Byla 2YT-7288-328/2019
Dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., ,,Swedbank“, akcinė bendrovė

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. G. skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., ,,Swedbank“, akcinė bendrovė.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas 2019 m. gegužės 30 d. skundu prašo panaikinti antstolio 2019 m. balandžio 11 d. patvarkymą Nr. S1d-41803, kuriuo antstolis nustatė parduotino pareiškėjo turto iš antrųjų varžytynių kainą 85 800 Eur suma; panaikinti antstolio A. S. 2019 m. balandžio 11 d. patvarkymą Nr. S1d-41822, kuriuo antstolis paskelbė turto pardavimą iš antrųjų varžytynių Nr. ( - ); paskirti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: žemės sklypo, bendro ploto 0,33527 ha, unikalus Nr. ( - ), gyvenamojo namo, bendras plotas 274,48 kv. m, unikalus Nr. ( - ), garažo, užstatytas plotas 38,00 kv. m, unikalus Nr. ( - ), sandėlio, užstatytas plotas 117,00 kv. m, unikalus Nr. ( - ), viralinės, užstatytas plotas 24,00 kv. m, unikalus Nr. ( - ), šiltnamio, užstatytas plotas 32,00 kv. m, unikalus Nr. ( - ), kitų statinių (šulinio), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Nurodė, jog negavo antstolio 2019 m. sausio 24 d. patvarkymo, kuriuo nustatyta pareiškėjo turto vertė, taip pat negavo 2019 m. vasario 15 d. patvarkymo, kuriuo nustatyta turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių kaina bei 2019 m. balandžio 11 d. patvarkymo, kuriuo nustatyta turto pardavimo iš antrųjų varžytynių kaina. Apie skundžiamus patvarkymus sužinojo 2019 m. gegužės mėn. viduryje visiškai atsitiktinai, po to kai tinklapyje aptiko, kad jo turto pardavimas iš antrųjų varžytynių baigėsi, iš ko suprato, kad antstolis turėjo jam siųsti procesinius dokumentus, patikrino savo el. pašto dėžutės paskyrą ir aptiko juos brukalų kataloge ir galiausiai tokiu būdu apie juos sužinojo. Pareiškėjas įsitikinęs, kad turtas įvertintas per žema kaina. Nurodė, jog ne dėl savo kaltės laiku negavęs procesinių dokumentų, susijusių su turto vertės nustatymu, negalėjo pateikti prieštaravimų, pateikti prašymo skirti turto vertinimo ekspertizę ir pasiekti, kad turtas būtų objektyviai įvertintas rinkos verte. Mano, jog nustatyta turto vertė neatitinka pareiškėjo interesų, yra nustatyta netinkamai, ji neatspindi realios rinkos vertės. Taip pat mano esant pagrindą skirti ekspertizę nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti, kada būtų pašalintos abejonės dėl turto vertės.

5Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, patvarkymu skundo netenkino, skundą kartu vykdomąja byla perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui (Klaipėdos miesto rūmams). Patvarkyme, kuriuo pareiškėjo skundo netenkino, nurodė, jog Civilinio proceso kodeksas suteikė antstoliui įgaliojimus turtą įkainuoti, todėl antstolio padėjėjas, atsižvelgdamas į turto vertės nustatymo ekspertizės aktą, nustatė skolininkui priklausančio turto vertę. Patvarkymas dėl turto vertės nustatymo įteiktas pareiškėjui. Nurodė, jog pareiškėjas teise pateikti prieštaravimus nepasinaudojo. Proceso šalims nepateikus prieštaravimų antstolis pradėjo varžytynių procesą. Nurodė, jog visi antstolio atlikti veiksmai susiję su parduotino turto kainos nustatymu atitinka Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio ir 682 straipsnio reikalavimus. Pastebėjo, jog turto vertės nustatymo procedūra pareiškėjui yra žinoma, pareiškėjas tais pačiais argumentais jau buvo teikęs skundus dėl antstolio veiksmų 2013 ir 2017 metais. Pažymėjo, jog pareiškėjas skundžia antstolio veiksmus, kurie neturi nieko bendro su areštuoto turto įkainojimu,- 2019 m. balandžio 11 d. patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių priimtas tam, kad nustatyti varžytynių datą, 2019 m. balandžio 11 d. patvarkymas Nr. S1d-41803 buvo priimtas tam, kad informuoti pareiškėją apie iš antrųjų varžytynių parduodamo turto pradinę kainą; patvarkymas yra tik informacinio pobūdžio.

6Suinteresuotas asmuo ,,Swedbank“, akcinė bendrovė (toliau – AB) pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriuo su pareiškėjo skundu nesutiko. Mano, jog skundas nėra pagrįstas. Nurodė, jog antstolis tinkamai atliko pareiškėjui priklausančio bankui įkeisto turto vertės nustatymo procedūrą ir Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio bei 682 straipsnio nuostatų nepažeidė. Pažymėjo, jog įkeisto turto kaina buvo nustatyta ne pareiškėjo skundžiamais patvarkymais, o galiojančiu antstolio 2019 m. sausio 24 d. patvarkymu Nr. S1d-10597, todėl pareiškėjo skundas neturi ne tik teisinio, bet ir faktinio pagrindo.

7Teismas konstatuoja:

8pareiškėjo skundas atmestinas.

9Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), pradėta pagal 2012 m. gegužės 25 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 2-1833-144/2012 dėl 564 702,71 Lt (163 549,21 Eur) skolos išieškojimo iš skolininko V. G. išieškotojos ,,Swedbank“, AB naudai išieškant iš hipoteka įkeisto turto (v. b. l. 3, t. I). Atlikdamas vykdymo veiksmus 2018 m. liepos 4 d. patvarkymu dėl turto įvertinimo, antstolis (jo padėjėjas) patvarkė skolininkui priklausančio turto: žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), garažo, unikalus Nr. ( - ), sandėlio, unikalus Nr. ( - ), viralinės, unikalus Nr. ( - ), šiltnamio, unikalus Nr. ( - ), kitų statinių (šulinio), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) (toliau – Turtas), vertinimą atlikti turto vertintojui UAB ,,Inreal“, įpareigoti skolininką pateikti turto vertintojui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti (v. b. l. 43, t. IV). 2018 m. rugsėjo 20 d. patvarkymu Nr. S1c-77233, 2018 m. liepos 4 d. patvarkymas panaikintinas, skolininkui priklausančio Turto vertinimą pavesta atlikti turto vertintojui UAB ,,Lituka“ ir Ko (v. b. l. 73, t. IV). 2019 m. sausio 24 d. patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. S1d-10597 antstolis (jo padėjėjas), atsižvelgdamas į UAB ,,Lituka“ ir Ko turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktą, nustatė skolininkui priklausančio turto vertę 143 000 Eur, t. y. įkainojo turtą (v. b. l. 126, t. IV). Patvarkymas skolininkui ir išieškotojai buvo išsiųstas el. paštu 2019 m. sausio 24 d. (v. b. l. 127, t. IV), bei 2019 m. sausio 28 d. įteiktas skolininko motinai, kuri Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi, paskirta skolininko kuratore (v. b. l. 125, t. IV). 2019 m. vasario 15 d. pranešimu apie varžytynes Nr. S1d-20670 antstolis vykdymo proceso šalis informavo apie paskelbtas pirmąsias Turto pardavimo varžytynes (v. b. l. 144, t. IV). Pirmosios Turto pardavimo varžytynės paskelbtos neįvykusiomis nedalyvavus nė vienam varžytynių dalyviui (v. b. l. 148, 149, t. IV). 2019 m. balandžio 11 d. patvarkymu dėl parduodamo turto kainos nustatymo Nr. S1d-41803 antstolis (jo padėjėjas) nustatė Turto pardavimo iš antrųjų varžytynių vertę (v. b. l. 170, t. IV), patvarkymu dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. S1d-41822 paskelbė apie antrąsias turto pardavimo varžytynes (v. b. l. 171, t. IV), surašė pranešimą apie paskelbtas varžytynes, kuriuo vykdymo proceso šalims pranešė apie varžytynių paskelbimą (v. b. l. 172, t. IV).

10Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo nesutinka su vykdymo procese nustatyta Turto pardavimo iš antrųjų varžytynių kaina, skundą grindžia aplinkybėmis, jog turtas įkainotas netinkamai, per žema kaina.

11Dėl turto įkainojimo

12Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei šio straipsnio nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

13Vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, jog atsižvelgdamas į UAB ,,Lituka“ ir Ko turto vertės nustatymo ekspertizės aktą, kuriame nurodoma skolininkui priklausančio Turto vertė 2019 m. sausio 7 d., antstolis (jo padėjėjas) 2019 m. sausio 24 d. patvarkymu Nr. S1d-10597 areštuotą Turtą įkainojo 143 000 Eur suma. Minėtas patvarkymas buvo el. paštu išsiųstas pačiam skolininkui bei pasirašytinai įteiktas skolininko kuratorei 2019 m. sausio 28 d., taigi laikytinas įteiktu tinkamai (Civilinio proceso kodekso 601 straipsnio 4 dalis, 605 straipsnis, 645 straipsnis), todėl kaip nepagrįsti vertinti skolininko skundo argumentai, jog pareiškėjas šio patvarkymo negavo ar gavo jį pavėluotai patikrinęs el. pašto dėžutės paskyrą (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Pagal Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 3 dalį, skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Antstolio 2019 m. sausio 24 d. patvarkymas skolininkui per kuratorę įteiktas 2019 m. sausio 28 d., tačiau skolininkas savo teise reikšti prieštaravimus nepasinaudojo, vykdomojoje byloje duomenų apie tai, kad skolininkas per įstatymo nustatytą terminą pareiškė prieštaravimus dėl Turto įkainojimo nėra (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

14Pareiškėjas nesutikimą su antstolio nustatyta Turto kaina grindžia aplinkybe, jog byloje nebuvo paskirta nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė, turto įvertinimą atliko nekilnojamojo turto vertintojas UAB ,,Lituka“ ir Ko, nesupranta, kodėl UAB ,,Lituka“ ir Ko atliktą vertinimą pavadino ekspertizės aktu, kuris savo turiniu atitinka turto vertinimo ataskaitą; aktas negali būti laikomas ekspertizės aktu, nes vertinimas atliktas nesilaikant ekspertizės skyrimo tvarkos, vertinimą atliko į teismo ekspertų sąrašą neįrašytas asmuo, dokumentas neatitinka ekspertizės aktui keliamų reikalavimų. Įvertinęs vykdomosios bylos medžiagą, teismas atkreipia dėmesį, jog antstolis 2019 m. sausio 24 d. patvarkymu įkainodamas turtą rėmėsi UAB ,,Lituka“ ir Ko atlikto Turto vertinimo duomenimis, tačiau turtą įkainojo pats pagal Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalies taisykles. Aplinkybė, jog dokumentas, kuriame nurodomas Turto vertinimas, turto vertintojo pavadintas ekspertizės aktu, nesudaro pagrindo išvadai, jog nustatydamas Turto kainą antstolis negalėjo šiuo dokumentu vadovautis (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis, 681 straipsnio 1 dalis). Minėta, jog įstatymas įpareigoja antstolį vykdymo procese įkainoti turtą taip, kad įkainojimas maksimaliai atitiktų galimas realias rinkos kainas (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnis, Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009 ir kt.). Vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos nereglamentuoja, kokiais kriterijais remiantis antstolis turi įkainoti areštuotą turtą taip pat nedraudžia antstoliui atliekant turto įkainojimą pasiremti specialistų nuomone ar kitais objektyviais duomenimis (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis). Vykdomojoje byloje duomenų, sudarančių pagrindą abejoti Turto vertintojo pateiktais duomenimis ar kompetencija atlikti turto vertinimą, nėra, tokių duomenų nepateikė ir pareiškėjas (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai, kas suponuoja pareigą maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Duomenų, jog šie principai buvo pažeisti, byloje nėra (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Aplinkybė, kad Turto rinkos vertei vykdymo procese nustatyti nebuvo paskirta ekspertizė, antstoliui nekilus abejonių dėl areštuoto turto vertės ir/ar nesant skolininko ar išieškotojo prieštaravimų, t. y. nesant objektyvių pagrindų ekspertizei skirti, pati savaime nereiškia, jog antstolis įkainodamas turtą pažeidė vykdymo proceso normas (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnis, 682 straipsnis).

15Pareiškėjas taip pat nurodė, jog sugretinus UAB ,Lituka“ ir Ko vertinimą su valstybės įmonės Registrų centras vertėmis 2019 m. sausio 1 d., UAB ,,Lituka“ ir Ko vertinimas net 63 proc. mažesnis. Teismas atkreipia dėmesį, jog Nekilnojamojo turto registre nurodyta turto vertė yra nustatoma masiniu vertinimo būdu, t. y. nustatant ne konkretaus turto vertę, o vidutinę panašių objektų turto vertę, neatsižvelgiant į individualias to turto savybes, todėl gali skirtis nuo individualios turto rinkos vertės. Tokį skirtumą gali lemti ir kitos aplinkybės – rinkos pokyčiai, vertinimo laikas ar pan. Vykdomojoje byloje yra pateiktas UAB ,,Inreal” areštuoto Turto vertinimas, atliktas po gaisro Turte, turto vertinimo ataskaitoje Turtas įvertintas 159 000 Eur suma. Tačiau pastebėtina, jog UAB ,,Inreal” turto vertinimas atliktas 2017 m. birželio 9 d., t. y. prieš 19 mėnesių, per šį laiko tarpą pareiškėjo Turto vertė galėjo pakisti, ką patvirtina UAB ,,Lituka“ ir Ko atlikto Turto vertinimo rezultatai. UAB ,,Lituka“ ir Ko turto vertinimo išvadoje nurodoma, jog Turto vertė nustatyta atsižvelgiant į vertinamo turto fizinę būklę, statybos metus, turto pasiūlos ir paklausos lygį, kitus veiksnius ir rinkos konjuktūros sąlygas, turto vertinimas atliktas lyginamuoju metodu (v. b. l. 80, 92 t. IV), savo ruožtu iš UAB ,,Inreal“ turto vertinimo ataskaitos matyti, jog Turtas vertintas lyginamuoju ir išlaidų (kaštų) metodais (v. b. l. 124, t. III). Teismas atkreipia dėmesį, jog UAB ,,Lituka“ ir Ko turto vertės nustatymo ekspertizės akte (vertinimo ataskaitoje) yra analizuojami nekilnojamojo turto rinkos duomenys, nurodomi kriterijai, kuriais remiantis buvo nustatyta Turto vertė (v. b. l. 78-94, t. IV), todėl pareiškėjo argumentai, jog Turto vertės sumažėjimas nepagrįstas jokiais duomenimis, vertintini kritiškai (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis).

16Nors teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisydamas to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis, vykdymo procese tiek ieškotojas, tiek skolininkas turi būti aktyvūs ir patys domėtis vykdymo eiga, sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Civilinio proceso kodekso 640, 644 straipsniai). Skolininko reiškiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą ir (ar) jos metu atliktus netikslius skaičiavimus, kas sudarytų pagrindą skirti turto vertinimo ekspertizę. Nagrinėjamu atveju, vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog dėl areštuoto Turto vertės antstoliui abejonių nekilo, antstolis Turtą įkainojo atsižvelgdamas į byloje pateiktus Turto įvertinimo rezultatus 2019 m. sausio 7 d., antstolio 2019 m. sausio 24 d. patvarkymas, kuriuo įkainotas Turtas, įteiktas skolininko kuratorei, per įstatymo nustatymą terminą skolininkas (ir/ar jo kuratorė) prieštaravimų dėl areštuoto Turto įkainojimo nepateikė. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, sutiktina su antstolio pozicija, jog visi vykdymo veiksmai atlikti pagal Civilinio proceso kodekso 681 straipsnį ir 682 straipsnį, pareiškėjui nebuvo kliudoma pasinaudoti teise reikšti prieštaravimus, tačiau jis šia teisme nepasinaudojo, todėl skundas dėl antstolio veiksmų šiuo pagrindu nėra pagrįstas (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis).

17Pareiškėjas skundžia antstolio 2019 m. balandžio 11 d. patvarkymą Nr. S1d- 41803, kuriuo antstolis informavo skolininką apie tai, kad remiantis Civilinio proceso kodekso 722 straipsniu, antrosios turto pardavimo varžytynės vyksta tokia pat tvarka kaip ir pirmosios, tik antrose turto pardavimo varžytynėse pradinė turto pardavimo kaina sudaro 60 proc. antstolio 2019 m. sausio 24 d. patvarkymu nustatytos areštuoto turto vertės, taip pat 2019 m. balandžio 11 d. patvarkymą Nr. S1d-41822, kuriuo nustatyta turto pardavimo iš varžytynių data. Minėti patvarkymai yra informacinio pobūdžio ir neturi nieko bendro su areštuoto turto įkainojimu, nesukuria pareiškėjui jokių teisių ir/ ar pareigų. Skundžiami patvarkymai priimti remiantis vykdymo procesą reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis (Civilinio proceso kodekso 706 straipsnis, 713 straipsnis, 722 straipsnis), todėl naikinti šių patvarkymų nėra teisinio pagrindo (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis).

18Nenustačius vykdymo proceso pažeidimų įkainojant areštuotą Turtą, nesant duomenų, sudarančių pagrindą abejoti nustatyta Turto verte, nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimo skirti ekspertizę Turto rinkos vertei nustatyti (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis, 681 straipsnis, 682 straipsnis).

19Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, bei vadovautis Sprendimų vykdymo instrukcija (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalis). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

20Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, vykdymo procese įkainojo areštuotą turtą remdamasis vykdomojoje byloje turto vertintojo atliktu Turto vertinimu, pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, jog antstolis atliko neteisėtus veiksmus, skundas nėra pagrįstas, todėl netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

22netenkinti pareiškėjo V. G. skundo dėl antstolio veiksmų.

23Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui A. S. vykdomąją bylą Nr. ( - ) (4 tomai).

24Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V.... 3. Teismas... 4. pareiškėjas 2019 m. gegužės 30 d. skundu prašo panaikinti antstolio 2019... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis A. S. Civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2... 6. Suinteresuotas asmuo ,,Swedbank“, akcinė bendrovė (toliau – AB) pateikė... 7. Teismas konstatuoja:... 8. pareiškėjo skundas atmestinas. ... 9. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji... 10. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo nesutinka su... 11. Dėl turto įkainojimo... 12. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas... 13. Vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, jog atsižvelgdamas į UAB ,,Lituka“... 14. Pareiškėjas nesutikimą su antstolio nustatyta Turto kaina grindžia... 15. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog sugretinus UAB ,Lituka“ ir Ko vertinimą... 16. Nors teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto... 17. Pareiškėjas skundžia antstolio 2019 m. balandžio 11 d. patvarkymą Nr. S1d-... 18. Nenustačius vykdymo proceso pažeidimų įkainojant areštuotą Turtą, nesant... 19. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai... 20. Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513... 22. netenkinti pareiškėjo V. G. skundo dėl antstolio veiksmų.... 23. Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui A. S. vykdomąją bylą Nr. ( -... 24. Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...