Byla 2YT-941-762/2016
Dėl antstolės Oksanos Narbutienės veiksmų, suinteresuotas asmuo – UAB „4Finance“

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Artūras Dilys rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. V. skundą dėl antstolės Oksanos Narbutienės veiksmų, suinteresuotas asmuo – UAB „4Finance“.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas G. V. 2016 m. birželio 9 d. antstolei Oksanai Narbutienei pateikė skundą dėl jos veiksmų, kuriame nurodė, kad 2016 m. gegužės 15 d. antstolė areštavo 379,69 Eur, kuriuos jam išmokėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kaip neturtinės žalos atlyginimą. Pareiškėjas nurodė, jog minėtų lėšų areštas buvo neteisėtas, kadangi iš 2016 m. gegužės 3 d. patvarkymo Nr. S-935 yra neaišku iš kokių piniginių lėšų galima vykdyti išieškojimą, taip pat kokią dalį sumos ketinama išieškoti. Be to, pareiškėjas nurodo, jog Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-313-254/2016 yra išaiškina, jog antstolis negali išieškoti 100 procentų pinigų iš sumos, o veiksmus vykdant laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų atžvilgiu negali būti taikoma jokių išimčių. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjas reikalauja grąžinti 379,69 Eur, kuriuos areštavo antstolė Oksana Narbutienė.

4Antstolė Oksana Narbutienė 2016 m. birželio 14 d. patvarkymu Nr. S-1244 atsisakė tenkinti G. V. skundą ir nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 688 straipsnis numato, kad išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų. Neturtinės žalos atlyginimas nėra prilyginamas pajamoms, susijusioms su darbo santykiais. Skolininkui priteistos neturtinės žalos panaudojimas atitinka paties pareiškėjo interesus, nes padengus dalį skolos, sumažės skolininko įsipareigojimo kreditoriams apimtis. Antstolė nurodo, kad G. V. prie savo ankstesnio skundo pridėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą Nr. I-4614-208/2016, kuriuo G. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo, buvo priteista 380 Eur neturtinės žalos atlyginimas. Šios lėšos buvo nurašytos nuo skolininko sąskaitos, nes jos nėra priskiriamos darbo užmokesčiui ar jam prilygintoms išmokoms, todėl joms netaikomi išskaitų dydžiai, nurodyti ( - ) straipsnyje. Antstolė pažymėjo, kad ( - ) straipsnyje yra nustatytas baigtinis sąrašas pinigų sumų, iš kurių išniekojimas nėra galimas, tačiau skolininkui G. V. priteista neturinė žala nėra įtraukta į šį sąrašą. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, antstolė Oksana Narbutienė atsisakė tenkinti pareiškėjo G. V. skundą bei minėtą skundą kartu su 2016 m. birželio 14 d. patvarkymu Nr. S-1244 persiuntė Rokiškio rajono apylinkės teismui.

5Skundas paliktinas nenagrinėtas.

6Susipažinus su vykdomosios bylos Nr. 0122/15/00915 medžiaga, pareiškėjo G. V. skundu ir antstolės Oksanos Narbutienės 2016 m. birželio 14 d. patvarkymu Nr. ( - ), matyti, kad antstolės Oksanos Narbutienės kontoroje vykdomas išieškojimas iš skolininko G. V. pagal 2015 m. gegužės 19 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-177-233/2015 dėl 579,24 Eur negrąžintos skolos, 50,28 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų, 15 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškotojos UAB „4Finance“ naudai. 2015 m. birželio 26 d. skolininkui išsiųstas raginimas sumokėti skolą, kuris jam įteiktas 2015 m. liepos 1 d. Antstolė 2016 m. balandžio 21 d. priėmė patvarkymą areštuoti lėšas, taip pat patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. 2016 m. gegužės 3 d. priimtas patvarkymas Nr. S-935 vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Vykdant minėtą patvarkymą, 2016 m. gegužės 17 d. nuo G. V. sąskaitos buvo nurašyta ir į antstolės depozitinę sąskaitą pervesta 379,69 Eur. Pareiškėjas skundžia šiuos antstolės veiksmus ir prašo minėtą pinigų sumą jam grąžinti.

7Pagal ( - ) straipsnio 1 dalies 4 punktą, be kitų nurodytų pagrindų, teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą jeigu teisme nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir pačiu pagrindu.

8Iš pareiškėjo pateikto skundo dėl antstolės veiksmų turinio matyti, kad pareiškėjas skundžia antstolės 2016 m. gegužės 3 d. priimtą patvarkymą Nr. S-935, kurio pagrindu 2016 m. gegužės 17 d. nuo G. V. sąskaitos buvo nurašyta ir į antstolės depozitinę sąskaitą pervesta 379,69 Eur. Iš teismų informacinės sistemos “Liteko” duomenų matyti, kad Rokiškio rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 17 d. nutartimi byloje Nr. 2YT-844-620/2016 atmetė G. V. skundą dėl antstolės Oksanos Narbutienės veiksmų. Minėtoje byloje teismas nagrinėjo G. V. skundą, kuriame jis nurodė, kad jei antstolė areštuos jam priteistus 380 Eur už neturtinę žalą, jis šiuo antstolės veiksmus skųs teismui. Taigi, matyti, jog pareiškėjas skundė antstolės 2016 m. gegužės 3 d. priimtą patvarkymą Nr. S-935. Šioje byloje teismas konstatavo, kad 2016 m. gegužės 3 d. patvarkymo Nr. S-935 pagrindu nuo skolininko sąskaitos 379,69 Eur suma, kurią G. V. gavo kaip žalos atlyginimą, nurašyta pagrįstai. Apribojimų nukreipti išieškojimą į minėtą sumą įstatymas nenumato (( - ) straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016, 20, 22 punktai; Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-567-258/2016). CPK XLVII skyriuje numatytos taisyklės („Išieškojimo iš skolininko turto bendrosios taisyklės“, 662 - 674 straipsniai), taikomos tam turtui ir pajamoms, kurį skolininkas turi tik pradėjus išieškojimą, o ne tam, kuris atsiranda vykdymo eigoje, todėl susidariusioje situacijoje netaikytinas ( - ) straipsnio 1 dalyje numatytas ribojimas išieškoti iš pinigų sumos, neviršijančios vienos minimalios mėnesinės algos (MMA). Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad išieškojimas iš G. V. vykdyti pradėtas 2015 m. birželio 26 d., t. y. beveik prieš metus. Išieškotai sumai netaikytinos ir ( - ) straipsnyje numatytos taisyklės, nes ji nelaikytina darbo užmokesčiu ar kitomis jam prilygintomis išmokomis bei daviniais (( - ) straipsnis). Iš to, kas aptarta, matyti, kad G. V. skundžia tą patį antstolės patvarkymą ir tuo pačiu pagrindu kaip ir skunde, kuris yra išnagrinėtas ir atmestas 2016 m. birželio 17 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi byloje Nr. 2YT-844-620/2016. Pasinaudojus teismų informacine sistema “Liteko” matyti, kad minėtas sprendimas nėra įsiteisėjęs, kadangi nėra informacijos apie tai, kad Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 17 d. nutarties kopija yra įteikta G. V..

9Įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, jog G. V. 2016 m. birželio 3 d. skunde nurodytas prašymas, kuris jau buvo nagrinėtas Rokiškio rajono apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2YT-844-620/2016 ir išspręstas 2016 m. birželio 17 d. nutartimi, kuri nėra įsiteisėjusi, todėl šis jo skundas paliekamas nenagrinėtas.

10Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 296 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teismas

Nutarė

11G. V. skundą dėl antstolės Oksanos Narbutienės veiksmų palikti nenagrinėtą.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai