Byla 2A-1578-553/2015
Dėl bažnytinės santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių patvirtinimo, trečiasis asmuo Danske bank A/S

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės, kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės ir Liudos Uckienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens Danske Bank A/S apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų K. S. ir A. S. prašymą dėl bažnytinės santuokos apskaitos įrašo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu panaikinimo bei sutarties dėl bažnytinės santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių patvirtinimo, trečiasis asmuo Danske bank A/S.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu prašė nutraukti ieškovo K. S. ir atsakovės A. S. santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės; nustatyti vaiko A. S. gyvenamąją vietą su motina – A. S.; priteisti iš ieškovo (tėvo K. S.) išlaikymą nepilnametei dukrai po 173,77 Eur (600,00 Lt) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki dukros pilnametystės; padalinti santuokoje įgytą turtą bei kreditorinius įsipareigojimus ieškovo prašomu būdu.

5Nurodė, kad tarp sutuoktinių egzistuoja charakterių nesuderinamumai, skirtingi požiūriai į šeimą ir gyvenimą, kuriais remiantis tolesnis bendras sutuoktinių gyvenimas yra neįmanomas. Nebeliko tarpusavio supratimo, daugėjo konfliktinių situacijų. Ieškovas ir atsakovė nebeveda bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo. Ieškovas iki šiol rūpinasi šeima, bendrauja su vaiku, apmoka išlaidas susijusias su vaiko išlaikymu bei buto išlaikymo ir kitas išlaidas. Esant nurodytoms aplinkybėms, toliau gyventi ir išsaugoti šeimą nebeįmanoma, gyvenimas santuokoje neturi perspektyvų ir yra netikslingas.

6Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė, kad ieškovas viešai demonstravo neištikimybę, besilaukiančią ir ką tik pagimdžiusią žmoną paliko be moralinės ir tarpusavio pagalbos. Tokie ieškovai veiksmai atsakovei kėlė stresą ir nemigą, prasidėjo širdies permušimai. Atsakovė moka už dukters maitinimą ne darželyje, ugdymo priemones, žaislus, vaistus, rūbus, baleto pamokas. Atsakovė nuo pat dukters gimimo privalo viena užtikrinti vaiko kasdienę priežiūrą ir auginimą, kasdien atvešti ir pasiimti vaiką iš darželio, vykdyti nuolatinę jos sveikatos priežiūrą. Atsakovė nesutinka su jai siūloma kompensacija už bendra jungtine nuosavybės teise įgytus žemės sklypus, nes jų vertė yra ženkliai didesnė.

8Atsakovė pateikė priešieškinį atsakovams A. S., J. S. ir K. S., kuriuo prašo panaikinti bažnytinę ir civilinę santuokas dėl ieškovo K. S. kaltės; nustatyti nepilnametės dukters A. S. gyvenamąją su motina (atsakove); nustatyti nepilnametės dukters ir atsakovės naudai uzufruktą į K. S. asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą; priteisti iš ieškovo nepilnametės dukters išlaikymui po 521,32 Eur (1 800,00 Lt) mokant kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis; nustatyti bendravimo tvarką pagal ieškovės nurodytą tvarką.

9Ieškovas ir atsakovė pateikė teismui pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Nurodė, kad nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, šalys yra sudariusios sutartį dėl santuokos nutraukimo paseknių, abu visiškai veiksnūs (LR CK 3.51 str.). Ginčo dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nėra. Bendrosios dalinės ir asmeninės nuosavybės teise turimą turtą bei skolas pasidalijo santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje. Atsakovė atsisako nuo pareikštų priešieškinyje reikalavimų, o ieškovas K. S. atsisako reikalavimų pagal ieškinį. Nurodė, kad jiems yra žinomos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo pasekmės.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. sprendimu prašymas buvo patenkintas, nuspręsta: panaikinti bažnytinės santuokos, sudarytos 2010-01-09 (duomenys neskelbtini) ir 2010-01-11 apskaitytos (duomenys neskelbtini) rajono savivaldybės administracijos CM skyriuje, tarp K. S. ir A. S., apskaitos įrašą; pareiškėjai A. S. palikti santuokinę pavardę –S.; patvirtinti pareiškėjų sudarytą sutartį dėl bažnytinės santuokos apskaitos įrašo civilinės metrikacijos skyriuje panaikinimo pasekmių nurodytomis pareiškėjų sąlygomis. K. S. buvo grąžinta 284,99 Eur (984,00 Lt) žyminio mokesčio už ieškinį, o A. S. – 373,03 Eur (1288,00 Lt) žyminio mokesčio už priešieškinį. Valstybei iš K. S. buvo priteista 9,85 Eur (34,00 Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

12Teismas nurodė, kad yra visos sąlygos, kurioms esant įstatymas leidžia panaikinti bažnytinės santuokos apskaitą Civilinės metrikacijos skyriuje abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Sutuoktiniai nenori atnaujinti vedybinio gyvenimo, jų santuoka faktiškai yra iširusi. Pareiškėjų sudaryta sutartis dėl bažnytinės santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių viešajai tvarkai neprieštarauja, kreditoriaus kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia. Pareiškėjų kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas neprieštarauja, jog po santuokos nutraukimo prievoles pagal 2006-02-24 su banku sudarytą kredito sutartį ir toliau vykdytų K. S., o bankui įkeistas turtas po santuokos nutraukimo liktų K. S. asmeninės nuosavybės teise. Esant, tokioms faktinėms aplinkybėms, pareiškėjų bažnytinės santuokos apskaitos įrašas buvo panaikintas.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Trečiasis asmuo Danske Bank A/S apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, panaikinant sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 2.4. ir 5.9. punktus dėl panaudos butui nustatymo ir įregistravimo.

15Nurodė, kad pareiškėjų sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 2.4 punkto sąlyga, nustatanti, kad pareiškėja A. S. su nepilnamete dukra A. S. galės gyventi panaudos pagrindais, t.y. neatlygintinai, iki tol kol dukra taps pilnametė, K. S. asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute, ir sutarties 5.9 punkto sąlyga, nustatanti, kad ši panaudos teisė bus įregistruota VĮ „Registrų centras“ po teismo sprendimo įsiteisėjimo, pažeidžia kredito ir hipotekos sutartis. Tarp trečiojo asmens ir K. S. sudarytose kredito sutartyje ir buto hipotekos lakšte, nurodyta, kad be banko (trečiojo asmens) raštiško sutikimo draudžiama butą perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti panaudos pagrindais ar kitaip apsunkinti butą trečiųjų asmenų teisėmis. Šiomis sutartinėmis nuostatomis užtikrinama hipotekos kreditoriaus teisių apsauga, o taip pat valdoma rizika dėl įkeisto turto statuso, vertės ir likvidavimo. Trečiasis asmuo nėra davęs sutikimo tokiam įkeisto turto apsunkinimui, todėl trečiasis asmuo nesutinka su sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 2.4. ir 5.9. punktuose išdėstytomis nuostatomis dėl panaudos butui nustatymo ir įregistravimo.

16Pareiškėjas K. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti iš apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas.

17Nurodė, kad trečiasis asmuo dalyvavo visame procese bei vykusiuose teismo posėdžiuose, kuriuose ne kartą buvo iškeltas klausimas dėl panaudos sutarties ir netgi dėl uzufrukto nustatymo butui. Taigi trečiasis asmuo turėjo visas galimybes aktyviai dalyvauti, pasisakyti dėl susidariusios situacijos ir pateikti argumentus dėl panaudos sutarties. Visi procesiniai dokumentai (ieškinys, priešieškinys, sutartis) buvo pateikti ir trečiajam asmeniui susipažinti, tačiau pastarasis neišreiškė jokių prieštaravimų dėl sutarties. Pareiškėjas K. S., remdamasis teismų suformuota praktika, nurodė, kad panaudos sutartis nėra sunkus kreditoriaus teisių suvaržymas, nes panaudos sutartis yra nesudėtingai, paprastai ir lengvai nutraukiama. Visos nustatinėjamos sutarties aplinkybės trečiajam asmeniui buvo puikiai žinomos, todėl trečiojo asmens pateikiami argumentai yra nepagrįsti ir nesuprantami. Nustatinėjant panaudą išimtinai buvo vadovaujamasi vaiko interesais ir jo poreikiais, t.y. tam, kad būtų suteikta saugi ir socialiai aprūpinta aplinka vaikui. Susiklosčius situacijai dėl galimo buto pardavimo iš varžytynių, pats pareiškėjas K. S. siektų nutraukti panaudos sutartį ir sustabdyti vykstantį procesą, nesiekiant kaip nors pažeisti trečiojo asmens teisių.

18Pareiškėja A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas iš trečiojo asmens.

19Nurodė, kad trečiasis asmuo neatsižvelgia į aplinkybę, kad sutartis sudaryta šeimos poreikių tenkinimui. Pažymi, jog pareiškėjos šeimos nariams deklaruojant gyvenamąją vietą įkeistame bute – nebuvo reikalaujama kreditoriaus sutikimo ir sutuoktinės bei gimusio vaiko užregistravimas nesukėlė kreditoriui pagal sutartį jokių apsunkinimų. Taigi apeliantas šio juridinio fakto neskundė, pripažino šeimos teisę naudotis gyvenamąja patalpa. LR CK 3.86 str. 1 d. nustatyta, kad šeimos turto teisinis rėžimas pasibaigia nutraukus santuoką, tačiau to paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktiniui, su kuriuo lieka nepilnamečiai vaikai, teismo sprendimu gali būti suteikiama teisė naudotis šeimos turtu (uzufruktas). Todėl, sutarties 2.4 ir 2.9 punktų sąlygos neprieštarauja kredito ir hipotekos sutarčių nuostatoms, nes nepilnametė duktė A. S. yra ir bus pareiškėjo K. S. artimiausias šeimos narys. Pareiškėjai sudarė tokią santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, išimtinai atsižvelgdami į nepilnametės dukters A. S. interesus ir specialiuosius poreikius (mergaitei diagnozuota supraventrikulinė paroksizminė tachikardija). Pareiškėja nurodė, kad ji neturi kitos gyvenamosios patalpos bei finansinių išteklių ar materialinių galimybių tokiai patalpai įsigyti, dėl mažamečio vaiko sunkios sveikatos būklės yra priversta skirti jos priežiūrai daug laiko ir neturi jokių galimybių dirbti papildomai. Trečiojo asmens pateiktame atsiliepime į ieškinį, nurodyta, kad bankas neprieštarauja, jog po santuokos nutraukimo prievoles pagal kredito sutartį ir toliau vykdytų K. S.. Pažymėtina, kad trečiasis asmuo nereiškia pretenzijų dėl prievolių pagal kredito sutartį vykdymo ir nenurodyta, kad šiuo turtu netinkamai naudojamasi. Taigi santuokos nutraukimo pasekmių sutarties ginčijamos sąlygos nepažeidžia kreditoriaus interesų.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas netenkinamas.

22Pagal Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovo apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apelianto nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Civilinio proceso įstatyme įtvirtinta ribota apeliacija ir tai reiškia, kad šiame procese tikrinama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, o ne dar kartą išnagrinėti visa bylą iš naujo (de novo).

23Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.)

24Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

25Nagrinėjamuoju atveju bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro tik skundžiamo sprendimo dalis, kuria teismas patvirtino šalių sudarytos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 2.4. ir 5.9. punktus dėl buto, asmeninės nuosavybės teise priklausančio K. S. ir Hipotekos lakštu id/k 01/1/2007/0020097 (toliau – Hipotekos lakštas) įkeisto Danske Bank A/S Lietuvos filialui (toliau – Bankas), panaudosteisės nustatymo ir įregistravimo. Todėl būtina nustatyti, ar panaudos teisės, suteikiančios A. S. ir šalių nepilnametei dukrai A. S., gimusiai 2010 m. birželio 4 d., gyventi neatlygintinai iki dukros pilnametystės K. S. asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame Viršilų g. 11-46, Vilniuje, laiku mokant visus komunalinius ir patarnavimo mokesčius, bute gyvenant išimtinai tik dviese ir nedarant žalos butui bei naudojant jį pagal tiesioginę paskirtį, nustatymas pažeidžia Banko teises bei interesus ir ar tai sudaro pagrindą naikinti teismo sprendimą.

26Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant bylą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir tikrinant sudarytos sutuoktinių sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitiktį CK 3.53 straipsnio 4 daliai, sutuoktinių kreditoriaus argumentai turi būti išnagrinėjami iš esmės ir patikrinama sutarties atitiktis kreditoriaus interesams. Jei sutuoktinių sudaryta sutartis pažeidžia kreditoriaus interesus, teismas tokios sutarties negali tvirtinti ir taiko CK 3.53 straipsnio 4 dalyje nustatytas pasekmes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. P. v. V. P., bylos Nr. 3K-3-354/2006). Iš tokio aiškinimo seka, kad pirmosios instancijos teismas, prieš tvirtindamas pareiškėjų sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, turi pareigą supažindinti pareiškėjų kreditorių su tokios sutarties sąlygomis, išnagrinėti kreditoriaus argumentus tuo klausimu ir spręsti, ar pareiškėjų sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neprieštarauja teisėtiems kreditoriaus interesams. Nagrinėjamuoju atveju nustatyta, kad Bankui raštu buvo pranešta apie šalių santuokos nutraukimo bylos iniciavimą ir Bankas buvo įtrauktas į bylą suinteresuotu asmeniu. Atsiliepime į ieškovo K. S. ieškinį Bankas nurodė, kad neprieštarauja, jog po santuokos nutraukimo prievoles pagal 2006-02-24 su Banku sudarytą kredito sutartį Nr. BP1535060047 (toliau – Kredito sutartis) ir toliau vykdytų K. S., o Bankui įkeistas butas liktų ieškovui asmeninės nuosavybės teise. Atsakovė A. S. pateikė priešieškinį, kuriame buvo pareikštas reikalavimas nustatyti nepilnametės dukros A. S. ir atsakovės A. S. naudai uzufruktą į ginčo butą. Tačiau, nespėjus byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti atsiliepimų į priešieškinį, į bylą buvo pateiktas K. S. ir A. S. pareiškimas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios 2.4. ir 5.9. punktais šalys susitarė dėl ginčo buto panaudos. Atsakovės A. S. advokatė A. P. raštu teismui pranešė, kad Bankui abu nurodyti procesiniai dokumentai yra įteikti. Bankas šių aplinkybių nepaneigė, jokių atsiliepimų ar prieštaravimų dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties nepateikė ir į teismo posėdį, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl santuokos nutraukimo bendru pareiškimu ir santuokos nutraukimo pasekmių sutarties patvirtinimo, neatvyko. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pareigą supažindinti pareiškėjų kreditorių su santuokos nutraukimo pasekmių sąlygomis įvykdė tinkamai.

27Apeliantas nesutikimą su panaudos teisių ginčo butu nustatymu grindžia dviem aspektais: 1) kad teismas neatsižvelgė į sutartyse tarp pareiškėjo K. S. ir Banko nustatytas šalių prievoles; 2) kad teismas neatsižvelgė į sąžiningo hipotekos kreditoriaus interesus. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad su Banku sudarytos Kredito sutarties 33 punktu pareiškėjas K. S. buvo įsipareigojęs be išankstinio raštiško Banko sutikimo ginčo buto neperduoti panaudos pagrindais. Hipotekos lakšto 8 dalyje taip pat yra įtvirtintas pareiškėjo K. S. įsipareigojimas be atitinkamo Banko sutikimo neapsunkinti šio buto trečiųjų asmenų teisėmis. Tokiu būdu, nustačius aplinkybes, kad santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi pareiškėjas K. S. susitarė dėl panaudos teisės suteikimo sutuoktinei A. S. ir nepilnametei dukrai A. S., yra formalus pagrindas pripažinti, sutartinių įsipareigojimų pažeidimą. Tačiau, nagrinėjamos bylos atveju yra svarbu nustatyti, ar panaudos teisių nustatymas realiai pažeidžia kreditoriaus teises ir teisėtus interesus bei pagrįstai susiformavusius lūkesčius. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad kreditas pareiškėjui K. S. buvo suteiktas buto įsigijimui, todėl Bankas protingai galėjo numatyti, kad šiame bute gali apsigyventi pareiškėjo šeimos nariai. Jokių apribojimų šiuo aspektu Kredito sutartyje nenumatyta. A. S. ir A. S. gyvenamoji vieta adresu (duomenys neskelbtini), deklaruota 2010-07-16, t. y. iki santuokos nutraukimo bylos iniciavimo 2014-04-16. Iki pareiškėjų santuokos nutraukimo ginčo butas tapo šeimos gyvenamąja patalpa ir Banko teisės iš esmės buvo apsunkintos tapačiai, kiek jos yra apsunkintos teismui patvirtinus pareiškėjų santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Susitarimas dėl panaudos teisės nepaneigia kreditoriaus teisių įgyvendinimo tuo atveju, jeigu skolininkas nevykdytų ar netinkamai vykdytų prievoles pagal Kredito sutartį. Pagal teismo sprendimu šioje byloje patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių pareiškėjo prievolė kreditoriui išliko nepakitusi, duomenų, kad pareiškėjas nevykdytų ar netinkamai vykdytų įsipareigojimus pagal Kredito sutartį nėra. Apeliantas aplinkybių, kad būtų pablogėjusios skolininko finansinės galimybės vykdyti Kredito sutartį ar kad būtų kitos objektyvios sąlygos išieškojimui pagal Hipotekos lakštą inicijuoti, nenurodė ir neįrodinėjo.

28Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nepilnamečių vaikų interesas turi prioritetą prieš tėvų kreditorių interesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal įmonės M. S. Company pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-586/2005). Byloje yra nustatytos aplinkybės, kad pareiškėjų nepilnametei dukrai yra diagnozuota supraventrikulinė paroksizminė tachikardija, reikalaujanti skubios hospitalizacijos ir kardiologų pagalbos, padidintos priežiūros, o pareiškėjos A. S. finansinės galimybės nėra pakankamos būstui Vilniuje įsigyti. Kontekste nustatytų aplinkybių, kad kredito sutartis yra vykdoma tinkamai ir nėra nustatyta jokių jos vykdymo rizikos faktorių, vertinant nepilnamečio vaiko tėvų turtinę padėtį ir sąlygų, būtinų nepilnamečio vaiko sveikatai ir vystymuisi, padidintą poreikį, teisėjų kolegija sprendžia, kad Banko interesų pareiškėjos ir jos nepilnametės dukros panaudos teisių į ginčo butą nustatymas nepažeidžia.

29Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą patvirtinti pareiškėjų santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 2.4. ir 5.9. punktuose numatytas sąlygas dėl ginčo buto panaudos, todėl jį naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, nėra pagrindo.

30Pareiškėja A. S. pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius, kad apeliacinėje instancijoje patyrė 434,43 Eur atstovavimo išlaidų. Netenkinus apelianto apeliacinio skundo, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio nuostatomis, šių išlaidų atlyginimui iš apelianto pareiškėjos naudai priteisiami 434,43 Eur, įvertinus, kad reikalaujama priteisti suma neviršija Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nustatyto užmokesčio maksimalaus dydžio.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Priteisti iš apelianto Danske Bank A/S pareiškėjos A. S. naudai 434,43 Eur atstovavimo išlaidoms apeliacinėje instancijoje atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ieškiniu prašė nutraukti ieškovo K. S. ir atsakovės A. S.... 5. Nurodė, kad tarp sutuoktinių egzistuoja charakterių nesuderinamumai,... 6. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.... 7. Nurodė, kad ieškovas viešai demonstravo neištikimybę, besilaukiančią ir... 8. Atsakovė pateikė priešieškinį atsakovams A. S., J. S. ir K. S., kuriuo... 9. Ieškovas ir atsakovė pateikė teismui pareiškimą dėl santuokos nutraukimo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. sprendimu prašymas buvo... 12. Teismas nurodė, kad yra visos sąlygos, kurioms esant įstatymas leidžia... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Trečiasis asmuo Danske Bank A/S apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus... 15. Nurodė, kad pareiškėjų sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 2.4... 16. Pareiškėjas K. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir... 17. Nurodė, kad trečiasis asmuo dalyvavo visame procese bei vykusiuose teismo... 18. Pareiškėja A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 19. Nurodė, kad trečiasis asmuo neatsižvelgia į aplinkybę, kad sutartis... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 22. Pagal Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo... 23. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 24. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 25. Nagrinėjamuoju atveju bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro tik... 26. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant bylą dėl santuokos... 27. Apeliantas nesutikimą su panaudos teisių ginčo butu nustatymu grindžia... 28. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nepilnamečių vaikų interesas... 29. Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija vertina, kad... 30. Pareiškėja A. S. pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius, kad... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. sprendimą palikti... 33. Priteisti iš apelianto Danske Bank A/S pareiškėjos A. S. naudai 434,43 Eur...