Byla e2-1314-407/2015
Dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo kredito unijos Taupkasė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-4684-619/2015 pagal minėto ieškovo ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MC Wealth Management“ dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42013 m. vasario 19 d. tarp ieškovo KU Taupkasė ir atsakovo UAB „MC Wealth Management” buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis (toliau – ir Sutartis), kuria šalys susitarė, kad atsakovas teiks ieškovui investavimo rekomendacijas, priims ir perduos ieškovo pavedimus dėl finansinių priemonių, teiks papildomas paslaugas. Ieškovo teigimu, atsakovas, vadovaudamasis Sutartimi, pareikalavo sumokėti itin didelį sėkmės mokestį. Pateiktu ieškiniu ieškovas prašė pripažinti Sutarties nuostatą dėl sėkmės mokesčio negaliojančia ir taikyti restituciją – grąžinti ieškovui jo sumokėtą 115 017,29 Eur sėkmės mokestį ir priteisti 7 581,69 Eur palūkanas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą. Prašymą grindė didele pareikšto ieškinio suma.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi ieškovo prašymo netenkino.

7Teismas nurodė, kad didelė ieškinio suma preziumuoja grėsmę būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, kadangi turi būti įvertinama, ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė. Teismas nurodė, kad ieškovas su ieškiniu nepateikė įrodymų, kad atsakovo finansinė padėtis yra bloga. Teismas pažymėjo, kad su ieškiniu nėra pateikta įrodymų ar bent tikėtinų duomenų apie atsakovo veiksmus, iš kurių galima būtų spręsti, kad atsakovas siekia apsunkinti galimą išieškojimą vykdant teismo sprendimą. Be to, teismas atsižvelgė ir į tai, kad neįsiteisėjusiu Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-1682-259/2015, atsakovui UAB „MC Wealth Management“ iš ieškovo KU Taupkasė priteistas sėkmės mokestis pagal šioje byloje ginčijamą Sutarties sąlygą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskirajame skunde ieškovas KU Taupkasė prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas nepagrįstai nevertino ir nepasisakė dėl atsakovo nesąžiningumo, todėl nepagrįstai sprendė, jog neegzistuoja grėsmė būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Atsakovo nesąžiningumą ieškovo atžvilgiu patvirtina ginčijama Sutarties nuostata, kuria atsakovas nustatė neprotingo dydžio ir sąžiningos verslo praktikos neatitinkantį sėkmės mokestį. Viešai skelbiama informacija patvirtina, kad FNTT atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimų nusikalstamų atsakovo vadovų veiksmų ieškovo atžvilgiu. Neskaidrius ir įstatymus pažeidžiančius atsakovo veiksmus patvirtina ir Lietuvos banko sprendimas panaikinti atsakovo veiklos licenciją. Lietuvos banko nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas tiek ieškovo, tiek kitų klientų atžvilgiu nuolat ir sistemingai veikė nesąžiningai, siekdamas išimtinai finansinės naudos sau pačiam, nuslėpdamas svarbias aplinkybes nuo savo klientų. Toks atsakovo nesąžiningas elgesys leidžia pagrįstai tikėtis nesąžiningo atsakovo elgesio ir ateityje, iškilus būtinybei vykdyti teismo sprendimą, todėl egzistuoja reali grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

112. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodydamas, kad nėra įrodymų apie blogą atsakovo finansinę padėtį. Spręsdamas dėl atsakovo turtinės padėties teismas neįvertino viešuose registruose esančių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį, kuri yra bloga. Atsakovas neturi nekilnojamojo turto, visą atsakovo turimo turtą sudaro trumpalaikis turtas, susidedantis iš per vienerius metus gautinų sumų, o kito balanse nurodyto turto vertės neužtektų teismo sprendimo įvykdymui. Atsakovas iki 2015 m. gegužės mėn. nepateikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų, kas leidžia spręsti, kad atsakovas slepia savo itin sunkią finansinę padėtį. Be to, atsakovo atžvilgiu yra taikomi turto areštai už bendrą 299 184,34 Eur sumą pagal kitose bylose atsakovui pareikštus ieškinius.

123. Teismas netinkamai vertino Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1682-259/2015, įrodomąją reikšmę. Šis sprendimas yra neįsiteisėjęs, todėl juo nustatytos aplinkybės apskritai negali būti vertinamos šioje byloje.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „MC Wealth Management“ prašo atmesti atskirąjį skundą. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais:

141. Atskirojo skundo teiginys, kad atsakovas gali imtis veiksmų, dėl kurių gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo vykdymas, grįstas tik prielaidomis. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad atsakovas, sužinojęs apie pareikštą ieškinį, sąmoningai siektų pabloginti savo finansinę padėtį. Priešingai, nuo ieškinio pateikimo praėjus mėnesiui laiko atsakovo turto masė nepasikeitė, atsakovas nesiėmė jokių veiksmų turimo turto masei sumažinti. Ieškovo pateikiamas straipsnis apie atliekamą ikiteisminį tyrimą yra neaktualus, kadangi minėtas straipsnis buvo atnaujintas ir jame pateikta patikslinta informacija, iš kurios matyti, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas ne dėl galimos atsakovo vadovų nusikalstamos veikos ieškovo atžvilgiu, o dėl ieškovo valdymo organų nusikalstamų veikų paties ieškovo atžvilgiu. Lietuvos banko priimto sprendimo panaikinti atsakovui išduotos licencijos teisėtumo klausimas yra sprendžiamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme, todėl ieškovo nurodoma aplinkybė apie panaikintą licenciją neturėtų būti vertinama kaip galinti padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

152. Skirtingai nei teigia ieškovas, atsakovas yra sėkmingai veikianti, stabilią veiklą vykdanti įmonė, per 2014 metus uždirbusi daugiau nei 3 mln. litų grynojo pelno.

163. Kauno apygardos teismo sprendimas paneigia ieškovo pareikšto ieškinio reikalavimų pagrįstumą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

20Šioje byloje teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė nenustatęs grėsmės būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Kaip minėta, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas grindė vien didele ieškinio suma. Atmesdamas šį ieškovo prašymą, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad didelė ieškinio suma preziumuoja grėsmę būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, tačiau konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovui ieškiniu pareikštų reikalavimų suma yra didelė.

21Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks teismo nutarties motyvavimas yra neteisingas, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovo turtą, todėl didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina nei pasunkina ar padaro neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas nevertina ir atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentų, kuriais įrodinėjama atsakovo finansinė padėtis, nes šie duomenys nėra reikšmingi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

22Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, kai yra duomenų, jog atsakovas ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar pan. Šiuo atveju ieškovas pateiktame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenurodė ir teismas nenustatė jokių aplinkybių, patvirtinančių galimą atsakovo nesąžiningumą, ar kitų aplinkybių, įrodančių, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymo galimybė sumažėtų. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama nutartimi teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

23Atskirojo skundo argumentai, kuriais įrodinėjamas atsakovo nesąžiningumas, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo nesąžiningumą ieškovo atžvilgiu patvirtina šioje byloje ginčijama Sutarties nuostata (kurioje, ieškovo teigimu, nustatytas nepagrįstai didelės sėkmės mokestis). Tai, ar yra pagrindas šią sąlygą pripažinti negaliojančia, bus sprendžiama nagrinėjant bylą iš esmės. Net jei būtų pagrindas pripažintų ginčijamą sąlygą negaliojančia, tai savaime nereiškia atsakovo veiksmų nesąžiningumo ir pagrindo preziumuoti atsakovo nesąžiningą elgesį bylos nagrinėjimo metu, pavyzdžiui, apsunkinant savo turtą ar jį perleidžiant. Ieškovo pateikti duomenys iš internetinių portalų, kuriais įrodinėjamas atsakovo nesąžiningumas, negali būti laikomi oficialiais ir objektyviais rašytiniais įrodymais (CPK 176, 185 str.). Be to, kaip matyti iš publikacijos portale Verslo žinios, joje keliama versija, kad šalių susitarimas gali būti tipinė pinigų išėmimo iš įmonės (KU Taupkasė) schema, kai pasirinktiems partneriams mokamos neproporcingai didelės sumos pinigų. Todėl minėtos publikacijos negali būti vertinamos kaip pagrindžiančios atsakovo nesąžiningumą ieškovo atžvilgiu, kaip įrodinėjama atskirajame skunde. Ieškovo pateikta publikacija apie tai, kad AB Lietuvos bankas panaikino atsakovui finansų patarėjo licenciją (šis AB Lietuvos banko sprendimas ginčijamas teisme), apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taip pat nesudaro pagrindo preziumuoti, kad atsakovas perleis savo turtą ar kitaip vengs šioje byloje priimto galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

24Kiti atskirajame skunde pateikiami argumentai neturi esminės reikšmės, todėl teismas dėl jų nepasisako. Remiantis išdėstytu, skundžiama nutartis paliekama nepakeista, o skundas atmetamas.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2013 m. vasario 19 d. tarp ieškovo KU Taupkasė ir atsakovo UAB „MC Wealth... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi ieškovo prašymo... 7. Teismas nurodė, kad didelė ieškinio suma preziumuoja grėsmę būsimo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskirajame skunde ieškovas KU Taupkasė prašo panaikinti skundžiamą... 10. 1. Teismas nepagrįstai nevertino ir nepasisakė dėl atsakovo nesąžiningumo,... 11. 2. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 12. 3. Teismas netinkamai vertino Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 30 d.... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „MC Wealth Management“... 14. 1. Atskirojo skundo teiginys, kad atsakovas gali imtis veiksmų, dėl kurių... 15. 2. Skirtingai nei teigia ieškovas, atsakovas yra sėkmingai veikianti,... 16. 3. Kauno apygardos teismo sprendimas paneigia ieškovo pareikšto ieškinio... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 20. Šioje byloje teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 21. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks teismo nutarties motyvavimas... 22. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, kai yra duomenų, jog... 23. Atskirojo skundo argumentai, kuriais įrodinėjamas atsakovo nesąžiningumas,... 24. Kiti atskirajame skunde pateikiami argumentai neturi esminės reikšmės,... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 26. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą....