Byla 2-693/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Stasio Norvilos įmonės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo Stasio Norvilos įmonės prašymą dėl administratoriaus nušalinimo dailiosios keramikos akcinės bendrovės (toliau – DK AB) „Jiesia“ bankroto byloje, civilinėje byloje Nr. B2-241-260/2007.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas BDK AB „Jiesia“ akcininkas Stasio Norvilos įmonė kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašė nušalinti BDK AB „Jiesia“ administratorių Stanislovą Pečiulį. Pareiškėjas nurodė, kad BDK AB „Jiesia“ administratorius yra teisiškai suinteresuotas bankroto bylos baigtimi. Pareiškėjo teigimu, S. Pečiulis , 2004 metais būdamas BDK AB „Jiesia“ administratoriumi, neperdavė viso šios įmonės turto naujai paskirtam administratoriui. Be to, administratoriaus S. Pečiulio veikla nėra skaidri, kyla įtarimų, jog administratorius veikia nesąžiningai. Jis nesiėmė reikiamų priemonių įmonės sandoriams patikrinti.

4Kauno apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartimi Stasio Norvilos įmonė prašymą dėl administratoriaus nušalinimo atmetė. Teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį bankrutuojančios įmonės administratorių iš pareigų gali atstatydinti tik teismas savo iniciatyva arba kreditorių susirinkimas. Pagal ĮBĮ 23 straipsnį 1 dalies 13 punkto nuostatas, į teismą dėl administratoriaus pakeitimo gali kreiptis kreditorių susirinkimas, o pavieniams įmonės kreditoriams tokia teisė nesuteikta. Be to, teismas nurodė, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialistų išvadoje nėra numatyta, jog administratorius S. Pečiulis yra atsakingas už finansinius pažeidimus. Kauno apygardos prokuratūra nurodė, kad pagal S. N. prašymą atlikto tyrimo metu nenustatyta, jog S. Pečiulis būtų padaręs bendrovės turto išvaistymo ar kitokią nusikalstamą veiką. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas padarė išvadą, kad nėra pakankamai informacijos ir įrodymų, kad bankrutuojančios įmonės administratorius netinkamai atlieka savo funkcijas ar nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo atstatydinti administratorių S. Pečiulį ir BDK AB „Jiesia“ administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ bei priimti atskirąją nutartį dėl administratoriaus S. Pečiulio padarytų teisės pažeidimų. Pareiškėjas nurodo, kad:

  1. Teismas priimtoje nutartyje nepasisakė ir neišsprendė visų pareikštų reikalavimų.
  2. Nepagrįstas teismo argumentas, kad Stasio Norvilos įmonė neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl administratoriaus nušalinimo, nes kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista arba ginčijama jo teisė ar saugomas interesas.
  3. Teismas nevertino apelianto nurodytų administratoriaus padarytų pažeidimų.
  4. Teismas priimtoje nutartyje nepasisakė dėl pagrindinio prašymo atstatydinti administratorių argumento, t.y. dėl administratoriaus suinteresuotumo bylos baigtimi. S. Pečiulis po atsistatydinimo pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m.vasario 20 d. nutartį, nustatytu laiku neperdavė naujai paskirtam administratoriui turto, o pavėluotai perdavus turtą pagal 2004 m. kovo 18 d. perdavimo aktą Nr. 2, turto buvo perduota mažiau, negu buvo nurodyta naujojo administratoriaus balanse. Perduoto turto trūkumas sudarė 2 859 530 Lt. Tokias išvadas padarė ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialistai 2006 metais atlikto tyrimo metu.
  5. Atsiliepimu į atskirąją skundą BDK AB „Jiesia“ administratorius nurodo, kad apelianto atskirasis skundas nepagrįstas ir prašo Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Pagal CPK pirmojo straipsnio pirmosios dalies nuostatas, bankroto bylos nagrinėjamos pagal minėto kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Toks specialus įstatymas bankroto byloms nagrinėti yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos bankroto proceso metu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

8Vienas iš teisminio bankroto proceso ypatumų yra tas, kad bankrutuojančios įmonės turtui valdyti, naudoti ir juo disponuoti, o taip pat užtikrinti šio turto apsaugą teismas paskiria administratorių (ĮBĮ 11 str. 3 d. 3 ir 4 p.). Administratorius yra plačius įgalinimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį atstatydinti administratorių iš pareigų gali tik teismas. Dėl administratoriaus pakeitimo į teismą turi teisę kreiptis kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Teisę teikti teismui prašymą dėl atsistatydinimo iš pareigų turi ir administratorius (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės akcininkams ar atskiriems kreditoriams teisė kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo įstatymo nesuteikta. Todėl nepagrįstas apelianto argumentas, kad jis turi teisę kreiptis į teismą su prašymu atstatydinti administratorių, nes vadovaujantis CPK 5 straipsnio 1 dalimi kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista arba ginčijama jo teisė ar saugomas interesas.

9Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi, teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą, kuris asmuo turi būti paskirtas administratoriumi, todėl teismas taip pat sprendžia ir šio asmens pakeitimo (atstatydinimo) klausimą. Akivaizdu, kad tiek skiriant administratorių, tiek nagrinėjant klausimą dėl jo pakeitimo, privalu vadovautis aukščiau nurodytomis bankroto procedūras reglamentuojančių aktų nuostatomis. Pažymėtina, jog bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas. Bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, nes ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Tačiau pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs apelianto prašyme nurodytas aplinkybes dėl S. Pečiulio netinkamo administratoriaus pareigų vykdymo bei atsižvelgęs į bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nuomonę dėl administratoriaus tinkamumo eiti jam pavestas pareigas, padarė išvadą, kad nėra pagrindo teismui pakeisti BDK AB „Jiesia“ administratorių.

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

12Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.