Byla e2-177-233/2015
Dėl 579,24 Eur negrąžintos paskolos sumos, 272,85 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui G. V

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 579,24 Eur negrąžintos paskolos sumos, 272,85 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui G. V. ir

Nustatė

2Atsakovui G. V. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 str., asmeniškai, įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas pagrįstu iš dalies .

4Tarp ieškovo UAB „4finance“, valdančios sistemą www.smscredit.lt, ir atsakovo G. V. 2013 02 06 sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui suteiktas 434,43 Eur kreditas 30 dienų laikotarpiui(b.l.4-9), o 2013 02 15, atsakovas suteikė papildomai kreditą 144,81 Eur sumai, tokiu būdu bendra vartojimo kredito suma -579,24 Eur, bendra vartojimo kredito kaina 50,28 Eur, vartojimo kredito metinė palūkanų norma 113,36 %, bendra kredito kainos metinė norma 199,90%, galutinė kredito grąžinimo data 2013 03 08 (b.l.18-23; ieškovas ieškinyje nurodo, kad šalių sutarties terminas pasibaigė 2013 08 05, tačiau tam pagrįsti įrodymų nepateikė).Ieškovo pateiktas sąskaitos išrašas patvirtina, kad ieškovas atsakovui 2013 02 06 pervedė 1500Lt, o 2013 02 16-500Lt (b.l. 24), kad atitinka 579,24 Eur sumą. Ieškovas nurodo, kad atsakovas nustatytu terminu sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, gautos paskolos ir susitartų sumokėti 50,28 Eur palūkanų, nesumokėjo. Be to, nurodo, kad, pagal sutarties 7.1 punktą, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, toliau-CK, 6.874 str.1d., nuo 2013 08 05 iki 2013 11 13 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nurodytą metinių palūkanų normą (199,90 %), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Iš viso, pagal CK 6.874 str. 1d. numatytą taisyklę, iš atsakovo priteistina palūkanų suma sudaro 222,57 Eur už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Nurodo, kad dėl atsakovo negrąžintos laiku paskolos ir nesumokėtų palūkanų ieškovas patyręs realių nuostolių, kuriuos, vadovaujantis CK 6.874 str.1d. ir kredito sutarties 7.1 p., laiko minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus ( CK 6.38 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.), taip pat sumokėti palūkanas už naudojimąsi paskola (6.872 str. 1 d.). Įvertinus išdėstytą, ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovo 579,24 Eur negrąžintos paskolos sumos, 50,28 Eur palūkanų, laikytini pagrįstais ir tenkintini.

6Ieškovo reikalavimas dėl reikalaujamų priteisti iš atsakovo 222,57 Eur palūkanų už atsakovo naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, tenkintinas iš dalies.

7Atsižvelgiant į sutarties pobūdį, laikytina, kad tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis, o tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Vertinant greito kredito sutarties sąlygas, teismui būtina atsižvelgti į įstatymo leidėjo valią įtvirtintą Vartojimo kreditų įstatyme, kuris buvo priimtas siekiant pažaboti greitųjų kreditų įstaigų lupikišką veiklą ir užtikrinti aukštesnę vartotojų teisių apsaugą vartojimo kredito teikimo paslaugų srityje. Minėtu įstatymu įgyvendinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių. Įstatyme įtvirtinta kredito davėjų pareiga atsakingai įvertinti kredito gavėjo mokumą. Vartojimo kredito įstatymo 21 str. 3 d. nustatyta, jog teismas, įvertinęs šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali sumažinti bendrą vartojimo kredito kainą.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad palūkanos gali atlikti dvi funkcijas: kompensacinę, t. y. nuostolių atlyginimo, bei mokėjimo funkciją. Kompensacines palūkanas privalo mokėti skolininkas, praleidęs prievolės įvykdymo terminą. Tokios palūkanos laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.) ir teismas, atsižvelgęs į CK 6.37 str. 3 d. nuostatas, kompensacines palūkanas gali mažinti. Tuo tarpu CK 6.872 str. 1 d. numatytos palūkanos, atliekančios mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis. Jų negalima tapatinti su kompensacinėmis palūkanomis, kadangi kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu yra ne reikalavimas atlyginti nuostolius, bet reikalavimas prievolę įvykdyti natūra. Pelno palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi paskolintais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai.

9Dėl išdėstyto laikytina, kad ieškovas, reikalaujamas priteisti 222,57 Eur palūkanas, kurias paskaičiuoja pagal vartojimo kredito sutarties specialiosios dalies sąlygose nurodytą bendrą kredito kainos metinę normą (199,90 %), nepagrįstai laiko pelno palūkanomis, nes prašomos priteisti 222,57 Eur dydžio palūkanos, pagal byloje nurodytas aplinkybes, atitinka kompensacinių palūkanų funkciją. Įvertinus išdėstytą, sutartinių santykių pobūdį, paskolos dydį, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus laikytina, kad 222,57 Eur palūkanų (kompensacinių) suma, kurią ieškovas nurodo paskaičiavęs už tris mėnesius ir 8d. ( nuo 2013 08 05 iki 2013 11 13) laikytina neprotingai didele, sudarančia galimybę ieškovui nepagrįstai praturtėti, todėl mažintina teismo iniciatyva iki 60 Eur, kas laikytina atitinkant šalių interesų pusiausvyrą ir šalių teisėtus interesus.

10Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-01-23, iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.), o taip pat, 15 Eur (minimalus mokėtinas žyminis mokestis, pateikus ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis) ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidos, nuo ieškovo sumokėtos 19 Eur žyminio mokesčio sumos, atsižvelgiant į bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 4 d.; b. l. 25).

11Likusioje dalyje pateiktas ieškinys netenkintinas.

12Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 262 str. 2 d., 285, 286 straipsniais teismas

Nutarė

13UAB „4finance“ ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo G. V., a. k( - ) 579,24 Eur negrąžintos paskolos, 50,28 Eur palūkanų už naudojimąsi paskola, 60 Eur kompensacinių palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015 m. sausio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, naudai.

15Likusioje dalyje pateikto ieškinio netenkinti.

16Atsakovas G. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai