Byla e2S-1531-567/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo D. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-28744-807/2020 pagal ieškovo BUAB ,,Statybų garantas“ ieškinį atsakovui D. Š. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Bylos esmė

51.

6Ieškovas BUAB „Statybų garantas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

71.1.

8priteisti iš atsakovo D. Š. 19 218,97 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

91.2.

10taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 19 218,97 Eur sumai areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį/nekilnojamąjį turtą ir/ar pinigines lėšas, esančias pas atsakovą bei turtines teises. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi nutarė UAB „Statybų garantas“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Finera“. Paaiškėjo, kad 2018 m. spalio 2 d. buvęs įmonės vadovas D. Š. pervedė fiziniams asmenims be jokio teisinio pagrindo 21 218,97 Eur sumą, nors tuo metu įmonė valstybės biudžetui turėjo mažiausiai 140 161,98 Eur įsiskolinimą. Ieškinio suma yra 19 218,97 Eur, kadangi ieškiniai dėl likusios 2 000 Eur neteisėtai pervestos sumos nagrinėjami kitose bylose. Skolos suma atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, yra didelė, todėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (CK 2.87 str., 6.246–6.249 str., 6.263 str.; CPK 144 str.).

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

122.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi nutarė tenkinti ieškovo BUAB ,,Statybų garantas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones:

142.1.

15areštuoti atsakovui D. Š. priklausantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis bei turtines teises 19 218,97 Eur sumai;

162.2.

17nutartį vykdyti skubiai;

182.3.

19areštavus pinigines lėšas, leisti atsakovui atsiskaityti su ieškovu;

202.4.

21nutarties vykdymą pavesti antstoliui pagal ieškovo pasirinkimą ir jo lėšomis;

222.5.

23atsakovui leidžiama naudoti jo sąskaitose bankuose esančias lėšas pragyvenimui ir specialiesiems poreikiams tenkinti. Pavesti nutartį vykdančiam antstoliui nustatyti konkrečią sumą, kurią atsakovas per vieną kalendorinį mėnesį gali naudoti pragyvenimui ir specialiesiems poreikiams tenkinti;

242.6.

25išaiškinti ieškovui, kad jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos;

262.7.

27išaiškinti atsakovui, jog nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento, asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą.

283.

29Teismas preliminariai įvertino ieškovo ieškinyje nurodytas aplinkybes ir sprendė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, o ieškinio reikalavimų pagrįstumo klausimas bus galutinai išspręstas tik bylą išnagrinėjus iš esmės.

304.

31Teismas nurodė, kad iš fizinio asmens prašoma priteisti 19 218,97 Eur suma yra didelė, duomenų apie atsakovo turimą turtą ir gaunamas pajamas nėra. Teismas sprendė, kad, šioje bylos stadijoje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ateityje gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

325.

33Teismas pažymėjo, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės privalo užtikrinti proporcingumo principo įgyvendinimą, t. y. užtikrinti ieškovo reikalavimą ir kartu kuo mažiau apriboti atsakovo teises ir apsunkinti jo padėtį, taip pat užtikrinti ir viešojo intereso apsaugą, nes, areštavus atsakovo pinigines lėšas, kai yra kitas turtas, atsakovas galės netekti gyvenimui būtinų lėšų. Teismas nutarė pirmiausia areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar nepakankant – atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis bei turtines teises. Areštavus pinigines lėšas, teismas leido atsakovui atsiskaityti su ieškovu, taip pat naudoti jo sąskaitose bankuose esančias lėšas pragyvenimui ir specialiesiems poreikiams tenkinti, pavedant nutartį vykdančiam antstoliui nustatyti konkrečią sumą, kurią atsakovas per vieną kalendorinį mėnesį gali naudoti minėtų poreikių tenkinimui (CPK 144–145 str.).

34III. Atskirojo skundo argumentai

356.

36Atsakovas D. Š. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo BUAB „Statybų garantas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką didelė ieškinio suma nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones galėtų sąlygoti atsakovo nesąžiningumas, paslepiant, perleidžiant ar kitaip apsunkinat ieškovo galimybę įvykdyti teismo sprendimą iš atsakovo turto, tačiau toks nesąžiningumas turi būti įrodytas (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019; 2019 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-995-370/2019; 2019 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1046-790/2019). Ieškovas atsakovo nesąžiningumo neįrodė, todėl pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė nepagrįstai. Atsakovas banke turi 23 237,24 Eur, jam priklauso 8 nekilnojamieji daiktai, iš kurių žemės sklypo ir gyvenamojo namo vidutinė rinkos vertė yra 275 700 Eur. Akivaizdu, kad atsakovo turto pakaktų patenkinti ieškovo reikalavimus, t. y. grėsmės dėl teismo sprendimo neįvykdymo nėra (CPK 178 str.).

37Teismas

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

397.

40Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia, vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Nei absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama, neperžengiant atskirojo skundo ribų.

418.

42Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad, nesiėmus prevencinių priemonių, tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš pirmiau nurodytų sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.

439.

44Civiliniame procese vyraujantys rungimosi (CPK 12 str.) ir proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 str.) principai lemia, kad pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą bei poreikį tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui, o priešinga proceso šalis, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdama išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. grėsmę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas ar jo vykdymas apsunkintas. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatymo nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.).

4510.

46Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Proporcingumo principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas šias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

4711.

48Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ieškinio ir jo priedų turinį bei sprendė, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškinys yra pareikštas atsakovui, kaip buvusiam bankrutuojančios įmonės vadovui, dėl įmonei padarytos žalos atlyginimo. Ieškiniu ieškovas įrodinėja, kad žala įmonei buvo padaryta, kadangi atsakovas be jokio teisinio pagrindo ginčo sumą pervedė fiziniams asmenims. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinio argumentai ir ieškinio priedų turinys preliminariai pagrindžia, jog ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, nes ieškinyje yra suformuluotas konkretus reikalavimas, nurodyti teisinis ir faktinis pagrindas, argumentai bei įrodymai.

4912.

50Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti antrosios ginčo šalies turtą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra konservacinė, todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti.

5113.

52Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šaliai prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi įsitikinti, kad jų taikymas užtikrins būsimo teismo sprendimo įvykdymą, išlaikys proceso šalių interesų pusiausvyrą, nė vienai iš šalių nesuteiks nepagrįsto pranašumo ir nevaržys vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju atitinka nurodytus kriterijus.

5314.

54Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bet kokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet sukelia suvaržymus (neigiamus padarinius) vienai iš proceso šalių – asmeniui, kurio atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės taikomos, todėl teismai, taikydami laikinąsias apsaugos priemones, ar parinkdami jų rūšį, taip pat taikydami konkrečius apribojimus, turi vadovautis ekonomiškumo ir proporcingumo principais.

5515.

56Pažymėtina, kad ieškinio pateikimo metu faktinę grėsmę įrodyti daugeliu atveju yra itin sudėtinga arba praktiškai neįmanoma (pvz., tikėtinai pagrįsti esant atsakovo sąmoningą ketinimą išvengti jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo), todėl arešto taikymo prašančiam asmeniui yra suteikta galimybė remtis teisinio pobūdžio teiginiu (didele ieškinio suma), taip pat atsižvelgiant ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Atsakovas gali pagrįsti, kad ieškinio suma jam nėra reikšminga, o jo turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-874-943/2016; 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-116-236/2018).

5716.

58Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje kilusio ginčo objektas yra neteisėtas piniginių lėšų panaudojimas ne įmonės veiklos tikslais. Vadinasi, ieškovas neprivalėjo įrodinėti atsakovo nesąžiningumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aspektu, nes laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo areštuotas (apribotas disponavimas) atsakovo turtas ieškinio sumai. Toks apribojimas disponuoti atsakovo turtu nesuvaržo atsakovo teisių daugiau nei tai yra būtina užtikrinti esamos padėties išsaugojimą. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė pirmiausia areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar nepakankant – atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis bei turtines teises. Areštavus pinigines lėšas, teismas leido atsakovui atsiskaityti su ieškovu, taip pat naudoti jo sąskaitose bankuose esančias lėšas pragyvenimui ir specialiesiems poreikiams tenkinti, pavedant nutartį vykdančiam antstoliui nustatyti konkrečią sumą, kurią atsakovas per vieną kalendorinį mėnesį gali naudoti minėtų poreikių tenkinimui. Atsakovas pateikė dokumentus, kad banko sąskaitoje turi daugiau nei 23 000 Eur, o jam priklausančio nekilnojamojo objekto vidutinė rinkos vertė yra 275 700 Eur. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra akivaizdu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi yra ekonomiškas ir proporcingas bei nesukels neigiamų turtinių pasekmių atsakovui, nes ieškinio sumai turėtų būti areštuotas būtent atsakovui nuosavybės teise priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, t. y. atsakovas nepatirs nepatogumų, susijusių su apribotu piniginių lėšų disponavimu. Atsakovas neįrodė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukelia ar gali sukelti atsakovui neigiamas pasekmes.

5917.

60Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 148 str. 2 d. teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. Sumokėjimas ieškiniu reikalaujamos sumos į teismo depozitinę sąskaitą jau po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo gali būti pagrindas pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti (CPK 149 str.), kadangi jomis siekti tikslai – ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas – yra užtikrinami kitu būdu, t. y. teismo depozitinėje sąskaitoje esančiomis lėšomis. Vadinasi, atsakovas, deklaruodamas gerą turtinę padėtį, turi teisę sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą ieškinio sumą, kurios sumokėjimas sudarytų pagrindą panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6118.

62Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių teisėtus interesus, yra ekonomiškos ir proporcingos. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, tinkamai pritaikė procesinės teisės normas. Atskirojo skundo argumentai dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo atmestini, kaip nepagrįsti, paliekant skundžiamą nutartį nepakeistą. Nagrinėjamu atveju netaikytinos Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019, 2019 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-995-370/2019 ir 2019 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1046-790/2019, nes skiriasi šiose bylose nurodyti bylų nagrinėjimo dalykai ir pagrindai (dėl reikalavimų ir faktinių aplinkybių) nuo nagrinėjamo atvejo. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas jų nevertina (CPK 2 str., 3 str., 7 str., 144–145 str., 149 str., 178 str., 330 str., 338 str.).

63Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

64Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo D.... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Bylos esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas BUAB „Statybų garantas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. 1.1.... 8. priteisti iš atsakovo D. Š. 19 218,97 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų... 9. 1.2.... 10. taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 19 218,97 Eur sumai areštuoti... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 2.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi nutarė... 14. 2.1.... 15. areštuoti atsakovui D. Š. priklausantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą, o... 16. 2.2.... 17. nutartį vykdyti skubiai;... 18. 2.3.... 19. areštavus pinigines lėšas, leisti atsakovui atsiskaityti su ieškovu;... 20. 2.4.... 21. nutarties vykdymą pavesti antstoliui pagal ieškovo pasirinkimą ir jo... 22. 2.5.... 23. atsakovui leidžiama naudoti jo sąskaitose bankuose esančias lėšas... 24. 2.6.... 25. išaiškinti ieškovui, kad jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami... 26. 2.7.... 27. išaiškinti atsakovui, jog nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų... 28. 3.... 29. Teismas preliminariai įvertino ieškovo ieškinyje nurodytas aplinkybes ir... 30. 4.... 31. Teismas nurodė, kad iš fizinio asmens prašoma priteisti 19 218,97 Eur suma... 32. 5.... 33. Teismas pažymėjo, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės privalo... 34. III. Atskirojo skundo argumentai... 35. 6.... 36. Atsakovas D. Š. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 37. Teismas... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 39. 7.... 40. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 41. 8.... 42. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 43. 9.... 44. Civiliniame procese vyraujantys rungimosi (CPK 12 str.) ir proceso šalių... 45. 10.... 46. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek... 47. 11.... 48. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 49. 12.... 50. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 51. 13.... 52. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šaliai prašant taikyti... 53. 14.... 54. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bet kokių laikinųjų apsaugos... 55. 15.... 56. Pažymėtina, kad ieškinio pateikimo metu faktinę grėsmę įrodyti daugeliu... 57. 16.... 58. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje kilusio ginčo objektas... 59. 17.... 60. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 148 str. 2 d. teismas... 61. 18.... 62. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo... 63. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 64. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartį...