Byla 2S-1149-372/2015
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko S. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8799-772/2015 pagal pareiškėjos N. G. prašymą skolininkui S. G., suinteresuotiems asmenims A. K. (Ž.), antstoliui R. K. dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja N. G. kreipėsi į teismą su prašymu dėl išieškotojo pakeitimo, prašydama pakeisti išieškotoją vykdymo procese iš A. K. į N. G.

4Nurodė, kad 2015-08-21 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi pradinis kreditorius A. K. (Ž.) perleido reikalavimo teisę į skolininko S. G. skolą naujajam kreditoriui – pareiškėjai. Pradinis kreditorius A. K. (Ž.) pagal perleistą reikalavimo teisę į skolininką yra gavęs Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje 2-5-79/2012, 2013-07-16 ir 2013-11-05 išduotus vykdomuosius raštus, kurie pateikti antstoliui R. K., vykdomųjų bylų Nr. 98-3889/13; 98-4353/13; 98-819/13.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi prašymą patenkino. Pakeitė išieškotoją pagal Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-5-79/2012, 2013-07-16 ir 2013-11-05 išduotus vykdomuosius raštus, vykdomosiose bylose Nr. 98-3889/13; Nr. 98-4353/13; Nr. 98-819/13, iš pradinio išieškotojo A. K. (Ž.) į naująjį išieškotoją N. G., jai perleidžiant reikalavimo teisę į skolininko S. G. skolą.

7Teismas nustatė, kad pradinis išieškotojas A. K. (Ž.) pagal 2015-08-21 reikalavimo teisių perleidimo sutartį perdavė reikalavimo teises į S. G. skolinius įsipareigojimus pareiškėjai N. G.. Konstatavo, kad yra galimas procesinių teisių perėmimas (CPK 48 str.), todėl prašymą patenkino.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu skolininkas S. G. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos prašymą atmesti. Priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorams apie A. K. (Ž.) ir N. G. galimai padarytas nusikalstamas veikas. Priteisti iš pareiškėjos N. G. skolininko S. G. naudai 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Reikalavimo teisių pardavimo sutartis yra fiktyvi, sudaryta atgaline data po to, kai kreditoriaus vykdomieji raštai buvo visiškai įvykdyti.

122. Pareiškėja, veikdama iš vien su suinteresuotu asmeniu A. K. (Ž.), sudarė fiktyvią reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią, sukurdami fiktyvią reikalavimo teisių pardavimo sutarties pasirašymo datą, t. y. 2015-09-21, pabandė panaikinti antstolio patvarkymą, kad būtų išsaugota suinteresuoto asmens A. K. (Ž.) teisė, pasinaudojant susijusiais asmenimis, t. y. pareiškėja, išsaugoti galimybę išieškoti iš skolininko S. G. turto, kai pats skolininkas tokios galimybės neturėtų, nes suinteresuotas asmuo A. K. (Ž.) jau yra susikėlęs dirbtinį savo nemokumą.

133. Suinteresuotas asmuo A. K. (Ž.), veikdamas iš vien su kurjerių tarnybą VšĮ „Šiauliai plius“, suklastojo registruotos pašto siuntos, kuria, neva, skolininkui yra pranešama apie reikalavimo teisių perleidimą pareiškėjai, pateikimo kurjerių tarnybai datą į 2015-08-21, kai skolininkas šią pašto siuntą gavo tik 2015-09-12, t. y. beveik po 2 savaičių nuo fiktyvios sukurtos datos, kuria, neva, buvo pateikta siųsti registruota pašto siunta, kuria pranešama skolininkui apie reikalavimo teisių perleidimą.

144. Suinteresuoto asmens A. K. (Ž.) turimi vykdomieji raštai buvo visiškai įvykdyti, todėl išieškotojo pakeitimas į pareiškėją yra kategoriškai negalimas. Suinteresuoto asmens A. K. (Ž.) ir skolininko priešiniai reikalavimai pagal vykdomuosius raštus buvo įskaityti antstolio R. K., o po šio įskaitymo suinteresuoto asmens A. K. (Ž.) turimi vykdomieji raštai buvo visiškai įvykdyti, o suinteresuotas asmuo A. K. (Ž.) savo ruožtu liko skolingas skolininkui netoli 6000 Eur pagal Šiaulių apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą.

155. Remiantis CPK 300 str. 1 d., jeigu byloje paaiškėja, kad dalyvaujančio asmens veiksmai turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. CPK 300 str. tikslas - informuoti prokurorą apie galbūt padarytas nusikalstamas veikas, šis tikslas gali būti pasiektas teismams papildomai priimant atskirąją nutartį. Šioje byloje yra akivaizdūs net keli nusikalstamų veikų epizodai, dėl kurių turėtų būti priimta atskiroji nutartis.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja N. G. prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

181. Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymas nebuvo spontaniškas, jį sutarties šalys planavo jau kuris laikas, pareiškėjai buvo paaiškinta esama situacija su S. G., skolos kilmė, ji supažindinta su aktualiais dokumentais, šalims susitarus dėl reikalavimo perleidimo, A. K. ėmėsi surasti sutarties šabloną ir jį atitinkamai pakoreguoti, užpildyti, todėl dėl visų šių aplinkybių faktinis pačios sutarties pasirašymas ir reikalavimo perleidimas įvyko 2015-08-21, t. y. tą dieną, kuri ir nurodyta sutartyje. Ši sutartis yra realiai įvykdyta (pareiškėja pagal sutartį yra visiškai atsiskaičiusi su pirminiu kreditoriumi, perėmusi kreditoriaus ir išieškotojo teises bei pareigas, ėmėsi jas įgyvendinti), nenuginčyta, galiojanti, todėl teismas ja pagrįstai vadovavosi kaip pagrindu išieškotojo pakeitimui pagal CPK 596 str. 1 dalį.

192. Pateikdama laiškus siųsti, pareiškėja nesidomėjo, kiek laiko paprastai užtrunka siuntų gabenimas, tačiau buvo įsitikinusi, kad savo, kaip naujosios kreditorės, pareigas įvykdė tinkamai ir laiku, o kurjerių tarnyba dokumentus adresatams pristatys įmanomai trumpiausiais terminais. Skolininkas teigia, kad laišką gavo tik 2015-09-01, ir tuo remiantis daro prielaidą, kad laiškas išsiųstas ne 2015-08-21, o 2015-08-31. Pareiškėja laišką perdavė kurjerių tarnybai siųsti 2015-08-21, kas ir užfiksuota į bylą pateiktuose dokumentuose. Pareiškėjai nėra žinoma, kodėl laiškas skolininkui buvo pristatytas, kaip jis teigia, 2015-09-01, bet tai galėjo sąlygoti daugybė objektyvių priežasčių – kurjerių tarnybos užimtumas, didelis darbo krūvis, galimai kurjeriams nepavyko rasti skolininko namuose arba jis laiško iš karto nepriėmė ir pan.

203. Nepaisant to, kada skolininkui tapo žinoma apie reikalavimo perleidimo sutartį, tai neturi įtakos sprendžiant klausimą dėl išieškotojo pakeitimo. Išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Nereikšmingi argumentai, kad S. G. prievolė A. K. pasibaigė pagal 2015-08-25 Patvarkymą, t. y. prieš pranešimo gavimą, juo labiau, kad minėtas 2015-08-25 Patvarkymas yra panaikintas ir nebegalioja, kitaip tariant S. G. prievolės A. K. atžvilgiu 2015-08-25 Patvarkymu nepasibaigė.

214. CPK 300 str. 1 d. numatyta teismo teisė, o ne pareiga pranešti prokurorui apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Kiekvienas asmuo teisės aktų numatyta tvarka turi teisę tiesiogiai kreiptis į atitinkamas institucijas (prokuratūrą, policiją ir kt.) bei pranešti apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Pareiškėja kol kas nėra gavusi jokios informacijos, kad jos atžvilgiu būtų atliekami kokie nors tyrimai, todėl arba skolininkas, suprasdamas savo reikalavimo nepagrįstumą, nesikreipė į atitinkamas institucijas, arba jos neįžvelgė jokių nusikalstamos veikos požymių ir tyrimo nepradėjo.

225. Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatyta, kad už atskirąjį skundą maksimalus rekomenduojamas užmokestis yra 0,4 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpradėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). 2015 m. II ketvirtį toks dydis buvo 713,90 Eur, kas reiškia, kad maksimalus rekomenduojamas užmokestis už atskirąjį skundą yra 285,56 Eur, t. y. 3,5 karto mažiau nei skolininko prašoma priteisti suma. Vien dėl to reikalavimas dėl 1000 Eur už skundo parengimą net teoriškai neturėtų būti tenkinamas.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis R. K. prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

251. 2015-09-16 antstolis išnagrinėjo suinteresuoto asmens A. K. (Ž.) skundą ir jį patenkino, panaikindamas 2015-08-25 Patvarkymą, kuriuo buvo įskaityti priešpriešiniai suinteresuoto asmens A. K. (Ž.) ir skolininko S. G. reikalavimai. Nagrinėdamas skundą antstolis patikrino ne tik skunde nurodytą informaciją, bet ir surinko informaciją iš kitos šalies - S. G., kuris žodžiu antstoliui patvirtino, kad jis N. G. pranešimą ir 2015-08-21 reikalavimo perleidimo sutartį gavo.

262. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad skolininkas S. G. iš esmės ginčija tarp A. K. (Ž.) ir N. G. 2015-08-21 įvykusį sandorį, tačiau tai nėra priimtos teismo nutarties dalykas, todėl antstolio nuomone, atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.

27Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. K. (Ž.) prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

291. Apie reikalavimo teisės į S. G. perleidimą galvojo jau seniai, kad galima būtų kiek įmanoma sumažinti konfrontaciją su šiuo asmeniu ir nesibaigiančius teisminius procesus, konsultavosi su keliais teisininkais dėl galimybių tai padaryti, susirado reikalavimo perleidimo sutarties šabloną, galiausiai 2015-08-21 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį su N. G., kuri sutiko nupirkti reikalavimo teisę į S. G..

302. Nėra sukėlęs jokio faktinio savo nemokumo, prielaidos apie tai ne tik kad nepagrįstos, bet ir nereikšmingos, sprendžiant N. G. prašymą dėl išieškotojo pakeitimo. S. G. visą savo nekilnojamąjį turtą prieš pat teismo sprendimą, kuriuo suinteresuotam asmeniui A. K. (Ž.) iš jo priteista skola, perleido, t. y. pats yra beturtis. Be to, nors ir teigia gaunantis dideles pajamas, tačiau per maždaug dvejus metus antstolis nerado turto, įskaitant pajamas, iš kurių būtų įmanoma išieškoti S. G. skolą.

313. Jei N. G. pateikė kurjerių tarnybos darbuotojos parašu patvirtintą dokumentą, kad laiškai antstoliui ir skolininkui jiems perduoti 2015-09-21, tai nėra pagrindo tuo abejoti.

324. 2015-09-16 antstolis R. K. priėmė patvarkymą Nr. S-15848/15, kuriuo 2015-08-25 patvarkymą Nr. S-14883/2015 dėl priešpriešinių sumų tarpusavio įskaitymo panaikino. Tai reiškia, kad antstolis pripažino, jog nepagrįstai atliko įskaitymą, nes patvarkymo priėmimo dieną priešpriešinių reikalavimų nebebuvo. Kadangi 2015-08-25 patvarkymas yra panaikintas, nepagrįstas yra skundo argumentas, kad S. G. prievolės yra pasibaigusios 2015-08-25.

335. Pats skolininkas nurodo, kad teismas į prokurorus gali kreiptis, jei nustatomi nusikalstamos veikos požymių turintys veiksmai. Šiuo atveju be savo prielaidų, nuomonių skunde S. G. nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų matyti neteisėti veiksmai, todėl teismas neturi jokios pareigos kreiptis į prokuratūrą ir inicijuoti aiškiai nepagrįstus procesus.

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Atskirasis skundas netenkintinas.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

37Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

38Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 str., kurio pirmoje dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

39Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijas teismas, tenkindamas pareiškėjos prašymą dėl išieškotojo A. K. (Ž.) vykdymo procese, vykdant išieškojimą pagal Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-5-79/2012 išduotus vykdomuosius raštus, pakeitimo į išieškotoją N. G., rėmėsi į bylą pateikta 2015 m. rugpjūčio 21 d. tarp A. K. ir N. G. sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartimi (t. 2, b. l. 113). Minėta sutartis yra galiojanti, byloje nenustatyta, kad ji būtų ginčijama įstatyme nustatyta tvarka, apie reikalavimo teisės perleidimą 2015 m. rugpjūčio 21 d. pranešimais buvo informuoti tiek skolininkas S. G., tiek ir skolos išieškojimą vykdantis antstolis R. K. (t. 2, b. l. 115, 117). Iš byloje esančio 2015 m. rugsėjo 16 d. antstolio R. K. P. Nr. S-15848/15 nustatyta, kad juo buvo panaikintas antstolio 2015 m. rugpjūčio 25 d. Patvarkymas Nr. S-14883/2015 dėl priešpriešinių A. K. (Ž.) ir S. G. sumų tarpusavio įskaitymo, šią aplinkybę savo atsiliepime patvirtina ir antstolis, nurodydamas, kad nagrinėdamas skundą antstolis patikrino ne tik skunde nurodytą informaciją, bet ir surinko informaciją iš kitos šalies - S. G., kuris žodžiu antstoliui patvirtino, kad jis N. G. pranešimą ir 2015-08-21 reikalavimo perleidimo sutartį gavo (t. 2, b. l. 127-128, 155-156). Byloje nėra įrodymų, kad būtų pateiktas ir nagrinėjamas skundas dėl 2015 m. rugsėjo 16 d. antstolio R. K. P. Nr. S-15848/15. Todėl nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad skolininko S. G. prievolės A. K. (Ž.) yra pasibaigusios 2015-08-25, antstoliui atlikus priešpriešinių sumų tarpusavio įskaitymą. Svarbus aspektas byloje yra ir tai, kad Reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta dar iki antstoliui priimant 2015-08-25 Patvarkymą dėl priešpriešinių sumų tarpusavio įskaitymo (t. 2, b. l. 143-144), kuris, kaip jau minėta, 2015 m. rugsėjo 16 d. paties antstolio R. K. panaikintas (t. 2, b. l. 127-128). Teigdamas, kad Reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta ne 2015 m. rugpjūčio 21 d., o vėliau, apeliantas nepateikė jokių įrodymų, išskyrus tik savo subjektyvią nuomonę ir deklaratyvaus pobūdžio teiginius (CPK 178 str.). Tai, kad 2015 m. rugpjūčio 21 d. išsiųstą pranešimą apie reikalavimo teisių perleidimą skolininkas gavo tik 2015 m. rugsėjo 1 d., nėra įrodymas, kad Reikalavimo teisių perleidimo sutartis sudarytą kitą, nei joje nurodytą datą (CPK 185 str.).

40Pagal CPK 300 str. 1 d. paaiškėjus, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti apie nusikalstamą veiką vien iš byloje esančio pašto voko, kur matyti, kad pašto siunta priimta siųsti 2015-08-21, o gavėjui įteikta 2015-09-01 (t. 2, b. l. 145). Apeliantas, manydamas, jog yra nusikalstamos veikos požymiai ir dėl to reikalinga atlikti ikiteisminį tyrimą, turi teisę ir savo iniciatyva kreiptis į ikiteisminio tyrimą atliekančias institucijas neperkeldamas tokio tyrimo inicijavimo teismui. Todėl šis prašymas pripažintinas nepagrįstu.

41Dėl išdėstyto, atskirasis skundas netenkintinas, o Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis paliktina nepakeista.

42Atskirąjį skundą atmetus, nėra pagrindo tenkinti apelianto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

44Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja N. G. kreipėsi į teismą su prašymu dėl išieškotojo... 4. Nurodė, kad 2015-08-21 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi pradinis... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi prašymą... 7. Teismas nustatė, kad pradinis išieškotojas A. K. (Ž.) pagal 2015-08-21... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu skolininkas S. G. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1. Reikalavimo teisių pardavimo sutartis yra fiktyvi, sudaryta atgaline data... 12. 2. Pareiškėja, veikdama iš vien su suinteresuotu asmeniu A. K. (Ž.),... 13. 3. Suinteresuotas asmuo A. K. (Ž.), veikdamas iš vien su kurjerių tarnybą... 14. 4. Suinteresuoto asmens A. K. (Ž.) turimi vykdomieji raštai buvo visiškai... 15. 5. Remiantis CPK 300 str. 1 d., jeigu byloje paaiškėja, kad dalyvaujančio... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja N. G. prašo atskirąjį... 17. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 18. 1. Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymas nebuvo spontaniškas, jį... 19. 2. Pateikdama laiškus siųsti, pareiškėja nesidomėjo, kiek laiko paprastai... 20. 3. Nepaisant to, kada skolininkui tapo žinoma apie reikalavimo perleidimo... 21. 4. CPK 300 str. 1 d. numatyta teismo teisė, o ne pareiga pranešti prokurorui... 22. 5. Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis R. K. prašo... 24. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 25. 1. 2015-09-16 antstolis išnagrinėjo suinteresuoto asmens A. K. (Ž.) skundą... 26. 2. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad skolininkas S. G. iš esmės... 27. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. K. (Ž.) prašo... 28. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 29. 1. Apie reikalavimo teisės į S. G. perleidimą galvojo jau seniai, kad galima... 30. 2. Nėra sukėlęs jokio faktinio savo nemokumo, prielaidos apie tai ne tik kad... 31. 3. Jei N. G. pateikė kurjerių tarnybos darbuotojos parašu patvirtintą... 32. 4. 2015-09-16 antstolis R. K. priėmė patvarkymą Nr. S-15848/15, kuriuo... 33. 5. Pats skolininkas nurodo, kad teismas į prokurorus gali kreiptis, jei... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. Atskirasis skundas netenkintinas.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 37. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 38. Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 str., kurio pirmoje... 39. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijas teismas, tenkindamas pareiškėjos... 40. Pagal CPK 300 str. 1 d. paaiškėjus, kad byloje dalyvaujančio asmens arba... 41. Dėl išdėstyto, atskirasis skundas netenkintinas, o Šiaulių apylinkės... 42. Atskirąjį skundą atmetus, nėra pagrindo tenkinti apelianto prašymo dėl... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 44. Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 16 d....