Byla 2-573/2009
Dėl administratoriaus atstatydinimo atmestas, uždarosios akcinės bendrovės ,,Alfenika“ bankroto byloje Nr. B2-37-524/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus A. S. (A. S. ) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutarties, kuria prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo atmestas, uždarosios akcinės bendrovės ,,Alfenika“ bankroto byloje Nr. B2-37-524/2009.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. gegužės 29 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Alfenika“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Simpatija“.

4Kreditorius A. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nušalinti BUAB „Alfenika“ administratorių UAB „Simpatija“, panaikinti visus kreditorių susirinkimo protokolus, sprendimus, varžytynių aktus ir pripažinti juos praradusiais juridinę galią nuo pradžių, pripažinti sandorį dėl bendrovės turto pardavimo tam pačiam suinteresuotam asmeniui už mažesnę nei nustatytą per pirmas varžytynes kainą negaliojančiu, areštuoti visą atsakovo turtą bei pinigines lėšas. Pareiškėjas pažymi, kad VSDF Klaipėdos skyriaus iniciatyva buvo iškeltos bankroto bylos UAB „Alfenika“ ir UAB „Feniks“, jų administratoriumi, nepaisant tarp šių įmonių egzistuojančio interesų konflikto, paskirta UAB „Simpatija“, kuri nevykdo savo pareigų bankroto proceso metu. BUAB „Alfenika“ administratorius neatliko jokių veiksmų dėl buvusių bendrovės darbuotojų neteisėtų veiksmų, nepripažino, kad dėl buvusių bendrovės vadovų veiksmų pareiškėjas patyrė nuostolių. Administratorius nepagrįstai prieš pareiškėją inicijavo civilinių ir baudžiamųjų bylų iškėlimą, pažeidė jo turtinius interesus. Nurodo, kad BUAB „Alfenika“ administratoriaus iniciatyva varžytynių metu neteisėtai realizuotas bendrovės turtas, tai savo nutartimis pripažino Klaipėdos miesto apylinkės ir Klaipėdos apygardos teismai.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo atmetė, paliko nenagrinėtus prašymus panaikinti visus kreditorių susirinkimų protokolus, varžytynių aktus. Nurodė, kad pareiškėjas pagal CPK 178 str. nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles privalėjo įrodyti, kad administratorius nevykdo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytų funkcijų ar vykdo netinkamai. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį atstatydinti administratorių iš pareigų gali tik teismas, tačiau dėl administratoriaus pakeitimo į teismą turi teisę kreiptis kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Teismo teigimu, su pareiškimu kreipėsi kreditorius A. S. , turintis 47 procentus balsų kreditorių susirinkime, o 2009 m. sausio 21 d. vykusiame kreditorių susirinkime balsuojant kitiems kreditoriams, kurių balsai sudarė 57,70 procentų balsų, buvo nepritarta šio kreditoriaus pareiškimui dėl administratoriaus nušalinimo, todėl teismas šios kategorijos bylose, būdamas aktyvus, privalo patikrinti pateiktus duomenis, kuriais abejojama dėl administratoriaus pareigų tinkamo vykdymo. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad pareiškimo tenkinti nėra pagrindo jau vien todėl, kad kreditorių susirinkimas nepritaria šiam pareiškimui, pareiškėjas šiame kreditorių susirinkime nedalyvavo ir savo argumentų bei įrodymų kreditoriams nepateikė. Išanalizavęs pareiškimą ir kreditoriaus paaiškinimą bei pateiktus dokumentus teismas sprendė, kad administratoriaus pakeitimo klausimas iškeltas todėl, jog administratorius nedirba su debitoriais, tik jam, o ne kitiems įmonės vadovams iškėlė bylas bei neteisėtai pardavė įmonės turtą, todėl ir analizuotinas administratoriaus darbas įmonėje pagal pareiškėjo nurodytas aplinkybes. Byloje nustatyta, kad A. S. 2006 m. birželio 19 d. pagal dokumentų perdavimo aktą perdavė įmonės administratoriui turimus dokumentus ir įmonės turtą bei šis aktas papildytas Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 21 d. patvirtinta taikos sutartimi (t. 5, b. l. 52). Teismo teigimu, vykstant šio pareiškimo nagrinėjimui iš pareiškėjo paaiškinimo nustatyta, kad jis turi papildomų dokumentų, įrodančių, jog jo bankrutuojančiai įmonei yra skolingi 15 000 Lt UAB ,,Klaustukas“, 921 059 Lt Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, J. K. – 60 784 Lt, V. Š. – 2 500 Lt bei buvęs administracijos vadovas bei finansininkai V. T. , J. K. , O. T. , G. T. – 37 608,99 Lt. Administratorius raštu kreipėsi į kreditorių (t. 5, b. l. 50-51) ir teismas buvo įpareigojęs pateikti administratoriui papildomus dokumentus, įrodančius paminėtų asmenų skolą įmonei. 2008 m. vasario 17 d. teismui pateikti dokumentai (t. 5, b. l. 68-93) administratoriaus buvo peržiūrėti ir iš jo paaiškinimo nustatyta, kad jais remiantis nėra pagrindo pradėti teisminius ginčus su paminėtais asmenimis, nes tai yra tik šio kreditoriaus, kuris kategoriškai atsisako bendrauti su administratoriumi bei dalyvauti kreditorių susirinkimuose, nuomonė (t. 5, 61-62). Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija yra skolinga įmonei pagal 2001 m. sausio 18 d. sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Alfenika Arcadia Entertainment Lietuva“ ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, tačiau dar 2004 m. vasario 18 d. raštu Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija kreditoriui atsakė (t.5, b.l. 81), kad yra atsiskaičiusi su UAB ,,Alfenika Arcadia Entertainment Lietuva“ ir prašomos 921 059 Lt sumos sumokėti negali, nes kūriniai nebuvo naudojami komerciniais tikslais. Todėl teismas nurodė, kad nenustatyta, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, nes iš jo paaiškinimo nustatyta, kad kreditorius nepateikė dokumentų, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija su UAB ,,Alfenika“ būtų sudariusi sutartį. Teismas įvertino tai, kad šie teisiniai santykiai atsirado dar iki bankroto bylos iškėlimo, pranešimą apie sutarties nutraukimą pats pareiškėjas gavo 2004 m. vasario 18 d. ir jokio teisminio ginčo UAB ,,Alfenika“ vardu neiškėlė. Teismo teigimu, administratoriaus veiksmai dėl darbo su debitoriais nelaikytini neteisėtais, nes pareiškimas ir prie jo pridėti dokumentai administratoriaus buvo peržiūrėti ir įvertinti. Šie dokumentai nepapildo 2007 m. kovo 26 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo akto, kuriuo remiasi administratorius ir kuriame nurodyta, kad įmonėje yra 2 debitoriai –UAB ,,Klaustukas“ 2 500 Lt sumai ir UAB ,,AKL ir Ko“ – 179,13 Lt sumai. Administratorius pateikė duomenis, kad 2005 m. gegužės 2 d. UAB ,,Klaustukas“ perregistruota į UAB ,,European contracting group“, iš jo paaiškinimo nustatyta, jog šios įmonės paieškos vyksta. Teismas nurodė, kad pareiškėjo pareiškimas dėl administratoriaus nušalinimo vyko 3 posėdžiuose, kur pareiškėjui buvo pasiūlyta bendradarbiauti su administratoriumi ir teikti jam papildomus įrodymus bei informaciją tam, kad būtų kuo efektyviau ginamos visų kreditorių teisės, tačiau bylos medžiaga įrodo, kad pareiškėjas atsisako bendradarbiauti su administratoriumi, todėl tenkinti pareiškimo jame nurodytais motyvais nėra pagrindo. Taip pat teismas nurodė, kad pareiškime nurodomi motyvai dėl turto pardavimo iš viešųjų varžytynių nėra pagrindas atstatydinti administratorių, nes šis klausimas įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais yra išspręstas. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas konstatavo, kad pareiškėjui nėra pagrindo nepasitikėti administratoriumi, todėl jo paminėtos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas nušalinti administratorių nuo pareigų (ĮBĮ 11 str. 8, 9 d.).

6Kreditorius A. S. atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutarties dalį, kuria atmestas prašymas dėl BUAB ,,Alfenika“ administratoriaus pakeitimo, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl BUAB ,,Alfenika“ administratoriaus pakeitimo tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Neteisinga teismo išvada, kad pareiškime nurodyti motyvai dėl turto pardavimo iš viešųjų varžytynių nėra pagrindas atstatydinti administratorių, nes šis klausimas įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais yra išspręstas. 2007 m. gegužės 30 d. įvykusio BUAB ,,Alfenika“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 ,,Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ nutarta turto pardavimą organizuoti išspendus civilinę bylą dėl žemės nuomos. Tačiau iki šiol bankroto administratorius kreditorių neinformavo apie minėtos civilinės bylos išsprendimą, nesušaukė kreditorių susirinkimo varžytynių tvarkai nustatyti. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad kreditoriai nenustatė išvaržomo turto tvarkos, o ją savo iniciatyva nustatė pats administratorius taip pažeisdamas ĮBĮ nustatytą savo kompetenciją. Dėl šios priežasties negali būti laikomos teisėtomis nei pirmosios, nei antrosios varžytynės. Šie pažeidimai yra esminiai, turintys įtakos varžytynių teisėtumui.

82. BUAB ,,Alfenika“ administratorius UAB ,,Simpatija“ nepagrįstai inicijavo civilinę bylą Nr. 2-788-479/2009, kurioje atsakovu prašė patraukti pareiškėjo tėvą V. S. bei pareiškėją trečiuoju asmeniu, neatsižvelgiant į tai, kad klausimas dėl UAB ,,Alfenika“ akcininko bei kiti su bendrovės veikla susiję klausimai buvo išnagrinėti civilinėje byloje Nr. 2-876-370/2007. Administratorius UAB ,,Simpatija“ pareikšdamas nepagrįstą reikalavimą piktnaudžiauja teise, be pagrindo pažeidžia ir varžo kitų asmenų teises.

93. BUAB ,,Alfenika“ administratorius UAB ,,Simpatija“ nuo pat bankroto procedūros inicijavimo žinojo apie UAB ,,Alfenika“ skolininkus, o civilinėje byloje Nr. 2-876-370/2007 ,,Dėl žalos atlyginimo“ pripažino, kad gavo visą bendrovės dokumentaciją. Todėl nepagrįstas teismo įpareigojimas pateikti administratoriui papildomus dokumentus.

10Atsakovas BUAB ,,Alfenika“ administratorius UAB ,,Simpatija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nesutinka su kreditoriaus A. S. atskirajame skunde išdėstytais argumentais.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Taigi administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas. Šio asmens veiklos principai įtvirtinti ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintose Verslo administratorių etikos taisyklėse. Jose, be kita ko, nustatyta bankroto administratoriaus pareiga veikti tokiu būdu, kad garbingai ir profesionaliai vykdomas įmonės bankroto procesas atitiktų bendruosius šalies ekonominės raidos interesus, o įmonių bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami nešališkumo principais. Daugiausia nuo šio fizinio ar juridinio asmens, kuris turi plačius įgalinimus įmonės bankroto procese, taip pat ir likviduojant įmonę, veiksmų priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas.

14Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė kelti ir spręsti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamas vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam gali būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, nes ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos. Pagal suformuotą teismų praktiką bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2007, 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007).

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kreditorius A. S. kreipėsi į BUAB ,,Alfenika“ kreditorių susirinkimą su pareiškimu dėl įmonės administratoriaus nušalinimo. BUAB ,,Alfenika“ kreditorių susirinkime vykusiame 2009 m. sausio 21 d., kreditoriai, kurių balsai sudarė 57,70 procentų balsų, nutarė kreditoriaus A. S. pareiškimui nepritarti, bei nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 4 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas kreiptis į teismą dėl UAB ,,Alfenika“ pabaigos dėl bankroto (t. 5, b. l. 46-47). Kreditorius A. S. pateikė teismui pareiškimą dėl BUAB „Alfenika“ administratoriaus UAB „Simpatija“ nušalinimo. Pirmosios instancijos teismas kreditoriaus pareiškimą atmetė nurodydamas, kad pareiškimo tenkinti nėra pagrindo jau vien todėl, kad kreditorių susirinkimas nepritaria šiam pareiškimui. Teisėjų kolegija sutinka su šia teismo išvada.

16Sprendžiant prašymo atstatydinti administratorių pagrįstumą, turi būti nustatyta, ar administratorius vykdė jam teisės aktais ir kreditorių susirinkimo nutarimais pavestas funkcijas, ar padaryti pažeidimai leidžia abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu ir pan. Kreditorius A. S. administratoriaus veiksmų neteisėtumą motyvuoja tuo, jog 2007 m. gegužės 30 d. įvykusio BUAB ,,Alfenika“ kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 ,,Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ buvo nutarta turto pardavimą organizuoti išspendus civilinę bylą dėl žemės nuomos, tačiau iki šiol bankroto administratorius kreditorių neinformavo apie minėtos civilinės bylos išsprendimą, nesušaukė kreditorių susirinkimo varžytynių tvarkai nustatyti. Iš byloje esančio 2008 m. balandžio 22 d. BUAB ,,Alfenika“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkimo metu administratorius informavo kreditorius, jog įvyko dvejos įmonės turto (prekybos patalpų ir dengtos pavėsinės) varžytynės (t. 4, b. l. 12-14). Minėtame kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti 2008 m. kovo 20 d. (antrosios varžytynės) įvykusių turto varžytynių rezultatus. Kreditorius A. S. teismui buvo pateikęs pareiškimą dėl 2008 m. kovo 20 d. įvykusių įmonės turto varžytynių pripažinimo neįvykusiomis, kuris įsiteisėjusiais teismo procesiniais sprendimas buvo atmestas (t. 3, b. l. 182-183, t. 4, b. l. 51, 81-82, 97-99). Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia kad nėra pagrindo išvadai, jog administratorius vykdydamas įmonės turto pardavimą pažeidė kreditorių susirinkimo nutarimus.

17Byloje nustatyta, kad A. S. 2006 m. birželio 19 d. pagal dokumentų perdavimo aktą perdavė įmonės administratoriui turimus dokumentus ir įmonės turtą bei šis aktas papildytas Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 21 d. patvirtinta taikos sutartimi, kurioje be kita ko buvo nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartimi nustatytą įpareigojimą perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus turimus dokumentus A. S. įvykdė tinkamai ir visiškai ir dėl šios nutarties dalies UAB ,,Alfenika“ jam jokių pretenzijų neturi, nereiškia ir ateityje nereikš (t. 5, b. l. 52). Tačiau vykstant A. S. pareiškimo dėl administratoriaus atstatydinimo nagrinėjimui ir paaiškėjus, kad kreditorius A. S. turi papildomų dokumentų apie UAB ,,Alfenika“ skolininkus, teismas, siekdamas tinkamai išspręsti ginčą byloje, turėjo pagrindą įpareigoti kreditorių pateikti turimus papildomus dokumentus.

18Taip pat atmestinas apelianto argumentas dėl nepagrįsto UAB ,,Feniks“ įtraukimo į BUAB ,,Alfenika“ kreditorių sąrašą. UAB ,,Feniks“ į BUAB ,,Alfenika“ kreditorių sąrašus buvo įtraukta Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 19 d. nutartimi (t. 3, b. l. 129), tačiau kreditorius A. S. šios nutarties neskundė, ji yra įsigaliojusi, todėl nėra pagrindo nagrinėti šios nutarties pagrįstumo.

19Apelianto argumentas, kad administratorius UAB ,,Simpatija“ nepagrįstai inicijavo civilinę bylą Nr. 2-788-479/2009, kurioje atsakovu prašė patraukti pareiškėjo tėvą V. S. bei pareiškėją trečiuoju asmeniu, neatsižvelgiant į tai, kad klausimas dėl UAB ,,Alfenika“ akcininko bei kiti su bendrovės veikla susiję klausimai buvo išnagrinėti civilinėje byloje Nr. 2-876-370/2007, taip pat nesudaro pagrindo spręsti, jog administratorius netinkamai vykdė ĮBĮ jam nustatytas pareigas.

20Iš bylos duomenų matyti, kad daugumą įmonės kreditorių tenkina administratoriaus UAB ,,Simpatija“ veikla ir jie nepalaiko kreditoriaus A. S. prašymo pakeisti bankroto administratorių (t. 5, b. l. 46-47). Be to, bankroto administratoriaus pakeitimas, kai 2008 m. rugsėjo 4 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas kreiptis į teismą dėl UAB ,,Alfenika“ pabaigos dėl bankroto neatitiktų ir protingumo bei sąžiningumo kriterijų, pažeistų kreditorių teisėtų lūkesčių principą (CK 1.5 str., CPK 3 str. 1 d.). Todėl ir dėl šios aplinkybės nėra pagrindo tenkinti kreditoriaus A. S. prašymą dėl administratoriaus pakeitimo.

21Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamoje byloje spręsdamas bankroto administratoriaus UAB ,,Simpatija“ pakeitimo klausimą, tinkamai ištyrė ir įvertino visas reikšmingas šiam klausimui išspręsti bylos aplinkybes bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. gegužės 29 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Kreditorius A. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nušalinti... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi prašymą dėl... 6. Kreditorius A. S. atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m.... 7. 1. Neteisinga teismo išvada, kad pareiškime nurodyti motyvai dėl turto... 8. 2. BUAB ,,Alfenika“ administratorius UAB ,,Simpatija“ nepagrįstai... 9. 3. BUAB ,,Alfenika“ administratorius UAB ,,Simpatija“ nuo pat bankroto... 10. Atsakovas BUAB ,,Alfenika“ administratorius UAB ,,Simpatija“ atsiliepimu į... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 14. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį teismas administratorių iš pareigų gali... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kreditorius A. S. kreipėsi į BUAB... 16. Sprendžiant prašymo atstatydinti administratorių pagrįstumą, turi būti... 17. Byloje nustatyta, kad A. S. 2006 m. birželio 19 d. pagal dokumentų perdavimo... 18. Taip pat atmestinas apelianto argumentas dėl nepagrįsto UAB ,,Feniks“... 19. Apelianto argumentas, kad administratorius UAB ,,Simpatija“ nepagrįstai... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad daugumą įmonės kreditorių tenkina... 21. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą....