Byla 2YT-844-620/2016
Dėl antstolės Oksanos Narbutienės veiksmų, suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, antstolė Oksana Narbutienė

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. V. skundą dėl antstolės Oksanos Narbutienės veiksmų, suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „4finance“, antstolė Oksana Narbutienė.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas G. V. pateikė skundą dėl antstolės Oksanos Narbutienės veiksmų, kuriame prašė antstolę atblokuoti jo sąskaitą, nes moka išlaikymą ir yra mokus. Pageidavo nuo birželio mėnesio mokėti po 12 Eur kas mėnesį, prašė sudaryti su juo sutartį. Pareiškėjas taip pat pateikė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo jam priteista 380 Eur neturtinė žala ir nurodė, kad antstolė šios sumos nurašyti negalės, priešingu atveju skųs veiksmus teismui.

4Antstolė Oksana Narbutienė G. V. skundo netenkino, 2016 m. birželio 2 d. patvarkyme Nr. S-1168 nurodė, kad 2015 m. birželio 22 d. jos kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0122/15/00915 dėl 704,52 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko G. V. išieškotojos UAB „4Finance“ naudai, vykdant Rokiškio rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 19 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-177-233/2015. Nuo skolininko sąskaitos 2016 m. gegužės 17 d. į antstolio depozitinę sąskaitą nurašyta ir pervesta 379,69 Eur. Skolininkui raginimas, kuriame yra išaiškinamos skolininko teisės ir pareigos, įteiktas 2015 m. liepos 1 d. Įstatymas nenumato sutarties sudarymo tarp antstolio ir skolininko dėl skolos mokėjimo grafiko ar dydžio išieškotojui, trečiajam asmeniui. Sutartis (taikos sutartis) dėl skolos mokėjimo gali būti sudaryta tarp vykdymo proceso šalių, išieškotojo ir skolininko, bendru sutarimu. Išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų. Neturtinės žalos atlyginimas nėra prilyginamas pajamoms, susijusioms su darbo santykiais. Skolininkui priteistos neturtinės žalos panaudojimas kreditoriaus reikalavimams patenkinti atitinka paties pareiškėjo interesus, nes padengus dalį skolos sumažės skolininko įsipareigojimo kreditoriui apimtis. Išieškotos lėšos nepatenka į sąrašą sumų iš kurių išieškoti negalima (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 739 straipsnis).

5Skundas netenkintinas.

6Iš bylos medžiagos, pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0122/15/00915 matyti, kad antstolės Oksanos Narbutienės kontoroje vykdomas išieškojimas iš G. V. pagal 2015 m. gegužės 19 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-177-233/2015 dėl 579,24 Eur negrąžintos skolos, 50,28 Eur palūkanų, 5 procentų metinių palūkanų, 15 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškotojos UAB „4Finance“ naudai. 2015 m. birželio 26 d. skolininkui išsiųstas raginimas sumokėti skolą, kuris įteiktas 2015 m. liepos 1 d. Antstolė 2016 m. balandžio 21 d. priėmė patvarkymą areštuoti lėšas, taip pat patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje Nr. S-863, 2016 m. gegužės 3 d. priimtas patvarkymas vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje Nr. S-935. Skolininko G. V. skundas iš Alytaus pataisos namų išsiųstas 2016 m. gegužės 9 d.

7Skolininkas G. V. prašo atblokuoti jo sąskaitą, todėl teismas laiko, kad iš esmės yra skundžiamas antstolės 2016 m. gegužės 3 patvarkymas vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje Nr. S-935. Iš vykdomojoje byloje pareiškėjo pateikto Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-4614-208/2016 matyti, kad G. V. priteista 380 Eur neturtinės žalos atlyginimo ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo. Pasinaudojus Teismų informacine sistema Liteko matyti, kad minėtas sprendimas 2016 m. kovo 3 d. įsiteisėjo. Pagal vykdomojoje byloje esančius įrašus 2016 m. gegužės 17 d. antstolei pervesta 379,69 Eur (0,31 Eur tikėtina nurašyta bankui už atliktą pavedimą).

8Įstatymas numato, kad išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančias skolininkui iš kitų asmenų (( - ) straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – SVI) 4 punkte nurodyta, jog nustatęs, kad skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, antstolis kartu su šiame punkte išvardytais dokumentais siunčia patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Antstolės Oksanos Narbutienės priimtas skundžiamas patvarkymas atitinka SVI 11 priede patvirtintą Patvarkymo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje formą. Taigi, tokia antstolės taikyta priverstinio vykdymo priemonė yra leistina ir teisiškai reglamentuota (( - ) straipsnio 2 dalies 2 punktas, 688 straipsnio 1 dalis).

9Taip pat teismas laiko, kad 2016 m. gegužės 3 d. patvarkymo Nr. S-935 pagrindu nuo skolininko sąskaitos 379,69 Eur suma, kurią G. V. gavo kaip žalos atlyginimą, nurašyta pagrįstai. Apribojimų nukreipti išieškojimą į minėtą sumą įstatymas nenumato (( - ) straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016, 20, 22 punktai; Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-567-258/2016). CPK XLVII skyriuje numatytos taisyklės („Išieškojimo iš skolininko turto bendrosios taisyklės“, 662 - 674 straipsniai), taikomos tam turtui ir pajamoms, kurį skolininkas turi tik pradėjus išieškojimą, o ne tam, kuris atsiranda vykdymo eigoje, todėl susidariusioje situacijoje netaikytinas ( - ) straipsnio 1 dalyje numatytas ribojimas išieškoti iš pinigų sumos, neviršijančios vienos minimalios mėnesinės algos (MMA). Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad išieškojimas iš G. V. vykdyti pradėtas 2015 m. birželio 26 d., t.y. beveik prieš metus. Išieškotai sumai netaikytinos ir ( - ) straipsnyje numatytos taisyklės, nes ji nelaikytina darbo užmokesčiu ar kitomis jam prilygintomis išmokomis bei daviniais (( - ) straipsnis).

10Pareiškėjas taip pat prašė antstolės leisti jam mokėti po 12 Eur kiekvieną mėnesį, tačiau toks prašymas nėra pagrįstas. Antstolė išieškojimus vykdo remdamasi teisės aktais (CPK, SVI ir kt.), todėl jeigu skolininkas turi pajamų ar turto, iš jo išieškoma nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai skolininkas pagal išduotus vykdomuosius raštus gali mokėti daugiau, teisės aktai jam to daryti nedraudžia, tačiau norėdamas mokėti mažesnes pinigų sumas, nei numatyta, jis turi teisę vykdymo procese sudaryti taikos sutartį su išieškotoju (( - ) straipsnis). Antstoliui tokia teisė nesuteikta. Duomenų apie išlaikymo mokėjimą pareiškėjas nepateikė (( - ) straipsnis).

11Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad pagrindų tenkinti pareiškėjo skundą nėra, antstolės Oksanos Narbutienės atlikti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje yra tinkami, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

12Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 510 - 513 straipsniais, teismas

Nutarė

13G. V. skundo dėl antstolės Oksanos Narbutienės veiksmų netenkinti.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai