Byla 2S-2090-527/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko ir Egidijaus Tamašausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės (įkaito davėjos) D. V. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-14710-285/2011 (Nr. 2-5961-285/2011 ir prijungta civilinė byla Nr. 2-6171-285/2011) pagal kreditorės Danske Bank A/S banko pakartotinius 2011-07-07 prašymus Nr. dnk1108086 ir Nr. dnk1108085 dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės D. V. ir

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus hipotekos teisėja 2011-07-15 nutartimi Nr. 2-14710-285/2011 (c. b. Nr. 2-5961-285/2011 b. l. 54-55), apjungusi priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto pagal sutartinės hipotekos lakštą (identifikavimo kodas 02/1/2010/0005568), 2010-06-15 įregistruotą Kauno m. apylinkės teismo hipotekos skyriuje (c. b. Nr. 2-6171-285/2011 b. l. 63), ir sutartinės hipotekos lakštą (identifikavimo kodas 02/1/2005/0002909), 2005-03-24 ir 2007-10-31 įregistruotą Kauno m. apylinkės teismo hipotekos skyriuje (c. b. Nr. 2-5961-285/2011 b. l. 53), kurie sudaryti užtikrinti skolininkės paskolos pagal 2005-03-22 kredito sutartį Nr. RF2022050216 su visais galimais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais grąžinimą kreditorei, atsižvelgdama į tai, kad paskola pagal šią kredito sutartį nustatytu terminu negrąžinta, ginčo dėl skolos nėra, vadovaudamasi CK 4.192 str., CPK 558 str. 2 d., tenkino kreditorės pakartotinius 2011-07-07 prašymus dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių Nr. dnk1108086 (c. b. Nr. 2-6171-285/2011 b. l. 61-62) ir Nr. dnk1108085 (c. b. Nr. 2-5961-285/2011 b. l. 51-52) ir nutarė priverstinai išieškoti iš skolininkės 167.448 Eur negrąžinto kredito (kartu su delspinigiais ir palūkanomis), 11 proc. metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos nuo 2011-07-12 iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo ir 270 Lt žyminį mokestį; priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą: 1,5000 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) k., Kaišiadorių r., įkeistą 2010-06-15 įregistruotu sutartinės hipotekos lakštu (identifikavimo kodas ( - )), 0,3296 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąją namą 1A1p 245,38 kv. m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinys k1, kiemo aikštelė b1, stoginė 2I1m) (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) g. 46, ( - ) k., Kauno r., įkeistus 2005-03-24 hipotekos lakštu (identifikavimo kodas ( - )).

3Apeliantė (skolininkė ir įkeisto turto savininkė) D. V. atskiruoju skundu (c. b. Nr. 2-5960-285/2011 b. l. 67-69; c. b. Nr. 2-5961-285/2011 b. l. 63-65) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011-07-15 nutartį Nr. 2-14710-285/2011, kuria nutarta priverstinai išieškoti iš skolininkės 167.448 eurų skolą, 11 proc. metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos nuo 2011-07-12 iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo ir 270 Lt žyminį mokestį, parduodant iš varžytynių įkeistą 0,3296 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąją namą 1A1p 245,38 kv. m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinys k1, kiemo aikštelė b1, stoginė 2I1m) (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) g. 46, ( - ) k., Kauno r., ir pakartotinį kreditorės prašymą atmesti. Apeliantės teigimu, šia nutartimi leista realizuoti iš varžytynių gyvenamąjį namą su priklausiniais, kuris yra šeimos turtas (CK 3.84 str. 2 d.), kurį realizavus skolininkės nepilnametė dukra (gim. 2001-05-14) liktų be gyvenamosios vietos (LAT 2011-03-28 nutartis Nr. 3K-3-128/2011).

4Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

5Pagal CPK 442 str. 11 punktą bylos dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Šių bylų (prašymų dėl hipotekos įregistravimo, hipotekos baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimų dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjimo tvarka ir sąlygos nustatytos CPK XXXVI skyriuje „Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių“. CPK 558 str. nustatyta pareiškimo dėl priverstinės skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles, tvarka bei sąlygos. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu, kuris įforminamas dviem pareiškimais: 1) CPK 558 str. 1 d. numatytas pareiškimas dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistą turtą areštuoti, 2) CPK 558 str. 2 d. numatytas hipotekos kreditoriaus pakartotinis kreipimasis su pareiškimu yra pagrindas perduoti įkeistą ir jau areštuotą turtą realizuoti arba administruoti.

6Bylos Nr. 2-6171-285/2011 ir prijungtos civilinės bylos Nr. 2-5961-285/2011 medžiaga patvirtina, jog sutartinės hipotekos lakštais (identifikavimo kodas 02/1/2010/0005568 ir 02/1/2005/0002909), 2010-06-15 ir 2005-03-24 bei 2007-10-31 (papildomai įkeistas ginčo turtas) įregistruotais Kauno m. apylinkės teismo hipotekos skyriuje (c. b. Nr. 2-6171-285/2011 b. l.63; prijungtos c. b. Nr. 2-5961-285/2011 b. l. 53), skolininkės prievolės kreditorei pagal 2005-03-22 Kredito sutartį Nr. RF2022050216 (su visais galimais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais) grąžinimui užtikrinti buvo įkeistas skolininkei priklausantis 1,5000 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir 0,3296 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) su priklausiniais, t. y. 245,38 kv. m bendro ploto gyvenamuoju namu (unikalus Nr. ( - )) bei kitais statiniais (inžineriniais) – kiemo statiniais (šulinys k1, kiemo aikštelė b1, stoginė 2I1m) (unikalus Nr. ( - )), esančiais ( - ) g. 46, ( - ) k., Kauno r.

72010-12-21 rašte (c. b. Nr. 2-6171-285/2011 b. l. 16; prijungtos c. b. Nr. 2-5961-285/2011 b. l. 17), adresuotame skolininkei, kreditorė nurodė, kad reikalauja iki 2011-01-21 sumokėti susidariusius įsiskolinimus pagal Kredito sutartis, tarp jų ir pagal 2005-03-22 Kredito sutartį Nr. RF2022050216, ir kad priešingu atveju bus laikoma, kad Sutartis yra nutraukta nuo 2011-01-21 be atskiro įspėjimo, o įstatymų LR nustatyta tvarka bus pradėtas priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto turto.

8Skolininkei tinkamai bei laiku nevykdžius prievolės kreditorei pagal kredito sutartis, tarp jų ir Sutartį Nr. RF2022050216 su vėlesniais pakeitimais, Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-22 nutartimis Nr. 2-6171-285/2011 (b. l. 18-20) ir Nr. 2-5961-285/2011 (b. l. 20-21) areštavo skolininkei nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą ir nutarė įspėti skolininkę (taip pat ir įkeisto turto savininkę), kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Iš įteikimo pažymos matyti, jog 2011-02-22 nutartys skolininkės sūnui įteiktos 2011-02-26. Skolininkė ir įkeisto turto savininkė pateikė atskiruosius skundus dėl 2011-02-22 arešto nutarčių panaikinimo (c. b. Nr. 2-6171-285/2011 b. l. 31-34; prijungtos c. b. Nr. 2-5961-285/2011 b. l. 31-34), kuriuos Kauno apygardos teismas 2011-05-17 nutartimis (c. b. Nr. 2-6171-285/2011 b. l. 49-52; prijungtos c. b. Nr. 2-5961-285/2011 b. l.39-42) atmetė. Iš bylų duomenų matyti, kad kreditorė 2011-07-11 paštu išsiuntė Hipotekos skyriui pakartotinus prašymus Nr. dnk1108086 ir Nr. dnk1108085 priverstinai išieškoti iš skolininkės skolą (kartu su delspinigiais ir palūkanomis) ir parduoti iš varžytynių kreditorei įkeistą ginčo turtą, t. y. 1,5000 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) k., Kaišiadorių r. (c. b. Nr. 2-6171-285/2011 b. l. 61-62) ir 0,3296 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) su priklausiniais: 259 kv. m ploto gyvenamuoju namu (unikalus Nr. ( - )) bei kiemo statiniais (šuliniu k1, kiemo aikštele b1, stogine 2I1m) (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) g. 46, ( - ) k., Kauno r., (c. b. Nr. 2-5961-285/2011 b. l. 51-52).

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog šioje byloje liko neatskleista bylos esmė, be to, skundžiama nutartis faktiškai yra be motyvų, kurie pagal LAT formuojamą praktiką šioje byloje, kolegijos nuomone, yra būtini.

10Byloje sprendžiama dėl pradėtos išieškojimo iš įkeisto turto procedūros teisėtumo. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (LAT 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Nagrinėjamu atveju, kolegijos nuomone, yra svarbu tai, kad ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, nes skolininkei (fiziniam asmeniui) 2005-03-22 sutartimi 146.968 eurų kreditas buvo suteiktas būsto (namų valdos ( - ) g. 46, Kauno raj. sav.) kredito refinansavimui ir apdailos darbų užbaigimui (Kredito sutarties Specialiosios dalies 3 ir 4 p.), t. y. vartojimo reikmėms; kredito grąžinimas užtikrintas įgyto nekilnojamojo turto hipoteka. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (LAT 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus. LAT 2011-06-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011 konstatavo, kad ši taisyklė taikytina ir ypatingajai teisenai, todėl hipotekos teisėjas, vykdydamas išieškojimo iš įkeisto turto procedūras, pagal pateiktus dokumentus nustatęs, jog pagrindinė ir (ar) hipotekos sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo, ex officio privalo vertinti, ar sutarčių sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditoriaus reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjo atliekamo veiksmo (nagrinėjamoje byloje – kredito sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką nustatančios sąlygos), yra sąžiningos (CK 6.188 str.), tuo labiau, kai iš skolininkės atskirojo skundo dėl įkeisto turto arešto nutarties (b. l. 31-34) matyti, jog skolininkė nesutiko, kad bankas vienašališkai nutrauktų su ja sudarytą sutartį.

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad hipotekos teisėja, priimdama skundžiamą nutartį dėl priverstinio skolos išieškojimo, nevykdė pareigos patikrinti, ar Sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką nustatančios sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditorės reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjos atlikto veiksmo, vadovaujantis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, yra sąžiningos, ko reikalauja viešojo intereso apsauga, todėl, vadovaujantis LAT formuojama vienoda teismine praktika (žr. 2011-06-15 nutartis c. b. Nr. 3K-7-272/2011 Kauno apygardos teismo 2011-09-20 nutartis c. b. Nr. 2S-1747-273/2011; 2011-10-21 nutartis Nr. 2S-2170-324/2011; 2011-10-21 nutartis c. b. 2S-2170-324/2011), skundžiama teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl priverstinio skolos išieškojimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 2 d. 4 p.), atskirai nebepasisakant dėl atskirojo skundo argumentų, kaip nebereikšmingų šios apeliacijos rezultatui.

12Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. - 339 str.,

Nutarė

13atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

14Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. liepos 15 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai