Byla 3K-3-213/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dangutės Ambrasienės ir Sigito Gurevičiaus, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Baltcargo“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 8 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Balthana“ ieškinį atsakovui UAB „Baltcargo“ dėl skolos ir pagal atsakovo UAB „Baltcargo“ priešieškinį ieškovui UAB „Balthana“ dėl nuostolių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas – vežėjas, remdamasis Krovinio pervežimo užsakymo sąlygų patvirtinimu Nr. E-876, įsipareigojo nugabenti krovinį į paskirties punktą – muitinės sandėlius Vilniaus mieste, Agrastų g. 2, gavėjui – UAB „Unigėla“, o atsakovas, užsakovas – sumokėti vežėjui už suteiktas transporto paslaugas. Kadangi krovinys buvo pristatytas į vietą, tai ieškovas, įvykdęs įsipareigojimą, prašė atsakovo atsiskaityti už suteiktas paslaugas (Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau – CMR konvencija, Konvencija; Žin., 1998, Nr. 107-2932) 4 straipsnis, 13 straipsnio 1 dalis); ieškovas 2007 m. gegužės 21d. pagal CMR važtaraščius Nr. 0000535, Nr. 0000536, Nr. 0000537 išsiuntė atsakovui registruotu laišku PVM sąskaitą–faktūrą BLTH Nr. 001729, tačiau šis vengia atsiskaityti, todėl 2007 m. liepos 16 d. ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo 44 886,40 Lt skolos už atliktas transporto paslaugas, 3950 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Civilinė byla iškelta 2007 m. rugpjūčio 20 d.

5Atsakovas 2007 m. rugsėjo 28 d. priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 16 573 Lt baudų už pavėluotą transporto priemonių pristatymą, 23 000 Lt nuostolių už pavėluotą krovinio pristatymą, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, 5 proc. palūkanų nuo reikalavimo atlyginti baudas ir nuostolius iki teismo dienos, kurios sudaro 655,82 Lt, ir bylinėjimosi išlaidas (CK 6.37 straipsnis, CMR konvencijos 19 straipsnis, 23 straipsnio 5 dalis, 30 straipsnio 3 dalis, 41 straipsnis). Atsakovas nurodė, kad 2007 m. kovo 30 d. šalių sudaryta sutartimi–užsakymu Nr. A 28 ieškovas įsipareigojo pervežti negabaritinius krovinius maršrutu Prancūzija–Lietuva sutartyje nustatytais terminais. Ieškovas įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, pažeidė krovinio pasikrovimo ir pristatymo terminus, atsakovas dėl to patyrė nuostolių. Laikydamasis CMR konvencijoje nustatytų terminų, 2007 m. gegužės 22 d. atsakovas pateikė ieškovui pretenziją dėl transporto priemonių vėlavimo į pakrovimo vietą ir dėl pavėluoto krovinio pristatymo; dėl trijų automobilių vėlavimo į pakrovimo vietą pagal sutartį ieškovas atsakovui turi sumokėti 4800 eurų (16 573,44 Lt) baudų. Dėl pavėluotai pristatyto krovinio atsakovas sumokėjo UAB „Fabella“ šio patirtus 23 000 Lt nuostolius, nes atsakovas ir UAB „Fabella“ buvo saistomi 2007 m. kovo 29 d. sudarytos sutarties–užsakymo Nr. A 028 ir jame įtvirtinto atsakovo įsipareigojimo pervežti krovinį maršrutu Prancūzija–Lietuva, krovinį pristatant 2007 m. balandžio 11 d. Atsakovo sumokėti UAB „Fabella“ 23 000 Lt yra atsakovo nuostoliai, atsiradę dėl ieškovo kaltės, šiam netinkamai įvykdžius vežimo sutarties sąlygas.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1–asis apylinkės teismas 2008 m. birželio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies; priteisė iš atsakovo ieškovui 44 886,40 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 6098,48 Lt bylinėjimosi išlaidų; priešieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ginčo santykiams (vežėjo atsakomybė už pavėluotą krovinio pristatymą, vežimo užmokestis) taikytinos CMR konvencijos nuostatos, kitiems – nacionalinės teisės normos. Ieškovas pagal 2007 m. kovo 30 d. užsakymą įsipareigojo sutartyje nustatytu laiku pateikti užsakyme nurodyto krovinio pervežimui tinkamą ir techniškai tvarkingą transporto priemonę, turinčią CMR važtaraščių komplektą, taip pat visus leidimus, reikalingus krovinio transportavimui (sutarties 3.1 punktas), todėl jis CMR konvencijos prasme laikytinas vežėju. Dėl negabaritinių krovinių (įrengimų) pervežimo iš Prancūzijos į Lietuvą už 29 000 eurų atsakovas pateikė ieškovui Užsakymą Nr. A 28, kuriame nustatyta, kad krovinio pasikrovimo diena yra 2007 m. balandžio 3–6 d., pristatymo – 2007 m. balandžio 11 d. Teismas vertino, kad byloje nėra įrodymų apie tai, jog ieškovas būtų nesutikęs dėl 2007 m. kovo 30 d. Užsakyme Nr. A 28 nustatytų sąlygų; tai, kad jis informavo atsakovą, jog vėluoja pristatyti automobilius, nereiškė jo nesutikimo dėl Užsakyme Nr. A 28 nustatytų pervežimo terminų, tuo tarpu ieškovo iš anksto 2007 m. kovo 30 d. atsakovui išrašyta PVM sąskaita-faktūra BLTH 001642 dėl 44 886,40 Lt pagal Užsakymą Nr. A 28 mokėjimo, teismo vertinimu, leido atsakovui pagrįstai tikėtis, jog ieškovas įvykdys krovinių pervežimą užsakyme nustatytais terminais, juolab kad atsakovas kaip ekspeditorius, turėjo įsipareigojimų UAB „Fabella“ dėl krovinio pristatymo, nepažeidžiant Užsakyme Nr. A 28 nustatytų terminų. Teismas nustatė, kad atsakovas 2007 m. balandžio 2 d. sumokėjo ieškovui 44 886,40 Lt, tačiau laikė, kad nėra įrodymų apie tai, jog likusi suma taip pat buvo sumokėta. Ieškovas 2007 m. gegužės 17 d. išrašė ir gegužės 21 d. registruotu paštu išsiuntė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą BLTH 001729 dėl 44 886,40 Lt apmokėjimo už transporto paslaugas maršrutu Prancūzija–Lietuva. Teismas nelaikė, kad vien tik aplinkybė, jog atsakovui nebuvo pateikti CMR važtaraščiai, atleidžia jį nuo pareigos sumokėti už suteiktą paslaugą. Dėl šios priežasties teismas laikė pagrįstu ieškovo reikalavimą priteisti 44 886,40 Lt už krovinio pervežimą. Teismas, taikydamas nacionalinės teisės normas, tenkino ieškovo reikalavimą priteisti 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; CMR konvencijoje tokių palūkanų nenustatyta.

8Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovo priešieškinio reikalavimą priteisti 16 573 Lt baudų už pavėluotą transporto priemonių pateikimą. Teismo vertinimu, 2007 m. kovo 30 d. užsakymo Nr. A28 3.3 punkto nuostata dėl tos dalies, kurioje nustatyta galimybė taikyti vežėjui 100 eurų baudą už vėlavimą pristatyti transporto priemonę pakrovimui, prieštarauja CMR konvencijos nuostatoms, todėl yra niekinė, nesukuria šalims teisių ir pareigų, pripažintina negaliojančia nuo sutarties sudarymo momento. Spręsdamas dėl atsakovo reikalavimo priteisti nuostolius ir dėl jų pagrįstumo, teismas padarė išvadą, kad atsakovas neatskleidė prašomų priteisti nuostolių kilmės, sudėties bei dydžio. Teismas pažymėjo byloje nustatytas aplinkybes, kad 2007 m. kovo 29 d. atsakovas ir UAB „Fabella“ sudarė sutartį Nr. A 028 dėl krovinių pervežimo iš Prancūzijos į Lietuvą ir kad UAB „Fabella“ 2007 m. gegužės 21 d. atsakovui pareiškė pretenziją dėl vėlavimo pateikti tris automobilius į pakrovimo vietą Prancūzijoje, Burge mieste, taip pat dėl pavėluoto krovinio pristatymo, reikalavo sumokėti baudas ir atlyginti 7230 eurų nuostolių, kuriuos patyrė dėl krovinio įrengimų ir personalo prastovų, krovinio saugojimo. Remdamasis CMR važtaraščių 0000535, 0000536, 0000537 duomenimis, teismas laikė įrodyta aplinkybę, kad vežėjas vėlavo pristatyti krovinį. Teismo vertinimu, pirmiau nurodytuose atsakovo ir UAB „Fabella“ dokumentuose esančių duomenų tam tikros neatitiktys (UAB „Fabela“ atsakovui pareikšta pretenzija gerokai skyrėsi nuo šalių 2007 m. birželio 18 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte nurodytos sumos, be to, šiame ir 2008 m. kovo 31 d. suderinimo akte nurodytos skirtingos sumos), taip pat tai, kad atsakovas į bylą nepateikė rašytinių įrodymų, kada ir kiek UAB „Fabella“ jam sumokėjo už krovinio pervežimą, suponavo išvadą, jog nenustatytas atsakovo galbūt negautų pajamų dydis. Teismas, netenkinęs reikalavimų dėl baudų ir nuostolių priteisimo, atmetė prašymus priteisti 655,82 Lt palūkanų, apskaičiuotų nuo reikalavimo atlyginti baudas ir nuostolius iki teismo dienos, taip pat 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (CK 1.5, 6.37, 6.71 straipsniai, 6.162 straipsnio 1 dalis, 6.173 straipsnis, 6.181 straipsnio 3 dalis, 6.210, 6.808 straipsniai, CPK 93 straipsnio 2 dalis, CMR konvencijos 17, 18, 19, 27 straipsniai, 30 straipsnio 3 dalis, 41 straipsnis).

9Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo apeliacinį skundą, 2008 m. gruodžio 8 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2008 m. birželio 11 d. sprendimą, apeliacinį skundą atmetė. Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2007 m. kovo 30 d. užsakymo Nr. A28 3.3 punkto nuostata dėl tos dalies, kurioje nustatyta galimybė taikyti vežėjui 100 eurų baudą už vėlavimą pristatyti transporto priemonę pakrovimui, prieštarauja 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 41 straipsnio nuostatoms, todėl ji yra niekinė ir nesukuria šalims teisių ir pareigų bei pripažintina negaliojančia nuo sutarties sudarymo momento. Šiuo atveju CMR konvencijos 1 straipsnio 1 punkto prasme buvo viena prievolė atlikti pervežimą, tuo tarpu netesybų už pavėluotą transporto priemonės pristatymą taikymas gali lemti dvigubą atsakomybę už tą patį pažeidimą (pavėluotas transporto priemonės pristatymas gali lemti pavėluotą krovinio pristatymą). Tai, kad abi ginčo šalys yra juridiniai asmenys (verslininkai), kurie veikia savo rizika, nereiškia, jog vežėjui galima taikyti kitokią, nei CMR konvencijoje nustatytą atsakomybę. Tik pavėlavus pristatyti krovinį, kompensuojami dėl pavėlavimo patirti nuostoliai, kurie negali būti didesni nei užmokestis už vežimą. Kolegija taip pat laikė teisinga pirmosios instancijos teismo išvadą, kad byloje nenustatyta duomenų dėl atsakovo patirtų nuostolių. Tai, kad krovinio vežimo sutartis buvo sudaryta trečiojo asmens naudai, t. y. vežimo sutartį atsakovas su ieškovu sudarė, vykdydamas atsakovo su UAB „Fabella“ sudarytą sutartį organizuoti negabaritinių krovinių vežimą, savaime nereiškia, jog atsakovas patyrė nuostolių. Atsakovas neįrodė, kad jis atlygino nuostolius UAB „Fabella“ ir kad šie yra kilę dėl ieškovo netinkamo įsipareigojimų vykdymo dėl krovinio pavėluoto pristatymo. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovo atstovo paaiškinimai ir pateikti dokumentai neįrodo atsakovo realių nuostolių, nes apeliacinės instancijos teismui atsakovo pateikti nauji rašytiniai įrodymai, kolegijos vertinimu, rodo, kad UAB „Fabella“ keletą kartų apmokėjo atsakovui už transportavimo paslaugas; tai, kad atsakovas ir UAB „Fabella“ atliko įskaitymą, savaime nereiškia atsakovo nuostolių ir nepagrindžia jų sudėties ar kilmės; be to, 2007 m. birželio 18 d. atsakovo ir UAB „Fabella“ tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte nurodyta didesnė nei UAB „Fabella“ pretenzijoje suma. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti atsakovo priešieškinio reikalavimus; kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas taip pat tinkamai sprendė dėl ieškovo reikalavimo priteisti 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes šiuo atveju yra skaičiuojamos palūkanos už pavėluotą atsiskaitymą, bet ne už kompensacijai skirtos sumos palūkanas pagal CMR konvencijos 27 straipsnį; procesinėms palūkanoms priteisti teisiškai reikšmingas civilinės bylos iškėlimo, bet ne CMR važtaraščių pateikimo atsakovui faktai.

10III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

11Kasaciniu skundu kasatorius (atsakovas) prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį, priteisti kasatoriui bylinėjimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas dėl vežėjo civilinės atsakomybės pagal CMR konvenciją, t. y. teismai neatsižvelgė į tai, kad CMR konvencija reglamentuoja vežėjo atsakomybės klausimus tik nuo krovinio perdavimo vežėjo dispozicijon momento, todėl, vežėjui pažeidus sutartinius įsipareigojimus iki krovinio perdavimo jo dispozicijon, dėl vežėjo civilinės atsakomybės turi būti sprendžiama pagal nacionalinius įstatymus, t. y. taikant CK ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vežimo santykius. Dėl to bylą nagrinėję teismai padarė nepagrįstą išvadą, kad atmestinas kasatoriaus priešieškinio reikalavimas priteisti 16 573,44 Lt baudą už pavėluotą transporto priemonių pristatymą. Tokia teismų pozicija grindžiama CMR konvencijos 41 straipsnio 1 punktu, kuriame nustatyta, kad laikomi negaliojančiais visi susitarimai, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nukrypstama nuo šios Konvencijos. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad niekiniais pripažintini visi šalių susitarimai dėl didesnės, nei Konvencijos nustatyta, vežėjo atsakomybės. Vadinasi, pagal CMR konvenciją niekinėmis pripažintinos tik tos šalių susitarimų dėl vežėjo atsakomybės nuostatos, kurios nustato didesnę atsakomybę CMR konvencijos reglamentuojamais klausimais. Tuo tarpu CMR konvencija nereglamentuoja vežėjo atsakomybės už transporto priemonės nepateikimą klausimų. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyta draudimo šalims susitarti dėl vežėjo atsakomybės už transporto priemonių nepateikimą; kadangi šis klausimas nereglamentuojamas Lietuvos Respublikos specialiųjų teisės aktų, tai turi būti vadovaujamasi CK įtvirtintomis sutartinės atsakomybės nuostatomis. Pirmosios instancijos teismui pagrįstai konstatavus, kad ieškovas pažeidė prievolę ir nepristatė transporto priemonių užsakyme nurodytais terminais, ieškovui turėjo būti taikoma sutartinė atsakomybė ir jis privalėjo sumokėti Užsakymo 3.3 punkte nustatytas šalių sutartas netesybas (CK 6.256, 6.258 straipsniai). Ieškovas neatleistinas nuo pareigos laikytis šalių laisva valia prisiimtų įsipareigojimų, šalys yra juridiniai asmenys (verslininkai), kurie veikia savo rizika ir turi prisiimti atsakomybę už visus savo veiksmų padarinius, kartu – prievolių nevykdymą (CK 6.71, 6.189 straipsnio 1 dalis). Nepagrįsta teismų išvada, kad netesybų už pavėluotą transporto priemonės pristatymą taikymas gali lemti dvigubą atsakomybę už tą patį pažeidimą; šiuo atveju buvo pažeisti dviejų atskirų prievolių įvykdymo terminai, t. y. ieškovo įsipareigojimo užsakyme nurodytu laiku pristatyti transporto priemones ir užsakymo nurodytais terminais pristatyti krovinį į nurodytą vietą. Transporto priemonės pristatymas laiku yra atskira prievolė, kurią pažeidus, taikoma civilinė atsakomybė (CK 6.818 straipsnio 1 dalis).

132. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CMR konvencijos 19 straipsnio nuostatas dėl nuostolių pagrindimo, vežėjui (ieškovui) ne laiku pristačius krovinį; nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos nuostatų, kad pagal CMR konvenciją asmens, reiškiančio ieškinį vežėjui, reikalavimo teisės turėjimas saistomas fakto, kad šis asmuo atlygino nuostolius, kilusius dėl įsipareigojimo pagal vežimo sutartį netinkamo vykdymo ar neįvykdymo. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, bylą nagrinėję teismai nepagrįstai konstatavo, kad kasatorius neįrodė prašomų nuostolių ir nepagrindė jų dydžio. Šiuo atveju, vežimo sutartį sudarius trečiojo asmens (UAB „Fabella“) naudai, kasatoriaus UAB „Fabella“ sumokėti nuostoliai, kuriuos šis patyrė dėl ieškovo įsipareigojimų pristatyti krovinį pavėluoto įvykdymo, yra kasatoriaus realiai patirti nuostoliai. Kasatoriui nagrinėjamoje byloje reikėjo įrodyti, kad jis atlygino nuostolius UAB „Fabella“ ir kad šie nuostoliai yra kilę dėl ieškovo netinkamo įsipareigojimų vykdymo. Bylą nagrinėję teismai neįvertino, kad kasatoriui kilo pareiga atlyginti UAB „Fabella“ patirtus nuostolius dėl krovinio pavėluoto pristatymo, atsižvelgiant į šalių 2007 m. kovo 29 d. sudarytą sutartį Nr. A028; UAB „Fabella“ 2007 m. gegužės 21 d. pateikė kasatoriui pretenziją dėl pavėluoto krovinio pristatymo ir pareikalavo nuostolių atlyginimo. Kasatoriui su UAB „Fabella“ sudarius tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, šalys susitarė dėl vienarūšių reikalavimų įskaitymo, tačiau kasatorius negavo visų priklausančių 29 000 eurų (100 131,20 Lt) už ekspedijavimo paslaugas, nes UAB „Fabella“ iš nurodytos sumos išskaičiavo 22 500 Lt nuostolių. Kasatoriaus patirti nuostoliai pagrįsti teismui pateiktuose dokumentuose, kurių teismai neįvertino pagal CPK 185 straipsnyje nustatytas taisykles, todėl nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad kasatoriaus prievolė UAB „Fabella“ dėl 22 500 Lt nuostolių atlyginimo pasibaigė įskaitymu (CK 6.130, 6.131 straipsniai).

143. Patenkinus kasatoriaus reikalavimus dėl 16 573,44 Lt baudų už pavėluotą transporto priemonių pristatymą, dėl 23 000 Lt nuostolių dėl pavėluoto krovinio pristatymo, turi būti patenkintas reikalavimas priteisti 655,82 Lt palūkanų, apskaičiuotų nuo reikalavimo atlyginti baudas ir nuostolius iki teismo dienos (5 proc. metinių palūkanų pagal CMR konvencijos 27 straipsnį); vežėjas privalo sumokėti 5 proc. metinių palūkanų, kurios mokamos nuo sumos, skirtos kompensacijai. Palūkanos mokamos nuo reikalavimo dienos; kasatoriaus reikalavimas ieškovui pateiktas 2007 m. gegužės 22 d., todėl ieškovas papildomai skolingas kasatoriui iki ieškinio 2007 m. rugsėjo 20 d. pateikimo 655,82 Lt , t. y. 5 proc. metinių palūkanų už 121 praleistą dieną, skaičiuojant nuo priešieškinio sumos 39 573,44 Lt.

154. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CMR konvencijos 27 straipsnio nuostatas dėl metinių palūkanų dydžio, todėl nepagrįstai tenkino ieškovo reikalavimą priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai vežimo sutarčiai yra taikoma CMR konvencija, tai ji taikytina ne tik dėl vežėjui reiškiamų ieškinių, bet ir dėl vežėjo reikalavimų atlyginti nuostolius; vadinasi, vežėjo reikalavimui dėl atlyginimo už pervežimą priteisimo turėjo būti taikomos CMR konvencijos nuostatos, įskaitant nuostatas dėl metinių palūkanų dydžio; teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad tais atvejais, kai reikalavimą pateikiantis asmuo remiasi nacionalinės teisės nuostatomis, kartu pateikia reikalavimą mokėti didesnes nei 5 proc. metines palūkanas, reikalavimas netenkinamas ir priteisiamos tik 5 proc. metinės palūkanos. Šiuo atveju vežėjo reikalavimui taikytina CMR konvencijos imperatyvioji nuostata dėl 5 proc. metinių palūkanų, kurios skaičiuojamos nuo ieškinio pateikimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

16Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą ir nurodo, kad teismai byloje apskritai nepasisakė dėl CMR konvencijos nuostatų dėl vežėjo atsakomybės iki krovinio perdavimo vežėjo dispozicijon momento, todėl šie kasacinio skundo argumentai yra nepagrįsti. Bylą nagrinėję teismai teisingai sprendė, kad bauda už pavėluotą transporto priemonių pateikimą, nustatyta sutarties – užsakymo Nr. A28 3.3 punkte prieštarauja CMR konvencijos 41 straipsniui; atsižvelgiant į pavėluoto transporto priemonės pateikimo tiesioginį ryšį su pavėluotu krovinio pristatymu, CMR konvencija iš esmės reglamentuoja pavėluotą transporto priemonių pateikimą per nuostatas, taikomas vežėjo atsakomybei už krovinio pristatymo terminų viršijimą. Kasatoriaus patirtų nuostolių dydis, sudėtis ir kilmė yra fakto, bet ne teisės klausimai, todėl šiuo pagrindu teismų sprendimai apskritai neturėtų būti peržiūrimi. CMR konvencijos 19 straipsnyje nenustatyta kokių nors nuostatų dėl nuostolių pagrindimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad teismai netinkamai aiškino ir taikė šį CMR konvencijos straipsnį. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė dėl teisės reikšti reikalavimą vežėjui, bet ne dėl nuostolių įrodinėjimo; šiuo klausimu CMR konvencijos 23 straipsnio 5 dalies nuostata yra aiški; tuo tarpu UAB „Fabella“ nereiškė vežėjui reikalavimų dėl patirtų nuostolių. Kasatorius nenurodė teisės normos, pagal kurią jo sumokėtos lėšos galėtų būti laikomos patirtais, realiais nuostoliais dėl pavėluoto krovinio pristatymo. Nuostolių realumas nėra niekaip patvirtintas ir jais siekiama išvengti dalies vežimo mokesčio ieškovui sumokėjimo. Ieškovas nurodo ir kitus visapusiškus nesutikimo su kasaciniu skundu argumentus.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19Kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir nutartis teisės taikymo aspektu; yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nustatytų aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Dėl CMR konvencijos nuostatų dėl vežėjo atsakomybės

20Kasaciniame skunde kasatorius nurodo, kad bylą nagrinėję teismai nepagrįstai atmetė kasatoriaus priešieškinio reikalavimą priteisti 16 573,44 Lt baudą už pavėluotą transporto priemonių pristatymą, argumentavo, jog toks šalių susitarimas dėl baudų negalioja CMR konvencijos 41 straipsnio 1 dalies nuostatų laikymosi aspektu. Kasatoriaus vertinimu, tokia teismų pozicija neatitinka CMR konvencijos nuostatų dėl vežėjo civilinės atsakomybės, iš kurių išplaukia, kad, vežėjui pažeidus sutartinius įsipareigojimus iki krovinio perdavimo jo dispozicijon, dėl jo civilinės atsakomybės sprendžiama, taikant nacionalinių įstatymų nuostatas; pagal CMR konvencijos 41 straipsnio 1 dalį pripažintinos niekinėmis tos šalių susitarimų dėl vežėjo atsakomybės nuostatos, kuriose nustatyta didesnė atsakomybė CMR konvencijos reglamentuojamais klausimais, tuo tarpu dėl vežėjo atsakomybės už transporto priemonių nepateikimą Konvencijos nereglamentuojama.

21Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais šiuos kasacinio skundo argumentus ir vertina, kad bylą nagrinėję teismai teisingai sprendė dėl kasatoriaus reikalavimo priteisti baudą už pavėluotą transporto priemonių pristatymą kaip nepagrįsto ir šiuo aspektu tinkamai taikė CMR konvencijos nuostatas. CMR konvencijos 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visi susitarimai, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nukrypstama nuo šios Konvencijos, laikomi negaliojančiais; tokio susitarimo negaliojimas nesukelia kitų sutarties nuostatų negaliojimo. Taigi, sprendžiant, ar šalys susitarimu dėl baudų už pavėluotą transporto priemonių pateikimą nustatė kitokią nei CMR konvencijoje vežėjui atsakomybę, pažymėtina tai, jog pavėluotas transporto priemonės pateikimas ir krovinio pristatymo termino pažeidimas (viršijimas) yra tiesiogiai susiję. Šalys CMR konvencijos 1 straipsnio 1 punkto prasme susitaria dėl prievolės atlikti pervežimą; CMR konvencijos reglamentuojama vežėjo atsakomybė už krovinio pristatymą ne laiku suponuoja išvadą, kad pavėluotas transporto priemonės pateikimas savaime reikšmingas tiek, kiek pavėluota pristatyti krovinį. Teisėjų kolegija laiko, kad bylą nagrinėję teismai teisingai vertino, jog netesybų už pavėluotą transporto priemonių pateikimą taikymas gali lemti CMR konvencijoje nenustatytą dvigubą atsakomybę; susitarimas dėl vežėjo didesnės nei CMR konvencijos nustatytos atsakomybės neatitinka Konvencijos 23 straipsnyje įtvirtintų taisyklių. Dėl CMR konvencijos 19 straipsnio nuostatų taikymo

22Jeigu pagal CMR Konvencijos 19 straipsnio sąlygas krovinys pristatytas, ieškovas turi įrodyti pavėlavimą, žalą ir priežastinį ryšį tarp pavėluoto krovinio pristatymo ir žalos. Šiuo atveju įrodinėtina ne žala, padaryta kroviniui (jo sugadinimas), o nuostoliai, ieškovo patirti dėl pavėlavimo (gavėjo sumokėtos dėl krovinio pavėluoto pristatymo). Žalos atlyginimo suma už pavėluotą pristatymą negali viršyti sumokėto arba sutarto mokėti užmokesčio vežėjui už vežimą, išskyrus tuos atvejus, kurie nurodyti CMR Konvencijos 24 ir 26 straipsniuose. Taigi tuo atveju, jei yra pareikštas priešieškinio reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo už pavėlavimą atvežti krovinį, kasatorius turi įrodyti, kokių nuostolių buvo patirta. Atmesdamas priešieškinį dėl patirtų nuostolių, teismas motyvavo tuo, kad kasatorius neįrodė, jog atlygino nuostolius UAB „Fabella“ ir jog šie kilę dėl ieškovo netinkamo įsipareigojimų vykdymo – krovinio pavėluoto pristatymo. Darydamas tokią išvadą, teismas tikrino kasatoriaus ir UAB „Fabella“ finansinius atsiskaitymus už transportavimo paslaugas ir nenustatė kasatoriaus patirtų nuostolių. Iš esmės kasatorius kelia ne teisės aiškinimo, bet fakto klausimą – dėl netinkamo ieškovo įsipareigojimų vykdymo, patirtų nuostolių dydžio, nes jų realumas reikiamai nepatvirtintas. Minėta tai, kad CMR konvencijoje įtvirtintas draudimas nustatyti didesnę vežėjo atsakomybę, nei reglamentuota joje, t. y. draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai nukrypti nuo CMR konvencijos. Tai, kad, kasatoriaus teigimu, vežimo sutartis buvo sudaryta UAB „Fabella“ naudai, nereiškia, jog kasatoriaus ir trečiojo asmens susitarimais gali būti keičiamos vežimo sutarties bei CMR konvencijos nuostatos. Lėšų sumokėjimas negali būti laikomas tinkamu nuostolių, patirtų dėl pavėluoto krovinio pristatymo įrodymu, nes tai yra paties kasatoriaus rizika atlikti veiksmai, neturintys įtakos ieškovo atsakomybei, be to, kasatorius nepagrindė prašomų priteisti 23 000 Lt nuostolių kilmės, sudėties bei dydžio.

23Kasatorius siekia prisiteisti iš ieškovo baudas, nustatytas krovinio vežimo sutartyje dėl pavėluoto transporto priemonių pristatymo, bei baudas, nustatytas kasatoriaus ir UAB „Fabella“ sutartyje dėl pavėluoto transporto priemonių pristatymo ir pavėluoto krovinio pristatymo, vienas baudas laikant ir įvardijant baudomis, kitas – nuostoliais. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasatoriaus atsakomybei nustatyti taip pat taikytinos CMR konvencijos nuostatos, draudžiančios nustatyti didesnę vežėjo atsakomybę, todėl, sprendžiant dėl kasatoriaus ir UAB „Fabella“ atlikto įskaitymo įtakos ieškovui, atliktas įskaitymas vertintinas ir ieškovo teisių pagal CMR konvenciją kontekste. Dėl palūkanų dydžio

24Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CMR konvencijos 27 straipsnį pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai už krovinio praradimą ar sugadinimą. Šis straipsnis nereglamentuoja procesinių palūkanų, skaičiuotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl teismai pagrįstai taikė CK 6.37, 6.210 straipsnių nuostatas ieškovo reikalavimui priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 346 straipsnyje įtvirtintų, apeliacinės instancijos teismo nutarties panaikinimą lemiančių pagrindų nenustatyta.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas – vežėjas, remdamasis Krovinio pervežimo užsakymo sąlygų... 5. Atsakovas 2007 m. rugsėjo 28 d. priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1–asis apylinkės teismas 2008 m. birželio 11 d. sprendimu... 8. Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovo priešieškinio reikalavimą... 9. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 10. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 11. Kasaciniu skundu kasatorius (atsakovas) prašo panaikinti apeliacinės... 12. 1. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė materialinės... 13. 2. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CMR konvencijos 19... 14. 3. Patenkinus kasatoriaus reikalavimus dėl 16 573,44 Lt baudų už pavėluotą... 15. 4. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė CMR konvencijos 27... 16. Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti, Vilniaus... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. Kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir nutartis teisės taikymo... 20. Kasaciniame skunde kasatorius nurodo, kad bylą nagrinėję teismai... 21. Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais šiuos kasacinio skundo... 22. Jeigu pagal CMR Konvencijos 19 straipsnio sąlygas krovinys pristatytas,... 23. Kasatorius siekia prisiteisti iš ieškovo baudas, nustatytas krovinio vežimo... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CMR konvencijos 27 straipsnį pagal... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 346 straipsnyje įtvirtintų,... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m.... 28. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...