Byla 2S-1815-553/2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-26 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6504-433/2013 išnagrinėjus A. Č. prašymą sprendimo įvykdymo išdėstymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) A. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-26 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6504-433/2013 išnagrinėjus A. Č. prašymą sprendimo įvykdymo išdėstymo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-17 priėmė sprendimą visiškai patenkinti ieškinį ir priteisti iš atsakovo A. Č. ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ 10 547 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 10 547 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013-01-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sumokėtą 316 Lt žyminį mokestį ir 1 500,40 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Taip pat nuspręsta iš atsakovo A. Č. trečiojo asmens A. Č. naudai priteisti 1 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

5Atsakovas kreipėsi į teismą su prašymu išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą 15 metų. Nurodė, kad nuo 2012-08-16 jis įregistruotas Vilniaus teritorinėje darbo biržoje, tikisi įsidarbinti. Transporto priemonių, indėlių bankuose, santaupų ir pan. neturi. Vienintelis pajamų šaltinis – socialinė pašalpa, kuri sudaro 350 Lt per mėnesį. Apie jo sunkią turtinę padėtį byloje ir tai, kad jam skirta valstybės garantuojamam antrinė teisinė pagalba. Jo skola kitiems kreditoriams – 17 317,71 Lt. Jam nuosavybės teise priklauso 1/8 dalis žemės sklypo, kurio vertė 4 000 Lt.

6Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateiktame atsiliepime į prašymą nurodė, kad nesutinka su atsakovo prašymu išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, nes nėra pagrindo tenkinti prašymą. Atsakovo pateikta 2013-06-18 turto deklaracija nepatvirtina jo prastos turtinės situacijos, kadangi pajamos yra gaunamos (iki 700 Lt). Be to Registrų centro išraše nurodyta, jog atsakovas yra paveldėjęs dalį turto iš kurio gali būti išieškota priteista suma. Atsakovo reikalavimas išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą 15 metų laikotarpyje yra aiškiai nepagrįstas, nes atsakovas nepateikė įrodymų, kad sunki atsakovo turtinė padėtis truks 15 metų, atsakovas yra darbingo amžiaus.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-26 nutartimi nutarė atsakovo sprendimo įvykdymo išdėstymo patenkinti iš dalies ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-17 sprendimo dalies dėl ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ priteistos 12 363,40 Lt sumos įvykdymą išdėstyti 4 mėnesiams, įpareigojant atsakovą A. Č. mokėti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ nuo 2013-08-01 iki 2013-12-01 po 3 090,85 Lt kas mėnesį. Teismas nustatė, kad atsakovas šiuo metu yra bedarbis (b. l. 117), jo gaunamos pajamos nėra didelės (b. l. 115). Teismo sprendimu iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai priteista didelė pinigų sumą – viso 12 363,40 Lt. Tačiau atsakovas turi nekilnojamojo turto (b. l. 120-121). Atsakovo prašyme nurodytas sprendimo įvykdymo terminas (15 metų) yra akivaizdžiai neprotingas ir akivaizdžiai prieštarauja teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams, be to, nepateikta įrodymų, jog atsakovo sunki materialinė padėtis truks tokį ilgą laiko tarpą. Teismas vertino, kad trečiajam asmeniui A. Č. priteista suma nėra labai didelė, atsakovo pasiūlytas terminas yra akivaizdžiai neprotingas, todėl šioje dalyje nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymą.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) A. Č. prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-26 nutartį ir išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą atsakovo prašomam laikotarpiui – 15 metų. Nurodo, kad terminas turėjo būti nustatytas tokio dydžio, kad atsakovas turėtų objektyvią galimybę teismo sprendimą įvykdyti. Net jei atsakovas įsidarbintų, jo galimos pajamos galėtų būti apie 1 000 Lt, iš kurių, atsižvelgiant į skolas kitiems kreditoriams, jis galėtų skirti apie 100 Lt. Tai sudaro 10 metų, todėl neaišku, kodėl teismas nustatė būtent 4 mėnesių laikotarpį. Nei pajamų, nei turto, iš kurio atsakovas galėtų mokėti po 3 090 Lt į mėnesį, atsakovas neturi. Apeliantas atkreipė dėmesį į kasacinio teismo nustatytą 20 metų terminą sprendimui įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006).

9Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimo argumentai sutampa su argumentais, išdėstytais atsiliepime į atsakovo prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, todėl nebekartojami.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta.

11Dėl blogos turtinė padėties atsakovas (apeliantas) teismo prašė išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą 15 metų. Pirmosios instancijos teismas minėtą prašymą tenkino iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteistą 12 363,40 Lt sumą išdėstė 4 mėnesiams, skaičiuojant terminą nuo 2013-08-01 iki 2013-12-01. Atsakovas su šia teismo pozicija nesutiko ir pateikė atskirąjį skundą su prašymu sprendimo vykdymą išdėstyti 15 metų. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti skundžiamą nutartį taip, kaip to prašo apeliantas.

12Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas (CPK 284 straipsnio 1 dalis) reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimų vykdymo tvarkos, todėl galimas tik išimtiniais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl laikinai sunkios skolininko turtinės padėties ar kitų ypač svarbių aplinkybių. Skolininko turtinė padėtis turėtų būti išimtinai bloga, vien įprastai blogos materialinės padėties konstatavimas nesudaro pagrindo taikyti šį procesinį institutą. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai; turi būti išlaikyta abiejų šalių teisėtų interesų pusiausvyra, atsižvelgta į tai, ar, atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių. Kasacinis teismas, taikydamas CPK 284 straipsnį, yra nurodęs, kad vien turtinė padėtis negali lemti būtino sprendimo įvykdymo išdėstymo; teismas taip pat turi nustatyti ar, išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats teismo sprendimas ir nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Tokiu būdu klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-11-07 nutartis, priimta civilinėje byloje pagal skolininkės A. S. pareiškimą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo, bylos Nr. 3K-3-1113/2001; 2011-04-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad apeliantas yra bedarbis, o vienintelės jo pajamos yra socialinė pašalpa, kuri per 1 mėnesį sudaro 350 Lt (b. l. 115, 117). Tačiau į bylą nėra pateikta duomenų, kurie patvirtintų, jog apeliantas negali gauti darbo dėl sveikatos problemų ar kitų objektyvių priežasčių, pateisinančių nedarbą. Kaip minėta, teismo sprendimo įvykdymas gali būti išdėstomas tik išimtiniais atvejais, kai sprendimo iš karto negalima įvykdyti dėl laikinai sunkios skolininko (šiuo atveju apelianto) turtinės padėties. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės nepatvirtina to, jog apeliantas yra tik laikinai, pavyzdžiui, kelis mėnesius nedarbingas dėl objektyvių priežasčių (ligos ar pan.). Atskirojo skundo argumentas, kad net jei atsakovas įsidarbintų, jo galimos pajamos galėtų būti apie 1 000 Lt, iš kurių, atsižvelgiant į skolas kitiems kreditoriams, jis galėtų skirti apie 100 Lt, patvirtina apelianto pastangas pagerinti savo finansinę padėtį ir greičiau grąžinti skolas. Tačiau tai, jog apeliantas turi galimybę susirasti tik 1 000 Lt per mėnesį apmokamą darbą, negali paneigti ir pažeisti išieškotojo pagrindinio intereso, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu priteista skola būtų grąžinta (išieškoma). Jeigu apeliantas neturi galimybės skolos grąžinti iš karto po teismo sprendimo įsiteisėjimo, tokiu atveju skola per tam tikrą laiką yra išieškoma antstolio teisės aktų nustatyta tvarka iš apelianto turimų pajamų ir kito turto. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad sprendimo priteisti ieškovui iš atsakovo (apelianto) 12 363,40 Lt sumą įvykdymo išdėstymas 15 metų yra akivaizdžiai neprotingas, be to, tokiu atveju būtų iš esmės paneigtas minėtas teismo sprendimas ir pažeisti ieškovo, kurio naudai jis priimtas, lūkesčiai.

13Dėl atskirajame skunde cituojamos kasacinio teismo praktikos pažymėtina, kad teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007-10-24 nutarimas). Šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2009; kt.). Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde atkreipė dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-04-26 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006, kurioje kasacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo sąlygų, paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Dama“ 10 118 787,16 Lt skolą, nustatant jos mokėjimo tvarką: pirmuosius dešimt metų, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, grąžinti po 10 000 Lt per mėnesį; kitus dešimt metų – po 15 000 Lt per mėnesį; pasibaigus šiam terminui – likusią 7 118 787,16 Lt skolos dalį. Taigi nagrinėjamos ir minėtos bylos faktinės aplinkybės iš esmės nesutampa, todėl apelianto prašymas išdėstyti 12 363,40 Lt skolą ieškovui ir 1 500 Lt skolą trečiajam asmeniui 15 metų yra nepagrįstas. Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė ne 15 metų, o keturiems mėnesiams išdėstyti tik apelianto skolą ieškovui, tačiau atsižvelgiant į tai, kad skundžiama nutartimi apeliantas buvo įpareigotas mokėti ieškovui nuo 2013-08-01 iki 2013-12-01 po 3 090,85 Lt, o šios nutarties priėmimo ir paskelbimo data yra 2013-11-26, apeliantas įpareigotinas skolą mokėti ieškovui nuo 2013-12-01 iki 2014-04-01 po 3 090,85 Lt.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-26 nutartį palikti iš esmės nepakeistą nurodant, kad atsakovas A. Č. (duomenys neskelbtini) įpareigojamas ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ (į. k. 110051834) skolą mokėti nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. balandžio 1 d. po 3 090,85 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai