Byla 2A-148-492/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Almos Urbanavičienės, Henriko Jaglinskio,

3sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,

4dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atstovei R. T. ,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. spalio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1708-619/2007 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovams A. K. , tretysis asmuo V. M. , dėl skolos priteisimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašė priteisti iš atsakovo A. K. 1 247, 64 Lt skolos, 74,86 Lt delspinigių, iš atsakovo V. D. – 627,93 Lt skolos, 10,55 Lt delspinigių, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ teikė centralizuotą šilumos energiją gyvenamajam namui ( - ) . Butas atsakovui A. K. nuosavybės teise priklausė iki 2006-03-18. Nuo 2006-03-18 butas priklauso atsakovui V. D. . Ieškovas nurodė, kad paminėto buto šilumos teikimo – vartojimo įrenginiai prijungti prie daugiabučio namo šilumos energijos tiekimo tinklų, todėl ieškovas ir atsakovai kokliudentiniais veiksmai ir žodžiu sudarė neterminuotą energijos pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovai už šilumos energiją nemokėjo, nors šiluma buvo tiekiama pastoviai. Atsakovas A. K. už laikotarpį nuo 2005-10-07 iki 2006-03-14 liko skolingas 1 247, 64, atsakovas V. D. už laikotarpį nuo 2006-03-15 iki 2006-06-30 liko skolingas 627,93 Lt.

8Atsakovas A. K. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2005-07-18 turto pardavimo iš varžytinių metu ieškovas įsigijo minėtą butą, 2005-10-05 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi, turto iš varžytinių aktas buvo patvirtintas, 2005-11-28 nuosavybės teisės į butą įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Nurodė, kad iki 2006-03-01 bute gyveno buvę jo savininkai – V. M. , todėl už šilumos energiją privalo atsiskaityti faktinis energijos vartotojas. Atsakovas nebuvo energijos vartotojas, sutartis su juo nebuvo sudaryta, todėl A. K. neatsiranda prievolė atlyginti už tiektą energiją.

9Tretysis asmuo V. M. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovas nepagrindė savo teiginių, jog bute iki 2006-03-01 gyveno V. M. . Atsakovas privalo atsiskaityti už suteiktą šilumos energiją, todėl ieškovo reikalavimas pagrįstas.

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 6 d. sprendimu už akių ieškinio reikalavimus atsakovo V. D. atžvilgiu tenkino iš dalies ir priteisė 627,93 Lt skolos bei 31, 83 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį dalyje dėl delspinigių priteisimo atmetė.

11Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2007 m. spalio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovo A. K. 550,64 Lt skolos, 16,52 Lt bylinėjimosi išlaidų, kitoje dalyje ieškinį atmetė. Nurodė, kad teises į butą atsakovas įregistravo 2005-11-28, t.y. nuo šios datos tapo oficialiu buto savininku, todėl ieškovui priteistinas įsiskolinimas nuo 2005-11-28 iki 2006-03-18, o ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 350,07 Lt įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2005-10-07 iki 2005-11-27 atmestinas. Atsakovas neįrodė, jog iki 2006-03-01 bute gyveno tretysis asmuo V. M. , todėl už skolą privalo atsiskaityti A. K. . Pažymėjo, kad atsakovui teismo sprendimu nėra užkirstas kelias, išieškoti skolą regreso tvarka. Teismas nurodė, kad pagal CK 4.76, 4.82 straipsnius atsakovas kaip turto savininkas ir šilumos vartotojas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios nuosavybės eksploatavimu. Tačiau ieškovas nepagrįstai įsiskolinimą skaičiavo nuo 5 asmenų gyventojų skaičiaus, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintas iš dalies, skaičiuojant įsiskolinimą už sunaudotą karštą vandenį vienam asmeniui. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimai priteisti delspinigius yra nepagrįsti, nes susitarimas dėl delspinigių turi būti rašytinės formos, įstatymai nesuteikia ieškovui teisės skaičiuoti delspinigius.

12Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. spalio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad prašė priteisti įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2005-10-07 iki 2006-03-14. Tuo tarpu teismas priteisė įsiskolinimą nuo 2005-11-28, t.y. nuo buto įregistravimo viešame registre, tačiau nenurodė kaip buvo paskaičiuota nepriteista 350,07 Lt suma. Atsakovas, įsigijęs butą varžytinių akto pagrindu, taip pat priėmė ieškovo centralizuotai tiekiamą šilumos energiją, todėl už ją privalo atsiskaityti. Atsakovo bute nėra karšto vandens apskaitos prietaisų, todėl mokesčiai už karštą vandenį buvo skaičiuojami pagal nustatytą normatyvą ir bute registruotų žmonių skaičių. Pažymėjo, jog atsakovo pareiga mokėti už šilumos energiją nesietina su jo gyvenimu ar negyvenimu bute. Atsakovas nurodė, jog bute negyveno, todėl teismas nepagrįstai įsiskolinimą priteisė skaičiuodamas, jog bute gyveno tik vienas asmuo. Apeliantas nurodė, kad energijos pirkimo – pardavimo sutartis yra viešoji sutarties, todėl skaičiuojant delspinigius taikytinos įstatymo nuostatos kaip ir savivaldybės įmonėms, teikiančioms komunalines paslaugas.

13Atsakovas A. K. atsiliepimu prašė apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas. Prievolės atsiranda CK 6.2 straipsnyje nurodytais pagrindais, tuo tarpu tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo atsiradę prievoliniais santykiai, kadangi atsakovas neišreiškė valios gauti šilumos energiją ir karštą vandenį. Pažymėjo, kad teismas pagrįstai skaičiavo įsiskolinimą nuo 2005-11-28 nuosavybės teisių įregistravimo viešame registre. Ieškovas yra privatus juridinis asmuo, todėl jam netaikomos įstatymų normos, reglamentuojančios savivaldybės įmonių teisę gauti netesybas.

14Ieškovo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniuose skunduose išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

16Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo A. K. 1 247, 64 Lt skolos, 74,86 Lt delspinigių už suteikta šilumos energiją. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2007 m. spalio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisti iš atsakovo A. K. 550,64 Lt skolos, 16,52 Lt bylinėjimosi išlaidų, kitoje dalyje ieškinį atmetė.

17Apeliantas nurodė, kad teismas nepagrįstai įsiskolinimą priteisė nuo 2005-11-28, t.y. nuo buto įregistravimo viešame registre, tačiau nenurodė kaip buvo paskaičiuota nepriteista 350,07 Lt suma. Negalima sutikti su šiais apelianto argumentais. CK 6.384 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita. Byloje nustatyta, kad tarp šalių kokliudentiniais veiksmais buvo sudaryta neterminuota šilumos energijos – pirkimo pardavimo sutartis. Šios aplinkybes apeliantas neginčijo. Iš VĮ Registrų centras išrašo (l. 12-14) matyti, kad iki 2005-11-28 nuosavybės teisė į ginčo butą buvo įregistruota V. M. vardu. Nuo 2005-11-28 atsakovas A. K. įregistravo nuosavybės teisę į šį butą, t.y. jam atsirado nuosavybės teisės į įsigytą objektą visa apimtimi. Naujojo turto savininko teisės ir pareigos yra išvestinės iš buvusio savininko teisių ir pareigų, todėl visa apimtimi perėmęs nuosavybės teises į įsigytą objektą atsakovas perėmė ir buvusio objekto savininko prisiimtas pareigas dėl objekto eksploatacijos. Tokiu būdu atsakovas perėmė ir buvusio savininko pareigą atsikaityti pagal sutartį dėl šilumos energijos objektui tiekimo, o šilumos tiekėjas įgijo teisę reikalauti sumokėti įsiskolinimą. Todėl pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą įsiskolinimą skaičiuodamas nuo 2005-11-28, t.y. nuo to momento, kai atsakovas oficialiai įregistravo savo nuosavybės teisę į butą. Apelianto argumentas, kad teismas nepagrįstai nepriteisė 350,07 Lt įsiskolinimo yra atmestinas, nes nepagrįstas. Apeliantas šio teiginio nepagrindė jokiais argumentais, nepateikė skaičiavimų ar kitų įrodymų, kurie pagrįstų, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai sumažino įsiskolinimo sumą. Pažymėtina, kad byloje nebuvo nustatytas faktinis šilumos energijos vartotojas, todėl pirmosios instancijos teismas įsiskolinimo dydį priteisė vadovaudamasis tuo, kad atsakovas gali būti laikomas vartotoju kaip daikto savininkas, nes tam tikras tiekiamos šilumos energijos kiekis yra skirtas daiktui išlaikyti. Ieškovas neįrodė aplinkybės, jog įsiskolinimo susidarymo laikotarpiu bute gyveno penki asmenys ir faktiškai vartojo šilumos energiją. Todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, jog teismas nepagrįstai priteisė įsiskolinimą skaičiuodamas energijos suvartojimo dydį vienam asmeniui, o ne penkiems. Atmestinas apelianto argumentas, jog teismas nepriteisė 89,49 Lt sąnaudų įsiskolinimo (už „gyvatuką“), nes pirmosios instancijos teismas, priteisdamas įsiskolinimą nuo 2005-11-28 iki 2006-03-18, priteisė visą ieškovo skaičiuoklėje nurodyta sumą už šį laikotarpį, taip pat ir sąnaudas, karšto vandens skolą skaičiuodamas vienam asmeniui. 1995-01-26 įstatymo Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 1 straipsnis apibrėžia ratą asmenų, kurie pagal šį įstatymą turi reikalavimo teisę skaičiuoti 0,04 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Pagal šį įstatymą gali būti skaičiuojami Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio delspinigiai ir valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigiai. UAB „Vilniaus energija“ nepatenka į įstatymo išvardintų asmenų ratą, nes nėra nei valstybės nei savivaldybės įmonė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad ieškovas reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius atmestinas.

18Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė civilinės ir proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, išsiaiškino visas reikšmingas bylos aplinkybes, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo sprendimą keisti ar naikinti.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Almos Urbanavičienės, Henriko Jaglinskio,... 3. sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,... 4. dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašė priteisti iš atsakovo A. K. 1... 8. Atsakovas A. K. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2005-07-18... 9. Tretysis asmuo V. M. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovas... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 6 d. sprendimu už akių... 11. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2007 m. spalio 3 d. sprendimu ieškinį... 12. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės... 13. Atsakovas A. K. atsiliepimu prašė apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad... 14. Ieškovo UAB „Vilniaus energija“ apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą prašydamas... 17. Apeliantas nurodė, kad teismas nepagrįstai įsiskolinimą priteisė nuo... 18. Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 20. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. spalio 3 d. nutartį palikti...