Byla e2-457-1007/2016
Dėl skolos priteisimo iš atsakovės K. J

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Domeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovės K. J.,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“, valdanti sistemą vivus.lt, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovės priteisti 289,62 Eur negrąžinto kredito, 426,19 Eur palūkanų, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16 Eur žyminį mokestį.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešai skelbiant specialiame internetiniame puslapyje, tačiau atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą 14 dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas, iš kurių matyti, kad 2013-02-01 ieškovas su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9886039001, kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė 1000,00 Lt (289,62 Eur) kreditą, kredito laikotarpis – 24 mėn., vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 80,00 %, bendra kredito kainos metinė palūkanų norma – 116,90 %, bendra vartojimo kredito kaina – 1031,63 Lt (298,78 Eur), bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 2031,56 Lt (588,38 Eur), galutinė kredito grąžinimo data – 2015-04-01, delspinigiai – 0,05 % nuo pradelstos mokėti dienos. Pateikti mokėjimo išrašai patvirtina, kad pagal sutartį 1000,00 Lt buvo pervesti į atsakovės banko sąskaitą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu, ieškovė vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį 2013-02-01. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė padengė įsiskolinimą ieškovui.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 straipsnio 1 dalis. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė negrąžino kredito sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 289,62 Eur negrąžinto kredito yra pagrįstas ir įrodytas, taigi, tenkintinas.

9Be to, ieškovas prašo priteisti palūkanų, skaičiuojant nuo mokėtinos sumos palūkanas pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punktą. Atsižvelgiant į tai, kad laiku negrąžino kredito, ieškovas reikalauja iš atsakovės priteisti ir 426,19 Eur palūkanų, nes tai yra ieškovo nuotoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu.

10Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovę sieja teisniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K -7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; Nr. 3K-3-161/2004; Nr. 3K-3-434/2005; Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (žr. pvz., nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

11Nors kreditas nebuvo grąžintas sutartyje numatytu terminu, vartojimo kredito sutartis vienašališkai nutraukta 2013-02-01, tačiau ieškinys pateiktas tik praėjus daugiau nei keturiems metams nuo sutarties nutraukimo, o už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2013-02-01 priskaičiuota 56,86 Eur palūkanų (80,00 % metinių palūkanų), o už laikotarpį nuo 2013-02-02 iki 2014-05-08 priskaičiuota 369,33 Eur palūkanų (116,90 % metinių palūkanų), iš viso 426,19 Eur palūkanų. Tačiau kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų ir skaičiuoja ir didžiules metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkciją transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas iki 100 Eur. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 2 dalimi, patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio, t. y. proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai.

14Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 Eur, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymą Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-12793) valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 2 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu bei CK 1.5 straipsniu, 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalimis, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.881 straipsniu 6.882 straipsniu, 6.886 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės K. J. (asmens kodas ( - )) 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) negrąžinto kredito, 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) palūkanų, 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio ieškovo UAB „4finance“ (įmonės kodas 301881644) naudai.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Išaiškinti atsakovei, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Domeikienė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB „4finance“, valdanti sistemą vivus.lt, kreipėsi į teismą... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 5. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 9. Be to, ieškovas prašo priteisti palūkanų, skaičiuojant nuo mokėtinos... 10. Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovę sieja teisniai santykiai, atsiradę... 11. Nors kreditas nebuvo grąžintas sutartyje numatytu terminu, vartojimo kredito... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 13. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio... 14. Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 Eur, todėl pagal CPK 96... 15. Vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės K. J. (asmens kodas ( - )) 289,62 Eur (du šimtus... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Išaiškinti atsakovei, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad... 20. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už...