Byla 2S-1887-657/2014
Dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1267-188/2014, kuria buvo tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo E. V. atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1267-188/2014, kuria buvo tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Aristavos ūkis“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti 2014 m. balandžio 23 d. susitarimą dėl 2014 m. vasario 20 d. žemės nuomos sutarties nutraukimo, sudarytą tarp J. V. I. ir E. V., negaliojančiu bei taikyti restituciją – grąžinti J. V. I. ir E. V. į pirminę padėtį, buvusią iki 2014 m. balandžio 23 d. susitarimo dėl 2014 m. vasario 20 d. žemės nuomos sutarties nutraukimo; perkelti jai nuomininko teises ir pareigas pagal 2014 m. vasario 20 d. žemės nuomos sutartis dėl 2,2400 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir dėl 0,6000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), sudarytas tarp atsakovų J. V. I. ir E. V.; priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-7). Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti areštuoti ginčo žemės sklypus, uždraudžiant jais disponuoti – parduoti, dovanoti, nuomoti, kitaip perleisti bei įkeisti, ar kitaip apsunkinti. Nurodė, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu.

4II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

5Kėdainių rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino (b.l. 11-12). Teismas, nenagrinėdamas ieškovo pareikštų reikalavimų pagrįstumo, sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutu siekiama apsaugoti ieškovo interesus, o tuo pačiu užtikrinti būsimo teismo sprendimo tinkamą ir operatyvų įvykdymą. Teismas konstatavo, jog nagrinėjamoje byloje ieškovas yra pareiškęs reikalavimus perkelti jam nuomininko teises ir pareigas pagal 2014-02-20 atsakovų sudarytas žemės nuomos sutartis, taip pat pripažinti negaliojančiu atsakovų 2014 m. balandžio 23 d. susitarimą dėl 2014 m. vasario 20 d. žemės nuomos sutarties nutraukimo, bei taikyti restituciją – grąžinti J. V. I. ir E. V. į pirminę padėtį, buvusią iki 2014 m. balandžio 23 d. susitarimo dėl 2014 m. vasario 20 d. žemės nuomos sutarties nutraukimo. Teismas įvertinęs šias aplinkybes, atsakovo J.V. I. veiksmus sužinojus apie pradėtą civilinė procesą, darė išvadą, kad yra pakankama tikimybė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio tenkinimo atveju (jeigu ieškovo ieškinys būtų tenkinamas), teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Teismo nuomone, teisminė gynyba negali prarasti savo veiksmingumo, todėl taikė laikinąsias apsaugos priemones – J. V. I. nuosavybės teise priklausančių 2,2400 ha žemės ūkio paskirties sklypo ir 0,6000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančių ( - ), areštą, uždraudžiant jais disponuoti – parduoti, dovanoti, nuomoti, kitaip perleisti bei įkeisti, ar kitaip apsunkinti (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1 p.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovas E. V. prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos atmesti (b.l. 28-29). Nurodė, kad

8J. V. I. su atskiruoju skundu sutiko, jį palaikė ir prašė tenkinti (b.l. 44).

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Aristavos ūkis“ prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 36- 40). Nurodė, kad teismas tinkamai vertino bylos aplinkybes ir nepagrįstai sprendė, jog ieškovas prašo ne tik perkelti nuomininko teises, bet prašo pripažinti negaliojančiu sandorį – 2014 m. balandžio 23 d. susitarimą dėl nuomos sutarties nutraukimo. Būtent šio reikalavimo užtikrinimui buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl apelianto argumentai dėl ieškinio pobūdžio yra nepagrįsti. Be to pažymi, jog teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nepažeidė šalių interesų pusiausvyros ir proporcingumo principų, užtikrino galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymą. Teismas tinkamai įvertino nesąžiningą atsakovo J.V. I. elgesį, nes jis žinodamas apie ieškovo pageidavimą tęsti nuomos santykius, gavęs ieškinį iš karto nutraukė 2014-02-20 nuomos sutartį ir išregistravo duomenis iš viešojo registro. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu, juolab, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pats turto savininkas neskundė.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Apeliacinės instancijos teisme yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas nagrinėjamo ginčo atveju pagrįstai tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t.y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, o kartu ir jų taikymo poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų reikalavimų esme, pobūdžiu ir apimtimi. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia individualios šalių ginčo, t.y. bylos aplinkybės. CPK 145 straipsnio 1 dalyje numatytos galimos laikinosios apsaugos priemonės, tarp jų – draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.).

15Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas iš esmės nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas tokias priemones taikyti, atsižvelgdamas į prašomo užtikrinti ieškinio reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad turi būti taikomos tokios laikinosios priemonės, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, o bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos.

16Ieškovė UAB „Aristavos ūkis“ pareikštu ieškiniu siekia ne tik pripažinti 2014 m. balandžio 23 d. susitarimą dėl 2014 m. vasario 20 d. žemės nuomos sutarties nutraukimo, sudarytą tarp J. V. I. ir E. V., negaliojančiu bei taikyti restituciją, bet ir perkelti jai nuomininko teises, todėl ieškinio reikalavimams užtikrinti, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi šį prašymą tenkino, remdamasis tuo, kad yra pakankama tikimybė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio tenkinimo atveju (jeigu ieškovo ieškinys būtų tenkinamas), teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, o teisminė gynyba negali prarasti savo veiksmingumo.

18Ieškovės prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra susijusi su jos šioje byloje pareikštu reikalavimu ir jo įgyvendinimo galimybėmis. Kaip jau minėta laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi užtikrinti, jog bylos nagrinėjimo metu išliks ta pati padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos. Ieškovės nuomotas žemės sklypas buvo išnuomotas atsakovui E. V., todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, nepažeidė proporcingumo principo reikalavimų ir tinkamai įvertino galimas pasekmes, kurios kiltų šalims tiek pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tiek atsisakius jas taikyti.

19Pažymėtina, kad teismai, spręsdami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi įvertinti ieškinyje išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, ar jie prima facie patvirtina ir yra pakankami, kad leistų įsitikinti, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, bus patenkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-949/2008; 2011 m. kovo 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-251/2011). Preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimo, atliekamo teismui taikant laikinąsias apsaugos priemones, negalima sutapatinti su ieškovo reikalavimų vertinimu, atliekamu teismui išnagrinėjus bylą iš esmės. Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškinio reikalavimų prima facie nepagrįstumo teismas gali tik tuo atveju, jei ieškovo reikalavimo tenkinimo negalimumas yra akivaizdus jau pradinio jo pateikimo momentu, t.y. kai reiškiamas reikalavimas yra absurdiškas, tokio reikalavimo įgyvendinimas negalimas pagal teisės normų reikalavimus ir pan. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovės pareikštas reikalavimas nagrinėjamoje byloje nėra prima facie nepagrįstas, apelianto argumentai, susiję su būtinybe taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nepagrįsti, nes atsakovams nutraukus 2014 m. vasario 20 d. sudarytą nuomos sutartį, ar perleidus nuomos teisę kitiems asmenims, ar kitu būdu modifikavus sutartį ir atsakovui J. V. I. perleidus žemės sklypus tretiesiems asmenims, iš esmės pasikeistų ta padėtis, kuri buvo iki ieškovės kreipimosi į teismą dienos ir teismui priimant sprendimą, kas galimai apsunkintų ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą arba sprendimo įvykdymas pasidarytų nebeįmanomu.

20Laikinosios apsaugos priemonės taikomos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei reikia teisėtam tikslui pasiekti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada neišvengiamai susijęs su atitinkamų neigiamų padarinių kilimu. Šiuo atveju taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas nepažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo principų bei neprieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslui. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones pritaikė pagrįstai.

21Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 337 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

23Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Aristavos ūkis“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 4. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu atsakovas E. V. prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo... 8. J. V. I. su atskiruoju skundu sutiko, jį palaikė ir prašė tenkinti (b.l.... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Aristavos ūkis“ prašo... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apeliacinės instancijos teisme yra sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 14. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė... 15. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas iš esmės nesprendžia... 16. Ieškovė UAB „Aristavos ūkis“ pareikštu ieškiniu siekia ne tik... 17. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi šį prašymą tenkino,... 18. Ieškovės prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra susijusi su jos... 19. Pažymėtina, kad teismai, spręsdami laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 20. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš... 21. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 23. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartį palikti...