Byla 3K-3-677/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Janinos Stripeikienės ir Aloyzo Marčiulionio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų tikrosios ūkinės bendrijos ,,Mitnijos investicija“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 2 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Astrum Magnificum“ ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai ir tikrajai ūkinei bendrijai „Mitnijos investicija“ dėl konkurso komisijos sprendimo panaikinimo, nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir įpareigojimo sudaryti sutartį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Astrum Magnificum“ ieškiniu atsakovams Kauno miesto savivaldybei ir TŪB „Mitnijos investicija“ prašė teismo: a) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto nuomos konkurso komisijos 2005 m. kovo 1 d. protokolu Nr. 5 patvirtintą sprendimą ir pripažinti ieškovą konkurso nugalėtoju; b) pripažinti negaliojančia 2005 m. kovo 9 d. Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 200-2-930; c) įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją su ieškovu sudaryti automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie pastato Kaune, V. Krėvės pr. 80a, nuomos sutartį (T. 1, b. 1. 189).

5Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija organizavo viešą turto nuomos konkursą, kuriame siūlė penkeriems metams išnuomoti automobilių stovėjimo aikštelę. Ieškovas pateikė paraišką dalyvauti konkurse ir kitus reikalingus dokumentus. Ieškovas buvo užregistruotas konkurso dalyviu Nr. 2, jam buvo įteiktas dalyvio registracijos pažymėjimas ir savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklės, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 467 (toliau Taisyklės). Pagal Taisyklių 17 punktą konkurso metu dalyvio pateiktas banko kvitas pakeičiamas į kortelę su numeriu, atitinkančiu registracijos knygoje įrašytą konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, dėl to ieškovas, atvykęs į komisijos posėdį, gavo tokią kortelę su numeriu „2“. Atplėšus pateikusių pasiūlymus dalyvių vokus buvo paskelbti siūlomi turto nuompinigių dydžiai. Ieškovo teigimu, paaiškėjus, kad kitas konkurso dalyvis - atsakovas TŪB „Mitnijos investicija“ - pasiūlė mažesnius nuompinigius nei ieškovas, komisijos nariai paskelbė, jog ieškovas nėra konkurso dalyvis, nes nepateikė banko išduoto dokumento originalo, kuris patvirtintų pradinio įnašo sumokėjimą. Atsakovas TŪB „Mitnijos investicija“ paskelbtas šio konkurso laimėtoju. Taip atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija pažeidė turto nuomos konkurso sąlygas ir nepagrįstai konkurso nugalėtoju pripažino kitą asmenį. Toks sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas, dėl to naikintinas.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2005 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad konkurso komisija, siekdama visiems užsiregistravusiems konkurso dalyviams sudaryti vienodas sąlygas, leido ieškovui dalyvauti vokų atkirpimo procedūroje ir išdavė jam kortelę su numeriu, atitinkančiu konkurso dalyvio registracijos eilės numerį. Teismas nurodė, kad, atkirpus ieškovo pateiktą voką ir patikrinus dokumentus, buvo rasta atspausdintos iš interneto vietinio pinigų pervedimo internetu formos kopija, patvirtinta ieškovo direktoriaus parašu (T. 1, b. 1. 7). Kadangi ieškovo atstovas komisijos paprašytas nepateikė banko išduoto kvito ar mokėjimo pavedimo, komisija nurodė, kad ieškovui neleista dalyvauti konkurse ir laimėtoju pripažino kitą dalyvį (T. 1, b. 1. 15). Teismas įvertino, kad ieškovo voke buvusi vietinio pinigų pervedimo internetu formos kopija nėra pradinio įnašo sumokėjimo tinkamas įrodymas ir negali būti prilyginta banko išduotam kvitui ar pavedimui, dėl to konkurso komisijos sprendimas buvo teisėtas bei pagrįstas. Atliekant mokėjimus elektroninėmis mokėjimo priemonėmis kaip neatskiriama šių operacijų dalis yra taikomos tapatybės patvirtinimo priemonės, o ieškovo pateiktą vietinio pinigų pervedimo internetu užpildytą formą gali užpildyti ir atspausdinti bet kuris besinaudojantis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, todėl tokia kopija negali būti laikoma įrodymu. Mokėjimų įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kredito įstaigos apie įvykdytą mokėjimo nurodymą informuoja savo klientus raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, jei klientas raštu tokios informacijos neatsisako. Teismas sprendė, kad ieškovas netrukdomai galėjo gauti iš banko dokumentą su banko žyma, kad pradinis įnašas yra sumokėtas.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. birželio 2 d. nutartimi ieškovo UAB „Astrum Magnificum“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies ir nutarė pakeisti Kauno apygardos teismo 2005 m. spalio 24 d. sprendimą, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

9,,Panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto nuomos konkurso komisijos 2005 m. kovo 1 d. protokolu Nr. 5 įformintą sprendimą konkurso laimėtoju laikyti atsakovą tikrąją ūkinę bendriją „Mitnijos investicija“.

10Pripažinti ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 200-2-930, sudarytą 2005 m. kovo 9 d. Kauno miesto savivaldybės ir tikrosios ūkinės bendrijos „Mitnijos investicija" negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

11Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.“

12Teisėjų kolegija sprendė, kad viešo konkurso komisija sprendimu nepagrįstai nepripažino ieškovo konkurso dėl automobilių stovėjimo aikštelės nuomos teisės dalyviu tuo pagrindu, kad apeliantas nepateikė banko išduoto dokumento originalo, kuris patvirtintų pradinio įnašo sumokėjimą. Iš konkurso komisijai pateikto ieškovo internetu daryto mokėjimo dokumento rekvizitų matyti, kad ieškovui šį dokumentą pateikė bankas, priėmęs pavedimą. Dėl to šis dokumentas patvirtina ieškovo pavedimą jį aptarnaujančiam bankui atlikti vietinį pinigų pervedimą internetu ir yra pakankamas tokio pavedimo įrodymas. Santykiuose su trečiaisiais asmenimis turėjo būti pateikti išvestiniai, banko patvirtinti rašytiniai įrodymai. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad tinkamo viešo konkurso organizavimo ir vykdymo būtina sąlyga yra šio proceso skaidrumas. Viešąjį konkursą organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad atliekant konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų, kad būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė. Pagal atsakovo nustatytas viešo nuomos konkurso Taisykles, konkurso komisijos posėdyje, kuriame iš esmės svarstomi pasiūlymai turto nuomai, turi būti leidžiama dalyvauti tik tiems asmenims, kurie per nustatytą terminą pateikia užklijuotus vokus ir vėliausiai iki komisijos posėdžio pradžios pateikia nurodytą banko kvitą ar mokėjimo pavedimą. Formalus pateiktų dokumentų, taip pat ir įnašo sumokėjimą patvirtinančių dokumentų, vertinimas privalėjo būti baigtas prieš komisijai atplėšiant vokus ir paskelbiant konkurso dalyvių pasiūlymų turinį. Teisėjų kolegijos vertinimu, konkurso komisija, leisdama ieškovui dalyvauti konkurse ir atplėšdama jo voką ir taip pereidama prie pasiūlymo turinio vertinimo, prisiėmė sau atsakomybę už pateikto dokumento formalius trūkumus, t. y. atplėšusi vokus bei paviešinusi ieškovo ir kitų konkurso dalyvių pasiūlymus, komisija negalėjo uždrausti ieškovui dalyvauti konkurse ir nepripažinti jo dalyviu remdamasi vien šio dokumento formalių reikalavimų neatitikimu. Ieškovo pašalinimas iš konkurso po to, kai buvo atkirpti vokai ir paviešinti dalyvių pasiūlymai vien tuo motyvu, kad ieškovo pateiktas ne banko kvitas ar banko patvirtintas mokėjimo pavedimas, o mokėjimo internetu pavedimas, traktuotinas kaip galimas šio konkurso skaidrumo, teisėtų lūkesčių principų pažeidimas, juolab, kad iš pateiktų abiejų konkurso dalyvių pasiūlymų matyti, jog ieškovas nuomotojui pasiūlė geresnę sandorio kainą. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme buvo gautas AB SEB Vilniaus banko 2006 m. kovo 10 d. raštas Nr.05.04.07-2259, iš kurio matyti, kad piniginės lėšos iš UAB „Astrum Magnificum“ sąskaitos į Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaitą buvo pervestos 2005 m. vasario 25 d. 6 val 11 min., t. y. iki dalyvių registracijos pabaigos ir gerokai iki konkurso pradžios. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad ieškovas sąžiningai siekė dalyvauti šiame konkurse. Spręsdamas ieškinio reikalavimą pripažinti ieškovą konkurso nugalėtoju ir įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybę su ieškovu sudaryti automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie pastato Kaune, V. Krėvės pr., 80a, Kaune, nuomos sutartį, apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pagal nurodytas Taisykles šių klausimų sprendimas yra ne teismo, bet konkursą organizuojančios komisijos dispozicija, dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atmesti šie ieškovo reikalavimai, paliekama nepakeista, o apeliacinis skundas dėl šios sprendimo dalies atmetamas (CPK 263 straipsnis).

13III. Kasacinių skundų, prisidėjimo prie kasacinio skundo

14ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

15Kasaciniu skundu atsakovas TŪB ,,Mitnijos investicija“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 2 d. nutartį ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2005 m. spalio 24 d. sprendimą. Kasacinio skundo prašymas grindžiamas šiais argumentais:

161. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė Mokėjimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 3 punktą, pagal kurį ieškovo atsispaudinta internetinė mokėjimo nurodymo kopija negali būti prilyginta banko išduotam dokumentui (kvitui ar pavedimui), kai dokumentai naudojami prieš trečiuosius asmenis. CPK 177 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad „aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtinamos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis“. Ieškovas pateikė ne jau atliktą pavedimą patvirtinantį dokumentą, tačiau tiktai mokėjimo nurodymą bankui atlikti pinigų pervedimą (Mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 14 dalis). Tokį mokėjimo nurodymą iš interneto galėjo atsispaudinti bet kuris asmuo, mokantis naudotis internetine sistema, o iš pateikto dokumento nėra galimybės spręsti, ar jis apskritai buvo išsiųstas. Toks mokėjimo nurodymas tam tikrais atvejais galėjo būti tiek atmestas banko (Mokėjimų įstatymo 8 straipsnis), tiek atšauktas paties mokėtojo (Mokėjimų įstatymo 11 straipsnis). Bankas savo antspaudu tvirtina mokėjimo atlikimą, iki banko patvirtinimo jokio sąskaitos valdytojo atsispausdinta mokėjimo nurodymo kopija prieš trečiuosius asmenis negali būti naudojama kaip mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

172. Konkurso organizatoriui (viešam asmeniui) įstatymas nesuteikia teisės prisiimti atsakomybės už konkurso dalyvių padarytus pažeidimus ir leisti konkurso sąlygas pažeidusiam asmeniui toliau dalyvauti konkurse; jis gali arba tęsti konkursą, jei pažeidimas neesminis, arba pašalinti dalyvį, jei pažeidimas yra esminis. Pareigos išsiaiškinti, ar pavedimas bankui faktiškai atliktas ir pateikti tinkamą dokumentą, patvirtinantį atliktą pavedimą, ieškovas negali perkelti konkurso komisijai. Konkurso komisijai įsitikinus, kad ieškovas nepateikė konkurso sąlygose numatyto banko išduoto mokėjimą patvirtinančio dokumento, jam buvo neleista dalyvauti konkurse (tokia komisijos teisė numatyta Taisyklių 22 punkte). CK 6.947 straipsnyje numatyta tam tikra teisių ir pareigų pusiausvyra tiek konkurso organizatoriams, tiek konkurso dalyviams. Iš vienos pusės konkurso organizatorius turi paskelbti konkurso sąlygas, kurias įvykdžius geriausiam pasiūlymui būtų suteikta tam tikra teisė, iš kitos pusės konkurso dalyvis, norėdamas gauti tam tikrą teisę, privalo įvykdyti konkurso organizatoriaus nustatytas sąlygas. Dėl šios priežasties atsakovas nesutinka su Lietuvos apeliacinio teismo išvada, kad Kauno miesto savivaldybės administracija, priėmusi netinkamus dokumentus, turėjo pareigą patikrinti, ar buvo įvykdytas reikalavimas sumokėti pradinį įnašą, ir sužinoti, ar pradinės konkurso sąlygos yra įvykdytos.

183. Kadangi automobilių stovėjimo aikštelę, kurios nuomos konkursas buvo paskelbtas, valdo ne Kauno miesto savivaldybės administracija, bet Kauno miesto savivaldybės taryba kaip visiškai kitas juridinis asmuo (T. 1, b. l. 32), tai šis asmuo turėjo būti patrauktas byloje tinkamu atsakovu. Bylą nagrinėję teismai nusprendė dėl dalyvaujančiu byloje asmeniu neįtraukto asmens - Kauno miesto savivaldybės tarybos teisių ir pareigų, tai laikytina absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

19Prisidėjimu prie atsakovo TŪB ,,Mitnijos investicija“ kasacinio skundo atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo kasacinį skundą tenkinti. Prisidėjime teigiama, kad Kauno miesto savivaldybės administracija turėjo teisę pašalinti ieškovą iš konkurso Taisyklėse nustatyta tvarka. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą savivaldybių nuosavybės teise turimą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja savivaldybių tarybos, dėl to Kauno miesto savivaldybės taryba turėjo būti patraukta atsakovu byloje.

20Atsiliepimu į atsakovo TŪB ,,Mitnijos investicija“ kasacinį skundą ieškovas UAB „Astrum Magnificum“ prašo kasacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 2 d. nutartį. Atsiliepime nurodyta, kad konkurso komisijai UAB „Astrum Magnificum“ pateikė patvirtinančius pradinio įnašo sumokėjimo įrodymus - mokėjimo pavedimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu bei įmonės antspaudu, šis įrodymas atitinka CPK 177, 197 straipsnių nuostatas. Mokėjimo pavedime matyti pavedimą atlikusios įmonės rekvizitai – banko sąskaita, iš kurios buvo atliktas pavedimas, įmonės kodas ir kt., dėl to šį pavedimą bet kuris asmuo negalėjo atspausdinti. Byloje atsakovu dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracija, kaip šios savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo, dėl to atsakovas yra tinkamas.

21Reikšdamas kasacinį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 2 d. nutartį ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2005 m. spalio 24 d. sprendimą. Kasaciniame skunde suformuluoti šie argumentai:

221. Taisyklių 17 punkte nustatytas reikalavimas konkurso dalyviui pateikti kvitą arba mokėjimo pavedimą, patvirtinantį sumokėtą pradinį įnašą. Ieškovas teigė dokumento, patvirtinančio pradinio įnašo apmokėjimo, originalą įdėjęs į voką, o tokį teiginį patikrinti konkurso komisijai buvo galima tik atplėšus vokus nustatyta tvarka. Pagal Taisyklių 22 punktą konkurso komisija galėjo atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą, jeigu dalyvis pateikė ne visus reikalingus dokumentus, tarp jų ir patvirtinančius pradinio įnašo sumokėjimą. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad konkurso komisija turėjo pareigą pati buhalterijoje išsiaiškinti, ar ieškovas jau yra įmokėjęs pradinio įnašo įmoką. Komisija negali imtis vykdyti konkurse nustatytų sąlygų už konkurso dalyvį dėl to, kad tai iškreiptų pusiausvyros principą tarp konkurso organizatoriaus ir dalyvių teisių ir pareigų, pažeistų kitų konkurso dalyvių teises.

232. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. rugsėjo 28 d. konsultacijoje (Teismų praktika Nr. 22, 350 p.) yra išaiškinęs, kad finansinių operacijų atlikimo patvirtinimai, kuriuos naudotojai gali atsispausdinti, gali būti panaudojami kaip įrodymai tik kredito įstaigų ir elektroninės mokėjimo priemonės naudotojų tarpusavio santykiuose, tačiau nėra tinkami duomenys, patvirtinantys žyminio mokesčio sumokėjimą. Byloje yra analogiška situacija.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

26Teismai nustatė, kad Kauno miesto savivaldybės administracija, veikdama pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 467 patvirtintas savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisykles, laikraštyje ,,Kauno diena“ (2005 m. vasario 10 d. leidinyje) paskelbė apie automobilių aikštelės, esančios Kaune, prie V. Krėvės pr. 80A pastato, viešą nuomos konkursą. Aikštelės naudojimo paskirtis – viešas nemokamas automobilių statymas. Pradinis 1 kv. m nuompinigių dydis per metus numatytas 2, 14 Lt (su PVM). Nuomos terminas – 5 metai. Ketinimus dalyvauti konkurse pareiškė dvi įmonės – TŪB ,,Mitnijos investicija“ ir UAB ,,Astrum Magnificum“. Konkurso organizatorius nugalėtoju pripažino TŪB ,,Mitnijos investicija“ ir su ja sudarė minėtos aikštelės ilgalaikio materialaus turto nuomos sutartį. UAB ,,Astrum Magnificum“ konkurse dalyvauti nebuvo leista.

27V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

28TŪB ,,Mitnijos investicija” ir Kauno miesto savivaldybės administracijos kasaciniai skundai atmestini, o apeliacinės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista dėl toliau nutartyje išdėstomų argumentų.

29Ištyręs bylos įrodymus apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad konkurso organizavimo komisija savo veiksmais pažeidė Taisyklių 17 punkto nuostatas ir spaudoje paskelbtas konkurso sąlygas, nes UAB ,,Astrum Magnificum“ atstovui išdavus konkurso dalyvio kortelę, jis negalėjo būti pašalintas iš tolesnio dalyvavimo konkurse. Taip vienašališkai pakeitus Taisyklėse nustatytas konkurso vykdymo sąlygas buvo pažeistos ir kito konkurso dalyvio TŪB ,,Mitnijos investicija“ teisės dalyvauti konkurse pagal iš anksto nustatytas Taisykles.

30CK 6.947 straipsnyje nustatyta, kad konkursu pripažįstamas asmens viešas pasižadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Viešo konkurso dėl turto nuomos atveju nuomotojas suteikia teisę išsinuomoti konkretų turtą konkurso nugalėtojui už šio pasiūlytas geriausias sąlygas Vertinant šalių ginčo dėl viešo konkurso aplinkybes, reikia atsižvelgti į viešo konkurso procedūros esmę, paskirtį ir tikslus. Viešo konkurso organizatorius ir rengėjas turi užtikrinti, kad atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Tinkamai laikantis šių principų galėtų būti išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Išvardytų principų laikymasis yra svarbus siekiant atliekamo viešo konkurso tikslų. Kai viešas asmuo (savivaldybė ir jos įgaliotas asmuo) skelbia ir vykdo viešą konkursą dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties sudarymo, šio konkurso pagrindinis tikslas yra išrinkti pasiūlymą, kuris labiausiai atitiktų racionalų išnuomojamo turto panaudojimą. Šiuo atveju viešo konkurso dėl turto nuomos nugalėtoju turėtų būti pripažintas tas dalyvis, kurio siūlomos sąlygos atitiktų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų. Priešingu atveju, kito dalyvio, nepateikusio geriausio pasiūlymo, pripažinimas nugalėtoju neatitiktų viešo konkurso paskirties, taip pat pažeistų jo dalyvių teisėtus lūkesčius.

31Vadovaudamasi išdėstytais viešo konkurso teisėtumo kriterijais, teisėjų kolegija sprendžia, kad kasaciniame skunde pateiktas argumentas, jog ieškovas UAB ,,Astrum Magnificum“ teisėtai pašalintas iš konkurso, nes pateikė banko nepatvirtintą išrašą apie internetu atliktą konkurso dalyvio pradinio įnašo sumokėjimą, yra nepagrįstas. Teisėjų kolegija nurodo, kad konkurso Taisyklių 17 punkte buvo nustatytas reikalavimas konkurso dalyviui pateikti kvitą arba mokėjimo pavedimą, patvirtinantį sumokėtą pradinį įnašą. Šis reikalavimas skirtas tam, kad užsiregistravęs konkurso dalyviu asmuo būtų faktiškai sumokėjęs į konkurso rengėjo nurodytą sąskaitą pradinio įnašo sumą, užtikrinančią asmens rimtus ketinimus dalyvauti konkurse ir jame teikti pasiūlymus dėl konkurso dalyko. Patalpintame spaudoje 2005 m. vasario 10 d. skelbime apie vyksiantį Kauno miesto savivaldybei priklausančios automobilių nuomos aikštelės viešą konkursą buvo nurodyta konkurso dalyviams pateikti dalyvio registracijos dokumentą, asmens dokumentą ir banko išduotą dokumentą, patvirtinantį pradinio įnašo sumokėjimą. Skelbime taip pat nurodytas paskutinis dalyvių registracijos laikas - 2005 m. vasario 25 d. 12 val. ir konkurso komisijos posėdžio laikas – 2005 m. kovo 1 d. 9 val.(T. 1, b. l. 36). Iš AB SEB Vilniaus banko 2006 m. kovo 10 d. rašto matyti, kad ieškovo UAB ,,Astrum Magnificum“ pradinis įnašas į Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaitą pervestas 2005 m. vasario 25 d. 6 val. 11 min., t. y. dar nepasibaigus konkurso dalyvių registracijos laikui. Kadangi ieškovas sąžiningai įvykdė konkurso skelbime keliamus reikalavimus, jis konkurso rengėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos turėjo būti laikomas konkurso dalyviu, kurio pasiūlymas turėjo būti vertinamas iš esmės. Dalyvių registracijai iškelto reikalavimo sumokėti pradinį įnašą įvykdymą atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija galėjo patikrinti pagal pradinių įnašų įplaukas sąskaitoje. Sąskaitai patikrinti ir pasidomėti, kaip užsiregistravę dalyviai įvykdė formalius dalyvių registracijai keliamus reikalavimus atsakovas turėjo pakankamai laiko – nuo 2005 m. vasario 25 d. 12 val. (konkurso dalyvių registracijos termino pabaigos) iki konkurso komisijos posėdžio 2005 m. kovo 1 d. 9 val. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija ir jos sudaryta konkurso komisija, būdamos suinteresuotos išrinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, patikrinti sąskaitą apie ieškovo UAB ,,Astrum Magnificum“ pradinio įnašo sumokėjimą galėjo ir konkurso komisijos posėdžio metu. Be to, pati konkurso komisija, pripažindama ieškovą visateisiu konkurso dalyvių, jį įregistravo kaip pateikusį tinkamus dokumentus. Tačiau konkurso komisija, posėdyje pradėjusi iš esmės vertinti konkurso dalyvių pasiūlymus, nustatė ieškovo atžvilgiu registravimo procedūrai priskirtiną pažeidimą, dėl kurio pašalino ieškovą iš konkurso. Taigi komisija dėl savo kaltės dviprasmiškai įvertino ieškovo tinkamumą dalyvauti konkurse, tokiais savo veiksmais sukūrė teisinį neapibrėžtumą, pažeisdama ieškovo teisėtus lūkesčius dalyvauti konkurse.

32Pagal Mokėjimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 3 punktą internetinė mokėjimo nurodymo kopija joje nesant banko atžymos negali būti prilyginta banko išduotam dokumentui (kvitui ar pavedimui), kai dokumentai naudojami prieš trečiuosius asmenis, tačiau ši nuostata nereiškia paties mokėjimo fakto paneigimo, kai asmuo faktiškai atlieka tokį mokėjimą. Visais atvejais, kai mokėtojas internetiniu mokėjimo nurodymu sumoka įmoką gavėjui, šis, turėdamas realią galimybę, turi patikrinti įmokos gavimo faktą. Ginčo atveju atsakovui kaip konkurso rengėjui buvo reikšminga nustatyti įmokos gavimo faktą net ir esant situacijai, kai konkurso dalyvis pateikė įmokos mokėjimo nurodymo kopiją, nepatvirtintą banko. Atsižvelgdamas į konkurso tikslą – ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimą – konkurso rengėjas turėjo iš esmės, o ne tik formaliai nustatyti, ar konkurso dalyviai sumokėjo pradinius įnašus. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo UAB ,,Astrum Magnificum“ pateikta mokėjimo nurodymo bankui kopija be banko patvirtintos atžymos esminiu pažeidimu, dėl kurio šis asmuo buvo pašalintas iš konkurso, negalėjo būti laikoma, nes šio dokumento formalus trūkumas nesutrukdė konkurso rengėjui įsitikinti, ar nurodytas konkurso dalyvis iš esmės įvykdė keliamą sąlygą sumokėti pradinį įnašą. Konkurso rengėjas turėjo realią galimybę ir pakankamai laiko bei būdų patikrinti įmokos sumokėjimo faktą tiek pagal konkurso rengėjo sąskaitos būklę, tiek kreipdamasis į banką su užklausimu arba įpareigodamas konkurso dalyvį per nustatytą laiką pateikti banko patvirtinimą apie atliktą pradinio įnašo sumokėjimą. Vien konkurso dalyvio pateikto mokėjimo nurodymo bankui formos trūkumas nepažeidė konkurso rengėjo teisių, dėl to šis trūkumas nelaikytinas esminiu pažeidimu. Tuo tarpu vien dėl mokėjimo dokumento formos trūkumo taikydama griežčiausias pasekmes, t. y. pašalindama ieškovą iš konkurso dalyvių, konkurso komisija pažeidė imperatyvias viešo konkurso procedūros taisykles, įtvirtintas CK 6.947, 6.948 straipsniuose, taip pat Kauno miesto savivaldybės administracijos patvirtintas Taisykles, kuriomis turėjo vadovautis komisija.

33Dėl išdėstytų motyvų kasacinio teismo teisėjų kolegija pripažįsta teisiškai pagrįsta apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad neteisėtai pašalinus ieškovą iš konkurso dalyvių sąrašo, konkursas laikytinas neteisėtu, o jo rezultatai panaikinami. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pagrįstai konstatavo, kad vykusio konkurso nugalėtojo klausimo išsprendimas yra ne teismo, o konkursą organizuojančios komisijos dispozicijoje. Nesutikti su tokia apeliacinės instancijos teismo išvada nėra teisinio pagrindo.

34Teisiškai nepagrįstu pripažintinas ir atsakovo TŪB ,,Mitnijos investicija“ kasacinio skundo argumentas, kad byloje tinkamu atsakovu turėjo būti patraukta Kauno miesto savivaldybės taryba, o ne Kauno miesto savivaldybės administracija. Teisėjų kolegija vadovaujasi Vietos savivaldos įstatymo 29-1 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostata, pagal kurią įstatymų nustatyta tvarka savivaldybės administracijai suteikiama teisė organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės turto valdymą ir naudojimą. Atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai organizuoti ir automobilių aikštelės nuomos konkursą buvo pavesta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 467, taigi už konkurso rezultatus atsakinga yra Kauno miesto savivaldybės administracija, kuri pagrįstai patraukta atsakovu byloje.

35Teisėjų kolegija sprendžia, kad kasacinių skundų argumentai nepaneigia nurodytos apeliacinės instancijos teismo motyvų ir jų pagrindų padarytų išvadų teisėtumo. Nenustačius CPK 346 straipsnyje įtvirtintų pagrindų apeliacinės instancijos teismo nutarčiai panaikinti, ši nutartis turi būti palikta nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Astrum Magnificum“ ieškiniu atsakovams Kauno miesto... 5. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2005 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006... 9. ,,Panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto nuomos... 10. Pripažinti ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 200-2-930,... 11. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.“... 12. Teisėjų kolegija sprendė, kad viešo konkurso komisija sprendimu... 13. III. Kasacinių skundų, prisidėjimo prie kasacinio skundo... 14. ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 15. Kasaciniu skundu atsakovas TŪB ,,Mitnijos investicija“ prašo panaikinti... 16. 1. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė Mokėjimų įstatymo 20... 17. 2. Konkurso organizatoriui (viešam asmeniui) įstatymas nesuteikia teisės... 18. 3. Kadangi automobilių stovėjimo aikštelę, kurios nuomos konkursas buvo... 19. Prisidėjimu prie atsakovo TŪB ,,Mitnijos investicija“ kasacinio skundo... 20. Atsiliepimu į atsakovo TŪB ,,Mitnijos investicija“ kasacinį skundą... 21. Reikšdamas kasacinį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės... 22. 1. Taisyklių 17 punkte nustatytas reikalavimas konkurso dalyviui pateikti... 23. 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. rugsėjo 28 d. konsultacijoje... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 26. Teismai nustatė, kad Kauno miesto savivaldybės administracija, veikdama pagal... 27. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 28. TŪB ,,Mitnijos investicija” ir Kauno miesto savivaldybės administracijos... 29. Ištyręs bylos įrodymus apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą,... 30. CK 6.947 straipsnyje nustatyta, kad konkursu pripažįstamas asmens viešas... 31. Vadovaudamasi išdėstytais viešo konkurso teisėtumo kriterijais, teisėjų... 32. Pagal Mokėjimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 3 punktą internetinė... 33. Dėl išdėstytų motyvų kasacinio teismo teisėjų kolegija pripažįsta... 34. Teisiškai nepagrįstu pripažintinas ir atsakovo TŪB ,,Mitnijos... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kasacinių skundų argumentai nepaneigia... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006... 38. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...