Byla eB2-2504-260/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Wellness apartments“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AVA Statyba“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Wellness apartments“.

2Teismas

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 6 d. priėmė ieškovės UAB „AVA Statyba“ 2016 m. rugpjūčio 31 d. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Wellness apartments“. Atsakovė UAB „Wellness apartments“ 2016 m. rugsėjo 21 d. pateikė atsiliepimą į ieškovės pareiškimą. 2016 m. rugsėjo 30 d. teisme buvo gauti ieškovės UAB „AVA Statyba“ 2016-09-29 rašytiniai paaiškinimai dėl atsakovės UAB „Wellness apartments“ atsiliepime nurodytų argumentų nepagrįstumo. Atsakovė UAB „Wellness apartments“ 2016 m. rugsėjo 30 d. pateikė teismui atsikirtimus į ieškovės 2016-09-29 rašytinius paaiškinimus.

4Ieškovė 2016 m. rugpjūčio 31 d. pareiškime prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Wellness apartments“. Nurodo, kad pagal ieškovės su atsakove 2015 m. gegužės 25 d. sudarytą rangos sutartį ieškovė (rangovas) iki 2016 m. gegužės mėnesio įskaitytinai atliko statybos rangos darbus objekte, esančiame Ajerų g. 30, Palangoje, juos perdavė atsakovei. Atsakovė už atliktus darbus atsiskaitė tik iš dalies, liko skolinga 137.529,61 Eur. 2016 m. gegužės 19 d. ieškovė atsakovei įteikė pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 1 p.), jei atsakovė neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų ir neapmokės už ieškovės atliktus statybos rangos darbus. Atsakovė pareigos atsiskaityti neįvykdė, priešingai, informavo ieškovę, kad neatsiskaitys. Ieškovė UAB „AVA Statyba“ buvo priversta ginti savo pažeidžiamas teises ir teisėtus interesus ginti teismine tvarka ir Kauno apygardos teismui yra pateikusi ieškinį dėl 137.529,61 Eur už atliktus darbus bei suteiktas paslaugas priteisimo. Šio ieškinio pagrindu teisme yra iškelta civilinė byla Nr.e2-2183-221/2016. Tai, kad atsakovė ignoruoja pagrįstus ir teisėtus ieškovės reikalavimus, leidžia spręsti, kad atsakovė nėra pajėgi šiuos reikalavimus įvykdyti, t.y. negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Atsakovės 2015 m. finansinės atskaitomybės dokumentai leidžia pagrįstai abejoti atsakovės turtine padėtimi, mokumu. Iš atsakovės 2015 m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos matyti, kad UAB „Wellness apartments“ nuo pat jos įsteigimo 2013 metais kasmet veikia nuostolingai. 2013 metais atsakovė patyrė 8.035,00 Eur nuostolį, 2014 metais – 10.309,00 Eur nuostolį; 2015 metais – 10.291,00 Eur nuostolį. Ieškovės nuomone, atsakovės veikla bus nuostolinga ir 2016 metais. Atsakovės 2015 m. balanso duomenys patvirtina, kad atsakovės per visą bendrovės veiklos laikotarpį patirti nuostoliai (viso: 28.635,00 Eur) iki šiol nėra padengti ir apskaitomi kaip nepaskirstyti. Iš atsakovės 2015 m. balanso matyti, kad atsakovės įsipareigojimai (857.327,00 Eur) yra didesni nei bendrovės turtas (831.588,00 Eur). Tai reiškia, kad net ir pardavusi visą šiuo metu turimą turtą balanse nurodyta verte (kas realioje rinkoje sunkiai tikėtina), atsakovė turėtų nepadengtų įsiskolinimų. Iš atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovė realios veiklos nevykdo, pajamų negauna, atsakovės finansinė apyvarta tiek 2015 metais, tiek ir 2014 metais buvo lygi nuliui. Ieškovės nuomone, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad egzistuoja Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. numatytos sąlygos iškelti atsakovei UAB „Wellness apartments“ bankroto bylą.

5Atsakovė UAB „Wellness apartments“ pateikė atsiliepimą į ieškovės pareiškimą, kuriame nurodė, kad prašo ieškovės UAB „AVA Statyba“ 2016 m. rugpjūčio 31 d. pareiškimą atmesti, paskirti ieškovei UAB „AVA Statyba“ 5.792 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. šios baudos dydžio nukreipiant atsakovei UAB „Wellness apartments“ ir priteisti iš ieškovės UAB „AVA Statyba“ atsakovės UAB „Wellness apartments“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad atsakovei, įvertinus įmonės veiklos specifiką ir jos veiklos rodiklius, negali būti keliama bankroto byla. Veiklą atsakovė UAB „Wellness apartments“ pradėjo 2013 metais, jos veikla – nekilnojamojo turto projektų vystymas. Atsakovės veiklos modelyje yra išskiriami tokie etapai: (1) turimų finansinių išteklių papildymas investicijų pritraukimu, reikalingų nekilnojamojo turto projektų vystymui; (2) statybos rangos darbų organizavimas ir projektų įgyvendinimas, pasitelkiant nuosavas ir partnerių suteiktas lėšas; (3) sukurto nekilnojamojo turto objekto realizavimas; (4) veiklos pelno gavimas. Dabartiniu metu atsakovė kartu su partneriais iš užsienio dirba prie itin stambaus nekilnojamojo turto projekto vystymo – atsakovei nuosavybės teise priklausančioje žemės sklypo dalyje (adresu Ajerų g. 30, Palanga) statomas 2.742,72 kv.m. gyvenamųjų namų kvartalas. Atsakovė nuosavų ir partnerių investuotų lėšų pagrindu yra numačiusi jai priklausančioje žemės sklypo dalyje pastatyti devyniolika atskirų apartamentų. Dėl dalies iš statomų apartamentų šiai dienai jau yra pasirašyta preliminari nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis, kurios vertė yra daugiau kaip 1,5 mln. Eur. Jau yra įgyvendinta apytiksliai 90 proc. visų statybos darbų. Artimiausioje ateityje, pilna apimtimi užbaigus vykdyti gyvenamųjų namų kvartalo statybas ir realizavus įrengtus apartamentus, bus skaičiuojamas atsakovės ir jos partnerių atliktų investicijų atsipirkimas, atsakovės veiklos pelningumas, kurio rodikliai jau šiai dienai yra numatomi gana aukšti. Prekyba statomais apartamentais dar nėra pradėta, atsakovei numačius, jog prekyba apartamentais bus pradėta tik užbaigus statybas pilna apimtimi, nes tokiu būdu siekiama parduoti apartamentus kuo pelningiau. Nepaisant to, jog atsakovė šiai dienai objektyviai dar negali gauti jokios grąžos iš savo vykdomos veiklos, bendri atsakovės veiklos rodikliai, atsispindintys jos finansinėje atskaitomybėje rodo, jog atsakovė yra moki įmonė, turinti visas galimybes tęsti veiklą, todėl atsakovei negali būti keliama bankroto byla. 2016 m. rugsėjo 19 d. atsakovės balanse užfiksuota, jog atsakovė turi turto už 1.748.386 Eur. Didžiąją šio turto dalį sudaro ilgalaikis atsakovės turtas – atsakovės turimo žemės sklypo dalis, kurios vertė 47.938 Eur bei nebaigta statyba, kurios vertė balanso parengimo dienai sudarė 1.096.684 Eur. Be ilgalaikio turto, atsakovė papildomai taip pat turi 603.764 Eur vertės trumpalaikį turtą, kurį sudaro išankstiniai apmokėjimai, gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai. Atsakovės įsipareigojimai pagal balanso duomenis yra 1.768.060 Eur. Tačiau atsakovė neturi pradelstų įsipareigojimų kreditoriams, neturi įsiskolinimų nei darbuotojams, nei Valstybinei mokesčių inspekcijai ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Kreditorių sąraše esanti 98.696,76 Eur prievolė ieškovei yra ginčijama, nustačius, jog už nurodytą sumą ieškovės atlikti ir atsakovei perduoti statybos rangos darbai yra nekokybiški, griūvantys tiesiog nuo vėjo. Kadangi atsakovės prievolė ieškovei yra ginčijama, ji neįtrauktina į atsakovės pradelstų finansinių įsipareigojimų apimtį. Taigi 2016 m. rugsėjo 16 d. duomenimis atsakovė turi 1.748.386 Eur vertės turto ir neturi jokių pradelstų įsipareigojimų. Atsakovė aktyviai vykdo veiklą, stato gyvenamųjų pastatų kvartalą, turi numačiusi ir kitų ilgalaikių nekilnojamojo turto vystymo projektų. Įmonė aktyviai vykdo veiklą, yra moki ir perspektyvi, todėl jai negali būti keliama bankroto byla.

6Atsiliepime atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė nelaikytina atsakovės kreditore pagal Įmonių bankroto įstatymo 3 str., todėl ieškovės pateikto pareiškimo pagrindu atsakovei bankroto byla negali būti keliama. Nors ieškovė teigia turinti 137.529,61 Eur finansinį reikalavimą atsakovei, tačiau nurodytas teiginys nėra teisingas. Ieškovė yra atlikusi atsakovei 98.696,76 Eur vertės statybos rangos darbus (likusioje ieškovės nurodomoje dalyje ieškovės darbai net nėra priimti atsakovės), kuriuos atsakovė yra priėmusi. Dėl to, kad priimtų darbų rezultate yra sisteminių defektų, ieškovės turimas finansinis reikalavimas yra ginčijamas teisme. Kadangi ieškovės tariamai turimas finansinis reikalavimas atsakovės atžvilgiu yra ginčijamas teisme, todėl ieškovė nelaikytina atsakovės kreditore. Ieškovė, siekdama suklaidinti teismą, pareiškime nėra pateikusi informacijos apie tai, jog ieškovės pareikštas reikalavimas atsakovei yra aktyviai ginčijamas teisme, atsakovei ne tik atsikertant į nepagrįstus ieškovės reikalavimus, bet ir keliant savarankiškus reikalavimus ieškovės atžvilgiu dėl statybos rangos darbų kainos sumažinimo. Tarp ieškovės ir atsakovės sprendžiant ginčą civilinėje byloje yra surinkta visuma įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė statybos rangos darbus atliko nekokybiškai, todėl atsakovė turėjo teisę sulaikyti dalį mokėjimo, atsisakyti priimti ieškovės toliau nekokybiškai vykdytus darbus ir reikšti reikalavimą sumažinti darbų kainą ta suma, kuri reikalinga eksperto nustatytiems defektams pašalinti. Atsakovė yra pareiškusi reikalavimą ieškovės atžvilgiu dėl rangos sutarties kainos sumažinimo 114.535,84 Eur suma, atitinkančia minimalius defektų taisymo kaštus. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas. Esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui. Todėl, atsakovės nuomone, ieškovė, tinkamai naudodamasi procesinėmis teisėmis, pirma privalo sulaukti kol teisme bus išspręstas ginčas dėl apmokėjimo už rangos darbus ir rangos darbų kainos sumažinimo ir tik esant ieškovei palankiam teismo sprendimui ir esant pagrindams abejoti dėl atsakovės mokumo, turėtų pagrindą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Dabar ieškovė, akivaizdžiai matydama savo reikalavimo nepagrįstumą Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-2183-221/2016, ir suprasdama, jog nepagrįsto reikalavimo įgyvendinimas teisminiu keliu yra neįmanomas, siekia tariamo reikalavimo patenkinimo nesąžiningai naudodamasi bankroto institutu, darydama spaudimą atsakovei kaip verslo subjektui. Kadangi ieškovė pateiktu pareiškimu iš tiesų akivaizdžiai siekia ginčijamo reikalavimo patenkinimo, o ne bankroto bylos iškėlimo, teismas pareiškimą privalo atmesti, o ieškovei skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

7Ieškovės pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Wellness apartments“ netenkintinas, bankroto bylą atsisakytina iškelti.

8Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-2103/2013 yra nurodęs:

9„ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. ĮBĮ nėra reglamentuota, kokiu būdu nustatoma, ar asmuo turi teisę kaip kreditorius inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kai skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę.

10Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2–154/2008 ). Visgi, nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuotos taisyklės, kad tik tas kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-719/2007). Priešinga praktika apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, kadangi vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Teismas sprendžia, kad kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės. Pažymėtina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu aplinkybė, jog teismas priėmė ir iš esmės išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditorinio reikalavimo tvirtinimo“.

11Remdamasis šiomis teismų praktikoje suformuotomis Įmonių bankroto įstatymo taikymo nuostatomis, teismas nagrinėjamoje byloje pripažįsta, kad ieškovė UAB „AVA Statyba“ yra atsakovės UAB „Wellness apartments“ potenciali kreditorė, kuri turi teisę reikalauti, kad atsakovė apmokėtų jai už atliktus statybos darbus pagal 2015 m. gegužės 25 d. sudarytą rangos sutartį 2015.05.06/AR/11R. Tai patvirtinančius įrodymus ieškovė pateikė su ieškiniu. Pagal šalių pateiktus ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2183-221/2016, kurioje ieškovė UAB „AVA Statyba“ 2016-08-05 ieškiniu ir 2016-09-08 patikslintu ieškiniu reikalauja priteisti iš atsakovės 137.529,61 Eur skolą už atliktus darbus bei suteiktas paslaugas, o atsakovė 2016-09-08 pateiktu priešieškiniu prašo sumažinti rangos sutarties kaina 114.535,84 Eur suma. Todėl, net ir dar neišsprendus pastarojoje byloje tarp šalių kilusio ginčo, teismo vertinimu, ieškovė, kaip atsakovės kreditorė, turi teisę inicijuoti atsakovei bankroto bylą, dėl ko jos paduotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Wellness apartments“ turi būti išnagrinėtas iš esmės.

12Remiantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. gegužės 1 d.), bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Šiame įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas. Įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

13Įmonės nemokumas gali būti nustatytas pagal įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje ir kt.) turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

14Iš byloje pateikto atsakovės UAB „Wellness apartments“ balanso, kreditorių sąrašo (2016-09-19 atsakovės atsiliepimo priedai Nr.6 ir Nr. 8) matyti, kad atsakovės balanse apskaitytas turtas 2016-09-19 duomenimis sudarė 1.748.386 Eur, mokėtinos sumos – 1.746.938 Eur, tačiau iš jų mokėtinos po vienerių metų skolos – 1.646.086 Eur, pradelstų įsipareigojimų įmonė neturėjo. Todėl teismas pripažįsta, kad atsakovė nėra nemoki. Jei ir vertinti, kad atsakovė yra skolinga ieškovei šios reikalaujamus 137.529,61 Eur ir šis reikalavimas yra pradelstas, pripažinti jog atsakovė nemoki pagrindo taip pat nebūtų. Tai rodo, kad atsakovė faktiškai yra moki ir nėra Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. numatytų pagrindų jai kelti bankroto bylą.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintinas, teismas, kaip tai numato Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 6 d., atsisako iškelti atsakovei UAB „Wellness apartments“ bankroto bylą.

16Atsakovė atsiliepime pareiškė prašymą skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Šio prašymo teismas netenkina. Ieškovė pareiškime nurodė, kad, atsižvelgdama į nuostolingus atsakovės veiklos rezultatus per eilę metų, ji turi pagrindą vertinti, jog atsakovė yra nemoki. Todėl nėra pagrindo pripažinti, jog ji piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

17Atsakovės prašymas priteisti jai bylinėjimosi išlaidas, t. y. 1452,00 Eur sumokėtus už advokatų teisines paslaugas, tenkintinas. Teismas atsisakydamas iškelti atsakovei bankroto bylą nepatenkina ieškovės prašymo, todėl iš ieškovės atsakovei priteisiamos byloje dalyvavusių advokatų pagalbai apmokėti jos turėtos išlaidos (CPK 98 str.).

18Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsniu, teismas

Nutarė

19ieškovės pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Wellness apartments“ netenkinti, bankroto bylą atsisakyti iškelti.

20Priteisti atsakovei UAB „Wellness apartments“ (j.a.k. 303035657) iš ieškovės UAB „AVA Statyba“ (j.a.k. 134963680) 1452,00 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų.

21Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta (ĮBĮ 10 str. 13 d.).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka... 2. Teismas... 3. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 6 d. priėmė ieškovės UAB „AVA... 4. Ieškovė 2016 m. rugpjūčio 31 d. pareiškime prašo iškelti bankroto bylą... 5. Atsakovė UAB „Wellness apartments“ pateikė atsiliepimą į ieškovės... 6. Atsiliepime atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė nelaikytina atsakovės... 7. Ieškovės pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB... 8. Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-2103/2013 yra... 9. „ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškimą dėl bankroto bylos... 10. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui... 11. Remdamasis šiomis teismų praktikoje suformuotomis Įmonių bankroto įstatymo... 12. Remiantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis (redakcija, galiojanti nuo... 13. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas pagal įmonės ūkinės finansinės... 14. Iš byloje pateikto atsakovės UAB „Wellness apartments“ balanso,... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškimas dėl bankroto bylos... 16. Atsakovė atsiliepime pareiškė prašymą skirti ieškovei baudą už... 17. Atsakovės prašymas priteisti jai bylinėjimosi išlaidas, t. y. 1452,00 Eur... 18. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, Įmonių bankroto... 19. ieškovės pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Wellness... 20. Priteisti atsakovei UAB „Wellness apartments“ (j.a.k. 303035657) iš... 21. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus...