Byla 2S-2170-324/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės ir įkeisto turto savininkės D. V. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-15807-657/2011 pagal kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, pakartotinį pareiškimą skolininkei ir įkeisto turto savininkei D. V. dėl priverstinio skolos išieškojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3kreditorius pakartotiniu pareiškimu prašė išieškoti iš skolininkės ir įkeisto turto savininkės pagal 2005 m. kovo 22 d. kreditavimo sutartį nr. RF2022050216, 2005 m. spalio 6 d. susitarimą nr. RF2022050216-P-1, 2005 m. gruodžio 30 d. susitarimą nr. RF2022050216-P-2, 2007 m. spalio 22 d. susitarimą nr. RF2022050216-P-3, 2009 m. gruodžio 28 d. susitarimą nr. RF2022050216-P-4, 2010 m. kovo 30 d. susitarimą nr. RF2022050216-P-5 167 448 Eur skolai grąžinti (142 457,17 Eur negrąžinto kredito, 5 860,62 Eur palūkanų, 19 130,21 Eur delspinigių), 15 Lt už pakartotinį laiško siuntimą, 218,21 Lt nesumokėtos įkeisto nekilnojamojo turto draudimo įmokos, 135 Lt žyminio mokesčio, 11 procentų dydžio metinių palūkanų, išieškojimą nukreipiant į įkeistus D. V. nuosavybės teise priklausančius nekilnojamojo turto objektus – 0,9300 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), 0,0400 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), 0,1100 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), 0,2500 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), 278,50 kv. m ploto gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius (šulinys, kanalizacijos šulinys, skysto kuro rezervuaras) (unikalus Nr. ( - )), 70,00 kv. m užstatyto ploto ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ).

4Nurodė, kad, kreditoriui su pareiškimu kreipusis į Kauno miesto apylinkės teismą dėl priverstinio D. V. skolos išieškojimo iš kreditoriui įkeisto nekilnojamojo turto, Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja 2011 m. kovo 8 d. nutartimi areštavo kreditoriui įkeistą turtą bei įspėjo skolininkę ir įkeisto turto savininkę, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Nutartis skolininkei ir įkeisto turto savininkei įteikta 2011 m. kovo 12 d., ji dėl nutarties padavė atskirąjį skundą, kurio Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 22 d. nutartimi netenkino. Per vieno mėnesio terminą nuo šios nutarties priėmimo skola kreditoriui nebuvo grąžinta.

5Tenkindamas kreditoriaus reikalavimus, Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi nutarė priverstinai išieškoti iš skolininkės ir įkeisto turto savininkės D. V. 142 457,17 Eur negrąžinto kredito, 5 860,62 Eur palūkanų, 19 130,21 Eur delspinigių, 15 Lt už pakartotinį laiško siuntimą, 218,21 Lt draudimo įmokos, 11 procentų dydžio metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos (142 457,17 Eur), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. rugpjūčio 2 d.) iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo, 135 Lt žyminio mokesčio, priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą D. V. asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą – 0,9300 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), 0,0400 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), 0,1100 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), 0,2500 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), pastatą – gyvenamąjį namą, plane 1A1p, 278,50 kv. m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinys, kanalizacijos šulinys, skysto kuro rezervuaras) (unikalus Nr. ( - )), pastatą – ūkinį pastatą, plane 2I1p, 70,00 kv. m užstatyto ploto (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ).

6Atskiruoju skundu skolininkė ir įkeisto turto savininkė D. V. nurodo, kad nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

7Neaiški kredito sutarties nutraukimo tvarka – kreditavimo sutartyje numatyta ar įstatyme nustatyta tvarka.

8Formali nutarties formuluotė – „paskolos nustatytu terminu negrąžintos, ginčo nėra, skolos priverstinai išieškotinos ne ginčo tvarka, įkeistas turtas priverstinai parduotinas iš varžytynių“ – įrodo, kad teismas, gavęs kreditoriaus prašymą, neatliko tinkamo teisinio tyrimo, nepatikrino, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai, nesivadovavo bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Toks hipotekos teisėjo vaidmuo hipotekos procedūroje numatytas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

9Kreditoriaus raginime dėl prievolių nevykdymo nebuvo detalizuota, kuo vadovaujantis bus nutraukta kredito sutartis, nepadengus įsiskolinimo, nuo kokios konkrečios datos bus nutraukta kredito sutartis. Neaišku, ar sutartis buvo nutraukta sutartyje, ar įstatyme nustatytais pagrindais. Nesant aiškių duomenų, nuo kada ir kokiu pagrindu su D. V. buvo nutraukta kredito sutartis ir ar ji buvo nutraukta iki kreditoriui kreipiantis dėl priverstinio skolos išieškojimo, nebuvo pagrindo pradėti priverstinės skolos išieškojimo procedūros.

10Prašo panaikinti nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad kredito sutartis nutraukta, vadovaujantis sutarties 67.1 punktu, numatančiu kreditoriaus teisę nutraukti kredito sutartį skolininkui laiku negrąžinus kredito ar jo dalies, nesumokėjus palūkanų ar kitų mokėtinų sumų ir nepašalinus pažeidimo per 30 kalendorinių dienų nuo kreditoriaus raštiško pareikalavimo išsiuntimo dienos. Kredito sutartį kreditorius nutraukė joje nustatyta tvarka, atitinkančia įstatymo keliamus reikalavimus sutarties pabaigai, esant sutarties pažeidimams. Skolininkei ėmus nevykdyti kredito sutartimi prisiimtų finansinių įsipareigojimų, kreditorius jai išsiuntė pranešimą, kuriuo papildomai suteikė terminą pašalinti kredito sutarties pažeidimus. Skolininkei išsiųstame rašte buvo nurodyta data, nuo kurios kredito sutartis bus laikoma nutraukta, jeigu reikalavimas nebus įvykdytas. Kadangi suėjus 30 dienų terminui įsipareigojimas nebuvo įvykdytas, kredito sutartis buvo vienašališkai nutraukta nuo 2011 m. sausio 21 d., o į Kauno miesto apylinkės teismą dėl įkeisto turto arešto kreditorius kreipėsi 2011 m. vasario 10 d., t. y. po kredito sutarties nutraukimo.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime nurodė, kad bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų - sprendimų analogiškose bylose. Pažymėjo, jog esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus (inter alia Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą). Teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas.

14Bylų dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių (prašymų dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjamo tvarka ir sąlygos yra nustatytos CPK XXXVI skyriuje. Pagal šiame skyriuje įtvirtintas teisės normas hipoteka yra papildoma prievolė, priklausanti nuo pagrindinės prievolės. Jeigu konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine prievole, jis byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nėra nagrinėjamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2005, 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2007).

15Vėlesnėje 2011 m. birželio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija sukūrė precedentą dėl hipotekos teisėjo pareigos ex officio kvalifikuoti ( priskirti atitinkamo įstatymo reguliavimo sferai) kreditavimo ir hipotekos sutartis, sąžiningumo aspektu vertinti jų nutraukimo tvarką nustatančias sąlygas (CK 6.188 straipsnis), pasisakyti dėl kreditavimo sutarties nutraukimo prieš terminą tinkamumo kaip sąlygos įgyvendinti hipotekos kreditoriaus teisei kreiptis dėl skolos išieškojimo.

16Ši taisyklė taikytina ir ypatingajai teisenai, todėl hipotekos teisėjas, vykdydamas išieškojimo iš įkeisto turto procedūras, pagal pateiktus dokumentus nustatęs, jog pagrindinė ir (ar) hipotekos sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo, ex officio privalo vertinti, ar sutarčių sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditoriaus reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjo atliekamo veiksmo (pavyzdžiui, sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką nustatančios sąlygos), yra sąžiningos (CK 6.188 straipsnis), ar sutartis nutraukta pagrįstai ir tinkamai.

17Danske Bank A/S pateiktos 2005 m. kovo 22 d. kreditavimo sutarties Nr.RF2022050216 specialiosios dalies 3 punkte nurodyta fiziniam asmeniui suteikto kredito paskirtis – būsto kredito refinansavimas ir apdailos darbų užbaigimas. Ši sutartimi ir papildomais susitarimais skolininkei laikotarpiui iki 2027 metų kovo 22 d. buvo suteiktas 142 457,17 EUR kreditas. Kredito grąžinimas užtikrintas 2005 m. kovo 24 d. įregistruotu hipotekos lakštu ID 02120050002909. Taigi, formaliai, nenagrinėjant ginčo dėl fakto, kredito sutarties duomenys leidžia daryti išvadą, jog tarp jos šalių buvo sudarytos kreditavimo ir hipotekos vartojimo sutarys ( Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalis). Vadovaujantis nurodyta kasacinio teismo praktika, sutarties nutraukimą nustatančias sąlygas ir sutarties nutraukimą pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti atitikimo bendriesiems sąžiningumo reikalavimams aspektu, tačiau šios pareigos neatliko.

18Pašalinti teismo procesinio sprendimo pagrįstumo trūkumą apeliacinio proceso metu nėra galimybės. Tiek prašydamas areštuoti prievolės pagal kredito sutarti nevykdančios skolininkės turtą, tiek prašydamas pradėti priverstinį išieškojimą, įkeistą turtą parduodant iš varžytynių, kreditorius pateikė vienintelį įrodymą – 2010 m. gruodžio 21 d. raštą skolininkei dėl kredito sutarties nutraukimo. Iš jo matyti, jog 2010 m. gruodžio 21 d. neįvykdyta prievolės dalis sudaro 512,66 EUR bei kad skolininkei buvo suteiktas papildomas vieno mėnesio terminas skolos sumokėjimui, nurodant, kad, skolos nesumokėjus, sutarties bus laikoma nutraukta 2011 m. sausio 21 d. be atskiro įspėjimo. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011, esančiomis nuorodomis, atliekant sutarties sąlygų ir jos nutraukimo teisėtumo tyrimą, turi būti įvertintos ne tik sutarties nutraukimo sąlygos, papildomo termino prievolei įvykdyti suteikimas, tačiau ir kitos prievolės vykdymą pagrindžiančios aplinkybės (įrodymai apie skolos mokėjimo grafiką, mokėjimų vykdymą sutartyje numatytu ir papildomai suteiktu laikotarpiu, neįvykdytos prievolės dalį ( konkrečiu atveju - skolininkės banko sąskaitą, kurioje turėjo kaupiamos prievolės vykdymui būtinos sumos) ( CK 6.209 str. 3, 4 d). Tokių įrodymų nesant, atskirojo skundo pagrįstumo patikrinimas negalimas.

19Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog tais pačiais motyvais apeliantė grindė ir savo skundą dėl teismo nutarties areštuoti turtą teisėtumo. Tuo klausimu priimta 2011 m. kovo 8 d. pirmosios instancijos teismo nutartis galioja, tačiau, peržiūrint ją apeliacine tvarka, teismui nebuvo pateikta daugiau, nei byloje yra dabar, sutarties nutraukimo teisėtumą pagrindžiančių įrodymų. Apylinkės teismui nutariant dėl įkeisto turto arešto, sutarties vertinimas nebuvo atliktas, tačiau dėl aukščiau nurodytų priežasčių jis negalėjo būti atliktas ir apeliacinės instancijos teisme. Skolininkei remiantis sandorio nutraukimo teisėtumo patikrinimo nebuvimo aplinkybe, teisės į tinkamą įstatymų taikymą užtikrinimui kreditavimo sutarties ir jos nutraukimo kvalifikavimas turi būti įgyvendintas antrajame priverstinio skolos išieškojimo etape ( CPK 2 str., CK 1.5 str. 4 d).

20Įvertinus tai, kad apeliacine tvarka peržiūrimoje nutartyje nurodytos aplinkybės nėra aptartos ir pagal byloje esančius įrodymus to negalima padaryti apeliacinio proceso metu, nutartis panaikintina kaip nemotyvuota, kreditoriaus AB DnB NORD banko prašymas dėl priverstinio skolos išieškojimo perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ( CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 p., 338 straipsnis, CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

22panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartį ir klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. kreditorius pakartotiniu pareiškimu prašė išieškoti iš skolininkės ir... 4. Nurodė, kad, kreditoriui su pareiškimu kreipusis į Kauno miesto apylinkės... 5. Tenkindamas kreditoriaus reikalavimus, Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m.... 6. Atskiruoju skundu skolininkė ir įkeisto turto savininkė D. V. nurodo, kad... 7. Neaiški kredito sutarties nutraukimo tvarka – kreditavimo sutartyje numatyta... 8. Formali nutarties formuluotė – „paskolos nustatytu terminu negrąžintos,... 9. Kreditoriaus raginime dėl prievolių nevykdymo nebuvo detalizuota, kuo... 10. Prašo panaikinti nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo nutarties nekeisti.... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime... 14. Bylų dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių (prašymų dėl hipotekos... 15. Vėlesnėje 2011 m. birželio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.... 16. Ši taisyklė taikytina ir ypatingajai teisenai, todėl hipotekos teisėjas,... 17. Danske Bank A/S pateiktos 2005 m. kovo 22 d. kreditavimo sutarties... 18. Pašalinti teismo procesinio sprendimo pagrįstumo trūkumą apeliacinio... 19. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog tais pačiais motyvais... 20. Įvertinus tai, kad apeliacine tvarka peržiūrimoje nutartyje nurodytos... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337... 22. panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartį ir...