Byla e2-449-820/2019
Dėl nuostolių atlyginimo, dalyvaujant byloje trečiaisiais asmenimis: akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Magletis“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Artūrui Vaišvilai, atsakovo atstovui advokatui Albertui Butai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Unilog LT“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mikrotrans“ dėl nuostolių atlyginimo, dalyvaujant byloje trečiaisiais asmenimis: akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Magletis“.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti iš atsakovo 1 972,80 EUR skolos.

91.2.

10Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.

111.3.

12Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

132.

14Ieškovas nurodė, jog pagal tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą sutartį atsakovas atliko tarptautinį krovinio pervežimą keliais, tačiau atsakovas krovinio nepristatė sutartais terminais - prarado. Dėl krovinio praradimo ieškovas atlygino krovinio gavėjo patirtus nuostolius, už kuriuos yra atsakingas atsakovas, dėl ko pastarasis privalo šiuos nuostolius atlyginti ieškovui.

153.

162017 m. birželio 20 d. ieškovas ir UAB „Magletis“ sudarė Transporto užsakymą Nr. A03363, kuria ieškovas įsipareigojo pervežti UAB „Magletis“ užsakytą krovinį iš Vokietijos (Hamburg) į Lietuvą (Kauną).

174.

18Ieškovas krovinį pavedė pervežti atsakovui 2017 m. birželio 20 d. vienkartine krovinio pervežimo sutartimi Nr. B03363 (A03363).

195.

20Atsakovas priėmė krovinį pervežimui ir krovinys perėjo jo dispozicijon. Tai matyti iš CMR važtaraščio.

216.

22Sutartyje numatytą 2017 m. birželio 23 dieną krovinys pristatytas nebuvo. Numatytą krovinio pristatymo dieną, 2017 m. birželio 23 d., atsakovas raštu informavo ieškovą, kad krovinio pervežimo metu, t. y. 2017 m. birželio 21 d., atsakovo transporto priemonė, vežanti ieškovo užsakytą krovinį, pateko į eismo įvykį.

237.

242017 m. birželio 26 d. krovinio gavėjas UAB „Magletis“ pareiškė ieškovui pretenziją dėl krovinio praradimo. Kartu su pretenzija buvo pateikta krovinio įsigijimo 2017 m. birželio 20 d. sąskaita Nr. 9040074900. Tą pačią 2017 m. birželio 26 d. ieškovas pareiškė pretenziją atsakovui dėl krovinio praradimo.

258.

262017 m. liepos 18 d. ieškovas pareiškė dar vieną pretenziją atsakovui dėl krovinio praradimo.

279.

282017 m. liepos 23 d., t. y. praėjus 30 dienų po numatyto krovinio pristatymo termino, krovinys vis dar nebuvo pristatytas krovinio gavėjui. Krovinys nebuvo pristatytas nei 2017 m. liepos 31 d., nei 2017 m. rugpjūčio 10 d.

2910.

302017 m. liepos 27 d. krovinio gavėjas UAB „Magletis“ apmokėjo krovinio pardavėjui už pagal 2017 m. birželio 20 d. Sąskaitą Nr. 9040074900 įsigytas prekes.

3111.

322017 m. rugsėjo 18 d. krovinio gavėjas ir savininkas UAB „Magletis“ pateikė ieškovui pretenzinę PVM sąskaitą faktūrą dėl prarasto krovinio pagal 2017 m. birželio 26 d. pretenziją ir tą pačią 2017 m. rugsėjo 18 d. ieškovas atlygino krovinio gavėjo ir savininko UAB „Magletis“ nuostolius dėl krovinio praradimo. Tarp ieškovo ir krovinio gavėjo buvo sudarytas Tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktas, kuriuo buvo įskaityta 1972,80 Eur suma už krovinio praradimą pagal 2017 m. rugsėjo 18 d. pretenzinę PVM sąskaitą faktūrą. Atlyginęs krovinio gavėjui (savininkui) nuostolius dėl krovinio praradimo, ieškovas įgijo regresinį reikalavimą į atsakovą.

3312.

34CMR konvencijos 20 str. 1 d. numato, kad „Pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali, nepateikdamas kitų įrodymų, laikyti krovinį prarastu, jeigu jis, pasibaigus sutartam pristatymo terminui, per 30 dienų nepristatomas“.

3513.

362017 m. lapkričio 23 d. raštu atsakovas draudikui nurodė, kad survejerių ataskaita buvo surašyta tik 2017 m. rugpjūčio 11 d., t. y. praėjus 49 dienoms po numatyto krovinio pristatymo termino, kad šioje ataskaitoje draudiko survejeriai nustatė, kad krovinys nebuvo sugadintas. Tačiau atsikirsdamas į tokias draudiko išvadas, pats atsakovas draudikui nurodė, jog atsakovas, kaip vežėjas, pagal CMR konvenciją yra atsakingas už krovinio praradimą ar pavėluotą jo pristatymą, nes pagal CMR konvencijos nuostatas krovinys laikomas prarastu, jeigu jis, pasibaigus sutartam pristatymo terminui, per 30 dienų nepristatomas. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, atsakovas savo draudiko prašė atlyginti dėl krovinio praradimo žalą patyrusiam ieškovui UAB „Unilog LT“ 1972,80 Eur nuostolius. Tuo pats atsakovas pripažino, kad krovinys nebuvo sunaikintas, nebuvo pagrobtas ir nebuvo dingęs, kad krovinys tiesiog nebuvo pristatytas gavėjui numatytu laiku ir nebuvo pristatytas per 30 dienų, pasibaigus sutartam pristatymo terminui, kas, vadovaujantis CMR konvencijos 20 str. 1 d. ir suformuota teismų praktika, yra laikoma, kad krovinys yra prarastas.

3714.

382017 m. rugpjūčio 11 d. survejerių ataskaitoje yra nurodyta, kad jau 2017 m. birželio 27 d. krovinys buvo Lietuvoje pas atsakovą UAB „Mikrotrans“, adresu Parko g. 12, Bubiai, Kauno r., ir kad jau 2017 m. liepos 3 d. krovinys buvo pateiktas survejeriams.

3915.

40Po minėto 2017 m. birželio 21 d. autoįvykio nuo 2017 m. birželio 27 d. krovinys buvo pas atsakovą UAB „Mikrotrans“ Lietuvoje, ir 2017 m. liepos 3 d. krovinys buvo pateiktas atsakovo draudiko survejeriams apžiūrai ir įvertinimui, ir kad tik 2017 m. rugpjūčio 11 d. paties atsakovo draudiko survejeriai parengė ataskaitą, kurią atsakovui pateikė tik 2017 m. rugpjūčio 30 d., t. y. iš pagal CMR konvencijos 20 str. 1 d. leidžiamų vėluoti pristatyti krovinį 30 dienų, krovinys, kurį sudaro viena 2 kg dėžutė, pas atsakovą buvo nuo 2017 m. birželio 27 d., t. y. 26 dienas, o atsakovo draudiko survejerių žinioje nuo 2017 m. liepos 3 d., t. y. 20 dienų. Iš esmės, visą CMR konvencijos leidžiamą pavėluoti laiką, krovinys prabuvo pas patį atsakovą. Atsakovas raštu krovinio gavėją informavo tik 2018 m. sausio 26 d. pranešimu. Krovinys nebuvo pristatytas sutartais terminais per 30 dienų, pasibaigus sutartam pristatymo terminui, dėl paties atsakovo ir su juo susijusių asmenų, o ne dėl kokių nors kitų aplinkybių ar pasekmių, kurių atsakovas, kaip vežėjas negalėjo numatyti ar išvengti, t. y. ne dėl to, kad krovinys buvo sunaikintas, pagrobtas arba yra dingęs.

4116.

42CMR konvencijos 23 str. 1 ir 2 p. numato, kad už krovinio praradimą ar jo sugadinimą vežėjo mokėtinos kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietovėje. Prarasto krovinio vertė 1972,80 Eur. Ieškovas krovinio gavėjui atlygino visą krovinio vertę - 1972,80 Eur, todėl ieškovo patirti nuostoliai sudaro 1972,80 Eur.

4317.

44CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CMR konvencijos 27 str. 1 d. numato, kad pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai. Palūkanos - 5% metams. Vadovaujantis CK 6.37 str. ir CMR konvencijos 27 str. 1 d. šiuo ieškiniu ieškovo reikalaujamų procesinių palūkanų norma sudaro 5 %.

45II. Atsakovo atsikirtimų santrauka

4618.

47Atsakovas UAB „Multitrans“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4819.

49Byloje nėra ginčo, kad gavėjui UAB „Megletis“ adresuotas 2 kg svorio krovinys, liko gavėjui nepristatytas. Atsakovas turi tą krovinį ir yra pasiūlęs gavėjui krovinį pasiimti.

5020.

51Atsakovo mikroautobusas pagal CMR važtaraštį 4M 0004675 gabendamas ieškovo užsakymą transportuoti krovinį, 2017-06-21 pateko į autoavariją Vokietijoje. Autoįvykio metu atsakovo transporto priemonė buvo labai apgadinta; vairuotojas skubiai išvežtas į ligoninę; gabenti kroviniai sugadinti; gabenti buvo 8 smulkūs kroviniai. Kaip matyti iš byloje jau esančio ABD „Gjensidige“ 2017-08-30 rašto Dėl sprendimo žalos byloje Nr. 2017/106071, dėl eismo įvykio kaltas ne atsakovo vairuotojas, bet tretysis asmuo. Smūgio būta stipraus, automobilis vertėsi 5-6 kartus. Atsakovo vairuotojas dėl autoįvykio metu patirtų sužalojimų du mėnesius buvo nedarbingas.

5221.

53Eismo įvykio kaltininko vairuotojo kaip transporto priemonės valdytojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo draudikas KRAVAG-ALLGEMEINE VERSICHERUNGS - AG išmokėjo draudimo išmokas (žalos atlyginimą) kitiems atsakovo transporto priemone gabentų krovinių gavėjams.

5422.

55Po autoįvykio atsakovas ėmėsi veiksmų į ekstremalią situaciją patekusioje transporto priemonėje transportuotiems kroviniams iš Vokietijos parsigabenti. Atsakovo draudikų samdyti survejeriai pirmą kartą krovinius apžiūrėjo 2017-07-03. Preliminari survejerių ataskaita vertinimą užsakiusiems užsakovams buvo pateikta 2017-08-01. Preliminarioje ataskaitoje (visose pozicijose) nurodoma, kad nėra 6 krovinio (atsarginės dalys) sąskaitos ir 7 krovinio - paties „krovinio nerasta“, atitinkamai pastebėtos žalos aprašymo ir nuotraukų nėra. Atsižvelgiant į tai, kad pradinė transporto priemonė, kuria buvo vykdomas ieškovo užsakymas, buvo visiškai sumaitota, vairuotojas išgabentas į ligoninę, Ieškovo užsakytas transportuoti krovinys buvo, viso labo, 2 kg dėžutė, akivaizdu, kad krovinius pergabenti į Lietuvą kita transporto priemone atvykęs atsakovas, šio krovinio tiesiog nerado. Šis krovinys su transporto priemonės nuolaužomis buvo sumestas į šiukšlių konteinerį. Dėl ieškovo užsakyto gabenti krovinio vertinimo „Klaipėdos Netas“ darbuotojai atsakovo teiravosi elektroniniu paštu 2017-08-10. Tą pačią dieną atsakovas pateikė survejeriams elektroniniu paštu minėto krovinio nuotraukas.

5623.

57Turėdamas visus jam reikalingus duomenis, UAB „Klaipėdos Netas“ parengė 2017-08-11 ataskaitą dėl užsakovams/siuntėjams skirtų krovinių būklės. Ataskaita buvo skirta atsakovo civilinės atsakomybės draudikui. Šią ataskaitą atsakovas gavo kartu su draudiko ABD „Gjensidige“ 2017-08-30 atsakymu dėl žalos byloje Nr. 2017/106071. Atitinkamai, atsakovas 2017-08-30 sužinojo, jog ieškovo užsakytas gabenti krovinys yra nesugadintas, tinkamas toliau transportuoti ir perduoti jį turinčiam teisę gausi gavėjui. Tik sužinojęs apie patenkinamą krovinio būklę, Atsakovas galėjo krovinį atgabenti gavėjui (tęsti krovinio transportavimą). Atsakovo transporto priemonei 2017-06-21 patekus į tokią autoavariją, transporto priemonei ir kroviniams patyrus tokius sužalojimus (sugadinimus), toliau transportuoti krovinius, konkrečiai ir ieškovo užsakymu gabentą 2 kg krovinį - (dėžutę), buvo neįmanoma. 2017-07-03 pateikus krovinius vertinti atsakovo civilinės atsakomybės draudikų pasamdytiems specialistams, ir konkrečiai apie ieškovo užsakytą gabenti krovinį 2017-08-10 pateikus specialistams duomenis (nuotraukas), tęsti krovinio transportavimą nesulaukus specialistų išvados būtų neprotinga ir neteisėta draudikų atžvilgiu. Toliau gabenant į ekstremalią situaciją patekusius krovinius, būtų trukdoma survejeriams atlikti vertinimą, be to, be vertinimo neįmanoma žinoti, kuriuos krovinius reikia gabenti, o kurie jau nebetinkami gavėjams (nagrinėjamu atveju 7 iš 8 gabentų krovinių buvo sugadinti). Draudikas neturi teisės išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudiminio įvykio buvimu, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos (Draudimo įstatymo 82 str. 3 d.).

5824.

59Atsakovas, kaip ir jo civilinės atsakomybės draudimas, laikė Vokietijoje, 2017-06-21 įvykusią autoavariją, aplinkybe, kurios vežėjas (atsakovas) negalėjo numatyti ir kurios pasekmių negalėjo išvengti. CMR konvencija, įtvirtindama vežėjo atsakomybės prezumpciją, 17 str. 2 d., 17 str. 4 d. numatė atvejus, kada vežėjas neatsako už krovinio praradimą. Krovinio praradimas (CMR konvencijos 17 str. 1 d.), kaip kiekybinis krovinio trūkumas ir laikymas krovinį prarastu (CMR konvencijos 20 str.) nėra tapatūs: vienu atveju krovinio tiesiog nėra/trūksta/jis prarastas realiai, kitu atveju - yra net gi žinoma jo buvimo vieta, tačiau jis tiesiog nepristatytas gavėjui reikiamais terminais. Vis tik teisinės pasekmės abiem atvejais yra vienodos - vežėjui kyla atsakomybė už krovinio (ar jo dalies) praradimą. Kadangi šiuo ieškiniu reikalaujama atsakovo (vežėjo) atsakomybės už krovinio praradimą, kompensuotos krovinio vertės dydžio, regreso tvarka, atsakovas turi teisę atsikirsti pagrindais, ribojančiais vežėjo atsakomybę, atleidžiančiais vežėją nuo atsakomybės už krovinio praradimą. CMR konvencijos nuostatų aiškinimas, kad atsakomybė už krovinio laikymą prarastu yra absoliuti ir negali būti ribojama arba netaikoma, prieštarautų protingumo principams.

6025.

61Atsakovo nuomone, 2017-06-21 Vokietijos keliuose įvykusi autoavarija, kurios metu sugadinta transporto priemonė ir joje gabenti kroviniai, sužalotas vairuotojas, tuo pagrindu draudimo pasamdytų ekspertų atliekamas krovinių būklės vertinimas ir atsakovo negalėjimas pristatyti krovinį gavėjui per 30 dieną nuo jo priėmimo vežti yra susijęs tiesioginiu priežastiniu ryšiu. Atitinkamai atsakovas (vežėjas) neatsako už krovinio praradimą (laikymą krovinį prarastu), nes tai įvyko dėl eismo įvykio, jo metu sužalotos transporto priemonės, sugadinto krovinio, sužaloto vairuotojo, dėl ko vėliau buvo atliekamas krovinių būklės vertinimas.

6226.

63Pagal CMR konvenciją preziumuojama vežėjo ribotos atsakomybės forma — 8,33 SDR už 1 kg bruto. Jeigu dėl kažkokių priežasčių atsakovas nebus atleistas nuo atsakomybės CMR konvencijoje įtvirtintais pagrindais, žinant transportuoto krovinio svorį ir taikant CMR konvencijos 23 str. 3 d. įtvirtintas vežėjo atsakomybės ribas, vežėjas turėtų atsakyti už šio krovinio praradimą po 1,18 EUR už 1 kg svorio, viso 2,36 EUR. Reikalaujantis neribotos vežėjo atsakomybės, ieškovas turėtų nurodyti kitą ieškinio pagrindą (faktines aplinkybes) ir pateikti naujus argumentus bei įrodymus (CPK 135 str., CMR konvencijos 29 str.). Be to, taip pat būdamas ekspeditoriumi, tenkindamas krovinio gavėjo reikalavimus, neįsitikinęs, ar jis atlygino žalą krovinio savininkui, ieškovas elgėsi savo rizika ir nepagrįstų reikalavimų neturėtų nukreipti į atsakovą, ypač įvertinus ginčo šalių pelno maržas.

64III. Dubliko santrauka

6527.

66Ieškovas dublike nesutiko su atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais. Atsakovo teigimu, 2017 m. birželio 21 d. įvykusi avarija yra laikytina aplinkybe, kurios atsakovas, kaip vežėjas, negalėjo numatyti ir kurios pasekmių negalėjo išvengti, todėl atsakovas neatsako už krovinio praradimą (laikymą krovinį prarastu), nes tai įvyko dėl eismo įvykio, jo metu sužalotos transporto priemonės, sugadinto krovinio, sužaloto vairuotojo, dėl ko vėliau buvo atliekamas krovinių būklės vertinimas. Atsakovui reiškiamas reikalavimas ne dėl to, kad krovinys buvo prarastas fiziškai, o dėl to, kad krovinys nebuvo pristatytas per 30 dienų pasibaigus sutartam pristatymo terminui, kas tiek pagal CMR konvencijos nuostatas, tiek pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, laikytina krovinio praradimu.

6728.

68CMR konvencijos 20 str. 1 p. krovinio nepristatymą sieja su termino praleidimu, bet ne su įrodymais, kad krovinys sunaikintas, pagrobtas arba yra dingęs. Jei šiems terminams pasibaigus vežėjas vis tik pristato krovinį, ieškovas turi teisę reikšti ieškinį dėl pavėluoto pristatymo patirtų nuostolių, bet ne dėl krovinio praradimo.

6929.

70Krovinys nebuvo laiku ir per 30 dienų pasibaigus sutartam pristatymo terminui pristatytas ne dėl to, kad krovinys buvo sužalotas ar prarastas eismo įvykyje, o dėl to, kad atsakovas ir jo draudikų pasamdyti survejeriai užtruko su krovinio pargabenimu, vertinimu, o ne dėl aplinkybių ar pasekmių, kurių atsakovas, kaip vežėjas negalėjo numatyti ar išvengti, t. y. ne dėl to, kad krovinys buvo sunaikintas, pagrobtas arba yra dingęs. Atsižvelgiant į tai, atsakovas privalo atlyginti ieškovo dėl atsakovo pavėluoto krovinio pristatymo patirtus nuostolius.

7130.

72Atsakovo teigimu, vadovaujantis CMR konvencijos 23 str. 3 d. ieškovo reikalaujamas žalos dydis negali būti didesnis nei 1,18 Eur už 1 kg svorio, viso 2,36 Eur, t. y. kompensacija negali būti didesnė kaip 1967,24 Eur (8,33 SDR x 2 kg = 983,62 Eur x 2 kg).

7331.

74CMR konvencijos 29 str. numato, kad vežėjas negali vadovautis šios Konvencijos nuostatomis, kurios jį atleistų nuo atsakomybės ar ją ribotų arba kurios įrodinėjimo naštą perkeltų kitai pusei, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus šią bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams. Tas pats galioja ir tuo atveju, jei sąmoningus, tyčinius veiksmus įvykdė vežėjo agentai arba kiti asmenys, kurių paslaugomis naudojosi vežėjas vežimo metu, kai agentai ar kiti asmenys vykdė jiems pavestas užduotis. Tokiais atvejais šie agentai ar kiti asmenys dėl jų asmeninės atsakomybės taip pat negali vadovautis šio skyriaus 1 punkto nuostatomis.

7532.

76Dėl atsakovo pavėluoto krovinio pristatymo, visi atsakovo ir su juo susijusių asmenų (draudiko ir jo survejerių) veiksmai prilyginami aplaidumui, nes per 30 dienų, pasibaigus sutartam pristatymo terminui, nesugebėjo įvertinti 2 kg krovinio būklės ir pristatyti jį krovinio gavėjui.

77IV.

78Tripliko santrauka

7933.

80Kaip ypatingas aplinkybes, kurių negalėjo numatyti ir pasekmių išvengti net itin rūpestingas vežėjas, atsakovas nurodė mikroautobuso, gabenusio ieškovo užsakymą transportuoti krovinį, 2017-06-21 autoavariją Vokietijoje. Ieškovas nurodo, jog šios aplinkybės kaip krovinio praradimo pateisinimas tiktų tuo atveju, jeigu autoįvykio metu krovinys ir būtų prarastas. Ieškovas pabrėžia, jog šiuo atveju krovinys nebuvo prarastas, jis tik laikytinas prarastu dėl vėlavimo jį pristatyti gavėjui daugiau kaip 30 dienų. Ieškovas laikosi pozicijos, kad 2017-06-21 Vokietijoje patirta autoavarija negalėjo būti taip ilgai trukusio (daugiau kaip 30 dienų) krovinio nepristatymo priežastimi. Atsakovas nenurodo jokių kitų aplinkybių ir pakartoja savo argumentus. Vis tik ir autoavarija, ir vėlesni su autoavarija glaudžiai susiję įvykiai sąlygojo krovinio nepristatymą gavėjui ir laikymą jį prarastu. Autoavarija įvyko Vokietijoje. Visi veiksmai vyko po 2017-06-21 autoavarijos. Atsakovas negalėjo atsisakyti ar pagreitinti tų veiksmų. Avarijos padalinių šalinimas, sužaloto (sugadinto) krovinio paieškos, žalos vertinimas užtruko. Atsakovas visas aplinkybes, susiklosčiusias po autoavarijos, laiko glaudžiai susijusiomis, nenumatytomis, neišvengiamomis rūpestingam vežėjui.

8134.

82Pagal teisės doktriną ir formuojamą teismų praktiką priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape, taikant conditio sine qua non testą (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija), nustatomas faktinis priežastinis ryšys. Šiame etape sprendžiama, ar žalingos pasekmės kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingos pasekmės būtų atsiradusios, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar pasekmės teisiškai nėra pernelyg nutolusios nuo neteisėto veiksmo. Neteisingai atrodo ieškovo aiškinimai ir samprotavimai, jog atsakovas privalėjo nedelsiant, nelaukdamas vertintojų išvadų, pristatyti gavėjui, po autoįvykio Vokietijoje atrastą 2 kg krovinį. Atsiliepime atsakovas nurodė, jog 7 iš 8 gabentų krovinių buvo sugadinti. Atsakovas niekaip negalėjo numatyti, kad ieškovo užsakytas transportuoti krovinys pagal savo pobūdį po autoįvykio išliks nesugadintas.

8335.

84Ieškovo samprotavimai apie 1 atsiskaitymo vieneto (SDR) dydį — 118,08 EUR, neparemti įrodymais. Esant neįrodytam SDR dydžiui, visi kiti skaičiavimai taikant 8,33 koeficientą taip pat lieka nepagrįsti. Atsakovo nuomone, tikslingiau būtų vadovautis trečiojo asmens 2018-04-03 rašytiniuose paaiškinimuose dėstomais argumentais apie atsakomybės ribų sugadinus krovinį apskaičiavimo taisykles, kadangi tretysis asmuo pateikia dėstomas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus.

8536.

86Ieškovas nurodo, kad sąmoningus, tyčinius veiksmus įvykdė vežėjo agentai ar kiti asmenys, kurių paslaugomis naudojosi vežėjas vežimo metu, kai agentai ar kiti asmenys vykdė jiems pavestas užduotis. Atsakovas teigia, jog vežėjo civilinės atsakomybės draudikas, šio pasitelkti survejeriai, avarijos vietą tvarkę specialistai nėra vežėjo agentai ar kiti asmenys CMR 3 str. prasme - atsakovas priverstinai naudojosi jų paslaugomis, šiomis paslaugomis naudojosi ne tiesiogiai, tos paslaugos nesusiję su krovinių transportavimo procesu, ir atsakovas tiems asmenims nurodymų nedavė ir jie nevykdė atsakovo (vežėjo) įpareigojimų, todėl atitinkamai atsakovas negali atsakyti už jų veiksmu ar klaidas.

8737.

88Trečiųjų asmenų atsiliepimų santrauka

8938.

90Tretysis asmuo ADB „Gjensidige“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog yra atsakovo draudikas. Žalos administravimo metu nustatyta, jog dėl eismo įvykio yra kaltas tretysis asmuo, o ne atsakovas.

9139.

92Draudikas priėmė sprendimą įvykį pripažinti nedraudžiamuoju ir nemokėti draudimo išmokos, nes pagal CMR 17 straipsnio 2 dalį vežėjas nėra atsakingas, jei krovinys nepristatytas ne dėl vežėjo kaltės, o dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo numatyti ir išvengti.

9340.

94Eismo įvykis įvyko dėl trečiojo asmens kaltės, todėl vežėjas neatsakingas. Krovinys pasimetė dėl eismo įvykio, kuris yra priežastiniame ryšyje su pavėluotu krovinio pristatymu.

9541.

96Pripažinus vežėją atsakingu, jo atsakomybė turi būti ribojama CMR 23 straipsnio 3 dalyje nustatytomis normomis, t. y. 20,61 EUR. Atsižvelgiant į šias aplinkybes prašė ieškinį atmesti. Teismas konstatuoja :

97V.

98Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

9942.

100Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

10143.

102Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

10344.

104Pagal 2017 m. birželio 20 sąskaita UAB „Magletis“ iš Global Engineering (OOO) už 1 972,78 EUR įsigijo prekę, kuri vėliau buvo pervežama atsakovo (1 t., p. 37-42). UAB „Magletis“ sąskaitą apmokėjo 2017 m. liepos 28 d. (1 t., p. 51-56).

10545.

1062017 m. birželio 20 d. Transporto užsakymu Nr. A03363) UAB „Magletis“ užsakė pas ieškovą pervežti krovinį iš Vokietijos į Lietuvą (1 t., p. 36).

10746.

1082017 m. birželio 20 d. ieškovas Vienkartine krovinio pervežimo sutartimi Nr. B03363 (A033363) užsakė pas atsakovą paslaugą - pervežti UAB „Magletis“ krovinį iš Vokietijos į Lietuvą (1 t., p. 4). Šalių sutarta krovinio pristatymo data – 2017 m. birželio 23 d. iki pietų.

10947.

110Krovinys buvo transportuojamas pagal CMR važtaraštį Nr. 0004675 (1 t., p. 75). Vyko tarptautinis pervežimas keliais.

11148.

1122017 m. birželio 23 d. pranešimu apie įvykį atsakovas informavo ieškovą, jog krovinį vežusi transporto priemonė 2017 m. birželio 21 d. pateko į eismo įvykį, krovinio būklė dar nėra nustatyta, vyksta tyrimas (1 t., p. 6).

11349.

114Iš ligoninės pažymos (2 t., p. 57-61) matyti, jog atsakovo vairuotojas laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 21 d. iki 2017 m. birželio 23 d. buvo paguldytas į ligoninę Vokietijoje dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų. Iš VSDFV duomenų (1 t., p. 107; 2 t., 62-69) matyti, jog vairuotojas buvo nedarbingas nuo 2017 m. birželio 26 d. iki 2017 m. rugsėjo 01 d.

11550.

1162017 m. birželio 26 d. krovinio savininkas pateikė pretenziją ieškovui, kuria pareikalavo atlyginti patirtus nuostolius (1 t., p. 5).

11751.

1182017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1001 (1 t., p. 111) atsakovas išsiuntė savo darbuotoją į komandiruotę į Vokietiją laikotarpiu iki 2017 m. liepos 3 d., kurios tikslas – parvežti po įvykusio eismo įvykio likusius avarijos metu pažeistus krovinius ir jų likučius.

11952.

1202017 m. rugsėjo 18 d. UAB „Magletis“ pateikė ieškovui pretenzinę sąskaitą dėl krovinio vertės dydžio nuostolių atlyginimo (1 t., p. 11).

12153.

1222017 m. liepos 18 d. pretenzija ieškovas pareikalavo atsakovo atlyginti patirtus krovinio vertės nuostolius (1 t., p. 8).

12354.

1242017 m. rugpjūčio 1 d. preliminarioje survejerių ataskaitoje (1 t., p. 114-124) nurodyta, jog ieškovo krovinys nerastas.

12555.

1262017 m. rugpjūčio 11 d. survejeris UAB „Klaipėdos Netas“ pateikė survejerių Tyrimų ataskaitą (1 t., p. 62-74). Iš šios ataskaitos matyti, jog ieškovo krovinys yra išlikęs ir vizualiai atrodo nepažeistas.

12756.

1282017 m. rugpjūčio 30 d. atsakovo draudimo bendrovė atsisakė mokėti draudimo išmoką motyvuodamas tuo, jog dėl eismo įvykio kaltas tretysis asmuo, todėl vežėjas nėra atsakingas CMR 17 straipsnio 2 dalies pagrindu ir dėl to nekyla draudimo bendrovei pareiga mokėti draudimo išmoką (1 t., p. 88-89).

12957.

1302017 m. rugsėjo 18 d. tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktu Nr. 01 (1 t., p. 7) ieškovas ir UAB „Magletis“ sutarė dėl krovinio sumos įskaitymo, t. y. ieškovas atlygino krovinio savininkui krovinio vertės nuostolius.

13158.

1322017 m. lapkričio 9 ir 10 dienomis trečiojo asmens, kalto už eismo įvykį, draudimo bendrovė per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą išmokėjo žalos atlyginimą kitiems atsakovo vežimo paslaugos užsakovams, kurių prekės buvo sugadintas eismo įvykio metu, išskyrus ieškovą (1 t., p. 108-110).

13359.

1342018 m. sausio 26 d. atsakovas pateikė ieškovui Pranešimą dėl atsiradusio krovinio grąžinimo (1 t., p. 78-79), kuriame nurodė, jog krovinio nepristatė per sutartą terminą ir 30 dienų po jo ir krovinys laikytinas prarastu, tačiau dėl negalėjimo pristatyti krovinį yra kaltas ne atsakovas, bet eismo įvykį sukėlęs tretysis asmuo, todėl krovinys yra prarastas dėl aplinkybių, kurių negalėjo numatyti ir išvengti vežėjas. Atsakovas pasiūlė ieškovui pasiimti krovinį, nes krovinys yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

13560.

136Ieškovas ieškinio reikalavimus grindžia dėl krovinio neprastatymo laikotarpiu po 2017 m. birželio 27 d. atsakovo darbuotojo komandiruotės, kuri buvo skirta pargabenti avarijos metu pažeistus krovinius ir jų likučius, o ne dėl vėlavimo pristatyti krovinį dėl įvykusio eismo įvykio.

13761.

138Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, jog „Pagal CMR konvencijos 20 str. bei LAT Senato nutarimo Nr.31 39 p. krovinys laikomas prarastu, jei jis nepristatytas gavėjui arba pristatytas netinkamam gavėjui. CMR konvencijos 20 str. 1 p. krovinio nepristatymą sieja su termino jį pristatyti praleidimu. Krovinys laikomas prarastu, jei nepristatomas gavėjui per 30 dienų nuo pristatymo termino pabaigos, o tais atvejais, kai pristatymo terminas nebuvo suderintas, – per 60 dienų nuo to momento, kai krovinį priėmė vežėjas. Jei šiems terminams pasibaigus vežėjas vis tik pristato krovinį, ieškovas turi teisę reikšti ieškinį dėl krovinio praradimo. Teisėjų kolegija sprendžia, jog bylą nagrinėję teismai pagrįstai konstatavo, jog CMR konvencijos prasme krovinys buvo prarastas, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, krovinys faktiškai nedingo, jis tik nebuvo laiku pristatytas gavėjui. Tik gavėjui atsisakius laiku nepristatyto krovinio bei siuntėjui pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius dėl krovinio praradimo, CMR konvencijos prasme buvo konstatuota, jog jis buvo prarastas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333. Teismų praktika. 2002, 19). Nors nagrinėjamoje byloje ieškovų siųstas prekių krovinys fiziškai nebuvo prarastas (sunaikintas, pagrobtas ir pan.), tačiau CMR konvencijos normų reguliavimo prasme dėl nepristatymo į paskirties vietą krovinys laikomas prarastu ir už tokio krovinio praradimo pasekmes yra atsakingas atsakovas – krovinį pervežti ieškovams įsipareigojęs asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2191/2011). Teisės teorijoje tokia situacija, kai krovinys nors realiai ir egzistuoja ir yra žinoma jo buvimo vieta, tačiau dėl tam tikrų aplinkybių jis nustatytais terminais nebuvo pristatytas gavėjui, vadinama fiktyviu krovinio praradimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-743/2012). Taigi, nors šioje nagrinėjamoje byloje ieškovo krovinys fiziškai nebuvo prarastas (sunaikintas, pagrobtas ir pan.), tačiau CMR konvencijos 20 straipsnio 1 dalies normų reguliavimo prasme dėl nepristatymo į paskirties vietą krovinys laikomas prarastu ir už tokio krovinio praradimo pasekmes yra atsakingas krovinį pervežti ieškovui įsipareigojęs asmuo.

13962.

140Šalys buvo sutarę pristatyti krovinį konkrečiu terminu iki sutartos datos (2017 m. birželio 23 d.), todėl skaičiuotinas 30 dienų terminas nuo sutartos pristatymo datos (CMR 20 str. 1 d.). Šioje byloje nustatyta, jog atsakovas nepristatė krovinio ieškovui sutartu terminu – 2017 m. birželio 23 d. ir 30 dienų po šio termino, t. y. iki 2017 m. liepos 23 d. Apie atsiradusį krovinį atsakovas informavo ieškovą 2018 m. sausio 26 d. raštu, t. y. praleidus CMR nustatytą terminą kelis kartus. Ieškovui atsisakius priimti krovinį, CMR 20 straipsnio 1 dalies prasme, laikytina, jog krovinys prarastas ir ieškovas įgijo teisę reikšti reikalavimą dėl krovinio praradimo vežėjui, t. y. atsakovui.

14163.

142Pagal LAT Senato nutarimo Nr. 31 39 p. tokiais atvejais kai reiškiamas ieškinys dėl krovinio praradimo tik remiantis termino praleidimu, bet krovinys yra faktiškai yra nedingęs, atsižvelgtina taip pat ir į bendruosius sutarčių principus, kad sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, šalims kooperuojantis ir bendradarbiaujant, kuo ekonomiškiausiu kitai šaliai būdu, remiantis sąžiningumo ir protingumo kriterijais, draudimu piktnaudžiauti teise. Todėl šią bylą nagrinėję teismai turėjo aiškinis tolesnį nepristatyto krovinio likimą, kadangi nuo to priklausytų vežėjų (arba vieno iš jų) galimybės realizuoti krovinį (CMR konvencijos 31 str. 3 d.), nuostolių, patirtų dėl krovinio praradimo, mažinimo galimybės, o taip pat regreso teisės į nuostolių atlyginimo dydį įgyvendinimo klausimas. Be to, pagal CMR konvencijos 20 str. nuostatas krovinio likimo klausimas svarbus, sprendžiant prarasto krovinio tolesnės priklausomybės bei galimos disponavimo kroviniu teisės suteikimo vežėjui ar grąžinimo siuntėjui klausimas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333. Teismų praktika. 2002, 19).

14364.

144Kaip minėta, apie atsiradusį krovinį ieškovas buvo informuotas 2018 m. sausio 26 d. raštu. Atsakovas kroviniu disponavo nuo jo pasiėmimo 2017 m. birželio 27 d. komandiruotės metu ir 2017 m. liepos 3 d. buvo perduota survejeriams. Minėta, jog atsakovas siuntė vairuotoją į komandiruotę konkrečiu tikslu - surinkti likusius krovinius, todėl jo darbuotojai galėjo ir privalėjo rasti ir nustatyti, jog ieškovo krovinys yra išlikęs, tačiau to nepadarė, t. y. paties atsakovo darbuotojai neįvykdė atsakovo nurodymo. Aplinkybė, jog vėliau krovinys buvo perduotas survejeriams, neturi teisinės reikšmės, nes atsakovas yra laikytinas disponuojančiu kroviniu ir turėjo pareigą pristatyti krovinį užsakovui.

14565.

146Nors atsakovui survejeriai apie rastą krovinį pranešė 2017 m. rugsėjo 11 d., tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas anksčiau, nei 2018 m. sausio 26 d. ieškovui pasiūlė pasiimti krovinį. Kadangi atsakovas pasiūlė pasiimti krovinį praleidęs pristatymo terminą kelis kartus laikytina, jog ieškovas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti krovinį, kuris buvo pasiūlytas 2018 m. sausio 26 d.

14766.

148Teismų praktikoje yra nurodyta, jog konstatavus, jog krovinys prarastas, taikomos krovinio praradimo teisinės pasekmės ir jokiu būdu tuo pat metu negali būti taikos pasekmės, susijusios su pavėluotu krovinio pristatymu. Pažymėtina, kad pavėlavus pristatyti krovinį, nuostolių dydis taip pat yra ribojamas užmokesčio už vežimą suma (CMR konvencijos 23 str. 5 p. ), išskyrus atvejus, kai sumokėtas sutartas užmokesčio už vežimą priedas (CMR konvencijos 26 str.). Bet kokie susitarimai, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai yra nukrypstama nuo CMR konvencijos nuostatų, laikomi negaliojančiais (CMR konvencijos 41 str. 1 d.). Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog teismai nepagrįstai netaikė CMR konvencijos 23 str. 3 d. nuostatos, numatančios ribotą vežėjo atsakomybę, praradus krovinį. Kolegija pažymi, jog teismai, nustatydami nuostolių dydį už prarastą krovinį, vadovavosi krovinio verte, nurodyta sąskaitose-faktūrose, lydėjusiose krovinį, kas yra teisinga, tačiau vežėjo atsakomybės ribojimo klausimo nesprendė. Vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą ribojama ne tik tiesioginiais nuostoliais, kurie yra susiję su krovinio verte, bet ir CMR konvencijos 23 str. 3 d. numatyta nuostata, jog kompensacija už prarastą krovinį negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio, išskyrus atvejus, kai šalys susitarė dėl papildomos krovinio vertės, numatė dėl to užmokesčio už vežimą priedą ir padarė apie tai žymą važtaraštyje. (CMR konvencijos 24 str.). Tokios išvados yra darytinos ir iš LAT Senato nutarimo Nr. 31 34 p. (Teismų praktika Nr. 15, p.335) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333. Teismų praktika. 2002, 19).

14967.

150Teismų praktikoje yra suformuluotos teisės taikymo nuostatos, jog CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta griežtoji (objektyvioji) vežėjo sutartinė atsakomybė, tačiau CMR konvencijoje taip pat siekiama subalansuoti vežėjo ir asmens, reiškiančio vežėjui pretenzijas, padėtį, numatant tam tikras vežėjo gynybos priemones. Vežėjas CMR konvencijoje nustatytais pagrindais atsako visais atvejais, jeigu neįrodo jo atsakomybę šalinančių aplinkybių, nustatytų 17 straipsnio 2 ir 4 dalyse. Pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalį, kuria remdamasis apeliantas įrodinėja, jog jam šiuo atveju netaikytina atsakomybė už krovinio praradimą, vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti, jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių padarinių vežėjas negalėjo išvengti. <...> LAT apžvalgoje nurodyta, jog vežėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindai, įtvirtinti CMR konvencijos 17 straipsnio 2 punkte, iš originalo kalbos išversti netiksliai ir ne iki galo. Tikslesnis vertimas turėtų būti: „Tačiau vežėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu praradimas, sugadinimas ar pavėluotas pristatymas įvyko dėl ieškovo netinkamų veiksmų ar aplaidumo, dėl ieškovo duotų nurodymų, o ne dėl vežėjo netinkamų veiksmų ar aplaidumo, dėl paslėptų prekių defektų, arba dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti, o pasekmėms dėl šių aplinkybių negalėjo užkirsti kelio“. Tarptautinėje praktikoje tokios aplinkybės paprastai vadinamos force majeure ir cas fortuit. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad jeigu vežėjo atsakomybei taikoma CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalis, tai jo civilinės atsakomybės prievolei atsirasti pakanka dviejų reikšmingų aplinkybių - byloje turi būti nustatytas žalos faktas ir nuostolių dydis, o vežėjas galėtų būti atleidžiamas nuo atsakomybės CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalies pagrindu, jei įrodys, kad vežėjas padarė viską, ką galėtų padaryti ypač sąžiningas ir pareigingas vežėjas tam, kad galima būtų išvengti žalos toje vietoje ir tuo metu, tačiau negalėjo išvengti šių įvykių, kitaip tariant, įrodinėtinas tiek aplinkybių, tiek ir jų pasekmių neišvengiamumas (LAT Senato nutarimo 27 punktas). Atsakomybę šalinančių pagrindų įrodinėjimo našta pagal CMR konvencijos 18 straipsnio 1 dalį tenka vežėjui, t. y. vežėjas turi įrodyti, kad krovinys prarastas, jo trūksta ar pristatytas ne laiku dėl CMR konvencijos 17 straipsnio 2 punkte nurodytų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-743/2012).

15168.

152Atsakovas atsikirtinėja, jog turi būti atleistas nuo atsakomybės, nes krovinys buvo nepristatytas ne dėl atsakovo, bet trečiojo asmens, kuris sukėlė eismo įvykį kaltės. Su šiais teiginiais nesutiktina. Byloje nustatyta, jog eismo įvykis įvyko 2017 m. birželio 21 d. Krovinio pristatymo terminas buvo sutartas 2017 m. birželio 23 d. Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, jog atsakovas negalėjo vykti surinkti likusį krovinį nedelsiant, o ne po 6 d., t. y. 2017 m. birželio 27 d., todėl dėl šio uždelsimo kaltas pats atsakovas. Byloje nėra tiksliai nustatyta data, nuo kada atsakovas pradėjo disponuoti kroviniu, tačiau iš byloje esančių įrodymų matyti, jog atsakovas 2017 m. birželio 27 d. išsiuntė savo darbuotojus į komandiruotę tikslu surinkti likusius krovinius ir 2017 m. liepos 3 d. atsakovas krovinį perdavė survejeriams. Atsakovas savo darbuotoją siuntė į komandiruotę, kurios tikslas parvežti likusius po eismo įvykio krovinius ir jų likučius. Taigi atsakovo darbuotojai, nuvykę, surinkę ir parvežę krovinį galėjo ir privalėjo nustatyti, jog ieškovo krovinys yra atvežtas ir tinkamas naudoti, tačiau to nepadarė. Aplinkybė, jog vėliau atsakovas perdavė krovinį survejeriams, neatleidžia atsakovo nuo atsakomybės, nes pats atsakovas krovinį perdavė ne ieškovui (krovinio užsakovui), bet kitiems asmenims. Minėta, kad aplinkybė, jog vėliau krovinys buvo perduotas survejeriams, neturi teisinės reikšmės, nes atsakovas yra laikytinas disponuojančiu kroviniu ir turėjo pareigą pristatyti krovinį užsakovui. Be to, pagal CMR konvencijos esmę ir teismų praktiką, vežėjas yra atsakingas už agentų ir kitų asmenų, kuriuos pasitelkė vykdydamas vežimą, veiksmus, todėl aplinkybė, jog atsakovas perdavė krovinį survejeriams neatleidžia atsakovo nuo atsakomybės prieš ieškovą dėl krovinio praradimo. Byloje reiškiamas reikalavimas ne dėl pavėluoto krovinio pristatymo, bet dėl krovinio praradimo, todėl, atsakovui disponuojant kroviniu po eismo įvykio ir juo faktiškai disponuojant laiko tarpe nuo maždaug 2017 m. birželio 28 d. iki 2017 m. liepos 2 d., t. y. maždaug 5-9 dienos po pristatymo termino pabaigos, atsakovas galėjo ir privalėjo pristatyti krovinį ieškovui, tačiau to nepadarė, o aplinkybė, jog dėl sukelto eismo įvykio yra kaltas kitas asmuo, neturi teisinės reikšmės, nes nėra susiję ir nenulėmė atsakovo veiksmų lėmusių krovinio nepristatymą, kurių atsakovas nepadarė – nevykimo paimti krovinio nedelsiant, neperdavus krovinio atsakovui jį atvežus į Lietuvą juo disponuojant pavėlavus kelias dienas po krovinio pristatymo termino. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas nenustatė CMR 17 straipsnyje nurodytų pagrindų atleidžiančių atsakovą nuo atsakomybės.

15369.

154Atsakovas atsikirtinėja, jog jis gali būti atsakingas ne daugiau, nei numatyta CMR 23 straipsnio 2 dalyje, t. y. 8,33 SDR už vieną kg krovinio bruto svorio. Ieškovo teigimu, taikytina neribota atsakovo atsakomybė pagal CMR 29 straipsnį, nes nuostoliai padaryti dėl atsakovo kaltės. Toliau sprendžiamas atsakovo atsakomybės dydžio klausimas.

15570.

156Byloje nėra ginčo ir pateiktos sąskaitos patvirtina, jog krovinio vertė buvo 1 972,80 EUR.

15771.

158Teismų praktikoje yra nurodyta, kad CMR konvencija, įtvirtindama griežtą vežėjo atsakomybę, jo kaltės dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo prezumpciją (CMR konvencijos 17, 18 straipsniai), kartu nustato ir tam tikras garantijas, kuriomis ribojamas vežėjui tenkančių atlyginti nuostolių dydis (CMR konvencijos 23 straipsnio 1–3 dalys, 28 straipsnis). Tokio ribojimo išimtis įtvirtinta CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad vežėjas negali vadovautis šios konvencijos nuostatomis, kurios jį atleistų nuo atsakomybės ar ją ribotų, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus šią bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams. Jeigu nustatoma vežėjo kaltė, atitinkanti CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies sąlygas, tai šiam vežėjui netaikytinos šios konvencijos nuostatos, atleidžiančios nuo civilinės atsakomybės arba ją ribojančios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2009). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tyčiniams veiksmams prilygintinu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2009). Tokiais veiksmais CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies prasme laikytini sąmoningi ir pakankamai tikslingi vežėjo veiksmai, dėl kurių kiltų grėsmė krovinio išsaugojimui. Sprendžiant dėl CMR konvencijos 29 straipsnio taikymo turi būti įvertinta, ar vežėjo vairuotojo veiksmai turėjo įtakos žalos atsiradimui, t. y. ar dėl jo veiksmų tiesiogiai kyla arba reikšmingai padidėja grėsmė, kad bus padaryta žala kroviniui ar kad jis bus prarastas. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad svarbu nustatyti ne tik pažeidimo padarymo faktą, bet ir jo esmingumą, įtaką didesnei žalos padarymo rizikai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2014). Plėtodamas CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo praktiką kasacinis teismas yra pažymėjęs ir tai, kad tokio vežėjo elgesio buvimas ar nebuvimas gali būti konstatuotas esant įvairioms situacijoms (pvz., dėl eismo įvykio, krovinio vagystės, kitokio krovinio praradimo) ir priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių. Siekiant konstatuoti sąmoningą netinkamą vežėjo elgesį, turi būti atsižvelgiama tiek į objektyviuosius, tiek į subjektyviuosius kriterijus. Objektyviaisiais kriterijais gali būti laikomas nustatytų taisyklių nepaisymas ar pažeidimas (kelių eismo taisyklių, krovinio apsaugos taisyklių, darbo ir poilsio režimo taisyklių, krovinio pristatymo nurodymų). Subjektyviuoju kriterijumi – sąmoningas vežėjo elgesys (veikimas ar neveikimas) žinant, kad dėl tokio elgesio veikiausiai kils neigiamų padarinių (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-127-378/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-123-219/2017).

15972.

160Šioje byloje nustatyta, jog atsakovas nesiėmė veiksmų nedelsiant po eismo įvykio 2017 m. birželio 21 d. vykti, surinkti ir pargabenti krovinį. Atsakovas savo darbuotoją išsiuntė po 6 dienų po eismo įvykio – 2017 m. birželio 27 d. Komandiruotės tikslas buvo surasti ir parvežti likusius krovinius ir jų likučius, ieškovo krovinys buvo parvežtas ir atsakovas juo disponavo. Atsakovo darbuotojas, kuris buvo komandiruotas parvežti krovinius, parsivežęs krovinius ir jų likučius, nepatikrino kokie kroviniai yra išlikę, t. y. neįvykdė paties atsakovo nurodymo. Atsakovas, disponuodamas ieškovo kroviniu, jo nepristatė ieškovui, tačiau perdavė tretiesiems asmenims – survejeriams. Taigi atsakovas, de facto turėdamas krovinį savo žinioje ir turėdamas pareigą jį pristatyti ieškovui, jo neperdavė. Atsakovo nurodoma aplinkybė, jog jis nežinojo, kad turi ieškovo krovinį, nėra pagrindas atleisti atsakovą nuo atsakomybės, nes atsakovas, išsiuntęs darbuotoją paimti krovinius ar jų likučius, galėjo ir privalėjo patikrinti kokie kroviniai išlikę, kokie ne, tačiau to nepadarė, t. y. atsakovo darbuotojas neatliko veiksmų, kuriuos buvo įpareigotas atlikti pagal atsakovo įsakymą. Be to, jau 2017 m. rugpjūčio 10 d. atsakovas, žinodamas, jog yra išlikęs ieškovo krovinys nesiėmė veiksmų nedelsiant jį perduoti ieškovui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vadovaujantis CMR 29 straipsniu, nėra pagrindo atleisti atsakovą nuo atsakomybės CMR 17 straipsnyje nustatytais pagrindais ar taikyti CMR 23 straipsnyje nustatytą ribotą vežėjo atsakomybę. Dėl to ieškovo reikalavimas dėl 1 972,80 EUR žalos atlyginimo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CMR 29 str. 1 d.).

16173.

162Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CMR 27 str.).

16374.

164Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

165Dėl bylinėjimosi išlaidų

16675.

167Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

16876.

169Ieškovas sumokėjo 11 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 3) ir 33 EUR (1 t., p. 76), iš viso – 44 EUR. Ieškovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 1 337,06 EUR (3 t., p.; 81-88). Bendros ieškovo bylinėjimosi išlaidos 1 381,06 EUR. Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, ieškovui iš atsakovų priteistina 1 381,06 EUR bylinėjimosi išlaidų.

17077.

171Teismas patyrė 5,51 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

17278.

173Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

174tenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB „Unilog LT“ (į. k. 302753373) iš atsakovo UAB „Mikrotrans“ (į. k. 3002252184), 1 972,80 EUR (vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt du euro ir 80 euro centų) žalos atlyginimui, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 1 972,80 EUR (vieno tūkstančio devynių šimtų septyniasdešimt dviejų euro ir 80 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. sausio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 381,06 EUR (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt vieną euro ir 06 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš atsakovo UAB „Mikrotrans“ (į. k. 3002252184) 5,51 EUR (penki euro ir 51 euro centą) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti iš atsakovo 1 972,80 EUR skolos.... 9. 1.2.... 10. Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.... 11. 1.3.... 12. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 13. 2.... 14. Ieškovas nurodė, jog pagal tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą sutartį... 15. 3.... 16. 2017 m. birželio 20 d. ieškovas ir UAB „Magletis“ sudarė Transporto... 17. 4.... 18. Ieškovas krovinį pavedė pervežti atsakovui 2017 m. birželio 20 d.... 19. 5.... 20. Atsakovas priėmė krovinį pervežimui ir krovinys perėjo jo dispozicijon.... 21. 6.... 22. Sutartyje numatytą 2017 m. birželio 23 dieną krovinys pristatytas nebuvo.... 23. 7.... 24. 2017 m. birželio 26 d. krovinio gavėjas UAB „Magletis“ pareiškė... 25. 8.... 26. 2017 m. liepos 18 d. ieškovas pareiškė dar vieną pretenziją atsakovui dėl... 27. 9.... 28. 2017 m. liepos 23 d., t. y. praėjus 30 dienų po numatyto krovinio pristatymo... 29. 10.... 30. 2017 m. liepos 27 d. krovinio gavėjas UAB „Magletis“ apmokėjo krovinio... 31. 11.... 32. 2017 m. rugsėjo 18 d. krovinio gavėjas ir savininkas UAB „Magletis“... 33. 12.... 34. CMR konvencijos 20 str. 1 d. numato, kad „Pagal sutartį įgaliojimus... 35. 13.... 36. 2017 m. lapkričio 23 d. raštu atsakovas draudikui nurodė, kad survejerių... 37. 14.... 38. 2017 m. rugpjūčio 11 d. survejerių ataskaitoje yra nurodyta, kad jau 2017 m.... 39. 15.... 40. Po minėto 2017 m. birželio 21 d. autoįvykio nuo 2017 m. birželio 27 d.... 41. 16.... 42. CMR konvencijos 23 str. 1 ir 2 p. numato, kad už krovinio praradimą ar jo... 43. 17.... 44. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto... 45. II. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 46. 18.... 47. Atsakovas UAB „Multitrans“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu... 48. 19.... 49. Byloje nėra ginčo, kad gavėjui UAB „Megletis“ adresuotas 2 kg svorio... 50. 20.... 51. Atsakovo mikroautobusas pagal CMR važtaraštį 4M 0004675 gabendamas ieškovo... 52. 21.... 53. Eismo įvykio kaltininko vairuotojo kaip transporto priemonės valdytojo... 54. 22.... 55. Po autoįvykio atsakovas ėmėsi veiksmų į ekstremalią situaciją... 56. 23.... 57. Turėdamas visus jam reikalingus duomenis, UAB „Klaipėdos Netas“ parengė... 58. 24.... 59. Atsakovas, kaip ir jo civilinės atsakomybės draudimas, laikė Vokietijoje,... 60. 25.... 61. Atsakovo nuomone, 2017-06-21 Vokietijos keliuose įvykusi autoavarija, kurios... 62. 26.... 63. Pagal CMR konvenciją preziumuojama vežėjo ribotos atsakomybės forma —... 64. III. Dubliko santrauka... 65. 27.... 66. Ieškovas dublike nesutiko su atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais.... 67. 28.... 68. CMR konvencijos 20 str. 1 p. krovinio nepristatymą sieja su termino... 69. 29.... 70. Krovinys nebuvo laiku ir per 30 dienų pasibaigus sutartam pristatymo terminui... 71. 30.... 72. Atsakovo teigimu, vadovaujantis CMR konvencijos 23 str. 3 d. ieškovo... 73. 31.... 74. CMR konvencijos 29 str. numato, kad vežėjas negali vadovautis šios... 75. 32.... 76. Dėl atsakovo pavėluoto krovinio pristatymo, visi atsakovo ir su juo... 77. IV.... 78. Tripliko santrauka... 79. 33.... 80. Kaip ypatingas aplinkybes, kurių negalėjo numatyti ir pasekmių išvengti net... 81. 34.... 82. Pagal teisės doktriną ir formuojamą teismų praktiką priežastinio ryšio... 83. 35.... 84. Ieškovo samprotavimai apie 1 atsiskaitymo vieneto (SDR) dydį — 118,08 EUR,... 85. 36.... 86. Ieškovas nurodo, kad sąmoningus, tyčinius veiksmus įvykdė vežėjo agentai... 87. 37.... 88. Trečiųjų asmenų atsiliepimų santrauka... 89. 38.... 90. Tretysis asmuo ADB „Gjensidige“ pateikė rašytinius paaiškinimus,... 91. 39.... 92. Draudikas priėmė sprendimą įvykį pripažinti nedraudžiamuoju ir nemokėti... 93. 40.... 94. Eismo įvykis įvyko dėl trečiojo asmens kaltės, todėl vežėjas... 95. 41.... 96. Pripažinus vežėją atsakingu, jo atsakomybė turi būti ribojama CMR 23... 97. V.... 98. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 99. 42.... 100. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 101. 43.... 102. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 103. 44.... 104. Pagal 2017 m. birželio 20 sąskaita UAB „Magletis“ iš Global Engineering... 105. 45.... 106. 2017 m. birželio 20 d. Transporto užsakymu Nr. A03363) UAB „Magletis“... 107. 46.... 108. 2017 m. birželio 20 d. ieškovas Vienkartine krovinio pervežimo sutartimi Nr.... 109. 47.... 110. Krovinys buvo transportuojamas pagal CMR važtaraštį Nr. 0004675 (1 t., p.... 111. 48.... 112. 2017 m. birželio 23 d. pranešimu apie įvykį atsakovas informavo ieškovą,... 113. 49.... 114. Iš ligoninės pažymos (2 t., p. 57-61) matyti, jog atsakovo vairuotojas... 115. 50.... 116. 2017 m. birželio 26 d. krovinio savininkas pateikė pretenziją ieškovui,... 117. 51.... 118. 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1001 (1 t., p. 111) atsakovas išsiuntė... 119. 52.... 120. 2017 m. rugsėjo 18 d. UAB „Magletis“ pateikė ieškovui pretenzinę... 121. 53.... 122. 2017 m. liepos 18 d. pretenzija ieškovas pareikalavo atsakovo atlyginti... 123. 54.... 124. 2017 m. rugpjūčio 1 d. preliminarioje survejerių ataskaitoje (1 t., p.... 125. 55.... 126. 2017 m. rugpjūčio 11 d. survejeris UAB „Klaipėdos Netas“ pateikė... 127. 56.... 128. 2017 m. rugpjūčio 30 d. atsakovo draudimo bendrovė atsisakė mokėti... 129. 57.... 130. 2017 m. rugsėjo 18 d. tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktu Nr. 01 (1 t.,... 131. 58.... 132. 2017 m. lapkričio 9 ir 10 dienomis trečiojo asmens, kalto už eismo įvykį,... 133. 59.... 134. 2018 m. sausio 26 d. atsakovas pateikė ieškovui Pranešimą dėl atsiradusio... 135. 60.... 136. Ieškovas ieškinio reikalavimus grindžia dėl krovinio neprastatymo... 137. 61.... 138. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, jog „Pagal CMR konvencijos... 139. 62.... 140. Šalys buvo sutarę pristatyti krovinį konkrečiu terminu iki sutartos datos... 141. 63.... 142. Pagal LAT Senato nutarimo Nr. 31 39 p. tokiais atvejais kai reiškiamas... 143. 64.... 144. Kaip minėta, apie atsiradusį krovinį ieškovas buvo informuotas 2018 m.... 145. 65.... 146. Nors atsakovui survejeriai apie rastą krovinį pranešė 2017 m. rugsėjo 11... 147. 66.... 148. Teismų praktikoje yra nurodyta, jog konstatavus, jog krovinys prarastas,... 149. 67.... 150. Teismų praktikoje yra suformuluotos teisės taikymo nuostatos, jog CMR... 151. 68.... 152. Atsakovas atsikirtinėja, jog turi būti atleistas nuo atsakomybės, nes... 153. 69.... 154. Atsakovas atsikirtinėja, jog jis gali būti atsakingas ne daugiau, nei... 155. 70.... 156. Byloje nėra ginčo ir pateiktos sąskaitos patvirtina, jog krovinio vertė... 157. 71.... 158. Teismų praktikoje yra nurodyta, kad CMR konvencija, įtvirtindama griežtą... 159. 72.... 160. Šioje byloje nustatyta, jog atsakovas nesiėmė veiksmų nedelsiant po eismo... 161. 73.... 162. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines... 163. 74.... 164. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 165. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 166. 75.... 167. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 168. 76.... 169. Ieškovas sumokėjo 11 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 3) ir 33 EUR (1 t., p.... 170. 77.... 171. Teismas patyrė 5,51 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 172. 78.... 173. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 174. tenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB „Unilog LT“ (į. k. 302753373)...