Byla 2A-515-196/2015
Dėl nuostolių atlyginimo ir bazinių bei centrinės stočių iškeldinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Tamošiūnienės ir

2Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Balsių valda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-5473-392/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Balsių valda“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „TeleTower“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Omnitel“, uždarajai akcinei bendrovei „Tele2“ dėl nuostolių atlyginimo ir bazinių bei centrinės stočių iškeldinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė UAB „Balsių valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:

61. Priteisti iš atsakovės UAB „TeleTower“ ieškovės UAB „Balsių valda“ naudai 66 550 Lt nuostolių bei 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72. Iškeldinti žemės sklype, unikalus Nr. 0101-0115-0038, adresu (duomenys neskelbtini), atsakovės UAB ,,Tele2“ 2011-01-11 užregistruotą GSM 900 tinklo bazinę stotį, 2011-08-31 užregistruotą UMTS/IMT-2000 tinklo bazinę stotį, atsakovės UAB ,,Omnitel“ 2004-08-25 užregistruotą GSM 900 tinklo bazinę stotį, 2006-10-20 užregistruotą GSM 1800 tinklo bazinę stotį, 2007-07-16 užregistruotą UMTS/IMT-2000 tinklo bazinę stotį.

83. Nustatyti atsakovėms UAB ,,Tele2“, UAB ,,Omnitel“ terminą, kad sprendimo dalis dėl stočių iškeldinimo turi būti įvykdyta per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, skirti kiekvienai atsakovei po 50 000 Lt baudą už kiekvienos stoties neiškeldinimą, jeigu jos per nustatytą terminą neįvykdys teismo sprendimo.

9Ieškinyje nurodė, kad UAB ,,Bitė GSM“ ir tuo metu buvę žemės sklypo savininkės V. Š. bei Ž. M.-Č. 2004 m. gegužės mėn. 24 d. sudarė žemės sklypo dalies nuomos sutartį, kuria išnuomojo UAB ,,Bitė GSM“ 975/58000 dalis joms priklausančio žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini). UAB „Bitė GSM“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Bitė Lietuva“, kuri buvo reorganizuota ir nuo 2009-11-02 nuomininko UAB „Bitė GSM“ teises ir pareigas pagal nurodytą nuomos sutartį perėmė naujai įregistruotas juridinis asmuo – UAB „TeleTower“. V. Š. ir Ž. M.-Č. 2008-01-11 pirkimo-pardavimo sutartimi joms nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą pardavė UAB ,,Balsių valda“. Iki sudarant nuomos sutartį, V. Š. bei Ž. M.-Č. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalyje jau buvo įrengta ir eksploatuojama nuomininkei UAB „Bite GSM“ priklausanti GSM 900 tinklo bazinė stotis, tačiau žemės sklypo dalis neatidalinta, paskirtis nepakeista. 2004-05-24 buvo sudaryta žemės sklypo dalies nuomos sutartis, kuria savininkės suteikė teisę UAB „Bitė GSM“ eksploatuoti jų sklype esančią bazinę stotį. Nuomos sutarties VI dalies 2 punkte buvo apibrėžta žemės naudojimo sąlyga: Žemės sklypas išnuomojamas nuomininko mobilaus ryšio bazinės stoties statybai ir eksploatacijai. Nuomos sutarties VII dalies 3 punkte nustatyta, kad nuomininkas be nuomotojų sutikimo neturi teisės statyti kitus statinius ir įrenginius, išskyrus minėtą stiebą ir konteinerius su telekomunikacine įranga. Nuomos sutarties IV dalies 1 punktu nustatyta, kad žemės sklypo dalis išnuomojama 15 metų, tos pačios nuomos sutarties dalies 6 punkte nustatyta, kad žemės sklypas išnuomojamas be teisės subnuomoti. Šalys susitarė dėl žemės sklypo dalies nuomos UAB „Bitė GSM“ priklausančiai GSM 900 tinklo bazinei stočiai eksploatuoti, kuri buvo žemės sklype nuomos sutarties sudarymo metu. Už tai, kad UAB „Bitė GSM“ naudojosi žemės sklypo dalimi ir joje eksploatavo pastatytą bazinę stotį iki nuomos sutarties sudarymo, nuomininkas – UAB „Bitė GSM“ nuomos sutartimi įsipareigojo sumokėti vienkartinį 17 110 Lt mokestį. Taip pat nuomos sutarties nuostatomis buvo susitarta, kad nuomininkas nuomos mokestį už pirmųjų penkerių metų nuomos laikotarpį nuo nuomos sutarties sudarymo iki 2009-05-19, kuris sudaro 70 800 Lt (po 35 400 Lt kiekvienai nuomotojai), įsipareigoja sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo nuomos sutarties pasirašymo. Už likusį nuomos laikotarpį buvo susitarta mokėti kas metai už einamąjį laikotarpį iki kovo pirmos dienos. Susitarta, kad nuomos mokestis mokamas į T. Š. sąskaitą. Nuomininkas UAB ,,Bitė GSM“ įsipareigojimo nuo 2009-05-19 mokėti nuomos mokestį kas metai už einamąjį laikotarpį nevykdė. Iš karto po to, kai žemės sklypas buvo parduotas UAB „Balsių valda“, apie tai raštišku pranešimu buvo informuotas nuomininkas UAB ,,Bitė Lietuva“, su šiuo pranešimu buvo pateiktas UAB ,,Balsių valda‘ prašymas mokestį už nuomą toliau mokėti į sutartyje nurodytą T. Š. sąskaitą. Tačiau nuomininkas nuomos mokesčio nemokėjo sutartyje nustatyta tvarka bei pažeidė ir kitas sutarties sąlygas. 2012 m. rugsėjo mėnesį sklypo savininkė ieškovė UAB „Balsių valda“ sužinojo, kad po nuomos sutarties sudarymo nuomojamoje žemės sklypo dalyje buvo įregistruotos bazinės stotys, nepriklausančios nuomininkui. Nei pradinės žemės sklypo savininkės, nei ieškovė UAB „Balsių valda“ jokių sutikimų ar leidimų įrengti ir eksploatuoti ginčo sklype kitas bazines ar centrines stotis, negu buvo žemės sklype 2004-05-24 sudarant nuomos sutartį, niekam nėra davę. 2009 metų gegužės mėnesį su UAB ,,Balsių valda“ direktoriumi T. Š. buvo susitikę UAB ,,TeleTower“ atstovai ir reikalavo pasirašyti naują nuomos sutarties variantą, kadangi, kaip teigė atstovai, UAB ,,TeleTower“ nori mobilaus ryšio stiebe leisti įsirengti bazines stotis ir kitiems judriojo ryšio operatoriams. UAB ,,Balsių valda“ su UAB ,,TeleTower“ reikalavimais nesutiko, nes 2004-05-24 pasirašyta žemės sklypo dalies nuomos sutarties VI skyriaus 2 punkte vienareikšmiškai buvo suderėta, kad žemės sklypas išnuomojamas nuomininko mobilaus ryšio bazinės stoties statybai ir eksploatacijai. Nuomos sutarties V dalies 1 punktas nustato, kad nuomos sutartį nuomotojai gali nutraukti prieš terminą, kai nuomininkas naudojasi žemės sklypu ne pagal sutartį ar žemės sklypo paskirtį, kai nuomininkas nemoka nuomos mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad UAB ,,TeleTower“ pažeidė nuomos sutarties sąlygas (naudojasi žemės sklypo dalimi ne pagal sutartį ir nemoka nuomos mokesčio), vadovaujantis sutarties V dalies 1 punktu UAB „TeleTower“ buvo įspėta, kad 2004-05-24 žemės sklypo dalies nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą. UAB „TeleTower“ 2013-02-22 į Vilniaus rajono 3-ojo notaro biuro notaro depozitinę sąskaitą įnešė 56 640 Lt, įvykdant įsipareigojimą/prievolę, numatytą 2004-05-24 nuomos sutartyje, ir prašė notarą šią pinigų sumą perduoti UAB ,,Balsių valda“. Notaro reikalavimu UAB „Balsių valda“ išrašė sąskaitą-faktūrą Nr. BV2013-1, pagal kurią į UAB „Balsių valda“ atsikaitomąją sąskaitą banke buvo pervesta 56 640 Lt suma. Pagal V. Š. ir Ž. M.-Č. sudarytos nuomos sutarties su UAB „Bitė GSM“ sąlygas nuomininkui nesuteikta teisė be nuomotojų sutikimo talpinti ir eksploatuoti kitas nuomininko bazines stotis, taip pat ne nuomininko (kitų mobiliojo ryšio operatorių) bazines ir centrines stotis nei šio ginčo žemės sklype, nei ant jame esančio stiebo, nes žemės sklypo dalis išnuomota tik nuomininko bazinei stočiai eksploatuoti ir be nuomotojo sutikimo nuomininkui uždrausta statyti kitus statinius ir įrengimus, išskyrus stiebą ir konteinerius su telekomunikacine įranga, kurie buvo nuomos sutarties sudarymo metu. 2009 metais įkurta UAB ,,TeleTower“ negalėjo perimti daugiau nuomininko teisių, nei buvo numatyta 2004-05-24 sudarytoje žemės sklypo dalies nuomos sutartyje. Atsakovė po nuomos sutarties sudarymo ginčo sklype be nuomotojo sutikimo leido eksploatuoti ne nuomininko bazines ir centrinę stotis pažeidžiant nuomos sutarties sąlygas, todėl privalo atlyginti dėl šio nuomos sutarties pažeidimo ieškovės patirtus nuostolius, o nuomos sutarties pažeidimai nedelsiant turi būti pašalinti – atsakovių UAB „Omnitel“ ir „UAB „Tele 2“ bazinės stotys nedelsiant turi būti iškeldintos. Pagal atsakovės UAB ,,TeleTower“ pateiktą 2004-06-01 Mobiliojo ryšio objektų nuomos bendrąją sutartį „Dėl vietos įrangai montuoti, teritorijose, stiebuose, bokštuose ir patalpose“, sudarytą su atsakovu UAB „Omnitel“ ir jos 2006-12-12 priedą bei vėliau sudarytą 2010-06-01 įrangos talpinimo paslaugų sutartį Nr. IL-6322-1927 bei jos priedą matyti, kad UAB „Bitė GSM“ ir UAB „TeleTower“ nuomoja atsakovui UAB „Omnitel“ stiebinę dalį ir vietą konteineriui, taip pat suteikusi teisę įsivesti elektros įvadą. Be to, pateiktų sutarčių nuostatomis suteikta teisė atsakovui UAB „Omnitel“ naudotis žemės sklypu – patekti į nuomojamą objektą, prieiti prie savo įrangos bet kuriuo metu, suteikta teisė atlikti darbus prie stiebų ir bokštų. Sutarčių prieduose nustatyta objekto nuomos kaina – 1000 Lt be PVM per mėnesį. Nuomos terminas – iki 2017-01-02. Pagal atsakovės pateiktą 2010-05-17 statinių (patalpų) nuomos bendrąją sutartį, sudarytą su UAB „Tele 2“ bei jos 2010-08-30, 2013-07-01 ir 2013-08-01 priedus matyti, kad atsakovė UAB „TeleTower“ leido ant ieškovės žemės sklype esančio stiebo, taip pat konteineryje įrengti atsakovei UAB „Tele 2“ antenas, kabelius, įvadus. Šioje sutartyje atsakovei UAB „Tele2“ suteikta teisė naudotis žemės sklypu – patekti į nuomojamą objektą, prieiti prie savo įrangos bet kuriuo metu, suteikta teisė atlikti darbus stiebuose ir bokštuose. Remiantis pateiktais sutarčių priedais, nuomos kaina už laikotarpį nuo 2010-09-09 iki 2013-07-01 buvo 2738,66 Lt per mėnesį, už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-08-01 – 2426,14 Lt, už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki ieškinio pateikimo datos - 2041,12 Lt per mėnesį. Nuomos terminas – iki 2023-07-01. Dėl to iš UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ kartu atsakovė UAB „TeleTower“ iš savo neteisėtų veiksmų gavo 133 098,58 Lt pajamų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovėms UAB „Omnitel“ ir UAB „??le2“ siekiant eksploatuoti savo bazines stotis reikalinga naudotis tiek ieškovei priklausančiu žemės sklypu, tiek atsakovės UAB „TeleTower“ stiebu, atsižvelgiant į proporcingumo ir sąžiningumo principus, ieškovei priteistina iš atsakovės UAB „TeleTower“ 50 proc. gautų pajamų – 66 550 Lt nuostolių. Atsakovė „UAB „TeleTower“ stiebą eksploatuoja ne tik pažeidžiant nuomos sutartį, bet ir Statybos įstatymo 23 straipsnio 3 dalį, nustatantį, kad statinį galima naudoti tik pripažinus jį tinkamu naudoti. Todėl, kad UAB „Omnitel“ ir UAB ,,Tele2“ stotys eksploatuojamos pažeidžiant nuomos sutartį, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, jos turi būti iškeldintos.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės UAB „Balsių valda“ po 3 000 Lt (868,86 Eur) bylinėjimosi išlaidų atsakovėms UAB „TeleTower“, UAB ,,Tele2“, UAB „Omnitel“. Teismas nurodė, kad tarp šalių kilo ginčas, ar atsakovė UAB „TeleTower“ teisėtai, nepažeidžiant sutarties nuostatų suteikė teisę UAB ,,Omnitel“ ir UAB „Tele2“ ieškovės žemės sklype ant sklype esančio stiebo, taip pat ant žemės ir ant stiebo esančiuose konteineriuose įrengti antenas, kabelius įvadus bei patekti į nuomojamą objektą, prieiti prie savo įrangos. Ieškovė teigė, kad atsakovė UAB „TeleTower“ pažeidžia sutarties sąlygas, nes žemės sklypą subnuomoja kitiems mobiliojo ryšio operatoriams - UAB ,,Omnitel“ ir UAB „Tele2“. Teismas tokią ieškovo poziciją vertino kritiškai. Nuomos sutarties VI dalies 2 punkte yra pasakyta, kad žemės sklypas išnuomojamas nuomininko mobilaus ryšio bazinės stoties statybai ir eksploatacijai. Nuomos sutarties VII dalies 3 punkte nustatyta, kad nuomininkas be nuomotojų sutikimo neturi teisės statyti kitus statinius ir įrenginius, išskyrus minėtą stiebą ir konteinerius su telekomunikacine įranga. Kadangi nuomojamame žemės sklype (ant jo) stovi tik viena atsakovei UAB „TeleTower“ priklausanti bazinė stotis, t. y. bokštas bei du metaliniai konteineriai, teismas laikė, jog atsakovė UAB „TeleTower“ šio nuomos sutarties reikalavimo nepažeidė. Ieškovas teigė, kad vienas iš sklype ant žemės stovinčių konteinerių priklauso UAB „Omnitel“, o ne UAB „TeleTower“, todėl žemės sklypas yra subnuomojamas UAB „Omnitel“ ir taip yra pažeidžiama nuomos sutarties IV dalies 6 punkte nustatyta sąlyga, kad žemės sklypas išnuomojamas be teisės subnuomoti. Teismo teigimu, ginčo konteineris yra neregistruotinas kilnojamasis daiktas, tiek UAB „Omnitel“, tiek UAB „TeleTower“ vienareikšmiškai teigė, kad konteineris priklauso UAB „TeleTower“, todėl nesant ginčo tarp galimų savininkų dėl kilnojamojo neregistruotino daikto nuosavybės, laikytina, kad byloje nėra pakankamai įrodymų, leidžiančių antrąjį konteinerį pripažinti priklausančiu UAB „Omnitel“. Viename konteineryje sutalpinta UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” įranga, kitame – UAB „Omnitel“ įranga, tačiau tai teismo manymu, vienareikšmiškai neįrodo, kad patys konteineriai priklauso mobiliojo ryšio operatoriams. Atsakovė UAB „TeleTower“ valdo ir prižiūri telekomunikacijų infrastruktūrą bei nuomoja ją telekomunikacinių paslaugų teikėjams – tokia yra bendrovės veikla. Nurodytai infrastruktūrai įrengti bei telekomunikacinėms stotims talpinti ir buvo sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis, o sutartyje jokių apribojimų UAB „TeleTower“ veiklai nėra nustatyta. Teismas nurodė, kad ieškovė ir atsakovė UAB „TeleTower“ skirtingai supranta bazinės stoties sąvoką ir skirtingai aiškina, kas galėjo būti pastatyta išnuomotame žemės sklype. Nuomojamame sklype eksploatuojamą bazinę stotį, kuri suprantama kaip UAB „TeleTower“ priklausantis statinys, sudaro UAB „TeleTower“ priklausantis stiebas (bokštas) ir įrangos konteineriai, daugiau jokių statinių, priklausančių mobiliojo ryšio operatoriams, nuomojamame žemės sklype nėra. Tuo tarpu mobiliojo ryšio operatorių UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ bazinės stotys, suprantamos kaip įranga, kuri yra registruojama kaip ryšio paslaugų teikėjo teikiama ryšio paslaugos perdavimo stotis, jas sudaro šiems operatoriams priklausančios antenos, kabeliai ir kita įranga, t. y. kilnojamieji daiktai. Aplinkybė, kad UAB „TeleTower“ suteikia mobiliojo ryšio operatoriams teisę naudotis žemės sklypu – patekti į nuomojamą objektą, prieiti prie savo įrangos bet kuriuo metu, atlikti darbus bokšte, teismo teigimu, ieškovės ir UAB „TeleTower“ sudarytos sutarties sąlygų nepažeidžia. Nesant esminių nuomos sutarties pažeidimų bei neteisėtos atsakovės UAB „TeleTower“ veiklos, liečiančios šalių sutarties vykdymą pažeidimo fakto, negali būti tenkinamas ieškovės reikalavimas priteisti nuostolius CK 6.249 straipsnio 2 d. pagrindu. Teismo manymu, ieškovės pateikta Lietuvių kalbos specialisto išvada ir joje pateiktas aiškinimas ieškinio pagrįstumo nepatvirtina, sutarčių aiškinimas yra ne Lietuvių kalbos instituto, o teismo prerogatyva. Taip pat teismas nurodė, kad aplinkybė, jog 2009 metais atsakovė UAB „TeleTower“ siekė patikslinti šalių sudarytą sutartį aiškiai įtvirtinant sklypo ir stiebo subnuomos galimybę, nėra pagrindu nemodifikuotą sutartį aiškinti kitaip. Ieškovė šalių sudarytą sutartį prašė nutraukti ir atsakoves iškeldinti dar ir todėl, kad UAB „TeleTower“ ne laiku mokėjo nuompinigius. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga bei šalių paaiškinimai patvirtina faktą, kad nuompinigių įsiskolinimo nėra, o nesavalaikį atsakovės atsiskaitymą su ieškove, pervedant pinigus per notarą, sąlygojo pačios ieškovės abejotino teisėtumo reikalavimas priklausančius pagal sutartį mokėjimus pervesti ne į ieškovės, o į sutartiniais santykiais nesusijusio fizinio asmens sąskaitą, atsiskaitymas su ieškove buvo atliktas iš kart po to, kai ji UAB „TeleTower“ pateikė tinkamai paruoštą sąskaitą.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Ieškovė UAB ,,Balsių valda“ apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas, priimdamas sprendimą, nesivadovavo nei CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, nei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kuri suformuota dėl šių taisyklių taikymo. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad sutarčių konsensualizmo principas reikalauja, kad teismas, aiškindamas sutartį, prioritetą teiktų šalių tikrajai valiai, tikriesiems jų ketinimams sudarant sutartį. Taip pat kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Teismas neteisingai aiškino nuomos sutartyje nurodytą bazinės stoties sąvoką, nurodydamas, kad bazinė stotis – bokštas ir du metaliniai konteineriai. Teismas neįvertino byloje pateiktų įrodymų – Ryšių reguliavimo tarnybos 2013-06-21 rašto Nr. (12.13)1B-3118 ir Lietuvių kalbos instituto specialisto išvados Nr. E-14-09. Remiantis šiais oficialiais išaiškinimais, bazinei stočiai būtinas požymis – radijo ryšio aparatūra (siųstuvai, imtuvai). Tai, kad sutarčių aiškinimas yra teismo prerogatyva, nereiškia, kad tuo yra suteikiama teismui teisė visiškai ignoruoti ir neanalizuoti Lietuvių kalbos specialisto išvadoje pateiktų argumentų. Teismas turi kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Teismas ignoravo šalių tikruosius ketinimus, nes sprendime nėra pasisakyta apie sutarties sudarymo aplinkybes, kurias teismo posėdžio metu paaiškino žemės sklypo bendrasavininkis, buvęs UAB ,,Balsių valda“ direktorius, dalyvavęs sudarant ginčo sutartį – T. Š.. Teismo posėdžio metu T. Š. paaiškino, kad nei pradinės žemės sklypo savininkės, nei ieškovė UAB ,,Balsių valda“ jokių sutikimų ar leidimų įrengti ir eksploatuoti ginčo sklype kitas bazines ar centrines stotis, negu buvo žemės sklype – sudarant nuomos sutartį, niekam nėra davę. Tik 2009 metais reorganizavus UAB ,,Bitė GSM“ ir nuomininko įsipareigojimus perėmus UAB ,,TeleTower“, T. Š. primygtinai buvo siūloma pasirašyti naują sutartį. Pagal joje suformuotas sąlygas T. Š. suprato, kad naujoji sutartis leistų UAB ,,TeleTower“ ant nuomojamame sklype pastatyto bokšto sumontuoti ir kitų operatorių bazines stotis. Tada paaiškėjo, kad be nuomotojo sutikimo kitų operatorių bazinės stotys jau yra sumontuotos. Šis faktas rodo, kad atsakovė UAB ,,TeleTower“ puikiai suprato, kuo skiriasi 2004 ir 2009 metų sutarties sąlygos ir dėl šios priežasties mėgino jas pakeisti. Todėl teismo teiginys, kad aplinkybė, jog 2009 metais atsakovas UAB ,,TeleTower“ siekė patikslinti šalių sudarytą sutartį aiškiai įtvirtinant sklypo ir stiebo subnuomos galimybę, nėra pagrindu nemodifikuotą sutartį aiškinti kitaip, neatitinka sutarčių aiškinimo taisyklėse suformuotų kriterijų esmės – būtina aiškintis šalių elgesį po sutarties sudarymo.

152. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose nėra pateikusi teiginio, kad atsakovė UAB ,,TeleTower“ subnuomoja žemės sklypą kitoms atsakovėms, todėl teismo pateikti argumentai apie subnuomą, nepaneigia ieškovės nurodyto ieškinio pagrindo – kad atsakovė UAB ,,TeleTower“ pažeidžia ginčo nuomos sutartį, naudodamas žemės sklypą ne pagal sutartyje nustatytą paskirtį, leisdamas ieškovo žemės sklype savo veiklą vykdyti kitiems mobilaus ryšio operatoriams – UAB ,,Omnitel“ ir UAB ,,Tele2“. Byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad atsakovės UAB ,,TeleTower“ nuomojamame žemės sklype, be nuomotojų sutikimo, savo bazines stotis eksploatuoja ir veiklą vykdo dar du mobilaus ryšio operatoriai bei teikia mobilaus ryšio paslaugas savo abonentams.

16Atsakovė UAB ,,TeleTower“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą, skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

171. Ieškovė aiškindama ginčo nuomos sutartį painioja sąvokas ir nepagrįstai tapatina du skirtingus objektus – bazinę stotį, suprantamą, kaip statinį, ir bazinę stotį, suprantamą kaip įrangą. Toks sąvokų aiškinimas lėmė, jog ieškovė nepagrįstai teigė, kad žemės nuomininkas pažeidinėja nuomos sutarties sąlygas. Sprendžiant dėl nuomos sutartyje numatyto eksploatavimo objekto, reikia vadovautis šios nutarties nuostatomis, ką pirmosios instancijos teismas ir darė.

182. Ieškovė reikalaudama priteisti nuostolius, privalėjo įrodyti visas būtinas civilinės atsakomybės sąlygas, tačiau to nepadarė nei pirmosios instancijos teisme, nei teikdama apeliacinį skundą.

193. Atsakovės UAB ,,Omnitel“ ir UAB ,,Tele2“ yra mobiliųjų paslaugų operatoriai, todėl įpareigojimas iškeldinti jų bazines stotis, reiškia ne ką kitą, kaip UAB ,,TeleTower“ ūkinės veiklos apribojimą ir nuomos sutarties pažeidimą, nes bendrovė pati mobiliojo ryšio paslaugų neteikia.

20Atsakovė UAB ,,Tele2“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad teismas padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovė UAB ,,TeleTower“ valdo ir prižiūri telekomunikacijų infrastruktūrą bei nuomoja ją telekomunikacinių paslaugų tiekėjams – tokia yra bendrovės veikla. Nurodytai infrastruktūrai įrengti bei telekomunikacinėms stotims talpinti ir buvo sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis, o sutartyje jokių apribojimų UAB ,,TeleTower“ veiklai nėra. Išnuomotame žemės sklype yra tik atsakovei UAB ,,TeleTower“ priklausantis eksploatuojamas statinys – bokštas su dviem konteineriais. Ginčo sutartyje nėra tokios sąlygos, kuri draustų nuomininkui (atsakovei UAB ,,TeleTower“) ir tretiesiems asmenims, esantiems prievoliniuose santykiuose su nuomininku, įrengti telekomunikacinę įrangą būtent ant jam priklausančių statinių.

21Atsakovė UAB ,,Omnitel“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su skundu argumentus:

221. Ieškovė netinkamai aiškina tarp UAB ,,Bitė GSM“ ir V. Š. bei Ž. M.-Č. sudarytą 2004-05-24 žemės sklypo nuomos sutartį ir joje įtvirtiną bazinės stoties sąvoką. Atsakovės UAB ,,Omnitel“ mobiliojo ryšio įrangos eksploatavimas UAB ,,TeleTower“ priklausačioje bazinėje stotyje (stiebe ir konteineriuose), bet ne žemės sklype nepažeidžia šalių sudarytos nuomos sutarties nuostatų.

232. Atsakovei UAB ,,Omnitel“ nuosavybės teise nepriklauso jokie statiniai ar įrenginiai atsakovės UAB ,,TeleTower“ nuomojamame žemės sklype, todėl ieškovės ieškinio reikalavimas atsakovei UAB ,,Omnite“ atžvilgiu iškeldinti ją iš žemės sklypo negali būti įgyvendinamas.

243. Ieškovas neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų, todėl ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovės UAB ,,TeleTower“ nuostolius yra nepagrįstas.

254. Atsakovės UAB ,,Omnitel“ mobiliojo ryšio įrangos eksploatavimas bazinėje stotyje yra būtinas viešajam interesui užtikrinti.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

28Dėl šalių sutartinių teisinių santykių aiškinimo ir sutartinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygų

29Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.245 str. 1 d.). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys laisvos spręsti dėl sutarties sudarymo ir jos sąlygų nustatymo. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), todėl šalys privalo tinkamai, sąžiningai ir laiku vykdyti sutartines prievoles (CK 6.200 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 1 d.). Jeigu sutarties šalys gera valia neišsprendžia iš sutarties vykdymo kilusio ginčo, šalis, kurios sutartiniai interesai pažeisti, turi teisę teismine tvarka reikalauti iš kitos šalies nuostolių atlyginimo. Ši šalis teisme privalo įrodyti bendrąsias sutartinės civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus kitos šalies veiksmus vykdant sutartį (CK 6.246 str.); patirtą žalą (nuostolius) (CK 6.249 str.); priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) ryšį (CK 6.247 str.); neteisėtus veiksmus atlikusios šalies kaltę, kuri, įrodžius pirmąsias tris sąlygas, preziumuojama (CK 6.248 str.).

30Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2004 m. gegužės 24 d. tarp UAB ,,Bitė GSM“ ir tuo metu buvusių žemės sklypo, esančio Kryžiokų kaime, Vilniaus miesto savivaldybėje, savininkių V. Š. bei Ž. M.-Č. buvo sudaryta žemės sklypo dalies nuomos sutartis, kuria išnuomota UAB ,,Bitė GSM“ 975/58000 dalis žemės sklypo (su privažiavimu prie mobilaus ryšio stiebo) (t. 1, b. l. 9-12). Nuomos sutarties VI dalies 2 punkte buvo apibrėžta žemės naudojimo sąlyga – žemės sklypas išnuomojamas nuomininko mobilaus ryšio bazinės stoties statybai ir eksploatacijai. Nuomos sutarties IV dalies 6 punkte nustatyta, kad žemės sklypas išnuomojamas be teisės subnuomoti, o sutarties VI dalies 5 punkte įtvirtintas nuomotojo įsipareigojimas leisti patekti prie stiebo įrengiant privažiavimą nuomininko sąskaita. V. Š. ir Ž. M.-Č. 2008-01-11 pirkimo-pardavimo sutartimi joms nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, pardavė ieškovei UAB ,,Balsių valda“ (t. 1, b. l. 13-15).

31Bylos duomenimis, UAB „Bitė GSM“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Bitė Lietuva“, kuri buvo reorganizuota ir nuo 2009-11-02 nuomininko UAB „Bitė GSM“ teises ir pareigas pagal minėtą žemės sklypo nuomos sutartį perėmė UAB „TeleTower“. Mobiliojo ryšio objektų nuomos bendrąją sutartimi „Dėl vietos įrangai montuoti, teritorijose, stiebuose, bokštuose ir patalpose“ 2004-06-01 sudaryta tarp UAB ,,Bitė GSM“ ir UAB „Omnitel“ ir sutarties 2006-12-12 priedu bei 2010-06-01 sudaryta tarp UAB ,,TeleTower“ ir UAB ,,Omnitel“ Įrangos talpinimo paslaugų sutartimi Nr. IL-6322-1927 bei jos priedu, atsakovė UAB „TeleTower“ nuomoja atsakovei UAB „Omnitel“ išnuomotame žemės sklype esančią stiebinę dalį, konteinerį, vietą konteineriui, suteikusi teisę įsivesti elektros įvadą, patekti į nuomojamą objektą, prieiti prie savo įrangos bet kuriuo metu, atlikti darbus prie stiebų ir bokštų. Pagal Statinių (patalpų) nuomos bendrąją sutartį 2010-05-17 sudarytą tarp UAB ,,TeleTower“ ir UAB „Tele2“ bei šios sutarties 2010-08-30, 2013-07-01 ir 2013-08-01 priedus, atsakovė UAB „TeleTower“ leido atsakovei UAB ,,Tele2“ ant nuomojamame žemės sklype esančio stiebo įrengti antenas, kabelius, įvadus, suteikė teisę patekti į nuomojamą objektą, prieiti prie savo įrangos bet kuriuo metu, atlikti darbus stiebuose ir bokštuose.

32Ieškovė ieškinį dėl nuostolių atlyginimo grindė aplinkybėmis, kad atsakovė UAB ,,TeleTower“ po žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo be nuomotojo (ieškovės) sutikimo leido ginčo žemės sklype eksploatuoti ne nuomininko (atsakovės UAB ,,TeleTower“) bazines ir centrinę stotis pažeidžiant nuomos sutarties sąlygas, todėl privalo atlyginti dėl šio nuomos sutarties pažeidimo ieškovės patirtus nuostolius. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad nenustatyta esminių ginčo žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimų bei neteisėtos atsakovės UAB „TeleTower“ veiklos susijusios su sutarties vykdymu, todėl negali būti tenkinamas ieškovės reikalavimas priteisti nuostolius iš atsakovės UAB „TeleTower“. Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, nesivadovavo CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kuri suformuota dėl šių taisyklių taikymo, nepasisakė dėl visų kriterijų į kuriuos būtina atsižvelgti aiškinant sutartį, dėl to nenustatė tikrųjų sutarties šalių ketinimų ir netinkamai aiškino nuomos sutartyje nurodytą bazinės stoties sąvoką. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto argumentais.

33Teisėjų kolegija nurodo, kad tuo atveju, kai tarp sutarties šalių kyla nesutarimų dėl sutarties sąlygų aiškinimo, teismas, spręsdamas ginčą, vadovaujasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, kurios reglamentuojamos CK 6.193 – 6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Pagal jas teismas, spręsdamas dėl ginčo sutarties sąlygų, turi aiškintis tikruosius sandorio šalių ketinimus, nustatyti, ar sandorius sudariusių šalių valia iš tikrųjų atitiko jų valios išorinę išraišką, kokios yra sąlygos sutarčiai nutraukti ir ar tikrai jos egzistuoja. Aiškinant CK 6.193 straipsnyje išdėstytą reglamentavimą, kasacinio teismo jurisprudencijoje konstatuota, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes bei kitas CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas nuostatas. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-702/2013). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir kasacinio teismo formuojamoje teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2010). Aiškinant sutarties, iš kurios vykdymo byloje kyla ginčas, turinį ir prasmę svarbu nustatyti tas aplinkybes, kurios atskleistų faktinius šalių veiksmus sutartį sudarant ir ją vykdant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

34Kaip minėta, 2004 m. gegužės 24 d. šalių sudarytos žemės sklypo dalies nuomos sutarties VI dalies 2 punkte buvo apibrėžta žemės naudojimo sąlyga – žemės sklypas išnuomojamas nuomininko mobilaus ryšio bazinės stoties statybai ir eksploatacijai. Nuomos sutarties VII dalies 3 punkte nustatyta, kad nuomininkas be nuomotojų sutikimo neturi teisės statyti kitus statinius ir įrenginius, išskyrus minėtą stiebą ir konteinerius su telekomunikacine įranga. Atsižvelgiant į šias nuomos sutarties nuostatas, darytina išvada, kad nuomos sutarties VI dalies 2 punkte nurodyta bazinės stoties sąvoka apima stiebą bei konteinerius (statinius) su telekomunikacine įranga. Būtent tokiam statiniui – stiebui bei metaliniam konteineriui – statyti ginčo žemės sklype Vilniaus apskrities viršininko administracija 2001-01-22 išdavė leidimą UAB ,,Bitė GSM“ (t. 1, b. l. 76) ir iki ginčijamos žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo, V. Š. bei Ž. M.-Č. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalyje jau buvo įrengta ir eksploatuojama nuomininkei UAB „Bite GSM“ priklausanti GSM 900 tinklo bazinė stotis. Dėl to sutiktina su pirmosios instancijos išvada, kad 2004 m. gegužės 24 d. žemės sklypo nuomos sutartyje apibrėžta bazinė stotis suprantama kaip UAB „TeleTower“ priklausantis stiebas (bokštas) ir konteineriai su įranga.

35Apeliantė skunde teigdama, kad nuomos sutartyje šalys buvo sutarusios dėl bazinės stoties, kaip įrangos, eksploatacijos, nurodo, kad teismas, aiškindamas nuomos sutarties sąlygas, turėjo remtis Ryšių reguliavimo tarnybos 2013-06-21 rašte Nr. (12.13)1B-3118 esančiais išaiškinimais ir Lietuvių kalbos instituto specialisto išvadomis Nr. E-14-09, pagal kuriuos bazinei stočiai būtinas požymis – radijo ryšio aparatūra (siųstuvai, imtuvai). Teisėjų kolegija atmeta šiuos skundo argumentus. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymėta, kad tikrasis sutarties (jos sąlygos) turinys gali nesutapti su pažodine teksto reikšme, jeigu pažodinį tekstą paneigia įstatyme (CK 6.193 str.) įvardytos sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės (sutarties sąlygų kontekstas, faktinis šalių elgesys, kt.). Įstatymu teismas įpareigotas patikrinti, ar pažodinis sutarties tekstas atitinka tikruosius sutarties šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011; 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2013). Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties aiškinimu. Lietuvių kalbos instituto specialisto išvados Nr. E-14-09 buvo padarytos nagrinėjant bei aiškinant tik pažodinį sutarties tekstą, todėl šiuo atveju negalima jomis remtis aiškinat šalių sudarytoje žemės sklypo nuomos sutarties sąlygose apibrėžtos bazinės stoties sampratą. Apeliantės byloje pateiktas Ryšių reguliavimo tarnybos 2013-06-21 rašte Nr. (12.13)1B-3118 nurodytas apibrėžimas buvo įtvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-12-19 įsakymu Nr. V-1029 patvirtintose Lietuvos higienos normos HN 81:2005 ,,Judriojo ryšio sistemų bazinės stotys“ 5.1 punkte, kuri galiojo laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2011-03-09, t. y. tiek sudarant ginčo nuomos sutartį, tiek šiuo metu ji negalioja, todėl ja remtis šiuo atveju aiškinant nuomos sutarties nuostatas taip pat nėra pagrindo.

36Bylos duomenimis, šiuo metu atsakovės UAB „TeleTower“ nuomojamame žemės sklype stovi bokštas bei du metaliniai konteineriai. Pažymėtina, kad nuomos sutarties VII dalies 3 punktu šalys susitarė, kad nuomininkas nuomojamame žemės sklype turi teisę statyti stiebą bei konteinerius su telekomunikacine įranga. Taigi pačia sutartimi buvo numatyta teisė atsakovei UAB „TeleTower“ turėti ne vieną konteinerį. Ieškovas teigia, kad vienas iš nuomojamame žemės sklype esančių konteinerių priklauso ne nuomotojui (atsakovei UAB „TeleTower“), o atsakovei UAB ,,Omnitel“. Tačiau šiems apelianto argumentams paneigti atsakovė UAB „TeleTower“ pateikė įrodymus – 2012-11-15 pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp UAB „TeleTower“ ir UAB ,,Omnitel“ iš kurios matyti, kad antrą konteinerį, esantį Kryžiokų kaime, Vilniaus m. savivaldybėje, UAB „TeleTower“ įsigijo iš UAB ,,Omnitel“. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad išnuomotame žemės sklype yra įrengti tik nuomininkui (UAB „TeleTower“) priklausantys statiniai – bokštas su dviem metaliniais konteineriais. Tuo tarpu konteineriuose ir ant stiebo laikoma kilnojamoji įranga (kabeliai, antenos, laidai) priklauso kitiems mobilaus ryšio operatoriams – UAB ,,Omnitel“ ir UAB ,,Tele2“. Ginčo žemės sklypo nuomos sutartyje nėra nurodyta, kad nuomotojas per savo įrangą negali teikti paslaugų kitiems mobiliojo ryšio operatoriams. Aplinkybė, kad atsakovė UAB „TeleTower“ su atsakovėmis UAB ,,Omnitel“ ir UAB ,,Tele2“ buvo sudariusi mobiliojo ryšio objektų nuomos sutartis taip pat nereiškia, kad UAB „TeleTower“ nesilaikė žemės sklypo nuomos sutarties sąlygų, kadangi kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovė UAB „TeleTower“ valdo ir prižiūri telekomunikacijų infrastruktūrą bei nuomoja ją telekomunikacinių paslaugų tiekėjams ir tokia yra bendrovės veikla, tuo tarpu nuomojamame žemės sklype stovi tik atsakovei UAB „TeleTower“ priklausanti bazinė stotis.

37Apeliantė skunde nurodo, kad teismas ignoravo šalių tikruosius ketinimus, nes sprendime nėra pasisakyta apie sutarties sudarymo aplinkybes, kurias teismo posėdžio metu paaiškino žemės sklypo bendrasavininkis, buvęs UAB ,,Balsių valda“ direktorius T. Š.. Tokie skundo argumentai yra nepagrįsti, nes pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad 2009 metais atsakovė UAB „TeleTower“ siekė patikslinti šalių sudarytą sutartį įtvirtinant sklypo ir stiebo subnuomos galimybę, tačiau, kaip pagrįstai nurodė, šios aplinkybės nėra pagrindas nemodifikuotą sutartį aiškinti kitaip. Sutiksina su apeliante, kad sutartį būtina aiškinti ne tik sistemiškai taikant sutarties nuostatas, bet ir atsižvelgiant į faktinį šalių elgesį po sutarties sudarymo. Byloje nustatyta, kad mobiliojo ryšio objektų nuomos bei įrangos talpinimo paslaugų sutartys tarp UAB ,,Bitė GSM“ (vėliau UAB ,,TeleTower“) ir UAB „Omnitel“ bei UAB ,,Tele2“ buvo sudarytos 2004-06-01, 2006-12-12, 2010-06-01, 2010-05-17, tačiau jokių pretenzijų dėl įrangos patalpinimo nuomojamame žemės sklype esančiuose statiniuose nuomotojai nereiškė. Taip pat jokių pretenzijų ieškovė UAB ,,Balsių valda“ nereiškė 2008-01-11 sudariusi nuomojamo žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškinys byloje pareikštas 2013-09-02, t. y. po daugiau nei 5 metų po žemės sklypo įsigijimo. Apeliantė skunde patvirtino, kad T. Š., kaip suinteresuotas asmuo – žemės sklypo bendrasavininkis dalyvavo visuose derybiniuose susitikimuose su pradinio nuomininko UAB ,,Bitė GSM“ atstovu. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovė UAB ,,Balsių valda“, kurios vadovas yra T. Š., žinojo ir sutiko su žemės sklype eksploatuojamais statiniais ir UAB ,,Omnitel“ ir UAB ,,Tele2“ įrangos patalpinimu juose.

38Apeliantė taip pat teigia, jog savo procesiniuose dokumentuose nėra pateikusi teiginio, kad atsakovė UAB ,,TeleTower“ subnuomoja žemės sklypą kitoms atsakovėms, todėl teismo pateikti argumentai apie subnuomą, nepaneigia ieškovės nurodyto ieškinio pagrindo, kad atsakovė UAB ,,TeleTower“ pažeidžia ginčo nuomos sutartį, naudodama žemės sklypą ne pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Šis apeliantės argumentas atmestinas, nes kaip matyti iš patikslino ieškinio ieškovė yra nurodžiusi, kad atsakovės naudojasi ieškovės žeme, eksploatuodami savo statinius ir įrenginius, nesvarbu, kad žemės naudojimo tarpusavyje sudarytose sutartyse nepavadino subnuoma (t. 2, b. l. 10). Be to, apeliantės nurodoma terminologija nepakeitė apeliantės ieškinio pagrindo – iš procesinių dokumentų turinio matyti, kad naudojimosi sąvoka iš esmės yra prilyginama subnuomos teisiniams santykiams.

39Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo, ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „TeleTower“ nuostolius, kuriuos ji grindė aplinkybe, kad atsakovė pažeidė ginčo sutartį, leisdama ieškovo žemės sklype savo veiklą vykdyti kitiems mobilaus ryšio operatoriams. Pabrėžtina, kad sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, kaip sutartinės atsakomybės sąlyga, nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 str.), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovė, reikalaudama taikyti atsakovės UAB „TeleTower“ sutartinę atsakomybę, neįrodė jos neteisėtų veiksmų, o neįrodžius bet vienos iš trijų būtinųjų sutartinės civilinės atsakomybės sąlygų sutarties šalies civilinė atsakomybė negalima.

40Ieškovei neįrodžius žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimo, nėra pagrindo tenkinti ir ieškovo ieškinio reikalavimą iškeldinti žemės sklype, adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Kryžiokų kaimas, užregistruotą atsakovės UAB ,,Tele2“ ir atsakovės UAB ,,Omnitel“ bazines stotis.

41Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė byloje aktualias materialiosios bei proceso teisės normas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, todėl nėra pagrindo, remiantis apeliacinio skundo argumentais, panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

43Įstatymas numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB ,,Tele2“ pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą turėjo 280,72 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (t. 2, b. l. 235-236). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės apeliacinis skundas netenkintinas, iš ieškovės priteistinos atsakovei UAB ,,Tele2“ jos patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovė UAB ,,Omniltel“ pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą turėjo 726 Eur teisinės pagalbos išlaidų (t. 2, b. l. 239-241). CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 punkte nurodyti rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytas rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokestis už atsiliepimą į apeliacinį skundą skaičiuotinas numatytą koeficientą (nagrinėjamu atveju – 1.5) dauginant iš teisinių paslaugų suteikimo metu galiojusios valstybės institucijų nustatytos, nagrinėjamu atveju 325 Eur, minimalios mėnesinės algos. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovės UAB ,,Omniltel“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija rekomenduojamą maksimalų užmokestį už procesinio dokumento surašymą, todėl sprendžia, kad atsakovei iš ieškovės priteistino užmokesčio dydis mažintinas iki rekomenduojamos maksimalios sumos – 350 Eur.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

46Priteisti atsakovei UAB ,,Tele2“ (juridinio asmens kodas 111471645) iš ieškovės UAB ,,Balsių valda“ (juridinio asmens kodas 301491103) 280,72 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt eurų, 72 euro centus) advokato teisinės pagalbos išlaidų.

47Priteisti atsakovei UAB ,,Omnitel“ (juridinio asmens kodas 110305282) iš ieškovės UAB ,,Balsių valda“ (juridinio asmens kodas 301491103) 350 Eur (tris šimtus penkiasdešimt eurų) advokato teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė UAB „Balsių valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. 1. Priteisti iš atsakovės UAB „TeleTower“ ieškovės UAB „Balsių... 7. 2. Iškeldinti žemės sklype, unikalus Nr. 0101-0115-0038, adresu (duomenys... 8. 3. Nustatyti atsakovėms UAB ,,Tele2“, UAB ,,Omnitel“ terminą, kad... 9. Ieškinyje nurodė, kad UAB ,,Bitė GSM“ ir tuo metu buvę žemės sklypo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Ieškovė UAB ,,Balsių valda“ apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos... 14. 1. Teismas, priimdamas sprendimą, nesivadovavo nei CK 6.193 straipsnyje... 15. 2. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose nėra pateikusi teiginio, kad... 16. Atsakovė UAB ,,TeleTower“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 17. 1. Ieškovė aiškindama ginčo nuomos sutartį painioja sąvokas ir... 18. 2. Ieškovė reikalaudama priteisti nuostolius, privalėjo įrodyti visas... 19. 3. Atsakovės UAB ,,Omnitel“ ir UAB ,,Tele2“ yra mobiliųjų paslaugų... 20. Atsakovė UAB ,,Tele2“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 21. Atsakovė UAB ,,Omnitel“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 22. 1. Ieškovė netinkamai aiškina tarp UAB ,,Bitė GSM“ ir V. Š. bei Ž.... 23. 2. Atsakovei UAB ,,Omnitel“ nuosavybės teise nepriklauso jokie statiniai ar... 24. 3. Ieškovas neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų, todėl ieškinio... 25. 4. Atsakovės UAB ,,Omnitel“ mobiliojo ryšio įrangos eksploatavimas... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 28. Dėl šalių sutartinių teisinių santykių aiškinimo ir sutartinės... 29. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar... 30. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2004 m. gegužės 24 d. tarp UAB ,,Bitė... 31. Bylos duomenimis, UAB „Bitė GSM“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB... 32. Ieškovė ieškinį dėl nuostolių atlyginimo grindė aplinkybėmis, kad... 33. Teisėjų kolegija nurodo, kad tuo atveju, kai tarp sutarties šalių kyla... 34. Kaip minėta, 2004 m. gegužės 24 d. šalių sudarytos žemės sklypo dalies... 35. Apeliantė skunde teigdama, kad nuomos sutartyje šalys buvo sutarusios dėl... 36. Bylos duomenimis, šiuo metu atsakovės UAB „TeleTower“ nuomojamame žemės... 37. Apeliantė skunde nurodo, kad teismas ignoravo šalių tikruosius ketinimus,... 38. Apeliantė taip pat teigia, jog savo procesiniuose dokumentuose nėra pateikusi... 39. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl sutartinės... 40. Ieškovei neįrodžius žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimo, nėra... 41. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. Įstatymas numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 45. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti... 46. Priteisti atsakovei UAB ,,Tele2“ (juridinio asmens kodas 111471645) iš... 47. Priteisti atsakovei UAB ,,Omnitel“ (juridinio asmens kodas 110305282) iš...