Byla 2-1030/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6886-232/2012 pagal ieškovės Auto Express UAB ieškinį atsakovėms Tirola, UAB, S. B. ir UAB „Tirola Logistics“, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gailiūnas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių Tirola, UAB, S. B. ir UAB „Tirola Logistics“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6886-232/2012 pagal ieškovės Auto Express UAB ieškinį atsakovėms Tirola, UAB, S. B. ir UAB „Tirola Logistics“, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) įpareigoti atsakoves S. B., Tirola, UAB ir UAB „Tirola Logistics“ nutraukti neteisėtus veiksmus – nenaudoti konfidencialios ir komercinę ieškovės paslaptį sudarančios informacijos; 2) priteisti iš atsakovių solidariai ieškovės naudai 335 908,08 Lt žalos atlyginimą, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinio reikalavimo sumai užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti atsakovių Tirola, UAB, S. B. ir UAB „Tirola Logistics“ nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias joms bei esančias pas atsakoves ar trečiuosius asmenis bendrai 335 908,08 Lt sumai. Ieškovės tvirtinimu, kadangi ieškinio suma yra didelė, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų nepagrįstai bloginama ieškovės padėtis, reikalavimas liktų visiškai neužtikrintas, o atsakovės atsidurtų geresnėje padėtyje dėl išlikusios galimybės laisvai disponuoti visu savo turtu ir taip išvengti išieškojimo pagal teismo priimtą sprendimą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nutarties priėmimo dieną nebuvo žinoma apie atsakovių turimą turtą, finansinę padėtį bei jų galimybes įvykdyti būsimą ieškovei galimai palankų teismo sprendimą, o patenkinus ieškinį, minėta suma būtų priteista iš atsakovių, tačiau atsakovėms perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, minėtą sumą būtų sudėtinga arba negalima išieškoti, priėjo prie išvados, kad ieškinio suma 335 908,08 Lt atsakovėms yra didelė, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priimto ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi skundžiama nutartimi ieškovės reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – 335 908,08 Lt sumai areštavo solidarioms atsakovėms Tirola, UAB, UAB „Tirola Logistics“ ir S. B. priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę, nesant (trūkstant) tokio turto, areštuoti atsakovių pinigines lėšas, priklausančias atsakovėms, esančias pas atsakoves ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant nurodytos sumos, išskyrus lėšas, atsakovės S. B. gaunamas kaip darbo užmokestį, o atsakovėms UAB „Tirola Logistics“ ir UAB „Tirola“ leido iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas.

6III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

7Atsakovė UAB „Tirola Logistics“, nesutikdama su skundžiama nutartimi, padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo ją panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą pagrindė šiais argumentais:

 1. Laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos pažeidžiant atsakovės teisę būti išklausytai, remiantis išimtinai tik ieškovės pateikta informacija, bylai svarbių aplinkybių vertinimu, pažeidžiant atsakovės teises ir teisėtus interesus, šalių proceso lygiateisiškumo principą.
 2. Teismas nevertino preliminaraus ieškinio ir reikalaujamos sumos pagrįstumo.
 3. Ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad atsakovė yra susijusi su ieškovės darbuotoja ar kita atsakove Tirola, UAB.
 4. Ieškovės pateikti įrodymai nepagrindžia, kad ieškinio suma atitinka jos patirtos žalos, apskaičiuotos pagal jos negautas pajamas, dydį. Pateikti apskaičiavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti.
 5. Ieškovė piktnaudžiauja teise, ji yra pradėjusi ne vieną teisminį procesą, todėl ieškinio pareiškimas yra siekis daryti žalą, o ne ginti pažeistas teises.
 6. Teismas rėmėsi tik vienu argumentu, kad ieškinio suma atsakovės yra didelė, tačiau šis teismo motyvas nėra pakankamas daryti išvadą, jog ginčo atveju yra reali ir pagrįsta grėsmė, kad galimas palankus ieškovei teismo sprendimas negalės būti įvykdytas.
 7. Ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad atsakovė galėjo kaip nors pažeisti jos teises.
 8. Atsakovių sąskaitose esančių lėšų areštas trukdys jų ūkinę veiklą ir taip bus iš esmės pažeisti atsakovių interesai.

8Atsakovė S. B., nesutikdama su skundžiama nutartimi, padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo ją panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti arba pakeisti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, susiaurinant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones iki atsakovių nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto arešto bendrai 335 908,08 vertei. Atskirąjį skundą pagrindė iš esmės analogiškais argumentais kaip ir atsakovė UAB „Tirola Logistics“. Papildomai atskirąjį skundą pagrindė šiais motyvus:

 1. Atsakovė dirba UAB „ZVIK“, todėl yra nepagrįsti ieškovės nurodyti faktai, kad ji nesąžiningai konkuruoja dirbdama analogiška veikla užsiimančioje bendrovėje.
 2. Tikimybės, kad ieškovei bus priimtas palankus teismo sprendimas pagal visus jos reikalavimus, nebuvimas eliminuoja sprendimo įvykdymo riziką, atitinkamai ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę.
 3. Atsakovėmis yra du juridiniais asmenys ir vienas fizinis asmuo, todėl negalima daryti išvados, kad 335 908,08 Lt dydžio suma trijų solidariųjų skolininkų atžvilgiu yra didelė, du skolininkai yra verslo subjektai. Juridinių asmenų, vykdančių komercinę veiklą, ieškinio suma negali būti laikoma didele.
 4. Teismo argumentas, kad nutarties priėmimo dieną nėra žinoma apie atsakovių turimą turtą, finansinę padėtį bei jų galimybes įvykdyti būsimą ieškovei galimai palankų teismo sprendimą, todėl ieškinio suma atsakovėms laikytina didele, yra visiškai nepagrįstas faktais ir objektyviais duomenimis, o remiamasi tik prielaida ir nepagrįstu samprotavimu.
 5. Atsakovės finansinė ir turtinė padėtis yra geros, o tai paneigia galimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, t. y. atsakovei nuosavybės teise priklauso žemės sklypai ir kiti statiniai, butas.
 6. Ieškovė nepateikė rašytinių įrodymų, kad atsakovės finansinė padėtis yra bloga, kad ji nevykdo skolinių įsipareigojimų kreditorių atžvilgiu, kad jos atžvilgiu yra iškeltos bylos ar atliekamas priverstinis išieškojimas.
 7. Egzistuoja tikimybė, kad skundžiama nutartimi bus areštuotos jos piniginės lėšos, ji neteks teisės jomis disponuoti, o piniginių lėšų areštas neproporcingai apsunkintų jos padėtį, nes ji turi vykdyti įsipareigojimus kreditorių atžvilgiu. Jos nuosavybės teise valdomo turto vertė yra pakankama, siekiant užtikrinti būsimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

9Atsakovė Tirola, UAB, nesutikdama su skundžiama nutartimi, padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo ją panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti arba pakeisti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, susiaurinant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones iki atsakovių nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto arešto bendrai 335 908,08 vertei. Atskirąjį skundą pagrindė iš esmės analogiškais motyvais kaip ir atsakovės UAB „Tirola Logistics“ bei S. B.. Papildomai atskirąjį skundą pagrindė šiais argumentais:

 1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį nevertino, kad atsakovė yra moki, neturi jokių uždelstų įsiskolinimų, priešingų duomenų byloje nėra, o tai reiškia, kad bendrovė vykdo aktyvią veiklą, todėl net itin žymi ieškinio suma nėra jai didelė, ieškinio patenkinimo atveju bendrovė būtų pajėgi įvykdyti teismo sprendimą.
 2. Sąskaitose esančių lėšų areštas trikdys atsakovės įprastą ūkinę veiklą ir taip bus iš esmės pažeisti atsakovės interesai.

10Ieškovė su paduotais atskiraisiais skundais nesutiko ir prašė jų netenkinti. Atsileipimus į atskiruosius skundus pagrindė šiais motyvais:

 1. Teismo nutartimi nėra pažeisti šalių lygiateisiškumo, ekonomiškumo ir teisingumo principai.
 2. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, jog egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.
 3. Nesąžininga konkurencija padaryta žala gali būti tai, kad ieškovė negauna pajamų, kurias ji būtų gavusi, jeigu nebūtų neteisėtų atsakovės veiksmų.
 4. Teismas pažymėjo, kad nutarties priėmimo dieną nėra žinoma apie atsakovių turimą turtą, finansinę padėtį bei jų galimybes įvykdyti būsimą ieškovei galimai palankų teismo sprendimą, todėl darytina išvada, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytos pagrįstai.
 5. Nėra pagrindo pakeisti laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka proporcingumo principo reikalavimus.
 6. Atsakovė S. B. nepateikė duomenų apie turimus turtinius įsipareigojimus, todėl yra neaiškios jos galimybės įvykdyti galimai palankų ieškovei teismo sprendimą. Atsakovės darbo užmokestis nėra areštuotas, todėl jos finansinė padėtis nebus neproporcingai apsunkinta.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirieji skundai netenkintini.

13Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

15Atsakovės iš esmės nesutinka su skundžiama nutartimi dėl to, kad, anot jų, teismas nevertino preliminaraus ieškinio ir reikalaujamos sumos pagrįstumo, pažeidė atsakovių teisę būti išklausytoms ir lygiateisiškumo principą, piniginių lėšų areštas trukdys atsakovių UAB „Tirola Logistics“ ir Tirola, UAB ūkinei veiklai, neproporcingai apsunkins atsakovės S. B. padėtį, nes ji turi vykdyti įsipareigojimus kreditorių atžvilgiu.

16Teismas pažymi, kad jis dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi įvertinti tiek ieškinio prima facie pagrįstumą, tiek įsitikinti egzistuojant grėsmę, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskiruosiuose skunduose apeliantų akcentuojama būtinybe teismui sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą įvertinti ieškovės ieškinyje išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, kurie turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, bus patenkintas. Tačiau, be kita ko, pažymi ir tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra nuosekliai laikomasi pozicijos, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, nesprendžiama, ar ieškinio reikalavimas, kuriam užtikrinti yra prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįstas ir tenkintinas, nes ieškinio pagrįstumo klausimas sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008). Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Tikimybės, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas, nebuvimas eliminuoja sprendimo neįvykdymo riziką. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymo, reikia atsižvelgti ne tik į ieškinio sumą, bet ir į abiejų šalių turtinę padėtį, jų finansines galimybes, taip pat į tai, ar ieškovo prašyme išdėstyti argumentai ir juos pagrindžiantys įrodymai prima facie patvirtina ieškinio galimą pagrįstumą.

17Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad nutarties priėmimo dieną nebuvo žinoma apie atsakovių turimą turtą, finansinę padėtį bei jų galimybes įvykdyti būsimą ieškovei galimai palankų teismo sprendimą, patenkinus ieškinį, 335 908,08 Lt būtų priteista iš atsakovių, o atsakovėms perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, minėtą sumą būtų sudėtinga arba negalima išieškoti, priėjo prie išvados, kad ieškinio suma atsakovėms yra didelė, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priimto ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

18Apeliacinės instancijos teismui ieškinio argumentai sudaro preliminarų pagrindą manyti, kad ieškovės reikalavimas atlyginti žalą galėtų būti tenkinamas, todėl kaip nepagrįstus atmeta atsakovių atskirųjų skundų argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nevertino preliminaraus ieškinio pagrįstumo.

19Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2009-09-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2009-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2008-04-12 nutarti, priimta civilinėje byloje Nr. 2-428/2008).

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantų argumentu, kad didelė ieškinio suma nėra besąlygiškas pagrindas konstatuoti grėsmę ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymui. Ši grėsmė gali būti paneigta įrodžius atsakovų gerą turtinę padėti, t. y. kad konkretiems atsakovams konkreti ieškovo reikalaujama suma nėra didelė. Kaip minėta, ieškovė atsakovėms yra pareiškusi 335 908,08 Lt dydžio piniginį reikalavimą. Ad hoc, teismas atkreipia dėmesį, kad jis, remdamasis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatė, jog ieškovė atsakovės Tirola, UAB atžvilgiu yra pareiškusi ne vieną piniginį reikalavimą, o vykdant Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartį, įskaitant ir Tirola, UAB, nekilnojamojo ar/ir kilnojamojo turto vertės nepakako, todėl buvo areštuotos ir sąskaitose esančios lėšos. Minėta nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartimi palikta nepakeista. Todėl teismas, atsižvelgdamas į anksčiau nurodytas faktines aplinkybes, vertina, kad 335 908,08 Lt dydžio prašoma priteisti pinigų suma iš atsakovių laikytina didele ir gali objektyviai padidinti ieškovei galimai palankaus sprendimo neįvykdymo riziką.

21Teismas, inter alia, atkreipia dėmesį, kad ne ieškovė, o atsakovės turi pagrįsti, kad ieškinio suma, atsižvelgiant į jų turtinę padėtį, joms nėra didelė. Atsakovės, siekdamos išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmiausia turi pareigą nurodyti aplinkybes ir pateikti įrodymus, paneigiančias teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovėms įrodžius, kad pinigų suma joms nėra didelė ir grėsmė, kad gali būti neįvykdytas ieškovei galimai palankus teismo sprendimas, neegzistuoja, teismas neturėtų taikyti atsakovių turto arešto. Tačiau nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių byloje, teismo nuomone, atsakovės neįrodė. Iš atsakovės UAB „Tirola Logistics“ prie atskirojo skundo pridėto 2012 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad jos įstatinio kapitalo dydis yra 10 000 Lt, kitų rašytinių įrodymų, galinčių patvirtinti, kad jos finansinė padėtis yra gera ir ieškinio suma nėra didelė, teismui nepateikė. Atsakovė – fizinis asmuo – S. B. prie atskirojo skundo pridėjo 2013 m. sausio 10 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus apie jos nuosavybės teises valdomą turtą, bet, teismo vertinimu, šie rašytiniai įrodymai nepatvirtina jos geros turtinės padėties. Skundžiama nutartimi buvo areštuota dalis atsakovei priklausančio kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto. Teismas pastebi, kad pati atsakovė atskirajame skunde nurodė, kad egzistuoja tikimybė, kad skundžiama nutartimi bus areštuotos jos piniginės lėšos, o tai suponuoja teismui išvadą, kad atsakovė pripažįsta, kad kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto gali ir neužtekti ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo atveju. Kaip atsakovė pati tvirtina, ji turi įsipareigojimų kreditoriams, kurių dydžio teismui taip pat nenurodė. Atsakovė Tirola, UAB atskirajame skunde pripažįsta, kad ieškinio suma yra didelė, tačiau, jos tvirtinimu, įmonė yra moki, neturi jokių uždelstų įsiskolinimų, priešingų duomenų byloje nėra, o tai reiškia, kad bendrovė vykdo aktyvią veiklą. Atsakovės pateiktos Pažymos apie pajamas ir Pelno-nuostolių ataskaita neįrodo jos turtinės padėties gerumo. Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad jos pajamos per 9 mėnesius sudaro 894 823,62 Lt, t. y. vidutiniškai apie 99 000 Lt per mėnesį. Be to, kaip jau nustatyta anksčiau, vykdant Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartį, Tirola, UAB nekilnojamojo ar/ir kilnojamojo turto vertės nepakako, todėl buvo areštuotos ir sąskaitose esančios lėšos, kuriomis ji negalės atsiskaityti su verslo klientais.

22CPK 145 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, t. y. teismas gali taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kokių ir kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o laikinosios apsaugos priemonės taikomos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei reikia teisėtam tikslui pasiekti. Skundžiama nutartimi teismas nurodė pirmiausia areštuoti atsakovių nekilnojamąjį/kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas, išskyrus lėšas, atsakovės S. B. gaunamas kaip darbo užmokestį, o atsakovėms UAB „Tirola Logistics“ ir UAB „Tirola“ leido iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks laikinųjų apsaugos priemonių mastas yra mažiausiai sukeliantis neigiamas pasekmes atsakovėms, nes pirmiausiai areštuojamas atsakovių nekilnojamasis ar/ir kilnojamasis turtas ir tik tada piniginės lėšos. Taigi atsakovėms palikta galimybė lėšas naudoti ta apimtimi, kuri garantuoja atsakovės S. B. pragyvenimą, nesuvaržo kitų atsakovių atsiskaitymų su darbuotojais, valstybės bei socialinio draudimo fondo biudžetais. Teismo nuomone, nurodytas sutrikdymas yra proporcingas ir nevaržo atsakovių daugiau nei būtina teisėtam tikslui (ieškovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimui) pasiekti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada susijęs su suvaržymais asmenims, kurių atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos, tačiau nagrinėjamu atveju šis suvaržymas yra proporcingas siekiamiems tikslams.

23Skolininkų daugetas yra aplinkybė, reikšminga vertinant, ar pagal konkrečios bylos aplinkybes ieškinio suma yra didelė, taip pat riziką, ar teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Apeliacinės instancijos teismas laiko pagrįstu atsakovių atskirųjų skundų argumentą, kad skolininkų daugetas mažina grėsmę, kad ieškovei galimai palankus teismo sprendimas gali likti neįvykdytas. Kadangi nagrinėjamu atveju, kaip jau nustatyta anksčiau, atsakovės neįrodė geros jų turtinės padėties, be to, viena iš atsakovių yra fizinis asmuo, todėl teismas negali daryti pagrįstos išvados, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei palankaus sprendimo įvykdymui nėra grėsmės.

24Teismas kaip nepagrįstus atmeta ir atsakovių atskirtųjų skundų argumentus, kad buvo pažeista atsakovių teisė būti išklausytoms ir lygiateisiškumo principas. Teisė spręsti, ar konkrečiu atveju yra CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo spręsti nepranešus atsakovui, priklauso teismui. Ginčo atveju, faktinių aplinkybių visuma įrodo, kad ieškinio suma yra atsakovėms pakankamai didelė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių klausimą išsprendė nepranešęs atsakovėms. Atsakovės įgyvendino savo teisę būti išklausytos, t. y. jos kreipėsi į teismą su atskiraisiais skundais dėl priimtos nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu teisėtumo ir pagrįstumo, prašydamos jas panaikinti ir/arba pakeisti.

25Taigi, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad skundžiama nutartimi atsakovių turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina ieškovės, prašančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei atsakovių, kurioms pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtų interesų pusiausvyrą. Atsakovės neįrodė, kad jų turtinės padėtys yra geros ir sudaro pagrindą panaikinti teismo taikytą atsakovėms turtui areštą ieškinyje pareikšto reikalavimo įvykdymo užtikrinimui. Teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis pagrįsta ir teisėta, todėl ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

26Nurodytais motyvais pripažinus, kad skundžiama nutartis yra teisėta bei pagrįsta, teismas nepasisako dėl kitų atskirųjų skundų argumentų, nes jie laikytini teisiškai nereikšmingais nagrinėjamos bylos kontekste.

27Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) įpareigoti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nutarties priėmimo... 6. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 7. Atsakovė UAB „Tirola Logistics“, nesutikdama su skundžiama nutartimi,... 8. Atsakovė S. B., nesutikdama su skundžiama nutartimi, padavė atskirąjį... 9. Atsakovė Tirola, UAB, nesutikdama su skundžiama nutartimi, padavė... 10. Ieškovė su paduotais atskiraisiais skundais nesutiko ir prašė jų... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirieji skundai netenkintini.... 13. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Atsakovės iš esmės nesutinka su skundžiama nutartimi dėl to, kad, anot... 16. Teismas pažymi, kad jis dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų... 17. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad nutarties... 18. Apeliacinės instancijos teismui ieškinio argumentai sudaro preliminarų... 19. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantų argumentu, kad didelė... 21. Teismas, inter alia, atkreipia dėmesį, kad ne ieškovė, o atsakovės turi... 22. CPK 145 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad laikinosios apsaugos... 23. Skolininkų daugetas yra aplinkybė, reikšminga vertinant, ar pagal... 24. Teismas kaip nepagrįstus atmeta ir atsakovių atskirtųjų skundų argumentus,... 25. Taigi, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad... 26. Nurodytais motyvais pripažinus, kad skundžiama nutartis yra teisėta bei... 27. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 337 straipsnio... 28. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....