Byla 2A-532-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Romualdos Janovičienės, Algirdo Auruškevičiaus,

3sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-19619-129/2009 pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui D. V. dėl skolos priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas UAB „General Financing“ prašė priteisti iš atsakovo D. V. 13 517,19 Lt mokėtinų įmokų, 1 258,75 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-10-10 su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. 38402010473 finansavimo sandorį Nr. 1, 2008-10-24 finansavimo sandorį Nr. 2, pagal kuriuos ieškovas suteikė atsakovui 10 727,98 Lt vartojimo kreditą iki 2011-11-20. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, mokėtinų įmokų nemokėjo.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. spalio 26 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino dalinai. Priteisė iš atsakovo D. V. 13 517, 19 Lt skolos, 252 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-08-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 412,88 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „General Financing“ naudai. Teismas prašomus priteisti delspinigius vertino kaip aiškiai per didelius. Rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (2007 m. spalio 12 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-7-304/2007, 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis Nr. 3K-3-316/2005), pagal kurią sutarties šaliai neturi būti leidžiama nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, tai viešas interesas ir jį teismas turi įgyvendinti ex officio. Įstatymas numato įskaitines netesybas, t.y. netesybos turi būti įskaitomos į nuostolius. Kreditorius neįrodė, kokių patyrė nuostolių, todėl laikė, kad jis turi teisę į įstatymo nustatytas palūkanas, t.y. į minimaliųjų nuostolių atlyginimą. Atsižvelgdamas į įstatymų nustatytą palūkanų dydį, šalies finansinę padėtį bei tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydį sumažino iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną bei priteisė 252 Lt delspinigių.

8Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „General Financing“ prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimo dalį, kuria netenkinta ieškinio dalis dėl 1 006,75 Lt delspinigių priteisimo, bei sprendimo dalį, kuria nepriteista 30,12 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisti iš atsakovo D. V. 1 006,75 Lt delspinigių ir 30,12 Lt bylinėjimosi išlaidų, 66 Lt sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Nurodė, kad teismas klaidingai nustatė netesybų pobūdį, preziumuodamas, kad tai įskaitinės, o ne išimtinės netesybos. Jis turėjo įvertinti, kad sutartyje numatytos netesybos apima visus bendrovės nuostolius dėl sutarties nevykdymo. Vien netesybų dydžio procentinė išraiška negali būti pagrindu pripažinti netesybų dydį neprotingai dideliu. Priteisiant netesybas būtina atsižvelgti į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi, nes šalių susitarimas dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio. Nagrinėjamu atveju teismas priteisė netesybas mažesnes, nei ieškovas patyrė nuostolių dėl tinkamo įsipareigojimų nevykdymo. Pakeisdamas sutartines netesybas, teismas visiškai pažeidė kreditoriaus interesą. Pabrėžė, kad pagal teismų praktiką, kai itin svarbus griežtas prievolių vykdymas, netesybų dydžio protingumas turi būti vertinamas kitaip, atsižvelgiant į griežto sutarties vykdymo svarbą. Kadangi atsakovas yra finansų įstaiga, kuri privalo veikti saugiai ir patikimai, valdyti iš sudaromų sandorių kylančią galimą riziką, netesybos yra viena iš svarbiausių priemonių sandorių rizikai valdyti, bendrovės stabilumui užtikrinti, net ir 3 procentų netesybų dydis teismų praktikoje yra pripažintas protingu, todėl teismas nepagrįstai tokia apimtimi sumažino netesybų dydį. UAB „General Financing“ sumokėjo 443 Lt žyminio mokesčio, todėl nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria nepriteista 6,8 proc. bylinėjimosi išlaidų.

9Ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinis skundas netenkintinas.

10

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.).

12Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

13Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

14Ieškovas UAB „General Financing“ ir atsakovas D. V. 2008 m. spalio 10 d. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. 38402010473 sandorį Nr. 1 (b.l. 3-4), 2008-10-24 sandorį Nr. 2 (b.l. 5-6). Pagal sandorį Nr. 1 ieškovas atsakovui suteikė vartojimo kreditą 5 363,99 Lt sumai, o atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti kiekvieną mėnesį po 197,13 Lt įmokų ir kreditą grąžinti iki 2011-10-05 (b.l. 3). Pagal sandorį Nr. 2 ieškovas atsakovui suteikė vartojimo kreditą tokiai pačiai, t.y. 5 363,99 Lt sumai, o atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti kiekvieną mėnesį po 200,34 Lt įmokų ir kreditą grąžinti iki 2011-11-20 (b.l. 5). Pagal sandorį Nr. 1 palūkanų norma sudarė 14,002%, o pagal sandorį Nr. 2 - 14%. Abiejuose kredito sutarties sandoriuose nustatyta vienoda 0,500% delspinigių norma. Atsakovas neįvykdė nei vieno sandorio.

15Kolegija pažymi, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Nors apeliantas teigia, kad delspinigiai neturi būti mažinami, nes sutartyje nustatytos išimtinės netesybos, nereikalaujant atlyginti patirtų nuostolių, tačiau pažymėtina, kad kreditavimo sutartyje nustatytos palūkanos garantuoja ieškovui pelną, todėl netesybos neturėtų būti papildomomis pajamomis. Jos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negaunamas įmokas. Kreditavimo sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 182,5 procentams metinių palūkanų. Tokių didelių nuostolių ieškovas nepagrindė jokiais įrodymais.

16Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl bylą nagrinėjantys tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijų teismai turi pareigą būti aktyvūs ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį, nepriteisdami aiškiai per didelių delspinigių.

17Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civ.b. 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-503/2007). Kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog vartojimo kredito sutarties sandoriuose numatytas delspinigių dydis (0,500% už dieną) yra aiškiai per didelis ir, atsižvelgiant į skolos sumą bei mokėtinas palūkanas ieškovui leistų nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems principams. Nagrinėjamu atveju nustatyti delspinigiai pažeidžia minėtus teisės principus, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai reikalaujamus priteisti 1 258,75 Lt delspinigius sumažino iki 252 Lt, t.y. 0,1% nuo negrąžintos sumos per dieną. Sumažindamas sutartines netesybas ir nustatydamas jas minimalaus dydžio, pirmos instancijos teismas nepaneigė šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sutarties nuostatas koregavo pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.). Ši netesybų suma negali būti laikoma neteisinga, nes ieškovas neįrodinėjo patirtų nuostolių dydžio, o priteista suma rodo, kad teismo nustatytas delspinigių dydis (0,1% nuo negrąžintos sumos per dieną) yra toks, koks paprastai taikomas panašiais atvejais teismų praktikoje. Todėl kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad teismas, sumažindamas priteistus delspinigius, pažeidė jo interesus.

18Kiti ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinio skundo motyvai nėra juridiškai reikšmingi ir neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui.

19Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

20Netenkinus ieškovo UAB „General Financing“ materialinio teisinio reikalavimo, netenkinamas ir ieškovo reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų.

21Remiantis Vilniaus apygardos teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 40). Netenkinus apeliacinio skundo, procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

22Vadovaudamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

25Priteisti iš ieškovo UAB „General Financing“ 5,60 Lt teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Romualdos Janovičienės, Algirdo Auruškevičiaus,... 3. sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas UAB „General Financing“ prašė priteisti iš atsakovo 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. spalio 26 d. sprendimu už akių... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „General Financing“ prašė panaikinti... 9. Ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinis skundas 10. ... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 13. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 14. Ieškovas UAB „General Financing“ ir atsakovas D. V.... 15. Kolegija pažymi, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo... 16. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad... 17. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai... 18. Kiti ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinio skundo motyvai nėra... 19. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 20. Netenkinus ieškovo UAB „General Financing“ materialinio teisinio... 21. Remiantis Vilniaus apygardos teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su... 22. Vadovaudamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimą už akių... 25. Priteisti iš ieškovo UAB „General Financing“ 5,60 Lt teismo procesinių...