Byla 2S-2089-527/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko ir Egidijaus Tamašausko apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės (įkaito davėjos) D. V. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-14711-285/2011 (Nr. 2-5960-285/2011) pagal kreditoriaus Danske Bank A/S banko pakartotinį 2011-07-07 prašymą Nr. dnk1108087 dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės D. V. ir

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėja skundžiama 2011-07-15 nutartimi (b. l. 57-58), atsižvelgdama į tai, kad paskola pagal 2006-04-14 kredito sutartį BP2021060330 nustatytu terminu negrąžinta, ginčo dėl skolos nėra, vadovaudamasi CK 4.192 str., CPK 558 str. 2 d., tenkino kreditoriaus pakartotiniame 2011-07-07 prašyme (registruotu paštu išsiųstame 2011-07-11, teisme gautame 2011-07-12) dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių išdėstytus reikalavimus (b. l. 53-54) ir nutarė priverstinai išieškoti iš skolininkės 161.872,11 Eur negrąžinto kredito (kartu su delspinigiais ir palūkanomis), 11 proc. metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos nuo 2011-07-12 iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo ir 135 Lt žyminį mokestį; priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą: 1,5000 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) k., Kaišiadorių r.; 0,3296 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąją namą 1A1p 259 kv. m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinys k1, kiemo aikštelė b1, stoginė 2I1m) (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) g. 46, ( - ) k., Kauno r.

3Apeliantė (skolininkė ir įkeisto turto savininkė) D. V. atskiruoju skundu (b. l. 67-69) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011-07-15 nutartį Nr. 2-14711-285/2011, kuria nutarta priverstinai išieškoti iš skolininkės skolą, parduodant iš varžytynių įkeistą 0,3296 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąją namą 1A1p 259 kv. m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinys k1, kiemo aikštelė b1, stoginė 2I1m) (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) g. 46, ( - ) k., Kauno r., ir pakartotinį kreditoriaus prašymą atmesti. Apeliantės teigimu, leista realizuoti iš varžytynių gyvenamąjį namą su priklausiniais, kuris yra šeimos turtas (CK 3.84 str. 2 d.) ir kurį realizavus skolininkės nepilnametė dukra (gim. 2001-05-14) liktų be gyvenamosios vietos (LAT 2011-03-28 nutartis Nr. 3K-3-128/2011). Be to, tarp šalių sudarytos 2006-04-14 kredito sutarties Nr. BP2021060330 pagrindu kreditas skolininkei buvo suteiktas poilsio patalpoms bei priklausinių, esančių Palangoje, Ganyklų g. 67A, pirkimui, todėl kredito paskirtis įrodo, kad jis niekaip nesusijęs su šeimos poreikių tenkinimu. Vadinasi, pagal CK 3.85 str. 3 d. toks kreditoriaus reikalavimas negali būti išieškomas iš šeimos turto, todėl šioje dalyje prašymas turi būti atmestas. Skolininkės nuomone, priverstinis skolos išieškojimas galimas tik realizuojant 1,5000 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) k., Kaišiadoryse.

4Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

5Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog šioje byloje liko neatskleista bylos esmė, be to, skundžiama nutartis faktiškai yra be motyvų, kurie pagal LAT formuojamą praktiką šioje byloje, kolegijos nuomone, yra būtini.

6Pagal CPK 442 str. 11 punktą bylos dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Šių bylų (prašymų dėl hipotekos įregistravimo, hipotekos baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimų dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjimo tvarka ir sąlygos nustatytos CPK XXXVI skyriuje „Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių“. CPK 558 str. nustatyta pareiškimo dėl priverstinės skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles, tvarka bei sąlygos. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu, kuris įforminamas dviem pareiškimais: 1) CPK 558 str. 1 d. numatytas pareiškimas dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistą turtą areštuoti, 2) CPK 558 str. 2 d. numatytas hipotekos kreditoriaus pakartotinis kreipimasis su pareiškimu yra pagrindas perduoti įkeistą ir jau areštuotą turtą realizuoti arba administruoti.

7Bylos medžiaga patvirtina, jog sutartinės hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 02/1/2010/0005574), 2010-06-15 įregistruotu Kauno m. apylinkės teismo hipotekos skyriuje (b. l. 55), skolininkės prievolės kreditoriui pagal 2006-04-14 Kredito sutartį Nr. PB2021060330 (su visais galimais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais) grąžinimui užtikrinti buvo įkeistas skolininkei priklausantis 1,5000 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir 0,3296 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) su priklausiniais, t. y. 259 kv. m bendro ploto gyvenamuoju namu (unikalus Nr. ( - )) bei kitais statiniais (inžineriniais) – kiemo statiniais (šulinys k1, kiemo aikštelė b1, stoginė 2I1m) (unikalus Nr. ( - )), esančiais ( - ) g. 46, ( - ) k., Kauno r.

82010-12-21 rašte (b. l. 18), adresuotame skolininkei, kreditorius nurodė, kad reikalauja iki 2011-01-21 sumokėti susidariusius įsiskolinimus pagal Kredito sutartis, tarp jų ir Kredito sutartį Nr. BP2021060330, ir kad priešingu atveju bus laikoma, kad Sutartis yra nutraukta nuo 2011-01-21 be atskiro įspėjimo, o bankas įstatymų LR įstatyta tvarka pradės priverstinį skolos išieškojimą iš bankui įkeisto turto.

9Skolininkei tinkamai bei laiku nevykdžius prievolės kreditoriui pagal Kredito sutartis, tarp jų ir Sutartį Nr. BP2021060330 su vėlesniais pakeitimais, Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-22 nutartimi Nr. 2-5960-285/2011 areštavo skolininkei nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą ir nutarė įspėti skolininkę (taip pat ir įkeisto turto savininkę), kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Iš įteikimo pažymos (b. l. 32) matyti, jog 2011-02-22 nutartis skolininkei įteikta 2011-02-26. Skolininkė ir įkeisto turto savininkė pateikė Kauno apygardos teismui dėl 2011-02-22 nutarties atskirąjį skundą (b. l. 34-37), tačiau (. Kauno apygardos teismas 2011-05-17 nutartimi (b. l. 42-44) atskirąjį skundą atmetė, Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011-02-22 nutartį paliko nepakeistą. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorius 2011-07-11 pakartotinai paštu (b. l. 53-56) išsiuntė Hipotekos skyriui prašymą priverstinai išieškoti iš skolininkės skolą (kartu su delspinigiais ir palūkanomis) ir parduoti iš varžytynių kreditoriui įkeistą ginčo turtą.

10Byloje sprendžiama dėl pradėtos išieškojimo iš įkeisto turto procedūros teisėtumo. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Nagrinėjamu atveju, kolegijos nuomone, yra svarbu tai, kad ginčo šalių 2006-04-14 sudaryta Kredito sutartis kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, nes skolininkei buvo suteiktas 214.400 Lt kreditas vartojimo reikmėms (90.000 Lt skirta pasiskolintų lėšų poilsio patalpų su priklausiniais pirkimui refinansavimui ir 124.400 Lt skirta remonto darbų baigimui) (Kredito sutarties Specialiosios dalies 3 ir 4 p.); kredito grąžinimas užtikrintas įgyto nekilnojamojo turto hipoteka. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (LAT 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus. LAT 2011-06-15 nutartyje civilinėje byloje. Nr. 3K-7-272/2011 konstatavo, kad ši taisyklė taikytina ir ypatingajai teisenai, todėl hipotekos teisėja, vykdydama išieškojimo iš įkeisto turto procedūras, pagal pateiktus dokumentus nustačiusi, jog pagrindinė ir (ar) hipotekos sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo, ex officio privalėjo vertinti, ar sutarčių sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditoriaus reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjo atliekamo veiksmo (nagrinėjamoje byloje – sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką nustatančios sąlygos), yra sąžiningos (CK 6.188 str.), tuo labiau, kai iš skolininkės atskirojo skundo dėl įkeisto turto arešto nutarties (b. l. 34-37) matyti, jog skolininkė nesutiko, kad bankas vienašališkai nutrauktų su ja sudarytą sutartį.

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad hipotekos teisėja, priimdama skundžiamą nutartį dėl priverstinio skolos išieškojimo, nevykdė pareigos patikrinti, ar Sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką nustatančios sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditoriaus reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjos atlikto veiksmo, vadovaujantis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, yra sąžiningos, ko reikalauja viešojo intereso apsauga, todėl, vadovaujantis LAT formuojama vienoda teismine praktika (žr. 2011-06-15 nutartis c. b. Nr. 3K-7-272/2011 Kauno apygardos teismo 2011-09-20 nutartis c. b. Nr. 2S-1747-273/2011; 2011-10-21 nutartis Nr. 2S-2170-324/2011; 2011-10-21 nutartis c. b. 2S-2170-324/2011), skundžiama teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl priverstinio skolos išieškojimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 2 d. 4 p.), atskirai nebepasisakant dėl atskirojo skundo argumentų, kaip nebereikšmingų šios apeliacijos rezultatui.

12Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. - 339 str.,

Nutarė

13atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

14Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. liepos 15 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai