Byla 2-141-880/2014
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui K. Ž. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 1514,76 Lt skolos, 1320,26 Lt palūkanų, 2329,69 Lt delspinigių, 1512,54 Lt dydžio palūkanų delspinigių, taip pat 2488,21 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 18 procentų dydžio nuo pagrindinės sumos sutartines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 275 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. balandžio 8 d. AB „Swedbank“ ir K. Ž. sudarė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 08-032958-RK, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Atsakovas netinkamai vykdė Kredito mokėjimo kortelės sutartį, todėl AB „Swedbank“ sutartį su atsakovu nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2009 m. gegužės 21 d. AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal minėtą Kreditinės kortelės sutartį Nr. 08-032958-RK. UAB „Gelvora“ nurodė, kad LR CK nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį. Tačiau atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė ir ieškinio parengimo dienai su ieškovu neatsiskaitė. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nustatyta tvarka pasirašytinai (įteikta 2014 m. vasario 14 d.). Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

4Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad AB „Swedbank“ ir atsakovas K. Ž. 2008 m. balandžio 8 d. sudarė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 08-032958-RK, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė sutartyje kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai (b.l. 29-30). 2009 m. gegužės 29 d. atsakovo skola pagal aptartą sutartį AB „Swedbank“ bankui buvo 1599,87 Lt (b.l. 31). 2009 m. gegužės 21 d. AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal minėtą Kreditinės kortelės sutartį Nr. 08-032958-RK. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Ieškovas 2009 m. liepos 2 d. pranešimu (b.l. 32) pranešė apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo sumokėti skolą, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo.

8Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, kad atsakovas K. Ž. yra apmokėjęs 1514,76 Lt skolą pagal Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 08-032958-RK, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1514,76 Lt skolą yra pagrįstas ir tenkintinas. Konstatuota, jog atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinę prievolę, laiku nemokėjo kredito grąžinimo įmokos ir palūkanų. Todėl remiantis nustatytomis aplinkybėmis bei vadovaujantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais iš atsakovo ieškovui priteistina 1320,26 Lt palūkanų, apskaičiuotų taikant 18 proc. palūkanų normą, kuri numatyta Kreditinės kortelės sutartyje Nr. 08-032958-RK.

9Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteisiamos 18 proc. dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 1514,76 Lt dydžio kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014 m. vasario 3 d. iki visiško skolos grąžinimo dienos (Kreditinės kortelės sutarties 11 p.).

10CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės. Kreditinės mokėjimo kortelės sutartimi Nr. 08-032958-RK atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2329,69 Lt delspinigių už pradelstas atsiskaityti 1537 dienas (b. l. 8) ir 1512,54 Lt palūkanų delspinigių už pradelstas atsiskaityti 1537 dienas (b.l. 10). Netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.). Taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo praktiką, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010). Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti netesybas už pradelstas atsiskaityti 1537 dienas. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Nagrinėjamu atveju su atsakovu buvo sudaryta tipinė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartis. Atsakovas pagal šią sutartį laikytinas vartotoju. Prašoma priteisti delspinigių suma yra 2,54 karto didesnė už įsiskolinimo sumą, terminas, už kurį ieškovas prašo priteisti netesybas, laikytinas neprotingai dideliu, o 3842,23 Lt delspinigių suma aiškiai neprotingomis netesybomis (36,5 procento per metus). Ieškovas reikalavimo teises įgijo dar pagal 2009 m. gegužės 21 d. sutartį, tačiau į teismą su reikalavimais, kartu skaičiuodamas delspinigius, kreipėsi tik 2014 m. vasario 3 d. Teismo įsitikinimu, šiuo atveju protinga ir teisinga iš atsakovo prašomus priteisti delspinigius sumažinti iki 0,02 procento už vieną dieną ir priteisti iš atsakovo ieškovui 768,54 Lt delspinigių (CK 6.71, 6.73 str.) (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2010-11-02 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo vertinimu, bylos aplinkybių pagrindu nurodyta suma laikytina pagrįsta ir pakankama dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. vasario 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d.).

12Ieškovas taip pat prašo priteisti 2488,24 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), registruoti pranešimai, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registro tarnybai, darbuotojo darbo užmokestis, administracijos mokestis (b. l. 11). Tokios išlaidos kaip darbo priemonės negali būti vertinamos kaip būtent atsakovo skolos nesumokėjimu nulemtos ieškovo išlaidos. Vertinant nurodytų išlaidų pagrįstumą, pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės komercinės veiklos rūšių bei šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis, šių išlaidų negalima susieti su ieškovo veikla atsakovo atžvilgiu, atsakovas, kaip vartotojas, sudarydamas kredito sutartį, laiku nesumokėdamas skolos, negalėjo protingai šių išlaidų numatyti. Tokių išlaidų kaip pranešimų siuntimas, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrui, ieškovas nepagrindė (nepateikti išrašai iš minėtų registrų, duomenų teikimo sutartys, nepateikti pranešimų siuntimo įkainiai ir pan.), todėl ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo atmestinas kaip nepagrįstas.

13Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškinys pareikštas 9165,49 Lt sumai, tačiau teismas ieškovo reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovo 3603,56 Lt, t. y. patenkino 39,32 procento pareikštų reikalavimų. Taigi ieškovui iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 108,13 Lt (žyminio mokesčio) bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškovo UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovui K. Ž. tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo K. Ž., a.k. ( - ) 1514,76 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų keturiolikos litų 76 ct) skolą, 1320,26 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų dvidešimties litų 26 ct) palūkanas, 768,54 Lt (septynių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų 54 ct) delspinigius, 18 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 1514,76 Lt dydžio kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014 m. vasario 3 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (3603,56 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo 2014 m. vasario 3 d. iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo ir 108,13 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, naudai.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 1514,76 Lt... 3. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos... 4. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 7. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad AB „Swedbank“ ir... 8. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 9. Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteisiamos 18 proc. dydžio sutartinės... 10. CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 12. Ieškovas taip pat prašo priteisti 2488,24 Lt ikiteisminio skolos... 13. Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai... 14. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 16. Ieškovo UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovui K. Ž. tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo K. Ž., a.k. ( - ) 1514,76 Lt (vieno tūkstančio... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...