaudojo konkurso nuostatuose numatyta vertinimo rezultatų apskundimo tvarka. Nors ieškovas patikslintame ieškinyje užsiminė, jog pirmojo etapo Konkurso komisija ieškovo konkursinio pasiūlymo atžvilgiu padarė visiškai nepagrįstas išvadas ir dėl to ieškovo konkursinio pasiūlymo nevertino antrame konkurso etape, tačiau teismas nurodė, kad ieškinį ieškovas grindžia procedūriniais pažeidimais dėl netinkamo ieškovo informavimo, be to, ieškovas, gavęs visą informaciją apie konkurso rezultatus 2012-06-15, taip pat gavęs atitinkamus sprendimus kartu su atsiliepimu į ieškinį, nei ieškinyje, nei patikslintame ieškinyje nenurodė jokių minėto teiginio pagrįstumą patvirtinančių argumentų ir įrodymų. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovui nenuginčijus atsakovo priimtų sprendimų pagrįstumo, teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo suvaržyta ieškovo galimybė ginti savo pažeistas teises, jog ieškovo nurodyti procedūriniai konkurso pažeidimai (tame tarpe dėl antrojo konkurso etapo vykdymo pagal Konkurso nuostatų 31 p., į kurį ieškovo pasiūlymas nepateko, nes buvo įvertintas mažiau nei 6 balais) buvo esminiai, nes šiuo atveju jie neturi įtakos galutiniam konkurso rezultatui.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB ,,Vičiūnų restoranų grupė“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas sprendime iš esmės pasisakė tik dėl Konkurso nuostatų 30 p. pažeidimo, tačiau jo tinkamai neįvertino, o dėl kitų ieškovo patikslintame ieškinyje nurodytų pažeidimų nepasisakė ir jų nevertino. Pagal Konkurso nuostatų 30 p. Konkurso dalyviai apie pirmojo Konkurso etapo pabaigos rezultatus turėjo būti informuoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirmojo etapo konkurso komisijos posėdžio dienos. Byloje nėra ginčo, jog atsakovas ieškovui iki šio termino pabaigos jokios informacijos apie pirmojo konkurso etapo pabaigos rezultatus nepateikė, iš ko darytina išvada, jog atsakovas grubiai pažeidė imperatyvius Konkurso nuostatų 30 p. reikalavimus, o šis pažeidimas nebuvo tik formalus. Ieškovas, negavęs jokios informacijos apie pirmojo Konkurso etapo rezultatus, objektyviai negalėjo pasinaudoti teise pateikti savivaldybės direktoriui skundą per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pirmojo Konkurso etapo rezultatus gavimo dienos. Ši aplinkybė turėjo esminės įtakos ieškovo teisėms ir interesams, kadangi pirmojo etapo Konkurso komisija ieškovo konkursinio pasiūlymo atžvilgiu padarė visiškai nepagrįstas išvadas ir dėl to ieškovo konkursinio pasiūlymo apskritai nevertino antrajame Konkurso etape, o ieškovui nebuvo sudarytos galimybės dėl to pateikti skundą. Ieškovas, negaudamas iš atsakovo jokios informacijos apie Konkurso eigą ir rezultatus, 2012-06-07 pats pateikė raštišką prašymą atsakovui dėl informacijos apie pirmojo Konkurso etapo pabaigos rezultatus pateikimo, tačiau į šį ieškovo prašymą atsakovas nereagavo ir tik 2012-07-02 rašte atsakovas nurodė tikrovės neatitinkančias aplinkybes – neva ieškovo 2012-06-07 prašymą jis gavo tik 2012-06-20, nors iš šio prašymo registracijos duomenų matyti, kad šis prašymas pas atsakovą buvo užregistruotas tą pačią dieną, kai jis buvo parengtas.

112. Pagal Konkurso nuostatų 31 p. antrasis konkurso etapas galėjo prasidėti tik esant 2 sąlygų visetui: 1) konkurso dalyviai Konkurso nuostatų nustatyta tvarka ir terminais buvo informuoti apie pirmojo Konkurso etapo rezultatus; 2) nei iš vieno Konkurso dalyvio per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pirmojo Konkurso etapo rezultatus gavimo dienos nebuvo gauta jokių skundų. Nagrinėjamu atveju šių sąlygų viseto nebuvo, iš ko darytina išvada, jog antrasis Konkurso etapas 2012-06-04 buvo pradėtas neteisėtai ir nepagrįstai. Atsakovas taip pat akivaizdžiai nesilaikė Konkurso nuostatų 31 p. nustatyto 7 kalendorinių dienų termino, kurio pradžia taip pat buvo susieta su anksčiau nurodytų sąlygų viseto egzistavimu, t. y. nesant šių sąlygų, 7 kalendorinių dienų terminas negalėjo prasidėti.

123. Pagal Konkurso nuostatų 36 p. konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta informacija yra konfidenciali ir tretiesiems asmenims neteikiama, tačiau ši Konkurso sąlyga nesuteikia atsakovui teisės neteikti jokios informacijos konkurso eiga ir rezultatais suinteresuotiems konkurso dalyviams, šiuo atveju – ieškovui, kuris net raštu kreipėsi į atsakovą su prašymu dėl informacijos pateikimo. Po konkursinio pasiūlymo pateikimo ieškovas iš atsakovo 2012-06-15 gavo tik į bylą pateiktą 2012-06-12 pranešimą, tačiau toks ieškovo informavimas apie Konkurso eigą ir rezultatus akivaizdžiai neatitinka Konkurso nuostatų reikalavimų bei negali būti laikomas tinkamu ieškovo informavimu, kaip jį skundžiamame sprendime įvertino teismas.

13Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai ir išsamiai išnagrinėjus bylos faktinę medžiagą, tinkamai ištyrus visus pateiktus įrodymus bei vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Ieškovas tik formaliai apskundė sprendimą, realiai nenurodęs jokių teisinių argumentų, kodėl teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Skunde ieškovas tik pakartoja patikslinto ieškinio argumentus, nepagrįstai prašydamas iš naujo įvertinti jau tinkamai ir pagrįstai įvertintus argumentus. 2012-2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursas buvo vykdytas tinkamai, konkurso rezultatai teisingi, laimėtojas nustatytas pagal konkursą reglamentuojančiuose nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-13 įsakymu Nr. 30-60 apibrėžtus konkursinių pasiūlymų vertinimo kriterijus.

14IV. Apeliacinio teismo argumentai

15Apeliacinis skundas tenkintinas.

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat visais atvejais ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

17Bylos ginčas kildinamas iš viešojo konkurso teisinių santykių.

18Ginčo sprendimui svarbu nustatyti, kokią reikšmę konkurso dalyvių teisėms ir pareigoms turi konkurso organizatoriaus parengtų konkurso sąlygų laikymasis.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas su konkurso teisiniais santykiais susijusias bylas ir aiškindamas konkurso sąlygų svarbą, yra nurodęs, kad vertinant šalių ginčo dėl viešo konkurso aplinkybes, reikia atsižvelgti į viešo konkurso procedūros esmę, paskirtį ir tikslus. Viešo konkurso organizatorius ir rengėjas turi užtikrinti, kad atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Tinkamai laikantis šių principų galėtų būti išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Išvardytų principų laikymasis yra svarbus siekiant atliekamo viešo konkurso tikslų. Kai viešas asmuo (savivaldybė ir jos įgaliotas asmuo) skelbia ir vykdo viešą konkursą dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties sudarymo, šio konkurso pagrindinis tikslas yra išrinkti pasiūlymą, kuris labiausiai atitiktų racionalų išnuomojamo turto panaudojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Astrum Magnifikum“ v. Kauno miesto savivaldybė, TŪB ,,Mitnijos investicija“, bylos Nr. 3K-3-677/2006).

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad viešojo konkurso organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija parengė 2012-2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus (toliau – Konkurso nuostatai). Konkurso nuostatų bendrojoje dalyje apibrėžta, kad jie nustato 2012-2014 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas.

21Konkurso nuostatų penktajame skirsnyje reglamentuojamas konkurso dalyvių paraiškų ir kitų dokumentų tikrinimas, vertinimas ir konkurso laimėtojų nustatymas. Pasiūlymų vertinimas suskirstytas į du etapus, į antrąjį etapą patenka tik tie konkursiniai pasiūlymai, kurių pateiktas vasaros lauko kavinės architektūrinis idėjinis projektas įvertintas 6 ir daugiau balų (29 p.). Konkurso nuostatų 30 punkte įtvirtinta konkurso organizatoriaus pareiga apie pirmojo konkurso etapo pabaigos rezultatus konkurso dalyvius informuoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirmojo etapo konkurso komisijos posėdžio dienos.

22Byloje nustatyta, kad pirmuoju etapu konkurso dalyvių pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės administracija vertino 2012 m. gegužės 31 d. posėdyje (b. l. 76). Šiame posėdyje nebuvo atskleisti konkurso dalyviai, iš esmės įvertinti tik užkoduoti architektūriniai projektai. 2012 m. birželio 4 d. Investicijų plėtros komisijos posėdyje (b. l. 78) buvo įvardinta, kokie konkurso dalyviai įvertinti konkrečiais balais ir tame pačiame posėdyje nutarta atplėšti vokus su pasiūlymais, reikšmingais antrajam konkurso etapui – kiek konkurso dalyviai siūlo mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai. Taigi, iš esmės abu konkurso nuostatuose įtvirtinti etapai buvo įgyvendinti vienu metu.

23Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo procesiniuose dokumentuose (b. l. 63-66), paaiškinimuose pripažino, kad abu Konkurso nuostatuose įtvirtintus pasiūlymų vertinimo etapus atliko vienu metu – 2012 m. birželio 4 d. ir kad taip pasielgė nenorėdami užvilkinti konkurso procedūrų ir greičiau pasiekti reikiamą rezultatą.

24Pirmosios instancijos teismas, iš esmės pritardamas atsakovo pozicijai, padarė išvadą, kad Konkurso nuostatuose įtvirtintų taisyklių (dėl pranešimo konkurso dalyviams per 3 darbo dienas apie pirmojo etapo rezultatus, dėl antrojo etapo pravedimo, nesilaikant 5 dienų, skirtų pirmojo etapo sprendimams apskųsti, termino) nesilaikymas neturėjo esminės reikšmės ieškovo teisėms, nes neva jam nebuvo apribota galimybė skųsti konkurso rezultatus net ir po to, kai jis gavo iš atsakovo pranešimą apie viso konkurso rezultatus (b. l. 36). Su tokia išvada teisėjų kolegija nesutinka.

25Minėta, kad atsižvelgiant į viešojo konkurso proceso esmę, svarbu laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų. Viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo būtina sąlyga yra šio proceso skaidrumas ir viešąjį konkursą organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad atliekant konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų, kad būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė. Viešųjų konkursų organizavimo ir vykdymo proceso teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl šių normų reikalavimai dažniausiai yra imperatyvaus pobūdžio. Dėl normų imperatyvumo jų turi būti griežtai laikomasi, tokiu būdu sukuriant visiems konkurso dalyviams vienodas ir lygias sąlygas rungtis konkurse ir sudarant realias prielaidas, kad konkursą laimės būtent tas pretendentas, kuris viešuosius interesus tenkinančiai ir konkursą organizuojančiai institucijai pasiūlys sudaryti sandorį naudingiausiomis sąlygomis.

26Nagrinėjamoje byloje, kaip minėta, atsakovas pats neginčijo, kad savo paties sukurtų konkurso sąlygų jis nesilaikė – nepranešė ieškovui apie konkurso pirmojo etapo rezultatus, iš karto pravedė konkurso antrąjį etapą ir paskelbė laimėtoją, su juo sudarė vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį (b. l. 50-54).

27Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtus viešojo konkurso principus, sprendžia, kad tokie pažeidimai negali būti laikomi tik formaliais, nes jie neabejotinai turėjo esminės įtakos ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams. Pagal Konkurso nuostatų 30 punktą konkurso dalyviai, nesutinkantys su jų paraiškų vertinimo rezultatais, turėjo teisę pateikti savivaldybės administracijos direktoriui skundą per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pirmojo konkurso etapo rezultatus gavimo dienos. Kaip minėta, pirmajame etape balais buvo vertintas vasaros lauko kavinės architektinis idėjinis projektas. Nesuteikus galimybės (kokia buvo įtvirtinta Konkurso nuostatuose) ieškovui apskųsti konkurso komisijos sprendimą dėl projekto įvertinimo balais, neteko jo atžvilgiu prasmės konkurso antrasis etapas, nes netgi nebuvo aiškintasi, ar jo pasiūlymas mokėti socialinės infrastruktūros mokestį būtų atsakovui naudingesnis ar ne už laimėtoju išrinkto dalyvio pasiūlymą. Todėl negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas galimybę skųsti konkurso rezultatus turėjo ir vėliau, tačiau ja nepasinaudojo. Jeigu jam būtų suteikta galimybė laiku apskųsti pirmojo etapo rezultatus, jis galėjo įsitikinti komisijos sprendimo dėl architektūrinio idėjinio projekto teisingumu arba priešingai, nuginčyti jį, taip būtų užtikrintas dalyvių lygiateisiškumas ir proceso skaidrumas. To nepadarius, konkurso dalyviui (šiuo atveju, ieškovui) išlieka objektyvi prielaida konkursą vertinti kaip neskaidrų, proteguojant vieną iš dalyvių.

28Teisėjų kolegija šiuos konkurso vedimo tvarkos pažeidimus vertina kaip esminius, pažeidžiančius ieškovo teises ir teisėtus interesus, suponuojančius prielaidas apie lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų pažeidimą, todėl sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, neteisingai įvertinęs konkurso sąlygų pažeidimus neesminiais ir nereikšmingais ir atmesdamas dėl to ieškinį, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

29Dėl minėtų aplinkybių teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikina ir priima naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkina.

30Pripažindama negaliojančiais atsakovo vykdyto konkurso rezultatus, teisėjų kolegija pripažįsta negaliojančia nuo sudarymo momento ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB ,,Auksinis kamštis“ sudarytą 2012-06-18 vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį.

31Ieškovo ieškinio reikalavimas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją iš naujo skelbti 2012-2014 metų vasaros lauko kavinės Vokiečių gatvėje ties pastatu Nr. 8 įrengimo ir eksploatavimo konkursą netenkintinas, kadangi šis klausimas priklauso perkančiosios organizacijos prerogatyvai.

32Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, apeliacinės instancijos teismas, priėmęs naują sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą iš atsakovo priteistina ieškovui 858,70 Lt (b. l. 8, 98, 146) žyminio mokesčio išlaidų bei 29,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

35Ieškinį tenkinti iš dalies.

36Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-14 įsakymą „Dėl vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtojo tvirtinimo“ Nr. 30-1193, kuriuo 2012-2014 metų vasaros lauko kavinės Vokiečių gatvėje ties pastatu Nr. 8 įrengimo ir eksploatavimo konkurso laimėtoja patvirtinta UAB „Auksinis kamštis“ ir grąžinti pirkimo procedūras į padėtį, buvusią iki neteisėto sprendimo priėmimo.

37Pripažinti tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Auksinis kamštis“ sudarytą 2012-2014 metų vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutartį negaliojančia.

38Kitą ieškinio dalį atmesti.

39Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (j. a. k. 188710061) ieškovui UAB ,,Vičiūnų restoranų grupė“ (į. k. 301675046) 858,70 Lt žyminio mokesčio išlaidų.

40Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 29,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Vičiūnų restoranų grupė“ kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 7. t. y. pasibaigus 3 darbo dienų terminui. Teismo teigimu, sprendžiant dėl... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB ,,Vičiūnų restoranų grupė“ apeliaciniu skundu prašo... 10. 1. Teismas sprendime iš esmės pasisakė tik dėl Konkurso nuostatų 30 p.... 11. 2. Pagal Konkurso nuostatų 31 p. antrasis konkurso etapas galėjo prasidėti... 12. 3. Pagal Konkurso nuostatų 36 p. konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta... 13. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 14. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 17. Bylos ginčas kildinamas iš viešojo konkurso teisinių santykių.... 18. Ginčo sprendimui svarbu nustatyti, kokią reikšmę konkurso dalyvių teisėms... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas su konkurso teisiniais... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad viešojo konkurso organizatorius –... 21. Konkurso nuostatų penktajame skirsnyje reglamentuojamas konkurso dalyvių... 22. Byloje nustatyta, kad pirmuoju etapu konkurso dalyvių pasiūlymus Vilniaus... 23. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo procesiniuose... 24. Pirmosios instancijos teismas, iš esmės pritardamas atsakovo pozicijai,... 25. Minėta, kad atsižvelgiant į viešojo konkurso proceso esmę, svarbu laikytis... 26. Nagrinėjamoje byloje, kaip minėta, atsakovas pats neginčijo, kad savo paties... 27. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtus viešojo konkurso principus,... 28. Teisėjų kolegija šiuos konkurso vedimo tvarkos pažeidimus vertina kaip... 29. Dėl minėtų aplinkybių teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo... 30. Pripažindama negaliojančiais atsakovo vykdyto konkurso rezultatus, teisėjų... 31. Ieškovo ieškinio reikalavimas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės... 32. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, apeliacinės instancijos teismas, priėmęs... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 34. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 35. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 37. Pripažinti tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB... 38. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 39. Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (j. a. k.... 40. Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 29,80 Lt...