Byla 1-8-245/2017

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Kęstutis Dargužis, sekretoriaujant Aušrinei Kudžmienei, Viktorijai Akelienei, Vilmai Marčiukaitytei, Astai Leonavičienei, Mariui Žukauskui, dalyvaujant prokurorui Gintarui Eidukevičiui, kaltinamajam G. M., jo gynėjams advokatams Artūrui Baužai ir Jurgitai Mačiulskienei, baudžiamojon atsakomybėn traukiamo juridinio asmens UAB „( - )“ atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, specialistei M. Š., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2G. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbantis UAB „( - )“ direktoriumi, vedęs, gyv. ( - ), teistas: 2010-06-08 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 176 str. 1 d. 4 m. laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 metams 6 mėnesiams, įpareigojant per šį laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo, neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms, 2015-10-29 pagal LR BK 222 str. 1 d., 220 str. 1 d. 350 MGL (13181 Eur) bauda, teistumas neišnykęs bausmė neatlikta, kaltinamas pagal BK 183 str. 2 d., 219 str. 2 d., 222 str. 1 d.,

3UAB „( - )“, į. k. ( - ), įregistruota 2001-03-02 adresu ( - ), kaltinama pagal BK 20 str. 2 d., 219 str. 2 d.

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5G. M. dirbdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), reg. ( - ) direktoriumi ir tuo metu atlikdamas kasininko pareigas, veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą pasisavinti didelės vertės svetimą UAB „( - )“ turtą, per laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2011-10-01, per tiksliai nenustatytą kartų iš bendrovės kasos paėmė - 2067623,42 Lt, nepateikė dokumentų pateisinančių šių piniginių lėšų panaudojimą UAB „( - )“ veikloje bei jų į bendrovės kasą negrąžino, tokiu būdu pasisavino jam užimamų pareigų pagrindu patikėtą, didelės vertės svetimą turtą - 2067623,42 Lt grynųjų pinigų, tuo UAB „( - )“ padarė - 2067623,42 Lt (598825,13 eurų) turtinę žalą.

6Kaltinamojo G. M. veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d.

7Taip pat, kaltinamasis G. M., būdamas UAB “( - )” (įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ) direktoriumi, pažeidė 2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2112 Lietuvos Respublikos Mokesčių Administravimo įstatymo 81 straipsnio 1d. reikalavimą, kad “mokesčių mokėtojas privalo sumokėti mokestį to mokesčio įstatymo ar jo pagrindu priimto lydimo teisės akto nustatytu terminu”, 89 straipsnio 3d. reikalavimą, kad “Mokesčių administratorius leidžia mokesčių mokėtojui sumokėti raginime nurodytas sumas per 20 dienų nuo raginimo mokesčių mokėtojui įteikimo dienos, jeigu mokesčio įstatymas nenustato kito termino”, laikotarpiu nuo 2003-12-01 iki 2005-01-01 pateikęs deklaracijas popieriniu variantu, o nuo 2005-01-01 iki 2010-06-28 pateikęs deklaracijas elektroniniu būdu, t. y.: 2003-12-01, 2006-11-27, 2007-03-26, 2007-04-25, 2007-05-25, 2007-06-26, 2007-07-25, 2007-08-27, 2007-09-25, 2007-10-25, 2007-11-26, 2008-01-25, 2008-04-25, 2008-05-26 ir 2008-06-25 - pridėtinės vertės mokesčio, 2003-12-11, 2003-12-29, 2004-10-01, 2006-10-02, 2007-10-01, 2008-03-31 ir 2008-06-30 - pelno mokesčio apmokestinamųjų vienetų duomenų, 2004-02-25, 2004-03-25, 2004-04-26, 2004-05-25, 2004-06-25, 2004-07-26, 2004-08-25, 2004-09-27, 2004-10-25, 2004-11-25, 2004-12-27, 2005-01-25, 2005-02-25, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25 2005-06-27 ir 2005-07-25 - atskaitymų nuo realizavimo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių fondo, 2004-03-31 - mokesčio už aplinkos teršimą, 2004-09-15, 2004-09-30, 2005-02-28, 2005-04-15, 2005-05-02, 2008-04-30, 2008-06-02 , 2008-06-30 ir 2008-07-31- GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, 2006-01-31, 2006-03-31, 2006-05-02, 2006-05-31, 2006-06-30, 2006-10-02, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-01-31, 2008-02-29 2008-03-31, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-06-30 ir 2008-07-31 - gyventojų pajamų mokesčio nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių A klasės pajamų, 2007-10-01 - socialinio mokesčio, 2008-02-01 - nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas ( - ) apskrities VMI, kuriose deklaravo mokėtinus mokesčius, tačiau laiku nesumokėjo mokesčių, po to, kai valstybės įgaliota institucija – ( - ) apskrities VMI 2008 m. rugsėjo mėn.5d. priminimu Nr. A-09-07-5542 priminė apie pareigą sumokėti mokesčius, o būtent: GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų mokėjimas/įmoka -4011,00 Lt, juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis/mokėjimas/įmoka -450,00 Lt; pelno mokestis uždarųjų akcinių bendrovių/mokėjimas/įmoka- 19448,00 Lt; laikinasis socialinis mokestis/mokėjimas/ įmoka- 4614,00 Lt; GPM nuo gyventojo to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų, susijusių su darbo santykiais/mokėjimas/įmoka-16613,20 Lt., iš viso nesumokėjo: 45136,20 Lt., nors pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus pilnai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius.

8Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2003-12-29, 2004-10-01, 2006-10-02, 2007-10-01, 2008-03-31, 2008-06-30, 2008-09-30 ir 2008-10-01 - pelno mokesčio apmokestinamųjų vienetų duomenų, 2004-02-25, 2004-03-25, 2004-04-26, 2004-05-25, 2004-06-25, 2004-07-26, 2004-08-25, 2004-09-27, 2004-10-25, 2004-11-25, 2004-12-27, 2005-01-25, 2005-02-25, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27 ir 2005-07-25 - atskaitymų nuo realizavimo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių fondo, 2004-03-01, 2004-09-15, 2004-09-30, 2004-10-15, 2004-11-02, 2004-11-15, 2004-11-30, 2004-12-15, 2004-12-31, 2005-02-28, 2005-04-15, 2005-05-02, 2005-06-30, 2005-08-31, 2005-09-15, 2005-09-30, 2005-12-15, 2005-11-02, 2005-11-30, 2006-01-03, 2006-02-15, 2006-03-15, 2006-04-19, 2006-05-15, 2006-06-30, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-02, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-01-31, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-02-29, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-07-31, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31 ir 2008-12-01 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, 2004-06-25, 2004-07-26, 2004-08-25, 2004-09-27, 2004-10-25, 2004-11-25, 2004-12-27, 2005-01-25, 2005-02-25, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27, 2006-11-27, 2007-03-25, 2007-04-25, 2007-05-25, 2007-06-26, 2007-07-25, 2007-08-27, 2007-09-25, 2007-10-25, 2007-11-26, 2008-01-25, 2008-04-25, 2008-05-26 ir 2008-06-25 - pridėtinės vertės mokesčio, 2005-08-31 - mokesčio už aplinkos teršimą, 2006-01-31, 2006-03-31, 2006-05-02, 2006-05-31, 2006-06-30, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-02, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-01-31, 2008-02-29, 2008-03-31, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-06-30, 2008-07-31, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31 ir 2008-12-01 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių A klasės pajamų, 2007-10-01 ir 2008-09-30 - socialinio mokesčio, 2008-02-01 - nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas ( - ) apskrities VMI, kuriose deklaravo mokėtinus mokesčius, tačiau laiku nesumokėjo mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija – ( - ) apskrities VMI 2008 m. gruodžio 30 priminimu Nr. A-09-07-7255 priminė apie pareigą sumokėti mokesčius GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių to mokestį. laikot. A klasės pajamų mokėjimas/įmoka - 611,00 Lt; juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis/mokėjimas/įmoka - 450,00 Lt; pelno mokestis uždarųjų akcinių bendrovių/mokėjimas/įmoka-39172,00 Lt; laikinasis socialinis mokestis/mokėjimas/įmoka - 8394,00 Lt; GPM nuo gyventojo to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų, susijusių su darbo santykiais/mokėjimas/įmoka - 32522,20 Lt., iš viso nesumokėjo: 85149,20 Lt., nors pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus pilnai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius.

9Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2004-06-25, 2004-07-26, 2004-08-25, 2004-09-27, 2004-10-25, 2004-11-25, 2004-12-27, 2005-01-25, 2005-02-25, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27 ir 2005-07-25- atskaitymų nuo realizavimo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių fondo, 2004-06-25, 2004-07-26, 2004-08-25, 2004-09-27, 2004-10-25, 2004-11-25, 2004-12-27, 2005-01-25, 2005-02-28 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27, 2006-11-27, 2007-03-26, 2007-04-25, 2007-05-25, 2007-06-26, 2007-07-25, 2007-08-27, 2007-09-25, 2007-10-25, 2007-11-26, 2008-01-25, 2008-04-25, 2008-05-26, 2008-06-25, 2008-12-29, 2009-02-25, 2009-04-27, 2009-03-25, 2009-05-25 ir 2009-06-25 - pridėtinės vertės mokesčio, 2004-09-15, 2004-09-30, 2004-10-15, 2004-11-02, 2004-11-15, 2004-11-30, 2004-12-15, 2004-12-31, 2005-02-28, 2005-04-15, 2005-05-02, 2005-06-30 2005-08-31, 2005-09-15, 2005-09-30, 2005-11-02, 2005-11-30, 2005-12-15, 2006-01-03, 2006-02-15, 2006-03-15, 2006-04-19, 2006-05-15, 2006-06-30, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-02, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-01-31, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-02-29, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-07-31, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31, 22008-12-01, 2008-12-31, 2009-03-02, 2009-03-31, 2009-04-30 ir 2009-05-15 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, 2004-10-01, 2006-10-02, 2007-10-01, 2008-03-31, 2008-06-30, 2008-09-30 ir 2008-10-01 - pelno mokesčio apmokestinamųjų vienetų duomenų, 2005-08-31 - mokesčio už aplinkos teršimą, 2006-01-31, 2006-05-02, 2006-05-31, 2006-06-30, 2006-03-31, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-02, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-01-31, 2008-02-29, 2008-03-31, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-06-30, 2008-07-31, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31, 2008-12-01, 2008-12-31, 2009-03-02, 2009-03-31 ir 2009-04-30 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių A klasės pajamų, 2007-10-01, 2008-09-30 - socialinio mokesčio, 2008-02-01, 2009-02-02 - nekilnojamojo turto mokesčio, 2009-05-15 - PSD įmokos išskaičiuojančių asmenų nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų kitų pajamų, nuo kurių išskaičiuojamos GPM, deklaracijas ( - ) apskrities VMI, kuriose deklaravo mokėtinus mokesčius, tačiau laiku nesumokėjo mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija – ( - ) apskrities VMI 2009 m. liepos 13 priminimu Nr. ( - ) priminė apie pareigą sumokėti mokesčius: PSD įmokos išskaičiuojančių asmenų nuo nuolat. gyventojų kt. pajamų, nuo kurių išskaičiuojam GPM mokestis / mokėjimas / įmoka - 30.00 Lt; juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis / mokėjimas / įmoka-3818.00 Lt; laikinasis socialinis mokestis / mokėjimas / įmoka - 8394,00 Lt; GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų mokėjimas / įmoka -5361,00 Lt; pelno mokestis juridinių asmenų pelno mokestis uždarųjų akcinių bendrovių / mokėjimas / įmoka - 39172,00 Lt; PVM mokamas juridinių asmenų / mokėjimas / įmoka - 76735,00 Lt), GPM nuo gyventojo to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų, susijusių su darbo santykiais / mokėjimas / įmoka - 50099,20 Lt, iš viso nesumokėjo: 183609,20 Lt, nors pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus pilnai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius.

10Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2005-06-27, 2005-07-25 - atskaitymų nuo realizavimo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių fondo, 2005-06-27, 2006-11-27, 2007-03-26, 2007-04-25, 2007-05-25, 2007-06-26, 2007-07-25, 2007-08-27, 2007-09-25, 2007-10-25, 2007-11-26, 2008-01-25, 2008-04-25, 2008-05-26, 2008-06-25, 2008-12-29, 2009-02-25, 2009-03-25, 2009-04-27, 2009-05-25, 2009-06-25, 2009-07-27, 2009-08-25, 2009-09-25, 2009-10-26, 2009-11-25, 2009-12-28, 2010-01-25, 2010-02-25, 2010-03-25, 2010-04-26, 2010-5-25 ir 2010-06-28- pridėtinės vertės mokesčio, 2005-06-30, 2005-08-31, 2005-09-15, 2005-09-30, 2005-11-02, 2005-11-30, 2005-12-15, 2006-01-03, 2006-02-15, 2006-04-19, 2006-03-15, 2006-05-15, 2006-06-30, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-02, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-01-31, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-02-29, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-07-01, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31, 2008-12-01, 2008-12-31, 2009-02-17, 2009-03-16, 2009-04-15, 2009-04-30, 2009-05-15, 2009-06-01, 2009-06-15, 2009-06-30, 2009-07-15, 2009-08-17, 2009-09-15, 2009-10-15, 2009-11-02, 2009-11-16, 2009-12-15, 2009-12-31, 2010-04-15 iki 2010-05-17 -GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, 2005-08-31, 2009-08-31, 2010-03-01- mokesčio už aplinkos teršimą, 2006-10-02, 2007-10-01, 2008-03-31, 2008-06-30, 2008-09-30, 2008-10-01- pelno mokesčio apmokestinamųjų vienetų duomenų, 2006-01-31, 2006-03-31, 2006-04-30, 2006-05-02, 2006-10-02, 2006-05-31, 2006-06-30, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-01-31, 2008-02-29, 2008-03-31, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-07-31, 2008-06-30, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31, 2008-12-01, 2008-12-31, 2010-04-15, 2010-02-17, 2010-03-15, 2010-03-31, 2010-05-17 ir 2010-05-31 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių A klasės pajamų, 2007-10-01, 2008-09-30 - socialinio mokesčio, 2008-02-01, 2009-02-02, 2010-02-01 - nekilnojamojo turto mokesčio, 2009-01-15, 2009-02-17, 2009-03-16, 2009-04-15, 2009-05-15, 2009-06-15, 2009-07-15, 2009-08-17, 2009-09-15, 2009-10-15, 2009-11-16 ir 2009-12-15- PSD įmokos išskaičiuojančių asmenų nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų kitų pajamų, nuo kurių išskaičiuojamas GPM pateikęs deklaracijas ( - ) apskrities VMI, kuriose deklaravo mokėtinus mokesčius, tačiau laiku nesumokėjo mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija – ( - ) apskrities VMI 2010 m. liepos 01 priminimu Nr. ( - )5 tinkamai priminė apie pareigą sumokėti mokesčius: PSD įmokos išskaičiuotos asmenų nuo nuolatinių gyventojų kitų pajamų, nuo kurių išskaičiuojamas. GPM / mokėjimas / įmoka - 143,00Lt; juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis / mokėjimas / įmoka - 4310,00 Lt; aplinkos teršimo mokestis už teršalų iš stacionarių taršos šaltinių išmetimą į aplinką / mokėjimas / įmoka - 410,00 LT; laikinasis socialinis mokestis / mokėjimas / įmoka - 8394,00 Lt; GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių to mokestį, laikot. A kl. Pajamų / mokėjimas / įmoka - 7576,00 Lt; pelno mokestis juridinių asmenų pelno mokestis uždarųjų akcinių bendrovių / mokėjimas / įmoka - 300496,00 Lt; GPM nuo gyventojo to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų, susijusių su darbo santykiais/mokėjimas/įmoka-4205,64 Lt., iš viso nesumokėjo: 364127,64 Lt, nors pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus pilnai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius.

11Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2008-01-31 ir 2011-03-24- avansinio pelno mokesčio, 2007-12-27 ir 2008-11-27- metines pelno mokesčio, 2007-08-29, 2008-12-29, 2009-02-25, patikslintą 2009-05-12, 2009-03-25, patikslintą 2009-05-12, 2009-04-27, 2009-05-24, 2009-06-25, 2009-07-24, 2009-08-24, 2009-09-25, 2009-10-26, 2009-11-26, 2009-12-24, 2010-02-25, 2010-03-25, 2010-06-23, 2010-07-26, 2010-08-25, 2010-09-27, 2010-10-25, 2010-11-24, 2011-02-18, 2011-03-24, 2011-04-21, 2011-05-20, 2011-06-22 - pridėtinės vertės mokesčio, 2007-07-16, 2007-08-14, 2007-11-27, 2007-11-27, 2007-11-27, 2007-12-14, 2008-01-20, 2008-03-15, 2008-03-16, 2008-04-14, 2008-05-13, 2008-06-16, 2008-07-14, 2008-08-18, 2008-09-15, 2008-10-14, 2008-12-02, 2008-12-02, 2009-01-14, 2010-03-15, 2010-04-14, 2011-05-13, 2010-06-15, patikslintą 2010-07-15, 2010-07-15, 2010-08-13, 2010-09-15, 2011-05-13, 2011-06-15, 2011-07-14- GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių A klasės pajamų, 2011-07-14- GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, 2008-08-18 ir 2008-11-27 - metinės socialinio mokesčio, 2008-01-31, patikslinta 2009-05-06, 2009-05-06, 2011-03-24 - nekilnojamojo turto mokesčio, 2010-02-09, 2011-02-27- mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, 2010-07-07 ir 2011-02-27 - mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracijas ( - ) apskrities VMI, kuriose deklaravo mokėtinus mokesčius, tačiau laiku nesumokėjo mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija – ( - ) apskrities VMI 2011 m. rugpjūčio 11d. priminimu Nr. ( - ) tinkamai priminė apie pareigą sumokėti mokesčius: gyventojų pajamų mokestis-17120,37 Lt; mokestis už aplinkos teršimą-11269,84 Lt; nekilnojamojo turto mokestis-6413,26 Lt; pelno mokestis-64177,63 Lt; socialinis mokestis-9701,52 Lt; pridėtinės vertės mokestis-365391,12 Lt; PSD-24,03 Lt., iš viso nesumokėjo 384267,30 Lt, kas sudaro 111291,50 Eur, nors pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus pilnai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius. G. M. pateikęs deklaracijas, laiku nesumokėjo pagal jas apskaičiuotų daugiau kaip 500 MGL mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija- ( - ) apskrities VMI priminė apie pareigą sumokėti mokesčius

12Kaltinamojo G. M. veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos BK 219 str. 2 d.

13Taip pat, kaltinamasis G. M., dirbdamas UAB “( - )” (įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ),) direktoriumi bei tuo pat metu vykdydamas kasininko pareigas ir pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX – 574 21 straipsnio 1 dalies nuostatą “Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”, būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą,

142008-01-01 - 2011-10-01 laikotarpiu tyčia neorganizavo ir neužtikrino teisės aktų reikalaujamos UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymo, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX – 574 reikalavimus, t. y.: 12 str. 1 d. reikalavimą, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“, 6 str. 2 dalies reikalavimą, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu“, 16 str. 3 d. reikalavimą, kad „apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka“, nesuorganizavo tinkamo šių reikalavimų laikymosi ir dėl to:

15- atskaitingo asmens G. M. 2008 m. sausio 30 d avansinėje apyskaitoje yra nurodyta, jog buvo apmokėtos parduotuvės, esančios ( - ), išlaidos 36343,90 Lt, tačiau nėra patvirtinančių pinigų mokėjimo dokumentų;

16- atskaitingo asmens G. M. 2008 m. kovo 28 d. avansinės apyskaitos išlaidose yra nurodyta, kad įtraukta 2305,63 Lt pagal 2008 m. kovo mėn. išlaidų paskaičiavimą, tačiau nėra dokumentų patvirtinančių pinigų sumokėjimą;

17- 2008 m. į G. M. avansines apyskaitas įtraukta pinigų sumokėjimo dokumentai, pagal kuriuos pinigus mokėjo ne jis, kaip atskaitingas asmuo, tačiau už prekes sumokėjo A. K. – 30094,49 Lt, V. Ž. – 1995,47 Lt, A. Ž. – 2000 Lt, V. V. – 999,60 Lt, I. B. – 184,77 Lt (viso 35274,33 Lt),

18- 2009 m. į G. M. avansines apyskaitas įtraukta pinigų sumokėjimo dokumentai, pagal kuriuos pinigus mokėjo ne jis, kaip atskaitingas asmuo, tačiau už prekes sumokėjo A. K. – 974200 Lt,

19- 2009 m. į A. Ž. avansines apyskaitas įtraukta pinigų sumokėjimo dokumentai, pagal kuriuos pinigus mokėjo ne A. Ž., kaip atskaitingas asmuo, tačiau už prekes sumokėjo A. K. 295900 Lt,

20- 2009 m. į A. K. avansines apyskaitas įtraukta pinigų sumokėjimo dokumentai, pagal kuriuos pinigus mokėjo ne A. K., kaip atskaitingas asmuo, tačiau už prekes sumokėjo A. S. 9000 Lt;

21- 2008 - 2010 m. T. M., T. P., A. Ž., V. Ž., A. K., I. B., G. M., K. M., T. M., V. V. avansinėse apyskaitose atvaizduota ūkinės operacijos, nurodant, jog pinigų išleidžiama daugiau, negu jų yra gauta;

22- atskaitingų asmenų avansinėse apyskaitose neapskaityta gautų lėšų bei apskaitant šias lėšas padaryta šie neatitikimai: 1. G. M. 2011 m. gegužės mėn. avansinėje apyskaitoje nurodyta, kad gauta 2011-05-16 avanso 26985,24 Lt, tačiau kasos apyskaitoje nurodyta, kad išduota 2011-05-13 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 1186 – 28510,39 Lt, t. y. neatitinka nei išmokėjimo data, nei avanso suma, skirtumas 1525,15 Lt, taip pat nei kasos išlaidų orderyje, nei avanso apyskaitoje atskaitingas asmuo nėra pasirašęs; 2. T. M. 2011 m. liepos mėn. avansinėje apyskaitoje nurodyta, kad gavo per liepos mėn. 69352,41 Lt avanso, tačiau kasos dokumentuose ir kasos knygoje nurodyta 82752,41 Lt, tokiu būdu avanso apyskaitoje neatvaizduota 2011-07-11 13400 Lt gavimo; 3. T. M. 2011 m. rugsėjo avansinėje apyskaitoje nurodyta, kad gauta 108032,51 Lt, tačiau kasos knygoje nurodyta 109625,70 Lt, t. y. 1593,19 Lt daugiau;

23- G. M., vykdant kasininko pareigas, ne visos vykdytos ūkinės operacijos fiksuotos apskaitos dokumentais apskaitos registruose, taip pat laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2011-10-01 neatlikta kasoje inventorizacijų, tokiu būdu bendrovėje atsiradus piniginių lėšų trūkumui, 2010 m. spalio mėn. 31 d. kasos knygoje užfiksuota ūkinė operacija, kuria sumažinta kasos likutis 2107848,27 Lt, nėra pateisinančių šias išlaidas jokių apskaitos dokumentų; taip pat klaidingai nurodyta skirtinguose registruose minėta nurašyta suma, t. y. 2107848,27 Lt iškelta į buhalterinę sąskaitą Nr. 251 „kitos gautinos sumos“, o didžiojoje knygoje už 2010 m. buhalterinėje sąskaitoje Nr. 251 „neaiškios sumos“ nurodyta ne 2107848,27 Lt, o 20107844,46 Lt., t. y. 3,81 Lt mažiau, nei nurodyta kasos knygoje.

2412 str. 1 d. reikalavimą, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“, 6 str. 2 dalies reikalavimą, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu“, nesuorganizavo tinkamo šių reikalavimų laikymosi ir dėl to:

25- atskaitingo asmens G. M. 2008 m. gegužės 26 - 31 d. avansinėje apyskaitoje nurodyta, kad pirktas iš ( - ) įmonės „( - )“ Sp.J plokštes pagal 2008-05-28 faktūrą Nr. ( - ) -17975,36 Lt, taip pat 2008 m. birželio 3 - 11 d. avansinėje apyskaitoje nurodyta, kad pirktas iš ( - ) įmonės „( - )“ plokštes pagal 2008-06-11 faktūrą Nr. ( - ) – 1633,63 Lt, apskaitys kaip ilgalaikį materialųjį turtą buhalterinėje sąskaitoje Nr. 1230, tačiau šių registrų už 2008 m. nėra ir Valstybinės įmonės registrų centrui pateiktame balanse ir aiškinamajame rašte nurodyta, kad 2008 m. ilgalaikis turtas nebuvo įsigytas, taip pat nėra apskaitos dokumentų, pagal kuriuos būtų matyti kada ir kur buvo panaudos minėtos pirktos plokštės iš ( - ) įmonės „( - )“ Sp.J.

26- 2009 - 2011 metais G. M., vykdant kasininko pareigas, nefiksuota dalis ūkinių finansinių operacijų dėl to UAB „( - )“ kasos pinigų likučius nurodyti klaidingai, t. y. nurodyti pinigų likučiai kasos knygose mėnesio pradžiai, nesutampa su praėjusio mėnesio pinigų likučiu pabaigai, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje:

Eil.Nr.DataLikutis LtDataLikutis LtSkirtumas Lt
1.2009-04-30889606,242009-05-011038812,59149206,35
2.2009-11-30982474,842009-12-01982258,56-216,28
3.2010-03-311706512,492010-04-011712822,346309,85
4.2010-04-301808272,032010-05-011809032,20760,17
5.2010-06-301914453,442010-07-011908484,97-5968,47
7.2010-12-3136698,522011-01-01246,51-36452,01
8.2011-01-3178873,622011-02-0178878,034,41
9.2011-07-28112019,362011-07-29173644,2061624,84
 Viso:x x175268,86

2719 str. 2 p., kad „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo tvarkos“ reikalavimų, 16 str. 3d. reikalavimų, kad „apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo”, bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje 2011-03-09 Lietuvos vyriausiojo archyvo įsakymu Nr. V-100, nurodyta, „kad buhalterinės apskaitos dokumentai ir registrai saugojami 10 metų“, nesuorganizavo tinkamo šių reikalavimų laikymosi ir dėl to: nėra jokių 2008 m. registrų, o 2009 m. apskaitos registrai sudaryti nesilaikant minėtų įstatymų reikalavimų;

28taip pat pažeidė 2008-06-26 Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-1633 (2001-11-06 Nr. IX-575 nauja redakcija) 15 str. 10 d. reikalavimą, kad „apskaitos duomenys pagrindžiami turto, ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Inventorizacijos tvarką nustato LR Vyriausybės arba jos įgaliota institucija“, 2001 m. lapkričio mėn. 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 9 str. 2 p. reikalavimą, kad „ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis arba verslo apskaitos standartais, arba tarptautiniais apskaitos standartais, arba viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, arba kitais teisės aktais“, 9-ojo Verslo apskaitos standarto „Atsargos“, patvirtinto Apskaitos instituto standartų tarybos 2003-12-18 nutarimu Nr. 1, IX „Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai“ 40 p. „Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje gali būti registruojamas nuolat arba periodiškai. Taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Jeigu nuolat apskaitomų atsargų būdą taikyti ekonomiškai nenaudinga, gali būti taikomos periodiškai apskaitomų atsargų būdas, kai atsargų likučių savikaina ir parduotų prekių savikaina buhalterinės apskaitos sąskaitose užregistruojama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų likučių inventorizaciją“, nesuorganizavo tinkamo šių reikalavimų laikymosi bei dėl to:

29per laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2011-10-01 iš viso neatliktas žaliavų nurašymas, apytiksliai apskaityta UAB „( - )“ atsargų sunaudojimas, nepatikslinta atsargų sunaudojimas inventorizacijos duomenimis, nes iš viso jis neorganizavo ir neatliko atsargų inventorizacijos.

30Tokiu būdu G. M. tyčia tinkamai neorganizavo teisės aktų reikalaujamos UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymo dėl ko negalima iš dalies nustatyti 2008-01-01 - 2011-10-01 laikotarpio UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

31Kaltinamojo G. M. veika kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d.

32Kaltinamoji UAB „( - )“, atstovaujama G. M., kuris eidamas vadovaujančias pareigas - būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir turėdamas teisę atstovauti juridinį asmenį, priimti sprendimus jo vardu bei kontroliuoti jo veiklą, veikdamas UAB „( - )“ vardu, jos naudai ir interesais, vieninga tyčia ir turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą nesumokėti apskaičiuotų daugiau kaip 500 MGL dydžio mokesčių, pažeidė 2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2112 Lietuvos Respublikos Mokesčių Administravimo įstatymo 81 straipsnio 1 d. reikalavimą, kad “mokesčių mokėtojas privalo sumokėti mokestį to mokesčio įstatymo ar jo pagrindu priimto lydimo teisės akto nustatytu terminu”, 89 straipsnio 3 d. reikalavimą, kad “Mokesčių administratorius leidžia mokesčių mokėtojui sumokėti raginime nurodytas sumas per 20 dienų nuo raginimo mokesčių mokėtojui įteikimo dienos, jeigu mokesčio įstatymas nenustato kito termino”, laikotarpiu nuo 2003-12-01 iki 2005-01-01 pateikęs deklaracijas popieriniu variantu, o nuo 2005-01-01 iki 2010-06-28 pateikęs deklaracijas elektroniniu būdu, t. y.: 2003-12-01, 2006-11-27, 2007-03-26, 2007-04-25, 2007-05-25, 2007-06-26, 2007-07-25, 2007-08-27, 2007-09-25, 2007-10-25, 2007-11-26, 2008-01-25, 2008-04-25, 2008-05-26 ir 2008-06-25 - pridėtinės vertės mokesčio, 2003-12-11, 2003-12-29, 2004-10-01, 2006-10-02, 2007-10-01, 2008-03-31 ir 2008-06-30 - pelno mokesčio apmokestinamųjų vienetų duomenų, 2004-02-25, 2004-03-25, 2004-04-26, 2004-05-25, 2004-06-25, 2004-07-26, 2004-08-25, 2004-09-27, 2004-10-25, 2004-11-25, 2004-12-27, 2005-01-25, 2005-02-25, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25 2005-06-27 ir 2005-07-25- atskaitymų nuo realizavimo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių fondo, 2004-03-31 - mokesčio už aplinkos teršimą, 2004-09-15, 2004-09-30, 2005-02-28, 2005-04-15, 2005-05-02, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-06-30 ir 2008-07-31 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, 2006-01-31, 2006-03-31, 2006-05-02, 2006-05-31, 2006-06-30, 2006-10-02, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-01-31, 2008-02-29 2008-03-31, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-06-30 ir 2008-07-31 - gyventojų pajamų mokesčio nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių A klasės pajamų, 2007-10-01 - socialinio mokesčio, 2008-02-01 - nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas ( - ) apskrities VMI, kuriose deklaravo mokėtinus mokesčius, tačiau laiku nesumokėjo mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija – ( - ) apskrities VMI 2008 m. rugsėjo 5 d. priminimu Nr. A-09-07-5542 priminė apie pareigą sumokėti mokesčius, o būtent: GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų mokėjimas/įmoka - 4011,00 Lt, juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis/mokėjimas/įmoka -450,00 Lt; pelno mokestis uždarųjų akcinių bendrovių/mokėjimas/įmoka - 19448,00 Lt; laikinasis socialinis mokestis/mokėjimas/ įmoka - 4614,00 Lt; GPM nuo gyventojo to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų, susijusių su darbo santykiais/ mokėjimas/įmoka - 16613,20 Lt., iš viso nesumokėjo: 45136,20 Lt., nors pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus pilnai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius.

33Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2003-12-29, 2004-10-01, 2006-10-02, 2007-10-01, 2008-03-31, 2008-06-30, 2008-09-30 ir 2008-10-01 - pelno mokesčio apmokestinamųjų vienetų duomenų, 2004-02-25, 2004-03-25, 2004-04-26, 2004-05-25, 2004-06-25, 2004-07-26, 2004-08-25, 2004-09-27, 2004-10-25, 2004-11-25, 2004-12-27, 2005-01-25, 2005-02-25, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27 ir 2005-07-25 - atskaitymų nuo realizavimo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių fondo, 2004-03-01, 2004-09-15, 2004-09-30, 2004-10-15, 2004-11-02, 2004-11-15, 2004-11-30, 2004-12-15, 2004-12-31, 2005-02-28, 2005-04-15, 2005-05-02, 2005-06-30, 2005-08-31, 2005-09-15, 2005-09-30, 2005-12-15, 2005-11-02, 2005-11-30, 2006-01-03, 2006-02-15, 2006-03-15, 2006-04-19, 2006-05-15, 2006-06-30, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-02, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-01-31, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-02-29, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-07-31, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31 ir 2008-12-01 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, 2004-06-25, 2004-07-26, 2004-08-25, 2004-09-27, 2004-10-25, 2004-11-25, 2004-12-27, 2005-01-25, 2005-02-25, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27, 2006-11-27, 2007-03-25, 2007-04-25, 2007-05-25, 2007-06-26, 2007-07-25, 2007-08-27, 2007-09-25, 2007-10-25, 2007-11-26, 2008-01-25, 2008-04-25, 2008-05-26 ir 2008-06-25 - pridėtinės vertės mokesčio, 2005-08-31 - mokesčio už aplinkos teršimą, 2006-01-31, 2006-03-31, 2006-05-02, 2006-05-31, 2006-06-30, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-02, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-01-31, 2008-02-29, 2008-03-31, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-06-30, 2008-07-31, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31 ir 2008-12-01 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių A klasės pajamų, 2007-10-01 ir 2008-09-30 - socialinio mokesčio, 2008-02-01 - nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas ( - ) apskrities VMI, kuriose deklaravo mokėtinus mokesčius, tačiau laiku nesumokėjo mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija – ( - ) apskrities VMI 2008 m. gruodžio 30 priminimu Nr. A-09-07-7255 priminė apie pareigą sumokėti mokesčius GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių to mokestį. laikot. A klasės pajamų mokėjimas/įmoka - 4611,00 Lt; juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis/mokėjimas/įmoka - 450,00 Lt; pelno mokestis uždarųjų akcinių bendrovių/mokėjimas/įmoka - 39172,00 Lt; laikinasis socialinis mokestis/mokėjimas/įmoka - 8394,00 Lt; GPM nuo gyventojo to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų, susijusių su darbo santykiais/ mokėjimas/įmoka - 32522,20 Lt., iš viso nesumokėjo: 85149,20 Lt., nors pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus pilnai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius.

34Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2004-06-25, 2004-07-26, 2004-08-25, 2004-09-27, 2004-10-25, 2004-11-25, 2004-12-27, 2005-01-25, 2005-02-25, 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27 ir 2005-07-25- atskaitymų nuo realizavimo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių fondo, 2004-06-25, 2004-07-26, 2004-08-25, 2004-09-27, 2004-10-25, 2004-11-25, 2004-12-27, 2005-01-25, 2005-02-28 2005-03-25, 2005-04-25, 2005-05-25, 2005-06-27, 2006-11-27, 2007-03-26, 2007-04-25, 2007-05-25, 2007-06-26, 2007-07-25, 2007-08-27, 2007-09-25, 2007-10-25, 2007-11-26, 2008-01-25, 2008-04-25, 2008-05-26, 2008-06-25, 2008-12-29, 2009-02-25, 2009-04-27, 2009-03-25, 2009-05-25 ir 2009-06-25 - pridėtinės vertės mokesčio, 2004-09-15, 2004-09-30, 2004-10-15, 2004-11-02, 2004-11-15, 2004-11-30, 2004-12-15, 2004-12-31, 2005-02-28, 2005-04-15, 2005-05-02, 2005-06-30 2005-08-31, 2005-09-15, 2005-09-30, 2005-11-02, 2005-11-30, 2005-12-15, 2006-01-03, 2006-02-15, 2006-03-15, 2006-04-19, 2006-05-15, 2006-06-30, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-02, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-01-31, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-02-29, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-07-31, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31, 22008-12-01, 2008-12-31, 2009-03-02, 2009-03-31, 2009-04-30 ir 2009-05-15 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, 2004-10-01, 2006-10-02, 2007-10-01, 2008-03-31, 2008-06-30, 2008-09-30 ir 2008-10-01 - pelno mokesčio apmokestinamųjų vienetų duomenų, 2005-08-31 - mokesčio už aplinkos teršimą, 2006-01-31, 2006-05-02, 2006-05-31, 2006-06-30, 2006-03-31, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-02, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-01-31, 2008-02-29, 2008-03-31, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-06-30, 2008-07-31, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31, 2008-12-01, 2008-12-31, 2009-03-02, 2009-03-31 ir 2009-04-30 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių A klasės pajamų, 2007-10-01, 2008-09-30 - socialinio mokesčio, 2008-02-01, 2009-02-02 - nekilnojamojo turto mokesčio, 2009-05-15 - PSD įmokos išskaičiuojančių asmenų nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų kitų pajamų, nuo kurių išskaičiuojamos GPM, deklaracijas ( - ) apskrities VMI, kuriose deklaravo mokėtinus mokesčius, tačiau laiku nesumokėjo mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija – ( - ) apskrities VMI 2009 m. liepos 13 priminimu Nr. ( - ) priminė apie pareigą sumokėti mokesčius: PSD įmokos išskaičiuojančių asmenų nuo nuolat. gyventojų kt. pajamų, nuo kurių išskaičiuota GPM mokestis/mokėjimas/įmoka - 30.00 Lt; juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis/mokėjimas/įmoka-3818.00 Lt; laikinasis socialinis mokestis/mokėjimas/įmoka-8394,00 Lt; GPM nuo gyventojo su darbo sant. nesusijusių to mokest. laikot. A kl. pajamų mokėjimas/įmoka -5361,00 Lt; pelno mokestis juridinių asmenų pelno mokestis uždarųjų akcinių bendrovių /mokėjimas/įmoka-39172,00 Lt; PVM mokamas juridinių asmenų /mokėjimas/įmoka-76735,00 Lt), GPM nuo gyventojo to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų, susijusių su darbo santykiais /mokėjimas/ įmoka-50099,20 Lt, iš viso nesumokėjo: 183609,20 Lt, nors pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus pilnai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius.

35Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2005-06-27, 2005-07-25 - atskaitymų nuo realizavimo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių fondo, 2005-06-27, 2006-11-27, 2007-03-26, 2007-04-25, 2007-05-25, 2007-06-26, 2007-07-25, 2007-08-27, 2007-09-25, 2007-10-25, 2007-11-26, 2008-01-25, 2008-04-25, 2008-05-26, 2008-06-25, 2008-12-29, 2009-02-25, 2009-03-25, 2009-04-27, 2009-05-25, 2009-06-25, 2009-07-27, 2009-08-25, 2009-09-25, 2009-10-26, 2009-11-25, 2009-12-28, 2010-01-25, 2010-02-25, 2010-03-25, 2010-04-26, 2010-5-25 ir 2010-06-28- pridėtinės vertės mokesčio, 2005-06-30, 2005-08-31, 2005-09-15, 2005-09-30, 2005-11-02, 2005-11-30, 2005-12-15, 2006-01-03, 2006-02-15, 2006-04-19, 2006-03-15, 2006-05-15, 2006-06-30, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-02, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-01-31, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-02-29, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-07-01, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31, 2008-12-01, 2008-12-31, 2009-02-17, 2009-03-16, 2009-04-15, 2009-04-30, 2009-05-15, 2009-06-01, 2009-06-15, 2009-06-30, 2009-07-15, 2009-08-17, 2009-09-15, 2009-10-15, 2009-11-02, 2009-11-16, 2009-12-15, 2009-12-31, 2010-04-15 iki 2010-05-17 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, 2005-08-31, 2009-08-31, 2010-03-01- mokesčio už aplinkos teršimą, 2006-10-02, 2007-10-01, 2008-03-31, 2008-06-30, 2008-09-30, 2008-10-01- pelno mokesčio apmokestinamųjų vienetų duomenų, 2006-01-31, 2006-03-31, 2006-04-30, 2006-05-02, 2006-10-02, 2006-05-31, 2006-06-30, 2006-07-31, 2006-08-31, 2006-10-31, 2006-11-30, 2007-01-02, 2007-02-28, 2007-04-02, 2007-05-02, 2007-05-31, 2007-07-02, 2007-07-31, 2007-08-31, 2007-10-01, 2007-10-31, 2007-11-30, 2008-01-02, 2008-01-31, 2008-02-29, 2008-03-31, 2008-04-30, 2008-06-02, 2008-07-31, 2008-06-30, 2008-09-01, 2008-09-30, 2008-10-31, 2008-12-01, 2008-12-31, 2010-04-15, 2010-02-17, 2010-03-15, 2010-03-31, 2010-05-17 ir 2010-05-31 - GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių A klasės pajamų, 2007-10-01, 2008-09-30 - socialinio mokesčio, 2008-02-01, 2009-02-02, 2010-02-01 - nekilnojamojo turto mokesčio, 2009-01-15, 2009-02-17, 2009-03-16, 2009-04-15, 2009-05-15, 2009-06-15, 2009-07-15, 2009-08-17, 2009-09-15, 2009-10-15, 2009-11-16 ir 2009-12-15- PSD įmokos išskaičiuojančių asmenų nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų kitų pajamų, nuo kurių išskaičiuojamas GPM pateikęs deklaracijas ( - ) apskrities VMI, kuriose deklaravo mokėtinus mokesčius, tačiau laiku nesumokėjo mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija – ( - ) apskrities VMI 2010 m. liepos 01 priminimu Nr. A-09-07-2175 tinkamai priminė apie pareigą sumokėti mokesčius: PSD įmokos išskaič. asmenų nuo nuolat. gyventojų kt. pajamų, nuo kurių išskaič. GPM /mokėjimas/įmoka-143,00Lt; juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis/mokėjimas/ įmoka-4310,00 Lt; aplinkos teršimo mokestis už teršalų iš stacionarių taršos šaltinių išmetimą į aplinką/mokėjimas/įmoka-410,00 LT; laikinasis socialinis mokestis/mokėjimas/įmoka-8394,00 Lt; GPM nuo gyventojo su darbo sant. nesusijusių to mokestį. laikot. A kl. pajamų/mokėjimas/įmoka-7576,00 Lt; pelno mokestis juridinių asmenų pelno mokestis uždarųjų akcinių bendrovių/mokėjimas/įmoka-300496,00 Lt; GPM nuo gyventojo to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų, susijusių su darbo santykiais/mokėjimas/įmoka-4205,64 Lt., iš viso nesumokėjo: 364127,64 Lt, nors pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus pilnai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius.

36Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2008-01-31 ir 2011-03-24- avansinio pelno mokesčio, 2007-12-27 ir 2008-11-27- metines pelno mokesčio, 2007-08-29, 2008-12-29, 2009-02-25, patikslintą 2009-05-12, 2009-03-25, patikslintą 2009-05-12, 2009-04-27, 2009-05-24, 2009-06-25, 2009-07-24, 2009-08-24, 2009-09-25, 2009-10-26, 2009-11-26, 2009-12-24, 2010-02-25, 2010-03-25, 2010-06-23, 2010-07-26, 2010-08-25, 2010-09-27, 2010-10-25, 2010-11-24, 2011-02-18, 2011-03-24, 2011-04-21, 2011-05-20, 2011-06-22 - pridėtinės vertės mokesčio, 2007-07-16, 2007-08-14, 2007-11-27, 2007-11-27, 2007-11-27, 2007-12-14, 2008-01-20, 2008-03-15, 2008-03-16, 2008-04-14, 2008-05-13, 2008-06-16, 2008-07-14, 2008-08-18, 2008-09-15, 2008-10-14, 2008-12-02, 2008-12-02, 2009-01-14, 2010-03-15, 2010-04-14, 2011-05-13, 2010-06-15, patikslintą 2010-07-15, 2010-07-15, 2010-08-13, 2010-09-15, 2011-05-13, 2011-06-15, 2011-07-14- GPM nuo gyventojo su darbo santykiais nesusijusių A klasės pajamų, 2011-07-14- GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, 2008-08-18 ir 2008-11-27 - metinės socialinio mokesčio, 2008-01-31, patikslinta 2009-05-06, 2009-05-06, 2011-03-24 - nekilnojamojo turto mokesčio, 2010-02-09, 2011-02-27- mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, 2010-07-07 ir 2011-02-27 - mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracijas ( - ) apskrities VMI, kuriose deklaravo mokėtinus mokesčius, tačiau laiku nesumokėjo mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija – ( - ) apskrities VMI 2011 m. rugpjūčio 11d. priminimu Nr. 0-325-114 tinkamai priminė apie pareigą sumokėti mokesčius: gyventojų pajamų mokestis-17120,37 Lt; mokestis už aplinkos teršimą-11269,84 Lt; nekilnojamojo turto mokestis-6413,26 Lt; pelno mokestis-64177,63 Lt; socialinis mokestis-9701,52 Lt; pridėtinės vertės mokestis-365391,12 Lt; PSD-24,03 Lt., iš viso nesumokėjo 384267,30 Lt, kas sudaro 111291,50 Eur, nors pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus pilnai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius.

37G. M., veikė UAB „( - )“ naudai ir interesais, turėdamas teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu, pateikęs UAB „( - )“ deklaracijas, laiku nesumokėjo pagal jas apskaičiuotų daugiau kaip 500 MGL mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija - ( - ) apskrities VMI priminė apie pareigą sumokėti mokesčius.

38Kaltinamosios UAB „( - )“ veika kvalifikuojama pagal LR BK 20 str. 2 d., 219 str. 2 d.

39Kaltinamasis G. M. dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų kaltu neprisipažino, bet pripažino, jog įmonės buhalterinė apskaita buvo vedama aplaidžiai. Kaltinamasis paaiškino, kad įmonės „( - )“ akcininku tapo nuo jos įkūrimo 2001 m., o direktoriumi tapo nuo 2008-03-17. 2006, 2007, 2008 metais įmonė neturėjo lėšų. Jis kartu buvo bendrovės kasininkas. UAB „( - )“ grynųjų pinigų jis nepasisavino. Bendrovės lėšos buvo panaudotos įmonės plėtimui – veikė septynios parduotuvės, taip pat žaliavų, kurių kainos vis kilo, pirkimui, atlyginimų darbuotojams mokėjimui. Apyvarta vyko grynaisiais pinigais. Jei iš tiesų būtų dviejų milijonų litų trūkumas, įmonė turėtų minusinį balansą ir nei lito apyvartinėms lėšoms. Fiksuotas bendrovėje piniginių lėšų trūkumas galėjo atsirasti dėl padarytos apskaitos klaida. Atsiskaitymai su kreditoriais vyko per bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą AB ( - ) banke. Šioje sąskaitoje esančios lėšos buvo įkeistos tam pačiam bankui už gautus kreditus. Be to, sąskaitoje sukauptos piniginės lėšos buvo areštuotos pagal teismų sprendimus. Bankas, gavęs nurodymus iš antstolių pervesti pinigus į antstolių depozitines sąskaitas, šių reikalavimų nevykdė, bankas šių lėšų nenusirašinėjo ir kaip įkaito turėtojas. Dėl šios priežasties bendrovė tapo savotišku įkaitu, kai bankas nenusirašinėjo pinigų pagal kreditavimo sutartį ir skaičiavo netesybas, padidindamas bedrovės skolą ir nepervesdamas pinigų kitiems kreditoriams, taip pat ir VMI. Priminimus iš VMI yra gavęs, kad reikia susimokėti. Nebuvo taip, kad už visus metus nesumokami mokesčiai, buvo mokama dalimis, kartais pritrūkdavo galimybių susimokėti, todėl ir susidarydavo skolos, be to, įmonėje dažnai keisdavosi buhalterės. Su VMI vyko derybos, pasirašyta mokestinė sutartis, kuri yra vykdoma, dabartiniai mokesčiai mokami. Kiek pinigų yra panaudota statybai nuo 2004 m. vykdomai rekonstrukcijai ir apyvartinėms lėšoms, negali pasakyti. Kasos knygos pildymas bendrovėje buvo buhalterio pareiga. Buhalterinė apskaita buvo vedama blogai, bet drausminių nuobaudų buhalterėms netaikė, teigia, kad buhalterinės apskaitos vedimą organizavo tinkamai, tačiau buhalterėms trūko kompetencijos. Mokesčiai jau yra sumokėti. Jo manymu, tarp VMI, banko, kitų institucijų buvo susitarimas sulaikyti įmonės pinigus. Tuomet pradėta tikrinti įmonę, be jo žinios dokumentai vežami į FNTT, tai darė buhalterė, ir taip atsirado ši byla. Jokių buhalterinių dokumentų nėra paslėpęs ar paėmęs. Kas padarė įmonei žalą ir kokia tai suma, pasakyti negali. Visas lėšas sunaudojo bendrovės veiklai vykdyti. Žinojo apie pareigą atlikti inventorizaciją, buvo kalbama su buhalterėmis apie tai, prašoma, kad jos suruoštų inventorizacijos planą, bet buhalterės to nepadarė.

40Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo juridinio asmens „( - )“ atstovas advokatas G. D. parodė, kad įmonės kaltės nėra. Nėra nustatyta, ar įmonė turėjo galimybių atsiskaityti su VMI, todėl nėra jokio nusikaltimo, susijusio su mokestinės nepriemokos sumokėjimu. UAB „( - )“ kreipėsi į VMI su prašymu dėl nepriemokos išdėstymo. Įmonė vykdė savo įsipareigojimus. Sutartis dėl mokestinės nepriemokos yra visiškai įvykdyta. Kaltinime nurodoma, kad įmonės kasą tvarkė G. M., tačiau yra liudytojų parodymai, kad įmonės kasos knygas pildė buhalteriai, taip pat jie rašė išlaidų ir pajamų orderius. Įmonės sąnaudos nebuvo tinkamai apskaitytos. Apskaitos organizavimas buvo teisingas, įmonės vadovas buvo pasamdęs profesionalius apskaitos tvarkytojus. 2 mln. litų įmonėje niekada nebuvo. Ta suma augo vien dėl neteisingo išlaidų apskaitymo. Kai buhalterė nesusitvarkydavo su savo pareigomis, direktorius iškart ją keisdavo. Įstatymas numato atsakomybę už apgaulingą apskaitos vedimą, o ne už organizavimą. Buhalteriai pripažįsta, kad blogai tvarkė įmonės apskaitą. Yra trys kredito sutartys, bankui turimas įsiskolinimas dengiamas, tačiau specialisto išvadoje šito nesimato. Įmonė taip pat atsiskaitinėdavo su tiekėjais. Dėl to, kad aplaidžiai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, 2012-11-28 yra nubausta buhalterė L. K.. Jo nuomone, lėšų trūkumo bendrovėje nėra, nes pinigai buvo išleisti įmonės reikmėms. Inventorizacija nebuvo atliekama, nes buhalteriniai dokumentai neatitiko reikalavimų, todėl nebuvo prasmės daryti inventorizaciją, nes negalima nustatyti, ar yra trūkumas, ar perteklius. Be to, direktorius neturėjo buhalterinio išsilavinimo, todėl darė tai, ką jam sakydavo buhalterės.

41Liudytoja N. G. parodė, kad dirbo buhaltere UAB „( - )“ nuo 2006-07-14 iki 2009-05-22. Įmonę pradėta tirti nuo 2008 m., nes nebuvo daryta inventorizacija, medžiagų nurašymas. Ji direktoriui buvo sakiusi, kad reikia daryti inventorizaciją, bet pastarasis neleido. Už 2008 m. finansinės atskaitomybės neteikė, 2009 m. finansinė atskaitomybė daryta, bet ne jos, pinigų likučių ji neatkėlinėjo. 2008 m. viskas atitiko centų tikslumu, o 2009 m. jau niekas neatitinka. Bendrovės kasininkas buvo G. M.. Jis disponavo grynaisiais pinigais, ji nedisponavo. Vairuotojams duodant pinigus, ne visada būdavo surašyti tai patvirtinantys dokumentai. Visi dokumentai buvo tvarkomi per direktorių, darant suderinimo aktus, „išlysdavo“ sąskaitos, kurios anksčiau jai nebuvo rodytos. Grįžę vairuotojai, dokumentų asmeniškai jai nepateikdavo, jei dokumentas būdavo padėtas jai ant stalo, tai reiškė, kad direktorius jį jau peržiūrėjo. Kasos knygą buvo užvedusi kompiuteriniu variantu, ar direktorius ją pildė, nežino. Iš VMI gaudavo priminimus apie nesumokėtus mokesčius. Vienu metu įmonė galėjo sumokėti mokesčius, kitu metu ne. Kodėl to nepadarė, kai galėjo sumokėti, nežino. Mėnesinė apyvarta būdavo apie 300 000 Lt. Jai ateinant į darbą įmonėje grynųjų pinigų likutis buvo apie 150 000 Lt, o išeinant apie 800 000 Lt. Atėjusi dirbti jokių buhalterinių dokumentų nepriėmė. Išeidama taip pat nieko neperdavė. To nereikalavo kaltinamasis G. M.. Rekonstrukcijos įmonėje vyko kaip statybos darbai, tačiau apskaitoje apie statybas nieko neteikė, tik iš Lenkijos plokštes direktorius nurodė užpajamuoti prie ilgalaikio turto. Rekonstrukcijai naujų darbuotojų nebuvo priimta. Buvo atnaujinta rūkykla, šiek tiek pagalbinės patalpos, daugiau nežino. Aukšta medinė tvora jai atėjus dirbti jau buvo užtverta. UAB „( - )“ pastatų neturėjo, jie galimai kaltinamajam G. M. priklausė, bet tikrai ne įmonei. Kokiu pagrindu įmonė naudojosi tais pastatais, negali pasakyti, nuomos sutarčių nėra mačiusi. Mano, kad direktorius dalį įmonės pinigų išleisdavo ir nepateikdavo tai patvirtinančių dokumentų. Žino, kad remdavo šventę „( - )“, bet dokumentų nepristatydavo. Būdavo, kad ateidavo žmonės paramos prašyti, tai direktorius suteikdavo, bet dokumentų taip pat nesurašydavo. Įmonė turėjo skolinių įsipareigojimų bankams, iš ( - ) banko buvo paimta paskola. Apie antstolių nurašomas sumas nieko nežino. Kasos likutis vis didėjo, direktorius G. M. reikalavo, kad jis būtų panaikintas. Ji nesutiko, nes nežinojo, kaip tai padaryti. G. M. stengėsi niekur nesirašyti, sakydavo, kad taip bus mažiau problemų.

42Liudytoja L. K. parodė, kad teismo baudžiamuoju įsakymu buvo nubausta dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo. Ji dirbo UAB „( - )“ vyr. buhaltere nuo 2010-11-17 iki 2012-10-15. Buhalterinę apskaitą vedė iš esamų dokumentų. Jokio įsakymo, nurodančio jos konkrečią veiklą, nebuvo. Ji buvo atsakinga už apskaitą, už dokumentų saugojimą neatsakinga. Grynuosius pinigus tiekėjams, vairuotojams–ekspeditoriams išduodavo G. M., o ji sutraukdavo dokumentus į registrą. Dokumentus atnešdavo direktorius asmeniškai. PVM sąskaitas faktūras, pinigų kasos orderius, priėmimo-perdavimo pinigų kvitus jai perduodavo vairuotojai. Ji į kasą įtraukdavo visus dokumentus. Buhalterinių dokumentų priėmimo akto jai pradėjus dirbti nebuvo. Inventorizacijos dokumentų nėra mačiusi. Direktorius G. M. sakė, kad inventorizacijos neatliekamos, nes jos nebūtinos. G. M. draudė tai daryti. 2008-2011 m. nebuvo sudarinėtos kalkuliacinės kortelės, kuriose turi būti nurodoma sunaudotų žaliavų kiekis. Avansinės apyskaitos dažniausiai likdavo nepasirašytos, pripažįsta, kad tai jos kaltė. Jai pradėjus dirbti direktorius G. M. nurodė, kad yra 2 mln. litų likutis, jis akcentavo, kad tai buhalterių klaidos už ankstesnius laikotarpius. Pats direktorius G. M. nežinojo, dėl ko tas likutis atsirado. 2010-10-31 nurodyto likučio kasoje nebuvo, pats G. M. taip teigė. Faktinis kasininkas buvo įmonės vadovas G. M., o kasos knygą vedė ji. Buvo sudaryta mokestinės nepriemokos sutartis. Jos darbo įmonėje metu apie 12 000 Lt su palūkanomis buvo tvarkingai sumokėta. Padarytos klaidos yra dėl didelio darbo krūvio, jos netyčinės, dėl to ji jau yra nubausta. Jai dirbant bendrovėje nebuvo tiek pinigų, kad būtų galima padengti skolą ir sumokėti visus mokesčius, tuomet reikėtų nutraukti veiklą, nes pelno nebuvo daug.

43Liudytoja G. S. patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir paaiškino, kad nuo 2009-10-19 iki 2010-11-17 dirbo UAB „( - )“ vyr. buhaltere. Kasininkas buvo G. M., jis nepasirašinėdavo ant kasos priėmimo-perdavimo kvitų, dokumentus suvesdavo, ką G. M. paduodavo, jokių milijonų nėra mačiusi, iš kur G. M. ėmė pinigus, ji nežino, įmonės pinigais nedisponavo. Jokios inventorizacijos nebuvo, nes ji daroma tik direktoriaus įsakymu, o tokio nebuvo, buhalterinės apskaitos perdavimo-priėmimo dokumentų nėra. Kai ji atėjo dirbti į bendrovę, banko sąskaitos jau buvo užblokuotos. Mokesčiai labai maži buvo mokami. Pagal dokumentus, kuriuos jai pristatinėjo direktorius, buvo galimybė sumokėti visus mokesčius. Dėl įmonės investicijų nieko nežino, nematė, kad kas nors būtų plečiama. Su UAB „( - )“ buvo sudarytas sandoris dėl elektros. UAB „( - )“ UAB „( - )“ jokių paslaugų neteikdavo. UAB „( - )“ tiekdavo dujas. Su vadovu darbo santykiai buvo blogi. Priimdamas į darbą, direktorius G. M. sakė, kad yra didelis pinigų likutis, bet neaišku, kaip jis susidarė. Ji tikrino dokumentus, tačiau buhalterinių klaidų nerado, matė, kad kiekvieną dieną buhalterinė situacija vis prastėjo, direktorius G. M. ant apskaitai reikiamų dokumentų nesirašė. Buvo patalpų nuomos sutartis su simboline 500-600 Lt suma, tik paskui sužinojo, kad nuoma buvo 50 000-60 000 Lt. Direktorius G. M. nenorėjo mokėti gyventojų pajamų mokesčio, todėl sutartis su didele nuomos suma atsirado tik jai išėjus iš darbo. Pagal dokumentus kasoje turėjo būti 1 mln. Lt likutis. Jis vis augo, nes išlaidų buvo mažiau nei pajamų, jai išeinant iš darbo likutis buvo virš 2 mln. Lt. Pareigybinių instrukcijų jai dirbant nebuvo.

44Liudytojas A. K. parodė, kad įmonėje dirbo nuo 2005 m. vairuotoju, po to perėjo dirbti į cechą. Pinigus duodavo direktorius G. M.. Duodavo grynus pinigus, be jokių lydinčių dokumentų. Sumos buvo įvairios 4-16 tūkstančių litų. Gaudamas pinigus nieko nepasirašydavo. Už bendrovės veiklą savo pinigais niekada nemokėjo, niekada jai neskolino pinigų. Iš AB „( - )“, kur veždavo skerdieną, gaudavo pinigų sumokėjimo kvitą ir pasirašydavo ant krovinio važtaraščio. Ar gaudavo PVM sąskaitą faktūrą, neprisimena. Likučio nebūdavo, centų grąžos jis neimdavo, išsilygindavo kito nuvažiavimo metu.

45Liudytojas V. V. parodė, kad dirbo UAB „( - )“ pardavėju, bet oficialiai buvo įformintas direktoriumi. Realiai įmonei vadovavo G. M., kitų vadovų nebuvo. Jis pasirašinėdavo buhalterinius dokumentus, bet į dokumentų esmę nesigilino. Jis pats avansinių apyskaitų nevedė, grynųjų įmonės pinigų niekada neturėjo. Pinigus iš parduotuvės atiduodavo G. M. tiesiai į rankas, nei buhalterei, nei į banką jų nenešdavo. Perdavimo-priėmimo kvitai, kasos pajamų orderiai nebuvo rašomi. Per savaitę apie 15 000 Lt suprekiaudavo. Jis viską sutraukdavo į kasą. Drausmės pažeidimų viduje nebuvo. UAB „( - )“ buvo renovuota nebent tai, kad buvo statoma tvora, iš kokių lėšų, nežino. Taip pat įrengtos naujos šaldymo patalpos ir joms įrengti buvo įsigytos plokštės. Ūkiniai reikalai su juo nebuvo derinami. Minėtos šaldymo kameros buvo daromos apie 2007-2008 m, tuo metu, kai jis išėjo iš darbo, renovacija dar vyko.

46Liudytojas V. V. parodė, kad UAB „( - )“ dirbo vairuotoju – ekspeditoriumi nuo 2009 m. Vežiojo mėsos gaminius ir mėsą. Buvo išrašomos sąskaitos faktūros ir pinigų priėmimo kvitai. Atiduodamas pinigus gaudavo pinigų priėmimo kvito šaknelę. Iš AB „( - )“ parveždavo skerdieną, už kurią mokėdavo G. M. jam duotais pinigais. Duodamas pinigus G. M. jam nieko neduodavo pasirašyti. Duodamos sumos buvo apie 20 000 Lt, pinigų visada užtekdavo, savais pinigais nemokėdavo. Buhalterė L. K. pati surašydavo avansinės apyskaitos lapus, duodavo pasirašyti.

47Liudytojas V. Ž. parodė, kad 2009-03-12 – 2009-09-04 UAB „( - )“ dirbo vairuotoju ir skerdienos išpjaustytoju. Iš AB „( - )“ parveždavo skerdieną, už kurią mokėdavo G. M. duotais pinigais, apie 20 000 Lt. Gaudamas pinigus niekur nepasirašydavo. Sau pinigų nepasilikdavo, nes gaunamos sumos atitikdavo reikiamas sumokėti sumas. Nupirkus skerdieną, gautas sąskaitas parveždavo ir atiduodavo į buhalteriją ir direktoriui G. M.. Įmonėje vykdytus atnaujinimus matė, buvo pertvarkytas visas įmonės vidus, įrengti šaldytuvai, įmonė aptverta tvora. Iš kokių lėšų buvo vykdoma renovacija, nežino. Kasos pajamų orderiuose prie mokėtojo grafos K. pavardė buvo nurodyta, tačiau pasirašydavo jis. Pakeisti pavardės neprašydavo. Kodėl buvo nurodomas kitas vairuotojas, nežino. A. K. irgi važiuodavo į UAB „( - )“ parvežti skerdienos. Jie važinėdavo su ta pačia mašina pakaitomis. Avansinės apyskaitos pasirašytos ne jo.

48Liudytojas T. P. parodė, kad 2008-2009 m. UAB „( - )“ dirbo vairuotoju, vežiojo produkciją į parduotuves, parveždavo skerdieną iš AB „( - )“. Už skerdieną mokėdavo grynais pinigais, kuriuos jam duodavo G. M.. Direktorius G. M. jam nieko neduodavo pasirašyti. AB „( - )“ jam išrašydavo sąskaitą faktūrą, jis sumokėdavo pinigus, tuomet jam išrašydavo pinigų išdavimo kvitą, kad pinigai sumokėti. Dokumentus parvežęs grąžindavo G. M.. Kiek būdavo užsakyta skerdienos, tiek ir gaudavo iš direktoriaus pinigų, paprastai apie 10 000 – 14 000 Lt. Firmoje vykdomų atnaujinimų nelabai matė, tvora jau buvo aptverta, kai dirbo, šaldymo patalpos nebuvo. Už įmonę niekada nėra mokėjęs, įmonei nėra skolingas, iš įmonės kasos 1 mln. 800 tūkstančių Lt nėra gavęs.

49Liudytojas T. M. parodė, kad UAB „( - )“ dirba nuo 2009 m. balandžio mėn. Jo pareigybė buvo komercijos direktorius, jis bendrai dalyvaudavo visose įmonės veiklose, atlikdavo priežiūros funkciją. Įmonės atnaujinimai ir remontai buvo daromi dar iki jo darbo pradžios. Iki 2009 m. vykusi rekonstrukcija apėmė tvoros užtvėrimą, šaldymo patalpų įrengimą, vidaus patalpų remontą. Nuo 2009 m. taip pat daromi remontai: plytelių klojimas, sienų, stogo remontas, visa tai daroma iš įmonės piniginių lėšų. Kiek apytiksliai pinigų įmonė investavo į patalpų atnaujinimą, negali pasakyti. Atsiskaitymai tarp atskaitingų asmenų ir vadovo vyko tame pačiame kabinete. Pinigines operacijas stebėdavo buhalterės. Jis taip pat yra atskaitingas asmuo. Perkant skerdieną yra naudojami grynieji pinigai, kurie surenkami pardavus gaminius iš parduotuvių. Susidariusios skolos yra dėl netinkamos buhalterijos, keitėsi ne viena buhalterė. 2009-08-31 137 000 Lt asmeninių pinigų nėra išleidęs. Įmonė jam tiek nebuvo skolinga, už įmonę savo lėšomis niekada nėra mokėjęs. Duodamas grynais pinigus vairuotojams, direktorius G. M. dokumentų nepildė, nes buhalterija neatliko savo darbo, o kasininkas buvo direktorius G. M.. Tokio atvejo, kad išduodavo neapskaitytus pinigus, negalėjo būti. Atskaitomybę surašydavo ne kiekvieną dieną, būdavo ir kitą dieną surašoma. Jis pinigus iš G. M. gaudavo grynais, tačiau tai nebuvo fiksuojama dokumentuose. Dalį šių pinigų jis įnešdavo savo sąskaitą, esančią „( - )“, likusius panaudodavo atsiskaitymams su klientais. Ataskaitą apie įneštus į jo sąskaitą UAB „( - )“ pinigus pateikdavo buhalterėms. Jis nevedė apskaitos, kiek bendrovės pinigų perduodavo tretiesiems asmenims.

50Iš 2012-04-23 specialisto išvados Nr. 5-2/66 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos matyti, kad pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179, 3 p. „pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį“, o pagal 4 p. „pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį“, 41 p. „kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinantys asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius“, 5 p. „pinigų gavėjas, priimdamas pinigus, pasirašo kasos išlaidų orderyje, kuriame įrašoma gautoji suma“. UAB „( - )“ nesilaikė minėtų taisyklių 41 p. ir 5 p. reikalavimų, nes 2009-2010 m. kasos pajamų ir išlaidų orderiai nebuvo pasirašomi – nei kas juos išrašė, nei kas pinigus išdavė, nei kas gavo. Pagal tų pačių taisyklių 19 p. „jei kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti.

51Pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179, 9 puntą „Ūkio subjektas gali išmokėti pinigus ūkio subjekto darbuotojams, kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas ir (arba) priimti pinigų įplaukas (toliau vadinama – atskaitingas asmuo). Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, - nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais (biudžetinėse įstaigose - ne rečiau kaip kartą per mėnesį) - galiojo iki 2009-07-26, o nuo 2009-07-26 atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu.“ UAB „( - )“ atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka nebuvo nustatyta.

52Pagal tų pačių taisyklių 16 p. „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai.“ UAB „( - )“ tiriamojo laikotarpio kasos knygos nebuvo pasirašomos.

53UAB „( - )“ tiriamuoju laikotarpiu kasos pajamas sudarė prekiavimo pajamos, gautos iš pirkėjų pagal pinigų priėmimo kvitus, ir gautos iš parduotuvių pagal kasos aparatus. Didžiąją dalį kasos išlaidų sudarė išmokėjimas avansų atskaitingiems asmenims, darbo užmokesčio išmokėjimas. Pagal pateiktų avansinių apyskaitų duomenis bendrovės atskaitingi asmenys iš gautų (iš kasos ir pirkėjų) atsiskaitydavo su tiekėjais už prekes ir paslaugas, mokėjo mokesčius VMI ir SDFV, dalį gautų pinigų grąžino į bendrovės kasą.

54Tačiau 2012-04-13 liudytojų apklausos protokoluose A. K. (dirbo 2008-2010 m. UAB „( - )“ vairuotoju), T. P. (dirbo 2008-2009 m. UAB „( - )“ vairuotoju) ir 2012-04-19 liudytojo apklausos protokole V. V. (dirbo 2008-2011 m. vairuotoju) nurodė, kad niekada nesudarydavo avansinių apyskaitų, pinigus, gautus iš direktoriaus G. M. be jokio dokumento, sumokėdavo UAB „( - )“ ir kitiems tiekėjams už skerdieną pagal kasos pajamų orderio kvitą, kurį pateikdavo buhalterijai arba direktoriui G. M..

55Atskaitingų asmenų avansinėse apyskaitose buvo įtraukiami pinigų sumokėjimo dokumentai, pagal kuriuos pinigus mokėjo ne avanso apyskaitose atskaitingas asmuo, o kiti asmenys, nes mokėjimo dokumentuose nurodytos asmenų pavardės ir yra parašai.

56( - ) apskrities VMI tiriamuoju laikotarpiu pateikė UAB „( - )“ šiuos priminimus apie pareigą sumokėti mokesčius:

571. 2008-09-05 priminime Nr. A-09-07-5542 apie pareigą sumokėti mokesčius. buvo nurodyta, kad UAB „( - )“ nesumokėjusi 59736,34 Lt mokesčių.

58UAB „( - )“ 2008 m. rugsėjo 1 d. turėjo piniginių lėšų – 891947,03 Lt, o 2008 m. spalio 1 d. – 863100,07 Lt, todėl pilnai pakako piniginių lėšų sumokėti valstybės biudžetui nesumokėtus mokesčius 59736,34 Lt, nurodytus ( - ) apskrities VMI 2008-09-05 priminime Nr. A-09-07-5542 apie pareigą sumokėti mokesčius.

592. 2008-12-30 priminime Nr. A-09-07-7255 apie pareigą sumokėti mokesčius buvo nurodyta, kad bendrovė nesumokėjusi 99927,06 Lt mokesčių.

60Pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus bendrovės piniginės lėšos 2008 m. lapkričio 1 d. dar daugiau padidėjo ir buvo 889812,49 Lt, 2008 m. gruodžio 1 d. – 932466,42 Lt, 2008 m. gruodžio 31 d. – 936236,87 Lt, todėl pilnai pakako piniginių lėšų sumokėti valstybės biudžetui nesumokėtus mokesčius 99927,06 Lt.

613. 2009-07-13 priminimą Nr. A-09-07-1387 apie pareigą sumokėti mokesčius. Šiame priminime buvo nurodyta, kad UAB „( - )“ nesumokėjusi 205672,98 Lt mokesčių. Bendrovė 2009 m. liepos 1 d. turėjo piniginių lėšų 1207444,35 Lt, 2009 m. rugpjūčio 1 d. – 1223656,57 Lt, 2009 m. gruodžio 31 d. – 1389615,44 Lt, todėl pilnai pakako piniginių lėšų sumokėti valstybės biudžetui nesumokėtus mokesčius 205672,98 Lt.

624. 2010-07-01 priminimą Nr. A-09-07-2175 apie pareigą sumokėti mokesčius. Šiame priminime buvo nurodyta, kad UAB „( - )“ nesumokėjusi 402258,58 Lt mokesčių. UAB „( - )“ 2010-07-01 turėjo piniginių lėšų 2033522,91 Lt, 2010-08-01 – 2104327,44 Lt, todėl pilnai pakako piniginių lėšų sumokėti valstybės biudžetui nesumokėtus mokesčius 402258,58 Lt.

635. 2011-08-11 priminimą Nr. 0-325-114 apie pareigą sumokėti mokesčius. Šiame priminime buvo nurodyta, kad UAB „( - )“ nesumokėjusi 474097,77 Lt mokesčių. Bendrovė 2011-08-01 turėjo piniginių lėšų 418397,02 Lt, 2011-09-01 - 526284,72 Lt, todėl pilnai pakako piniginių lėšų sumokėti valstybės biudžetui nesumokėtus mokesčius 474097,77 Lt.

64( - ) apskrities valstybinė mokesčių inspekcija buvo sudariusi su UAB „( - )“ 2007-07-11 Paskolos sutartį Nr. 18, pagal kurią bendrovė įsipareigojo 70029,58 Lt mokestinę nepriemoką sumokėti pagal mokestinės nepriemokos ir palūkanų sumokėjimo grafiką iki 2008-12-31, tačiau UAB „( - )“ šio grafiko nesilaikė.

65UAB „( - )“ po VMI priminimų apie pareigą sumokėti mokesčius mokėjo mokesčius dalinai, tačiau ne pilnai, todėl mokesčių nepriemoka vis didėjo, nors pagal tyrimui pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus piniginių lėšų bendrovė visada turėjo.

66Pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir lentelės Nr. 51 duomenis UAB „( - )“ 2009 m. liepos 1 d. turėjo piniginių lėšų 1 207 444,35 Lt, o 2009 m. rugpjūčio 1 d. -1223656,57 Lt, 2009 m. gruodžio 31 d. – 1389615,44 Lt. Tai rodo, kad UAB „( - )“ turėjo pakankamai piniginių lėšų atsiskaityti ne tik su valstybės (savivaldybės) biudžetu, bet ir su VSDFV.

67Pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir lentelės Nr.53 duomenis UAB „( - )“ 2010 m. rugpjūčio 1 d. turėjo piniginių lėšų – 2104327,44 Lt, 2010 m. rugsėjo 1 d. – 2145440,23 Lt. Tai rodo, kad UAB „( - )“ turėjo pakankamai piniginių lėšų atsiskaityti ne tik su valstybės (savivaldybės) biudžetu, bet ir su VSDFV.

68Valstybinės įmonės registrų centro Marijampolės filialas 2012-02-28 raštu Nr.(2070/07)S-782 pateikė UAB „( - )“ 2008 m. finansinių ataskaitų rinkinio kopijas ir informavo apie tai, kad 2009, 2010, 2011 m. finansinių ataskaitų rinkiniai nėra pateikti.

69UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimui buhalterinės apskaitos suvestiniai registrai už 2008 m. nebuvo pateikti, todėl bendrovė nesivadovavo 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 2 p. reikalavimais, pagal kuriuos patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo tvarka. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje 2011-03-09 Lietuvos vyriausiojo archyvo įsakymu Nr. V-100, nurodyta, kad buhalterinės apskaitos dokumentai ir registrai saugojami 10 metų. Pagal to paties įstatymo 16 str. 3 d. „apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine – sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo“, pagal 4 d. „apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius.“ Bendrovės pateikti 2009 m. buhalterinių sąskaitų suvestiniai registrai (didžioji knyga) buvo atspausdinti tik 2012-03-19. Atskirų buhalterinių sąskaitų registruose buvo nurodyta tik įmonės kodas, pavadinimas, likutis pradžiai, debeto ir kredito sumos bei likutis pabaigai, nenurodant nei ūkinės operacijos ir dokumento pavadinimo, nei numerio, nei datos. Be to šių registrų pradžioje nurodytos sumos, įvardintos „nenurodyta...“. Šios sumos buvo pridėtos prie tos sąskaitos apyvartos.

70Kadangi UAB „( - )“, nepateikdama tyrimui 2008 m. apskaitos registrų, nesilaikė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 2 p. bei 16 str. 3 d. reikalavimų, o taip pat 2009 m. apskaitos registrai sudaryti, nesilaikant to paties įstatymo 16 str. 3 d. reikalavimų, dėl to iš dalies negalima nustatyti 2008-2009 m. veiklą, jos turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą.

71UAB „( - )“ nesivadovavo verslo apskaitos standartais, dėl to nesilaikė 2008-06-26 Lietuvos Respublikos Įmonių Finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. X-1633 15 str. 4 p. bei 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 9 str. 2 p. reikalavimų.

72Pagal 9-ojo Verslo apskaitos standarto „Atsargos“, patvirtinto Apskaitos instituto standartų tarybos 2003-12-18 nutarimu Nr. 1, IX „Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai“ 40 p. „Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje gali būti registruojamas nuolat arba periodiškai. Taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Jeigu nuolat apskaitomų atsargų būdą taikyti ekonomiškai nenaudinga, gali būti taikomos periodiškai apskaitomų atsargų būdas, kai atsargų likučių savikaina ir parduotų prekių savikaina buhalterinės apskaitos sąskaitose užregistruojama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų likučių inventorizaciją.“ UAB „( - )“ tiriamuoju laikotarpiu atsargų sunaudojimą apskaitė apytiksliai, tačiau inventorizacijos niekada nebuvo atliekamos. Dėl to nebuvo laikomasi 2008-06-26 Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. X-1633 (2001-11-06 Nr. IX-575 nauja redakcija) 15 str. 10 d. reikalavimų, pagal kuriuos „apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Inventorizacijos tvarką nustato LR Vyriausybės arba jos įgaliota institucija.“ Pagal inventorizacijos taisykles, patvirtintas 1999-06-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 719 (2008-04-17 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 370 nauja redakcija), inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir faktiškai rastų jų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis. Pagal šių taisyklių 3 p. „įmonės, išskyrus biudžetines įstaigas, privalo inventorizuoti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, biologinį turtą, žaliavas, medžiagas, prekes, pagamintą produkciją, nebaigtą gamybą, nebaigtus remonto darbus, nebaigtą statybą, nebaigtus mokslo tiriamuosius darbus ir kitas atsargas, investicijas, vertybinius popierius, grynuosius pinigus, gautinas skolas, mokėtinas skolas ne rečiau kaip kartą per metus prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą, o įmonės, kurių veikla sezoninė, atsargas inventorizuoja laikotarpiu, kurį atsargos įmonėje yra mažiausios, bet ne anksčiau kaip ataskaitinių metų birželio 30 dieną.“ UAB „( - )“, apskaitydama tiriamuoju laikotarpiu apytiksliai atsargų sunaudojimą, nepatikslindama jų inventorizacijos duomenimis, nesivadovavo 2008-06-26 Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. X-1633 (2001-11-06 Nr. IX-575 nauja redakcija) 15 str. 4 d. ir 10 d. reikalavimų, bei 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 9 str. 2 p. reikalavimais, dėl to iš dalies negalima nustatyti tiriamojo laikotarpio bendrovės turto ir nuosavo kapitalo dydžio. Pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintas 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179, 3 p. „pinigai į kasą iš ūkio subjektų, gyventojų priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo vyriausiasis (buhalteris), o priėmus pinigus – ir kasininkas“, 4 p. „pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį, kurį pasirašo ūkio subjekto vadovas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas (galiojo iki 2010-06-06). Nuo 2010-06-06 – 41 p. „kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius.“ Pagal tų pačių taisyklių 16 p. kasos knyga, kurioje įrašomos visos kasos operacijos, turi būti pasirašomos kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio).

73UAB „( - )“ kasininko pareigos bendrovės vadovo įsakymu nėra patvirtintos. Pagal pateiktus kasos dokumentus UAB „( - )“ kasininko pareigas atliko pats direktorius G. M.. Tiriamuoju laikotarpiu kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodyta kasininkas – G. M., tačiau beveik visuose orderiuose nėra kasininko parašų. 2009-2010 m. kasos pajamų ir išlaidų orderiuose niekas nepasirašydavo, 2008 m, 2011 m. – tik vyr. buhalterė. Taip pat kasos knygos nebuvo pasirašomos.

74Tyrimo metu nustatyta, kad 2009 - 2011 m. buvo atvejų, kai UAB „( - )“ kasos pinigų likučiai, nurodyti kasos knygose mėnesio pradžiai, nesutampa su praėjusio mėnesio pinigų likučiu pabaigai. Šie neatitikimai nurodyti lentelės Nr. 59 Kasos pinigų likučių mėn. pabaigai nesutapimas su pinigų likučiu mėn. pradžiai rodo, kad apskaitos dokumentais nebuvo užfiksuotos ūkinės finansinės operacijos, dėl to nebuvo laikomasi 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. reikalavimų, pagal kuriuos į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimų, pagal kuriuos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, 16 str. 3 d. reikalavimų, pagal kuriuos apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine – sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo. Dėl to iš dalies negalima nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

752010 m. spalio mėn. kasos knygoje buvo užfiksuota ūkinė operacija, kuri sumažino kasos likutį 2107848,27 Lt, tačiau jokio dokumento nėra. Šioje kasos knygoje nurodyta ūkinės operacijos pavadinimas „kitos gautinos sumos“, nurodant 251 sąskaitą. Pagal didžiąją knygą už 2010 m. buvo atvaizduota buhalterinėje sąskaitoje Nr. 251„neaiškios sumos“, tačiau ne 2107848,27 Lt, o 2107844,46 Lt, t. y. 3,81 Lt mažesnė suma negu kasos knygoje. UAB „( - )“ vyr. buhalterė L. K. patvirtino, kad kasoje pinigų nebuvo, o tik sumažindama kasos likutį, nurodytą sumą iškėlė į buhalterinę sąskaitą Nr. 251. Tai rodo, kad buvo vykdomos ūkinės finansinės operacijos, kurios nebuvo fiksuojamos apskaitos dokumentais apskaitos registruose, todėl UAB „( - )“ nesilaikė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str.2 d., 12 str. 1 d. ir 16 str. 3 d reikalavimų. Dėl to iš dalies negalima nustatyti 2010 m. bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Tiriamuoju laikotarpiu UAB „( - )“ kasoje inventorizacijos niekada nebuvo atliekamos. „Neaiškios sumos“ - 2170844,46 Lt balansuose už 2010 m. ir 2011 m. buvo atvaizduotos kaip kitas trumpalaikis turtas. Tačiau kaip rodo aukščiau pateikti duomenys, bendrovė šio turto neturi, dėl to patyrė 2 170 844,46 Lt nuostolį. UAB „( - )“, vykdydama atskaitingų asmenų atsiskaitymą, nesivadovavo Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179, 9 punkto reikalavimais. Tyrimui pateiktos avansinės apyskaitos atskaitingų asmenų nebuvo pasirašomos, netvirtinamos nei buhalterio nei vadovo. Kas sudarinėjo avansines apyskaitas, tyrimo metu nebuvo nustatyta.

762009 m. atskaitingų asmenų avansinėse apyskaitose buvo įtraukiami pinigų sumokėjimo dokumentai, pagal kuriuos pinigus mokėjo ne avanso apyskaitose atskaitingas asmuo, o kiti asmenys, nes mokėjimo dokumentuose nurodytos kitų asmenų pavardės ir yra parašai. Kad būtų išduoti kitiems asmenims pinigai, apskaitoje nebuvo užfiksuota. Kadangi UAB „( - )“, nesivadovaudama 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 16 str. 3 d. nurodytų reikalavimų, nefiksavo apskaitos dokumentais atskaitingiems asmenims pinigų išmokėjimo atsiskaitymams vykdyti, dėl to 2008-2010 m. iš dalies negalima nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

77Nesilaikant 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 16 str. 3 d., UAB „( - )“ atskaitingų asmenų apyskaitose buvo atvaizduojamos išmokėtos sumos, tačiau mokėjimo dokumentų nebuvo pateikti:

781. Atskaitingo asmens G. M. 2008 m. sausio 30 d avansinėje apyskaitoje yra nurodyta, kad buvo apmokėtos parduotuvės, esančios ( - ), išlaidos 36343,90 Lt, tačiau pinigų mokėjimo dokumentų prie avansinės apyskaitos nėra, yra pridėtas lapelis, kuriame nurodyta „( - ) parduotuvės išlaidos: 1. už 2006 m. 06-12 mėn. – 9360 Lt, 2. už 2007 m. 01-12 mėn. – 26983,90 Lt“ ir 2005 m. 10, 12 mėn., 2006 m. 02, 03, 04, 05, 11, 12 mėn., 2007 m. 02, 03, 08, 09, 10, 11 mėn. išlaidų (elektros, vandens, šiukšlių, gatvės šlavimo, telefono kūrenimo, nuomos, 15 proc. nuomos mokesčio) paskaičiavimai.

792. Atskaitingo asmens G. M. 2008 m. kovo 28 d. avansinės apyskaitos išlaidose nurodyta, kad buvo įtraukta 2305,63 Lt pagal 2008 m. kovo mėn. išlaidų paskaičiavimą, tačiau pinigų sumokėjimo dokumentų nėra pateikta.

80Dėl to iš dalies negalima nustatyti už 2008 m. bendrovės turto ir įsipareigojimų dydžio. Kadangi atskaitingo asmens G. M. avansinėse apyskaitose buvo nurašytos piniginės lėšos be pateisinančių mokėjimo dokumentų, dėl to įmonė patyrė 38649,53 Lt nuostolio.

81Atskaitingo asmens G. M. 2008 m. gegužės 26 d.-31 d. avansinėje apyskaitoje nurodyta, kad buvo apmokėta ( - ) įmonei „( - )“ Sp.J už plytas pagal 2008-05-28 faktūrą Nr. ( - ) 17975,36 Lt, o 2008 m. birželio 3 d. - 11 d. avansinėje apyskaitoje – pagal 2008-06-11 faktūrą Nr. ( - )– 1633,63 Lt. (Priedas Nr. 10). Šiose avansinėse apyskaitose nurodyta, kad minėtos prekės apskaitomos kaip ilgalaikis materialus turtas (buhalterinėje sąskaitoje Nr. 1230 ). Bendrovės registrai už 2008 m. tyrimui nebuvo pateikti, tačiau balanse ir aiškinamajame rašte pagal 2008 m. gruodžio 31 d. duomenis, pateiktuose Valstybinės įmonės registrų centrui, nurodyta, kad 2008 m. ilgalaikis turtas nebuvo įsigytas. Kada ir kur buvo panaudotos plytos, gautos iš ( - ) įmonės „( - )“, iš pateiktų apskaitos dokumentų, negalima nustatyti, todėl nebuvo laikomasi 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d. reikalavimų. Dėl to iš dalies negalima nustatyti bendrovės turto dydžio.

82Atskaitingo asmens K. M. 2011 m. rugpjūčio mėn. avansinėje apyskaitoje nurodyta, kad 2011-08-04 iš kasos gavo 4 600 Lt, tačiau kasos knygoje nėra užfiksuotas toks pinigų išmokėjimo dokumentas ir nėra tokio dokumento, pagal kurį būtų išmokėta K. M. avansas 4600 Lt, todėl avansinėje apyskaitoje negalėjo būti atvaizduotas, dėl to nebuvo laikomasi 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 16 str. 3 p. reikalavimų.

83Pagal inventorizacijos taisykles, patvirtintas 1999-06-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.719 (2008-04-17 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 370 nauja redakcija) 9 p. „Įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą.“ (t. 6, b. l. 73 – t. 8, b. l. 59).

84Iš 2012-11-08 apžiūros protokolo matyti, kad atlikus UAB „( - )“ laikotarpio nuo 2006-01-01 iki 2011-10-01 elektroninių kasos aparatų žurnalų ir juose esančių elektroninių kasos aparatų „Z“ finansinių ataskaitų bei kasos knygų apžiūras, apžiūros metu nustatyta: sutikrinus kasos aparatais užfiksuotas pajamas su kasos knygoje atvaizduotomis pajamomis nustatyta:

Eil. Nr.LaikotarpisPajamos. Užfiksuotos kasos aparatais LtPajamos kasos knygoje Ltt.sk.Kasos pajamos banko ats. sąskaitojeLtSkirtumas Lt
Iš kasos aparatų Lt
1.2006-01125766,4538003,4262945,63  
2.2006-02132212,40202426,92106011,72  
3.2006-03152351,43197899,11172588,24  
4.2006-04127733,82181553,92163353,92  
5.2006-05142768,08216357,22192600,85  
6.2006-06143985,89222258,76202839,39  
7.2006-07143850,87227363,90203110,33  
8.2006-08156200,35244423,08221404,04  
9.2006-09157324,87254399,63230690,07  
10.2006-10151669,08251603,30225469,28  
12.2006-11151008,01251422,31226204,24  
13.2006-12151550,55251663,09224558,56  
14Viso:1736421,82539374,662231776,27  
15.2007-01155260,46267197,70238961,66  
16.2007-02151031,45156637,72122559,76  
17.2007-03256827,4697558,2665390,94  
18.2007-04233213,4692447,5057649,19  
19.2007-05250163,33102314,9765912,75  
20.2007-06265690,61112151,9077690,89  
21.2007-07283506,53118305,9680518,51  
22.2007-08301489,40116236,2076537,47  
23.2007-09288606,26121233,6583396,51  
24.2007-10301689,37132059,6184516,00  
25.2007-11303176,58121457,0076009,11  
26.2007-12303433,26135200,7688929,81  
27.Viso 3094088,171572801,231118072,6  
28.2008-01316098,99130050,9278121,64234373,60 
29.2008-02358195,14144377,0887428,97275861,25 
30.2008-03330278,47131063,1679586,58264184,18 
31.2008-04367121,78157687,7997546,66262045,16 
32.2008-05373893,54157641,78104897,69282239,84 
33.2008-06377781,31165684,74112862,30255957,44 
34.2008-07420165,48175254,67111042,56303007,49 
35.2008-08402510,70172788,10119237,18286300,65 
36.2008-09362560,33159032,15102266,72260500,30 
37.2008-10360514,91157566,65106386,57251812,79 
38.2008-11322803,65350449,34304364,1531486,00 
39.2008-12339072,05379363,81339102,040 
40.Viso 4330996,352280960,191642843,062707768,719615,41
41.2009-01402315,10448777,84402315,10  
42.2009-02366240,61410431,64366087,61  
43.2009-03361574,01404649,33361574,72  
44.2009-04381136,13423410,15381136,13  
45.2009-05395666,59437895,59393198,94  
46.2009-06422475,14472117,65422474,54  
47.2009-07457240,75502487,01457630,60  
48.2009-08455313,28499238,86455312,63  
49.2009-09446877,72495338,47446875,72  
50.2009-10446298,681016272,95446297,82  
51.2009-11363334,49415925,08363334,49  
52.2009-12450898,32509762,91450993,03  
53.Viso4949370,826036307,484947231,33 -2139,49
54.2010-01523618,47571756,21523613,24  
55.2010-02550462,8596830,32550470,47  
56.2010-03630453,43675756,81624193,70  
57.2010-04585247,66636687,37585247,66  
58.2010-05585454,11622611,10585454,11  
59.2010-06617039,62654069,36616885,14  
60.2010-07643144,62683999,02643250,23  
61.2010-08667380,2708551,99666751,55  
62.2010-09659542,52698395,76660573,51  
63.2010-10659851,27694686,13658387,83  
64.2010-11552368,35589800,64555760,65  
65.2010-12662803,39702743,29663967,71  
66.Viso7337366,447835888,007334555,8 -2810,64
67.2011-01616044,57648546,33615484,05  
68.2011-02608275,08638069,26602802,42  
69.2011-03685782,06727067,08685183,30  
70.2011-04666278,17707281,83667264,23  
71.2011-05652790,39699654,41654824,73  
72.2011-06682273,88730772,57682739,89  
73.2011-07717879,66766980,65717879,66  
74.2011-08769484,30828531,13770342,05  
75.2011-09752706,10821448,69752706,10  
76.Viso6151514,216568351,956149226,43 -2287,78
 Iš viso:27 599 757,7926 833 683,5123423705,492 707 768,712377,50

85Pagal lentelės duomenis 2006 m. kasos knygoje atvaizduota pajamų, užfiksuojant kasos aparatais, 2231776,27 Lt, o pagal kasos aparatų žurnalų duomenis – 1736421,80 Lt, t. y., kasos knygoje didesnė suma negu kasos aparatų žurnaluose, dėl to, kad nebuvo pateikta parduotuvės, esančios Kauno g. 82, Marijampolėje, kasos operacijų žurnalas, todėl šio žurnalo duomenys lentelėje neatvaizduoti.

86UAB „( - )“ 2007 m. - 2008 m. gautas pajamas, užfiksuotas kasos aparatais, įnešdavo į kasą ir į banką. Kiek buvo įnešta į banką 2007 m. negalima nustatyti, nes nepateikti banko dokumentai. Kasoje buvo užfiksuota kasos pajamų orderiais 1118072,60 Lt.

872008 m. atsiskaitomosios sąskaitos išrašuose nurodyta kasos pajamos, įmokos kodas (KS), mokėjimo paskirtis: sąskaitos papildymas. Tokių įrašų bendra suma - 2707768,7 Lt, tačiau iš kokių lėšų buvo papildoma sąskaita negalima nustatyti, nes nebuvo pateikti 2008 m. suvestiniai registrai. Sudėjus kasos pajamas 1642843,06, gautas užfiksuojant kasos aparatais, ir banko išrašuose minėtą sumą, gauname 4350611,76 Lt, t. y.19615,41 Lt didesnę negu užfiksuota kasos aparatais.

882009 m. kasos aparatais buvo užfiksuota 4949370,82 Lt, o į kasą įnešė – 4947231,33 Lt, t. y. 2139,49 Lt mažiau. 2009 m. kasos aparatais buvo užfiksuota 7337366,44 Lt, o į kasą įnešė –7334555,80 Lt, t. y. 2810,64 Lt mažiau. Laikotarpiu 2011 m. 01 - 09 mėn. kasos aparatais buvo užfiksuota 6151514,21 Lt, o į kasą įnešė – 6149226,43 Lt, t. y. 2287,78 Lt mažiau (t. 8, b. l. 67-78).

89Buhalterinės apskaitos trūkumai atsispindi ir 2012-07-31 UAB „( - )“ patikrinimo ataskaitoje su priedais (t. 9, b. l. 131 -165) bei 2012-08-13 UAB „( - )“ patikrinimo ataskaitoje su priedais (t. 9, b. l. 166 -182).

90Iš 2011-09-26 ( - ) apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimo Nr. (15.18-15)-R3-4079 matyti, kad ( - ) apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - Inspekcija) Patikrinimų skyrius atliko UAB „( - )", kodas ( - ), adresas ( - ) (toliau - Bendrovė), mokestinį tyrimą. Bendrovės akcininkas ir vadovas G. M., asmens kodas ( - ) Bendrovė 2009-12-31 apskaito 831 809 Lt skolą tiekėjams, iš kurios 662 400 Lt skola Bendrovės direktoriui G. M.. Didžiausias įsiskolinimas UAB „( - )" 114 639,38 Lt. Pirkėjų įsiskolinimas 29 222,75 Lt. Bendrovė 2010-12-31 apskaito 1 149 377 Lt skolą tiekėjams, iš kurios 993 600 Lt skola Bendrovės direktoriui G. M.. Didžiausias įsiskolinimas UAB „( - )" 86 779,8 Lt. Pirkėjų įsiskolinimas 36 093,61 Lt. Bendrovė 2011-06-30 turėjo 495 903,42 Lt mokesčių ir jų delspinigių nepriemoką. Bendrovei laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2011-08-30 buvo duoti 5 priminimai apie pareigą sumokėti mokesčius ir 1 išsiųstas kvietimas atvykti pokalbiui, siekiant išsiaiškinti mokesčių, baudų, delspinigių bei kitų įmokų į valstybės biudžetą nemokėjimo priežastis.

912008-09-05 Bendrovei duotas priminimas Nr. A-09-07-5542 apie pareigą sumokėti mokesčius. Mokesčių nepriemoka sudarė 59 736,3 Lt. 2008-12-30 Bendrovei duotas priminimas Nr. A-09-07-7255 apie pareigą sumokėti mokesčius. Mokesčių nepriemoka sudarė 99 927,06 Lt. 2009-07-13 Bendrovei duotas priminimas Nr. A-09-07-1387 apie pareigą sumokėti mokesčius. Mokesčių nepriemoka sudarė 205 672,98 Lt. Bendrovė 2009-09-30 pateikė prašymą susidariusią mokesčių nepriemoką 229 414,36 Lt sumokėti dalimis iki 2010-05-31. 2010-07-01 Bendrovei duotas priminimas Nr. A-09-07-2175 apie pareigą sumokėti mokesčius. Mokesčių nepriemoka sudarė 402 258,58 Lt. Bendrovė 2010-08-04 pateikė prašymą susidariusią mokesčių nepriemoką leisti sumokėti iki 2012-04-01. 2011-08-11 Bendrovei duotas priminimas Nr. 0-325-114 apie pareigą sumokėti mokesčius. Mokesčių nepriemoka sudarė 474 097,77 Lt. Pažymėtina tai, kad Bendrovės mokesčių nepriemoka nuolatos didėjo, tačiau mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovės direktoriaus G. M. avansinėje apyskaitoje 2009-01-01 iš Bendrovės kasos išduotų ir nepanaudotų pinigų likutis sudarė 699 306,5 Lt, 2010-01-01 - 193 823,6 Lt. Bendrovės direktoriaus G. M., kaip atskaitingo asmens, grynųjų pinigų likutis susidarė iš Bendrovės kasos išduotų ir į kasą negrąžintų grynųjų pinigų, kurie buvo skirti įsigytoms prekėms apmokėti ir darbo užmokesčiui išmokėti. Bendrovės direktoriaus G. M. avansinėje apyskaitoje likutis laikotarpiu 2009 m. kovo - rugsėjo mėn. viršijo 1 000 000 Lt. Bendrovės direktoriui 2009 m. kovo mėn. turint 642 961,93 Lt nepanaudotą grynųjų pinigų likutį buvo iš kasos išduota dar 830 717,2 Lt, panaudota tik 76 799,74 Lt.

92Sutikrinus mokestiniam tyrimui pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir jų registrus nustatyta, kad didelis nepanaudotų grynųjų pinigų likutis yra tik pas Bendrovės direktorių G. M., o pas kitus Bendrovės atskaitingus asmenis iki 2009 m. rugpjūčio mėn. likutis yra minusinis, pvz. 2009-08-31 Bendrovės skola vairuotojams T. P. buvo 1 502 683,2 Lt, A. K. - 855 263,8 Lt. Vairuotojui T. P. 2009-09-11 iš kasos buvo išmokėta 1 588 383,24 Lt., tyrimui kasos išlaidų orderis pateiktas nebuvo. Mokestinio tyrimo metu įvertinus Bendrovės pateiktus kasos, atskaitingų asmenų ir banko dokumentus nustatyta, kad Bendrovės grynųjų pinigų likutis 2009-12-31 buvo 1 332 466 Lt, 2010-12-31-2 147 638,07 Lt.

93Mokestinio tyrimo metu pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad 2009-12-31 Bendrovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 1 213 367,6 Lt, iš jų 662 400 Lt skola Bendrovės direktoriui G. M. už patalpų nuomą, 283 241 Lt skola valstybės biudžetui, 97 900 Lt skola VSDF Marijampolės skyriui, ilgalaikiai įsipareigojimai - 606 156 Lt. Bendrovės 2010-12-31 per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 1 737 776 Lt, iš jų 993 600 Lt skola Bendrovės direktoriui G. M. už patalpų nuomą, 103 387,4 Lt skola VSDF ( - )skyriui, ilgalaikiai įsipareigojimai - 598 523 Lt.

94Bendrovės skola valstybės biudžetui nuolat didėjo, nors tuo pačiu metu pas Bendrovės atskaitingus asmenis ir Bendrovės kasoje buvo pakankamas grynųjų pinigų likutis, todėl daroma išvada, kad Bendrovė sąmoningai vengė mokėti mokesčius, nors pagal Bendrovės mokestiniam tyrimui pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu Bendrovė turėjo finansines galimybes vykdyti finansinius įsipareigojimus ir mokėti mokesčius į valstybės biudžetą.

952009-04-24 pagal užduotį atlikti mokestinį tyrimą buvo atliktas Bendrovės mokestinis tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, kad Bendrovės direktorius G. M. pagal 2005-06-15 sutartį Bendrovei išnuomojo jam nuosavybės teise priklausančias 915,89 kv. m. ploto gamybinės komercinės paskirties patalpas. Pagal sutartį buvo numatytas nuomos mokestis - 5,50 Lt už 1 kv. m. Nuomos sutarties kopija prie 2009-05-18 mokestinio tyrimo ataskaitos Nr. A3-91 nepridėta. Šiuo metu atliekamo mokestinio tyrimo metu Bendrovė pateikė tos pačios dienos, t. y., 2005-06-15 sutartį, tačiau pateiktoje sutartyje numatyta, kad Bendrovės direktorius G. M. Bendrovei išnuomoja ne 915,89 kv. m., tačiau jau 1 200 kv. m. ploto gamybinės komercinės paskirties patalpas, o sutartyje numatytas turto nuomos mokestis - 23 Lt už 1 kv. m. Pagal Bendrovės pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad už gamybinių komercinių patalpų nuomą su Bendrovės direktoriumi G. M. nebuvo atsiskaitoma ir jam apskaitoma skola 2009-12-31 - 662 400 Lt, 2010-12-31- 993 600 Lt skola. Bendrovės VĮ „Registrų centras" pateiktame aiškinamajame rašte nenurodyta, kad Bendrovės 2008-12-31 turi skolą direktoriui G. M. už patalpų nuomą. Pagal aiškinamąjį raštą 2008-12-31 Bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 403 723 Lt (mokesčių įsipareigojimai -64 615 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 53 915 Lt, mokėtinos sumos už prekes -285 193 Lt) ir po vienerių metų mokėtinos sumos - 606 156 Lt. 2011-09-12 pateiktame paaiškinime Bendrovės direktorius G. M. nurodo, kad nuomos sutartimi buvo perduotos ne 915,89 kv. m ploto patalpos, o 1200 kv. m. Kaip Bendrovės direktorius G. M. paaiškina, kad po sutarties pasirašymo siekiant įteisinti patalpų pertvarkymą buvo gautas leidimas rekonstrukcijai, kuri nėra užbaigta, todėl nėra galimybės pakeisti registro duomenų. Baigus rekonstrukciją, bus atliktos rekonstrukcijos užbaigimo procedūros, atlikti nauji kadastriniai matavimai ir įregistruoti duomenys. Nurodo, kad šiuo metu atlikti kadastrinius matavimus ir keisti registro duomenis yra ekonomiškai nenaudinga. Pažymėtina, kad mokestinio tyrimo metu Bendrovės direktorius statybos leidimo rekonstrukcijai nepateikė. Pagal VĮ „Registrų centras" Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis nustatyta, kad G. M. nuosavybės teise priklauso statiniai, adresu ( - )., kurių bendras plotas 915,89 kv. m. Pagal mokestinio tyrimo metu Bendrovės pateiktą sąnaudų suvestinę už 2009 m. nustatyta, kad Bendrovė į 2009 m. sąnaudas traukė nuomos išlaidas pagal pirminį nuomos sutarties variantą. Mokestinio tyrimo metu Bendrovė pateikė patikslintą sąnaudų suvestinę, kurioje patalpų nuomos sąnaudos jau apskaitomos pagal naujai pateiktą sutarties variantą, tai yra 27 600 Lt / mėn. (1200 kv. m. 23 Lt).

96Daroma išvada, kad Bendrovės direktorius G. M. pateikdamas 2005-06-15 sutartį su naujais duomenimis siekė mokestinės naudos sumažinant Bedrovės apmokestinamąjį pelną ir tuo pačiu mokėtiną pelno mokestį.

97Pagal Bendrovės VĮ „Registrų centras" pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus už 2008 m. nustatyta, kad 2008 m. Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą buvo 12 643 Lt, pelno mokestis - 1 896 Lt, grynasis pelnas - 10 747 Lt. Bendrovės buhalterė L. K. 2011-05-31 Inspekcijai pateikė patikslintą Pelno mokesčio deklaraciją už 2008 m., kurioje deklaravo 258 108 Lt Bendrovės nuostolį, kuris įtakojo ir pelno už 2009 m. apskaičiavimą. Susidariusį Bendrovės nuostolį nulėmė padidinta patalpų nuomos sąnaudų suma. Dėl šios priežasties 2011-05-31 buvo patikslinta ir Inspekcijai pateikta pelno mokesčio deklaracija už 2009 m. Paprašius paaiškinti, kuo remiantis buvo padidintas praėjusių laikotarpių Bendrovės nuostolis, Bendrovės buhalterė paaiškinimo nepateikė.

98Bendrovė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ „Registrų centras" už 2009 m. ir 2010 m. nepateikusi, tuo Bendrovė pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas. Mokestinio tyrimo metu įvertinus Bendrovė pateiktus kasos dokumentus nustatyta, kad 2010-10-31 Bendrovės kasos grynųjų pinigų likutis sumažinamas 2 107 848,27 Lt suma. Prie Bendrovės pateiktų kasos pirminių dokumentų kasos išlaidų orderis, patvirtinantis pinigų išmokėjimą, nepridėtas. Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovė iš kasos išlaiduotą grynųjų pinigų likutį -2 107 848,27 Lt parodo sąskaitoje „Kitos gautinos sumos (s-ta 251)". Bendrovės kasos likutis 2010-10-31 nuo 2 133 094,3 Lt nepagrįstai sumažinamas iki 25 249,2 Lt. Bendrovės vedamoje kasos knygose neįrašyti išlaidų orderiai, tuo Bendrovė pažeidė Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles, kuriose numatyta, kad pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį ar kitus atitinkamai įformintus dokumentus, pasirašytus įmonės vadovo ar finansininko ir kasos knygoje kasininkas turi įrašyti kiekvieną orderį. 2011-09-12 Bendrovės buhalterė pateikė paaiškinimą, kuriame nurodo, kad jai pradėjus dirbti Bendrovėje kasos knygoje nurodyto pinigų likučio 2 107 848,27 Lt faktiškai kasoje nebuvo. Dėl šios priežasties ji iš kasos knygos iškėlė į sąskaitą 251 - „Kitos gautinos sumos" su tikslu išsiaiškinti ar tas likutis tikrai teisingas ir toliau vedant kasos knygą būtų aišku, koks kasos likutis yra jau dirbant jai. Paaiškinime nurodoma, kad išsiaiškinus dėl 2 107 848,27 Lt piniginio likučio, ši suma bus patikslinta ir įkelta į tas sąskaitas, kur turi būti iš tikrųjų. Bendrovės pateikti kasos pirminiai dokumentai be eilės numerių, dalis jų nepasirašyti nei Bendrovės vadovo, nei buhalterio. Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovės kasininko pareigos Bendrovės vadovo įsakymu nepatvirtintos. Tuo Bendrovė pažeidė Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles (t. 1, b. l. 45-109).

99Iš 2011-09-26 ( - ) apskrities Valstybinė mokesčių inspekcijos mokestinio tyrimo rezultatų ataskaitos Nr. A8-106 matyti, kad atsiskaitymai su tiekėjais ir pirkėjais vyksta grynais pinigais per atskaitingus asmenis ir Bendrovės kasą. Bendrovės buhalterė L. K. žodžiu paaiškino, kad atsiskaitoma grynais pinigais už žaliavas ir prekes klientų pageidavimu. Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovės direktoriaus G. M. avansinėje apyskaitoje iš Bendrovės kasos išduotų ir 2009-01-01 nepanaudotų pinigų likutis – 699 306,5 Lt, 2010-01-01- 193823,6 Lt (s-tos 2435 suvestinė pridedama). Šių į Bendrovės kasą negrąžintų pinigų suma susidarė iš Bendrovės kasos nuolat paimant grynus pinigus prekėms pirkti ir darbo užmokesčiui darbuotojams išmokėti. Nepanaudotus pinigus direktorius G. M. į Bendrovės kasą nesugrąžindavo. Atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovės direktoriaus G. M. avansinėje apyskaitoje likutis 2009 m. 03-09 mėn. viršijo 1 (vieną) milijoną Lt. Pažymėtina, kad Bendrovės direktoriui, turint pakankamai didelį nepanaudotų pinigų likutį, buvo pastoviai išduodami pinigai, kaip pvz. 2009 m. kovo mėn. turint 642961,93 Lt nepanaudotą pinigų likutį dar buvo išduota iš kasos 830717,2 Lt, kai tuo tarpu panaudota tik 76799,74 Lt. Mokestinio tyrimo metu išanalizavus Bendrovės pateiktus kasos, atskaitingų asmenų ir banko dokumentus nustatyta, kad Bendrovės grynųjų pinigų likutis 2009-12-31 buvo 1 332 466 Lt, 2010-12-31 – 2 147 638,07 Lt (įvertinant tai, kad Bendrovės Kasos grynųjų pinigų likutis nepagrįstai sumažinamas – 2 107 848,27 Lt suma). Mokestinio tyrimo metu išanalizavus Bendrovė pateiktus kasos dokumentus nustatyta, kad 2010-10-31 Bendrovės kasos grynųjų pinigų likutis sumažinamas 2 107 848,27 Lt suma. Prie Bendrovės pateiktų kasos pirminių dokumentų Kasos išlaidų orderis, patvirtinantis pinigų išmokėjimą, nepridėtas. Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovė iš kasos išlaiduotą grynųjų pinigų likutį – 2 107 848,27 Lt parodo sąskaitoje Kitos gautinos sumos (s-ta 251). Bendrovės kasos likutis 2010-10-31 nuo 2 133 094,3 Lt nepagrįstai sumažinamas iki 25 249,2 Lt (2 priedas). Taip pat pažymėtina, kad Kasos knygose orderiai neįrašyti. Tuo Bendrovė pažeidė Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles, kuriose numatyta, kad pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį ar kitus atitinkamai įformintus dokumentus, pasirašytus įmonės vadovo ar finansininko ir kad Kasos knygoje kasininkas turi įrašyti kiekvieną orderį.

100Mokestinio tyrimo metu Bendrovei duotas 2011-08-31 Mokesčių administratoriaus nurodymas Nr. ( - ) Pateikti išsamų paaiškinimą dėl kokių priežasčių kasos likutis sumažinamas 2107848,27 Lt. 2011-09-12 Bendrovės buhalterė pateikė paaiškinimą, kuriame nurodo, kad jai pradėjus dirbti Bendrovėje kasos knygoje nurodyto pinigų likučio - 2107848,27 Lt faktiškai kasoje nebuvo. Dėl šios priežasties ji iš kasos knygos iškėlė į sąskaitą 251 - Kitos gautinos sumos su tikslu išsiaiškinti ar tas likutis tikrai teisingas ir kad toliau vedant kasos knygą būtų aišku, koks kasos likutis yra jau dirbant jai. Paaiškinime nurodoma, kad išsiaiškinus dėl 2107848,27 Lt piniginio likučio, ši suma bus patikslinta ir įkelta į tas sąskaitas, kur turi būti iš tikrųjų. Atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovės pateikti Kasos pirminiai dokumentai be eilės numerių, dalis jų nepasirašyti nei Bendrovės vadovo, nei buhalterio (4 priedas). Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovės kasininko pareigos Bendrovės vadovo įsakymu nepatvirtintos. Tuo Bendrovė pažeidė Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles.

101Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovė 2011-06-30 turėjo 495903,42 Lt mokesčių ir jų delspinigių nepriemokas:

102- 15877 Lt GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų nepriemoką ir 5104,18 Lt GPM delspinigių nepriemoką;

103- 33727 Lt pelno mokesčio nepriemoką ir 4195,47 Lt pelno mokesčio delspinigių nepriemoką bei 14219 Lt mokesčio avanso;

104- 362095,98 Lt PVM nepriemoką ir 33363,9 Lt šio mokesčio delspinigių nepriemoką;

105- 5611 Lt nekilnojamojo turto mokesčio nepriemoką ir 779,85 Lt šio mokesčio delspinigių nepriemoką;

106- 8394 Lt socialinio mokesčio nepriemoką ir 1307,52 Lt šio mokesčio delspinigių nepriemoką;

107- 10402 Lt mokesčio už aplinkos teršimą ir 802,74 Lt šio mokesčio delspinigių nepriemoką.

108Pažymėtina, kad Bendrovės mokesčių ir jų delspinigių nepriemoka biudžetui nuolat augo, laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2011-08-30 Bendrovei buvo duoti 5 priminimai apie pareigą sumokėti mokesčius ir 1 kvietimas atvykti pokalbio, siekiant išsiaiškinti mokesčių, baudų, delspinigių bei kitų įmokų į valstybės biudžetą nemokėjimo priežastis.

109Bendrovė 2007 m. liepos mėn. 11 d. su Marijampolės apskrities valstybine mokesčių inspekcija buvo sudariusi Mokestinės paskolos sutartį Nr. 18 dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo nustatytais terminais. Bendra mokestinės nepriemokos suma - 70029,58 Lt. Pagal mokestinės paskolos sutartį mokestinę nepriemoką reikėjo sumokėti iki 2008-12-31, laiku mokant einamuosius mokesčius. Paskutinė įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį įvykdyta 2009-12-21.

110Atlikus mokestinį tyrimą nustatyta, kad Bendrovės skola biudžetui nuolat augo, nors tuo metu pas Bendrovės atskaitingus asmenis ir bendrovės kasoje buvo grynųjų pinigų likutis. Daroma išvada, kad Bendrovė sąmoningai vengė mokėti mokesčius, nors pagal Bendrovės mokestiniam tyrimui pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu Bendrovė turėjo finansines galimybes vykdyti finansinius įsipareigojimus ir mokėti mokesčius į valstybės biudžetą.

111Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad pagal 2005-06-15 Sutartį Bendrovė iš G. M. nuomojasi 1200 kv. m. ploto gamybinės komercinės paskirties pastatus, esančius adresu ( - ). Numatytas turto nuomos mokestis - 23 Lt už kv.m.

112Vykdant 2009-04-24 Užduotį atlikti mokestinį tyrimą Nr. ( - ) buvo atliktas Bendrovės mokestinis tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, kad Bendrovės direktorius G. M. pagal 2005-06-15 Sutartį Bendrovei išnuomojo jam nuosavybės teise priklausančias 915,89 kv. m. ploto gamybinės komercinės paskirties patalpas. Pagal sutartį buvo numatytas nuomos mokestis -5,50 Lt už 1 kv. m. Nuomos sutarties kopija prie 2009-05-18 mokestinio tyrimo ataskaitos Nr.A3-91 nepridėta. Mokestinio tyrimo metu Bendrovė pateikė tos pačios dienos, t. y. 2005-06-15 Sutartį, tačiau pateiktoje sutartyje numatyta, kad Bendrovės direktorius G. M. Bendrovei išnuomoja ne 915,89 kv. m., tačiau jau 1200 kv. m. ploto gamybinės komercinės paskirties patalpas, o sutartyje numatytas turto nuomos mokestis - 23 Lt už 1 kv. m. (7 priedas). Mokestinio tyrimo metu pagal Bendrovės pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad už gamybinių komercinių patalpų nuomą su Bendrovės direktoriumi G. M. nebuvo atsiskaitoma ir jam apskaitoma skola 2009-12-31 – 662 400 Lt, 2010-12-31 - 993 600 Lt skola.

113Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovės VĮ Registrų centras pateiktame Aiškinamajame rašte 2008-12-31 skola Bendrovės direktoriui G. M. už patalpų nuomą nenurodoma. Pagal Aiškinamąjį raštą 2008-12-31 Bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 403723 Lt (mokesčių įsipareigojimai - 64615 Lt su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 53915 Lt, mokėtinos sumos už prekes - 285193 Lt) ir po vienerių metų mokėtinos sumos - 606156 Lt.

114Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis nustatyta, kad G. M. nuosavybės teise priklauso statiniai, adresu ( - )., kurių bendras plotas 915,89 kv. m.

115Pagal mokestinio tyrimo metu Bendrovės pateiktą sąnaudų suvestinę už 2009 m., nustatyta, kad Bendrovė į 2009 m. sąnaudas traukė nuomos išlaidas pagal pirminį nuomos sutarties variantą. Mokestinio tyrimo metu Bendrovė pateikė patikslintą sąnaudų suvestinę, kurioje patalpų nuomos sąnaudos jau apskaitomos pagal naujai pateiktą sutarties variantą, tai yra 27600 Lt per mėn. (1200 kv. m. 23 Lt).

116Daroma išvada, kad Bendrovės direktorius G. M. pateikdamas 2005-06-15 sutartį su naujais duomenimis siekė mokestinės naudos sumažinant Bendrovės apmokestinamąjį pelną ir tuo pačiu mokėtiną pelno mokestį.

117Atsižvelgiant į mokestinio tyrimo metu surinktą informaciją, daroma išvada, kad Bendrovė sąmoningai vengė mokėti mokesčius, todėl 2011-09-20 informacija raštu Nr. ( - )1 perduota Teisės ir veiklos organizavimo skyriui pažeidimų įvertinimui. 2011-09-26 informacija raštu Dėl UAB „( - )" galimo mokesčių nemokėjimo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo Nr. (15.18-15)-R3-4079 perduota Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriui, siekiant nustatyti ar Bendrovės atsakingų asmenų veikose nėra nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 str. „Apgaulingas apskaitos tvarkymas" ir 219 str. „Mokesčių nesumokėjimas" požymių (t. 1, b. l. 117-164, t. 2, b. l. 73-121).

118Iš 2008-09-05, 2008-12-30, 2009-07-13, 2010-07-01, 2011-08-11 ( - ) apskrities Valstybinė mokesčių inspekcijos priminimų Nr. A-09-07-5542 (t. 1, b. l. 51), Nr. A-09-07-7255 (t. 1, b. l. 52), Nr. A-09-07-1387 (t. 1, b. l. 53-54), Nr. A-09-07-2175 (t. 1, b. l. 55-56), Nr. 0-325-114 (t. 1, b. l. 57) matyti, kad UAB „( - )“ buvo informuojama apie susidariusias skolas valstybei.

119Iš akistatos tarp įtariamosios N. G. ir įtariamojo G. M. ir akistatos tarp įtariamosios G. S. ir įtariamojo G. M. protokolų matyti, kad jų parodymuose esantys prieštaravimai nebuvo pašalinti (t. 8, b. l. 155-161; t. 8, b. l. 189-193).

120Specialistė M. Š. paaiškino, kad jos duota išvada yra teisinga. Rašydama išvadą ji atliko priešpriešinius patikrinimus. Atsiskaitomųjų sąskaitų apyvarta reikšmės neturėjo. Svarbu tai, ar įmonė turėjo lėšų. Iš įmonės kasos pinigus įmonė gali įnešti į banko sąskaitą, jei įmonė taip darė, tai turėjo atsispindėti kasos žurnale, tačiau atspindėta buvo ne viskas. Tikrinimo laikotarpiu paskolos sutarties nerado. Taip pat nerado avansinės apyskaitos savų lėšų nešimo į banką. Kasos pajamos buvo skaičiuotos pagal elektroninius kiekvieno mėnesio kasos aparatus. 2008 m. nebuvo pateikti dokumentų registrai, todėl neturėjo ką sutikrinti. Iš dalies negalima nustatyti veiklos, turto kapitalo, įsipareigojimų, nes yra netvarkingas buhalterinės apskaitos vedimas. Apskaita vesta neteisingai. Pagal apskaitos dokumentus ir tai, kokie buvo likučiai, įmonė pagal gautus raginimus galėjo sumokėti mokesčius. Tai, jog kasos knygoje ir avansinėse apyskaitose nėra parašų, nereiškia, jog mokesčiai negalėjo būti sumokėti. Laikotarpiu, kai buvo pateikti raginimai, banko sąskaita buvo užblokuota, areštuota, bet kasoje buvo lėšų ir jų užteko sumokėti mokesčiams. Inventorizacija nebuvo daryta, žaliavų sunaudojimas buvo nustatinėjamas apytiksliai, o taip daryti negalima. Išduodant pinigus pirmiausia turėjo būti išrašytas kasos išlaidų orderis, kas gauna pinigus, privalo pasirašyti už juos ir visa tai turi būti įtraukta į kasos knygą. Už buhalterijos organizavimą atsakingas vadovas, o už trūkumą kasoje – kasininkas. Šios įmonės kasos knygoje nėra parašų ir pavardžių, todėl kasininku laikomas tas, kuris turėjo pinigus ir vedė kasos knygą. Už grynuosius pinigus atsakingas tas, kas tvarkė šiuos pinigus, nagrinėjamu atveju tai G. M.. 2 mln. Lt suma buvo iškelta į neaiškias sumas. Kasoje sumos buvo vienaip atkeltos, registre kitaip. Per registrus iškelta pinigų likučio suma yra mažesnė, per kasą didesnė. L. K. likutį registruose sumažino automatiškai. Sumažinta suma 62 000 Lt. Viskas yra be dokumentų, be pažymų kur klaida, nurodytos sumos netikslios. Įmonės vadovas privalėjo daryti inventorizacijas, suderinti skolas, tačiau to nepadarė. Specialistė taip pat patvirtino savo pateiktos papildomos išvados teisingumą. Ji tikrino deklaracijų, surašytų VMI, teisingumą. Deklaracijos surašytos pagal tai, ką rodė dokumentai, t. y., pagal pirminius dokumentus ir registrus. Bet 2008 m. registrų nebuvo, o 2009 m., 2010 m. nurodytos tik bendros sumos. Esami registrai iš atskaitingų UAB „( - )“ asmenų buvo be parašų. Forma naudota tinkama, bet pasirašinėjama nebuvo. Būta atvejų, kai mokėjo vienas asmuo, o mokėjimas įtrauktas į kitą avansinę apyskaitą. Tai buvo pažymėta kaip nefiksuotos ūkinės operacijos. 2011 m. pagal dokumentus su visais atskaitingais asmenimis buvo atsiskaityta, įmonė niekam nebuvo skolinga. Išvadoje ji nurodė pinigų likučio atkėlimo klaidas. 2010 m. spalio 31 dienai atkeltas likutis buvo 128 410, 07 Lt, tai reiškia, kad įmonė liko skolinga G. M.. Kitoje apyskaitoje, lapkričio 1 d., atkeltas likutis yra 0, t. y., likutis neparodytas, sumos nėra, nors ji turėjo būti atkelta. G. M. tuos 128 410,07 Lt gavo per avansines apyskaitas, visur eina tęstinumas. Taip susidarė 2 mln. Lt. likutis. Įmonės pajamos visada buvo didelės, lėšų turėta daug, mokesčius pagal gautus priminimus galėjo sumokėti.

121UAB „( - )“ turto pasisavinimas

122Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad kaltinamasis G. M., veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą pasisavinti didelės vertės svetimą UAB „( - )“ turtą, per laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2011-10-01, per tiksliai nenustatytą kartų iš bendrovės kasos paėmė - 2067623,42 Lt, nepateikė dokumentų pateisinančių šių piniginių lėšų panaudojimą UAB „( - )“ veikloje bei jų į bendrovės kasą negrąžino, pasisavino jam užimamų pareigų pagrindu patikėtą, didelės vertės svetimą turtą – 2067623,42 Lt grynųjų pinigų, tuo UAB „( - )“ padarė - 2067623,42 Lt (598825,13 eurų) turtinę žalą.

123Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes. Objektyviosios šios nusikalstamos veikos pusės požymiui – veikai būdinga tai, kad kaltininkas pasisavina jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą. Turto pasisavinimas – tai tokie kaltininko veiksmai, kuriais patikėtas ar esantis žinioje turtas neteisėtai, neatlygintinai paverčiamas savu turtu. Turtas yra svetimas, kai jis kaltininkui nepriklauso nuosavybės teise. Akcinės bendrovės turtas jos akcininkas yra svetimas (2K-P-78/2012). Kaltinamasis G. M. yra UAB „( - )“ akcininkas.

1242011-09-26 ( - ) apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija konstatavo, kad ( - ) apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Patikrinimų skyrius atliko UAB „( - )" patikrinimą ir nustatė, kad Bendrovės direktoriaus G. M. avansinėje apyskaitoje 2009-01-01 iš Bendrovės kasos išduotų ir nepanaudotų pinigų likutis sudarė 699 306,5 Lt, o 2010-01-01 tik 193 823,6 Lt. Bendrovės direktoriaus G. M., kaip atskaitingo asmens, grynųjų pinigų likutis susidarė iš Bendrovės kasos išduotų ir į kasą negrąžintų grynųjų pinigų, kurie buvo skirti įsigytoms prekėms apmokėti ir darbo užmokesčiui išmokėti. Bendrovės direktoriaus G. M. avansinėje apyskaitoje likutis laikotarpiu 2009 m. kovo - rugsėjo mėn. viršijo 1 000 000 Lt. Bendrovės direktoriui 2009 m. kovo mėn. turint 642 961,93 Lt nepanaudotą grynųjų pinigų likutį buvo iš kasos išduota dar 830 717,2 Lt, panaudota tik 76 799,74 Lt.

125Sutikrinus mokestiniam tyrimui pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir jų registrus nustatyta, kad didelis nepanaudotų grynųjų pinigų likutis yra tik pas Bendrovės direktorių G. M.. Mokestinio tyrimo metu įvertinus Bendrovės pateiktus kasos, atskaitingų asmenų ir banko dokumentus nustatyta, kad Bendrovės grynųjų pinigų likutis 2009-12-31 buvo 1 332 466 Lt, o 2010-12-31-2 147 638,07 Lt.

126Mokestinio tyrimo metu įvertinus Bendrovė pateiktus kasos dokumentus nustatyta, kad 2010-10-31 Bendrovės kasos grynųjų pinigų likutis sumažinamas 2 107 848,27 Lt suma. Prie Bendrovės pateiktų kasos pirminių dokumentų kasos išlaidų orderis, patvirtinantis pinigų išmokėjimą, nepridėtas. Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovė iš kasos išlaiduotą grynųjų pinigų likutį - 2 107 848,27 Lt parodė sąskaitoje „Kitos gautinos sumos (s-ta 251)". Bendrovės kasos likutis 2010-10-31 nuo 2 133 094,3 Lt nepagrįstai sumažinamas iki 25 249,2 Lt. Bendrovės vedamoje kasos knygose neįrašyti išlaidų orderiai, tuo Bendrovė pažeidė Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles, kuriose numatyta, kad pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį ar kitus atitinkamai įformintus dokumentus, pasirašytus įmonės vadovo ar finansininko ir kasos knygoje kasininkas turi įrašyti kiekvieną orderį. 2011-09-12 Bendrovės buhalterė pateikė paaiškinimą, kuriame nurodo, kad jai pradėjus dirbti Bendrovėje kasos knygoje nurodyto pinigų likučio 2 107 848,27 Lt faktiškai kasoje nebuvo. Dėl šios priežasties ji iš kasos knygos iškėlė į sąskaitą 251 - „Kitos gautinos sumos" su tikslu išsiaiškinti ar tas likutis tikrai teisingas ir toliau vedant kasos knygą būtų aišku, koks kasos likutis yra jau dirbant jai. Bendrovės kasininko pareigos Bendrovės vadovo įsakymu nepatvirtintos.

127Specialisto išvada nustatyta, kad UAB „( - )“ vykdė atsiskaitymus su pirkėjais ir tiekėjais grynais pinigais per atskaitingus asmenis. UAB „( - )“ 2009-07-01 buvo piniginių lėšų -1191202,17 Lt, iš jų kasoje - 1883092,56 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje -7985,31 Lt, pas atskaitingus asmenis - 699875,70 Lt (-683633,52 -16242,18), 2009-08-01 -1207414,39 Lt, iš jų kasoje - 2351954,47 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje -314,12 Lt, pas atskaitingus asmenis - 1144854,20 Lt (-1128612,02-16242,18). UAB „( - )“ turėjo lėšų 2010-08-01 -2088085,26 Lt, iš jų kasoje - 1934549,53 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje-171067,70 Lt, pas atskaitingus asmenis - 17531,97 Lt. 2010-09-01 -2129198,05 Lt, iš jų kasoje - 1955691,42 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje -185721,81 Lt, pas atskaitingus asmenis - 12215,18 Lt (4027,00-16242,18). Palyginus papildomai pateiktų įmonių mokėjimo dokumentų, susijusius su UAB „( - )“, duomenis su UAB „( - )“ pateiktų oficialios apskaitos dokumentų duomenimis papildomai nustatyta, kad atskaitingo asmens G. M. avanso apyskaitose nebuvo užfiksuota apmokėjimai tiekėjams už 18720,15 Lt.

128Kasos knygoje 2010 m. spalio 01-31 d. pinigų likutis pradžiai buvo nurodytas 2037084,49 Lt, pajamos - 694686,13 Lt, išlaidos - 2706521,42 Lt, likutis laikotarpio pabaigai - 25249,20 Lt. Kasos knygos 2010 m. spalio 01-31 d. išlaidose buvo nurodytas įrašas „2010-10-31 Kitos gautinos sumos 2107848,27 Lt.“ Šis kasos knygoje įrašas atliktas be jokio pateisinančio dokumento, sumažinant kasos likutį. Didžiojoje knygoje iki laikotarpio pabaigos buvo nurodyta, kad tai „neaiški suma“, balanse 2010-12-31 buvo atvaizduota eilutėje „per vienerius gautinos sumos“, o 2011-12-31 - eilutėje „kitas trumpalaikis turtas“. Buvo nustatyta, kad bendrovė pagal kasos dokumentų duomenis patyrė nuostolį 2107848,27 Lt, pagal registrus - 2170844,46 Lt.

129UAB „( - )“ kasininko pareigos bendrovės įsakymu nebuvo patvirtintos. Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose buvo nurodomas kasininkas - G. M.. Pagal baudžiamojoje byloje pateiktų dokumentų duomenis (UAB „( - )“ buvusių buhalterių, vairuotojų - ekspeditorių liudytojų apklausas) bendrovės kasininko pareigas atliko direktorius G. M.. Pagal mokėjimo dokumentų duomenis tiekėjams už prekes ir paslaugas mokėjo grynaisiais pinigais pagal įmonių kasos orderių kvitus, pinigų priėmimo kvitus mokėjo ne tik direktorius G. M., bet ir kiti bendrovės darbuotojai, kurie gaudavo pinigus iš direktoriaus G. M.. 2010 m. spalio mėn. 31 d. kasos knygoje sumažinus 2107848,27 Lt kasos likutį be jokio dokumento, nurodant „kitos gautinos sumos“, piniginės lėšos kasoje atitinkamai sumažėjo.

130Teisiamajame posėdyje gavus papildomus duomenis apie UAB „( - )“ ūkinę-finansinę veiklą ir paskyrus papildomą užduotį specialistei, buvo atliktas papildomas tyrimas ir duota 2014-12-30 papildoma specialisto išvada Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės-finansinės veiklos, iš kurios matyti, kad specialisto vertinimui buvo pateikti papildomi dokumentai, t. y., UAB „( - )“ apmokėjimo dokumentai už prekes ir paslaugas, gauti iš UAB „( - )“ (t. 16, b. l. 2-6, 8-200), UAB „( - )“ (t. 15, b. 1. 3-130), UAB „( - )“ (t. 14, b. l. 55- 194), AB „( - )“ (t. 13, b. l. 35-42), UAB „( - )“ (t. 12, b. l. 132-218; t. 13, b. l. 1-33) bei antstolio A. A. iš UAB „( - )“ išieškotų piniginių lėšų banko sąskaitos išrašų kopijos (t. 12, b. l. 128-131). Sutikrinus baudžiamojoje byloje pateiktus dokumentus su UAB „( - )“ pateiktais dokumentais nustatyta, kad:

131Tyrimui buvo pateikta UAB „( - )“ 180 apmokėjimo dokumentų, susijusių su UAB „( - )“, iš jų: 5 - pinigų priėmimo kvitai, 175 - kasos pajamų orderiai. Pagal šiuos apmokėjimo dokumentus UAB „( - )“ gavo pajamų 523919,97 Lt, iš jų: 2008 m. - 279078,39 Lt, 2009 m. - 219215,89 Lt, 2010 m. - 25625,69 Lt. Visi apmokėjimo dokumentai, išskyrus 2008-05-21 Kasos pajamų orderį Nr.1002445 ir 2009-04-17 Kasos pajamų orderį Nr. ( - ), buvo atvaizduoti UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje. Pagal šiuos pateiktus dokumentus UAB „( - )“ sumokėjo ne UAB „( - )“.

132Pagal 2008-05-21 Kasos pajamų orderį Nr. ( - )už mėsą 768,39 Lt sumokėjo V. J. mezgykla (įm. kodas ( - ) atstovas V. J., o pagal 2009-04-17 Kasos pajamų orderį Nr. ( - )už produkciją 1128,85 Lt sumokėjo V. G. (įm. kodas V0655739).

133Be minėtų šių dviejų mokėjimų pagal pateiktus UAB „( - )“ apmokėjimo dokumentus UAB „( - )“ sumokėjo už mėsą 522022,73 Lt, t. sk. 2008 m. - 278310 Lt, 2009 m. - 218087,04 Lt, 2010 m. - 25625,69 Lt.

134Pagal 1 lentelės duomenis, UAB „( - )“ mokėjimo dokumentuose buvo nurodoma mokėtojų vardai ir pavardės, tačiau šie dokumentai buvo užfiksuojami ne jų avanso apyskaitose, o kitų atskaitingų asmenų avanso apyskaitose. Pinigų perdavimas tarp atskaitingų asmenų apskaitos dokumentais UAB „( - )“ apskaitoje nebuvo fiksuojamas. Tačiau visi pateikti UAB „( - )“ apmokėjimo dokumentai buvo užfiksuoti UAB „( - )“ apskaitoje.

135Tyrimui buvo pateikta UAB „( - )“ 128 apmokėjimo dokumentų, išrašytų UAB „( - )“, iš jų: 24 - mokėjimo pavedimai, nurodyti atsiskaitomosios sąskaitos išraše, 104 - kasos pajamų orderiai. Pagal šiuos apmokėjimo dokumentus UAB „( - )“ sumokėjo UAB „( - )“ už elektrą ir paslaugas 372533,75 Lt, iš jų: 2008 m. - 67629,46 Lt, 2009 m. -105156 Lt, 2010 m. - l 13248,29 Lt, 2011 m. - 86500 Lt. Mokėjimo pavedimais buvo mokama iš T. M. asmeninės atsiskaitomosios sąskaitos, esančios banke.

136Prie atskaitingo asmens G. M. 2008-10-13 avanso apyskaitos Nr. 51 buvo pridėtas 2008-10-13 kasos pajamų orderio kvitas Nr. ( - ) ir 2008-10-20 kasos pajamų orderio kvitas Nr.1011965, pagal kuriuos G. M. sumokėjo UAB „( - )“ po 2000 Lt (viso: 4000 Lt) už elektros energiją pagal sąskaitą Nr. ( - ), tačiau G. M. avanso apyskaitoje nebuvo užfiksuoti.

137Ar buvo atvaizduoti avanso apyskaitose mokėjimo nurodymais sumokėti 2011-09-14 - 3000 Lt, 2011-09-22 - 3000 Lt, 2011-09-29 - 3000 Lt. iš T. M. asmeninės atsiskaitomosios sąskaitos už elektrą UAB „( - )“, sutikrinti nėra galimybės, nes tyrimui pateiktos atskaitingo asmens T. M. avanso apyskaitos už 2011 m. rugsėjo mėn. išlaidos atspausdintos nepilnai, ne viso mėnesio, t. y., iki 2011-09-07.

138Tyrimui buvo pateikta UAB „( - )“ 138 pinigų priėmimo kvitai, pagal kuriuos UAB „( - )“ sumokėjo UAB „( - )“ už skerdieną 392364,96 Lt, iš jų: 2008 m. - 101882,67 Lt, 2009 m. - 6370,87 Lt, 2010 m. - 57678,25 Lt, 2011 m. - 226433,17 Lt.

139Pagal pateiktus dokumentus UAB „( - )“ 2008 m. II ketv. atskaitingi asmenys buvo G. M. ir A. K.. Pateiktame UAB „( - )“ 2008-06-09 pinigų priėmimo kvite Nr. 5984791 nurodyta, kad 5255,52 Lt sumokėjo K. M., bei 2008-06-13 pinigų priėmimo kvite Nr.6284555 nurodyta, kad 6986,66 Lt sumokėjo taip pat K. M.. K. M. avanso apyskaita už 2008 m. birželio mėn. nepateikta. Šie minėti pinigų priėmimo kvitai buvo pridėti prie G. M. avanso apyskaitos, tačiau šioje avanso apyskaitoje nebuvo užfiksuota.

140UAB „Samsonas“ 2011-06-09 pinigų priėmimo kvitas Nr.5135047, kuriame nurodyta, kad V. B. sumokėjo už mėsą 2680 Lt, nebuvo užfiksuotas atskaitingo asmens V. B. 2011 m. birželio mėn. avanso apyskaitoje.

141UAB „Samsonas“ 2011-08-29 pinigų priėmimo kvitas Nr.5339962, pagal kurį K. M. sumokėjo už mėsą 4600 Lt, buvo užfiksuotas atskaitingo asmens K. M. 2011 m. rugpjūčio mėn. 31 d. avanso apyskaitoje ir atskaitingo asmens T. M. 2011 m. rugpjūčio mėn. 31 d. avanso apyskaitoje.

142Tyrimui buvo pateikta UAB „( - )“ 198 pinigų priėmimo kvitai, pagal kuriuos UAB „( - )“ sumokėjo UAB „( - )“ už skerdieną 934661,70 Lt, iš jų: 2009 m. - 176499,33 Lt, 2010 m. - 449341,47 Lt, 2011 m. - 308820,90 Lt.

143Pagal UAB „( - )“ pateiktą 2010-09-13 pinigų priėmimo kvitą Nr. ( - )G. M. sumokėjo už mėsą 7720,15 Lt, tačiau 2010 m. rugsėjo mėn. atskaitingo asmens G. M. avanso apyskaitoje nebuvo užfiksuota.

144Pagal UAB „( - )“ 2010-11-22 pinigų priėmimo kvitą Nr. ( - )G. M. sumokėjo už mėsą 9562,36 Lt, tačiau 2010 m. lapkričio mėn. atskaitingo asmens G. M. avanso apyskaitos išlaidose buvo nurodyta 2562,36 Lt, t. y., 7000 Lt mažiau.

145Pagal UAB „( - )“ pateiktus pinigų priėmimo kvitus: 2011-09-08 Nr. 01289 - 3105,34 Lt, 2011-09-13 Nr.01330 - 7389,64 Lt, 2011-09-15 Nr.01365 - 6007,60 Lt, 2011-09-15 Nr. 01366 - 3874,30 Lt, 2011-09-20 Nr. 01410 - 867,59 Lt, 2011-09-20 Nr. 01411 -2476,18 Lt, 2011-09-20 Nr.01412 - 4312,43 Lt, 2011-09-22 Nr.01446 - 2604,88 Lt, 2011-09-22 Nr.01450 - 4648,36 Lt, 2011-09-24 Nr.01460 - 86,26 Lt, 2011-09-27 Nr.01493 - 2450,71 Lt, 2011-09-27 Nr.01498 - 3824,62 Lt, 2011-09-29 Nr.01533 - 3567,87 Lt, 2011-09-29 Nr. 01534 -1750.58 Lt, 2011-09-29 Nr.01535 - 241,98 Lt (viso: 47208,34 Lt) G. M. sumokėjo už mėsą. Šie visi pinigų priėmimo kvitai buvo pateikti UAB „( - )“ su kitais pirkimo dokumentais, tačiau sutikrinti, ar jie buvo užfiksuoti atskaitingo asmens G. M. avanso apyskaitoje, nėra galimybės, nes 2011 m. rugsėjo mėn. avanso apyskaitos išlaidos atspausdintos iki 2011 m. rugsėjo 6 d.

146Tyrimui buvo pateikta UAB „( - )“ 121 kasos pajamų kvitai, pagal kuriuos UAB „( - )“ sumokėjo UAB „( - )“ už dujas 110154,87 Lt, iš jų: 2009 m. - 21664,80 Lt, 2010 m. - 44734,66 Lt, 2011 m. - 43755,41 Lt.

147Pagal UAB „( - )“ pateiktus kasos pajamų orderius: 2011-09-12 Nr. 0217736 - 1124,94 Lt, 2011-09-19 Nr. 0217750 - 1124,94 Lt, 2011-09-26 Nr. 0217762 - 1124,94 Lt (Viso: 3374,82 Lt) G. M. sumokėjo už dujas. Šių visų kasos pajamų orderių kvitai buvo pateikti UAB „( - )“ su kitais pirkimo dokumentais, tačiau sutikrinti, ar jie buvo užfiksuoti atskaitingo asmens G. M. avanso apyskaitoje, nėra galimybės, nes 2011 m. rugsėjo mėn. avanso apyskaitos išlaidos atspausdintos iki 2011 m. rugsėjo 6 d.

148Pagal antstolio A. A. pateiktus duomenis ir pagal UAB „( - )“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB ( - ) banke, pateiktų išrašų duomenis, iš šios bendrovės sąskaitos laikotarpiu 2009 m. kovo - balandžio mėn. buvo pravesta antstoliui A. A. 35602,09 Lt. Šie mokėjimai buvo atvaizduoti UAB „( - )“ apskaitoje.

149Įvertinus aukščiau nurodytų tiekėjų pateiktų mokėjimo dokumentų duomenų duomenis ir UAB „( - )“ apskaitoje atvaizduotų mokėjimo dokumentų duomenimis, 7 lentelėje buvo nustatyti skirtumai tarp šių dokumentų duomenų. Todėl specialistė pateikė išvadą, jog UAB „( - )“ iki 2010-10-31 panaudojo lėšų 23962,33 Lt, apmokant tiekėjams už paslaugas ir prekes, tačiau neatvaizdavo apskaitoje jų panaudojimo. Įvertinus pateiktus papildomų dokumentų duomenis ir nustačius, kad apskaitoje nebuvo atvaizduota lėšų 23962,33 Lt panaudojimas bei aukščiau nurodytas aplinkybes, taip pat įvertinus tai, kad nuostolis nustatomas pagal kasos dokumentų duomenis, todėl nuostolis sumažintas 23962,33 Lt, ir sudaro 2083885,94 Lt (2107848,27 - 23962,33). (Pastaba, 2107848,27 Lt nuostolis nustatytas pirmine aukščiau nurodyta specialisto išvada) (t. 17, b. l. 39-80).

150Teisiamajame posėdyje gavus dar naujus papildomus duomenis apie UAB „( - )“ ūkinę-finansinę veiklą ir paskyrus papildomą užduotį specialistei, buvo atliktas papildomas tyrimas ir duota 2016-07-18 papildoma specialisto išvada Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės-finansinės veiklos, iš kurios matyti, kad UAB „( - )“ 2008 m. sausio mėn. pinigų gavimo žurnale (kasos knygoje) pinigų likutis 2008-01-01 buvo nurodytas 339845,08 Lt. Atskaitingo asmens G. M. 2008-01-04 avanso apyskaitoje pinigų likutis 2008-01-01 buvo nurodytas 291749,65 Lt. Pagal pateiktus duomenis UAB „( - )“ kasoje ir pas atskaitingus asmenis 2008-01-01 lėšų buvo 631594,73 Lt. Tiriamuoju laikotarpiu, t. y., nuo 2008-01-01 iki 2011-10-01, bendrovė iš pirkėjų gavo įplaukų grynaisiais pinigais 24898682,48 Lt, iš jų: 22769247,82 Lt, kuriuos užfiksavo parduotuvėse kasos aparatais, 2129434,66 Lt, kuriuos užfiksavo pinigų priėmimo kvitais, ir jų pagrindu išrašė kasos pajamų orderius, įnešant į kasą. Viso gauta grynųjų piniginių lėšų: 24898682,48 Lt, iš jų: 2008 m. - 4968175,51 Lt, 2009 m. - 5527305,87 Lt, 2010 m. - 7829618,49 Lt, 2011 m. iki spalio 1 d. - 6573582,61 Lt. UAB „( - )“ tiriamuoju laikotarpiu grynaisiais pinigais ir iš atskaitingo asmens T. M. atsiskaitomųjų sąskaitų buvo sumokėta 23381542,61 Lt, iš jų: 2708785,77 Lt buvo įnešti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą, 20672756,84 Lt - kiti mokėjimai (įmonėms, fiziniams asmenims, VMI, Sodrai, darbo užmokestis darbuotojams). Atlikti mokėjimai bendrovės tiekėjams iš atskaitingo asmens T. M. atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. LT ( - ), Nr.( - ), esančių AB „Swedbank“ banke, buvo atvaizduoti šio asmens avanso apyskaitose. Pagal T. M. atsiskaitomųjų sąskaitų išrašų duomenis grynuosius pinigus į šias sąskaitas įnešdavo T. M.. T. M. avanso apyskaitose buvo atvaizduota, kad lėšas apmokėjimams gavo iš bendrovės kasos. UAB „( - )“ grynųjų piniginių lėšų likutis 2008-01-01 buvo 631594,73 Lt, per tiriamąjį laikotarpį, t. y., nuo 2008-01-01 iki 2011-10-01 gavo grynųjų piniginių lėšų - 24898682,48 Lt, panaudojo - 23381542,61 Lt, likutis 2011-10-01 -2148734,60 Lt.

151UAB „( - )“ 2011 m. rugsėjo 30 d. kasos likutis kasos knygoje buvo nurodytas 76080,33 Lt. Atskaitingo asmens T. M. 2011-09-30 avanso apyskaitoje pinigų likutis 2011-10-01 buvo nurodytas 5030,85 Lt. Pagal pateiktus duomenis UAB „( - )“ kasoje ir pas atskaitingus asmenis 2011-10-01 buvo lėšų - 81111,18 Lt. Iš nustatyto piniginių lėšų likučio 2148734,60 Lt atėmus piniginių lėšų likutį 2011-10-01 - 81111,18 Lt, nustatoma piniginių lėšų panaudojimas ne įmonės reikmėms - 2067623,42 Lt.

152Pagal UAB „( - )“ kasos operacijų žurnalų, kasos knygų bei Pinigų priėmimo kvitų duomenis nustatyta, kad bendrovė gavo pajamų 24898682,48 Lt, iš jų: 2008 m. - 4968175,51Lt, 2009 m. - 5527305,87 Lt, 2010 m. - 7829618,49 Lt, 2011 m. iki spalio 1 d. 6573582,61 Lt. Papildomo tyrimo metu, atlikus priešpriešinius patikrinimus su įmonėmis ir fiziniais asmenimis, kuriems UAB „( - )“ mokėjo už prekes ir paslaugas, nustatytas grynųjų piniginių lėšų panaudojimas (11 priedas). Pagal pateiktų įmonių, fizinių asmenų ir UAB „( - )“ dokumentų duomenis bei pagal bendrovės ir atskaitingo asmens T. M. atsiskaitomųjų sąskaitų išrašų duomenis nustatyta, kad bendrovė iš gautų grynųjų pinigų tiriamuoju laikotarpiu panaudojo 23381542,61 Lt, iš jų: 2008 m. - 4709778,57 Lt, 2009 m. - 5106561,46 Lt, 2010 Lt. - 7036021,08 Lt, 2011 m. - 6529181,70 Lt. Pagal pateiktos kasos knygos ir atskaitingo asmens avanso apyskaitos duomenis UAB „( - )“ kasoje ir pas atskaitingus asmenis 2008-01-01 piniginių lėšų buvo 631594,73 Lt. Pagal aukščiau pateiktus duomenis nustatomas piniginių lėšų likučiai metų pabaigai 2009-01- 01 - 889991,87 Lt, 2010-01-01 - 1310736,28 Lt, 2011 m. - 2104333,69 Lt, 2011-10-01 – 2148734,60 Lt. Pagal pateiktos 2011 m. rugsėjo mėn. kasos knygos ir atskaitingo asmens T. M. avanso apyskaitos 2011-09-30 duomenis UAB „( - )“ kasoje ir pas atskaitingus asmenis 2011-10-01 buvo lėšų - 81111,18 Lt. Iš nustatyto piniginių lėšų likučio 2148734,60 Lt atėmus piniginių lėšų likutį 2011-10-01 - 81111,18 Lt, nustatoma piniginių lėšų panaudojimas ne įmonės reikmėms - 2067623,42 Lt.

153Atlikus UAB „( - )“ papildomą ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir nustačius grynųjų piniginių lėšų gavimą bei jų panaudojimą iš esmės 2012-04-23 specialisto išvada Nr.5- 2/66 ir 2014-12-30 papildoma specialisto išvada Nr. ( - ) nesikeičia. 2014-12-30 papildomoje specialisto išvadoje Nr.5-2/208 buvo nustatytas 2083885,94 Lt nuostolis. Kadangi atlikus papildomą tyrimą, nustatytas piniginių lėšų panaudojimas ne įmonės reikmėms - 2067623,42 Lt., todėl nuostolio suma - 2083885,94 Lt, keičiasi į 2067623,42 Lt sumą.

154Nustatant UAB „( - )“ grynųjų piniginių lėšų panaudojimą suvestinėje (11 priedas) nurodytas 131286,99 Lt sumokėjimas už prekes Lenkijos Respublikos įmonei „( - )“, tačiau jeigu bus nustatyta, kad buvo sumokėta 15660,58 Lt, taip kaip tvirtina įmonės „( - )“ savininkas, tuomet tiriamuoju laikotarpiu grynųjų piniginių lėšų panaudojimas būtų 23265916,20 (23381542,61 Lt - 115626,41) Lt, t. y., 115626,41 Lt mažesnis, o nuostolis - 2183249,83 (2067623,42 +115626,41) Lt, t. y., 115626,41 Lt didesnis (Priedas prie baudžiamosios bylos). Tačiau byloje nėra surinkta pakankamai objektyvių duomenų dėl 15660,58 Lt sumokėjimo už prekes Lenkijos Respublikos įmonei „( - )“, todėl konstatuotas nuostolio dydis UAB „( - )“ šiuo pagrindu nedidintinas.

155Bendrovės turtas turi būti apskaitomas ir naudojamas tik Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad ir akcininkas-kaltinamasis G. M. bendrovės turtu negalėjo naudotis kaip savu, tai yra, negali jo naudoti išimtinai savo nuožiūra, jo neapskaitant. Bylos duomenimis neginčijamai nustatyta, kad nusikalstamos veikos padarymo metu kaltinamasis G. M. buvo UAB „( - )“ direktorius ir kasininkas, todėl laikytina, kad bendrovės turtas buvo jo žinioje. Būdamas minėtos bendrovės direktoriumi, kasininku iš bendrovės kasos grynais paėmė - 2067623,42 Lt, nepateikė dokumentų pateisinančių šių piniginių lėšų panaudojimą UAB „( - )“ veikloje bei jų į bendrovės kasą negrąžino, bei dėl jų panaudojimo nepateikė jokių tai patvirtinančių dokumentų, o tai reiškia, jog jis tyčia disponavo šiais pinigais savo nuožiūra, t. y., turėjo ir juos naudojo niekam už jų panaudojimą neatsiskaitydamas. 2067623,42 Lt yra didelės vertės turtas, kadangi jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą kelis kartus (BK 190 str. 1 d.). Tokiu būdu kaltinamasis G. M. pasisavino didelės vertės UAB „( - )“ turtą.

156Kaltinamojo G. M. parodymai, kad jis nors ir disponavo nustatomojoje dalyje nurodyta grynųjų pinigų sumą, jis užėmė ne tik UAB „( - )“ direktoriaus, bet ir kasininko pareigas, tačiau bendrovės turto nepasisavino. 2067623,42 Lt UAB „( - )“ trūkumas per jo vadovavimo laikotarpį negalėjo susikaupti, todėl jo manymu, šioje bendrovėje piniginių lėšų trūkumo nėra, ir nuostolis bendrovei paaiškinamas gali būti tik apskaitos klaida. Kokia tai klaida, kaltinamasis paaiškinti negalintis. Šie kaltinamojo G. M. parodymai atmetami kaip nepagrįsti, kadangi jie paneigti aukščiau aptartomis specialistų išvadomis, liudytojų parodymais, UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentais. Liudytoja L. K. parodė, kad grynuosius pinigus tiekėjams, vairuotojams–ekspeditoriams išduodavo G. M., o ji sutraukdavo dokumentus į registrą. Direktorius G. M. sakė, kad inventorizacijos neatliekamos, nes jos nebūtinos, neleido jų daryti. 2008-2011 m. nebuvo sudarinėtos kalkuliacinės kortelės, kuriose turi būti nurodoma sunaudotų žaliavų kiekis. Avansinės apyskaitos likdavo nepasirašytos. Jai pradėjus dirbti, direktorius G. M. nurodė, kad yra didelis - 2 mln. litų likutis, tačiau paaiškino, kad realiai tokio trūkumo nėra, kadangi tai esančios buhalterių klaidos už ankstesnius laikotarpius. Pats direktorius G. M. nepaaiškino, dėl ko tas likutis atsirado. 2010-10-31 nurodyto likučio kasoje nebuvo, taip teigė G. M.. Liudytoja N. G. (dirbusi UAB „( - )“ vyr. buhaltere iki L. K.) parodė, kad direktoriui G. M. buvo sakiusi, kad reikia daryti inventorizaciją, bet pastarasis neleido. Bendrovės kasininkas buvo G. M.. Jis disponavo grynaisiais pinigais, ji nedisponavo. Vairuotojams duodant pinigus, ne visada būdavo surašyti tai patvirtinantys dokumentai. Visi dokumentai buvo tvarkomi per direktorių, darant suderinimo aktus, tačiau „išlysdavo“ sąskaitos, kurios anksčiau jai nebuvo rodytos. Jai pradėjus dirbti, įmonėje grynųjų pinigų likutis buvo apie 150 000 Lt, o išeinant apie 800 000 Lt. Atėjusi dirbti jokių buhalterinių dokumentų nepriėmė. Išeidama taip pat nieko neperdavė. To nereikalavo kaltinamasis G. M.. Rekonstrukcijos įmonėje vyko kaip statybos darbai, tačiau apskaitoje apie statybas nieko neteikė, pastatai kaltinamajam G. M. priklausė, bet ne įmonei. Tai patvirtina apžiūrėti teisiamajame posėdyje Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos Nr. ( - ) duomenys. Direktorius G. M. dalį įmonės pinigų išleisdavo ir nepateikdavo tai patvirtinančių dokumentų. Žino, kad remdavo šventę „( - )“, bet dokumentų nepristatydavo. Būdavo, kad ateidavo žmonės paramos prašyti, tai direktorius G. M. suteikdavo, bet dokumentų taip pat nesurašydavo. Kasos likutis vis didėjo, direktorius G. M. reikalavo, kad jis būtų panaikintas. Ji nesutiko, nes nežinojo, kaip tai padaryti. G. M. stengėsi niekur nesirašyti, sakydavo, kad taip bus mažiau problemų. Liudytojai V. V., V. Ž., T. P., V. V., A. K. parodė, kad G. M. duodamas pinigus, neduodavo pasirašyti tai patvirtinančių dokumentų. Pinigų sumos buvo duodamos tūkstančiais. Liudytojas T. M. parodė, kad UAB „( - )“ dirba nuo 2009 m. balandžio mėn. Jo pareigybė buvo komercijos direktorius, jis bendrai dalyvaudavo visose įmonės veiklose, atlikdavo priežiūros funkciją. Duodamas grynais pinigus vairuotojams, direktorius G. M. dokumentų nepildė, nes buhalterija neatliko savo darbo, o kasininkas buvo direktorius G. M.. Jis pinigus iš G. M. gaudavo grynais, tačiau tai nebuvo fiksuojama dokumentuose. Dalį šių pinigų jis įnešdavo savo sąskaitą, esančią „( - )“, likusius panaudodavo atsiskaitymams su klientais. Ataskaitą apie įneštus į jo sąskaitą UAB „( - )“ pinigus pateikdavo buhalterėms. Jis nevedė apskaitos, kiek bendrovės pinigų perduodavo tretiesiems asmenims. Iš išdėstyto matyti, kad kaltinamasis G. M., būdamas UAB „( - )“ akcininkas ir direktorius bei atlikdamas kasininko pareigas, veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą pasisavinti didelės vertės svetimą UAB „( - )“ turtą, per laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2011-10-01, per tiksliai nenustatytą kartų iš bendrovės kasos paėmė - 2067623,42 Lt, nepateikė dokumentų pateisinančių šių piniginių lėšų panaudojimą UAB „( - )“ veikloje bei jų į bendrovės kasą negrąžino, tokiu būdu pasisavino jam užimamų pareigų pagrindu patikėtą, didelės vertės svetimą turtą - 2067623,42 Lt grynųjų pinigų, tuo UAB „( - )“ padarė - 2067623,42 Lt (598825,13 eurų) turtinę žalą. Vieninga tyčią ir turėjimą vieningą nusikalstamą tikslą pasisavinti didelės vertės svetimą UAB „( - )“ turtą rodo bendrovės lėšų apskaitos, išdavimo, užpajamavimo tvarkos sistemingi pažeidimai, bendrovės vedamoje kasos knygose neįrašyti išlaidų orderiai, tuo Bendrovė pažeidė Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles, kuriose numatyta, kad pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį ar kitus atitinkamai įformintus dokumentus, pasirašytus įmonės vadovo ar finansininko ir kasos knygoje kasininkas turi įrašyti kiekvieną orderį, pinigų perdavimas tarp atskaitingų asmenų apskaitos dokumentais UAB „( - )“ apskaitoje nebuvo fiksuojamas, bendrovei padarytų nuostolių slėpimas buhalterinės apskaitos dokumentuose. Tai, kad kaltinamasis G. M. sąmoningai nefiksavo buhalterinėje apskaitoje atliekamų operacijų su grynaisiais pinigais aukščiau nurodytais atvejais, nepasirašinėjo šias operacijas fiksuojančių kasos pajamų ir išlaidų dokumentų, tinkamai nevedė kasos knygos, bendrovės vyr. buhalterei L. K. nurodė 2010 m. spalio mėn. 31 d. kasos knygoje sumažinti 2067623,42 Lt (atitinkančią 598825,13 eurų) kasos likutį be jokio dokumento, nurodant „kitos gautinos sumos“, piniginės lėšos kasoje atitinkamai sumažėjo, sąmoningai neatlikinėjo bendrovėje turto inventorizacijos, kai pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX – 574 21 straipsnio 1 dalies nuostatą “Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”, būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, pažeisdamas šio įstatymo, 2008-06-26 Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-1633 (2001-11-06 Nr. IX-575 nauja redakcija) nuostatas, išvardintas nuosprendžio nustatomojoje dalyje, rodo, jog jis veikė tiesiogine tyčia. Kaltinamojo G. M. padarytas minėtas nuostolis bendrovei nustatytas atlikus priešpriešinius patikrinimus, kadangi UAB „( - )“ buhalterinė apskaita buvo vedama apgaulingai. Iš aptarto daroma išvada, kad tarp minėtų kaltinamojo G. M. veiksmų ir kilusių pasekmių yra priežastinis ryšys. Todėl kaltinamojo G. M. veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d. teisingai.

157Apgaulingas apskaitos tvarkymas

158Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad kaltinamasis G. M., dirbdamas UAB “( - )” direktoriumi bei tuo pat metu vykdydamas kasininko pareigas ir pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX – 574 21 straipsnio 1 dalies nuostatą “Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas”, būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, 2008-01-01 - 2011-10-01 laikotarpiu tyčia neorganizavo ir neužtikrino teisės aktų reikalaujamos UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymo, pažeisdamas nuosprendžio nustatomojoje dalyje išvardintus 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX – 574 reikalavimus, bei 2008-06-26 Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-1633 (2001-11-06 Nr. IX-575 nauja redakcija) reikalavimus, tyčia tinkamai neorganizavo teisės aktų reikalaujamos UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymo dėl ko negalima iš dalies nustatyti 2008-01-01 - 2011-10-01 laikotarpio UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

1592012-04-23 specialisto išvada Nr. 5-2/66 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos nustatyta, kad pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179, 3 p. „pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį“, o pagal 4 p. „pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį“, 41 p. „kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinantys asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius“, 5 p. „pinigų gavėjas, priimdamas pinigus, pasirašo kasos išlaidų orderyje, kuriame įrašoma gautoji suma“. UAB „( - )“ nesilaikė minėtų taisyklių 41 p. ir 5 p. reikalavimų, nes 2009-2010 m. kasos pajamų ir išlaidų orderiai nebuvo pasirašomi – nei kas juos išrašė, nei kas pinigus išdavė, nei kas gavo. Pagal tų pačių taisyklių 19 p. „jei kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti.

160Pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179, 9 puntą „Ūkio subjektas gali išmokėti pinigus ūkio subjekto darbuotojams, kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas ir (arba) priimti pinigų įplaukas (toliau vadinama – atskaitingas asmuo). Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, - nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais (biudžetinėse įstaigose - ne rečiau kaip kartą per mėnesį) - galiojo iki 2009-07-26, o nuo 2009-07-26 atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu.“ UAB „( - )“ atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka nebuvo nustatyta.

161Pagal tų pačių taisyklių 16 p. „Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai.“ UAB „( - )“ tiriamojo laikotarpio kasos knygos nebuvo pasirašomos.

162UAB „( - )“ tiriamuoju laikotarpiu kasos pajamas sudarė prekiavimo pajamos, gautos iš pirkėjų pagal pinigų priėmimo kvitus, ir gautos iš parduotuvių pagal kasos aparatus. Didžiąją dalį kasos išlaidų sudarė išmokėjimas avansų atskaitingiems asmenims, darbo užmokesčio išmokėjimas. Pagal pateiktų avansinių apyskaitų duomenis bendrovės atskaitingi asmenys iš gautų (iš kasos ir pirkėjų) atsiskaitydavo su tiekėjais už prekes ir paslaugas, mokėjo mokesčius VMI ir SDFV, dalį gautų pinigų grąžino į bendrovės kasą.

163Bendrovėje niekada nesudarydavo avansinių apyskaitų, o pinigus, gautus iš direktoriaus G. M. be jokio dokumento, sumokėdavo tiekėjams už skerdieną pagal kasos pajamų orderio kvitą, kurį pateikdavo buhalterijai arba direktoriui G. M.. Atskaitingų asmenų avansinėse apyskaitose buvo įtraukiami pinigų sumokėjimo dokumentai, pagal kuriuos pinigus mokėjo ne avanso apyskaitose atskaitingas asmuo, o kiti asmenys, nes mokėjimo dokumentuose nurodytos asmenų pavardės ir yra parašai.

164UAB „( - )“ nesivadovavo 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 2 p. reikalavimais, pagal kuriuos patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo tvarka. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje 2011-03-09 Lietuvos vyriausiojo archyvo įsakymu Nr. V-100, nurodyta, kad buhalterinės apskaitos dokumentai ir registrai saugojami 10 metų. Pagal to paties įstatymo 16 str. 3 d. „apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine – sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo“, pagal 4 d. „apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius.“ Bendrovės pateikti 2009 m. buhalterinių sąskaitų suvestiniai registrai (didžioji knyga) buvo atspausdinti tik 2012-03-19. Atskirų buhalterinių sąskaitų registruose buvo nurodyta tik įmonės kodas, pavadinimas, likutis pradžiai, debeto ir kredito sumos bei likutis pabaigai, nenurodant nei ūkinės operacijos ir dokumento pavadinimo, nei numerio, nei datos. Be to šių registrų pradžioje nurodytos sumos, įvardintos „nenurodyta...“. Šios sumos buvo pridėtos prie tos sąskaitos apyvartos. Kadangi UAB „( - )“, nepateikdama tyrimui 2008 m. apskaitos registrų, nesilaikė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 2 p. bei 16 str. 3 d. reikalavimų, o taip pat 2009 m. apskaitos registrai sudaryti, nesilaikant to paties įstatymo 16 str. 3 d. reikalavimų, dėl to iš dalies negalima nustatyti 2008-2009 m. veiklą, jos turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą.

165UAB „( - )“ nesivadovavo verslo apskaitos standartais, dėl to nesilaikė 2008-06-26 Lietuvos Respublikos Įmonių Finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. X-1633 15 str. 4 p. bei 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 9 str. 2 p. reikalavimų. Pagal 9-ojo Verslo apskaitos standarto „Atsargos“, patvirtinto Apskaitos instituto standartų tarybos 2003-12-18 nutarimu Nr. 1, IX „Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai“ 40 p. „Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje gali būti registruojamas nuolat arba periodiškai. Taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Jeigu nuolat apskaitomų atsargų būdą taikyti ekonomiškai nenaudinga, gali būti taikomos periodiškai apskaitomų atsargų būdas, kai atsargų likučių savikaina ir parduotų prekių savikaina buhalterinės apskaitos sąskaitose užregistruojama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų likučių inventorizaciją.“ UAB „( - )“ tiriamuoju laikotarpiu atsargų sunaudojimą apskaitė apytiksliai, tačiau inventorizacijos niekada nebuvo atliekamos. Dėl to nebuvo laikomasi 2008-06-26 Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. X-1633 (2001-11-06 Nr. IX-575 nauja redakcija) 15 str. 10 d. reikalavimų, pagal kuriuos „apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Inventorizacijos tvarką nustato LR Vyriausybės arba jos įgaliota institucija.“ Pagal inventorizacijos taisykles, patvirtintas 1999-06-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 719 (2008-04-17 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 370 nauja redakcija), inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir faktiškai rastų jų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis. Pagal šių taisyklių 3 p. „įmonės, išskyrus biudžetines įstaigas, privalo inventorizuoti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, biologinį turtą, žaliavas, medžiagas, prekes, pagamintą produkciją, nebaigtą gamybą, nebaigtus remonto darbus, nebaigtą statybą, nebaigtus mokslo tiriamuosius darbus ir kitas atsargas, investicijas, vertybinius popierius, grynuosius pinigus, gautinas skolas, mokėtinas skolas ne rečiau kaip kartą per metus prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą, o įmonės, kurių veikla sezoninė, atsargas inventorizuoja laikotarpiu, kurį atsargos įmonėje yra mažiausios, bet ne anksčiau kaip ataskaitinių metų birželio 30 dieną.“ UAB „( - )“, apskaitydama tiriamuoju laikotarpiu apytiksliai atsargų sunaudojimą, nepatikslindama jų inventorizacijos duomenimis, nesivadovavo 2008-06-26 Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. X-1633 (2001-11-06 Nr. IX-575 nauja redakcija) 15 str. 4 d. ir 10 d. reikalavimų, bei 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 9 str. 2 p. reikalavimais, dėl to iš dalies negalima nustatyti tiriamojo laikotarpio bendrovės turto ir nuosavo kapitalo dydžio. Pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintas 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179, 3 p. „pinigai į kasą iš ūkio subjektų, gyventojų priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo vyriausiasis (buhalteris), o priėmus pinigus – ir kasininkas“, 4 p. „pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį, kurį pasirašo ūkio subjekto vadovas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas (galiojo iki 2010-06-06). Nuo 2010-06-06 – 41 p. „kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius.“ Pagal tų pačių taisyklių 16 p. kasos knyga, kurioje įrašomos visos kasos operacijos, turi būti pasirašomos kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio).

166UAB „( - )“ kasininko pareigos bendrovės vadovo įsakymu nebuvo patvirtintos. Pagal pateiktus kasos dokumentus UAB „( - )“ kasininko pareigas atliko pats direktorius G. M.. Tiriamuoju laikotarpiu kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodyta kasininkas – G. M., tačiau beveik visuose orderiuose nėra kasininko parašų. 2009-2010 m. kasos pajamų ir išlaidų orderiuose niekas nepasirašydavo, 2008 m, 2011 m. – tik vyr. buhalterė. Taip pat kasos knygos nebuvo pasirašomos.

167Tyrimo metu nustatyta, kad 2009 - 2011 m. buvo atvejų, kai UAB „( - )“ kasos pinigų likučiai, nurodyti kasos knygose mėnesio pradžiai, nesutampa su praėjusio mėnesio pinigų likučiu pabaigai. Šios aplinkybės rodo, kad apskaitos dokumentais nebuvo užfiksuotos ūkinės finansinės operacijos, dėl to nebuvo laikomasi 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d. reikalavimų, pagal kuriuos į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimų, pagal kuriuos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, 16 str. 3 d. reikalavimų, pagal kuriuos apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine – sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo. Dėl to iš dalies negalima nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

1682010 m. spalio mėn. kasos knygoje buvo užfiksuota ūkinė operacija, kuri sumažino kasos likutį 2107848,27 Lt, tačiau jokio dokumento nėra. Šioje kasos knygoje nurodyta ūkinės operacijos pavadinimas „kitos gautinos sumos“, nurodant 251 sąskaitą. Pagal didžiąją knygą už 2010 m. buvo atvaizduota buhalterinėje sąskaitoje Nr. 251„neaiškios sumos“, tačiau ne 2107848,27 Lt, o 2107844,46 Lt, t. y. 3,81 Lt mažesnė suma negu kasos knygoje. UAB „( - )“ vyr. buhalterė L. K. (2012-03-27 liudytojo apklausos protokolas) patvirtino, kad kasoje pinigų nebuvo, o tik sumažindama kasos likutį, nurodytą sumą iškėlė į buhalterinę sąskaitą Nr. 251. Tai rodo, kad buvo vykdomos ūkinės finansinės operacijos, kurios nebuvo fiksuojamos apskaitos dokumentais apskaitos registruose, todėl UAB „( - )“ nesilaikė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str.2 d., 12 str. 1 d. ir 16 str. 3 d reikalavimų. Dėl to iš dalies negalima nustatyti 2010 m. bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Tiriamuoju laikotarpiu UAB „( - )“ kasoje inventorizacijos niekada nebuvo atliekamos. „Neaiškios sumos“ - 2170844,46 Lt balansuose už 2010 m. ir 2011 m. buvo atvaizduotos kaip kitas trumpalaikis turtas. Tačiau kaip rodo aukščiau pateikti duomenys, bendrovė šio turto neturi, dėl to patyrė 2 170 844,46 Lt nuostolį. UAB „( - )“, vykdydama atskaitingų asmenų atsiskaitymą, nesivadovavo Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179, 9 punkto reikalavimais. Tyrimui pateiktos avansinės apyskaitos atskaitingų asmenų nebuvo pasirašomos, netvirtinamos nei buhalterio nei vadovo. Kas sudarinėjo avansines apyskaitas, tyrimo metu nebuvo nustatyta. 2009 m. atskaitingų asmenų avansinėse apyskaitose buvo įtraukiami pinigų sumokėjimo dokumentai, pagal kuriuos pinigus mokėjo ne avanso apyskaitose atskaitingas asmuo, o kiti asmenys, nes mokėjimo dokumentuose nurodytos kitų asmenų pavardės ir yra parašai. Kad būtų išduoti kitiems asmenims pinigai, apskaitoje nebuvo užfiksuota. Kadangi UAB „( - )“, nesivadovaudama 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 16 str. 3 d. nurodytų reikalavimų, nefiksavo apskaitos dokumentais atskaitingiems asmenims pinigų išmokėjimo atsiskaitymams vykdyti, dėl to 2008-2010 m. iš dalies negalima nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

169Nesilaikant 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 16 str. 3 d., UAB „( - )“ atskaitingų asmenų apyskaitose buvo atvaizduojamos išmokėtos sumos. Dėl to iš dalies negalima nustatyti už 2008 m. bendrovės turto ir įsipareigojimų dydžio. Kadangi atskaitingo asmens G. M. avansinėse apyskaitose buvo nurašytos piniginės lėšos be pateisinančių mokėjimo dokumentų, dėl to įmonė patyrė 38649,53 Lt nuostolio.

170Bendrovės registrai už 2008 m. tyrimui nebuvo pateikti, tačiau balanse ir aiškinamajame rašte pagal 2008 m. gruodžio 31 d. duomenis, pateiktuose Valstybinės įmonės registrų centrui, nurodyta, kad 2008 m. ilgalaikis turtas nebuvo įsigytas. Kada ir kur buvo panaudotos plytos, gautos iš ( - ) įmonės „( - )“, iš pateiktų apskaitos dokumentų, negalima nustatyti, todėl nebuvo laikomasi 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d. reikalavimų. Dėl to iš dalies negalima nustatyti bendrovės turto dydžio.

171Atskaitingo asmens K. M. 2011 m. rugpjūčio mėn. avansinėje apyskaitoje nurodyta, kad 2011-08-04 iš kasos gavo 4 600 Lt, tačiau kasos knygoje nėra užfiksuotas toks pinigų išmokėjimo dokumentas ir nėra tokio dokumento, pagal kurį būtų išmokėta K. M. avansas 4600 Lt, todėl avansinėje apyskaitoje negalėjo būti atvaizduotas, dėl to nebuvo laikomasi 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 16 str. 3 p. reikalavimų.

172Pagal inventorizacijos taisykles, patvirtintas 1999-06-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.719 (2008-04-17 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 370 nauja redakcija) 9 p. „Įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą.“ (t. 6, b. l. 73 – t. 8, b. l. 59).

173Teisiamajame posėdyje gavus papildomų duomenų, buvo paskirta papildoma užduotis specialistei ir gauta 2014-12-30 papildoma specialisto išvada Nr. ( - ) dėl UAB „( - )“ ūkinės-finansinės veiklos, iš kurios matyti, kad UAB „( - )“ mokėjimo dokumentuose buvo nurodoma mokėtojų vardai ir pavardės, tačiau šie dokumentai buvo užfiksuojami ne jų avanso apyskaitose, o kitų atskaitingų asmenų avanso apyskaitose. Pinigų perdavimas tarp atskaitingų asmenų apskaitos dokumentais UAB „( - )“ apskaitoje nebuvo fiksuojamas. Tačiau visi pateikti UAB „( - )“ apmokėjimo dokumentai buvo užfiksuoti UAB „( - )“ apskaitoje. UAB „( - )“ už elektrą ir paslaugas buvo mokama mokėjimo pavedimais iš T. M. asmeninės atsiskaitomosios sąskaitos, esančios banke. Ar buvo atvaizduoti avanso apyskaitose mokėjimo nurodymais sumokėti 2011-09-14 - 3000 Lt, 2011-09-22 - 3000 Lt, 2011-09-29 - 3000 Lt. iš T. M. asmeninės atsiskaitomosios sąskaitos už elektrą UAB „( - )“, sutikrinti nėra galimybės, nes tyrimui pateiktos atskaitingo asmens T. M. avanso apyskaitos už 2011 m. rugsėjo mėn. išlaidos atspausdintos nepilnai, ne viso mėnesio, t. y., iki 2011-09-07.

174Mokėjimai tiekėjams nebuvo užfiksuoti atskaitingų asmenų apyskaitose, o 2010 m. lapkričio mėn. atskaitingo asmens G. M. avanso apyskaitos išlaidose buvo nurodyta 2562,36 Lt, t. y., 7000 Lt mažiau. Pagal UAB „( - )“ 2010-11-22 pinigų priėmimo kvitą Nr. 0008486 G. M. sumokėjo už mėsą 9562,36 Lt. Pagal UAB „( - )“ pateiktus pinigų priėmimo kvitus: 2011-09-08 Nr. 01289 - 3105,34 Lt, 2011-09-13 Nr.01330 - 7389,64 Lt, 2011-09-15 Nr.01365 - 6007,60 Lt, 2011-09-15 Nr. 01366 - 3874,30 Lt, 2011-09-20 Nr. 01410 - 867,59 Lt, 2011-09-20 Nr. 01411 -2476,18 Lt, 2011-09-20 Nr.01412 - 4312,43 Lt, 2011-09-22 Nr.01446 - 2604,88 Lt, 2011-09-22 Nr.01450 - 4648,36 Lt, 2011-09-24 Nr.01460 - 86,26 Lt, 2011-09-27 Nr.01493 - 2450,71 Lt, 2011-09-27 Nr.01498 - 3824,62 Lt, 2011-09-29 Nr.01533 - 3567,87 Lt, 2011-09-29 Nr. 01534 -1750.58 Lt, 2011-09-29 Nr.01535 - 241,98 Lt (viso: 47208,34 Lt) G. M. sumokėjo už mėsą. Šie visi pinigų priėmimo kvitai buvo pateikti UAB „( - )“ su kitais pirkimo dokumentais, tačiau sutikrinti, ar jie buvo užfiksuoti atskaitingo asmens G. M. avanso apyskaitoje, nėra galimybės, nes 2011 m. rugsėjo mėn. avanso apyskaitos išlaidos atspausdintos iki 2011 m. rugsėjo 6 d.

175Pagal UAB „( - )“ pateiktus kasos pajamų orderius: 2011-09-12 Nr. 0217736 - 1124,94 Lt, 2011-09-19 Nr. 0217750 - 1124,94 Lt, 2011-09-26 Nr. 0217762 - 1124,94 Lt (Viso: 3374,82 Lt) G. M. sumokėjo už dujas. Šių visų kasos pajamų orderių kvitai buvo pateikti UAB „( - )“ su kitais pirkimo dokumentais, tačiau sutikrinti, ar jie buvo užfiksuoti atskaitingo asmens G. M. avanso apyskaitoje, nėra galimybės, nes 2011 m. rugsėjo mėn. avanso apyskaitos išlaidos atspausdintos iki 2011 m. rugsėjo 6 d.

176Palyginus papildomai pateiktų įmonių mokėjimo dokumentų, susijusius su UAB „( - )“ duomenis su UAB „( - )“ pateiktų oficialios apskaitos dokumentų duomenimis papildomai nustatyta, kad:

1771.1 atskaitingo asmens G. M. avanso apyskaitose nebuvo užfiksuota apmokėjimai tiekėjams už 18720,15 Lt, t. sk.:

1782008 m. - 4000 Lt (UAB „( - )“ 2008-10-13 kasos pajamų orderio kvitas Nrl01956 - 2000 Lt, 2008-10-20 kasos pajamų orderio kvitas Nr. 101965 - 2000 Lt);

1792010 m. - 14720,15 Lt (UAB „( - )“ 2010-09-13 pinigų priėmimo kvitas Nr. 0008086 - 7720,15 Lt, 2010-11-22 pinigų priėmimo kvitas Nr. 0008486 - skirtumas 7000 Lt);

1801.2. atskaitingo asmens K. M. avanso apyskaitose nebuvo užfiksuota apmokėjimai tiekėjams 2008 m. - 12242,18 Lt (UAB „Samsonas“ 2008-06-09 pinigų priėmimo kvitas Nr.5984791 - 5255,52 Lt, 2008-06-13 pinigų priėmimo kvitas Nr. 6284555 - 6986,66 Lt);

1811.3. atskaitingo asmens V. B. avanso apyskaitose nebuvo užfiksuota apmokėjimai tiekėjams 2011 m. - 2680 Lt (UAB „( - )“ 2011-06-09 pinigų priėmimo kvitas Nr. 5135047). Viso: 33642,33 Lt.

182Dėl to nebuvo laikomasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX- 574) 6 str. 2 d. reikalavimo, pagal kurį „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 16 str. 1 d. reikalavimo, pagal kurį „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“ bei 2 d. reikalavimo, pagal kurį „apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.“

1832. 2011 m. rugpjūčio mėn. tas pats 4600 Lt apmokėjimas (UAB „( - )“ 2011-08-29 pinigų priėmimo kvitas Nr. ( - )) atvaizduotas ir atskaitingo asmens K. M. avanso apyskaitoje ir atskaitingo asmens T. M. avanso apyskaitoje. Dėl to nebuvo laikomas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX- 574) 6 str. 2 d. reikalavimo, pagal kurį „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ ir 12 str. 1 d. reikalavimo, pagal kurį „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“.

184Dėl to, kad nesilaikant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX- 574) 6 str. 2 d., 16 str. 1 d. reikalavimų, nebuvo apskaitoje užfiksuoti mokėjimai už 33642,33 Lt, bei nesilaikant to paties įstatymo 6 str. 2 d. ir 12 str. 1 d. reikalavimų, buvo užfiksuota tas pats mokėjimas 4600 Lt du kartus, todėl tiriamuoju laikotarpiu iš dalies negalima nustatyti bendrovės turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

185Taip pat papildomo tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“, nesivadovavo 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 d. reikalavimo, pagal kurį „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, 19 str. 2 d. reikalavimo, pagal kurį patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo tvarka (Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje 2011-03-09 Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100, nurodyta, kad buhalterinės apskaitos dokumentai ir registrai saugojami 10 metų), nes nebuvo pateikusi 2011-06-17 kasos išlaidų orderio Nr. 1216, pagal kurį 2011 m. birželio mėn. 17-19 d. kasos knygoje atvaizdavo išmokėjimą G. M. už nuomą 170000 Lt, ir 2011-09-30 kasos išlaidų orderio Nr. 1344, pagal kurį 2011 m. rugsėjo mėn. 27-30 d. kasos knygoje atvaizdavo išmokėjimą G. M. už nuomą 70380 Lt. Viso: 240380 Lt. Bendrovės registre - didžiojoje knygoje buvo atvaizduota, kad skola už nuomą G. M. sumažinama 282800 Lt. Išmokėjimo suma 240380 Lt susidarė nuo priskaičiuotos už nuomą sumos 282800 Lt, atskaičius 15 proc. gyventojų pajamų mokestį 42420 Lt.

186Kadangi UAB „( - )“ nesivadovavo 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 d. ir 19 str. 2 d. reikalavimo, dėl to laikotarpiu 2011 m. birželio - rugsėjo mėn. iš dalies negalima nustatyti bendrovės turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

187Pagal baudžiamojoje byloje papildomai pateiktus tiekėjų mokėjimo dokumentus, susijusius su UAB „( - )“, papildomai nustatyta, kad atskaitingo asmens G. M. avanso apyskaitose nebuvo užfiksuota apmokėjimai tiekėjams už 18720,15 Lt, t. sk. UAB „( - )“ - 2008-10-13 - 2000 Lt, 2008-10-20 - 2000 Lt, UAB „( - )“ - 2010-09-13 - 7720,15 Lt, 2010-11-22 - 7000 Lt., atskaitingo asmens K. M. avanso apyskaitose UAB „( - )” - 2008-06-09 - 5255,52 Lt, 2008-06-13 - 6986,66 Lt, atskaitingo asmens V. B. avanso apyskaitose UAB „( - )“ - 2011-06-09 - 2680 Lt, viso: 33642,33 Lt. Iš jų iki 2010-10-31 - 23962,33 Lt.

188Kasos knygoje 2010 m. spalio 01-31 d. pinigų likutis pradžiai buvo nurodytas 2037084,49 Lt, pajamos - 694686,13 Lt, išlaidos - 2706521,42 Lt, likutis laikotarpio pabaigai - 25249,20 Lt. Kasos knygos 2010 m. spalio 01-31 d. išlaidose buvo nurodytas įrašas „2010-10-31 Kitos gautinos sumos 2107848,27 Lt.“ Šis kasos knygoje įrašas atliktas be jokio pateisinančio dokumento, sumažinant kasos likutį. Didžiojoje knygoje iki laikotarpio pabaigos buvo nurodyta, kad tai „neaiški suma“, balanse 2010-12-31 buvo atvaizduota eilutėje „per vienerius gautinos sumos“, o 2011-12-31 - eilutėje „kitas trumpalaikis turtas“. Buvo nustatyta, kad bendrovė pagal kasos dokumentų duomenis patyrė nuostolį 2107848,27 Lt, pagal registrus - 2170844,46 Lt.

189UAB „( - )“ kasininko pareigos bendrovės įsakymu nėra patvirtintos. Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose buvo nurodomas kasininkas - G. M.. Pagal baudžiamojoje byloje pateiktų dokumentų duomenis (UAB „( - )“ buvusių buhalterių, vairuotojų - ekspeditorių liudytojų apklausas) bendrovės kasininko pareigas atliko direktorius G. M.. Pagal mokėjimo dokumentų duomenis tiekėjams už prekes ir paslaugas mokėjo grynaisiais pinigais pagal įmonių kasos orderių kvitus, pinigų priėmimo kvitus mokėjo ne tik direktorius G. M., bet ir kiti bendrovės darbuotojai, kurie gaudavo pinigus iš direktoriaus G. M..

190UAB „( - )“ iki 2010-10-31 panaudojo lėšų 23962,33 Lt, apmokant tiekėjams už paslaugas ir prekes, tačiau neatvaizdavo apskaitoje jų panaudojimo. Įvertinus pateiktus papildomų dokumentų duomenis ir nustačius, kad apskaitoje nebuvo atvaizduota lėšų 23962,33 Lt panaudojimas bei aukščiau nurodytas aplinkybes, taip pat įvertinus tai, kad nuostolis nustatomas pagal kasos dokumentų duomenis, todėl nuostolis mažinamas 23962,33 Lt, ir sudaro 2083885,94

191Lt (2107848,27 - 23962,33).

1922005-06-15 sutartyje buvo numatyta, kad bendrovės direktorius G. M. bendrovei išnuomoja 1200 kv. m. ploto gamybinės komercinės paskirties patalpas, sutartyje numatytas turto nuomos mokestis mėnesiui - 23 Lt už 1 kv. m. Pagal UAB „( - )“ pateiktus buhalterinės apskaitos registrus „Didžiojoje knygoje“ už gamybinių komercinių patalpų nuomą G. M. apskaitoma skola 2011-10-01 buvo 898747 Lt (t. 17, b. l. 39-80).

193Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsakomybė kyla tam, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas yra buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (kasacinė nutartis Nr. 2K-334-677/2015). Aukščiau aprašytomis specialisto išvadomis nustatyta, kad padaryti daugybiniai buhalterinės apskaitos pažeidimai. Kaip anksčiau minėta, vienas iš pažeidimų yra susijęs su kito nusikaltimo padarymo, t. y., bendrovei padarytų nuostolių slėpimas, pasisavinus bendrovės pinigus. 2010 m. spalio mėn. kasos knygoje buvo užfiksuota ūkinė operacija, kuri sumažino kasos likutį 2107848,27 Lt (papildoma specialisto išvada šis likutis patikslintas -2067623,42 Lt), tačiau jokio dokumento nėra. Šioje kasos knygoje nurodyta ūkinės operacijos pavadinimas „kitos gautinos sumos“, nurodant 251 sąskaitą. Pagal didžiąją knygą už 2010 m. buvo atvaizduota buhalterinėje sąskaitoje Nr. 251 „neaiškios sumos“, tačiau ne 2107848,27 Lt, o 2107844,46 Lt, t. y. 3,81 Lt mažesnė suma negu kasos knygoje. UAB „( - )“ vyr. buhalterė L. K. patvirtino, kad kasoje pinigų nebuvo, o tik sumažindama kasos likutį, nurodytą sumą iškėlė į buhalterinę sąskaitą Nr. 251. Tai rodo, kad buvo vykdomos ūkinės finansinės operacijos, kurios nebuvo fiksuojamos apskaitos dokumentais apskaitos registruose, todėl buvo sąmoningai nesilaikyta 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str.2 d., 12 str. 1 d. ir 16 str. 3 d reikalavimų. Dėl to iš dalies negalima nustatyti 2010 m. bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Taip pat UAB „( - )“ kasoje inventorizacijos niekada nebuvo atliekamos. „Neaiškios sumos“ - 2170844,46 Lt balansuose už 2010 m. ir 2011 m. buvo atvaizduotos kaip kitas trumpalaikis turtas. Tačiau kaip rodo aukščiau pateikti duomenys, bendrovė šio turto neturėjo, dėl to patyrė 2 170 844,46 Lt nuostolį. UAB „( - )“, vykdydama atskaitingų asmenų atsiskaitymą, nesivadovavo Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų 2000-02-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179, 9 punkto reikalavimais. Tyrimui pateiktos avansinės apyskaitos atskaitingų asmenų nebuvo pasirašomos, netvirtinamos nei buhalterio nei vadovo. Kas sudarinėjo avansines apyskaitas, nebuvo nustatyta. 2009 m. atskaitingų asmenų avansinėse apyskaitose buvo įtraukiami pinigų sumokėjimo dokumentai, pagal kuriuos pinigus mokėjo ne avanso apyskaitose atskaitingas asmuo, o kiti asmenys, nes mokėjimo dokumentuose nurodytos kitų asmenų pavardės ir yra parašai. Kad būtų išduoti kitiems asmenims pinigai, apskaitoje nebuvo užfiksuota. Kadangi UAB „( - )“, nesivadovaudama 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 d., 12 str. 1 d., 16 str. 3 d. nurodytų reikalavimų, nefiksavo apskaitos dokumentais atskaitingiems asmenims pinigų išmokėjimo atsiskaitymams vykdyti, dėl to 2008-2010 m. iš dalies negalima nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

194UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą vykdė eilė buhalterių, tačiau šios bendrovės vadovas G. M. sąmoningai nepateikė buhalterėms visų buhalterinės apskaitos dokumentų, sąmoningai jis nepasirašinėjo minėtų dokumentų, sąmoningai neatlikinėjo kasos ir aplamai bendrovės turto inventorizacijos, buhalterei L. K. nurodė (pastarosios parodymais) paslėpti aukščiau aprašytu būdu grynųjų pinigų likutį. Jei vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų, jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (kasacinė nutartis Nr. 2K-363/2014). Įmonės vadovas, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y., už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos išsaugojimą. Todėl, jei įmonės vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų, tada jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-454/2012, 2K-41/2012, 2K-569/2012, 2K-430/ 2013, 2K-7-176-303/2015).

195Iš specialisto išvadų matyti, kad dėl tyčinės apgaulingos buhalterinės apskaitos pažeidimų kilo padariniai, t. y., negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio. Jei dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-11/2008, 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-233/2014).

196Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 222 straipsnio taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant tik to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinė nutartis 2K-7-176-303/2015). Šioje byloje UAB „( - )“ veikla, jo ūkinė, komercinė, finansinė būklė, nuosavas kapitalas, įsipareigojimų dydis ir struktūra buvo nustatinėjama iš esmės atliekant priešpriešinius patikrinimus. Dėl sistemiškai padarytų daugybinių buhalterinės apskaitos pažeidimų, o taip pat ikiteisminiam tyrimui sąmoningai nepateikiant visų dokumentų, duomenų, o juos teikiant per du kartus vėliau teisiamajame posėdyje, dėl ko teismui teko skirti dvi papildomas užduotis specialistui, užsitęsė bylos išnagrinėjimas.

197Todėl kaltinamojo G. M. veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. teisingai.

198Kaltinamojo G. M. parodymai, kad ne jo, o buhalterių kaltė, kad bendrovėje buvo nustatyti buhalterinės apskaitos vedimo pažeidimai, kadangi dažnai keisdavosi buhalterės dėl nepakankamos kvalifikacijos, atmetami kaip nepagrįsti. Iš liudytojų N. G., L. K., G. S. parodymų matyti, kad kaltinamasis G. M. sąmoningai neleido atlikti bendrovės lėšų inventorizacijos, G. M. žinojo, kad yra pagal buhalterinius dokumentus turi būti grynųjų pinigų virš dviejų milijonų ir kad jų bendrovės kasoje nėra, todėl L. K. liepė šį padarytą nuostolį paslėpti, apgaulingai perrašant bendrovės grynųjų pinigų likutį į kitą sąskaitą ir taip iškraipant buhalterinę apskaitą. Kaltinamasis nepateikė visų buhalterinės apskaitos dokumentų, nepasirašinėjo buhalterinės apskaitos dokumentų teigdamas, kad taip bus mažiau problemų. Netikėti šių liudytojų parodymais nėra pagrindo, kadangi jie pagrįsti rašytiniai įrodymais-specialistų išvadomis, rastais buhalterinės apskaitos dokumentais. Tai parodo, kad kaltinamasis veikė vieninga tiesiogine tyčia. Ši veika susijusi su kita šiuo nuosprendžiu konstatuota nusikalstama veika. Todėl kaltinamojo G. M. parodymai vertinami kaip gynybos būdas siekiant išvengti atsakomybės.

199Mokesčių nesumokėjimas

200Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad kaltinamasis G. M. ir kaltinamoji UAB „( - )“, atstovaujama G. M., kuris eidamas vadovaujančias pareigas - būdamas UAB „( - )“ direktoriumi ir turėdamas teisę atstovauti juridinį asmenį, priimti sprendimus jo vardu bei kontroliuoti jo veiklą, veikdamas UAB „( - )“ vardu, bendrovės naudai ir interesais, vieninga tyčia ir turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą nesumokėti apskaičiuotų daugiau kaip 500 MGL dydžio mokesčių, pažeidė 2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2112 Lietuvos Respublikos Mokesčių Administravimo įstatymo 81 straipsnio 1 d. reikalavimą, kad “mokesčių mokėtojas privalo sumokėti mokestį to mokesčio įstatymo ar jo pagrindu priimto lydimo teisės akto nustatytu terminu”, 89 straipsnio 3 d. reikalavimą, kad “Mokesčių administratorius leidžia mokesčių mokėtojui sumokėti raginime nurodytas sumas per 20 dienų nuo raginimo mokesčių mokėtojui įteikimo dienos, jeigu mokesčio įstatymas nenustato kito termino”, laikotarpiu nuo 2003-12-01 iki 2005-01-01 pateikęs deklaracijas popieriniu variantu, o nuo 2005-01-01 iki 2010-06-28 pateikęs deklaracijas elektroniniu būdu, ( - ) apskrities VMI, kuriose deklaravo mokėtinus mokesčius, tačiau laiku nesumokėjo mokesčių, po to, kai valstybės įgaliota institucija – ( - ) apskrities VMI priminė apie pareigą sumokėti nuosprendžio nustatomojoje dalyje išvardintus mokesčius: 2008 m. rugsėjo 5 d. priminimu Nr. A-09-07-5542, 2008 m. gruodžio 30 priminimu Nr. ( - ), 2009 m. liepos 13 priminimu Nr. ( - ), 2010 m. liepos 1 d. priminimu Nr. ( - ) tinkamai priminė apie pareigą sumokėti mokesčius, iš viso nesumokėjo 364127,64 Lt, 2011 m. rugpjūčio 11d. priminimu Nr. ( - ) tinkamai priminė apie pareigą sumokėti mokesčius: gyventojų pajamų mokestis-17120,37 Lt; mokestis už aplinkos teršimą-11269,84 Lt; nekilnojamojo turto mokestis-6413,26 Lt; pelno mokestis-64177,63 Lt; socialinis mokestis-9701,52 Lt; pridėtinės vertės mokestis-365391,12 Lt; PSD-24,03 Lt., iš viso nesumokėjo: 384267,30 Lt, kas sudaro 111291,50 Eur, nors pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus visiškai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius.

201G. M. pateikęs deklaracijas, laiku nesumokėjo pagal jas apskaičiuotų daugiau kaip 500 MGL mokesčių, po to kai valstybės įgaliota institucija- ( - ) apskrities VMI priminė apie pareigą sumokėti mokesčius.

2022011-09-26 ( - ) apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešime Nr. (15.18-15)-R3-4079 konstatuota, kad ( - ) apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Patikrinimų skyrius atliko UAB „( - )" mokestinį tyrimą. Bendrovės akcininkas ir vadovas G. M.. Bendrovė 2009-12-31 apskaitė 831 809 Lt skolą tiekėjams, iš kurios 662 400 Lt skola Bendrovės direktoriui G. M.. Didžiausias įsiskolinimas UAB „( - )" 114 639,38 Lt. Pirkėjų įsiskolinimas 29 222,75 Lt. Bendrovė 2010-12-31 apskaito 1 149 377 Lt skolą tiekėjams, iš kurios 993 600 Lt skola Bendrovės direktoriui G. M.. Didžiausias įsiskolinimas UAB „( - )" 86 779,8 Lt. Pirkėjų įsiskolinimas 36 093,61 Lt. Bendrovė 2011-06-30 turėjo 495 903,42 Lt mokesčių ir jų delspinigių nepriemoką. Bendrovei laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2011-08-30 buvo duoti 5 priminimai apie pareigą sumokėti mokesčius ir 1 išsiųstas kvietimas atvykti pokalbiui, siekiant išsiaiškinti mokesčių, baudų, delspinigių bei kitų įmokų į valstybės biudžetą nemokėjimo priežastis. Mokesčių nepriemoka sudarė 474 097,77 Lt. Bendrovės mokesčių nepriemoka nuolatos didėjo, tačiau mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovės direktoriaus G. M. avansinėje apyskaitoje 2009-01-01 iš Bendrovės kasos išduotų ir nepanaudotų pinigų likutis sudarė 699 306,5 Lt, 2010-01-01 - 193 823,6 Lt. Bendrovės direktoriaus G. M., kaip atskaitingo asmens, grynųjų pinigų likutis susidarė iš Bendrovės kasos išduotų ir į kasą negrąžintų grynųjų pinigų, kurie buvo skirti įsigytoms prekėms apmokėti ir darbo užmokesčiui išmokėti. Bendrovės direktoriaus G. M. avansinėje apyskaitoje likutis laikotarpiu 2009 m. kovo - rugsėjo mėn. viršijo 1 000 000 Lt. Bendrovės direktoriui 2009 m. kovo mėn. turint 642 961,93 Lt nepanaudotą grynųjų pinigų likutį buvo iš kasos išduota dar 830 717,2 Lt, panaudota tik 76 799,74 Lt. Didelis nepanaudotų grynųjų pinigų likutis buvo tik pas Bendrovės direktorių G. M., o pas kitus Bendrovės atskaitingus asmenis iki 2009 m. rugpjūčio mėn. likutis buvo minusinis, pvz. 2009-08-31 Bendrovės skola vairuotojams T. P. buvo 1 502 683,2 Lt, A. K. - 855 263,8 Lt. Vairuotojui T. P. 2009-09-11 iš kasos buvo išmokėta 1 588 383,24 Lt., tyrimui kasos išlaidų orderis pateiktas nebuvo. Įvertinus Bendrovės pateiktus kasos, atskaitingų asmenų ir banko dokumentus nustatyta, kad Bendrovės grynųjų pinigų likutis 2009-12-31 buvo 1 332 466 Lt, 2010-12-31-2 147 638,07 Lt. 2009-12-31 Bendrovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 1 213 367,6 Lt, iš jų 662 400 Lt skola Bendrovės direktoriui G. M. už patalpų nuomą, 283 241 Lt skola valstybės biudžetui, 97 900 Lt skola VSDF ( - )skyriui, ilgalaikiai įsipareigojimai - 606 156 Lt. Bendrovės 2010-12-31 per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 1 737 776 Lt, iš jų 993 600 Lt skola Bendrovės direktoriui G. M. už patalpų nuomą, 103 387,4 Lt skola VSDF Marijampolės skyriui, ilgalaikiai įsipareigojimai - 598 523 Lt. Bendrovės skola valstybės biudžetui nuolat didėjo, nors tuo pačiu metu pas Bendrovės atskaitingus asmenis ir Bendrovės kasoje buvo pakankamas grynųjų pinigų likutis, todėl patikrinimo metu buvo daroma išvada, kad Bendrovė sąmoningai vengė mokėti mokesčius, nors pagal Bendrovės mokestiniam tyrimui pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu Bendrovė turėjo finansines galimybes vykdyti finansinius įsipareigojimus ir mokėti mokesčius į valstybės biudžetą.

203Iš 2012-04-23 specialisto išvados Nr. 5-2/66 dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos matyti, kad ( - ) apskrities VMI tiriamuoju laikotarpiu pateikė UAB „( - )“ priminimus apie pareigą sumokėti mokesčius. Paskutiniame 2011-08-11 priminime Nr. 0-325-114 apie pareigą sumokėti mokesčius buvo nurodyta, kad UAB „( - )“ nesumokėjusi 474097,77 Lt mokesčių. Bendrovė 2011-08-01 turėjo piniginių lėšų 418397,02 Lt, 2011-09-01 - 526284,72 Lt, todėl pilnai pakako piniginių lėšų sumokėti valstybės biudžetui nesumokėtus mokesčius 474097,77 Lt. ( - ) apskrities valstybinė mokesčių inspekcija buvo sudariusi su UAB „( - )“ 2007-07-11 Paskolos sutartį Nr. 18, pagal kurią bendrovė įsipareigojo 70029,58 Lt mokestinę nepriemoką sumokėti pagal mokestinės nepriemokos ir palūkanų sumokėjimo grafiką iki 2008-12-31, tačiau UAB „( - )“ šio grafiko nesilaikė. UAB „( - )“ 2009 m. liepos 1 d. turėjo piniginių lėšų 1 207 444,35 Lt, o 2009 m. rugpjūčio 1 d. -1223656,57 Lt, 2009 m. gruodžio 31 d. – 1389615,44 Lt. Tai rodo, kad UAB „( - )“ turėjo pakankamai piniginių lėšų atsiskaityti ne tik su valstybės (savivaldybės) biudžetu, bet ir su VSDFV. Pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir lentelės Nr.53 duomenis UAB „( - )“ 2010 m. rugpjūčio 1 d. turėjo piniginių lėšų – 2104327,44 Lt, 2010 m. rugsėjo 1 d. – 2145440,23 Lt. Tai rodo, kad UAB „( - )“ turėjo pakankamai piniginių lėšų atsiskaityti ne tik su valstybės (savivaldybės) biudžetu, bet ir su VSDFV.

204Teisiamajame posėdyje gavus papildomų duomenų, buvo paskirta papildoma užduotis specialistei ir gauta 2014-12-30 papildoma specialisto išvada Nr. 5-2/208 dėl UAB „( - )“ ūkinės-finansinės veiklos, iš kurios matyti, kad pagal ( - ) apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą su UAB „( - )“ 2007-07-11 Paskolos sutartį Nr. 18 (aukščiau paminėtą), pagal kurią bendrovė įsipareigojo 70029.58 Lt mokestinę nepriemoką sumokėti pagal mokestinės nepriemokos ir palūkanų sumokėjimo grafiką iki 2008-12-31, UAB „( - )“ šio grafiko nesilaikė. ( - ) apskrities VMI pateikė UAB „( - )“ 2008-09-05 priminimą Nr. A-09-07-5542 apie pareigą sumokėti mokesčius 59736,34 Lt. Pagal 12 lentelės duomenis, nurodytus pagal pateiktus bendrovės ir baudžiamojoje byloje papildomus dokumentus UAB „( - )“ 2008-09-01 buvo piniginių lėšų - 879704,85 Lt, t. sk. kasoje - 655925,69 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje - 9132,16 Lt, pas atskaitingus asmenis -214647 Lt (226889,18 - 12242,18) Lt, 2008-10-01 - 850857,89 Lt, t. sk. kasoje - 286255,28 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje - 569,51 Lt, pas atskaitingus asmenis - 564033,10 Lt (576275,28 -12242,18) Lt. Pagal pateiktų dokumentų duomenis UAB „( - )“ turėjo pakankamai lėšų sumokėti nurodytus priminime apie pareigą sumokėti mokesčius 59736,34 Lt. Pagal VMI pateiktą informaciją apie sumokėtus mokesčius, UAB „( - )“ po 2008-09-05 priminimo Nr. ( - ) apie pareigą sumokėti mokesčius rugsėjo mėn. sumokėjo tik 40 Lt, spalio mėn. 8327,38 Lt.

205( - ) apskrities VMI pateikė UAB „( - )“ 2008-12-30 priminimą Nr. A-09-07-7255 apie pareigą sumokėti mokesčius 99927,06 Lt. Pagal 12 lentelės duomenis, nurodytus pagal pateiktus bendrovės ir baudžiamojoje byloje papildomus dokumentus UAB „( - )“ 2009-01-01 buvo piniginių lėšų - 919994,69 Lt, t. sk. kasoje -241799,78 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje - 510,61 Lt, pas atskaitingus asmenis -677684,30 Lt (693926,48 - 16242,18), 2009-02-01 - 996278,10 Lt, t. sk. kasoje - 688651,75 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje - 16599,90 Lt, pas atskaitingus asmenis - 291026,45 Lt (307268,63 -16242,18). Pagal pateiktų dokumentų duomenis UAB „( - )“ turėjo pakankamai lėšų sumokėti priminime apie pareigą sumokėti mokesčius 99927,06 Lt. Pagal VMI pateiktą informaciją apie sumokėtus mokesčius, UAB „( - )“ po 2008-12-30 priminimo Nr. A-09-07-7255 apie pareigą sumokėti mokesčius 2008 m. gruodžio - 2009 m. sausio - vasario mėn. mokesčių nemokėjo.

206( - ) apskrities VMI pateikė UAB „( - )“ 2009-07-13 priminimą Nr. A-09-07-1387 apie pareigą sumokėti mokesčius 205672,98 Lt. Pagal 12 lentelės duomenis, nurodytus pagal pateiktus bendrovės ir baudžiamojoje byloje papildomus dokumentus UAB „( - )“ 2009-07-01 buvo piniginių lėšų -1191202,17 Lt, t. sk. kasoje - 1883092,56 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje -7985,31 Lt, pas atskaitingus asmenis - -699875,70 Lt (- 683633,52 - 16242.18), 2009-08-01 - 1207414,39 Lt, t. sk. kasoje - 2351954,47 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje - 314,12 Lt, pas atskaitingus asmenis - -1144854,20 Lt (-1128612,02-16242,18). Pagal pateiktų dokumentų duomenis UAB „( - )“ turėjo pakankamai lėšų sumokėti priminime apie pareigą sumokėti mokesčius 205672,98 Lt. Pagal VMI pateiktą informaciją apie sumokėtus mokesčius, UAB „( - )“ po 2009-07-13 priminimo Nr. A-09-07-1387 apie pareigą sumokėti mokesčius 2009 m. liepos mėn. sumokėjo 10000 Lt, rugpjūčio mėn. - 18500 Lt.

207( - ) apskrities VMI pateikė UAB „( - )“ 2010-07-01 priminimą Nr. A-09-07-2175 apie pareigą sumokėti mokesčius 402258,58 Lt. Pagal 12 lentelės duomenis, nurodytus pagal pateiktus bendrovės ir baudžiamojoje byloje papildomus dokumentus UAB „( - )“ 2010-07-01 buvo piniginių lėšų - 2017280,73 Lt, iš jų kasoje -1914453,44 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje -158782,79 Lt, pas atskaitingus asmenis - -55955,50 Lt ( -39713,32-16242.18), 2010-08-01 -2088085,26 Lt, iš jų kasoje - 1934549,53 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje -171067,70 Lt, pas atskaitingus asmenis —17531,97 Lt (-1289,79-16242,18 ). Pagal pateiktų dokumentų duomenis UAB „( - )“ turėjo pakankamai lėšų sumokėti priminime apie pareigą sumokėti mokesčius 402258,58 Lt. Pagal VMI pateiktą informaciją apie sumokėtus mokesčius, UAB „( - )“ po 2010-07-01 priminimo Nr. ( - ) liepos mėn. sumokėjo 23480 Lt, rugpjūčio mėn. - 30000 Lt.

208( - ) apskrities VMI pateikė UAB „( - )“ 2011-08-11 priminimą Nr. 0-325-114 apie pareigą sumokėti mokesčius 474097,77 Lt. Pagal 12 lentelės duomenis, nurodytus pagal pateiktus bendrovės ir baudžiamojoje byloje papildomus dokumentus, UAB „( - )“ 2011-08-01 buvo piniginių lėšų - 384754,69 Lt, iš jų kasoje - 51983,33 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje -366387,89 Lt, pas atskaitingus asmenis - 33616,53 Lt (25,80 - 33642,33), 2011-09-01 -497242,39 Lt, iš jų kasoje - 137665,91 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje - 381732,96 Lt, pas atskaitingus asmenis —22156,48 Lt (6885,85-29042,33). Pagal aukščiau pateiktus duomenis per laikotarpį nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2010 m. spalio mėn. UAB „( - )“ piniginės lėšos didėjo, tačiau priminimų apie pareigą sumokėti mokesčius nesumokėtų mokesčių sumos buvo vis didesnės. 2010 m. spalio mėn. 31 d. kasos knygoje sumažinus 2107848,27 Lt kasos likutį be jokio dokumento, nurodant „kitos gautinos sumos“, piniginės lėšos kasoje sumažėjo. UAB „( - )“ vykdė atsiskaitymus su pirkėjais ir tiekėjais grynais pinigais per atskaitingus asmenis. Pagal pateiktų dokumentų duomenis UAB ,( - )“ po 2011-08-11 priminimo Nr. 0-325-114 apie pareigą sumokėti mokesčius neturėjo pakankamai lėšų jiems sumokėti, tačiau jeigu bendrovė būtų vykdžiusi atsiskaitymus su pirkėjais negrynais pinigais, t. y., per banko sąskaitą, tuomet pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso XLVI skyriaus „Banko sąskaita“ 6.923 str. „Lėšų nurašymo eiliškumas“ reikalavimus būtų sumokėjusi VMI mokesčius ir VSDFV įmokas. Po 2011-08-11 priminimo Nr. 0-325-114 apie pareigą sumokėti mokesčius UAB „( - )“ rugpjūčio mėn. sumokėjo VMI 43000 Lt, rugsėjo mėn. - 46830,47 Lt (t. 17, b. l. 39-80).

209Todėl teismas daro išvadą, kad kaltinamasis G. M. tyčia pagal pateiktas deklaracijas nesumokėjo mokesčių, kurie žymiai viršija 500 MGL, po to, kai VMI priminė apie pareigą juos sumokėti per nustatytą terminą. Tai grindžiama aplinkybe, kad nurodytu laikotarpiu UAB „( - )“ pagal buhalterinės apskaitos dokumentus visiškai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius.

210Kaltinamojo G. M. ir kaltinamosios UAB „( - )“ atstovo parodymai, kad mokesčiai buvo mokami nors ir pavėluotai, buvo sudaryta sutartis su VMI dėl mokesčių sumokėjimo atidėjimo, t. y., nevengė mokėti mokesčių, atmetami kaip nepagrįsti. Iš aukščiau išdėstytų įrodymų, specialistų išvadų matyti, kad pagal ( - ) apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą su UAB „( - )“ 2007-07-11 Paskolos sutartį Nr. 18 (aukščiau paminėtą), pagal kurią bendrovė įsipareigojo 70029.58 Lt mokestinę nepriemoką sumokėti pagal mokestinės nepriemokos ir palūkanų sumokėjimo grafiką iki 2008-12-31, UAB „( - )“ šio grafiko nesilaikė. Pagal UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus pilnai turėjo finansinių galimybių sumokėti visus mokesčius. Per laikotarpį nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2010 m. spalio mėn. UAB „( - )“ piniginės lėšos didėjo, tačiau priminimų apie pareigą sumokėti mokesčius nesumokėtų mokesčių sumos buvo vis didesnės. Tačiau 2010 m. spalio mėn. 31 d. kasos knygoje sumažinus 2107848,27 Lt kasos likutį be jokio dokumento, nurodant „kitos gautinos sumos“, piniginės lėšos kasoje sumažėjo, todėl bendrovė nebegalėjo sumokėti mokesčių. Tačiau tai yra kaltinamojo G. M. tyčinių nusikalstamų veiksmų pasekmė. Teismas laiko, kad tokiais veiksmais kaltinamasis G. M. ir UAB „( - )“ siekė išvengti mokesčių. Todėl tarp pastarųjų atliktų veiksmų ir kilusių pasekmių yra priežastinis ryšys. Kai UAB „( - )“ vykdė atsiskaitymus su pirkėjais ir tiekėjais grynais pinigais per atskaitingus asmenis, pagal pateiktų dokumentų duomenis UAB ,( - )“ po 2011-08-11 priminimo Nr. 0-325-114 apie pareigą sumokėti mokesčius, neturėjo pakankamai lėšų jiems sumokėti, tačiau jeigu bendrovė būtų vykdžiusi atsiskaitymus su pirkėjais negrynais pinigais, t. y., per banko sąskaitą, tuomet pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso XLVI skyriaus „Banko sąskaita“ 6.923 str. „Lėšų nurašymo eiliškumas“ reikalavimus, būtų sumokėjusi VMI mokesčius ir VSDFV įmokas. Kaltinamasis G. M. bendrovės lėšas naudojo pažeisdamas nuosprendžio nustatomojoje dalyje išvardintus ir aptartus įstatymus, grynus pinigus perduodavo kitiems atskaitingiems asmenims be jokio raštiško faktų fiksavimo, po to dalis bendrovės pinigų buvo įnešami į T. M. asmeninę sąskaitą, esančią Banke „Swedbank“, įvedus tokią atsiskaitymo schemą ir tinkamai nevykdant buhalterinės apskaitos, apgaulingai slepiant bendrovės grynųjų pinigų likutį, t. y., nuostolį, tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos išvengti mokesčių mokėjimo. Po 2011-08-11 priminimo Nr. 0-325-114 apie pareigą sumokėti mokesčius UAB „( - )“ rugpjūčio mėn. sumokėjo VMI 43000 Lt, rugsėjo mėn. - 46830,47 Lt, tuo nežymiai sumažinant įsiskolinimą. Todėl tai neturi esminės reikšmės veikos kvalifikavimui, kaltinamųjų kaltės nepaneigia. Kaltinamasis G. M., būdamas bendrovės UAB „( - )“ akcininkas, vengiant mokėti nuosprendžio nustatomojoje dalyje išvardintus mokesčius, veikė savo ir bendrovės naudai, tai yra, pasisavindamas bendrovės lėšas 2067623,42 Lt, veikė savanaudiškai, o vengiant kaltinamajai UAB „( - )“ mokėti mokesčius, jis kaip bendrovės akcininkas valstybės sąskaita siekė praturtėti. Kaltinamieji veikė tiesiogine tyčia, kadangi sąmoningai vengė mokėti mokesčius ilgą laikotarpį, sudarydami 2007-07-11 Paskolos sutartį su VMI, tačiau jos nesilaikydami, vedant bendrovės buhalterinę apskaitą, nesilaikant LR įstatymų, bendrovės lėšas be jokio pagrindo atiduodant fiziniam asmeniui į asmeninę banko sąskaitą be apskaitos ir galiausiai kaltinamajam G. M. pasisavinant bendrovės grynuosius pinigus, dėl kurių didelio kiekio nebebūtų galima sumokėti mokesčius ir šį faktą paslepiant buhalterinėje apskaitoje, t. y., perkeliant lėšas į kitą apskaitą. Tai teismas laiko kaip būdą ne tik paslėpti bendrovės lėšų pasisavinimo faktą, bet ir išvengti mokesčių mokėjimo. Dėl anksčiau paminėto, t. y., kad kaltinamasis G. M. buvo kaltinamosios bendrovės direktorius ir akcininkas, priimti sprendimai kaltinamosios bendrovės vardu, kaltinamoji bendrovė žinojo apie kaltinamojo G. M. priimamus sprendimus ir nusikalstamą elgesį ir tam pritarė. Dėl to kaltinamųjų interesai sutapo. Todėl kaltė dėl jų nusikalstamų veiksmų tenka abiem. Juridinis asmuo pripažino jo naudai padarytos nusikalstamos veiklos rezultatus. Pats bendrovės savininkas-akcininkas kaltinamasis G. M. privalėjo užtikrinti savo veiklos kontrolę, tačiau elgėsi priešingai ir taip sudarė sąlygas elgtis nusikalstamai. Todėl tarp kaltinamųjų buvo abipusis ryšys. Per visą kaltinime nurodytą laikotarpį valstybiniai mokesčiai buvo mokami tik dėl akių ir todėl skola vis didėjo, nors bendrovė turėjo lėšų juos mokėti. Nuosprendžio nustatomojoje dalyje įsiskolinimų sumos skiriasi nuo minėtuose priminimuose, specialisto išvadose, kadangi juose buvo nurodyti ne tik nesumokėti mokesčiai, bet ir delspinigiai bei baudos. Pagal BK 219 str. delspinigiai ir baudos neinkriminuojami. Atsižvelgiant į tai, kad po 2011-08-11 priminimo Nr. 0-325-114 apie pareigą sumokėti mokesčius UAB „( - )“ rugpjūčio mėn. sumokėjo VMI 43000 Lt, rugsėjo mėn. - 46830,47 Lt, todėl nesumokėtų mokesčių suma mažinama iki 384267,30 Lt, kas sudaro 111291,50 Eur. Nesumokėtų mokesčių sumą viršija 500 MGL. Todėl kaltinamojo G. M. veika kvalifikuota pagal LR BK 219 str. 2 d., o kaltinamosios UAB „( - )“ veika kvalifikuota pagal LR BK 20 str. 2 d., 219 str. 2 d., teisingai.

211Bausmės skyrimas

212Kaltinamojo G. M. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo juridinio asmens UAB „( - )“ atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

213Skiriant bausmę kaltinamajam G. M. atsižvelgiama į tai, kad jis padarė vieną sunkų nusikaltimą, vieną apysunkį bei vieną nesunkų nusikaltimus. Savo veiksmais sukėlė pasekmes, dėl kurių jo vadovaujama bendrovė prarado turto ir tuo padarė žalą visuomenei. Atsižvelgiama į sunkaus nusikaltimo mastą, t. y., pasisavinto turto dydį, kuris žymiai viršija didelės vertės turto ribą. Nusikaltimai padaryti tiesiogine tyčia, baigti.

214Skiriant bausmės dydį atsižvelgtina ir į tai, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, kad kaltinamasis G. M. teistas. Nusikaltimas pagal BK 222 str. 1 d. padarytas siekiant padaryti sunkų nusikaltimą, t. y., nusikaltimai padaryti tuo pačiu laikotarpiu, esant bendram sumanymui, siekiant konkretaus tikslo-pasisavinti svetimą turtą, buvo sudėtinė dalis veiksmų, kuriais kaltinamasis siekė įgyvendinti nusikalstamą sumanymą, todėl šios veikos padarytos esant idealiai sutapčiai. Kaltinamasis G. M. ilgą laiką buvo UAB „( - )“ pagrindinis vadovas ir akcininkas, jam vadovaujant bendrovėje buvo sukauptas turtas, kurį laiką bendrovės veikla buvo sėkminga. Teismas laiko, kad yra pakankamo pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Atsižvelgiant į kaltinamojo G. M. gerą turtinę padėtį, kad turi nekilnojamojo turto, kurį nuomojo UAB „( - )“, skirtinas įpareigojimas atlyginti padarytą turtinę žalą. Todėl laisvės atėmimo bausmė už sunkaus ir apysunkio nusikaltimų padarymą skirtina žemiau sankcijos vidurkio, atidedant paskirtos bausmės vykdymą (LR BK 61str. 1 d. 2 d., 75 str.), o už ir nesunkaus nusikaltimų padarymą skirtina bauda.

215UAB „( - )“ neteista. Jai Kauno apygardos teismo 2016-10-28 nutartimi iškelta bankroto byla, bendrovė nelikviduota. Atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo sunkumą, mastą, kad bendrovė yra bankrutuojanti, todėl skirti bausmę-juridinio asmens likvidavimą netikslinga, todėl skirtina bauda.

216Kauno apygardos prokuratūros prokuroro pareikštas civilinis ieškinys kaltinamajam G. M. dėl nusikalstama veika juridiniam asmeniui - UAB „( - )“, padarytos 2 107 848,27 Lt turtinės žalos atlyginimo (t. 9, b. l. 99-103) tenkinamas-turtinė žala padaryta kaltais kaltinamojo G. M. veiksmais. Ieškinys mažintinas, atsižvelgiant į nustatytą žalos dydį, t. y., 2067623,42 Lt (598825,13 eurų).

217Kauno apygardos prokuratūros prokuroro pareikštas civilinis ieškinys dėl nusikalstama veika padarytos 474 097,77 Lt turtinės žalos atlyginimo ( - ) apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai iš G. M. (t. 9, b. l. 104-105) tenkinamas-turtinė žala padaryta kaltais kaltinamojo G. M. veiksmais. Ieškinys mažintinas, atsižvelgiant į nustatytą žalos dydį, t. y., 384267,30 Lt, kas sudaro 111291,50 Eur. Ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo iš kaltinamosios UAB „( - )“ prokuroras atsisakė, todėl nepriteistina.

218Iš Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus pažymos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimo 2017-03-13 Nr. NTP-7-2943 ir 2017-03-27 Nr. NTP-7-3694 matyti, kad advokatė J. M. teikė antrinę teisinę pagalbą kaltinamajam G. M. ir proceso išlaidos sudaro 936,03 Eur. Prašoma šias išlaidas priteisti iš kaltinamojo G. M. valstybės naudai. Pagal BPK 106 str. 1 d. įtariamajam, kaltinamajam ar nuteistajam paskyrus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, advokatui apmokama Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka. Šio straipsnio 2 d. numatyta, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus BPK 51 str. 1 d. 1 p. ir 2 p. numatytus atvejus. Gynėjas skirtas ne BPK 51 str. 1 d. pagrindu, todėl iš kaltinamojo išieškotinos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos.

219Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302-308 str.,

Nutarė

220Pripažinti G. M. padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., 222 str. 1 d., 219 str. 2 d., ir nubausti:

221už BK 183 str. 2 d. numatyto nusikaltimo padarymą - laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams,

222už BK 222 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą – 15 MGL (564 Eur) bauda,

223už BK 219 str. 2 d. numatyto nusikaltimo padarymą - laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

224Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 ir 2 d., 5 d. 1 p., 2 p., 6 d., bausmes subendrinti apėmimo būdu ir iš dalies sudedant, ir paskirti laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams 6 mėnesiams.

225Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 3, 9 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėti 2015 m. spalio 29 d. nuosprendžiu paskirtą 350 MGL (13181 Eur) baudą ir paskirti galutinę bausmę- laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams 6 mėnesiams ir 350 MGL (13181 Eur) baudą. Į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal 2015 m. spalio 29 d. nuosprendį.

226Vadovaujantis LR BK 75 str., laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams ir įpareigoti G. M. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, atlyginti turtinę žalą, atimti G. M. teisę dirbti vadovaujamą darbą 3 (trejiems) metams.

227Pripažinti UAB „( - )“ kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 20 str. 2 d., 219 str. 2 d., ir nubausti 15000 MGL (564900 Eur) bauda.

228Priteisti iš G. M.:

229BUAB „( - )“ (T. 18 b. l. 148) naudai 598825,13 Eur turtinės žalos atlyginimo,

230Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188729019, bankas AB „Swedbank“ Kauno regiono skyrius sąskaitą ( - )) naudai 111291,50 Eur turtinės žalos atlyginimo.

231Pratęsti laikiną apribojimą, taikant dalinį nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant disponuoti, G. M. nuosavybės teises į:

232Automobilį MB L 608, valst. Nr. ( - )

233Automobilį Audi 80, valst. Nr. ( - ),

234Automobilį MB 100, valst. Nr. ( - )

235UAB „( - )“, į. k. ( - ), 1100 vnt. vardinių paprastųjų akcijų, viso 110 000 Lt vertės,

236Mėsos perdirbimo cechą, unikalus Nr. ( - ), ( - ),

237Skerdyklą, unikalus Nr. ( - ), ( - ),

238Administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ( - ),

239Sandėlį, unikalus Nr. ( - ), ( - ),

240Sargų namelį, unikalus Nr. ( - ), ( - ), iki visiško civilinių ieškinių įvykdymo.

241Taikytą laikiną dalinį nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant disponuoti, UAB „( - )“, į. k. ( - ), ( - ), nuosavybės teises į:

242Automobilį MB 812, valst. Nr. ( - )

243Automobilį VW Transporter, valst. Nr. ( - ) panaikinti.

244Nuosprendžio nuorašą išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

245Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus – UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus – 59 874 lapai ir kasos aparatų kontrolines juostas – 3 327 vnt., saugomus FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Kauno apygardos valdyboje, Spaustuvininkų g. 7, Kaunas, grąžinti suinteresuotiems asmenims pagal jų prašymus.

246Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą grąžinti G. M..

247Priteisti iš G. M. valstybės naudai 936,03 Eur valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.

248Išaiškinti G. M., kad proceso išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6801, esančią banke „Swedbank“, AB, Banko kodas 73000.

249Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2. G. M., a. k. ( - ) gim. ( - ),... 3. UAB „( - )“, į. k. ( - ), įregistruota 2001-03-02 adresu ( - ), kaltinama... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. G. M. dirbdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ),... 6. Kaltinamojo G. M. veika kvalifikuojama pagal Lietuvos... 7. Taip pat, kaltinamasis G. M., būdamas UAB “( - )”... 8. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2003-12-29, 2004-10-01,... 9. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2004-06-25, 2004-07-26,... 10. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2005-06-27, 2005-07-25 -... 11. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2008-01-31 ir 2011-03-24-... 12. Kaltinamojo G. M. veika kvalifikuojama pagal Lietuvos... 13. Taip pat, kaltinamasis G. M., dirbdamas UAB “( - )”... 14. 2008-01-01 - 2011-10-01 laikotarpiu tyčia neorganizavo ir neužtikrino teisės... 15. - atskaitingo asmens G. M. 2008 m. sausio 30 d avansinėje... 16. - atskaitingo asmens G. M. 2008 m. kovo 28 d. avansinės... 17. - 2008 m. į G. M. avansines apyskaitas įtraukta pinigų... 18. - 2009 m. į G. M. avansines apyskaitas įtraukta pinigų... 19. - 2009 m. į A. Ž. avansines apyskaitas įtraukta pinigų... 20. - 2009 m. į A. K. avansines apyskaitas įtraukta pinigų... 21. - 2008 - 2010 m. T. M., T. P., 22. - atskaitingų asmenų avansinėse apyskaitose neapskaityta gautų lėšų bei... 23. - G. M., vykdant kasininko pareigas, ne visos vykdytos... 24. 12 str. 1 d. reikalavimą, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai... 25. - atskaitingo asmens G. M. 2008 m. gegužės 26 - 31 d.... 26. - 2009 - 2011 metais G. M., vykdant kasininko pareigas,... 27. 19 str. 2 p., kad „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir... 28. taip pat pažeidė 2008-06-26 Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės... 29. per laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2011-10-01 iš viso neatliktas žaliavų... 30. Tokiu būdu G. M. tyčia tinkamai neorganizavo teisės... 31. Kaltinamojo G. M. veika kvalifikuojama pagal Lietuvos... 32. Kaltinamoji UAB „( - )“, atstovaujama G. M., kuris... 33. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2003-12-29, 2004-10-01,... 34. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2004-06-25, 2004-07-26,... 35. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2005-06-27, 2005-07-25 -... 36. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis pateikęs: 2008-01-31 ir 2011-03-24-... 37. G. M., veikė UAB „( - )“ naudai ir interesais,... 38. Kaltinamosios UAB „( - )“ veika kvalifikuojama pagal LR BK 20 str. 2 d.,... 39. Kaltinamasis G. M. dėl jam inkriminuotų nusikalstamų... 40. Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo juridinio asmens „( - )“ atstovas... 41. Liudytoja N. G. parodė, kad dirbo buhaltere UAB „( -... 42. Liudytoja L. K. parodė, kad teismo baudžiamuoju... 43. Liudytoja G. S. patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu... 44. Liudytojas A. K. parodė, kad įmonėje dirbo nuo 2005 m.... 45. Liudytojas V. V. parodė, kad dirbo UAB „( - )“... 46. Liudytojas V. V. parodė, kad UAB „( - )“ dirbo... 47. Liudytojas V. Ž. parodė, kad 2009-03-12 – 2009-09-04... 48. Liudytojas T. P. parodė, kad 2008-2009 m. UAB „( -... 49. Liudytojas T. M. parodė, kad UAB „( - )“ dirba nuo... 50. Iš 2012-04-23 specialisto išvados Nr. 5-2/66 dėl UAB „( - )“ ūkinės... 51. Pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių,... 52. Pagal tų pačių taisyklių 16 p. „Visos kasos operacijos įrašomos į... 53. UAB „( - )“ tiriamuoju laikotarpiu kasos pajamas sudarė prekiavimo... 54. Tačiau 2012-04-13 liudytojų apklausos protokoluose A. K.... 55. Atskaitingų asmenų avansinėse apyskaitose buvo įtraukiami pinigų... 56. ( - ) apskrities VMI tiriamuoju laikotarpiu pateikė UAB „( - )“ šiuos... 57. 1. 2008-09-05 priminime Nr. A-09-07-5542 apie pareigą sumokėti mokesčius.... 58. UAB „( - )“ 2008 m. rugsėjo 1 d. turėjo piniginių lėšų – 891947,03... 59. 2. 2008-12-30 priminime Nr. A-09-07-7255 apie pareigą sumokėti mokesčius... 60. Pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus bendrovės piniginės... 61. 3. 2009-07-13 priminimą Nr. A-09-07-1387 apie pareigą sumokėti mokesčius.... 62. 4. 2010-07-01 priminimą Nr. A-09-07-2175 apie pareigą sumokėti mokesčius.... 63. 5. 2011-08-11 priminimą Nr. 0-325-114 apie pareigą sumokėti mokesčius.... 64. ( - ) apskrities valstybinė mokesčių inspekcija buvo sudariusi su UAB „( -... 65. UAB „( - )“ po VMI priminimų apie pareigą sumokėti mokesčius mokėjo... 66. Pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir lentelės Nr. 51 duomenis... 67. Pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir lentelės Nr.53 duomenis... 68. Valstybinės įmonės registrų centro Marijampolės filialas 2012-02-28 raštu... 69. UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimui buhalterinės apskaitos... 70. Kadangi UAB „( - )“, nepateikdama tyrimui 2008 m. apskaitos registrų,... 71. UAB „( - )“ nesivadovavo verslo apskaitos standartais, dėl to nesilaikė... 72. Pagal 9-ojo Verslo apskaitos standarto „Atsargos“, patvirtinto Apskaitos... 73. UAB „( - )“ kasininko pareigos bendrovės vadovo įsakymu nėra... 74. Tyrimo metu nustatyta, kad 2009 - 2011 m. buvo atvejų, kai UAB „( - )“... 75. 2010 m. spalio mėn. kasos knygoje buvo užfiksuota ūkinė operacija, kuri... 76. 2009 m. atskaitingų asmenų avansinėse apyskaitose buvo įtraukiami pinigų... 77. Nesilaikant 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2... 78. 1. Atskaitingo asmens G. M. 2008 m. sausio 30 d... 79. 2. Atskaitingo asmens G. M. 2008 m. kovo 28 d. avansinės... 80. Dėl to iš dalies negalima nustatyti už 2008 m. bendrovės turto ir... 81. Atskaitingo asmens G. M. 2008 m. gegužės 26 d.-31 d.... 82. Atskaitingo asmens K. M. 2011 m. rugpjūčio mėn.... 83. Pagal inventorizacijos taisykles, patvirtintas 1999-06-03 Lietuvos Respublikos... 84. Iš 2012-11-08 apžiūros protokolo matyti, kad atlikus UAB „( - )“... 85. Pagal lentelės duomenis 2006 m. kasos knygoje atvaizduota pajamų,... 86. UAB „( - )“ 2007 m. - 2008 m. gautas pajamas, užfiksuotas kasos aparatais,... 87. 2008 m. atsiskaitomosios sąskaitos išrašuose nurodyta kasos pajamos, įmokos... 88. 2009 m. kasos aparatais buvo užfiksuota 4949370,82 Lt, o į kasą įnešė –... 89. Buhalterinės apskaitos trūkumai atsispindi ir 2012-07-31 UAB „( - )“... 90. Iš 2011-09-26 ( - ) apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimo... 91. 2008-09-05 Bendrovei duotas priminimas Nr. A-09-07-5542 apie pareigą sumokėti... 92. Sutikrinus mokestiniam tyrimui pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir... 93. Mokestinio tyrimo metu pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus... 94. Bendrovės skola valstybės biudžetui nuolat didėjo, nors tuo pačiu metu pas... 95. 2009-04-24 pagal užduotį atlikti mokestinį tyrimą buvo atliktas Bendrovės... 96. Daroma išvada, kad Bendrovės direktorius G. M.... 97. Pagal Bendrovės VĮ „Registrų centras" pateiktus finansinės atskaitomybės... 98. Bendrovė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ „Registrų centras" už... 99. Iš 2011-09-26 ( - ) apskrities Valstybinė mokesčių inspekcijos mokestinio... 100. Mokestinio tyrimo metu Bendrovei duotas 2011-08-31 Mokesčių administratoriaus... 101. Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovė 2011-06-30 turėjo 495903,42 Lt... 102. - 15877 Lt GPM nuo gyventojo su darbo santykiais susijusių A klasės pajamų... 103. - 33727 Lt pelno mokesčio nepriemoką ir 4195,47 Lt pelno mokesčio... 104. - 362095,98 Lt PVM nepriemoką ir 33363,9 Lt šio mokesčio delspinigių... 105. - 5611 Lt nekilnojamojo turto mokesčio nepriemoką ir 779,85 Lt šio mokesčio... 106. - 8394 Lt socialinio mokesčio nepriemoką ir 1307,52 Lt šio mokesčio... 107. - 10402 Lt mokesčio už aplinkos teršimą ir 802,74 Lt šio mokesčio... 108. Pažymėtina, kad Bendrovės mokesčių ir jų delspinigių nepriemoka... 109. Bendrovė 2007 m. liepos mėn. 11 d. su Marijampolės apskrities valstybine... 110. Atlikus mokestinį tyrimą nustatyta, kad Bendrovės skola biudžetui nuolat... 111. Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad pagal 2005-06-15 Sutartį Bendrovė iš... 112. Vykdant 2009-04-24 Užduotį atlikti mokestinį tyrimą Nr. ( - ) buvo atliktas... 113. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovės VĮ Registrų centras pateiktame... 114. Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 115. Pagal mokestinio tyrimo metu Bendrovės pateiktą sąnaudų suvestinę už 2009... 116. Daroma išvada, kad Bendrovės direktorius G. M.... 117. Atsižvelgiant į mokestinio tyrimo metu surinktą informaciją, daroma... 118. Iš 2008-09-05, 2008-12-30, 2009-07-13, 2010-07-01, 2011-08-11 ( - ) apskrities... 119. Iš akistatos tarp įtariamosios N. G. ir įtariamojo 120. Specialistė M. Š. paaiškino, kad jos duota išvada yra... 121. UAB „( - )“ turto pasisavinimas... 122. Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad kaltinamasis G.... 123. Pagal BK 183 124. 2011-09-26 ( - ) apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija konstatavo, kad... 125. Sutikrinus mokestiniam tyrimui pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir... 126. Mokestinio tyrimo metu įvertinus Bendrovė pateiktus kasos dokumentus... 127. Specialisto išvada nustatyta, kad UAB „( - )“ vykdė atsiskaitymus su... 128. Kasos knygoje 2010 m. spalio 01-31 d. pinigų likutis pradžiai buvo nurodytas... 129. UAB „( - )“ kasininko pareigos bendrovės įsakymu nebuvo patvirtintos.... 130. Teisiamajame posėdyje gavus papildomus duomenis apie UAB „( - )“... 131. Tyrimui buvo pateikta UAB „( - )“ 180 apmokėjimo dokumentų, susijusių su... 132. Pagal 2008-05-21 Kasos pajamų orderį Nr. ( - )už mėsą 768,39 Lt sumokėjo... 133. Be minėtų šių dviejų mokėjimų pagal pateiktus UAB „( - )“... 134. Pagal 1 lentelės duomenis, UAB „( - )“ mokėjimo dokumentuose buvo... 135. Tyrimui buvo pateikta UAB „( - )“ 128 apmokėjimo dokumentų, išrašytų... 136. Prie atskaitingo asmens G. M. 2008-10-13 avanso apyskaitos... 137. Ar buvo atvaizduoti avanso apyskaitose mokėjimo nurodymais sumokėti... 138. Tyrimui buvo pateikta UAB „( - )“ 138 pinigų priėmimo kvitai, pagal... 139. Pagal pateiktus dokumentus UAB „( - )“ 2008 m. II ketv. atskaitingi asmenys... 140. UAB „Samsonas“ 2011-06-09 pinigų priėmimo kvitas Nr.5135047, kuriame... 141. UAB „Samsonas“ 2011-08-29 pinigų priėmimo kvitas Nr.5339962, pagal kurį... 142. Tyrimui buvo pateikta UAB „( - )“ 198 pinigų priėmimo kvitai, pagal... 143. Pagal UAB „( - )“ pateiktą 2010-09-13 pinigų priėmimo kvitą Nr. 144. Pagal UAB „( - )“ 2010-11-22 pinigų priėmimo kvitą Nr. 145. Pagal UAB „( - )“ pateiktus pinigų priėmimo kvitus: 2011-09-08 Nr. 01289... 146. Tyrimui buvo pateikta UAB „( - )“ 121 kasos pajamų kvitai, pagal kuriuos... 147. Pagal UAB „( - )“ pateiktus kasos pajamų orderius: 2011-09-12 Nr. 0217736... 148. Pagal antstolio A. A. pateiktus duomenis ir pagal UAB „(... 149. Įvertinus aukščiau nurodytų tiekėjų pateiktų mokėjimo dokumentų... 150. Teisiamajame posėdyje gavus dar naujus papildomus duomenis apie UAB „( -... 151. UAB „( - )“ 2011 m. rugsėjo 30 d. kasos likutis kasos knygoje buvo... 152. Pagal UAB „( - )“ kasos operacijų žurnalų, kasos knygų bei Pinigų... 153. Atlikus UAB „( - )“ papildomą ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir... 154. Nustatant UAB „( - )“ grynųjų piniginių lėšų panaudojimą... 155. Bendrovės turtas turi būti apskaitomas ir naudojamas tik 156. Kaltinamojo G. M. parodymai, kad jis nors ir disponavo... 157. Apgaulingas apskaitos tvarkymas... 158. Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad kaltinamasis G.... 159. 2012-04-23 specialisto išvada Nr. 5-2/66 dėl UAB „( - )“ ūkinės... 160. Pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių,... 161. Pagal tų pačių taisyklių 16 p. „Visos kasos operacijos įrašomos į... 162. UAB „( - )“ tiriamuoju laikotarpiu kasos pajamas sudarė prekiavimo... 163. Bendrovėje niekada nesudarydavo avansinių apyskaitų, o pinigus, gautus iš... 164. UAB „( - )“ nesivadovavo 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo... 165. UAB „( - )“ nesivadovavo verslo apskaitos standartais, dėl to nesilaikė... 166. UAB „( - )“ kasininko pareigos bendrovės vadovo įsakymu nebuvo... 167. Tyrimo metu nustatyta, kad 2009 - 2011 m. buvo atvejų, kai UAB „( - )“... 168. 2010 m. spalio mėn. kasos knygoje buvo užfiksuota ūkinė operacija, kuri... 169. Nesilaikant 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2... 170. Bendrovės registrai už 2008 m. tyrimui nebuvo pateikti, tačiau balanse ir... 171. Atskaitingo asmens K. M. 2011 m. rugpjūčio mėn.... 172. Pagal inventorizacijos taisykles, patvirtintas 1999-06-03 Lietuvos Respublikos... 173. Teisiamajame posėdyje gavus papildomų duomenų, buvo paskirta papildoma... 174. Mokėjimai tiekėjams nebuvo užfiksuoti atskaitingų asmenų apyskaitose, o... 175. Pagal UAB „( - )“ pateiktus kasos pajamų orderius: 2011-09-12 Nr. 0217736... 176. Palyginus papildomai pateiktų įmonių mokėjimo dokumentų, susijusius su UAB... 177. 1.1 atskaitingo asmens G. M. avanso apyskaitose nebuvo... 178. 2008 m. - 4000 Lt (UAB „( - )“ 2008-10-13 kasos pajamų orderio kvitas... 179. 2010 m. - 14720,15 Lt (UAB „( - )“ 2010-09-13 pinigų priėmimo kvitas Nr.... 180. 1.2. atskaitingo asmens K. M. avanso apyskaitose nebuvo... 181. 1.3. atskaitingo asmens V. B. avanso apyskaitose nebuvo... 182. Dėl to nebuvo laikomasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo... 183. 2. 2011 m. rugpjūčio mėn. tas pats 4600 Lt apmokėjimas (UAB „( - )“... 184. Dėl to, kad nesilaikant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo... 185. Taip pat papildomo tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )“, nesivadovavo... 186. Kadangi UAB „( - )“ nesivadovavo 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos... 187. Pagal baudžiamojoje byloje papildomai pateiktus tiekėjų mokėjimo... 188. Kasos knygoje 2010 m. spalio 01-31 d. pinigų likutis pradžiai buvo nurodytas... 189. UAB „( - )“ kasininko pareigos bendrovės įsakymu nėra patvirtintos.... 190. UAB „( - )“ iki 2010-10-31 panaudojo lėšų 23962,33 Lt, apmokant... 191. Lt (2107848,27 - 23962,33).... 192. 2005-06-15 sutartyje buvo numatyta, kad bendrovės direktorius 193. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsakomybė kyla tam, kas apgaulingai tvarkė... 194. UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą vykdė eilė buhalterių, tačiau šios... 195. Iš specialisto išvadų matyti, kad dėl tyčinės apgaulingos buhalterinės... 196. Pagal teismų praktiką bylose dėl 197. Todėl kaltinamojo G. M. veika kvalifikuota pagal... 198. Kaltinamojo G. M. parodymai, kad ne jo, o buhalterių... 199. Mokesčių nesumokėjimas... 200. Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad kaltinamasis G. M.... 201. G. M. pateikęs deklaracijas, laiku nesumokėjo pagal jas... 202. 2011-09-26 ( - ) apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešime Nr.... 203. Iš 2012-04-23 specialisto išvados Nr. 5-2/66 dėl UAB „( - )“ ūkinės... 204. Teisiamajame posėdyje gavus papildomų duomenų, buvo paskirta papildoma... 205. ( - ) apskrities VMI pateikė UAB „( - )“ 2008-12-30 priminimą Nr.... 206. ( - ) apskrities VMI pateikė UAB „( - )“ 2009-07-13 priminimą Nr.... 207. ( - ) apskrities VMI pateikė UAB „( - )“ 2010-07-01 priminimą Nr.... 208. ( - ) apskrities VMI pateikė UAB „( - )“ 2011-08-11 priminimą Nr.... 209. Todėl teismas daro išvadą, kad kaltinamasis G. M.... 210. Kaltinamojo G. M. ir kaltinamosios UAB „( - )“... 211. Bausmės skyrimas... 212. Kaltinamojo G. M. atsakomybę lengvinančių ir... 213. Skiriant bausmę kaltinamajam G. M. atsižvelgiama į... 214. Skiriant bausmės dydį atsižvelgtina ir į tai, kad nėra jo atsakomybę... 215. UAB „( - )“ neteista. Jai Kauno apygardos teismo 2016-10-28 nutartimi... 216. Kauno apygardos prokuratūros prokuroro pareikštas civilinis ieškinys... 217. Kauno apygardos prokuratūros prokuroro pareikštas civilinis ieškinys dėl... 218. Iš Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus... 219. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302-308 str.,... 220. Pripažinti G. M. padarius nusikaltimus, numatytus... 221. už BK 183 str. 2 d. numatyto nusikaltimo padarymą - laisvės atėmimu 3... 222. už BK 222 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą – 15 MGL (564 Eur) bauda,... 223. už BK 219 str. 2 d. numatyto nusikaltimo padarymą - laisvės atėmimu 1... 224. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 ir 2 d., 5 d. 1 p., 2 p., 6 d., bausmes... 225. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 3, 9 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos... 226. Vadovaujantis LR BK 75 str., laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3... 227. Pripažinti UAB „( - )“ kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 228. Priteisti iš G. M.:... 229. BUAB „( - )“ (T. 18 b. l. 148) naudai 598825,13 Eur turtinės žalos... 230. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188729019, bankas... 231. Pratęsti laikiną apribojimą, taikant dalinį nuosavybės teisių... 232. Automobilį MB L 608, valst. Nr. ( - )... 233. Automobilį Audi 80, valst. Nr. ( - ),... 234. Automobilį MB 100, valst. Nr. ( - )... 235. UAB „( - )“, į. k. ( - ), 1100 vnt. vardinių paprastųjų akcijų, viso... 236. Mėsos perdirbimo cechą, unikalus Nr. ( - ), ( - ),... 237. Skerdyklą, unikalus Nr. ( - ), ( - ),... 238. Administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ( - ),... 239. Sandėlį, unikalus Nr. ( - ), ( - ),... 240. Sargų namelį, unikalus Nr. ( - ), ( - ), iki visiško civilinių ieškinių... 241. Taikytą laikiną dalinį nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant... 242. Automobilį MB 812, valst. Nr. ( - )... 243. Automobilį VW Transporter, valst. Nr. ( - ) panaikinti.... 244. Nuosprendžio nuorašą išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.... 245. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus – UAB „( - )“... 246. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą grąžinti 247. Priteisti iš G. M. valstybės naudai 936,03 Eur... 248. Išaiškinti G. M., kad proceso išlaidos turi būti... 249. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti apskųstas apeliacine tvarka...