Byla 2-11668-769/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E. Ž., dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai S. B., atsakovui S. P. (S. P.), vertėjai D. K., viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Klaipėdos energija“ ieškinį atsakovui S. P., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė AB „Klaipėdos energija“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti 2970,85 Eur skolos, 136,56 Eur delspinigių, 93 Eur žyminį mokestį, 85,86 Eur už teisinių procesinių dokumentų paruošimą, 5 procentus metinių palūkanų. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovė pateikė patikslintą ieškinį prašydama iš atsakovo priteisti likusią nesumokėtą 1704,73 Eur skolą už suteiktas paslaugas, 61,77 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė tiekė šilumos energiją atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui, atsakovas laiku už laikotarpį nuo 2011 m. kovo mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. už teikiamas paslaugas neatsiskaitė. Teismo posėdyje ieškovės atstovė advokato padėjėja S. B. prašė tenkinti ieškinį, nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas perskaičiuotas dar sykį ir sudaro 1414,71 Eur, paskaičiuoti delspinigiai - 50,68 Eur. Nurodė, kad sutartis su atsakovu dėl delspinigių skaičiavimo sudaryta nebuvo, delspinigiai priteistini vadovaujantis 1995-01-26 LR įstatymu Nr.I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“, t.y. taikant 0,02 proc. delspinigių palūkanų normą. Ieškovės atstovė prašė priteisti ir 40 Eur už advokato padėjėjos susipažinimą su dokumentais, procesinių dokumentų paruošimą atstovavimą teisme.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriuo nurodė nesutinkantis su reikalavimo suma, nėra jam aiškus delspinigių skaičiavimas. Atsakovas nurodė, jog turi įsipareigojimų pagal būsto kreditavimo sutartį, privalo mokėti 180 Eur dydžio įmoką kredito dengimui, todėl dėl sunkios materialinės padėties prašo teismą priteistos sumos mokėjimą išdėstyti 24 mėnesiams. Teismo posėdyje atsakovas nurodė, kad nesutinka su paskaičiuotų delspinigių priteisimu. Palaikė prašymą dėl priteistos sumos išdėstymo, esant galimybei, prašė išdėstyti skolos mokėjimą 24 mėnesiams. Rašytinės sutarties su ieškove dėl paslaugų teikimo nėra sudaręs. Nurodė, kad per mėnesį gauna nuo 300 iki 400 Eur pajamų, turi 4 kambarių butą, kur gyvena su šeima, žmona dirba kartu su atsakovu, dukra suaugusi, nedirba, yra vaiko priežiūros atostogose, atsakovas turi mokėti kreditą, yra meistras, todėl kai gauna užsakymų, restauruoja baldus, rankines. Gavęs už šį darbą atlyginimą iš karto dengia skolą ieškovei.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

6Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuo 2001-02-07 priklauso atsakovui P. S., gim. ( - ) (b.l. 10). Iš 2015-10-28 AB „Klaipėdos energija“ pažymos nustatyta, kad atsakovo įsiskolinimas ieškovei yra 1414,71 Eur (b.l. 40). Iš teismui pateiktos 2015-05-13 būsto kreditavimo sutarties Nr. ( - ) nustatyta, kad atsakovui suteiktas 10000 Eur kreditas (b.l. 22).

7Ieškovė, patikslinusi reikalavimo sumą prašo priteisti iš atsakovo 1414,71 Eur skolos. Ieškovas susidariusio įsiskolinimo neginčijo, teismo posėdyje paaiškino, kad dalį įsiskolinimo atlygino. Tarp ieškovės ir atsakovo susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Ieškovė tiekė šilumos energiją į butą, kuriame gyveno atsakovas ir privalėjo atsiskaityti už suteiktas paslaugas. LR CK 6.38 straipsnio nuostatos numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovui sutinkant su įsiskolinimo suma ir jos neginčijant, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1414,71 Eur skolos už suteiktas paslaugas, kaip pagrįstas, tenkintinas.

8Ieškovė teismo posėdyje patikslino prašomų priteisti delspinigių sumą, nurodydama, kad paskaičiuota 50,68 delspinigių, tačiau tai patvirtinančių dokumentų teismui nepateikė. Ieškovė nurodė, kad delspinigiai paskaičiuoti pagal LR įstatymą „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“. Atsakovas nesutiko su reikalavimu dėl delspinigių priteisimo. Iš bylos duomenų matyti, jog rašytinė šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartis su atsakovu (vartotoju) nėra sudaryta, 1995-01-26 LR įstatymas Nr.I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustato delspinigius fiziniams asmenims, laiku nesumokėjusiems tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas analogišką ginčą dėl UAB „Vilniaus energija“ skaičiuojamų delspinigių dar 2008 metais nutartyje Nr. 2A-148-492/2008 yra nurodęs, kad uždaroji akcinė bendrovė nepatenka į 1995-01-26 įstatymo Nr.I-775 1 straipsnyje išvardintų asmenų ratą, nes nėra nei valstybės nei savivaldybės įmonė. 2010-05-17 Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas analogišką UAB „Vilniaus energija“ ieškinį yra išaiškinęs, kad ieškovui nesant nei valstybės, nei savivaldybės įmonei, teikiančiai komunalines paslaugas, „taikytinos bendros įstatymo nuostatos - dėl netesybų ir jų dydžio neabejotinai turi būti susitarta raštu (CK 6.72 str.)“. Kadangi įrodymų apie susitarimą dėl delspinigių skaičiavimo su atsakovu byloje nėra, delspinigiai iš atsakovo nepriteistini. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012-06-22 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-735-265/2012 yra nurodęs, kad ieškovei AB „Klaipėdos energija“ 1995-01-26 įstatymas Nr. I-775 nėra taikytinas dar ir todėl, kad paslaugos už šilumos energiją nėra priskiriamos prie komunalinių paslaugų. Teismas konstatuoja, kad ieškovės reikalavimas dėl 50,68 Eur delspinigių priteisimo yra neįrodytas ir nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas teismo posėdyje nesutiko, kad šios palūkanos būtų priteisiamos. Skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo numatyta CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-07-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

10Atsakovas, iš dalies sutikdamas su ieškiniu, prašė teismo leisti ieškovei priteistą sumą sumokėti lygiomis dalimis per 24 mėnesius. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Bylos nagrinėjimo metu atsakovas paaiškino, kad dirba, gauna 300-400 Eur pajamų per mėnesį, gyvena keturių kambarių bute su žmona, kuri gauna minimalų atlyginimą, dukra nedirba, augina vaiką, atsakovas taip pat moka įmokas pagal vartojimo kredito sutartį. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovas nevengia atsiskaityti su ieškove, nori grąžinti skolą, tačiau atsakovo materialinė padėtis neleidžia iš karto atsiskaityti su ieškove, todėl yra teisinis pagrindas tenkinti prašymą iš dalies ir išdėstyti ieškovei priteistos sumos mokėjimą. 1414,71 Eur priteisto įsiskolinimo ieškovei mokėjimas, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais išdėstytinas 6 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovą kas mėnesį mokėti po 235,00 Eur skolos, paskutinį mėnesį – 239,71 Eur.

11Iš dalies tenkinus ieškinį, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė 2015-02-02 mokėjimo nurodymu Nr. 221 DNB banke sumokėjo 93 Eur žyminio mokesčio (b.l. 5). Taip pat pateikė prašymą dėl 40,00 Eur už procesinių dokumento parengimą ir atstovavimą priteisimo, pradiniu ieškiniu prašė priteisti 85,86 Eur UAB „Gelvora“ už teismo dokumentų paruošimą, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-02 konsultacija.

12Pažymėtina, kad „konsultacija“ nėra norminis aktas, taikytinas bylose. Pagal 2014-08-01 atstovavimo sutartį ieškovę teismuose atstovauja advokatas M. B., būtent jį ieškovė įpareigojo pateikti ieškinį teismui (b.l. 8). UAB „Gelvora“ nėra tinkamas atstovas byloje, todėl jos galimai patirtos išlaidos surašant už advokatą M. B. procesinį dokumentą teismui negali būti priskiriamos prie pagrįstų ir būtinų bylinėjimosi išlaidų. 2015 m. balandžio 15 d. priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 Lietuvos Aukščiausias Teismas aiškindamas CPK 56 straipsnio normos taikymą nurodė, kad „griežtą atstovavimo pagal pavedimą reglamentavimą lemia tai, kad civiliniam procesui tinkamai vesti ir pasiekti vieną pagrindinių civiliniam procesui keliamų tikslų – teikti kvalifikuotą teisinę pagalbą – reikalingos aukšto lygio teisės žinios“, be to, aiškindamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą nurodė, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimą, į CPK 56 straipsnio nuostatas, griežtai apibrėžiančias reikalavimus atstovams, įvertinus, kad prašomos priteisti 85,86 Eur išlaidos yra patirtos kito juridinio asmens, neturinčio teisės atstovauti, šios ieškovės nurodytos „išlaidos teisinių procesinių dokumentų ( ieškinio) parengimui“ iš atsakovo nepriteistinos.

13Ieškovės atstovės advokato padėjėjos pateiktuose dokumentuose dėl prašomų priteisti 40 Eur už teisinę pagalbą nurodyta, jog S. B. suteikė paslaugas UAB „Gelvora“, kuri ir sumokėjo 40 Eur S. B.. Duomenų, jog pagal 2015-09-08 atstovavimo sutartį ieškovė AB „Klaipėdos energija“ yra patyrusi kokių tai bylinėjimosi išlaidų,- sumokėjusi advokato padėjėjai už jos teiktas teisines paslaugas, šioje byloje, nėra, todėl prašymas priteisti šias bylinėjimosi išlaidas ieškovei iš atsakovo netenkintinas. Laikant, kad patenkinta 90 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 84 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Iš ieškovės atsakovui priteistina 3 Eur ( 10 procentų) jo patirtų bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškinį surašymą.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268- 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovei AB „Klaipėdos energija“, į. k. 140249252, buv. adresas ( - ), a. s. Nr. ( - ), banke AB SEB bankas, iš atsakovo S. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 1414,71 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai keturiolika Eur 71 ct) skolos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-07-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteistos sumos mokėjimą išdėstant 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, 5 mėnesius mokant po 235 Eur, o paskutinį šeštą mėnesį 239,71 Eur; priteisti 84 Eur (aštuoniasdešimt keturi Eur) bylinėjimosi išlaidų.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Priteisti atsakovui S. P., a. k. ( - ) iš ieškovės AB „Klaipėdos energija“, į. k. 140249252, 3 Eur ( trys eurai) bylinėjimosi išlaidų.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai