Byla e2A-297-180/2016
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-512-212/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Visagino tiekimas ir statyba” ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilstata“, dalyvaujant trečiajam asmeniui Visagino savivaldybės administracijai, dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančia 2014 m. gegužės 6 d. rangos sutarties Nr. 14/05/14, sudarytos su UAB „Vilstata“, 3.5 punkto dalį, kurioje nustatyta, kad UAB „Vilstata“ apmoka UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ už atliktus darbus, kai UAB „Vilstata“ gaus apmokėjimą iš Visagino savivaldybės administracijos, ir priteisti iš atsakovės 112 536,81 Eur skolos, 4 543,44 Eur delspinigių, 8,3 procentų dydžio metines palūkanas.

42014 m. gegužės 6 d. su ieškovė ir atsakovė sudarė rangos sutartį, pagal kurią ji (ieškovė) įsipareigojo modernizuoti Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine, pastatą pagal sutarties priede Nr. 1 įkainotą veiklų sąrašą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o atsakovė įsipareigojo priimti atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka bei apmokėti už tinkamai ir laiku atliktus darbus.

5Dalį atliktų darbų atsakovė priėmė 2014 m. lapkričio 28 d. ir 2014 m. gruodžio 10 d.; atliktų darbų aktuose ir PVM sąskaitose faktūrose pasirašė, pretenzijų dėl šių darbų kokybės nepareiškė, tačiau atsakovė už šiuos darbus neatsiskaitė, motyvuodama tuo, kad už atliktus darbus jai nesumokėjo užsakovė Visagino savivaldybės administracija, ką pastaroji patvirtino.

6Pagal CK 6.687 straipsnio 1 dalį užsakovas už atliktus darbus privalo apmokėti statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Ieškovės įsitikinimu, sutarties 3.5 punkto sąlyga, nustatanti, kad atsakovė už atliktus darbus sumoka ieškovei per 30 dienų tik tada, kai gauna apmokėjimą iš Visagino savivaldybės administracijos, prieštarauja paminėtai teisės normai, nes ginčijama sutarties nuostata iš esmės paneigia ieškovės teisę gauti pinigus už atliktus darbus tuo atveju, jeigu užsakovas su generaliniu rangovu neatsiskaito.

7CK 6.687 straipsnio i dalis nustato užsakovo pareigą apmokėti už atliktus statybos rangos darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ši teisės norma reikalauja, kad būtų nustatytas terminas, per kurį užsakovas turi sumokėti rangovui. Sutartyje turi būti nustatytas konkretus terminas, o ne įvykis, kuris neišvengiamai turi įvykti, kad kita sutarties šalis įvykdytų pareigą, ginčo atveju generalinis rangovas (atsakovas) sumokėtų ieškovui už atliktus darbus. Paminėta sutarties sąlyga (prievolė susieta su įvykiu, kuris gali neįvykti) paneigia generalinio rangovo atsiskaitymo su subrangovu prievole ir yra niekinė (CK 6.681 str. 1 d., 6.687 str. 1 d.,1.117 str. 2 d. ir 1.80 str.).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį patenkino ir pripažino negaliojančia 2014 m. gegužės 6 d. ieškovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir atsakovės UAB ,,Vilstata“ sudarytos rangos sutarties Nr. 14/05/14 3.5 punkto dalį, nustatančią, kad UAB „Vilstata“ apmoka UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ už atliktus darbus, kai UAB „Vilstata“ gaus apmokėjimą iš Visagino savivaldybės administracijos, ir ieškovei iš atsakovės priteisė 117 080,25 Eur skolos ir delspinigių, 8,3 proc. metinių palūkanų nuo priteistų 117 080,25 Eur.

10Trečiasis asmuo Visagino savivaldybės administracija (užsakovas) ir atsakovė UAB „Vilstata“ (tiekėja) 2014 m. gegužės 6 d. sudarė pagrindinę statybos rangos darbų sutartį Nr. CPO 35857 dėl pastatų modernizavimo darbų su projektavimu. Statybos rangos darbams atlikti atsakovė sudarė subrangos sutartį su ieškove. Pagal šalių sudarytą rangos sutartį atsakovė įsipareigojo priimti rangovės (ieškovės) atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir už juos sumokėti (už tinkamai ir laiku atliktus darbus, sutarties 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6 p.). Pagal 2014 m. lapkričio 28 d. atliktų darbų aktą Nr. 4 ieškovė atliko darbų už 46 967,73 Eur ir šiai sumai išrašė PVM sąskaitą faktūrą; pagal 2014 m. gruodžio 10 d. aktą Nr. 5 atliko darbų už 74 215,01 Eur ir šiai sumai išrašė PVM sąskaitą faktūrą. Atsakovė darbus priėmė, atliktų darbų aktuose darbų trūkumų nenurodė, tačiau su ieškove už paminėtus darbus neatsiskaitė.

11Generalinės rangovės pareigą atsiskaityti su subrangove (ieškove) teismas grindė CK 6.644 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje apibrėžta užsakovo pareiga priimti atliktus darbus ir už juos atsiskaityti su rangovu (ši nuostata taikytina ir subrangos teisiniams santykiams), rašytiniais įrodymais apie ieškovo atliktus ir atsakovo priimtus darbus, nepareiškus pretenzijų dėl darbų kokybės, nenustačius jų trūkumų, ir liudytojų parodymais (CK 6.662 str., 2, 4 d.). Atsakovė darbų trūkumų ir darbų priėmimo aktų bei PVM sąskaitų faktūrų negaliojimo pagrindų neįrodė, todėl privalo atsiskaityti su ieškovu už tinkamai atliktus ir priimtus darbus (CK 6. 655 str.).

12Dėl sutarties 3.5 punkto

13Teismas pripažinti negaliojančia rangos sutarties 3.5 punkto dalį, nustatančią, kad atsakovė apmoka ieškovei už atliktus darbus, kai atsakovė gaus apmokėjimą iš Visagino savivaldybės administracijos. Teismas tokią išvadą grindė CK 6.662, 6.694 straipsniais, nustatančiais atliktų darbų priėmimo tvarką ir sąlygas bei užsakovo teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą, praradimą, taip pat CK 1.117 straipsnio 2 dalimi ir 1.80 straipsniu, bei kasacinio teismo praktika.

14Teismas sprendė, kad, nustačius terminuotos prievolės įvykdymą priklausomą ne nuo darbų perdavimo, o nuo sutarties sąlygos, nustatančios, kad generalinis rangovas atsiskaitys su subrangovu ne anksčiau, nei generaliniam rangovui sumokės užsakovas, taip paneigiama generalinio rangovo subrangovui atsiskaitymo prievolė, nes tokios sąlygos gali ir neatsirasti.

15Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad užsakovė Visagino savivaldybės administracija buvo sumokėjusi atsakovui pagal 2014 m. gegužės 6 d. sutartį už 2014 m. lapkričio mėnesį atliktus darbus (46 967, 73 Eur) ir už 2014 m. gruodžio mėnesį atliktus darbus (74 215,01 Eur), t. y. buvo visiškai atsiskaičiusi su atsakove už ginčo darbus, o atsakovė neatsiskaičiusi su ieškove pažeidė sutartį. Teismas priteisė iš atsakovės ir iškovei ne tik reikalautą sumą, bet ir sutarties 5.3 punkte numatytus delspinigius (0,05 proc.) bei 8,3 proc. palūkanas už visą priteistą sumą, vadovaudamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Atsakovė UAB „Vilstata“ apeliaciniame skunde prašo Panevėžio apygardos teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti.

18Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas, panaikinęs sutarties nuostatą, neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, nustatančias, kad ne tik generalinis rangovas turi atsikaityti su subtiekėju, bet ir užsakovas su generaliniu rangovu, pažeidė sutarties laisvės principą, privačių subjektų sutartinius santykius. Ieškovė sutiko su tokia atsiskaitymo tvarka, kuri statybų sektoriuje yra labai dažna, prisiėmė riziką dėl galimo atsiskaitymo vėlavimo, derėdamasis dėl sutarties sąlygų jokių pretenzijų nereiškė. Šalys atsiskaitymą susiejo su aplinkybe, kuri gali įvykti arba ne, tačiau tai nepanaikina atsakovo prievolės ieškovei, o tik atideda jos vykdymą. Tokia sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms. Įstatymas nenustato draudimo laisvai susitarti dėl atsiskaitymo tvarkos su tam tikra sąlyga.
 2. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, neatsižvelgė į atsakovės argumentus, kad ieškovė netinkamai atliko darbus, nesilaikė darbų grafiko, nevertino atsakovės pateiktų įrodymų, kad darbai atlikti netinkamai (2015-05-06 Visagino miesto savivaldybės raštas). Pagal kasacinio teismo praktiką net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės trūkumų faktu, jeigu jie nėra akivaizdūs.
 3. Teismas nevertino atsakovės argumentų, kodėl aktuose nėra pastabų apie defektus. Sutarties pasirašymo metu jau buvo kilę ginčai tarp naujai išrinktų valdybos narių ir vadovo O. K. dėl netinkamo ir neekonomiško įmonės valdymo. 2014 m. rugsėjo 22 d. atsakovės neeilinio visuotinio susirikimo metu buvo išrinkti naujieji valdybos nariai, paskirtas naujasis direktorius. Ieškovės pateiktas 2014 m. lapkričio 28 d. atliktų darbų aktas Nr. 4 buvo pasirašytas tuo metu jau buvusio direktoriaus O. K., kurio įgaliojimai baigėsi 2014 m. rugsėjo 22 d., kai buvo išrinktas naujasis direktorius. Priešingai nei sprendė teismas, Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galiojo tik dėl naujai išrinktos valdybos įgaliojimų sustabdymo, direktoriaus pareigas ėjo laikinai paskirta I. M..
 4. Teismas neįvertino fakto, kad ant darbų priėmimo aktų nėra techninės priežiūros vadovo patvirtinimo, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl šių darbų atlikimo kokybės ir fakto. Ieškovė negrąžino atsakovei statybos darbų žurnalų, todėl atsakovė negalėjo tinkamai ir išsamiai atsikirsti į ieškinį.
 5. Teismas netinkamai taikė CPK 212 straipsnio nuostatas ir nepagrįstai atmetė atsakovės prašymą byloje skirti ekspertizę, kurią atlikus būtų išsiaiškinta, ar ieškovės atlikti darbai yra tinkami. Tokia ekspertizė turėtų būti skiriama apeliacinės instancijos teisme. Atsakovės iniciatyva atlikto ir kartu su skundu pateikto eksperto išvadoje – vertinimo akte, nurodyta, kad didžioji dalis darbų atlikta nekokybiškai.
 6. Teismas nenurodė motyvų, kodėl atmetė atsakovės reikalavimą dėl 30 000 Lt išskaičiavimo iš priteistos skolos pagal sutarties 3.7 punktą – už suteiktas generalinės rangos paslaugas.

19Ieškovė UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti.

20Atsiliepimo esminiai argumentai:

 1. Pirmosios instancijos teisme atsakovė teigė, kad ieškovė netinkamai atliko darbus, nes neapsaugota langų sandarinimo medžiaga nuo atmosferinio poveikio. Apeliaciniame skunde apeliantė nurodo naujus faktus apie darbų trūkumus, kurie nebuvo bylos nagrinėjimo dalyku. Trečiojo asmens Visagino miesto savivaldybės administracija rašytiniai įrodymai ir paaiškinimai teisme įrodo, kad ieškovė darbus atliko tinkamai, už juos atsakovei yra sumokėta. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad darbai atlikti nekokybiškai.
 2. Atsakovė nepranešė ieškovei, kad O. K. neturi įgaliojimų veikti įmonės vardu. Atsakovė, remdamasi viešais įrašais apie taikytas laikinąsias apsaugos priemones valdybos sprendimui atstatydinti O. K., turėjo pagrindą manyti, kad jis yra tinkamas asmuo darbams priimti.
 3. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad ant 2014 m. lapkričio 28 d. atliktų darbų akto Nr. 4 nėra techninio vadovo parašo, nes to nebuvo reikalaujama pagal sutarties nuostatas.
 4. Apeliantės teiginiai, kad šalys susitarė dėl atsiskaitymo tvarkos su tam tikra sąlyga, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai. Generalinio rangovo prievolės įvykdymas negali priklausyti nuo trečiojo asmens (užsakovo), su kuriuo subrangovo nesaisto jokie santykiai, veiksmų.
 5. Priešingai nei teigia apeliantė, ji bylos nagrinėjimo metu nebuvo pareiškusi reikalavimo dėl mokesčio už generalinės rangos paslaugas priteisimo. Rangos sutartis yra nutraukta, todėl ieškovei tokios paslaugos nebuvo suteiktos, o mokestis už paslaugas, suteiktas iki sutarties nutraukimo, ieškovė yra išskaičiavusi iš kainos už atliktus darbus.
 6. Apeliantės prašymas skirti ekspertizę apeliacinės instancijos teisme yra nepagrįstas, nes byloje pakanka įrodymų darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės skyrimas užvilkintų bylos nagrinėjimą, pažeistų ekonomiškumo principą. Apeliantė yra skolinga daugeliui kreditorių, nevykdo savo prievolių, teismuose dėl to yra kilę daugiau nei dešimt ginčų, visais įmanomais būdais siekia vilkinti bylos nagrinėjimą, bylos nagrinėjimo metu pripažino skolą, prašė atidėti posėdį ir sudaryti šalims galimybę ginčą užbaigti taikiai, tačiau po to pateikė prašymą skirti ekspertizę, reiškė nušalinimą teisėjui.
 7. Apeliantės pateiktą ekspertizės aktą turėtų būti atsisakoma priimti, nes jis galėjo būti pateiktas anksčiau. Jis yra su trūkumais, juo nėra pagrindo remtis.

21Trečiasis asmuo Visagino miesto savivaldybės administracija atsiliepime palaiko ieškovės atsiliepime nurodytą poziciją ir prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas netenkinamas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nei absoliučių, nei kitų procesinės bei materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių būtų pagrindas panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo sprendimą, nėra.

25Dėl naujų įrodymų priėmimo

26Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naują rašytinį įrodymą – Visagino „Gerosios vilties“ mokyklos, esančios Partizanų g. 2/7, Visagine, vertinimo aktą.

27CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, apeliantė galėjo šį rašytinį įrodymą pateikti anksčiau, t. y. bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tačiau atsižvelgiant į tai, kad vertinimo aktas yra susijęs su nagrinėjamu ginču, papildo jos (apeliantės) įrodinėjamas aplinkybes, jis prijungiamas prie bylos ir vertinamas kartu su kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais (CPK 177, 178, 185 str.).

28Dėl ekspertizės skyrimo

29Siekiant išsiaiškinti byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems reikia specialių žinių, teismas gali skirti ekspertizę (CPK 212 str.), tačiau ekspertizės skyrimas turi būti pagrįstas ne spėjimu, bet teismo įsitikinimu, kad jos atlikimas yra tikslingas, atsižvelgiant į pagrindinį proceso tikslą – teisingai ir tinkamai išnagrinėti bylą, laikantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo, kooperacijos ir kitų proceso principų pusiausvyros (CPK 2 str., 7 str. 1 d., 8, 17, 21 ir kt. str.). Tais atvejais, kai byloje keliamas ekspertizės skyrimo klausimas, teismas jį sprendžia ne tik vadovaudamasis CPK 212 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, bet ir bendraisiais teisės principais, atsižvelgdamas į šalių reikalavimus ir atsikirtimus, juos pagrindžiančių įrodymų pobūdį, taip pat įvertina galimą įtaką teisingam bylos išsprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2014).

30Apeliantė pirmosios instancijos teisme prašė skirti statybos darbų ekspertizę, tačiau teismas padarė išvadą, kad ją nėra tikslinga skirti ir tai nepagrįstai užvilkins bylos nagrinėjimą. Teisėjų kolegija sutinka su tokia išvada ir netenkina apeliantės prašymo skirti ekspertizę apeliacinės instancijos teisme. Byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių išsamiai ištirti ir įvertinti reikšmingas bylos aplinkybes, visiškai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, priimant atitinkamomis teisinėmis išvadomis grindžiamą teismo procesinį sprendimą, todėl, vadovaudamasi proceso koncentracijos, ekonomiškumo ir kooperacijos principais, teisėjų kolegija netenkina apeliantės prašymo dėl ekspertizės skyrimo (CPK 212 str.). Be to, apeliantas turėjo teisę kreiptis betarpiškai į pasirinktą ekspertą dėl tirtino objekto ir pateikti apeliacinės instancijos teismui šio eksperto išvadą (CPK 178 str.), taip neužvilkinant bylos proceso. Tokia išvada teismo būtų tiriama ir vertinama (CPK 185 str.).

31Dėl rangos sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia

32Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalies nuostatas rangos sutartis, taip pat viena jos rūšių – statybos rangos sutartis, yra atlygintinė sutartis. Statybos rangos sutartimi rangovas (subrangos sutarties atveju – subrangovas) įsipareigoja pastatyti statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas (subrangos sutarties atveju – generalinis rangovas) įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Rangos sutartinių santykių turinį sudarančios rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t. y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas: rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovų medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės, užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti. Pagal sutartį įgyvendinama rangovo pareiga atlikti statybos rangos darbus ir jų rezultatą perduoti užsakovui atitinka šio pareigą atsiskaityti su rangovu, sumokant sutartyje nurodytą kainą. Jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas rangovui (subrangos atveju – generalinis rangovas subrangovui) privalo sumokėti sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, darbai atlikti tinkamai ir laiku (CK 6.655 str. 1 d.). Priėmus tinkamai ir laiku atliktą darbų rezultatą atsiranda užsakovo (generalinio rangovo) prievolė visiškai atsiskaityti su darbus atlikusiu rangovu.

33Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė sutarčių laisvės principą, neteisingai aiškino ir taikė sutarties nuostatas, materialinės teisės normas, todėl nepagrįstai pripažino negaliojančia rangos sutarties 3.5 punkto dalį, pagal kurią atsakovė sumoka ieškovei už atliktus darbus, kai atsakovė gaus apmokėjimą iš Visagino savivaldybės administracijos, t. y. užsakovės.

34Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tokią išvadą grindė ne tik CK normomis, reglamentuojančiomis statybos rangos ir subrangos teisinius santykius, bet ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2012, pateiktais išaiškinimais.

35Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Paminėtos kasacinio teismo bylos ir nagrinėjamos bylos aplinkybės iš esmės yra tapačios, todėl pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ginčijamos normos galiojimo, pagrįstai vadovavosi kasacinio teismo išaiškinimais.

36Sutarčių laisvės principas suteikia šalims teisę savo nuožiūra nusistatyti tarpusavio teises ir pareigas, tačiau tik tokias, kurios neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei.

37Pagal CK 1.117 straipsnį nedraudžiama sutartyje susitarti, kad tam tikrų veiksmų atlikimas siejamas su tam tikru įvykiu, įvyksiančiu ateityje, jeigu jis neišvengiamai įvyks. Neišvengiamumas reiškia tai, kad tas įvykis turi įvykti objektyviai. Įvertinus ginčijamos sutarties nuostatos turinį, nėra pagrindo sutikti su apeliante, kad ginčijama nuostata nepanaikina jos pareigos atsikaityti, o tik susieja mokėjimą su tam tikra sąlyga – t. y. mokėjimai, atliktinais po to, kai su juo atsiskaitys užsakovas. Iš ginčo sutarties nuostatos akivaizdu, kad ieškovės teisė gauti atlyginimą už atliktus darbus siejama su trečiųjų asmenų, t. y. užsakovės, valia. Pagal sutartį ieškovė neįgyja jokių reikalavimo teisių į užsakovę, kuri gali atisakyti mokėti atlyginimą rangovei (apeliantei) nuo ieškovės kaip subrangovės nepriklausančių aplinkybių. Paminėta, kad kasacinis teismas išaiškinęs, kad tais atvejais, kai generalinės rangos sutartyje ar subrangos sutartyje nenustatyta subrangovo tiesioginių santykių su užsakovu, ir subrangovas negali pareikšti reikalavimo užsakovui sutarties pagrindu, tai generalinis rangovas negali remtis aplinkybe, kad jis su subrangovu neatsiskaito dėl to, kad su juo neatsiskaito užsakovas. Priešingai nei teigia apeliantė, būtent jai, o ne ieškovei, tenka užsakovės neatsiskaitymo rizika, nes tik ji susieta sutartiniais ryšiais su užsakove. Taigi sutarties 3.5 punkte įtvirtinta atidedamoji sąlyga pažeidžia imperatyvų reikalavimą apibrėžti terminą įvykiu, kuris neišvengiamai turi įvykti (CK 1.80 str.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ginčijamą sąlygą pripažino negaliojančia (niekine).

38Dėl netinkamai atliktų darbų

39Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas skolą už rangos darbus, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, neatsižvelgė į jos argumentus, kad ieškovė netinkamai atliko darbus, nesilaikė darbų grafiko ir netinkamai įvertino pateiktus įrodymus.

40CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.). Su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus.

41Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir įrodymus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad su subrangove už atliktus darbus pagal rangos sutartį apeliantė neatsikaitė nepagrįstai, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 176, 177, 185 str.).

42Sutarties šalys susitarė, kad atliktų darbų priėmimas įforminamas šalių pasirašytu darbų priėmimo-perdavimo aktu (sutarties 2.3 p.), kad generalinė rangovė (atsakovė), nustačiusi darbų trūkumus po darbų priėmimo, jei tie trūkumai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant atliktus darbus (paslėpti trūkumai), privalės raštu apie juos pranešti rangovei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų nustatymo (sutarties 2.4 p.).

43Byloje ginčas kilo dėl dalies pagal sutartį atliktų darbų apmokėjimo – pagal 2014 m. lapkričio 28 d. atliktų darbų aktą Nr. 4 ir 2014 m. gruodžio 10 d. atliktų darbų aktą Nr. 5 ir dėl šių dviejų aktų pagrindu išrašytų sąskaitų faktūrų. Paminėtus aktus apeliantė pasirašė be išlygų, jokių darbų trūkumų nenurodė. Byloje nėra duomenų, kad apeliantė, teigdama, kad ieškovė netinkamai atliko sutartus darbus, laikėsi rangos sutartyje 2.4 punkte nustatytų sąlygų ir laiku, t. y. per 5 darbo dienas, pranešė apie kokius nors darbų trūkumus. Visagino miesto savivaldybės administracija 2015 m. vasario 12 d. rašte ieškovei nurodė, kad apeliantei už lapkričio mėnesį atliktus darbus sumokėjo 162 170,13 Lt (tokia pati suma, nurodyta ieškovės apeliantei išrašytoje sąskaitoje už lapkričio mėnesį atliktus darbus), o už gruodžio mėnesį atliktus darbus sumokėjo 256 249,59 Lt (tokia pati suma, nurodyta ieškovės apeliantei išrašytoje sąskaitoje už gruodžio mėnesį atliktus darbus) 2014 m. gruodžio 16 d., 2014 m. gruodžio 22 d. ir 2015 m. sausio 9 d. mokėjimais. Ieškovė su reikalavimu priteisti 112 536,81 Eur skolą į teismą kreipėsi dar 2015 m. kovo 30 d., nuo 2015 m. balandžio mėnesio darbus sustabdė. Rangos sutartis su ieškove nutraukta 2015 m. gegužės 7 d. Atsiliepime į ieškinį apeliantė teigė, kad jai kyla abejonių dėl kai kurių, tikėtina neatliktų darbų, o ieškovės pateiktuose atliktų darbų aktuose nurodytos kainos ir kiekiai, tikėtina, viršija jos (apeliantės) ir Visagino miesto savivaldybės administracijos sudarytos pagrindinės rangos sutarties įkainius, tačiau savo teiginius grindė prielaidomis – nei įkainių, nei darbų kiekio nekonkretizavo. Visagino miesto savivaldybės administracijos apmokėjimo apeliantei už visus ginčo darbus neginčijo.

44Bylos nagrinėjimo metu apeliantė pateikė 2015 m. gegužės 6 d. Visagino miesto savivaldybės administracijos raštą, kuriame prašoma pateikti naują įkainotų veiklų grafiką ir pradėti darbus objekte; pridedamas 2015 m. gegužės 5 d. techninės priežiūros vadovo raštas apie tai, kad, pakeitus langus klasėse, rangovas nevisiškai atliko vidaus darbus, sumontuotų langų sandarinimo medžiaga iš lauko pusės neapsaugota nuo atmosferinio poveikio. Tai iš esmės yra vienintelis įrodymas, kuriuo apeliantė grindė savo teiginius apie ieškovo netinkamai atliktus darbus. Trečiasis asmuo Visagino miesto savivaldybės administracija byloje teigė, kad jokių pretenzijų ieškove dėl atliktų darbų neturi. Tai patvirtino ir atsiliepime į apeliacinį skundą, prašydama jį atmesti. Apeliantė neteigia, kad dviejų atliktų darbų aktų pagrindu išrašytas sąskaitas faktūras būtų apmokėjusi bent iš dalies. Byloje nėra jokių duomenų, kad iki bylos nagrinėjimo teisme apeliantė ieškovei būtų pareiškusi kokias nors pretenzijas dėl netinkamai atliktų darbų.

45Apeliaciniame skunde tik abstrakčiai teigė, kad ieškovė vėlavo atlikti darbus pagal grafiką, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodančių nepateikė. Apeliantės pateiktas ieškovei adresuotas 2015 m. balandžio 16 d. raštas, kad pagal 2015 m. kovo 31 d. atliktų darbų aktą Nr. 8 ieškovė atsilieka nuo sutarto darbų grafiko, jos teiginių nepagrindžia. Šiame rašte neužsimenama apie atliktų darbų aktus Nr. 4 ir Nr. 5.

46Rangovas privalo laiku ir tinkamai atlikti sutartus darbus, tačiau vien tai, kad jis turi pareigą ištaisyti tam tikrus defektus, nepaneigia apeliantės pareigos atsiskaityti. Taigi jokių įrodymų, kad apeliantė ieškovei būtų pareiškusi kokias nors pretenzijas, prašymus ištaisyti defektus, trūkumus dėl darbų, priimtų pagal 2014 m. lapkričio 28 d. ir 2014 m. gruodžio 10 d. atliktų darbų aktus Nr. 4 ir 5, byloje nėra.

47Apeliantė teigia, kad 2014 m. lapkričio 28 d. atliktų darbų aktas Nr. 4 yra negaliojantis, nes jį pasirašė įgaliojimų neturintis buvęs generalinis direktorius O. K., tačiau nei šio, nei 2014 m. gruodžio 10 d. atliktų darbų akto Nr. 5 apeliantė neprašė pripažinti negaliojančiais. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, apeliantės pareigos atsiskaityti už atliktus darbus vien ši aplinkybė nepaneigia. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi apeliantės valdybos sprendimas atleisti O. K. iš generalinio direktoriaus pareigų buvo sustabdytas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Tai įrodo ir viešai prieinami, į bylą pateikti Juridinių asmenų registro išrašo duomenys, kuriuose nurodyta, kad Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi taikomos laikinosios apsaugos priemonės – ,,sustabdytas valdybos 2014 m. rugsėjo 22 d. nutarimas atleisti iš direktoriaus pareigų O. K. ir išrinkti direktoriumi V. M.“. Byloje nėra duomenų, to neteigia ir apeliantė, kad ieškovei buvo žinomas faktas ar kad ji buvo informuota apie O. K. įgaliojimų pabaigą ir laikinai paskirtą direktorę I. M.. Tokių duomenų nebuvo pateikta ir Juridinių asmenų registrui.

48Apeliantė, teigdama, kad darbai atlikti nekokybiškai ir kad ji negali tiksliai įvardinti trūkumų dėl to, kad darbus priėmė neturintis įgaliojimų asmuo, pripažįsta, kad argumentai dėl netinkamai atliktų darbų grindžiami prielaida. Be to, akivaizdu, kad praėjus daugiau kaip pusantrų metų nuo atliktų darbų akto pasirašymo (2014 m. lapkričio 28 d.), apeliantė turėjo galimybę tiksliai nustatyti realius ir konkrečius darbų trūkumus, pateikti įrodymus, tačiau to nepadarė ir neįvardijo savo neveikimo priežasčių (CPK 176-178 str.).

49Teisėjų kolegijos įsitikinimu, apeliantės kartu su skundu pateiktas vertinimo aktas nepagrindžia apeliantės teiginių, kad 2014 m. lapkričio 28 d. ir 2014 m. gruodžio 10 d. atliktų darbų aktuose Nr. 4 ir 5 nurodyti darbai nebuvo atlikti tinkamai. Visų pirma, objektas buvo vertinamas 2015 m. rugsėjo 25 d. – 2015 m. spalio 26 d., o ieškovė darbus ginčo objekte sustabdė dar 2015 metų balandžio mėnesį, rangos sutartis nutraukta 2015 m. gegužės 7 d. Taigi neaišku, kokie, ieškovei sustabdžius darbus, darbai buvo atlikti, kas juos atliko. Paminėtame akte tokių duomenų nėra, taip pat nenurodyta kieno darbai, pagal kokią sutartį atlikti, vertinami, kas konkrečiai turėjo būti atlikta ir t. t. Ekspertizės metu pateikta ir naudota dokumentacija: STR 2.05.02:2008 statinių konstrukcijos. „Stogai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir Statybos taisyklės. Nei apie rangos sutartį, nei apie ginčo atliktų darbų aktus nėra užsiminta. Akivaizdu, kad vertinimo akte yra pateiktos tik abstrakčios, neaišku kuo pagrįstos eksperto išvados, nesusietos su šios bylos nagrinėjimo dalyku. Jos nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl nepagrįsto atsakovės neatsiskaitymo su ieškove pagrįstumo (CPK 177, 178, 185 str.).

50Apeliantė teigia, kad ieškovė jai nėra perdavusi statybos žurnalų, tačiau tai nepaneigia jos pareigos įrodyti savo nurodomų aplinkybių. Statybų žurnalų kopijos byloje yra, o originalai, kaip matyti iš bylos medžiagos, buvo pateikti susipažinti bylos nagrinėjimo metu.

51CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Jis lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011 ir kt.).

52Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, pareigos motyvuoti sprendimą, pateikė savo vertinimą dėl esminių byloje esančių įrodymų ir argumentus dėl ginčo esmės. Vien tai, kad pirmosios instancijos teismas sprendime atskirai neįvardino ir neaptarė apeliantės nurodomo 2015 m. gegužės 6 d. Visagino miesto savivaldybės rašto, nereiškia, kad sprendimas yra nemotyvuotas ar nepagrįstas. Teismas išnagrinėjo abiejų šalių argumentus, išanalizavo byloje pateiktus įrodymus, įvertino ne tik ieškovės, bet ir atsakovės argumentus (CPK 185 str.).

53Šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl dalies atliktų darbų apmokėjimo. Šalių sudaryta rangos sutartis nutraukta, todėl apeliacinio skundo argumentai dėl 30 000 Lt išskaičiavimo iš priteistos skolos pagal sutarties 3.7 punktą – už suteiktas generalinės rangos paslaugas, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

54Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

55Dėl baudos skyrimo

56CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė už piktnaudžiavimą procesu paskirti baudą. Ieškinio, apeliacinio skundo padavimas įprastai nereiškia piktnaudžiavimo teise, nes tai yra galima pažeistų teisių gynimo bei dalyvaujančio byloje asmens procesinių teisių įgyvendinimo forma. Tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas.

57Ieškovė UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ prašo paskirti apeliantei 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, motyvuojant tuo, kad atsakovė sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, skolą pripažino, bet jos nesumokėjo, teikė melagingus paaiškinimus, pateikė nesąžiningą apeliacinį skundą. Šis ieškovės prašymas netenkintinas, atsižvelgiant į tai, kad nenustatytos sąlygos, numatytos CPK 95 straipsnyje.

58Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra, todėl šis klausimas nesprendžiamas (CPK 98 str.).

59Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ kreipėsi į teismą prašydama... 4. 2014 m. gegužės 6 d. su ieškovė ir atsakovė sudarė rangos sutartį, pagal... 5. Dalį atliktų darbų atsakovė priėmė 2014 m. lapkričio 28 d. ir 2014 m.... 6. Pagal CK 6.687 straipsnio 1 dalį užsakovas už atliktus darbus privalo... 7. CK 6.687 straipsnio i dalis nustato užsakovo pareigą apmokėti už atliktus... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį... 10. Trečiasis asmuo Visagino savivaldybės administracija (užsakovas) ir... 11. Generalinės rangovės pareigą atsiskaityti su subrangove (ieškove) teismas... 12. Dėl sutarties 3.5 punkto... 13. Teismas pripažinti negaliojančia rangos sutarties 3.5 punkto dalį,... 14. Teismas sprendė, kad, nustačius terminuotos prievolės įvykdymą... 15. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad užsakovė Visagino... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Atsakovė UAB „Vilstata“ apeliaciniame skunde prašo Panevėžio apygardos... 18. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Teismas,... 19. Ieškovė UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepime prašo apeliacinį... 20. Atsiliepimo esminiai argumentai:
  1. Pirmosios instancijos... 21. Trečiasis asmuo Visagino miesto savivaldybės administracija atsiliepime... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 26. Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naują rašytinį įrodymą –... 27. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 28. Dėl ekspertizės skyrimo... 29. Siekiant išsiaiškinti byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems reikia... 30. Apeliantė pirmosios instancijos teisme prašė skirti statybos darbų... 31. Dėl rangos sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia... 32. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalies nuostatas rangos sutartis, taip pat viena... 33. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 34. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tokią išvadą grindė ne... 35. Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus... 36. Sutarčių laisvės principas suteikia šalims teisę savo nuožiūra... 37. Pagal CK 1.117 straipsnį nedraudžiama sutartyje susitarti, kad tam tikrų... 38. Dėl netinkamai atliktų darbų... 39. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas skolą už... 40. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal statybos rangos sutartį... 41. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir įrodymus,... 42. Sutarties šalys susitarė, kad atliktų darbų priėmimas įforminamas šalių... 43. Byloje ginčas kilo dėl dalies pagal sutartį atliktų darbų apmokėjimo –... 44. Bylos nagrinėjimo metu apeliantė pateikė 2015 m. gegužės 6 d. Visagino... 45. Apeliaciniame skunde tik abstrakčiai teigė, kad ieškovė vėlavo atlikti... 46. Rangovas privalo laiku ir tinkamai atlikti sutartus darbus, tačiau vien tai,... 47. Apeliantė teigia, kad 2014 m. lapkričio 28 d. atliktų darbų aktas Nr. 4 yra... 48. Apeliantė, teigdama, kad darbai atlikti nekokybiškai ir kad ji negali... 49. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, apeliantės kartu su skundu pateiktas... 50. Apeliantė teigia, kad ieškovė jai nėra perdavusi statybos žurnalų,... 51. CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos... 52. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė... 53. Šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl dalies atliktų darbų... 54. Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentus atsakyta.... 55. Dėl baudos skyrimo ... 56. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai... 57. Ieškovė UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ prašo paskirti apeliantei 5... 58. Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau... 59. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso... 60. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti...