Byla 2-34195-872/2014
Dėl sutarčių nuostatos pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė,

2sekretoriaujant Agnei Daugirdienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Baltic Transline“ atstovui Sigitui Šamanskui ir advokatui Mindaugui Paukštei,

4atsakovo UAB „Arfi Line“ atstovams Dariui Valinskui ir Filips Zile,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Baltic Transline“ ieškinį atsakovui UAB „Arfi Line“ dėl sutarčių nuostatos pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

6Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 1-3), kuriuo prašė pripažinti sutarčių ( - ) nuostatas: „Vežėjas įsipareigoja už pavėlavimą į pasikrovimą/išsikrovimą 24 val. ir ilgiau, mokėti po 100 EUR už kiekvieną pavėluotą parą bei atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda“ negaliojančiomis ab initio, pripažinti atsakovo reikalavimą dėl 450,00 EUR (1 553,76 Lt) baudos atlyginimo neteisėtu, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 450,00 EUR, taip pat priteisti 6 proc. metines palūkanas ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas UAB „Baltic Transline“ pagal su atsakovu UAB „Arfi Line“ 2013-08-21, 2013-08-22 sudarytas krovinio pervežimo užsakymus – sutartis ( - ) atgabeno krovinius iš Italijos į Lietuvą. Ieškovas nurodė, jog kroviniai buvo perduoti jų gavėjui, jokių pretenzijų dėl krovinių kiekio ar būklės nebuvo. 2013-09-09 ieškovas gavo iš atsakovo pretenziją dėl krovinio pristatymo terminų nesilaikymo, todėl 2013-11-07 atsakovui atsakė, jog minimalūs terminai dalinių krovinių pristatymui nebuvo viršyti, o reikalaujama 450,00 EUR bauda pagal CMR konvenciją yra niekinė. Taip pat ieškovas nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo patirtus realius nuostolius, todėl pretenzija buvo atmesta. Ieškovo teigimu, siekdamas neteisėto reikalavimo tenkinimo, atsakovas griebėsi informacinio ir ekonominio pobūdžio prievartos priemonių, t.y. Cargo.lt tinklapyje patalpino tikrovės neatitinkančią informaciją apie ieškovą, be to perdavė duomenis dėl nepagrįstos 450,00 EUR skolos išieškojimo TimoCom skolų išieškojimo skyriui. Dėl tokių atsakovo veiksmų ieškovui buvo atjungta prieiga prie TimoCom krovinių biržos. Siekdamas išvengti ekonominio pobūdžio žalos, ieškovas 2014-07-22 buvo priverstas atlikti mokėjimo nurodymą 1 553,76 Lt sumai ir taip patenkino neteisėtą atsakovo reikalavimą. Ieškinyje pažymėjo, jog krovinio pervežimo užsakymo – sutarčių ( - ) nuostatos dėl baudų skyrimo už pavėluotą krovinio pristatymą yra niekinės ab initio, todėl nesukuria šalims teisių ir pareigų.

7Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 27), kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, jog pagal CMR konvencijos 19 straipsnį, pristatymo vėlavimu laikoma, jei krovinys nepristatomas sutartu laiku. Pasak atsakovo, ieškovo pateikti transporto užsakymai – sutartys ir CMR važtaraščiai rodo, jog krovinys nebuvo pristatytas laiku. CMR konvencijos 41 straipsnio 1 dalis netaikytina, nes ji reglamentuoja ne su krovinio vėlavimu susijusius klausimus, o vežėjų, kurie nuolat vykdo pervežimus, santykius. Pažymėjo, jog atsakovas nėra nuolatinis vežėjas.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai nurodė, jog palaiko ieškinio reikalavimus ir prašė jį tenkinti. Pažymėjo, jog pervežimo sutartis – užsakymus parengė atsakovas ir ieškovas jas sudarė prisijungimo būdu. Paaiškino, jog po krovinių pervežimo iš atsakovo nebuvo gauta jokių pretenzijų dėl krovinių pervežimo ir suteiktų paslaugų kokybės. Paaiškino, kad pagal CMR nustatytus terminus, ieškovas nepavėlavo pristatyti krovinių, todėl bauda už pavėluotą krovinių pristatymą yra negalima. Nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog iš tikrųjų patyrė žalos.

9Atsakovo atstovai prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, jog nuostolius patyrė dėl to, kad į juos su pretenzija kreipėsi klientas ir jie turėjo atlyginti kliento patirtus nuostolius.

10Ieškinys tenkintinas.

11Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 21 d. ir 2013 m. rugpjūčio 22 d. ieškovas UAB „Baltic Transline“ ir atsakovas UAB „Arfi Line“ sudarė Krovinio pervežimo užsakymus – sutartis ( - ), pagal kurias sutartyse numatytais terminais ieškovas įsipareigojo atgabenti krovinius iš Italijos į Lietuvą (b. l. 4-5). Sutartyse šalys numatė, jog vežėjas įsipareigoja už pavėlavimą į pasikrovimą/išsikrovimą 24 val. ir ilgiau, mokėti po 100 EUR už kiekvieną pavėluotą parą bei atlyginti užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda. Iš byloje esančių CMR važtaraščių ( - ) matyti, jog kroviniai pagal pasirašytas sutartis – užsakymus krovinių gavėjams buvo pristatyti 2013 m. rugpjūčio 30 d. (b. l. 9-10). 2013-09-09 atsakovas pateikė pretenziją ieškovui dėl krovinio pristatymo terminų nesilaikymo, kurioje nurodė, kad ieškovas neįvykdė sutartyse nurodytų krovinio pristatymo terminų ir todėl yra atsakingas už krovinio vėlavimą (b. l. 6). Atsakovas 2013-10-28 ieškovui pateikė sąskaitą-faktūrą ( - ), kuria pareikalavo iki 2013-11-27 sumokėti 450 EUR baudos, t.y. 1 553,76 Lt (b. l. 7) 2013-11-07 ieškovas atsakė, jog minimalūs terminai dalinių krovinių pristatymui nebuvo viršyti, o reikalaujama 450,00 EUR bauda pagal CMR konvenciją yra niekinė (b. l. 8). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog, nepaisant to, kad ieškovas nesutiko su prašoma priteisti bauda, jis 2014-07-22 atliko mokėjimą 1 553,76 Lt sumai ir taip patenkino atsakovo reikalavimą (b. l. 14).

12Byloje kilo ginčas dėl sutarčių ( - ) nuostatos: „Vežėjas įsipareigoja už pavėlavimą į pasikrovimą/išsikrovimą 24 val. ir ilgiau, mokėti po 100 EUR už kiekvieną pavėluotą parą bei atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda“ pagrįstumo ir teisėtumo.

13Ieškovo teigimu, kroviniai buvo perduoti gavėjams nepažeidus CMR konvencijoje numatytų pristatymo terminų, nebuvo pareikšta pretenzijų dėl krovinių būklės ar kiekio, todėl jo atsakovui sumokėta 450 EUR dydžio bauda turi būti grąžinta, o tarp šalių pasirašytų sutarčių nuostatos dėl baudos už pavėluotą krovinio pristatymą turi būti pripažintos negaliojančiomis ab initio, nes prieštarauja CMR konvencijai. Gindamasis nuo ieškovo reikalavimo, atsakovas nurodė, jog ieškovas pavėlavo pristatyti krovinius sutartyje numatytais terminais, dėl ko atsakovas gavo kliento pretenziją dėl patirtų 450 EUR dydžio nuostolių. Kadangi atsakovas atlygino kliento nuostolius dėl pavėluoto krovinių pristatymo, jis turi teisę šiuos nuostolius išieškoti iš ieškovo, pažeidusio sutartį.

14Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CMR konvencija turi būti taikoma visais atvejais, kai vežimo sutartis atitinka jos 1 straipsnyje įtvirtintus požymius: vežama kelių transporto priemone, vežama sausumos keliais, vežama už užmokestį, krovinio išsiuntimo ir gavimo vietos yra skirtingose valstybėse, krovinio išsiuntimo ir (ar) gavimo valstybės yra CMR konvencijos narės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2006). Taikant CMR konvenciją turi būti įvertinta tai, kad ši tarptautinė sutartis turi griežto (specialaus) reguliavimo efektą, t. y. klausimai, kurie patenka į jos reglamentavimo sritį, laikomi sureguliuotais išsamiai ir jokie nukrypimai nuo šio reglamentavimo negalimi – pagal CMR konvencijos 41 straipsnio 1 dalį visi susitarimai (išskyrus 40 straipsnyje leistus vežėjų susitarimus), kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nukrypstama nuo šios Konvencijos normų, laikomi negaliojančiais. Nacionalinė teisė tarptautinio pervežimo santykiuose taikoma subsidiariai – tik tiems su tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiems santykiams, kurių CMR konvencija tiesiogiai nereglamentuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2009; 2012-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2012). Nagrinėjamoje byloje taikytinos CMR konvencijos nuostatos, kadangi tarp šalių sudarytos Krovinio pervežimo sutartys - užsakymai atitinka vežimo sutarčiai būdingus bruožus.

15CMR Konvencijos 23 straipsnio 5 dalyje numatyta, kai krovinio pristatymo terminas viršijamas ir pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo įrodo, kad dėl to padaryta žala, vežėjas privalo kompensuoti nuostolius, kurie neturi būti didesni kaip užmokestis už vežimą. Darytina išvada, jog vien fakto, kad krovinys buvo pristatytas pavėluotai neužtenka, kad vežėjui būtų taikoma atsakomybė. Iš CMR konvencijos nuostatos seka, jog nuostolius gali patirti tik krovinio savininkas. Pažymėtina, jog šiuo atveju tiek ieškovas, tiek ir atsakovas, yra vežėjai. Atsakovas nėra ieškovo gabentų krovinių savininkas, todėl negali reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo. Savo reikalavimą dėl baudos sumokėjimo atsakovas grindė tuo, jog jo klientas (krovinio savininkas) dėl pavėluoto krovinių pristatymo patyrė 450 EUR nuostolių (b. l. 51), kuriuos turėjo atlyginti atsakovas UAB „Arfi Line“. Pažymėtina, kad šiuo atveju atsakovas neįrodė nuostolių padarymo fakto, kadangi nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad jis užsakovui, t.y. krovinio savininkui, dėl pavėluoto krovinio pristatymo sumokėjo 450 EUR.

16Pažymėtina ir tai, jog kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad baudos nustatymas vežimo sutartyje prieštarauja CMR konvencijai. Kasacinis teismas išaiškino, jog netesybų už pavėluotą krovinio pristatymą taikymas gali lemti CMR konvencijoje nenustatytą dvigubą atsakomybę, o susitarimas dėl didesnės vežėjo atsakomybės, nei nustatyta CMR konvencijoje, neatitinka Konvencijos 23 straipsnyje įtvirtintų taisyklių. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009-05-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2009). Aukščiausiasis Teismas taip pat nurodė, kad CMR konvencijoje neįtvirtintas baudų už pavėlavimą pristatyti krovinį ar vežimo instrukcijų pažeidimą taikymas, todėl vežėjas gali tuo gintis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2009).

17Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis teismų praktika konstatuotina, jog krovinių pervežimo sutartyse, kurioms taikomos CMR nuostatos, negali būti numatytos baudos už pavėlavimą pristatyti krovinį. Darytina išvada, jog atsakovo UAB „Arfi Line“ reikalavimas ieškovui sumokėti 450 EUR baudą už pavėluotai pristatytus krovinius buvo neteisėtas, todėl ieškovo be pagrindo atsakovui sumokėta 450 EUR suma turėtų būti grąžinta ieškovui. Vadovaujantis išdėstytu, ieškovo reikalavimai pripažinti sutarčių ( - ) nuostatas: „Vežėjas įsipareigoja už pavėlavimą į pasikrovimą/išsikrovimą 24 val. ir ilgiau, mokėti po 100 EUR už kiekvieną pavėluotą parą bei atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda“ negaliojančiomis ab initio, pripažinti atsakovo reikalavimą dėl 450,00 EUR (1 553,76 Lt) baudos atlyginimo neteisėtu bei taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 450,00 EUR yra pagrįsti, todėl tenkinami.

18Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteisiamos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prašo priteisti 72 Lt žyminio mokesčio (b. l. 16), 2 000 Lt išlaidų už procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą (b.l. 17, 65-66), taip pat 246,57 Lt kelionės iki teismo vietos išlaidų (b. l. 55-64), iš viso: 2 318,57 Lt. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 2 318,57 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

21Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 186-188, 197, 250, 259, 263, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti visiškai.

23Pripažinti tarp ieškovo UAB „Baltic Transline“, į.k. 235584990, ir atsakovo UAB „Arfi Line“, į.k. 302671150, sudarytų krovinio pervežimo užsakymų - sutarčių ( - ) nuostatas: „Vežėjas įsipareigoja už pavėlavimą į pasikrovimą/išsikrovimą 24 val. ir ilgiau, mokėti po 100 EUR už kiekvieną pavėluotą parą bei atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda“ negaliojančiomis ab initio.

24Pripažinti atsakovo UAB „Arfi Line“, į.k. 302671150, reikalavimą dėl 450,00 EUR (1 553,76 Lt) baudos atlyginimo neteisėtu.

25Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Arfi Line“, į.k. 302671150, ieškovo UAB „Baltic Transline“, į.k. 235584990, naudai 450,00 EUR (1 553,76 Lt).

26Priteisti ieškovui UAB „Baltic Transline“, į.k. 235584990, iš atsakovo UAB „Arfi Line“, į.k. 302671150, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 318,57 Lt bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė,... 2. sekretoriaujant Agnei Daugirdienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Baltic Transline“ atstovui Sigitui Šamanskui ir... 4. atsakovo UAB „Arfi Line“ atstovams Dariui Valinskui ir Filips Zile,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 1-3), kuriuo prašė... 7. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 27), kuriame nurodė, jog... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai nurodė, jog palaiko ieškinio... 9. Atsakovo atstovai prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, jog nuostolius patyrė... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio... 12. Byloje kilo ginčas dėl sutarčių ( - ) nuostatos: „Vežėjas įsipareigoja... 13. Ieškovo teigimu, kroviniai buvo perduoti gavėjams nepažeidus CMR... 14. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CMR konvencija turi būti taikoma... 15. CMR Konvencijos 23 straipsnio 5 dalyje numatyta, kai krovinio pristatymo... 16. Pažymėtina ir tai, jog kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad... 17. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis teismų praktika... 18. Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteisiamos 6 proc. dydžio metinės... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 21. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 22. Ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Pripažinti tarp ieškovo UAB „Baltic Transline“, į.k. 235584990, ir... 24. Pripažinti atsakovo UAB „Arfi Line“, į.k. 302671150, reikalavimą dėl... 25. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Arfi Line“, į.k.... 26. Priteisti ieškovui UAB „Baltic Transline“, į.k. 235584990, iš atsakovo... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...