Byla e2S-427-569/2016
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. eL2-2838-1003/2016

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. eL2-2838-1003/2016, ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

31. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau–UAB) „Alnida“ pateikė pareiškimą skolininkei UAB „CCM Baltic“ dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Būsimo galimai palankaus teismo įsakymo užtikrinimui kreditorė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skolininkės kilnojamųjų daiktų, nekilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų, priklausančių skolininkei ar esančių pas trečiuosius asmenis, areštą.

42. Kreditorė nurodė, kad, iškėlus civilinę bylą, skolininkė gali perleisti savo turtą tretiesiems asmenims, be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad skolininkė neatsiskaito su valstybinėmis institucijomis, todėl pradėti teisminiai procesai skoloms išieškoti Šiaulių apylinkės teisme, dėl to, kreditorės nuomone, yra reali grėsmė, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

63. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 29 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Kreditorės UAB „Alnida“ pareiškimo reikalavimų užtikrinimui areštavo skolininkei UAB „CCM Baltic“ 12031,39 Eur vertės priklausančius nekilnojamuosius, kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant skolininkei nekilnojamuosius ir (ar) kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant skolininkei teisę nekilnojamuosius ir (ar) kilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais. Neužtenkant (ar nesant) šio turto, likusiai pareiškimo sumai užtikrinti areštuoti skolininkės pinigines lėšas, esančias pas skolininkę ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti skolininkei priklausančiomis piniginėmis lėšomis, tačiau leidžiant skolininkei iš piniginių lėšų atsiskaityti su kreditore, mokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei, įpareigojant antstolį nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytoms operacijoms atlikti.

74. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju, reikalavimo suma –12 031,39 Eur – vertintina kaip labai didelė, byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų gerą, stabilią skolininkės finansinę-turtinę būklę ir taip paneigtų pavojų, jog šioje byloje priimto teismo įsakymo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

95. Atskiruoju skundu skolininkė UAB „CCM Baltic“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartį ir netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių skolininkės UAB „CCM Baltic“ atžvilgiu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

105.1. UAB „CCM Baltic“ finansinė padėtis yra gera ir 12 031,39 eurų dydžio suma bendrovei nėra didelė. Atsakovė turi turto, kurio vertė yra 4 039 456 Eur, atsakovė per 2015 metų III ketvirtį uždirbo 67 730 Eur grynojo pelno. Atsakovės per vienerius metus gautinos sumos sudaro 2 388 792 Eur. Šios aplinkybės neabejotinai patvirtina gerą atsakovės finansinę padėti ir įrodo, kad neegzistuoja jokia rizika dėl būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo - tuo atveju, jeigu teismas vis dėl to priims palankų ieškovui teismo sprendimą, atsakovas, turėdamas 4 039 456 Eurų vertės turtą, neturės problemų šį teismo sprendimą įvykdyti.

115.2. Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti į tai, jog atsakovės valdomas nuosavybės teise turtas, įstatinis kapitalas yra žymiai didesni už ieškinio sumą.

126. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė UAB „Alnida“ prašo palikti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartį nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti; priteisti iš skolininkės UAB „CCM Baltic“ kreditorės UAB „Alnida“ naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

136.1. Skolininkė savo teiginius, kad jai pareiškimo suma nėra didelė, grindžia 6 mėnesių senumo finansinės atskaitomybės dokumentais. Pateikti skolininkės dokumentai neatspindi šiuo metu esančios skolininkės finansinės padėties.

146.2. Nėra pagrindo sutikti su skolininkės argumentais, jog skolininkės finansinė padėtis yra gera ir 2016 m. kovo mėnesį bei kad 12 031,39 Eur dydžio suma bendrovei nėra didelė.

156.3. Skolininkė dažnai netinkamai vykdo įsipareigojimus „Sodrai“. Skolininkės įmonėje nuolat mažėja darbuotojų skaičius. Teismuose daugėja civilinių bylų prieš skolininkę, kuriose jai buvo reiškiami piniginiai reikalavimai.

16Teismas

konstatuoja:

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

197. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

208. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra tikimybė, kad, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, tam, kad teismas taikytų laikinąsias apsaugos priemones, jas taikyti prašantis asmuo turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – būsimo teismo sprendimo, kuriuo išsprendžiamas tarp šalių kilęs teisminis ginčas, įvykdymo galimybės užtikrinimas, siekiant išvengti situacijų, kai teismo sprendimo įvykdymas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįvykdomu.

219. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, nesprendžiama, ar ieškinio reikalavimas, kuriam užtikrinti yra prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįstas ir tenkintinas, nes ieškinio pagrįstumo klausimas sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1030/2013). Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1905/2014). Nagrinėjamu atveju iš pareiškimo turinio akivaizdu, kad kreditorius aiškiai suformulavo pareiškimo pagrindą ir dalyką, detaliai išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir pateikė jo reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus, kurių įrodomoji vertė, kaip jau minėta, gali būti nustatyta tik nagrinėjant civilinę bylą iš esmės, o ne pradinėje civilinės bylos stadijoje. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje civilinės bylos stadijoje (sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą), kai ginčas dar nėra nagrinėjamas iš esmės, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas – kreditorius – tikėtinai nepagrindė savo pareikšto pareiškimo reikalavimų skolininkės atžvilgiu.

2210. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad reikalavimo suma -12 031,39 Eur - skolininkei yra didelė. Teismų praktikoje suformuota prezumpcija, kad ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas vertina konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatymo nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Prašydamas laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrinti ieškinį dėl priteisimo, ieškovas turi pateikti tiek įrodymų, kiek jų pakaktų teismui įvertinti, ar egzistuoja preliminari grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas, neapribojus atsakovo galimybių disponuoti jo turimu turtu. Ar yra faktinis pagrindas remtis šia prezumpcija kiekvienu atskiru atveju sprendžia teismas. Jeigu ja yra remiamasi, jos paneigimo našta, atsižvelgiant į ekonomiškumą įrodinėjimo procese, perkeliama atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012; 2014 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1038/2014).

2311. Apeliantė teigia, kad UAB „CCM Baltic“ finansinė padėtis yra gera ir 12 031,39 Eur dydžio suma bendrovei nėra didelė. Argumentams pagrįsti pateikia 2015 metų III ketvirčio balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Iš 2015 m. rugsėjo 30 d. balanso matyti, kad skolininkė 2015 m. rugsėjo mėn. turto iš viso turėjo už 4 039 456 Eur (iš jo ilgalaikis turtas – 511 056 Eur, trumpalaikis – 3 528 400 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 3 235 601 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos – 2 659 488 Eur. Iš 2015 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovė per 2015 m. pirmą pusmetį gavo 67 760 Eur pelno. Pažymėtina, kad iš aptartų duomenų matyti, jog per metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 659 488 Eur, viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto – 4 039 456 Eur vertę. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, paminėti duomenys neleidžia daryti išvados, kad skolininkės finansinė padėtis yra gera.

2412. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su kreditorės argumentais, kad 2015 m. III ketvirčio balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys neparodo tikslios šiuo metu esamos skolininkės finansinės padėties.

2513. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos teismuose skolininkei yra iškelta daug civilinių bylų pagal kitų kreditorių piniginius reikalavimus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis, UAB „CCM Baltic“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-04-25 buvo 12 843,53 Eur. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, paminėti duomenys neleidžia daryti išvados, jog skolininkės finansinė padėtis yra gera, kad ji tinkamai vykdo prisiimtus įsipareigojimus.

2614. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantas nepaneigė objektyvios grėsmės egzistavimo būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o taip pat ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės.

2715. Paminėti duomenys rodo, kad apeliantės finansinė padėtis gali būti sunki, todėl vertintina, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininkės UAB „CCM Baltic“ turtui.

2816. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantė, jei jos finansinė padėtis iš tikrųjų yra gera ir prašoma priteisti suma jai nėra didelė, gali pasinaudoti įstatymo suteikta teise sumokėti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą (CPK 148 straipsnio 2 dalis) ir taip išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, be to, įstatymo nustatyta tvarka gali prašyti teismo pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones kitomis (CPK 146 straipsnis).

2917. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones skolininkės UAB „CCM Baltic“ atžvilgiu, spręsdamas šį klausimą nepažeidė procesinės teisės normų ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

3118. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kreditorė UAB „Alnida“ pateiktame atsiliepime į atskirąjį skundą prašė iš skolininkės UAB „CCM Baltic“ kreditorės UAB „Alnida“ naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų apie apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl kreditorei UAB „Alnida“ bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

33Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. I.Ginčo esmė... 3. 1. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau–UAB) „Alnida“ pateikė... 4. 2. Kreditorė nurodė, kad, iškėlus civilinę bylą, skolininkė gali... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 3. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 29 d. nutartimi prašymą dėl... 7. 4. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju, reikalavimo suma –12 031,39 Eur... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. 5. Atskiruoju skundu skolininkė UAB „CCM Baltic“ prašo panaikinti... 10. 5.1. UAB „CCM Baltic“ finansinė padėtis yra gera ir 12 031,39 eurų... 11. 5.2. Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti į tai, jog atsakovės valdomas... 12. 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė UAB „Alnida“ prašo... 13. 6.1. Skolininkė savo teiginius, kad jai pareiškimo suma nėra didelė,... 14. 6.2. Nėra pagrindo sutikti su skolininkės argumentais, jog skolininkės... 15. 6.3. Skolininkė dažnai netinkamai vykdo įsipareigojimus „Sodrai“.... 16. Teismas... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. 7. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 20. 8. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra tikimybė, kad,... 21. 9. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, nesprendžiama, ar... 22. 10. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad reikalavimo suma -12 031,39 Eur... 23. 11. Apeliantė teigia, kad UAB „CCM Baltic“ finansinė padėtis yra gera ir... 24. 12. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su kreditorės argumentais, kad... 25. 13. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos... 26. 14. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas... 27. 15. Paminėti duomenys rodo, kad apeliantės finansinė padėtis gali būti... 28. 16. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantė, jei jos... 29. 17. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 31. 18. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 33. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartį palikti nepakeistą....