Byla 2-2322/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eltel Networks” atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-6020-392/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės UAB „Eltel Networks” ir Eltel Networks Olzstyn S.A. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, Eurovia CS, A. S. ir uždaroji akcinė bendrovė „Fima“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB „Eltel Networks” ir Eltel Networks Olzstyn S.A. pareiškė ieškinį atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“, kuriuo prašė: 1) pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimus, priimtus vykdant atvirąjį konkursą „Projekto „IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas“ rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 121693), išdėstytus atsakovo 2012-08-24 rašte Nr. 2 (MT)-2729, kuriais buvo nuspręsta: a) jungtinės veiklos partnerių AB „Eurovia Lietuva“, Eurovia CS, a.s. bei UAB „Fima“ pasiūlymą pripažinti atitinkančiu konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, b) jungtinės veiklos partnerių AB „Eurovia Lietuva“, Eurovia CS, a.s. bei UAB „Fima“ kvalifikaciją pripažinti tinkama ir šių partnerių pasiūlymą įtraukti į preliminariąją pasiūlymų eilę, c) jungtinės veiklos partnerių AB „Eurovia Lietuva“, Eurovia CS, a.s. bei UAB „Fima“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu pasiūlymu; 2) pripažinti, kad AB „Eurovia Lietuva“, Eurovia CS a.s. ir UAB „Fima“ neatitinka atvirojo konkurso „Projekto „IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas“ rangos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 121693) pirkimo dokumentuose įtvirtintų minimalių kvalifikacijos reikalavimų bei, kad šio tiekėjo konkursinis pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų.

5Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomo atvirojo konkurso Projekto „IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas“ rangos darbų pirkimas (pirkimo Nr. 121693) pirkimo procedūras.

6Ieškovai nurodė, kad nepritaikius prašomos laikinosios apsaugos priemonė, kiltų reali grėsmė, kad bus sudaryta viešojo prikimo sutartis, būtų neišvengta nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo, o ieškovams būtų padaryta turtinė žala. Be to, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų užtikrinta, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Teismas pripažino, kad ieškovų argumentai, dėl kurių jie prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pagrįsti, tačiau siekiant teisingai išspręsti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atviro konkurso pirkimo procedūrų sustabdymas vertintinas viešojo intereso kontekste. Pabrėžė, kad byloje neabejotinai egzistuoja viešasis interesas, nes aptariamas viešasis pirkimas yra susijęs su Lietuvos Respublikos geležinkelio tinklo elektrifikavimu bei modernizavimu, o tuo pačiu ir efektyvumo geležinkelio transporto srityje didinimu. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad geležinkelio transporto sistema yra viena svarbiausių sausumos transporto sistemų, kuria gabenama didžioji dalis krovinių bei pervežamas didelis kiekis keleivių, be to, viešasis pirkimas yra susijęs su geležinkelio atkarpos Naujoji Vilnia – Kena elektrifikavimu, o įgyvendinus šį projektą bus elektrifikuota visa geležinkelio atkarpa nuo Kauno miesto iki Baltarusijos sostinės Minsko, ir ši geležinkelio linija būtų pagrindinis Baltarusijos eksportuojamų krovinių koridorius. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į, pasak jo, itin svarbią aplinkybę, jog minėtas AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomas projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, todėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, teismo vertinimu, neproporcingai suvaržytų atsakovo galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos fondų teikiama parama, tuo labiau, kad tokios paramos panaudojimui teisės aktai numato preciziškai apibrėžtus, trumpus terminus. Pritaikius tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones, teismo teigimu, atsakovas galimai netektų galimybės tokia parama pasinaudoti arba galėtų įsisavinti ne visą projektui skirtą piniginę sumą. Atsižvelgęs į tai, teismas pripažino, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, galėtų sutrikti atsakovo vykdomo atvirojo konkurso sparta ir apsunkintas Europos Sąjungos fondų skirtų lėšų įsisavinimas atsakovo vykdomam projektui.

9Teismas taip pat nurodė, kad bylų dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo viešojo pirkimo procedūroje nagrinėjimas visų instancijų teismuose gali užtrukti. Tokia situacija, teismo nuomone, nepriimtina, nes ji neigiamai veiktų atsakovo vykdomus geležinkelio tinklo elektrifikavimo procesus, atsakovas negalėtų užtikrinti tinkamos Europos Sąjungos fondų paramos įsisavinimo tvarkos. Todėl, teismo nuomone, šioje byloje i egzistuoja viešasis interesas, kuris, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pažeistas. Minėtas viešasis interesas, teismo vertinimu, nusveria galimų ieškovo nuostolių atsiradimo galimybę, tuo labiau, kad ieškovas ieškinyje net nėra nurodęs, kokius konkrečiai nuostolius jis patiria dėl vykdomo viešojo pirkimo. Teismas taip pat nurodė, jog tuo atveju, jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, jis galėtų reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Eltel Networks“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti, t. y. sustabdyti AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomo atvirojo konkurso Projekto „IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas“ rangos darbų pirkimas (pirkimo Nr. 121693) pirkimo procedūras. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu jokia reali ar realiai numatoma žala visuomenei nebūtų padaryta. Apelianto įsitikinimu, atsakovo organizuojamame projekte numatytų paslaugų pirkimas nėra tiesiogiai susijęs su neatidėliotinu visuomenės poreikių užtikrinimu, todėl grėsmė viešajam interesui nekyla.

132. Skundžiamoje nutartyje nėra nurodyta kaip konkrečiai geležinkelio tinklo elektrifikavimo sparta yra susijusi su viešuoju interesu ir kaip konkrečiai jis būtų pažeistas tuo atveju, jeigu atitinkamas procesas sulėtėtų arba būtų sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimo laikotarpiui.

143. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba neįmanoma ir ji nebetenka prasmės, kadangi iš byloje esančių duomenų matyti, jog atsakovas atitinkamo viešojo pirkimo procedūras neabejotinai ketina tęsti toliau ir yra nusiteikęs kuo skubiau pabaigti pirkimo procedūras.

154. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, konkurso pirkimo procedūros nusikeltų tik neilgam ir apibrėžtam laikui.

165. Tik užtikrinus skaidrų projekto, kurio įgyvendinimo tikslais atsakovas vykdo konkursą, įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti atitinkami viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas visos visuomenės viešojo intereso įgyvendinimas. Viešasis interesas reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, jas stabdant bylos nagrinėjimo laikotarpiui, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą.

176. Teismas, skundžiamoje nutartyje pasisakydamas, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovui gali būti sunkiau pasinaudoti Europos Sąjungos fondų parama, siekia apsaugoti ne visuomenės, bet atsakovo interesus, kai tuo tarpu sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą.

187. Teismas nevertino aplinkybės, kad ieškovas dėl atsakovo veiksmų neteko galimybės uždirbti piniginių lėšų, kurias sudarytų pirkimo sutarties vykdymo eigoje gautas pelnas.

19Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartį. Teigia, kad projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos fondų bei Lietuvos Respublikos ar savivaldybių lėšų bei jų įgyvendinimas laikomi neatsiejamai susijusiais su viešuoju interesu. Viešasis interesas būtų pažeistas, jei sutriktų finansavimas ir netekus lėšų projektas liktų neįgyvendintas. Pasak atsakovo, ieškovų nurodytą privatų interesą gauti ekonominę naudą nusveria gyventojų ir visos valstybės poreikiai. Ieškovai savo procesiniuose dokumentuose nenurodė, kokius konkrečius nuostolius jie patiria dėl vykdomo viešojo pirkimo. Vykdydamas viešąjį pirkimą, atsakovas veikia ne tiek savo interesais, kiek gindamas viešąjį interesą. Vykdomas projektas yra tarpvalstybinio projekto dalis, vykdoma Lietuvos pusėje. Šio projekto rangos darbų viešojo pirkimo rezultatai glaudžiai susiję su Lietuvos visuomenės saugiu ir efektyviu susisiekimu geležinkeliais, Lietuvos visuomenės galimybe įgyvendinti teisę į tinkamą ir kokybišką susisiekimą geležinkeliais. Įgyvendinus šį projektą, elektriniai keleiviniai bei kroviniai traukiniai atstumą tarp Vilniaus ir Minsko įveiks greičiau, tai turės teigiamą poveikį Lietuvos ekonomikai, be to, bus naudojami ekologiški elektriniai riedmenys, o tai leis žymiai sumažinti aplinkos taršą, taip pat dėl mažiau priežiūros ir remonto reikalausiančios modernizuotos infrastruktūros sumažės atsakovo veiklos kaštai. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukeltų neproporcingai sunkius padarinius, t. y. nebūtų pasiektas ekonominis efektas – geležinkelių infrastruktūros modernizavimu sukurti prielaidas spartesniam ekonomikos vystymuisi.

20Trečiasis asmuo UAB „Fima“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį kaip nepagrįstą atmesti. Nurodo, kad viešasis interesas šiuo atveju nulemia būtinybę netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Įgyvendinus šį projektą ir elektrifikavus minėtą ruožą, ne tik padidėtų geležinkelių eismo saugumas ir efektyvumas, bet ir būtų sumažinta aplinkos tarša, tad pagerėtų ir aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybė ir aplinkos būklė. Atsakovas, negalėdamas tęsti šio projekto, prarastų galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos fondų skiriama papildoma parama modernizuoti Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą. Trečiųjų asmenų pasiūlymas yra net

214 102 633 Lt be PVM pigesnis, nei ieškovų pasiūlymas. Pažymi, jog ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, nes Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi pirkimo vertinimą, nenustatė, jog trečiųjų asmenų pasiūlymai būtų įvertinti netinkamai ir būtų pagrindas juos atmesti. Nors atsakovas informavo ieškovą apie savo ketinimą naudotis jam prieinamomis gynybos priemonėmis, tačiau tai jokiu būdu nerodo atsakovo siekio kaip įmanoma greičiau sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Trečiasis asmuo pabrėžia, kad nors jokie apribojimai ir nebuvo taikomi, tačiau viešojo pirkimo sutartis iki šiol nėra sudaryta.

22Trečiasis asmuo AB „Eurovia Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Teigia, kad nagrinėjamu atveju yra ginamas visos visuomenės interesas turėti elektrifikuotą ir modernizuotą geležinkelių sistemą, leidžiančią plėtoti eksportą – importą Baltarusijos kryptimi. Uždelsus pirkimo procedūras, gali būti prarastas Europos Sąjungos šiam projektui skirtas finansavimas, dėl ko projektas gali likti neįgyvendintas ir strategiškai svarbus pirkimo objektas neįsigytas. Pasak trečiojo asmens, ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės yra grindžiamas vien tik privačiu interesu, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas ne tik viešasis interesas, bet ir šalių pusiausvyra bei efektyvumo ir proporcingumo principai. Taip pat pažymi, jog ieškinys yra „prima facie“ nepagrįstas, kadangi prie ieškinio ieškovai nepridėjo įrodymų, leidžiančių manyti apie galimo ieškovams palankaus teismo sprendimo ateityje priėmimą. Trečiasis asmuo taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Viešųjų pirkimų tarnybos viešai 2012 m. spalio 4 d. paskelbta pirkimo vertinimo išvada leidžia teigti, jog pirkimo laimėtoju trečiasis asmuo buvo paskelbtas visiškai pagrįstai.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartis paliktina nepakeista.

24Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

25Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu, preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas dėl ginčo esmės yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes yra apskųstas apeliacine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012).

26CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Taigi, CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra preliminariai įvertinamas ieškinio reikalavimo pagrįstumas. Nustačius, kad ieškinys yra prima facie (preliminariai) pagrįstas, nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

27Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ginčijant atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomo atvirojo konkurso Projekto „IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas“ rangos darbų pirkimas (pirkimo Nr. 121693) pirkimo procedūrų metų priimtus sprendimus, taikymo.

28Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo atskirojo skundo argumentais dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstumo.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, kaip šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/darbų/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei vykdymą.

30Iš byloje esančių duomenų matyti, jog nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdė atvirojo konkurso Projekto „IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas“ rangos darbų pirkimo procedūras, kuriomis siekė sudaryti sutartį dėl geležinkelio atkarpos Naujoji Vilnia – Kena elektrifikavimo darbų atlikimo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog Lietuvos Respublikos geležinkelio tinklo elektrifikavimas, jo modernizavimas, t. y. saugių sąlygų geležinkelių eismo dalyviams sudarymas bei kokybiškų viešųjų keleivių vežimo ir krovinių gabenimo paslaugų geležinkelių transportu teikimas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu. Taigi, minėtų paslaugų pirkimas pagal savo pobūdį yra susijęs su svarbių visuomenės poreikių užtikrinimu, o tuo pačiu ir su valstybės ekonominės plėtros perspektyvomis, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pažeistas viešasis interesas bei nebus apginti ieškovo interesai.

31Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad ginčijamą viešąjį pirkimą sustabdžius neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė dėl galimo šio projekto savalaikio įgyvendinimo bei viešojo intereso pažeidimo. Ieškovų prašomų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebūtų proporcingas ir suteiktų ieškovui nepagrįstą pranašumą prieš atsakovą, nes ieškinio patenkinimo atveju ieškovai savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.), o ieškinio netenkinimo atveju atsakovui būtų padaryta žala, kurios atlyginimas būtų komplikuotas.

32Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, teismų praktiką, ginčo konkurso sąlygas, galimas projekto nukėlimo pasekmes jo savalaikiam įgyvendinimui, kitus bylos duomenis, pagrįstai nutarė, kad šiuo atveju prioritetas teiktinas siekiui laiku įsisavinti Europos Sąjungos lėšas, nes pastarosioms įsisavinti paprastai numatomi griežti terminai. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad minėtas projektas iš dalies vykdomas ir valstybės biudžeto lėšomis. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sąlygoti minėtų lėšų neįsisavinimą ir atitinkamai projekto neįgyvendinimą, o dėl to nukentėtų didelės visuomenės dalies bei valstybės interesai.

33Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu byla pagal ieškovų UAB „Eltel Networks” ir Eltel Networks Olzstyn S.A. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo yra išnagrinėta iš esmės ir ieškinys atmestas. Nors minėtas teismo sprendimas ir nėra įsiteisėjęs, tačiau, kaip minėta aukščiau, tokio teismo sprendimo priėmimo faktas patvirtina pagrįstų abejonių dėl ieškovams palankaus teismo sprendimo civilinėje byloje priėmimo galimybės buvimą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad esant tokiai situacijai, ieškovams tikėtinai nepagrindus ieškinio reikalavimų, taikyti jų prašomas laikinąsias apsaugos priemones taip pat nebuvo pakankamo teisinio pagrindo.

34Kiti atskirojo skundo argumentai teisingam klausimo išsprendimui neturi teisinės reikšmės, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

35Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad taikyti ieškovų nurodytas laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje nėra teisinio pagrindo, todėl skundžiama nutartis, kuria atmestas prašymas dėl tokių priemonių taikymo, paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

37Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovai UAB „Eltel Networks” ir Eltel Networks Olzstyn S.A. pareiškė... 5. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovai prašė taikyti... 6. Ieškovai nurodė, kad nepritaikius prašomos laikinosios apsaugos priemonė,... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovų prašymą... 8. Teismas pripažino, kad ieškovų argumentai, dėl kurių jie prašo taikyti... 9. Teismas taip pat nurodė, kad bylų dėl perkančiosios organizacijos... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Eltel Networks“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu jokia reali ar realiai numatoma... 13. 2. Skundžiamoje nutartyje nėra nurodyta kaip konkrečiai geležinkelio tinklo... 14. 3. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų... 15. 4. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, konkurso pirkimo procedūros... 16. 5. Tik užtikrinus skaidrų projekto, kurio įgyvendinimo tikslais atsakovas... 17. 6. Teismas, skundžiamoje nutartyje pasisakydamas, jog pritaikius laikinąsias... 18. 7. Teismas nevertino aplinkybės, kad ieškovas dėl atsakovo veiksmų neteko... 19. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 20. Trečiasis asmuo UAB „Fima“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su... 21. 4 102 633 Lt be PVM pigesnis, nei ieškovų pasiūlymas. Pažymi, jog ieškinys... 22. Trečiasis asmuo AB „Eurovia Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su... 23. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d.... 24. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 25. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 26. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios... 27. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ginčijant atsakovo... 28. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo atskirojo skundo argumentais dėl... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad... 30. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog nagrinėjamu atveju perkančioji... 31. Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad ginčijamą viešąjį pirkimą... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, preliminariai... 33. Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad iš teismų informacinės sistemos... 34. Kiti atskirojo skundo argumentai teisingam klausimo išsprendimui neturi... 35. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 8 d. nutartį nepakeistą....