Byla 2-1068-613/2013
Dėl drausminių nuobaudų panaikinimo ir atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu bei pagal atsakovo UAB „Verslo balansas“ priešieškinį ieškovei V. V. dėl baudos, pažeidus konfidencialumo įsipareigojimą, priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, uždarame teismo posėdyje, sekretoriaujant V. G., dalyvaujant ieškovei V. V., ieškovės atstovei advokato padėjėjai I.Mickevičienei, atsakovo atstovėms advokatei Indrei Butvilei, atstovei pagal įgaliojimą V. Š., civilinėje byloje pagal ieškovės V. V. ieškinį atsakovui UAB „Verslo balansas“ dėl drausminių nuobaudų panaikinimo ir atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu bei pagal atsakovo UAB „Verslo balansas“ priešieškinį ieškovei V. V. dėl baudos, pažeidus konfidencialumo įsipareigojimą, priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi su ieškiniu atsakovui UAB „Verslo balansas“ su reikalavimus: pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu UAB „Verslo balansas“ direktorės 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. K040, kuriuo paskirta drausminė nuobauda-papeikimas ir jį panaikinti; pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. K043, kuriuo paskirta drausminė nuobauda-atleidimas iš darbo ir jį panaikinti; priteisti iš atsakovo 2 vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką; priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; priteisti iš atsakovo 12000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė bei bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2011 m. gegužės 31 d. sudarė su UAB „Verslo balansas“ neterminuotą darbo sutartį Nr. 10 ir pradėjo dirbti vyr. buhaltere, buvo sutartas darbo užmokestis 1800 Lt per mėnesį. Pokalbio dėl priėmimo į darbą metu įmonės vadovė užsiminė, kad V. Š. yra Darbo partijos narė. Nei per darbo sutartyje nustatytą trijų mėnesių išbandymo laikotarpį, nei per pusantrų metų darbo laiką įmonės vadovė V. Š. dėl ieškovės atliekamo darbo neturėjo jokių pretenzijų. Tačiau viskas pasikeitė, kai V. Š. sužinojo, kad per LR Seimo rinkimus ir referendumą dėl naujos atominės elektrinės statybos 2012 m. spalio 14 ir 28 d. ieškovė buvo Baltijos apygardos Klaipėdos vandens apylinkės rinkimų komisijos pirmininkė ir yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė. Tada V. Š. nusprendė atleisti ieškovę iš darbo ir pradėjo psichologiškai spausti. Ieškovės spaudimas prasidėjo nuo 2012-10-30, kai per darbo dieną įmonės vadovė pasiuntė ieškovei 20 elektroninių laiškų, tuo metu ieškovė turėjo teikti informaciją 47 įmonėms dėl skolų likučių. Lapkričio 7 d. ieškovė gavo 5 laiškus, lapkričio 8 d.-6 laiškus, lapkričio 9d. -9 laiškus, lapkričio 12 d. -10 laiškų, lapkričio 13 d.-8 laiškus, lapkričio 14 d.-6 laiškus, lapkričio 16 d.-7 laiškus. Tai parodo įmonės vadovės darytą spaudimą. Nuo 2011 m. rudens įmonėje ieškovei buvo nustatytas darbo laikas nuo 8 val. iki 16.30 val su pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30 val. Nuo 2012 m. lapkričio 2 d. ieškovei buvo nustatytas darbo laikas nuo 8.00 val. iki 17.00 val. su pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val. Taip pat lapkričio mėnesį ieškovei buvo uždrausta statyti automobilį saugomojoje aikštelėje. Be šių spaudimo priemonių, įmonės vadovė V. Š. beveik kiekvieną dieną ieškovei įteikdavo reikalavimus pasiaiškinti dėl kokio nors neva darbo drausmės pažeidimo. 2012-11-12 d. UAB „Verslo balansas“ direktorė pateikė du reikalavimus pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimų-dėl to, kad darbo metu keikiasi bei dėl UAB „Investicijų verslas“ skundo. Atsakovas 2012-11-13 pareikalavo pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo dėl kliento ŽŪB „Aglaura“ skundo, kad negali gauti veiklos rezultato už laikotarpį nuo 2012.01.01 iki 2012.10.31, nors kiekvieną mėnesį klientui buvo teikiamos nustatytos ataskaitos, klientas jokių pretenzijų nereiškė. 2012-11-14 įmonės vadovė pareikalavo pasiaiškinti dėl to, kad 2012 m. lapkričio 13 d. 14.50 val. UAB „Verslo balansas“ darbuotojai pastebėjo ir pranešė direktorei, kad ieškovė daro įmonėje saugomų dokumentų, kurie yra įmonės konfidenciali informacija, kopijas, ir deda kopijas į rankinę. Ieškovė nurodė, kad dėl darbo funkcijų vykdymo ji spausdina ir kopijuoja dokumentus, kurie reikalingi tiesioginėms pareigoms atlikti. Jokių kitų dokumentų nekopijavo ir į rankinę nedėjo, apie ką ir parašė paaiškinime. 2012-11-15 direktorė pareikalavo pasiaiškinti dėl to, kad 2012 m. lapkričio 15 d. 12.05 val. darbuotojai pastebėjo ir pranešė direktorei , kad ieškovė fotografuoja įmonėje saugomus dokumentus, kurie yra įmonės konfidenciali informacija, ir tai daro asmeniniu telefonu. Šis kaltinimas yra nepagrįstas, nes ieškovė jokių dokumentų nefotografavo. Tokia reikalavimų gausa parodo, kad ieškovei buvo daromas spaudimas, kad ieškovė neišlaikiusi įtampos pati išeitų iš darbo. UAB „Verslo balansas“ direktorės 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. K040 ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda-papeikimas. Papeikimas buvo skirtas už tai, kad ieškovė aplaidžiai atliko darbdavio skirtą užduotį atsakyti į UAB ‚Investicijų verslas“ užklausimą ir 2012 m. lapkričio 12 d. elektroniniu laišku UAB „Investicijų verslas“ atstovei I. M. diskreditavo darbdavį, paklausdama apie pirminių dokumentų buvimo vietą, taip pat už tai, kad nevykdė darbdavio 2012 m. lapkričio 8d. užduoties parengti kliento R. K. tarpinį balansą. UAB „Verslo balansas“ direktorės 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. K041 ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda-įspėjimas, nurodant, kad ieškovė įspėjama jog darbo metu vartoti necenzūrinius žodžius yra draudžiama. Nesutikdama su paskirtomis nuobaudomis, ieškovė apskundė jas įmonės darbo ginčų komisijai. Darbo ginčų komisija 2012 m. lapkričio 29 d. panaikino UAB „Verslo balansas“ direktorės 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. K041 paskirtą nuobaudą-įspėjimą ir paliko galioti UAB „Verslo balansas“ direktorės 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. K040 paskirtą drausminę nuobaudą-papeikimą. Ieškovė nesutinka su šiuo atsakovo 2012-11-15 paskirta drausmine nuobauda-papeikimu, nurodo, kad įmonės vadovė nurodė atsakyti į kliento UAB „Investicijų verslas“ paklausimą elektroniniu laišku 2012-11-08 18.44 val., ieškovei nebuvo nustatytas laikas užduočiai atlikti. Ieškovė gavusi šį laišką 2012-11-09 ėmėsi visų būtinų veiksmų darbdavio užduočiai atlikti ir atsakyti į kliento užklausimą: susisiekė su mokesčių inspekcijos darbuotoja B. K., kuri pasakė, kad problema neskubi, užklausė klientą dėl pirminių dokumentų buvimo, nes negalėjo žinoti, kad dokumentai yra įmonėje. Be to, atsakant į klausimą, kada mokesčio suma yra virš 100 000 Lt, asmuo atsakantis į tokius klausimus turi būti išsinagrinėjęs pirminius dokumentus. Pagal turimą informaciją ieškovė atsakė kuo greičiau. Pažymėtina, kad lapkričio 10 ir 11 d. buvo išeiginės. Pateikus reikalingus dokumentus, užduotis buvo atlikta, todėl drausminė nuobauda paskirta be pagrindo. Ieškovė taip pat ėmėsi visų galimų veiksmų parengti kliento R. K. tarpinį balansą. Vadovaudamasi elektroninių laiškų lavina, kurią ieškovė gavo per 2012 metų lapkričio 9,12,13 dienas dėl neva esančios klaidos ūkininko R. K. apskaitoje, kurią įvėlė pati V. Š., ieškovė ėmėsi ūkininko R. K. apskaitos tikrinimo darbo nuo 2011 metų, nes V. Š. elektroniniuose laiškuose pateikė prieštaringą informaciją ir nebuvo aišku kokia klaida. Todėl ieškovė peržiūrėjo nuo 400 iki 365 didžiosios knygos ūkininko R. K. apskaitos operacijų už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-10-31, ieškodama klaidos apskaitoje. 2012 m. lapkričio 27 d. UAB „Verslo balansas“ direktoriaus įsakymu Nr. K043 ieškovei paskirta drausminė nuobauda-atleidimas iš darbo nuo 2012 m. lapkričio 27 d. Šiame įsakyme nurodyta, kad drausminė nuobauda skiriama už tai, kad darbuotoja V. V. padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą-pažeidė 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimą neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 ir 2.1.4 punktų reikalavimus, 2012 m. lapkričio 13 d. be darbdavio sutikimo kopijavo konfidencialius dokumentus, įsidėjo padarytas kopijas į rankinę ir atsisakė vykdyti teisėtą darbdavio reikalavimą grąžinti kopijas darbdaviui. Pažymėtina, kad nei 2012-11-14 reikalavime pasiaiškinti, nei įsakyme Nr. K043 nėra konkretizuota, kokius dokumentus ir kokios įmonės dokumentus ieškovė kopijavo, nėra jokių duomenų, kad ieškovė atskleidė komercinę informaciją. Ieškovė nurodo, kad su tikslu tinkamai tvarkyti įmonių buhalteriją, ieškovė privalo naudotis klientų pateiktais buhalteriniais dokumentais, todėl spausdina ir kopijuoja tik tuos dokumentus, kurie reikalingi tiesioginėms pareigoms atlikti. Atsakovas nepateikia jokių konkrečių ieškovės darbo drausmės pažeidimą įrodančių faktų, todėl drausminė nuobauda paskirta neteisėtai ir nepagrįstai. Dėl neteisėtų darbdavio veiksmų, taikyto spaudimo ir neteisėto atleidimo pablogėjo ieškovės sveikata, paaštrėjo migrenos priepuoliai, ieškovei padaryta 12000 Lt neturtinė žala. Ieškinį prašo tenkinti pilnai, priešieškinį atmesti.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą, nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. 2012-03-14 byloje priimtas atsakovo priešieškinis. Priešieškiniu atsakovas reiškia reikalavimus: priteisti iš ieškovės 10000 Lt dydžio baudą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė bei bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad atsakovės veiklos sritis yra buhalterinės apskaitos paslaugų teikimas ir konsultacijos buhalterinės apskaitos bei mokesčių klausimais. 2011 m. gegužės 31 d. su ieškove buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis Nr. 10, pagal kurią ieškovė buvo priimta dirbti pas atsakovę vyr. buhaltere. Tą pačią dieną buvo sudaryta ir darbuotojo įsipareigojimo neatskleisti komercinių paslapčių sutartis Nr. 05/2011. 2012 m. lapkričio 15 d. atsakovės įsakymu Nr. K040 ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas už netinkamą jai pavestų užduočių atlikimą, o konkrečiai už tai, kad ieškovė aplaidžiai atliko jai 2012 m. lapkričio 8 d. darbdavio pavestą užduotį atsakyti į atsakovės kliento UAB „Investicijų verslas“ užklausimą ir 2012 m. lapkričio 12 d. elektroniniu laišku kliento UAB „Investicijų verslas“ atstovei I. M. diskreditavo savo darbdavį. Ši drausminė nuobauda buvo skirta ir už tai, kad ieškovė neatliko darbdavio 2012 m. lapkričio 9 d. jai pavestos užduoties parengti klientui R. K. tarpinį balansą. Netinkamas pareigų atlikimas ir darbdavio diskreditavimas kliento UAB „Investicijų verslas“ atžvilgiu pasireiškė tuo, kad ieškovė neatsakė tinkamai į kliento užklausimą dėl pajamų apmokestinimo, nurodžiusi, kad neturi kliento dokumentų, iš kurių galėtų spręsti apie kliento pajamų kilmę. Dokumentai, tuo tarpu buvo pas atsakovę ieškovės kabinete ir ieškovė apie tai žinojo. Be to, vietoje to, kad atsakytų į kliento klausimą, ieškovė nurodė klientui pačiam pasiskaityti atitinkamą teisės akto komentarą. Tokiu būdų ieškovė pažeidė atsakovės darbo tvarkos taisyklių 18.2, 18.3, 18.4, 18.9 punktų reikalavimus. Klientui išreiškus ieškovei nepasitenkinimą suteikta paslauga, ieškovė klientui atsakė, kad atsakovės vadovė neinformavo jos apie tai, kad kliento dokumentai yra pas atsakovę. Toks ieškovės pasiaiškinimas klientui, neišsiaiškinus jai abejones keliančių klausimų su savo darbdaviu, buvo neprofesionalus ir neetiškas, juo kliento akivaizdoje diskredituotas darbdavys, iškilo reali grėsmė, kad klientas gali atsisakyti atsakovės paslaugų. Tai, kad ieškovė žinojo arba negalėjo nežinoti, kad dokumentai yra pas ją kabinete, įrodo aplinkybė, kad ieškovė dirbo pas atsakovę jau ilgą laiką ir jai buvo žinoma, kad pagal pas atsakovę nusistovėjusią tvarką atsakovės klientų, išskyrus statybinių, prekybinių ir maisto įmonių, apskaitai tvarkyti reikalingi dokumentai yra saugomi pas atsakovę. Tokie dokumentai saugomi būtent ieškovės kabinete. Tame tarpe ieškovės kabinete buvo saugomi ir UAB „Investicijų verslas“, kuri verčiasi paslaugų ir finansinio tarpininkavimo veikla, dokumentai. Netinkamas pareigų atlikimas kliento R. K. atžvilgiu pasireiškė tuo, kad ieškovė be pateisinamos priežasties per atsakovės vadovės nurodytą terminą nesudarė kliento R. K. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio ir dėl to atsakovė sulaukė šio kliento skundo. Tokiu būdų ji pažeidė atsakovės darbo tvarkos taisyklių 18.3 punkto reikalavimą. Iškilo reali grėsmė, kad ir šis klientas gali atsisakyti atsakovės paslaugų. vertinus ieškovės pareigų specifiką (vyr. buhalterė) ir jos padarytų drausminių nusižengimų neigiamą įtaką atsakovės verslui, ieškovei buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas. Drausminė nuobauda buvo paskirta, prieš tai pareikalavus, kad ieškovė pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimų. Ieškovei apskundus šią drausminę nuobaudą darbo ginčių komisijai, 2012 m. lapkričio 29 d. darbo ginčų komisijos sprendimu ši nuobauda buvo palikta galioti. 2012 m. lapkričio 27 d. atsakovės įsakymu Nr. K043 ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Ši drausminė nuobauda buvo paskirta už tai, kad ieškovė padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą – pažeidė 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 ir 2.1.4 punktų reikalavimus, o konkrečiai 2012 m. lapkričio 13 d. be darbdavio sutikimo kopijavo atsakovo dokumentus, įsidėjo padarytas kopijas į savo rankinę ir atsisakė vykdyti teisėtą darbdavio reikalavimą grąžinti kopijas darbdaviui. Įsakymas priimtas, prieš tai pareikalavus, kad ieškovė pasiaiškintų dėl padaryto šiurkštaus pažeidimo. Šio įsakymo pagrindu pagal LR DK 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktus buvo įformintas ieškovės atleidimas iš darbo. Tai, kad ieškovė be leidimo darė atsakovės dokumentų kopijas ir dėjo jas į savo rankinę, pastebėjo atsakovės darbuotojos A. A., G. K. ir I. G.. Apie tai jos informavo atsakovės vadovę V. Š., kuri pareikalavo, kad ieškovė paliktų dokumentų kopijas savo darbo vietoje. Ieškovė kategoriškai atsisakė tai padaryti ir neištraukė dokumentų kopijų iš savo rankinės ir tokiu savo elgesiu sudarė atsakovės vadovei V. Š. pagrindą įtarti, kad dokumentų kopijos bus išneštos iš bendrovės. Atsakovės vadovė V. Š. iš karto po šio įvykio nuvyko į Klaipėdos AVPK, kur surašė pareiškimą dėl galimai nuskalstamų ieškovės veiksmų. Pareiškimo pagrindu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 210 straipsnio 1 dalį, kuris nutrauktas nenustačius nusikalstamos veikos požymių. Skiriant ieškovei už šį pažeidimą pačią griežčiausią drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, buvo įvertinta aplinkybė, kad ieškovė padarė šį pažeidimą būdama su atsakove konkuruojančios bendrovės UAB „Verslo finansai ir auditas“ direktore ir vienintele akcininke. Aplinkybę, kad ieškovė turi savo bendrovę, kuri verčiasi analogiška atsakovei veikla, atsakovė sužinojo atsitiktinai 2012 m. spalio 30 d. iš savo darbuotojos A. A.. Ieškovė šią svarbią aplinkybę slėpė nuo ieškovės nuo pat įmonės įsteigimo 2011 m. lapkričio 7 d. Taigi, darydama atsakovės dokumentų kopijas ir dėdama jas į savo rankinę bei atsisakydama pašalinti darbdaviui pagrįstai kilusį įtarimą, kad kopijos bus išneštos iš bendrovės ir panaudotos ieškovės bendrovės tikslais, ieškovė pasielgė ypatingai įžūliai. Po to, kai ieškovei 2012 m. lapkričio 15 d. buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas, ji visų atsakovės darbuotojų akivaizdoje mobiliuoju telefonu ėmė daryti atsakovės biuro nuotraukas, tame tarpe fotografavo atsakovės dokumentų segtuvus. Dėl šių darbo drausmės pažeidimų buvo inicijuotos drausminės atsakomybės taikymo ieškovei procedūros, tačiau jos nebuvo baigtos, nes 2012 m. lapkričio 27 d. ieškovė buvo atleista iš darbo už 2012 m. lapkričio 13 d. padarytą aukščiau nurodytą šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Po ieškovės atleidimo iš darbo atsakovės vadovė V. Š. buvo informuota jos klienčių UAB „Ateities programa“ vadovės E. M. ir UAB „Alpha Consultant“ vadovės I. S. apie tai, kad dar ieškovei dirbant pas atsakovę ieškovė neigiamai atsiliepė apie V. Š. ir siūlė šioms klientėms nutraukti su atsakove sudarytas sutartis ir pirkti buhalterinės apskaitos paslaugas iš ieškovės bendrovės. Atsakovės darbuotoja I. G. taip pat informavo atsakovę, kad dar ieškovei dirbant pas atsakovę ieškovė siūlė kitam atsakovės klientui UAB „Svega“ vadovui R. K. nutraukti sutartį su atsakove ir naudotis ieškovės bendrovės paslaugomis. Dėl drausminės nuobaudos – papeikimo – teisėtumo ir pagrįstumo. Nagrinėjamu atveju drausminės nuobauda – papeikimas – buvo skirta ieškovei už visą eilę veiksmų, nesuderinamų ne tik su aukščiau minėtų taisyklių reikalavimais, bei ir su bendro pobūdžio darbuotojo pareiga dirbti dorai ir sąžiningai, bei laiku ir tiksliai įvykdyti teisėtus darbdavio nurodymus. Ieškovė gavusi darbdavio užduotį, ją atliko nekvalifikuotai, nedėmesingai ir nesilaikydama visuotinai priimtinų elgesio normų, tuo pažeidė vidaus taisyklių 18.2, 18.3, 18.4, 18.9 punktų reikalavimus. Ieškovė 2012 m. lapkričio 12 d. atsakydama į atsakovės kliento UAB „Investicijų verslas“ užklausimą, nurodė, kad negali suteikti patarimo, nes jai nepateikti reikalingi dokumentai. Tuo tarpu ieškovė žinojo arba negalėjo nežinoti, kad šio kliento dokumentai, kuriuose esančių duomenų jai reikėjo užduočiai atlikti, yra pas ją kabinete. Aplinkybės, dėl kurių ieškovė turėjo žinoti šį faktą, buvo nurodytos aukščiau šiame atsiliepime. Kita vertus, jei ieškovė, kaip nurodo savo pasiaiškinime ir ieškinyje, nežinojo, kad dokumentai yra jos kabinete, gavusi darbdavio užduotį ir matydama, kad negali jos įvykdyti dėl informacijos trūkumo, ieškovė visų pirma privalėjo paprašyti informacijos iš savo darbdavio ir išsiaiškinti visas jai pavestos užduoties detales. Taip ieškovės vietoje būtų pasielgęs bet kuris kitas protingas ir lojalus savo darbdaviui asmuo. Ieškovė, tuo tarpu, pasielgė priešingai, matydama, kad negali įvykdyti užduoties, apie tai neinformavo savo darbdavio, parašė šią aplinkybę tiesiogiai klientui, kas iššaukė kliento nepasitenkinimą. Be to, klientui išreiškus nepasitenkinimą tokiu ieškovės atsakymu, ieškovė pasiteisindama klientui nurodė, kad tai atsakovės vadovė jos nebuvo informavusi apie tai, kad kliento dokumentai yra pas atsakovę. Vertinant šį ieškovės veiksmą, svarbu atsižvelgti į atsakovės veiklos specifiką. Atsakovės klientus ir atsakovę sieja pasitikėjimu grįsti santykiai, atsakovei pavedama saugoti klientų dokumentus ir klientai tikisi iš atsakovės profesionalaus patarimo. Ieškovė dirbo bendrovėje jau ne pirmi metai. Ji buvo vienintelė vyr. buhalterė, pagal pareigų svarbą ji buvo pagrindinis asmuo bendrovėje, pavaduodavo direktorę, kai pastaroji būdavo išvykusi. Pažymėtina, kad net ieškinyje ieškovė save apibūdina kaip profesionalę. Atitinkamai tokias svarbias pareigas einančiam asmeniui taikomi griežtesni atidumo, atsargumo ir rūpestingumo standartai nei kitiems atsakovo darbuotojams. Įvertinusi šias aplinkybes ir nusistovėjusią tvarką bendrovėje, pavesdama ieškovei atlikti šią konkrečią užduotį atsakovė turėjo pagrindą tikėtis, kad jos klientas iš ieškovės gaus bendrovės deklaruojamas vertybes atitinkančią paslaugą. Vertinant atsakovės poelgį svarbu atsižvelgti ir į tai, kad ieškovė pati turėjo analogiškas paslaugas teikiančią bendrovę ir jos bendrovė taip pat deklaravo aukštą teikiamų paslaugų kokybę. Taigi, ieškovė turėjo suvokti, kad toks atsakymas, kokį ji pateikė klientui UAB „Investicijų verslas“, bus neigiamai kliento įvertintas. Tuo pačiu atsakymu klientui UAB „Investicijų verslas“ ieškovė vietoje to, kad pateiktų patarimą, nurodė klientui pačiam pasiskaityti atitinkamo mokesčio įstatymo komentarą. Tai iššaukė kliento nepasitenkinimą, nes klientas tikėjosi patarimo. Įvertinus ieškovės deklaruojamą profesionalumą ir tai, kad ji buvo ne tik samdoma buhalterė, bet turėjo ir analogiškas paslaugas teikiančią įmonę, jai buvo gerai žinomi tokias paslaugas teikiančių įmonių patarimų klientams standartai. Šių standartų ieškovė nagrinėjamoje situacijoje nesilaikė, suvokdama, o jei nesuvokdama, tačiau turėdama suvokti, kad tokiu būdu pakenks atsakovei. Minėta, kad ši nuobauda skirta ir už dar vieną pažeidimą, t.y. ieškovei pavestos užduoties neatlikimą laiku ir tiksliai. Dar 2012 m. lapkričio 7 d. ieškovei buvo pavesta sudaryti kliento R. K. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurio ieškovė nesudarė per bendrovėje nusistovėjusį 2 darbo dienų terminą, pasiteisindama, kad atsakovės vadovė pati turi ištaisyti savo anksčiau padarytą klaidą. Toks ieškovės atsisakymas vykdyti jai pavestą užduotį buvo akivaizdus darbo tvarkos taisyklių 18.3 punkto reikalavimo ir LR DK 228 straipsnyje įtvirtintos darbuotojų pareigos laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus pažeidimas. Šie ieškovės veiksmai buvo nesuderinami su LR DK 228 straipsnyje įtvirtinta darbuotojų pareiga atlikti darbą dorai ir sąžiningai, o taip pat su LR DK 35 straipsnyje įtvirtintais darbo teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo principais: gerbti bendro gyvenimo taisykles, veikti sąžiningai ir laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo – teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovė atleista iš darbo už 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 ir 2.1.4 punktų reikalavimų pažeidimą, pasireiškusį darbdavio konfidencialios informacijos kopijavimu, kopijų dėjimu į savo rankinę ir atsisakymu vykdyti teisėtą darbdavio reikalavimą grąžinti kopijas darbdaviui. Šis ieškovės padarytas pažeidimas, atsižvelgus į tai, kad ieškovė buvo su atsakove konkuruojančios bendrovės vadovė ir vienintelė akcininkė, atsakovės kvalifikuotas kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, atitinkantis LR DK 235 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo apibrėžtį. 2011 m. gegužės 31 d. su ieškove buvo sudaryta darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutartis Nr. 05/2011. Pagal šią sutartį ieškovė įsipareigojo paslaptyje laikyti visą informaciją apie atsakovę, išskyrus tą, kuri pagal įstatymus privalo būti vieša. Be to, kadangi atsakovės veikla yra buhalterinės apskaitos paslaugų teikimas klientams, o ieškovė buvo priimta į darbą pas atsakovę kaip vyr. buhalterė tokioms paslaugoms teikti, tiek atsakovei, tiek ir ieškovei taikomos LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 22 straipsnio nuostatos. Sutinkamai su šiuo straipsniu, visa tiek atsakovės, tiek ir atsakovei patikėta jos klientų buhalterinės apskaitos informacija, išskyrus informaciją, nurodomą finansinėse ataskaitose ir metiniame pranešime arba veiklos ataskaitoje, laikoma komercine paslaptimi. Taigi, įvertinus atsakovės veiklos specifiką – buhalterinės apskaitos paslaugų teikimas – ir įstatyminį buhalterinės apskaitos informacijos pripažinimą komercine paslaptimi, o taip pat teisines priemones, kuriomis atsakovė siekė apsaugoti jai ir jos klientams priklausančią informaciją – t.y. atitinkamos sutarties su ieškove pasirašymas, visa informacija apie atsakovę ir atsakovei patikėta jos klientų informacija, išskyrus tą, kuri privalo būti vieša, pripažintina kaip atitinkanti LR CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos komercinės paslapties požymius. Atitinkamai, visa ši informacija galėjo būti LR DK 235 straipsnio 2 dalies 2 punkte įvardinto šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo objektu. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad nei reikalavime pasiaiškinti, nei įsakyme dėl atleidimo iš darbo nebuvo konkretizuoti dokumentai, kuriuos ji kopijavo. Tai neva yra pagrindas pripažinti šią drausminę nuobaudą nepagrįsta. Su šiuo ieškovės argumentu sutikti negalima, nes aplinkybė, kad nebuvo konkretizuoti ieškovės kopijuoti dokumentai, nepagrįstai sureikšminama. Visų pirma, tik dėl ieškovės atsisakymo parodyti, kokius dokumentus ji įsidėjo į savo rankinę, atsakovė neturėjo galimybės nustatyti, kokius gi konkrečiai atsakovės patalpose saugomus dokumentus ieškovė kopijavo. Tokiomis aplinkybėmis atsakovės vadovė negalėjo priversti ieškovės atidaryti rankinę ar prieš ieškovės valią tikrinti jos turinį. Nepaisant to, buvo aišku viena, kad tai buvo ieškovės kabinete esančių segtuvų, kuriuose saugoma atsakovės ir atsakovės klientų informacija, dokumentai. Kadangi dėl aukščiau nurodytų priežasčių visa atsakovės turima informacija yra komercinė paslaptis, bet kokių dokumentų neteisėtas kopijavimas reiškė įsipareigojimo, įtvirtinto 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 punkto pažeidimą. Skirtingai nei nurodo ieškovė, atsakovės dokumentų kopijavimas ir pasisavinimas, kai ieškovė yra konkuruojančios bendrovės savininkė ir direktorė, prilygsta komercinės paslapties atskleidimu trečiajam asmeniui – UAB „Verslo finansai ir auditas“. LR DK 35 straipsnyje įtvirtinti protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principai įpareigojo ieškovę deklaruoti atsakovei interesų konfliktą dar prieš įsteigiant įmonę, darbdaviui atsitiktinai sužinojus šią aplinkybę, ieškovė turėjo dėti maksimalias pastangas vengti bet kokių veiksmų, galinčių sukelti darbdavio įtarimą dėl nesąžiningo konkuravimo. Ieškovė tuo tarpu pasielgė priešingai. Kopijų darymas buvo 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 punkte expressis verbis įtvirtinto įsipareigojimo pažeidimas. Dėl šio pažeidimo, įvertinus, kad ieškovė buvo konkuruojančios įmonės vadovė ir vienintelė akcininkė, ieškovė neteko atsakovės pasitikėjimo, todėl toks pažeidimas, sudarė savarankišką pagrindą darbdaviui laikyti jį šiurkščiu pažeidimu pagal LR DK 235 straipsnį, net ir be nuorodos į konkretų LR DK 235 straipsnio 2 dalies punktą. Atsakovės įsakyme dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo – skyrimo nebuvo nurodytas kaip drausminės nuobaudos skyrimo motyvas faktas, kad ieškovė padarė darbo drausmės pažeidimą būdama konkuruojančios bendrovės direktore ir savininke, pagal kasacinio teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką darbdavys gali teismui išdėstyti papildomus argumentus dėl padaryto pažeidimo, jo kvalifikavimo, drausminės nuobaudos parinkimo, pateikti įrodymus, patvirtinančius pažeidimo padarymo faktą, kurie nenurodyti įsakyme dėl atleidimo iš darbo. Taigi, nors įsakyme dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo – skyrimo nėra nurodytos aplinkybės, susijusios su atsakovės sužinojimu, kad ieškovė turi konkuruojančią įmonę, šios aplinkybės yra pagrįstai nurodomos šiame atsiliepime, įrodinėjant darbdavio motyvus, turėjusius įtakos sprendžiant dėl konkrečios drausminės nuobaudos ieškovei parinkimo. Kadangi, įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovės padarytas 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 ir 2.1.4 punktų reikalavimų pažeidimas pripažintas šiurkščiu, tai sudarė teisinį pagrindą atleisti ieškovę iš darbo LR DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu. Įsakyme dėl šios drausminės nuobaudos skyrimo nurodyta, kad ieškovės atleidimo iš darbo teisinis pagrindas yra ir LR DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktas, pagal kurį darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutiniuosius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos. Nagrinėjamu atveju ieškovė padarė kelis darbo drausmės pažeidimus iš eilės, iš kurių 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 ir 2.1.4 punktų reikalavimų pažeidimas pripažintas šiurkščiu. Šis pažeidimas buvo padarytas 2012 m. lapkričio 13 d., t.y. po to, kai ieškovė padarė pažeidimus, už kuriuos jai 2012 m. gegužės 15 d. buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas. Kadangi pažeidimo padarymo metu drausminė nuobauda už ankstesnius pažeidimus dar nebuvo paskirta, ieškovės atleidimo iš darbo pagrindu negalėjo būti LR DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punktas. Vis dėlto, įvertinus, kad šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, padarytas 2012 m. lapkričio 13 d., sudaro savarankišką pagrindą atleisti ieškovę iš darbo pagal LR DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, turi būti pripažinta, kad ieškovė buvo atleista iš darbo pagrįstai. Kadangi ieškovė buvo atleista iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą pagrįstai, atsakovė neturi pareigos atlyginti ieškovei jokios neturtinės žalos. Tuo pagrindu, kad ieškovė pažeidė darbuotojo įsipareigojimą neatskleisti komercinių paslapčių sutartį, atsakovas priešieškiniu reiškia reikalavimus: priteisti iš ieškovės 10000 Lt dydžio baudą ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys atmestinas.

5Priešieškinys tenkintinas iš dalies.

6Bylos nagrinėjimo metu iš šalių paaiškinimų ir pateiktų rašytinių įrodymų nustatytos sekančios faktinės bylos aplinkybės.

72011 m. gegužės 31 d. atsakovas su ieškove sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 10 (b.l.53-56, I t.), pagal kurią ieškovė buvo priimta dirbti pas atsakovę vyr. buhaltere. 2011-05-31 atsakovas su ieškove sudarė darbuotojo įsipareigojimo neatskleisti komercinių paslapčių sutartis Nr. 05/2011 (b.l.57, I t.). 2012 m. lapkričio 15 d. atsakovės įsakymu Nr. K040 ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas, šiame įsakyme nurodoma, kad drausminė nuobauda paskirta už netinkamą jai pavestų užduočių atlikimą, o konkrečiai už tai, kad ieškovė aplaidžiai atliko jai 2012 m. lapkričio 8 d. darbdavio pavestą užduotį atsakyti į atsakovės kliento UAB „Investicijų verslas“ užklausimą ir 2012 m. lapkričio 12 d. elektroniniu laišku kliento UAB „Investicijų verslas“ atstovei I. M. diskreditavo savo darbdavį. Ši drausminė nuobauda buvo skirta ir už tai, kad ieškovė neatliko darbdavio 2012 m. lapkričio 9 d. jai pavestos užduoties parengti klientui R. K. tarpinį balansą (b.l.58, I t.).

82012 m. lapkričio 27 d. atsakovės įsakymu Nr. K043 ieškovei buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Ši drausminė nuobauda buvo paskirta už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą –nurodoma, kad ieškovė pažeidė 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 ir 2.1.4 punktų reikalavimus, o konkrečiai 2012 m. lapkričio 13 d. be darbdavio sutikimo kopijavo atsakovo dokumentus, įsidėjo padarytas kopijas į savo rankinę ir atsisakė vykdyti teisėtą darbdavio reikalavimą grąžinti kopijas darbdaviui (b.l.89, It.-įsakymo nuorašas). Įsakymas priimtas, prieš tai pareikalavus, kad ieškovė pasiaiškintų dėl padaryto šiurkštaus pažeidimo (b.l.82, It.-reikalavimas pasiaiškinti,b.l.84-ieškovės pasiaiškinimas). Šio įsakymo pagrindu pagal LR DK 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktus ieškovė atleista iš darbo UAB „Verslo balansas“.

9Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str.1d.). Ieškovė ginčija jai darbdavio paskirtas drausmines nuobaudas: papeikimą ir atleidimą iš darbo. Bylos nagrinėjimo metu buvo imtasi priemonių šalims sutaikyti ir rasti kompromisą ginčo situacijoje, ginčas buvo perduotas spręsti mediacijos pagalba, tačiau šalys kompromiso nepasiekė. Ieškovė savo reikalavimą grindžia tuo, kad atsakovo įmonės direktorė V. Š. vykdė psichologinį spaudimą ieškovės atžvilgiu ir siekė ieškovę atleisti iš darbo, ir tai ieškovė sieja su tuo, kad atsakovo įmonės direktorė V. Š. sužinojo, kad ieškovė per LR Seimo rinkimus ir referendumą dėl naujos atominės elektrinės statybos 2012 m. spalio 14 ir 28 d. ieškovė buvo Baltijos apygardos Klaipėdos vandens apylinkės rinkimų komisijos pirmininkė ir yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė, tuo tarpu V. Š. yra Darbo partijos narė. Ieškovė nurodė bei bylos nagrinėjimo metu davė paaiškinimą, kad dėl ieškovės atliekamo darbo atsakovas jokių pretenzijų neturėjo, drausminės nuobaudos ieškovei yra paskirtos nepagrįstai.

10Įrodinėjimo tikslas civiliniame procese yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.).

11Dėl 2012-11-14 įsakymu Nr. K040 paskirtos drausminės nuobaudos-papeikimo nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Iš byloje pateikto elektroninio susirašinėjimo matyti, kad ieškovė, atsakydama atsakovo klientui UAB „Investicijų verslas“ nurodė, kad nemato dokumentų už 2010 metus, neturi išsamesnės info apie kliento pajamų kilmę, negali pasakyti ar tai yra PVM objektas ar ne, nurodo , kad UAB „Investicijų verslas“ direktorė turi perskaityti PVM įstatymo 28 str. komentarą arba suteikti informaciją iš ko susidaro gautos pajamas suma 490510, tada galės pasakyti kažką konkrečiau; taip pat ieškovė nurodo, kad įmonės vadovė nepranešė apie tai, kad dokumentai už 2010 metus yra įmonėje, kad visus dokumentus atiduoda įmonių vadovams (b.l. 67-68). Atsakovas šį ieškovės atliktą elektroninį susirašinėjimą su klientu dėl teikiamų buhalterinių paslaugų įvertino kaip netinkamą ieškovės pareigų atlikimą ir darbdavio diskreditavimą kliento UAB „Investicijų verslas“ atžvilgiu.

12Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą (Darbo kodekso 228 str.). Darbo tvarką darbovietėje apibrėžia darbo tvarkos taisyklės (Darbo kodekso 230 str.).

13UAB „Verslo balansas“ darbo tvarkos taisyklių 18.2 punktas nustato, kad bendrovės darbuotojas privalo atlikti pavestą darbą kvalifikuotai, laiku ir kokybiškai, laikytis technologinės drausmės; 18.3 –vykdyti bendrovės vadovybės ir savo tiesioginio vadovo teisėtus nurodymus ir pavedimus, nustatytus darbo sutartyse, 18.4-operatyviai, kompetetingai ir dėmesingai spręsti užsakovų, klientų klausimus, bendrauti su jais mandagiai;18.9-laikytis visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų.

14Atsakovo atstovė V. Š. bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad ieškovės elektroniniame susirašinėjami prašomi dokumentai buvo pas atsakovę ieškovės kabinete ir ieškovė apie tai žinojo, jie yra sudėti atskiruose segtuvuose pagal finansinius metus, ant segtuvų yra parašyta, kurių finansinių metų dokumentai yra saugomi konkrečiame segtuve. Atitinkamai buvo ir segtuvas su 2010 metų kliento dokumentais. Be to, ieškovė anksčiau buvo rengusi UAB „Investicijų verslas“ nekilnojamojo turto ir paskolų deklaracijas už 2011 metus, todėl buvo gerai susipažinusi su visais šios bendrovės pas atsakovę saugomais dokumentais ir jų istorija. Teismas neturi pagrindo netikėti šiuo paaiškinimu.

15Ieškovė nurodo, kad UAB „Investicijų verslas“ 2010 metų dokumentai buvo perduoti įmonės vadovui, tokia tvarka yra nustatyta Buhalterinės apskaitos įstatyme. Šie ieškovės paaiškinimai neįrodo, kad dokumentai buvo perduoti ir nebuvo atsakovo įmonėje.

16Teismas laiko, kad atsakovas įrodė, jog ieškovė neatsakė tinkamai į kliento UAB „Investicijų verslas“ užklausimą dėl pajamų apmokestinimo, nurodydama, kad neturi kliento dokumentų, iš kurių galėtų spręsti apie kliento pajamų kilmę. Ši išvada grindžiama faktu, kad dokumentai buvo pas atsakovę ieškovės kabinete ir ieškovė apie tai žinojo. Ieškovės nurodymas UAB „Investicijų verslas“ pasiskaityti atitinkamą teisės akto komentarą, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo įmonė, kurioje ieškovė dirbo vyr. buhaltere, veiklos sritis yra buhalterinės apskaitos paslaugų teikimas ir konsultacijos buhalterinės apskaitos bei mokesčių klausimais, laikytinas pažeidžiančiu atsakovės darbo tvarkos taisyklių 18.2, 18.3, 18.4, 18.9 punktų reikalavimus bei diskredituojantys darbdavį.

17Atsakovo vertinimu netinkamas ieškovės pareigų atlikimas kliento R. K. atžvilgiu pasireiškė tuo, kad ieškovė be pateisinamos priežasties per atsakovės vadovės nurodytą terminą nesudarė kliento R. K. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio ir dėl to atsakovė sulaukė šio kliento skundo. Ieškovė nurodo, kad pirminius dokumentus į apskaitos programą suvedė A. A. ir ji pilnai nesutvarkė ūkininko apskaitos už spalio mėnesį.

18Teismas, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kokia buvo įmonėje tvarka per kokį terminą darbuotojas , šiuo atveju ieškovė, turi padaryti aptarnaujamos įmonės apskaitą, daro išvadą, kad atsakovas nepaneigė ieškovės paaiškinimų ir neįrodė, jog ieškovė neatliko darbdavio 2012 m. lapkričio 9 d. jai pavestos užduoties parengti klientui R. K. tarpinį balansą.

19Atsižvelgiant į tai, kad ieškovei už abu ginčo atveju nagrinėjamus faktus paskirta viena drausminė nuobauda-papeikimas, teismui laikant kad dalyje drausminė nuobauda, kas liečia ieškovės darbo funkcijų vykdymą, aptarnaujant atsakovo įmonės klientą UAB „Investicijų verslas“ paskirta pagrįsta ir teisėtai, tačiau kitoje dalyje, kas liečia ieškovės darbo funkcijų aptarnaujant atsakovo įmonės klientą ūkininką R. K. paskirta nepagrįstai ir neteisėtai, 2012-11-15 įsakymo nepanaikina teismo sprendimu, tik konstatuoja, kad ieškovė nepadarė 2012-11-15 įsakyme nurodomo pažeidimo toje dalyje kur nurodyta, jog ieškovė nevykdė darbdavio 2012 m. lapkričio 9 d. užduoties parengti kliento R. K. tarpinio balanso.

20Dėl 2012 m. lapkričio 27 d. atsakovės įsakymu Nr. K043 ieškovei paskirtos drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo. Ši drausminė nuobauda buvo paskirta už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą –įsakyme dėl drausminės nuobaudos paskyrimo nurodont, kad ieškovė pažeidė 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 ir 2.1.4 punktų reikalavimus, o konkrečiai 2012 m. lapkričio 13 d. be darbdavio sutikimo kopijavo atsakovo dokumentus, įsidėjo padarytas kopijas į savo rankinę ir atsisakė vykdyti teisėtą darbdavio reikalavimą grąžinti kopijas darbdaviui.

21Byloje yra pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys įsakyme dėl drausminės nuobaudos-atleidimo iš darbo išdėstytas faktines aplinkybes, būtent: atsakovo įmonės darbuotojos I. G. 2012-11-14 pranešimas, kuriame nurodoma, kad I. G. matė, kaip V. V. 2012-11-13 spausdino daug laiškų iš elektroninio pašto ir dėjo sau į rankinuką, taip pat darė dokumentų kopijas ir dėjosi į savo rankinuką (b.l.93, I t.). Darbuotojos G. K. 2012-11-14 pranešimas, kuriame nurodoma, kad ji matė kaip V. V. švietėsi dokumentus ir dėjosi į rankinuką (b.l.94, It.). Darbuotojos A. A. 2012-11-13 pranešimas, kuriame nurodoma, kad A. A. matė kaip vyr. buhalterė kopijavo ir spausdino dokumentus ir dėjosi į rankinę (b.l.95, It.). UAB „Verslo balansas“ 2012-11-13 sustatytas aktas dėl dokumentų kopijų, kuriame nurodoma, kad 2012-11-13 14.50 įmonės darbuotojai pastebėjo, kad darbuotoja V. V. daro dokumentų kopijas ir deda į rankinę. 15.00 val pareikalavus parodyti kokie dokumentai yra įdėti į rankinę. V. V. atsisakė kategoriškai, pareikšdama, kad nerodys savo rankinėje esančių dokumentų (b.l.92, I t.). Atsakovės vadovė V. Š. iš karto po šio įvykio nuvyko į Klaipėdos AVPK, kur surašė pareiškimą dėl galimai nuskalstamų ieškovės veiksmų (b.l.96-pareiškimo nuorašas ). Pareiškimo pagrindu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 210 straipsnio 1 dalį, kuris nutrauktas nenustačius nusikalstamos veikos požymių (b.l.98,99, It.-nutarimo nuorašas).

22Bylos nagrinėjimo metu apklausta liudytoja A. A. paaiškino, kad matė kaip 2012-11-13 ieškovė kopijavo dokumentus, darytas kopijas dėjo į rankinę ir visi tai matė, rankinė ieškovė laikė ant komodos. Teismo posėdžio metu liudytoja I. G. paaiškino, kad matė kaip ieškovė kopijavo dokumentus, tie dokumentai buvo UAB „Svega“ ir ūkininko R. K..

23Ieškovė nesutinka su paskirta drausmine nuobauda ir nepripažįsta fakto, kad atliko įmonės dokumentų kopijas, nurodo, kad atsakovas nekonkretizavo kokius dokumentus ir kokios įmonės dokumentus kopijavo, nėra jokių duomenų, kad ieškovė būtų atskleidusi komercinę informaciją. Taip pat paaiškina, kad galėtų vykdyti tinkamai įmonių buhalteriją, privalėjo naudotis klientų pateiktais buhalteriniais dokumentais, kurie būdavo pateikti tiesioginėms pareigoms atlikti, todėl spausdino ir kopijavo darbo metu tik dokumentus, kurie buvo reikalingi tiesioginėms pareigoms atlikti.

242011-05-31 darbuotojo įsipareigojimo neatskleisti komercinių paslapčių sutartimi Nr. 052011 (b.l.57) ieškovė įsipareigojo ir patvirtino, jog žino, jog jai patikėta su bendrove susijusi informacija yra šios bendrovės komercinė paslaptis, bei palaikydama bendrovės pastangas išsaugoti informacijos slaptumą įsipareigojo laikyti gautą informaciją paslaptyje, nesunaikinti, nesugadinti, neprarasti, neatskleisti jos ir nesudaryti sąlygų, kad ji ( visa ar dalis) būtų tyčia arba netyčia atskleista jokiam kitam asmeniui be raštiško atsakingo bendrovės atstovo leidimo bei nenaudoti šios informacijos kitais nei darbo funkcijų vykdymo tikslais; naudoti gautą informaciją tik šios sutarties nurodytais tikslais, nesiimti jokių veiksmų ar neveikimo, prieštaraujančio bendrovės interesams, nekopijuoti ir nedauginti jokiu būdu ir priemonėmis informacijos ar jos dalies, bet atskiro atsakingo bendrovės atstovo leidimo neišnešti informacijos už bendrovės ribų.

25Bylos nagrinėjimo metu taip pat buvo apklaustos liudytojos, atsakovo įmonės aptarnaujamų įmonių vadovės E. M. ir I. S. , kurios liudijo, jog ieškovė dirbant pas atsakovę neigiamai atsiliepė apie atsakovo UAB „Verslo balansas“ direktorę V. Š. ir siūlė šioms klientėms nutraukti su atsakove sudarytas sutartis ir pirkti buhalterinės apskaitos paslaugas iš ieškovės bendrovės. Liudytojas ūkininkas R. K. taip pat paaiškino, kad ieškovė V. V. jam sakė, jog ji pati turi buhalterinių paslaugų įmonę ir kad gali suteikti buhalterinės apskaitos paslaugas.

26Byloje pateikti rašytiniai duomenys ir šalys sutiko su byloje nustatyta faktine aplinkybe, kad ieškovė yra su atsakove konkuruojančios bendrovės UAB „Verslo finansai ir auditas“, bendrovės kodas 302683804, buveinė Ryšininkų g. 8, Klaipėdoje, direktorė ir vienintelė akcininkė. Aplinkybę, kad ieškovė turi savo bendrovę, kuri verčiasi analogiška atsakovei veikla, atsakovė sužinojo atsitiktinai 2012 m. spalio 30 d. iš savo darbuotojos A. A.. Ieškovės įmonės įsteigta 2011 m. lapkričio 7 d. (b.l.100-išrašas iš Juridinių asmenų registro apie šią įmonę, kuriame nurodoma, kad įmonė registruota nuo 2011-11-07).

27Taigi šalims skirtingai aiškinant ir vertinant bylos aplinkybes, nagrinėjamojoje civilinėje byloje yra iškilęs įrodymų vertinimo klausimas.

28Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas nutarime Nr. 51 „Dėl Civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ (toliau – Senato nutarimas) išaiškino, kad teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais, tačiau, kai iš esmės pažeidžiama įstatyme nustatyta įrodymų rinkimo, pateikimo ar tyrimo tvarka, tokiu būdu gautais duomenimis remtis negalima (Senato nutarimo 3 punktas). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Senato nutarimo 14 punktas). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009).

29Dėl DK 235 straipsnio 2 dalies šiurkščių darbo pareigų pažeidimų. DK 235 straipsnio 2 dalies 2 punkte expressis verbis nurodyta, kad komercinės paslapties atskleidimas arba jos pranešimas konkuruojančiai įmonei laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. Komercinės paslapties sąvoka ir drausminės atsakomybės už šį darbo drausmės pažeidimą taikymo aspektai yra suformuluoti kasacinio teismo praktikoje (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. Z. v. AB „Parex bankas“, bylos Nr. 3K-3-499/2006; 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. D. v. UAB „Putokšnis“, bylos Nr. 3K-3-303/2011; kt.).Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas darbo teisiniuose santykiuose kvalifikuojamas kaip vienas sunkiausių darbo sutarties pažeidimų, todėl darbuotojas, kurio darbo sutartis pasibaigia tokiu pagrindu, darbo rinkoje vertinamas nepalankiai ir turi blogas sąlygas konkuruoti su kitais pretendentais į darbo vietas. Dėl šios priežasties darbdavys atleisti darbuotoją šiuo pagrindu gali tik tada, kai yra pakankamai duomenų, patikimai patvirtinančių, kad toks atleidimas bus pagrįstas ir teisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. K. v. UAB „Baltijos parkai“, bylos Nr. 3K-3-351/2006; kt.). Darbdavys gali teismui išdėstyti papildomus argumentus dėl padaryto pažeidimo, jo kvalifikavimo, drausminės nuobaudos parinkimo, pateikti įrodymus, patvirtinančius pažeidimo padarymo faktą, kurie nenurodyti įsakyme dėl atleidimo iš darbo (CPK 226 straipsnis, 230 straipsnio 1 dalis, 415 straipsnio 2 dalis).

30Komercinė paslaptis apibrėžta CK 1.116 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Informaciją, kuri negali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, nustato įstatymai. Taigi komercinė paslaptis gali būti duomenys, atitinkantys tokius požymius: 1) nevieša informacija; 2) saugojama informacija; 3) turinti komercinę vertę informacija. Pagal šiuos požymius komercine paslaptimi gali būti informacija, kuri neprivaloma viešai skelbti, nėra žinoma tretiesiems asmenims ir ją pagal įstatymą nedraudžiama pripažinti komercine paslaptimi; kurią savininkas saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis; ir kuri turi komercinę vertę arba jos praradimas būtų komerciškai žalingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje G. Z. v. AB „Parex bankas“, bylos Nr. 3K-3-499/2006). Ūkio subjektui priklausanti komercinę paslaptį sudaranti informacija užtikrina jo pranašumą prieš kitus ūkio subjektus, ji yra neatskiriamas rinkos elementas, jos atskleidimas tretiesiems asmenims gali lemti sąžiningos konkurencijos pažeidimą.

31Byloje yra pateikti duomenys, kad ieškovė, sudarydama darbo sutartį, pasirašė ir 2011-05-31 darbuotojo įsipareigojimą neatskleisti komercinių paslapčių. Šioje sutartyje buvo nurodyta, kad visa darbuotojui patikėta su bendrove susijusi informacija yra šios bendrovės komercinė paslaptis, ieškovė įsipareigojo laikyti gautą informaciją paslaptyje, nesunaikinti, nesugadinti, neprarasti, neatskleisti jos, naudoti tik darbo funkcijų vykdymui, nekopijuoti, nedauginti jokiu būdu ir priemonėmis. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovė direktorė V. Š. paaiškino, kad įmonėje yra sudaroma konfidencialios informacijos sutartis ir ji sudaroma su kiekvienu darbuotoju atskirai, komercinių paslapčių sąrašo įmonėje nėra, visi dokumentai yra konfidencialūs ir visi darbuotojai be išimties to turi laikytis.

32Darbdaviui tenka pareiga įrodyti, kad komercinę paslaptį sudaranti informacija, dėl kurios atskleidimo kilęs ginčas, egzistavo ir priklausė jam. DK 235 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų prasme darbuotojas (ieškovas) turi žinoti, kad tokia informacija atsakovo yra pripažinta komercine paslaptimi.

33Nurodytų įrodymų pagrindu darytina išvada, kad visa atsakovo įmonėje gaunama informacija yra komercinė paslaptis, kas yra sąlygojama atsakovo įmonės teikiamų paslaugų specifika, atsakovo įmonė teikia buhalterinės apskaitos paslaugas ir konsultacijas buhalterinės apskaitos bei mokesčių klausimais, atskiro komercinių paslapčių sąrašo nėra. Taigi, įvertinus atsakovės veiklos specifiką – buhalterinės apskaitos paslaugų teikimas – ir įstatyminį buhalterinės apskaitos informacijos pripažinimą komercine paslaptimi, o taip pat teisines priemones, kuriomis atsakovė siekė apsaugoti jai ir jos klientams priklausančią informaciją – t.y. atitinkamos sutarties su ieškove pasirašymas, visa informacija apie atsakovę ir atsakovei patikėta jos klientų informacija, išskyrus tą, kuri privalo būti vieša, pripažintina kaip atitinkanti LR CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos komercinės paslapties požymius.

34Bylos nagrinėjimo metu liudytojų paaiškinimais bei byloje pateiktais pranešimais įrodyta, kad 2012-11-13 14.50 atsakovo įmonės darbuotojai pastebėjo, kad darbuotoja V. V. daro dokumentų kopijas ir deda į rankinę; 15.00 val pareikalavus parodyti kokie dokumentai yra įdėti į rankinę, V. V. atsisakė tai padaryti. Ieškovės atsisakymas parodyti, kokius dokumentus ji įsidėjo į savo rankinę, atsakovė neturėjo galimybės nustatyti, kokius gi konkrečiai atsakovės patalpose saugomus dokumentus ieškovė kopijavo. Tokiomis aplinkybėmis atsakovės vadovė negalėjo priversti ieškovės atidaryti rankinę ar prieš ieškovės valią tikrinti jos turinį. Kadangi dėl aukščiau nurodytų priežasčių visa atsakovės turima informacija yra komercinė paslaptis, bet kokių dokumentų neteisėtas kopijavimas laikytinas įsipareigojimo, įtvirtinto 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 punkto pažeidimu. Ieškovės veiksmai, sekę po ieškovės atlikto dokumentų kopijavimo, tai yra atsisakymas parodyti įmonės vadovei, kokie dokumentai yra nukopijuoti ir įdėti į ieškovės rankinę, patvirtina atsakovo padarytas prielaidas apie ieškovės siekimą gauti atsakovo įmonės informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, kad galėtų šią informaciją panaudoti savo turimos įmonės UAB „Verslo finansai ir auditas“ veikloje. Apklaustų byloje liudytojų parodymai patvirtina, kad ieškovė siūlė atsakovo įmonės klientams savo įmonės paslaugas, šiuo atveju ieškovės įmonė UAB „Verslo finansai ir auditas“ laikytina konkuruojanti įmonė.

35LR DK 235 straipsnio 2 dalies 2 punkte tiesiogiai nustatyta, kad komercinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei kvalifikuojamas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu.

36LR DK 136 straipsnis 3 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (LR DK 235 straipsnis). Kadangi, įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovės padarytas 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 ir 2.1.4 punktų reikalavimų pažeidimas pripažintas šiurkščiu, tai sudarė teisinį pagrindą atleisti ieškovę iš darbo LR DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu.

37Dėl šio pažeidimo, įvertinus, kad ieškovė buvo konkuruojančios įmonės vadovė ir vienintelė akcininkė, ieškovė neteko atsakovės pasitikėjimo, todėl toks pažeidimas, sudarė savarankišką pagrindą darbdaviui laikyti jį šiurkščiu pažeidimu pagal LR DK 235 straipsnį, net ir be nuorodos į konkretų LR DK 235 straipsnio 2 dalies punktą. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką šiurkščiais darbo pareigų pažeidimais gali būti laikomi ir LRDK 235 straipsnio 2 dalyje pateiktame sąraše nenurodyti atvejai, todėl dėl konkretaus pažeidimo pobūdžio sprendžia darbdavys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2004).

38Nagrinėjamojoje byloje ieškovė padarė kelis darbo drausmės pažeidimus iš eilės, iš kurių 2011 m. gegužės 31 d. darbuotojo įsipareigojimų neatskleisti paslapčių sutarties Nr. 05/2011 2.1.3 ir 2.1.4 punktų reikalavimų pažeidimas pripažintas šiurkščiu. Šis pažeidimas buvo padarytas 2012 m. lapkričio 13 d., t.y. po to, kai ieškovė padarė pažeidimą, už kuriuos jai 2012 m. lapkričio 15 d. buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas. Įvertinus, kad šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, padarytas 2012 m. lapkričio 13 d., sudaro savarankišką pagrindą atleisti ieškovę iš darbo pagal LR DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, pripažinta, kad ieškovė buvo atleista iš darbo pagrįstai.

39Pagal Darbo kodekso 297 str.3 d.darbuotojo atleidimas iš darbo yra neteisėtas, jeigu buvo pažeista įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovui nepažeidus atleidimo iš darbo kaip drausminės nuobaudos taikymo procedūrų, nustatytas Darbo kodekso ir privalomas darbdaviui, teismui nustačius aukščiau nurodytas aplinkybes, atsakovo atliktas ieškovės atleidimas iš darbo yra teisėtas ( Darbo kodekso 35 str., 136 str.3d.1p.,2p., 235 str. 2d., 2d.7p., 236, 237 str.1d.3p., 238 str., 240 str.241 str.).

40Ieškinys kaip nepagrįstas ir neįrodytas atmestinas. Netenkinus pagrindinio reikalavimo dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, netenkintini ir šio reikalavimo kylantys išvestiniai reikalavimai dėl darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo, išeitinės pašalpos ir neturtinės žalos priteisimo (CPK 178 str.).

41Dėl priešieškinio. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovės 10000 Lt dydžio baudą. Kaip nustatyta iš 2011 m. gegužės 31 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos darbuotojo įsipareigojimo neatskleisti komercinių paslapčių sutarties Nr. 05/2011 3.1 straipsnio, jame buvo numatyta, kad ieškovei pažeidus sutartį, tai yra be atskiro leidimo išnešus informacija už atsakovės bendrovės ribų, neteisėtai atskleidus, sunaikinus, sugadinus ar praradus jai patikėtą komercinę paslaptį sudarančią informaciją bei išėjus dirbti pas atsakovės klientą ar kaip kitaip už įmonės ribų vykdant sandorius su atsakovės klientais, ieškovė privalo sumokėti atsakovei 10 000 Lt baudą, o taip pat atlyginti atsakovei nuostolius tiek, kiek jų nepadengia baudos suma.

42Prievolių įvykdymas gali būti užtikrintas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis (CK 6.70 str.).Netesybos-tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamos prievolės sumos procentu (CK 6.71 str.).

43Laikytina, kad atsakovo reikalavimas dėl baudos, ieškovei pažeidus darbuotojo įsipareigojimą neatskleisti komercinių paslapčių, yra pagrįstas ir tenkintinas. Tačiau, teismas, remdamasis CK 6.73 str.2d. nuostatomis, nustatančiomis, kad teismas gali netesybas sumažinti, jeigu netesybos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bei atsižvelgdamas į tai, kad byloje nėra pateiktą įrodymų dėl konkrečių nuostolių susidarymo, bei atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė yra darbuotoja, bei neturėdamas duomenų, kad ieškovė būtų patyrusi pelną iš šios situacijos, nors iš esmės ir vertina, kad ieškovės elgesys nebuvo tinkamas ir sąžiningas, tačiau siekdamas nesudaryti ieškovei nepakeliamos turtinės naštos, atsakovo prašomą priteisti baudos dydį sumažina ir nustato, kad iš ieškovės priteistina 5000 Lt baudos, pažeidus konfidencialumo įsipareigojimą, atsakovo naudai.

44Ieškinį atmestus, priešieškinį tenkinant iš dalies priteistinos atsakovui iš ieškovės150 Lt žyminį mokestį, 1300 Lt advokato pagalbos išlaidų (CPK 93 str.1d., 98 str.1d.).

45Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

46ieškinį atmesti.

47Priešieškinį tenkinti iš dalies.

48Priteisti atsakovui UAB „Verslo balansas“ iš ieškovės V. V. 5000 Lt dydžio baudą, 150 Lt žyminį mokestį, 1300 Lt advokato pagalbos išlaidų.

49Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

50Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, uždarame... 2. Ieškovė kreipėsi su ieškiniu atsakovui UAB „Verslo balansas“ su... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą, nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. 2012-03-14... 4. Ieškinys atmestinas.... 5. Priešieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Bylos nagrinėjimo metu iš šalių paaiškinimų ir pateiktų rašytinių... 7. 2011 m. gegužės 31 d. atsakovas su ieškove sudarė neterminuotą darbo... 8. 2012 m. lapkričio 27 d. atsakovės įsakymu Nr. K043 ieškovei buvo paskirta... 9. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 10. Įrodinėjimo tikslas civiliniame procese yra teismo įsitikinimas, pagrįstas... 11. Dėl 2012-11-14 įsakymu Nr. K040 paskirtos drausminės nuobaudos-papeikimo... 12. Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku... 13. UAB „Verslo balansas“ darbo tvarkos taisyklių 18.2 punktas nustato, kad... 14. Atsakovo atstovė V. Š. bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad ieškovės... 15. Ieškovė nurodo, kad UAB „Investicijų verslas“ 2010 metų dokumentai buvo... 16. Teismas laiko, kad atsakovas įrodė, jog ieškovė neatsakė tinkamai į... 17. Atsakovo vertinimu netinkamas ieškovės pareigų atlikimas kliento R. K.... 18. Teismas, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie tai,... 19. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovei už abu ginčo atveju nagrinėjamus faktus... 20. Dėl 2012 m. lapkričio 27 d. atsakovės įsakymu Nr. K043 ieškovei paskirtos... 21. Byloje yra pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys įsakyme dėl... 22. Bylos nagrinėjimo metu apklausta liudytoja A. A. paaiškino, kad matė kaip... 23. Ieškovė nesutinka su paskirta drausmine nuobauda ir nepripažįsta fakto, kad... 24. 2011-05-31 darbuotojo įsipareigojimo neatskleisti komercinių paslapčių... 25. Bylos nagrinėjimo metu taip pat buvo apklaustos liudytojos, atsakovo įmonės... 26. Byloje pateikti rašytiniai duomenys ir šalys sutiko su byloje nustatyta... 27. Taigi šalims skirtingai aiškinant ir vertinant bylos aplinkybes,... 28. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 29. Dėl DK 235 straipsnio 2 dalies šiurkščių darbo pareigų pažeidimų. DK... 30. Komercinė paslaptis apibrėžta CK 1.116 straipsnyje, kurio 1 dalyje... 31. Byloje yra pateikti duomenys, kad ieškovė, sudarydama darbo sutartį,... 32. Darbdaviui tenka pareiga įrodyti, kad komercinę paslaptį sudaranti... 33. Nurodytų įrodymų pagrindu darytina išvada, kad visa atsakovo įmonėje... 34. Bylos nagrinėjimo metu liudytojų paaiškinimais bei byloje pateiktais... 35. LR DK 235 straipsnio 2 dalies 2 punkte tiesiogiai nustatyta, kad komercinių... 36. LR DK 136 straipsnis 3 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad darbdavys turi teisę... 37. Dėl šio pažeidimo, įvertinus, kad ieškovė buvo konkuruojančios įmonės... 38. Nagrinėjamojoje byloje ieškovė padarė kelis darbo drausmės pažeidimus iš... 39. Pagal Darbo kodekso 297 str.3 d.darbuotojo atleidimas iš darbo yra... 40. Ieškinys kaip nepagrįstas ir neįrodytas atmestinas. Netenkinus pagrindinio... 41. Dėl priešieškinio. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovės 10000 Lt... 42. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrintas pagal sutartį arba įstatymus... 43. Laikytina, kad atsakovo reikalavimas dėl baudos, ieškovei pažeidus... 44. Ieškinį atmestus, priešieškinį tenkinant iš dalies priteistinos atsakovui... 45. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas... 46. ieškinį atmesti.... 47. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 48. Priteisti atsakovui UAB „Verslo balansas“ iš ieškovės V. V. 5000 Lt... 49. Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.... 50. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...