Byla 2-493-672/2013
Dėl skolos priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovui Ž. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 500 Lt skolos, 400 Lt delspinigių, 35 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 72 Lt žyminį mokestį bei 181,50 Lt išlaidų teisinei pagalbai. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. sausio 5 d. su atsakovu Ž. G. sudarė vartojimo paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 500 Lt dydžio paskolą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti paskolą, tačiau savo prievolės tinkamai neįvykdė, į ieškovo raginimą dėl skolos padengimo nereagavo.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (33 b. l.). Atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Ž. G. su ieškovu prisijungimo būdu pagal Bendrąsias vartojimo paskolos sutarties sąlygas sudarė vartojimo paskolos sutartį Nr. 12677. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalį, paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, todėl paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2011 m. sausio 5 d. ieškovui pervedus į atsakovo banko sąskaitą 500 Lt paskolą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, t. y. tarp šalių susiklostė civiliniai paskolos teisiniai santykiai (21, 22 b. l.). Ieškovas nurodo, kad atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir liko skolingas jam 500 Lt paskolos sumos (1, 21 b. l.). Ieškovas 2011 m. liepos 25 d. siuntė atsakovui raginimą sumokėti skolą (30-31 b. l.), tačiau duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Konstatuotina, kad atsakovas, negrąžindama ieškovui paskolos, pažeidė sutartinę prievolę. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 500 Lt skolos.

8Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Bendrųjų vartojimo paskolos sutarties sąlygų 1.25, 9.2 punktais numatyta, kad paskolos gavėjui (atsakovui) uždelsus sumokėti paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui (ieškovui) 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (16 b. l.). Ieškovas už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio 7 d. iki 2013 m. vasario 25 d. (80 d.) paskaičiavo atsakovui 400 Lt delspinigių (32 b. l.).

9Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; ir kt.), pažymėtina, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012;ir kt.). Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jai primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti rizikos ir sutarties neįvykdymo pasekmių, ieškovui nepateikus jokių objektyvių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos – 1 proc. dydžio delspinigiai, kurie prilygsta net 365 procentams metinių palūkanų, yra aiškiai per didelės.

10Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1190/2003; 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012). CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus tai, kad tarp šalių susiklostė nekomerciniai teisiniai santykiai, teismas, remdamasis anksčiau minėtomis CK nuostatomis bei CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, netesybas mažina perpus, ieškovui iš atsakovo priteistina 200 Lt (500 Lt x 0,5 % x 80 d.) delspinigių suma.

11Sutarties 9.7 punkte numatyta, kad sutartyje numatytų netesybų sumokėjimas neatleidžia paskolos gavėjo nuo pareigos įvykdyti paskolos sutartyje nurodytas prievoles. Paskolos gavėjas padengia visas paskolos davėjo patirtas skolų išieškojimo išlaidas (16 b. l.). Sutarties 9.11 punkte numatyta, kad jeigu paskolos davėjas išsiunčia paprastą ar registruotą laišką, kuriame primenama apie sutartyje nustatytų įsipareigojimų uždelsimą, paskolos davėjas taip pat turi teisę pareikalauti atlyginti išlaidas už laiško paruošimą ir išsiuntimą ne didesnes kaip 35 Lt už laišką (17 b. l.). Nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė teismui įrodymus, jog siuntė atsakovui vieną įspėjimą dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (30-31 b. l.). CK 6.63 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. Pažymėtina, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos priskirtinos prie tiesioginių kreditoriaus patirtų nuostolių (žalos), kurios turi būti realios, t.y. realiai patirtos, ir įrodytos. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, jog ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius įspėjamojo laiško siuntimą atsakovui, ir tai, kad ieškovas su atsakovu iš anksto susitarė dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, susijusių su tokių laiškų siuntimu, dydžio apskaičiavimo, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų pripažintinas pagrįstu, ieškovui iš atsakovo priteistina 35 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

12Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos iš atsakovo. Ieškovas patyrė 253,50 Lt bylinėjimosi išlaidų (72 Lt žyminis mokestis, 181,50 Lt išlaidos teisinei pagalbai), todėl teismui patenkinus 78,60 % ieškinio reikalavimų, ieškovui iš atsakovo priteistina 198,86 Lt bylinėjimosi išlaidų (253,50 Lt x 78,60 %) (CPK 93 str. 2 d.).

14Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, byloje susidariusios pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovo nepriteistinos (1 b. l.).

15Vadovaudamasis CPK 93, 142, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16patenkinti ieškinį iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo Ž. G., asmens kodas ( - ), ieškovo UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), ( - ), a. s. ( - ), naudai 500 Lt (penkis šimtus litų) skolos, 200 Lt (du šimtus litų) delspinigių, 35 Lt (trisdešimt penkis litus) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 735 Lt (septynių šimtų trisdešimt penkių litų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2013 m. kovo 25 d., - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 198,86 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus 86 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Išaiškinti ieškovui, kad ji turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

20Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 500 Lt... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 4. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Ž. G. su ieškovu prisijungimo būdu... 7. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 8. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 9. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje... 11. Sutarties 9.7 punkte numatyta, kad sutartyje numatytų netesybų sumokėjimas... 12. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš... 13. Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos,... 14. Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos teisingumo... 15. Vadovaudamasis CPK 93, 142, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas... 16. patenkinti ieškinį iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo Ž. G., asmens kodas ( - ), ieškovo UAB ( - ),... 18. Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad... 19. Išaiškinti ieškovui, kad ji turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už... 20. Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....