Byla 2-17685-433/2018
Dėl nuostolių atlyginimo regreso teise

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo atstovei A. Š., atsakovei I. M., atsakovės atstovui advokatui G. V., trečiojo asmens atstovei S. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovei I. M., trečiajam asmeniui AB „Lietuvos draudimas“ dėl nuostolių atlyginimo regreso teise,

Nustatė

3ieškovas nurodo, kad 2016-10-08 ( - ), dėl atsakovės, vairavusios jai priklausančią transporto priemonę ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini), kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) Kadangi minėto eismo įvykio metu transporto priemonė ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, AB „Lietuvos draudimas“, veikdama ieškovo vardu, atsižvelgdama į nukentėjusiojo asmens prašymą bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis, nustatė eismo įvykio metu padarytos žalos dydį ir atlygino ją, išmokėdama 5570,94 Eur dydžio draudimo išmoką. Ieškovas, vykdydamas Paslaugų teikimo sutarties Nr. 1 2.1.3. p. nuostatas, kompensavo AB „Lietuvos draudimas“ išmokėtą 5570,94 Eur draudimo išmoką. Ieškovas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme įtvirtintą teisę reikalauti, kad dėl padarytos žalos išmokėtą sumą grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, raštu kreipėsi į atsakovę, reikalaudamas grąžinti išmokėtą draudimo išmoką. Atsakovė iki šiol negrąžino reikalaujamos sumos ir šiuo metu yra skolinga ieškovui 5570,94 Eur. Prašo priteisti iš atsakovės 5570,94 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė I. M. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ji savo transporto priemonę ( - ), valstybinis Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - ), 2016-01-30 apdraudė civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu AB „Lietuvos draudimas", Visagino skyriuje. Transporto priemonių draudimu KASKO transporto priemonę ( - ) apdraudė 2016-02-13 (pagal Transporto priemonių draudimo taisykles Nr. 021 (2015-10-27 redakciją galiojančią nuo 2015-11-15)). Su ja bendravusi AB „Lietuvos draudimas" Visagino miesto skyriaus vadybininkė bei 2016-01-30 sudariusi civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, tuo pat metu sudarė ir tiesioginio debeto sutartį, t. y. dėl e. sąskaitų apmokėjimo automatiniu kredito pavedimu. Sudarius minėtas sutartis su AB „Lietuvos draudimas“, Visagino miesto skyriaus vadybininkė jai nurodė, kad ji turėtų nuvykti į banką ir dar kartą pildomai su banku sudaryti tiesioginio debeto sutartį, t. y. dėl e. sąskaitų apmokėjimo automatiniu kredito būdu. Ji, vykdydama AB „Lietuvos draudimas" vadybininkės nurodymą, nuvyko į Nordea banko skyrių Vilniuje, kuriame pakartotinai sudarė tiesioginio debeto sutartį dėl e. sąskaitų apmokėjimo automatiniu kredito pavedimu būdu. Pasirašiusi sutartį su Nordea banku dėl e. sąskaitų apmokėjimo automatiniu kredito pavedimu būdu, ji 2016-02-13 nuvyko į AB „Lietuvos draudimas“ Vilniaus skyrių ir sudarė Kasko draudimą (poliso Nr. 363081401). Draudimo atstovas mokėjimus išdėstė dalimis, tuomet dar tartą buvo sudaryta tiesioginio debeto sutartis, t. y. automatiniu apmokėjimo būdu. Pažymi, kad priede prie Kasko draudimo liudijimo serija LD Nr. 104949388, TIA Nr. 363081401 buvo nurodyta, kad Kliento patogumui rekomenduojama rinktis e. sąskaitos automatinio apmokėjimo būdą, kurį ji ir pasirinko. Sutartyje buvo nurodyta, kad sąskaitos apmokėjimui į Kliento pasirinktą banką bus pateikiamos prieš 7 dienas iki priede nurodyto mokėjimo termino, įmokos nuskaitymas vykdomas per 3 dienas nuo sąskaitos pateikimo. Kadangi ji buvo pasirinkusi e. sąskaitos automatinio apmokėjimo būdą ir pasirašiusi būtinas transporto priemonių draudimo sutartis, todėl dėl kasmėnesinių įmokų nurašymo nuo jos banko sąskaitos už apdraustą transporto priemonę sumokėjimo nekontroliavo, nes buvo įsitikinusi, jog pasirašytos draudimo sutartys ir e. sąskaitos tiesioginio debeto sutartis jai garantuoja draudiminės įmokos, numatytos draudimo sutartyje, automatinį nurašymą nuo jos banko sąskaitos. Pinigų sumokėti draudimo įmokai jos banko sąskaitoje visuomet būdavo. 2016-10-08 patekusi į eismo įvykį, ji, nepraleisdama Draudimo sutartyje numatytų terminų, dėl autoįvykio kreipėsi į AB „Lietuvos draudimas“, su kuria buvo sudariusi transporto priemonės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir Kasko draudimo sutartis. Ji gavo iš AB „Lietuvos draudimas“ atstovo atsakymą, jog su ja nėra sudarytų draudimo sutarčių (polisų), todėl žala negali būti atlyginama. Ji, nesuprasdama susiklosčiusios situacijos, pradėjo aiškintis su AB „Lietuvos draudimas“ atstovais, dėl kokių priežasčių su ja nėra sudarytų draudimo sutarčių (polisų). Ji draudimo atstovams pateikė visas sudarytas Transporto priemonių draudimo sutartis. Taip pat ji draudimo atstovams teikė visas reikalaujamas sutartis. Jai buvo paaiškinta, jog jos sudaryta draudimo sutartis yra nutraukta, nes laiku nebuvo sumokėtos draudimo įmokos. Ji, siekdama išsiaiškinti, dėl kieno kaltės susiklostė analizuojama situacija, pakartotinai kreipėsi į AB „Lietuvos draudimas“ atsakingus atstovus, kuriems vėl pateikė visus įrodymus, t. y. 2016-02-13 transporto priemonių audimo sutartį TIA Nr. 363081401, 2016-10-11 įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo sutartį LT/AEC 5873994 bei tiesioginio debeto mokėjimo sutartį, t. y. kurios paskirtis ir buvo atlikti e. sąskaitos automatinį apmokėjimą (nuskaičiuoti reikiamą draudiminės įmokos sumą nuo atsakovės banko sąskaitos). AB „Lietuvos radimas“ atstovai jai pažadėjo išsiaiškinti susidariusią situaciją bei nedelsiant ją informuoti, kaip/kokiu būdu bus toliau sprendžiamas kilęs nesusipratimas, tačiau jokių veiksmų nesiėmė. Kaip vėliau paaiškėjo, AB „Lietuvos draudimas“ atstovai išsprendė jos susiklosčiusią situaciją paprasčiausiu būdu, t. y. perdavė bylą ieškovui - Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui. Akivaizdu, kad nagrinėjimu atveju jos kaltės dėl netinkamo draudiminių įmokų sumokėjimo nėra, kadangi ji, kaip silpnesnioji sutarties šalis, atliko jai visus pavestus nurodymus ir privalomus veiksmus.

5Trečiasis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ pateiktame atsiliepime nurodo, kad su ieškiniu sutinka. Nurodo, kad 2016-10-08 apie 12.00 val. ( - ), dėl atsakovės, vairavusios jai priklausančią transporto priemonę ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini), kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) Kadangi minėto eismo įvykio metu atsakovės transporto priemonė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, AB „Lietuvos draudimas“, pagal sutartį su Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuru, veikdama biuro vardu, atsižvelgdama į nukentėjusiojo asmens prašymą bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis, administravo žalos bylą Nr. 1771349/983238, sprendė visus žalos suderinimo klausimus, nustatė eismo įvykio metu padarytos žalos dydį ir atlygino ją, išmokėdama 5570,94 Eur draudimo išmoką. Atitinkamai ši suma išieškotina iš atsakovės. Atsakovė nesutinka su faktu, kad įvykio dieną jos vairuota transporto priemonė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir teigia, kad tokia draudimo sutartis buvo sudaryta su AB „Lietuvos draudimas“. AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovė buvo sudarę Standartinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 362835461. Sutartis buvo sudaryta laikotarpiui nuo 2016-01-30 iki 2017-01-29, nustatytas mokėjimas kas 2 mėnesius, tačiau atsakovė nemokėjo draudimo įmokų. Laikotarpio nuo 2016-01-30 iki 2016-03-29 skola su atidėjimu nuo 2016-02-06, buvo apmokėta kortele 2016-02-01. 2016-03-24 atsakovei išsiųsta elektroninė sąskaita dėl apmokėjimo už laikotarpį nuo 2016-03-30 iki 2016-05-29. Tačiau ši sąskaita liko neapmokėta. 2016-04-09 registruotu paštu atsakovei buvo išsiustas priminimas dėl skolos apmokėjimo. 2016-05-12 polisas nutrūko dėl skolos. 2016-05-20 atsakovei išsiųstas Draudimo liudijimo nutraukimo aktas, kuriame nurodyta, jog „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu, iki draudimo sutarties nutraukimo (pasibaigimo) dienos (t. y. iki 2016-05-12) AB „Lietuvos draudimas“ teikė Jums draudimo paslaugas, už kurias, mūsų duomenimis, Jūs mums esate neatsiskaitę“. Laikotarpiu nuo 2016-03-30 iki 2016-05-11 susidariusi skola buvo apmokėta kortele 2016-06-09. Akivaizdu, jog eismo įvykio metu atsakovės transporto priemonė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, galiojančios draudimo sutarties nebuvo.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Papildomai nurodė, kad sutinkamai su Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu (toliau – TPVCAPDĮ), imperatyvi pareiga apdrausti registruotas transporto priemones numatyta įregistruotų transporto priemonių savininkams, šiuo atveju ieškovei I. M.. Įvykio metu, t. y. 2016-10-08, atsakovės su AB „Lietuvos draudimas“ sudaryta valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis jau buvo nutraukta nuo 2016-05-12, o galiojančios valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties atsakovė neturi, todėl privalo atlyginti ieškovui nuostolius.

7Atsakovė ir jos atstovas prašė ieškinį atmesti. Iš esmės pakartojo atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes.

8Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo atsiliepime išdėstytas aplinkybes.

9Ieškinys tenkintinas.

10Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2016-10-08 apie 12.00 val. ( - ), dėl atsakovės I. M., vairavusios jai nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini), kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) Šią aplinkybę patvirtina teismui pateikta 2016-10-08 Eismo įvykio deklaracija (b. l. 3-4). Ginčo dėl šių aplinkybių tarp šalių nėra. Nustatyta, kad atsakovė I. M. transporto priemonė eismo įvykio metu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausta nebuvo (b. l 68). Trečiasis asmuo AB „Lietuvos draudimas“, veikdamas ieškovo vardu ir vykdydamas 2002-03-29 paslaugų teikimo sutarties Nr. 1 nuostatas (b. l. 8-14), atlygino transporto priemonės ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini), padarytą žalą. Dėl transporto priemonės KIA ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) apgadinimų išmokėjo 5 247,60 Eur dydžio draudimo išmoką (b. l. 46, 47). Ieškovas kompensavo AB „Lietuvos draudimas“ išmokėtą draudimo išmoką (b. l. 48). 2017-03-07, 2017-09-13, 2017-11-29 ieškovas siuntė atsakovei I. M. pretenzijas dėl 5570,94 Eur sumokėjimo visais žinomais (gyvenamosios vietos ir darbovietės) adresais (b. l. 49, 50, 51) Taip pat nustatyta, kad tarp atsakovės I. M. ir AB „Lietuvos Draudimas“ 2016-01-30 buvo sudaryta ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) Įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 03/362835461 (toliau - Sutartis) (b. l. 79-80). Sutarties 1.2. punkte nurodyta, kad sutartis įsigalioja 2016 m. sausio 30 d. 14:19 val. ir galioja iki 2017 m. sausio 29 d. 24:00 val. Sutarties 1.3.2. punkte nustatyta, kad draudimo įmoka (136,46 Eur) mokama kas du mėnesius iki mėnesio, kuria įmoka turi būti sumokėta 30 d. Pagal Sutarties sąlygas pirma įmoka sumokama iki 2016-01-30, antra – iki 2016-03-30, trečia – iki 2016-05-30 ir t. t. Pirma įmoka buvo atsakovės sumokėta banko kortele 2016-02-01. Trečiojo asmens AB „Lietuvos draudimas“ 2016-04-09 atsakovei buvo išsiųstas panešimas dėl nesumokėtos/negautos draudimo įmokos (eilinės įmokos suma už draudimo apsaugos laikotarpį nuo 2016-03-30 iki 2016-05-29) adresu ( - ) (b. l. 82-83). Trečiasis asmuo AB „Lietuvos Draudimas“ 2016-05-20 išsiuntė atsakovei tos pačios dienos Draudimo liudijimo DS106-DL15/3 LD 104883106 nutraukimo aktą, kuriame nurodoma, kad Sutartis Nr. 362835461 nutraukta nuo 2016-05-12 išsiųsta atsakovei adresu ( - ) (b. l. 84). Sekanti įmoka pagal Sutartį atsakovės sumokėta banko kortele tik 2016-06-09. Iš atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė I. M. ir AB Luminor Bank 2016-04-26 sudarė Sutartį Nr. ESTO-20160426239888 Dėl e. sąskaitų apmokėjimo automatiniu kredito pervedimu (b. l. 103).

11Teismas nepasisako dėl tarp atsakovės I. M. ir AB „Lietuvos draudimas“ 2016-02-13 sudarytos transporto priemonės ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini), kitos draudimo sutarties (KASKO), nes nagrinėjamai bylai ši sutartis teisinės reikšmės neturi (b. l. 98).

12Ginčo dėl nuostolių dydžio tarp šalių nėra. Byloje tarp šalių kilo ginčas ar įvykio metu, t. y. 2016-10-08, galiojo tarp atsakovės I. M. ir AB „Lietuvos Draudimas“ 2016-01-30 buvo sudaryta ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) Įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 03/362835461 (toliau - Sutartis).

13Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatų aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad transporto priemonių, skirtų važiuoti žeme, taip pat mopedų, priekabų ir puspriekabių, išskyrus bėgines transporto priemones, valdytojų civilinės atsakomybės draudimas reglamentuojamas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (toliau – TPVCARDĮ). Šio įstatymo tikslas – nustatyti pirmiau išvardytų transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos funkcionavimo teisinius pagrindus ir principus (TPVCARDĮ 1 straipsnio 1 dalis). Vienas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo bruožų yra jo privalomumas. Šiuo draudimu siekiama užtikrinti tiek nukentėjusiųjų nuo transporto priemonių, tiek asmenų, naudojančių jas, turtines teises ir interesus. Aiškinant įstatymo normas, reglamentuojančias sausumos transporto priemonių draudimą, būtina atsižvelgti į tai, kad naudojamos transporto priemonės yra didesnio pavojaus šaltinis aplinkiniams (CK 6.270 straipsnis). Transporto priemonės, kaip didesnio pavojaus šaltinis aplinkiniams, lemia jos valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir atitinkamus reikalavimus jas eksploatuojant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-300/2010).

14Privalomai draudžiama kiekviena privaloma registruoti motorinė transporto priemonė, skirta važiuoti žeme, taip pat mopedai, priekabos ir puspriekabės, išskyrus bėgines transporto priemones. TPVCARDĮ 1 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta ir išimčių, kai transporto priemonės gali būti nedraudžiamos. Pagal TPVCARDĮ įtvirtintą teisinį reglamentavimą tuo atveju, kai žala padaroma neapdrausta transporto priemone, draudimo išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims išmoka Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (TPVCARDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Naudojama transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota (TPVCARDĮ 4 straipsnio 1 dalis). Pagal TPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 dalį, pareiga sudaryti draudimo sutartį yra nustatyta savininkui. Jeigu transporto priemonė naudojama asmens, kuris transporto priemonę naudoja pagal lizingo (finansinės nuomos), išperkamosios nuomos ar kitą panašaus pobūdžio sutartį, už draudimo sutarties sudarymą yra atsakingas šis asmuo (TPVCARDĮ 4 straipsnio 2 dalis).

15TPVCARDĮ 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Biuras turi teisę reikalauti, jog atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Šioje normoje nustatyta maksimali transporto priemonės savininko ar valdytojo atsakomybė Biurui tuo atveju, kai šis sumoka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Biuras, pareiškęs reikalavimą kaltam dėl eismo įvykio asmeniui, kuris padarė žalos, valdydamas neapdraustą transporto priemonę, ir negavęs visos išmokėtos išmokos grąžinimo, turi teisę pareikšti reikalavimą asmeniui, neįvykdžiusiam pareigos sudaryti draudimo sutartį. Išplėstinė teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad Įstatyme suteikta Biurui teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.

16Teismas taip pat pažymi, jog įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis.

17Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; etc.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, teismas sprendžia apie tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą įvertinęs įrodymų visumą. Dėl to teismas konstatuoja juridiškai reikšmingų byloje nustatytinų faktų buvimą tik tuomet, kai byloje pakanka įrodymų faktui nustatyti. Įrodymų pakankamumas reiškia, kad faktas gali būti pripažintas įrodytu, jei esantys įrodymai leidžia teismui įsitikinti ir daryti išvadą, kad faktas yra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2008; 2008 m. vasario 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2008; etc.). Priešingu atveju tos įrodinėtinos aplinkybės, kurioms nustatyti nepakanka įrodymų, tėra prielaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011; etc.).

18Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad CK nuostatose įtvirtinta bendro pobūdžio pareiga visiems asmenims elgtis atidžiai ir rūpestingai, kad savo veiksmais ar neveikimu nepažeistų kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų ir nepadarytų žalos; už neteisėtus veiksmus ar neveikimą, inter alia (tarp kitko, be kita ko) pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai nesilaikymą, numatyti tam tikri teisiniai padariniai – civilinės atsakomybės taikymas.

19Iš aukščiau išdėstyto teismas daro išvadą, kad tarp AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovės I. M. sudarytos Sutarties nutraukimą lėmė pačios atsakovės neatidumas bei nerūpestingumas. Teismas atkreipia dėmesį, kad nors atsakovė tvirtina, jog būtent dėl AB Luminor Bankas darbuotojų kaltės nebuvo laiku iš jos sąskaitos pervedamos lėšos trečiajam asmeniui AB „Lietuvos draudimas“ pagal sudarytos Sutarties sąlygas, tačiau konstatuoja, kad šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų teismui nepateikta (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad kaip nustatyta byloje iš atsakovės teismui pateiktų rašytinių įrodymų, atsakovė I. M. ir AB Luminor Bank 2016-04-26 sudarė Sutartį Nr. ESTO-20160426239888 Dėl e. sąskaitų apmokėjimo automatiniu kredito pervedimu, pagal kurią lėšos iš jos sąskaitos pagal pateikiamas e. sąskaitas turėjo būti pervedamos trečiajam asmeniui AB „Lietuvos draudimas“, nors antra įmoką pagal tarp atsakovės ir AB „Lietuvos draudimas“ sudarytos Sutarties sąlygas turėjo būti sumokėta draudimo bendrovei iki 2016-03-30, t. y. sutartis su banku dėl e. sąskaitų apmokėjimo automatiniu kredito pervedimu buvo sudaryta jau esant įsiskolinimui pagal sudarytą Sutartį. Iš pačios atsakovės paaiškinimu nustatyta, kad jai buvo žinoma, jog yra iškilusios problemos dėl atsiskaitymo automatiniais kredito pervedimais, nes kaip aiškino pati atsakovė ji buvo susisiekusi su banko darbuotojais ir banko darbuotojai žadėjo jai išspręsti iškilusias problemas. Byloje taip pat nustatyta, kad antras mokėjimas pagal Sutartį (nors Sutartis ir buvo jau nutrukusi) atsakovės buvo atliktas tik 2016-06-09 banko kortele. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad iš visos bylos medžiagos matyti, kad skirtinguose dokumentuose atsakovė nurodydavo vis kitą gyvenamosios vietos adresą, ir tokių žinomų jos gyvenamosios vietos ir darbovietės adresų yra daug, dėl ko irgi galėjo kilti problemų dėl bendradarbiavimo. Teismui nepateikta jokių įrodymų, kad tarp jos ir trečiojo asmens AB „Lietuvos draudimas“ sudarytos Sutarties nutraukimas buvo pripažintas neteisėtu ir negaliojančiu (178 straipsnis).

20Taigi, atsižvelgiant į faktines byloje nustatytas aplinkybes, kad eismo įvykio metu nebuvo galiojančios transporto priemonės ( - ), valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini), civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; taip pat kad ir atsakovė I. M. pareigos apdrausti transporto priemonę nebuvo įvykdžiusi; ir, kad, kaip minėta, esant tokiai jos pareigai įtvirtintai TPVCARDĮ, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 570,94 Eur nuostolių atlyginimo yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (TPVCARDĮ 23 straipsnio 1 dalis, CK 6.280 straipsnis, 6.1015 straipsnis).

21CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (5 570,94 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018-04-20, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinas sumokėtas žyminis mokestis – 130,33 Eur (b. l. 54).

23Ieškinį patenkinus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteisiamos.

24Valstybė patyrė 19,52 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011 m. lapkričio 11 d.) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 EUR, todėl atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, priteisiamos iš atsakovės I. M. (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

25Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260-270 straipsniais,

Nutarė

27ieškinį patenkinti.

28Priteisti iš atsakovės I. M., a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, juridinio asmens kodas 125709291, 5 570,94 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt eurų 94 ct) nuostolių atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą (5 570,94 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-04-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 167,00 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai) žyminį mokestį.

29Priteisti iš atsakovės I. M., a. k. (duomenys neskelbtini) valstybei 19,52 Eur (devyniolika eurų 52 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

30Atsakovei išaiškinti, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas privaloma sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188728721) pajamų surenkamąsias sąskaitas: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

31Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo... 3. ieškovas nurodo, kad 2016-10-08 ( - ), dėl atsakovės, vairavusios jai... 4. Atsakovė I. M. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu... 5. Trečiasis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ pateiktame atsiliepime nurodo, kad... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 7. Atsakovė ir jos atstovas prašė ieškinį atmesti. Iš esmės pakartojo... 8. Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2016-10-08... 11. Teismas nepasisako dėl tarp atsakovės I. M. ir AB „Lietuvos draudimas“... 12. Ginčo dėl nuostolių dydžio tarp šalių nėra. Byloje tarp šalių kilo... 13. Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 14. Privalomai draudžiama kiekviena privaloma registruoti motorinė transporto... 15. TPVCARDĮ 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Biuras turi teisę reikalauti,... 16. Teismas taip pat pažymi, jog įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas,... 17. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių... 18. Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad CK nuostatose įtvirtinta bendro... 19. Iš aukščiau išdėstyto teismas daro išvadą, kad tarp AB „Lietuvos... 20. Taigi, atsižvelgiant į faktines byloje nustatytas aplinkybes, kad eismo... 21. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 22. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinas... 23. Ieškinį patenkinus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo... 24. Valstybė patyrė 19,52 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 25. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260-270... 27. ieškinį patenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovės I. M., a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovui Lietuvos... 29. Priteisti iš atsakovės I. M., a. k. (duomenys neskelbtini) valstybei 19,52... 30. Atsakovei išaiškinti, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi... 31. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...