Byla 2-2978-826/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. K. (V. K.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo V. K. 19997,34 Lt skolos, 7272,03 Lt, 5926,77 Lt delspinigių, 403,25 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), atsiliepimo per teismo nustatytą terminą atsakovas nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad 2006-11-28 AB SEB bankas ir V. K. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0450618053467-85 (toliau – Sutartis), pagal kurią AB SEB bankas suteikė atsakovui 20000,00 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas Sutartyje numatytas sumas AB SEB banko naudai. Atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl AB SEB bankas Sutartį nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų mokėjimo. Pagal ieškovo pateiktus įrodymus atsakovo skola – 19997,34 Lt. Už laiku neįvykdytą prievolę atsakovui paskaičiuota 7272,03 Lt palūkanų, 5926,77 Lt delspinigių, 403,25 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Įrodymų, kad ši suma sumokėta, teismui nepateikta.

6Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos Sutarties pagrindu susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.73 str., 6.1 – 6.2 str., 6.192 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą. Remiantis 2009-11-09 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-83 pradinis kreditorius AB SEB bankas reikalavimo teisę į atsakovo skolą perdavė ieškovei. Ieškovė įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, todėl ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovės priteistina 19997,34 Lt skolos, 7272,03 Lt palūkanų.

7Dėl sutarties pažeidimo atsakovui atsirado sutartinė civilinė atsakomybė, t. y. prievolė atlyginti ieškovei nuostolius, atsiradusius po sutarties nutraukimo bei sumokėti netesybas (CK 6.221 str. 2 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). Pagal CK 6.73 str. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Taip pat CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių senaties terminas. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5926,77 Lt delspinigių, kurie pagal ieškovės pridėtą delspinigių paskaičiavimo aktą priskaičiuoti už ilgesnį nei šešių mėnesių laikotarpį. Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės dydį, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 3599,52 Lt delspinigių už 180 dienų.

8Ieškovė pateikė reikalavimą priteisti 403,25 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų (CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p.). Ieškovės prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbo priemonės, registruotas pranešimas Lietuvoje, pranešimas Lietuvoje, užklausos. Teismas konstatuoja, kad šios išlaidos yra nepagrįstos, kadangi ieškovė reikalavimo perleidimo sutartimi iš AB SEB banko įsigijo reikalavimo teises, kurios atsirado aukščiau minimos Sutarties pagrindu. Minėtoje sutartyje nėra numatyta ikiteisminė skolos išieškojimo tvarka. Be to, ieškovė nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (CPK 178 str.). Ieškovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovės reikalavimas dėl 403,25 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

9Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, kad jos turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 1008,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 6). Atsižvelgus į tai, kad ieškovės naudai priteista 19997,34 Lt skolos ir 7272,03 Lt palūkanų, 3599,52 Lt delspinigių, ieškovei iš atsakovo priteistina 926,00 Lt jos turėtų bylinėjimosi išlaidų, kurias turėtų mokėdama už 30868,89 Lt priteisimą.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“ iš atsakovo V. K. (V. K.) 19997,34 Lt (devyniolika tūkstančių devynis šimtus devyniasdešimt septynis Lt 34 ct) skolą, 7272,03 Lt (septynis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt du Lt 03 ct) palūkanų, 3599,52 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt devynis Lt 52 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 30868,89 Lt (trisdešimt tūkstančių aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis Lt 89 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-02-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 926,00 Lt (devynis šimtus dvidešimt šešis Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

14Likusių ieškinio reikalavimų netenkinti.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai