Byla e2-21934-819/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nebosus“ ieškinį atsakovui R. P. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti jos naudai iš atsakovo 23 240 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (e. b. l. 1-5). Ieškinys buvo priimtas 2019 m. birželio 4 d. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 1 d.).

4Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas 2019 m. liepos 2 d. įteikti kartu su atsakovu gyvenančiam pilnamečiam šeimos nariui (e.b.l. 54-55). Pagal CPK 123 str. 3 d. nuostatas laikoma, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą 20 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2018 m. spalio 11 d. atsakovas ėjo ieškovės vadovo, t. y. vienasmenio valdymo organo, pareigas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 str. 2 d., e. b. l. 8-11). Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-2366-567/2019, iškėlė ieškovei bankroto bylą ir įpareigojo ieškovės valdymo organus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui visus įmonės dokumentus bei turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (e. b. l. 12-14). Kadangi atsakovas neįvykdė pareigos perduoti įmonės dokumentus ir turtą bankroto administratoriui, Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 1 d. nutartimi, priimta toje pačioje civilinėje byloje Nr. eB2-2366-567/2019, skyrė atsakovui 1 000 Eur baudą ir jam išaiškino, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įstatyme nustatytus įpareigojimus (e. b. l. 16-18). Nepaisant to, atsakovas dokumentų ir turto paskirtam bankroto administratoriui neperdavė (CPK 178 str., 185 str.). Bankroto administratorius nustatė, kad dėl atsakovo veiksmų ieškovė patyrė žalą, pasireiškiančią tuo, kad atsakovas negrąžino ieškovei ir / ar bankroto administratoriui 23 240 Eur piniginių lėšų, kurios atsakovui buvo išmokėtos iš ieškovės atsiskaitomosios sąskaitos banke laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 21 d. iki tų pačių metų spalio 6 d. (e. b. l. 19-39).

8Svarbi nemokios įmonės vadovo pareiga, įtvirtinta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) – įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo administratoriui perduoti įmonės turtą ir dokumentus (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.). Jei įmonės vadovas neperduoda dokumentų ir turto, jis atlieka neteisėtus veiksmus, už kuriuos jam gali būti taikoma dvejopo pobūdžio teisminė sankcija – civilinė atsakomybė (jei dėl šio veiksmo kilo žala) ir (arba) gali būti skiriama bauda iki 2896 Eur. Ieškovė pateiktu ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti žalos atlyginimą, o tai reiškia prašo taikyti atsakovo atžvilgiu civilinę atsakomybę (CK 6.245 str.). Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2011). Kaip ne kartą yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

9Nagrinėjamoje situacijoje atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė kaip įstatyme įtvirtintų imperatyvių pareigų nevykdymas (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.). Nustatyta, kad po to, kai Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi ieškovei iškėlė bankroto bylą, atsakovas paskirtam bankroto administratoriui dokumentų ir turto, tarp jų ir 23 240 Eur piniginių lėšų, neperdavė, nepateikė įrodymų dėl jam išduoto, tačiau negrąžinto turto panaudojimo ieškovės interesais, tuo pažeisdamas imperatyviąsias teisės normas.

10CK 6.249 str. 1 d. nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.249 str. 1 d., yra konstatavęs, jog žala yra nukentėjusiojo turtiniai ir kitokie praradimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2008; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008). Nagrinėjamoje situacijoje nustatyta, kad ieškovei padaryta žala pasireiškė turtiniais praradimais – ieškovė neteko piniginių lėšų, kurių suma yra 23 240 Eur.

11CK 6.247 str. įtvirtina, kad priežastinis ryšys yra būtinoji civilinės atsakomybės sąlyga, nes atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Nagrinėjamoje situacijoje nustatyta, kad ieškovės turtiniai praradimai yra atsakovui priskirtų imperatyvių pareigų (atsakovas neperduoda paskirtam bankroto administratoriui ieškovei priklausančio turto) nevykdymo rezultatas.

12Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 23 240 Eur žalos atlyginimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Vadovaudamasis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., teismas ieškovės prašymu priteisia iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 23 240 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 4 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Ieškovė yra bankrutavusi įmonė, ji yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Už ieškinį, pateiktą elektroninių ryšių priemonėmis, turėjo būti sumokėta 523 Eur

15(23 240 x 0,03 x 0,75 Eur) žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.). Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo valstybės naudai priteistini 523 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 str. 1 d.). Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo valstybės naudai taip pat priteistinos ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 92 str.), kurios sudaro 5,37 Eur (e. b. priedas).

16Vadovaudamasis CPK 93 str., 96 str., 98 str., 142 str. 4 d., 150 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ), ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nebosus“, juridinio asmens kodas 303195042, naudai 23 240 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų) žalos atlyginimo ir 5 (penki) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 23 240 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų) sumą nuo 2019 m. birželio 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 528,37 Eur (penki šimtai dvidešimt aštuoni eurai 37 ct) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

21Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti jos naudai iš atsakovo 23... 4. Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas 2019... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2016... 8. Svarbi nemokios įmonės vadovo pareiga, įtvirtinta Lietuvos Respublikos... 9. Nagrinėjamoje situacijoje atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė kaip... 10. CK 6.249 str. 1 d. nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba... 11. CK 6.247 str. įtvirtina, kad priežastinis ryšys yra būtinoji civilinės... 12. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas daro išvadą, kad... 13. Vadovaudamasis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., teismas ieškovės prašymu... 14. Ieškovė yra bankrutavusi įmonė, ji yra atleista nuo žyminio mokesčio... 15. (23 240 x 0,03 x 0,75 Eur) žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).... 16. Vadovaudamasis CPK 93 str., 96 str., 98 str., 142 str. 4 d., 150 str. 2 d., 279... 17. ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ), ieškovės bankrutavusios... 19. Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 528,37 Eur... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...