Byla e2-656-429/2016
Dėl dalies nustatymo bendrojoje dalinėje nuosavybėje

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Ramunei Bakutienei, dalyvaujant pareiškėjo K. K. įgaliotai atstovei L. K., pareiškėjo K. K. atstovei, advokatei Neringai Grubliauskienei, suinteresuotam asmeniui A. S., suinteresuotam asmeniui D. V., suinteresuotų asmenų daugiabučių namų savininkų bendrijos L., G. S. – K. (K.) ir T. A. K. (T. A. K.) įgaliotai atstovei Z. S., suinteresuotų asmenų D. V. ir A. S. atstovei, advokato padėjėjai Viktorijai Skridailaitei – Gribėnienei, nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims valstybinės įmonės „Registrų centras“ įgaliotam atstovui, N. P., A. J. V., V. M., R. M., Z. M., uždarajai akcinei bendrovei „Dekolte“, A. J., M. S., L. E. Z., S. S., E. J., valstybinės įmonės „Turto bankas“ įgaliotam atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K. K. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. S., D. V., G. S. – K. (K.), T. A. K. (T. A. K.), valstybinei įmonei „Registrų centras“, daugiabučių namų savininkų bendrijai L., N. P., A. J. V., V. M., R. M., Z. M., uždarajai akcinei bendrovei „Dekolte“, A. J., M. S., L. E. Z., S. S., E. J., valstybinei įmonei „Turto bankas“ dėl dalies nustatymo bendrojoje dalinėje nuosavybėje,

Nustatė

3Pareiškėjas kreipėsi su patikslintu pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti butui, unikalus

4Nr. ( - ), esančiam ( - ), dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, bendro naudojimo patalpoje, pažymėtoje a-5/45,83 kv. m. – 4.46 kv. m. ir bendro naudojimo patalpoje, pažymėtoje a-3/5,37 kv. m. – 0,81 kv. m. (elektroninės bylos 2 t., b. l. 185-188, 3 t., b. l. 3-6).

5Pareiškėjas nurodo, kad jam nuosavybės teise priklauso vieno kambario butas su bendro naudojimo patalpa – virtuve, pažymėta a-1 (1/4 dalis nuo 11,66 kv. m.), adresu ( - ). Šį butą pareiškėjas 2015 m. vasario 27 d. paveldėjo po savo senolės A. G. mirties. Pareiškėjo senolė butą įsigijo 2012 m. kovo 1 d. pagal pirkimo – pardavimo sutartį iš R. U., kuris minėtą butą įsigijo privatizavimo būdu. Pareiškėjas nurodo, kad S. U. privatizuojant butą, jį sudarė koridorius 11-1 (5,40 kv. m.), kambarys 11-2 (14,40 kv. m.) ir bendro naudojimo virtuvė a-1 (1/4 nuo 11,66 kv. m.). Pareiškėjas pažymi, kad 1993 m. privatizuojant butą, kuomet buvo privatizuojami namo, esančio ( - ), butai, kiekvienam butui kaip buto priklausinys buvo priskirta bendro naudojimo patalpa – virtuvė, tuo tarpu kitos bendro naudojimo patalpos: koridorius (pažymėtas a-5) ir tualetas (pažymėtas a-3), liko neišpirktos, nes inventorizacijos biuras nebuvo jų inventorizavęs. Šias bendro naudojimo patalpas namo gyventojai 1994 – 1995 m. privatizavimo būdu išsipirko pasirašydami papildomas pirkimo – pardavimo sutartis. Pareiškėjui nėra žinoma, kodėl S. U. nepasirašė papildomos privatizavimo sutarties dėl bendro naudojimo patalpų. Pareiškėjas nurodo, kad koridoriaus (pažymėto plane a-5) ir tualeto (pažymėti a-3), dalis yra laisva, kadangi kiti namo bendraturčiai jos neprivatizavo. Pateikė paskaičiavimus, pagal kuriuos patalpos a-5 (koridoriaus) laisva dalis yra 4,46 kv. m., o patalpos a-3 (tualeto) laisva dalis yra 1,89 kv. m. Pareiškėjas nurodo, kad likusios laisvos bendro naudojimo patalpos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendraturčiams, taip pat ir pačiam pareiškėjui. Pareiškėjo nuomone, bendrąja daline nuosavybe savininkams priklausančios bendrojo naudojimo patalpos laikomos buto priklausiniais.

6Pareiškėjo įgaliota atstovė L. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad jos mama, A. G., pirko iš buvusių savininkų, iš pateiktų dokumentų matyti, kad ginčo patalpos buvo priskirtos, tačiau neprivatizuotos. Pareiškėjo atstovės nuomone, ginčo patalpos yra priklausiniai, priskirtos naudoti butui Nr. 11. Nurodė, kad tiek buvę savininkai, tiek pareiškėjas ir ji pati faktiškai naudojosi ir naudojasi ginčo patalpomis. Paaiškino, kad trečiame aukšte gyvena T. A. K., G. S. – K., D. V. ir K. K.. Koridoriumi naudojasi trečio ir ketvirto aukšto gyventojai, neišpirkta dalis yra 4,46 kv. m. Ginčo tualetu naudojasi tik K. K., kiti tik turi nuosavybę, bet faktiškai nesinaudoja. Nurodė, kad kažkada naudojosi dar suinteresuotas asmuo D. V., bet kai įsirengė patalpas palėpėje, nebesinaudoja. L. K. patvirtino, kad mokesčius už bendro naudojimo objektus moka K. K. tik už 12 A butą, o už 11 butą nemoka, nes nėra įregistruota nuosavybės teisė. Nurodė, kad 11 bute yra įrengtas tualetas.

7Pareiškėjo atstovė, advokatė Neringa Grubliauskienė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad bendro naudojimo patalpos – koridorius (pažymėtas a-5) ir tualetas (pažymėtas a-3), 1994 m. gegužės 10 d. buvo priskirtos pareiškėjo butui kaip buto priklausiniai, tačiau jos nebuvo įregistruotos viešame registre, nes dėl jų privatizavimo nebuvo pasirašyta papildoma sutartis. Kadangi minėtos patalpos nepriklauso Kauno miesto savivaldybei, pareiškėjas neturi galimybės jų išsipirkti, todėl pareiškėjas kreipėsi į bendraturčius, tačiau šie nesutiko, motyvuodami, kad pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į didesnį plotą, nei paveldėjo.

8Advokatė Neringa Grubliauskienė pažymėjo, kad pareiškėjas, kaip turto (buto Nr. 11) savininkas turi teisę į bet kokį jo pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimą, kuris susijęs su jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Advokatė nurodė, kad pareiškėjas iki šiol naudojasi patalpomis a-3 ir a-5, o per pastarąją patalpą patenka į jam nuosavybės teise priklausantį butą ir kito kelio, išskyrus patalpą a-5, kaip pareiškėjui patekti į butą, nėra.

9Advokatė Neringa Grubliauskienė akcentavo, kad pareiškimo tenkinimas niekaip nepažeistų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, priešingai jas užtikrintų, nes patalpos a-3 dalis ir patalpos a-5 dalis yra laisvos, jos nėra suinteresuotų asmenų privatizuotos ar kitaip neatlygintinai perimtos; pareiškėjas naudojasi ginčo patalpomis, tačiau neesant teisiniam šių patalpų priskyrimo pareiškėjui, jis, kaip šių patalpų bendraturtis neturi pareigos proporcingai prisidėti prie šių patalpų išlaikymo, remonto, kas pažeidžia kitų bendraturčių teises ir teisėtus interesus, pastogės (kitur minimas 4 aukštas) bendraturčių teisės ir teisėti interesai nebus pažeisti, kadangi nei vienam iš butų, išskyrus 17 butą, 3 aukšto bendro naudojimo patalpose nebuvo nustatyta priklausinių, šie asmenys įtraukti į bylą suinteresuotais asmenimis iki šiol nepareiškė jokių pretenzijų.

10Suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo palikti pareiškimą nenagrinėtu (elektroninės bylos 1 t., b. l. 38-41). Atsiliepime suinteresuotas asmuo nurodė, kad į Nekilnojamojo turto kadastrą duomenys įrašomi ir keičiami prašymo, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ir tam tikrų dokumentų pagrindu, kurie nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, 841.2 punkte. Todėl, pareiškėjas, siekdamas įregistruoti nuosavybės teises į bendrojo naudojimo patalpų dalį, Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui turės pateikti ne tik tai patvirtinantį teismo sprendimą, bet atnaujintą, buto, esančio ( - ), kadastro duomenų bylą, kurioje būtų užfiksuoti pakitę kadastro duomenys. Suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ nurodė, kad pareiškimas turėtų būti paliktas nenagrinėtu, kadangi pareiškėjas kreipėsi ypatingąja teisena, kuri nenumato, kad tokio pobūdžio byla galėtų būti nagrinėjama ypatingosios teisenos tvarka.

11Suinteresuotas asmuo G. S. – K. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo pareiškimo netenkinti ir civilinę bylą nutraukti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos 1 t., b. l. 77-79). Atsiliepime suinteresuotas asmuo G. S. – K. nurodė, kad ši civilinė byla turėtų būti nutraukta, kadangi pareiškėjas kreipėsi į teismą ypatingosios teisenos tvarka, nors asmenų nesutarimai dėl bendrosios nuosavybės įgyvendinimo sprendžiami ginčo teisenos tvarka. Suinetersuotas asmuo G. S. – K. pažymėjo, kad nei buvę savininkai, nei dabartis savininkas, K. K., neprisideda prie bendro naudojimo objektų išlaikymo, nemoka mokesčių, nes neturi nuosavybės teisę patirtinančių dokumentų. Nurodė, kad pareiškėjas yra savavališkai atsitvėręs koridoriaus dalį, kuriuo gali naudotis tik 11 ir 12A butai, o mokesčius moka kiti bendraturčiai, kuriems yra priskirta patalpa a-5.

12Suinteresuoto asmens G. S. – K. įgaliota atstovė, Z. S. nurodė, kad visi butuose yra įsirengę atskirus tualetus, tik ketvirtame aukšte Z. M. neturi atskiro tualeto, bet naudojasi tame pačiame aukšte įsikūrusios dukros, D. V. tualetu. Paaiškino, kad suinteresuotas asmuo G. S. – K. ėjo pas kaimynus ir prašė parduoti, taip susiformavo sau papildomus plotus. Pažymėjo, kad dukra nieko už dyką negavo, o pareiškėjas nori gauti dovanų. Nurodė, kad pareiškėjui ne kartą buvo siūlyta išsipirkti, tačiau jis nesutiko. A. Z. S. nurodė, kad už likusius laisvus tualeto kvadratus moka G. viena, o už koridorių moka visi.

13Suinteresuotas asmuo D. V. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo pareiškimo netenkinti ir civilinę bylą nutraukti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos 1 t., b. l. 57-60). Suinteresuotas asmuo nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – butas (34,73 kv. m.) su bendro naudojimo patalpomis 7-1 (1/4 nuo 23,57 kv. m.), a-5 (1/4 nuo 43,85 kv. m.), a-3 (1/11 nuo 5,67 kv. m.), esantis adresu ( - ). Nurodė, kad atsiliepimo pateikimo dieną mokesčiai yra mokami už 52,09 kv. m.

14Suinteresuotas asmuo D. V. atsiliepime nurodė, kad ginčo patalpos a-5 ir a-3 nebuvo inventorizuotos ir privatizavimo metu nebuvo įtrauktos kaip S. U. buto priklausinys. Tokiu būdu, ginčo patalpos tapo to namo butų (ir kitų patalpų) savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimai negali būti nagrinėjami teisme CPK 442 straipsnyje nustatyta tvarka, todėl byla nutrauktina.

15Suinteresuotas asmuo D. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad gyvena ( - ), ketvirtame aukšte, butą pirko iš kaimyno, jau buvo privatizuoja ir koridoriaus, ir tualeto dalis, gyvena nuo 1970 m., ginčo patalpomis naudojosi visi ir trečio, ir ketvirto aukšto gyventojai. Paaiškino, kad 12 a bute nėra tualeto, o 11 bute yra tualetas. Buvęs savininkas U. neprivatizavo ginčo patalpų. Bendraturčiai ilgai laiką nežinojo, kad yra laisvi plotai, nuo

162014 - 2015 m. mokesčių mokėjo 1/4 dalį už kvadratus, už a-5 patalpą, kai buvo administratorius „Žaidas“ 2006 m. mokėjo 1/4. Nuo 2011 m. moka už 52,09 kv. m. Suinteresuotas asmuo D. V. pažymėjo, kad butas Nr. 20 (gyveno M.) taip pat neturi tualeto.

17Suinteresuotas asmuo A. S. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo pareiškimo netenkinti ir civilinę bylą nutraukti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos 1 t., b. l. 114-117). Nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso butai Nr. 9, 10, 12, 13 su bendro naudojimo patalpomis. Nurodė, kad ginčo patalpos a-5 ir a-3 nebuvo inventorizuotos ir privatizavimo metu nebuvo įtrauktos kaip S. U. buto priklausinys. Tokiu būdu, ginčo patalpos tapo to namo butų (ir kitų patalpų) savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimai negali būti nagrinėjami teisme CPK 442 straipsnyje nustatyta tvarka, todėl byla nutrauktina.

18Suinteresuotas asmuo A. S. palaikė ankstesniuose teismo posėdžiuose duotus paaiškinimus. Papildomai paaiškino, kad pardavė pareiškėjui dalį - 7 kv. m. koridoriaus prie 12A buto ir ji sudarė su juo šių patalpų pirkimo – pardavimo sutartį. Nurodė, kad dėl dalies koridoriaus pardavimo pati pasiūlė pareiškėjui K., kadangi turi daug bendro naudojimo ploto patalpų, brangu mokėti už šildymą. Suinteresuotų asmenų A. S., G. S. – K., D. V. atstovė, advokato padėjėja teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjo K. K. reikalavimai ir pasirinktas tariamų teisių ir interesų gynimo būdas yra ydingas, kadangi pareiškėjas pateikė pareiškimą CPK 442 straipsnyje nustatyta ypatingosios teisenos tvarka. Pareiškimas dėl dalies nustatymo bendrojoje dalinėje nuosavybėje nepatenka į CPK XXXIV skyriaus normų taikymo sritį. Advokato padėjėja Viktorijai Skridailaitei – Gribėnienei, nurodė, kad tokia pareiškėjo pasirinkta teisių gynimo tvarka ne tik prieštarauja CPK nuostatoms, bet ir užkerta kelią į bylą įtrauktiems asmenims pateikti priešieškinį.

19Advokato padėjėja Viktorijai Skridailaitei – Gribėnienei, atkreipė teismo dėmesį, jog privatizuojant patalpas trečiame ir ketvirtame aukštuose, butai Nr. 7 ir 9 neprivatizavo a-3 patalpos (tualeto), tuo tarpu butai Nr. 10, 11, 19, 20 ir 25 neprivatizavo ne tik a-3 patalpos, bet ir a-5 (koridoriaus), todėl visi šių butų savininkai neturi teisės patekti į jiems priklausančius butus per a-5 koridorių bei naudotis a-3 (tualeto) patalpa, lygiai taip pat kaip ir pareiškėjas.

20Advokato padėjėja Viktorijai Skridailaitei – Gribėnienei, pažymėjo, kad nustačius pareiškėjui dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje į patalpas, pažymėtas a-5 ir a-3, būtų pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinta konstitucinė teisė, kadangi būtų ginama asmens, neturinčio teisės į nekilnojamojo turto dalį, kurio dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje prašoma nustatyti.

21Suinteresuotas asmuo DNSB L. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo pareiškimą, kuriuo prašo pareiškimo netenkinti ir civilinę bylą nutraukti. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad gyvenamajame name (pastate) yra įkūrę bendriją DNSB L., kuri atstovauja visus pastato bendrasavininkus. Pažymi, kad patalpos a-5 ir a-3 nebuvo inventorizuotos ir buto Nr. 11 privatizavimo metu nebuvo privatizuotos. Todėl ginčo objektu tapusios patalpos yra visų gyvenamojo namo (pastato) butų ir kitų patalpų bendrasavininkių bendroji dalinė nuosavybė.

22Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į patikslintą pareiškimą, kuriuo prašo civilinę bylą nagrinėti teismo nuožiūra (elektroninės bylos 4 t., b. l. 95-99).

23Suinteresuotiems asmenims apie paskirtą posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta specialiame teismo puslapyje paskelbiant nustatyto turinio pranešimą (5 t., b. l. 14-15).

24Teismas

konstatuoja:

25Pastatą - gyvenamąjį namą, adresu ( - ) (pažymėjimas plane 1A3p) sudaro trijų aukštų pastatas – 17 patalpų, iš kurių 10 gyvenamųjų patalpų (butų) ir

267 negyvenamosios patalpos (elektroninės bylos 1 t., b. l. 99-101).

27Pastato, adresu ( - ), 2008 m. gruodžio 15 d. buvo tikslinami kadastro duomenys, kurių metu nustatyta, kad tikslus patalpos a-3 plotas yra 5,37 kv. m., o patalpos a-5 plotas yra 45,83 kv. m. (elektroninės bylos 2 t., b. l. 85).

28Nuo 2009 m. lapkričio 24 d. nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas – įsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija – DNSB L. (elektroninės bylos 4 t., b. l. 141).

29DNSB L. narių yra 11, turinčių šešiolika balsų. Savininkai, kurie nepriskirti DNSB L. nariais – butas Nr. 20 (elektroninės bylos 3 t., b. l. 57).

30Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise įregistruotų patalpų, adresu ( - ), nėra (elektroninės bylos 1 t., b. l. 23).

31Pareiškėjui K. K. nuosavybės teise priklauso butas/patalpa – butas, su bendro naudojimo patalpa pažymėta a-1 (1/4 dalis nuo 11,33 kv. m.), bendras plotas 18,04 kv. m., adresu ( - ) (toliau – ir Turtas). Turtą pareiškėjas įgijo 2015 m. vasario 13 d. paveldėjimo teisės pagal testamentą ( - ), pagrindu, kuriame nebuvo prašomo reikalavime atidalinti tualeto ir koridoriaus (elektroninės bylos I t., b. l. 9-10). Laikotarpiu 1993 m. birželio 8 d. – 2005 m. spalio 19 d. Turtas priklausė S. U. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, laikotarpiu 2005 m. spalio 19 d. -2012 m. kovo 2 d. – R. U. paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu, laikotarpiu 2012 m. kovo 2 d. – 2015 m. vasario 27 d. - A. G., pareiškėjo močiutei, pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu (elektroninės bylos I t., b. l. 9-10).

32Pareiškėjui K. K. taip pat priklauso ir butas, adresu ( - ).

33Butas, adresu ( - ), buvo privatizuotas 1993 m. birželio 1 d. ir jį sudarė: koridorius 11-1 (5,40 kv. m.), kambarys 11-2 (14,40 kv. m.), bendro naudojimo virtuvė a-1 (1/4 dalis nuo 11,66 kv. m.) (elektroninės bylos 1 t., b. l. 16, 25). 1994 m. gegužės 10 d. buvo patikslinti kadastro duomenys prie buto papildomai priskiriant bendro naudojimo patalpas a-3 (0,81 kv. m.) ir a-5 (4,74 kv. m.), tačiau papildoma privatizavimo sutartis nebuvo sudaryta (elektroninės bylos 1 t, b. l. 18, 25).

34Pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis butas Nr. 11 yra trečiame pastato aukšte, bute yra tualetas (elektroninės bylos 2 t., b. l. 131).

35Ginčo patalpa – a-5 (koridorius) yra trečiame, pastato ( - ), aukšte (elektroninės bylos 2 t., b. l. 131). Ginčo patalpą – bendro naudojimo patalpą a-5 (koridorių) sudaro 45,83 kv. m. bendro ploto, iš kurių: 15/100 priklauso butui Nr. 7 (suinteresuotiems asmenims G. S. – K. ir T. A. K.); 27/100 priklauso butui Nr. 9 (suinteresuotam asmeniui A. S.); 321/1250 priklauso butui Nr. 12 (suinteresuotam asmeniui A. S.); 44/1000 priklauso butui Nr. 12A (pareiškėjui K. K.); 1/11 priklauso butui Nr. 17 (suinteresuotam asmeniui D. V.); 1/11 priklauso butui Nr. 21 (suinteresuotiems asmenims G. S. – K. ir T. A. K.) (elektroninės bylos 2 t., b. l. 105, 107, 111, 113, 117, 121, 131).

36Ginčo patalpa – a-3 (tualetas) yra trečiame, pastato ( - ), aukšte (elektroninės bylos 2 t., b. l. 131). Ginčo patalpą – bendro naudojimo patalpą a-3 (tualetą) sudaro 5,37 kv. m. bendro ploto, iš kurių: 19/100 priklauso butui Nr. 12 (suinteresuotam asmeniui A. S.); 41/1000 butui Nr. 12A (pareiškėjui K. K.); 25/77 priklauso butui Nr. 21 (suinteresuotiems asmenims G. S. – K. ir T. A. K.); 1/11 priklauso butui Nr. 17 (suinteresuotam asmeniui D. V.) (elektroninės bylos 2 t., b. l. 111, 113, 117, 121).

37Pateiktas patalpos a- 5 dalių apskaičiavimo projektas nustato bendro naudojimo patalpos (koridoriaus) a-5, bendro ploto 45,83 kv. m., dalių paskaičiavimą tarp jau esamų privatizuotų koridoriaus dalių (priklausančių suinteresuotiems asmenims G. S. – K., T., A. K., A. S., D. V. ir pačiam pareiškėjui K. K.), o likusį laisvą plotą, t.y. 4,46 kv. m., priskiriant pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiam butui Nr. 11 (elektroninės bylos 3 t., b. l. 163).

38Pateiktas patalpos a-3 (tualeto) dalių apskaičiavimo projektas nustato bendro naudojimo patalpos (tualeto) a-3, dalių paskaičiavimą tarp jau esamų privatizuotų tualeto dalių (priklausančių suinteresuotiems asmenims G. S. – K., T. A. K., A. S., D. V. ir pačiam pareiškėjui K. K.), o likusį laisvą neprivatizuotą tualeto plotą, t.y. 0,95 kv. m., priskiriant pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiam butui Nr. 11 (elektroninės bylos 3 t., b. l. 164).

392016 m. kovo 30 d. įvyko visuotinis suinteresuoto asmens DNSB L. narių susirinkimas, kurio darbotvarkėje buvo numatytas klausimas dėl pareiškėjo prašymo dėl dalių nustatymo bendro naudojimo patalpose. Tačiau balsuoti minėtu klausimu buvo atsisakyta dėl kitų bendrasavininkų nedalyvavimo (3 t., b.l. 153, 156).

402016 m. kovo 25 d. inžinierius Ž. P. apžiūrėjo statinį adresu ( - ) (elektroninės bylos 4 t., b. l. 48-56). Statinio trečiame aukšto laiptinėje yra įrengta medinė pertvaros sienelė su užrakinamos durimis (elektroninės bylos 4 t., b. l. 51). Nėra sumontuota laiptinės aikštelė, kuri užtikrintų saugų patekimą iš / į ketvirtą aukštą.

412016 m. liepos 19 d. ( - ) pateikė butų ir kitų patalpų savininkams balsavimo raštu biuletenį, kuriame buvo nurodyti trys pasirinktini variantai: 1) laisvus a-5 patalpoje (koridorius) esančius 4,46 kv. m. panaudoti aikštelės trečiame aukšte įrengimui ir a-3 patalpoje (tualetas) esančius 1,89 kv. m. išdalinti visiems (daliai, kuriems reikalingas tualetas) ( - ) bendraturčiams; 2) laisvus a-5 (koridorius 4,46 kv. m.) ir a-3 (tualetas 1,89 kv. m.) kvadratus išdalinti visiems namo bendraturčiams; 3) laisvus a-5 (koridorius 4,46 kv. m.) ir a-3 (tualetas 1,89 kv. m.) priskirti K. K. butui ( - ) (elektroninės bylos 4 t., b. l. 135-139).

42Apklausos anketos įteiktos 16 savininkų (iš viso yra 17 patalpų), 14 patalpų savininkų balsavo už pirmąjį variantą (elektroninės bylos 4 t., b. l. 140).

432016 m. rugsėjo 23 d. pareiškėjas K. K. ir suinteresuotas asmuo A. S. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėja, suinteresuotas asmuo A. S., pardavė, o pareiškėjas K. K. asmeninės nuosavybės teise nusipirko 7 kv. m. iš bendro naudojimo patalpos, pažymėtos a-5 (27/100 nuo 45,83 kv. m.), priskirtos prie buto, esančio ( - ) (elektroninės bylos 4 t., b. l. 165-176). Pareiškėjas minėtas bendro naudojimo patalpas pirko prie buto, esančio ( - ) (elektroninės bylos 4 t., b. l. 172).

44Dėl bylos nagrinėjimo ypatingosios teisenos tvarka

45Ypatingoji teisena skirta nagrinėti byloms, kuriose nėra sprendžiami ginčai dėl teisės, tačiau proceso operatyvumo ir ekonomiškumo tikslais Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 443 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad byla nagrinėjama ypatingąja teisena, neatsižvelgiant į tai, jog nagrinėjimo metu kilo ginčas dėl teisės. Suinteresuoti asmenys bylos nagrinėjimo metu šio Kodekso V dalyje nustatyta tvarka gali pateikti pareiškimus su savarankiškais reikalavimais.

46CPK 442 straipsnio 9 punkte numatyta, kad ypatingosios teisenos tvarka teismas nagrinėja bylas dėl daiktinių teisių, išskyrus bylas, nagrinėjamas pagal ginčo teisenos taisykles. CPK XXXIV skyrius reglamentuoja, kokios bylos dėl daiktinių teisių gali būti nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Pagal CPK 524 straipsnį, tokios bylos yra: bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo, bylos dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį ir bylos dėl daikto pripažinimo bešeimininku.

47Pareiškėjas kreipėsi su pareiškimu ir patikslintu pareiškimu, prašydamas nustatyti Turtui dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje bendro naudojimo patalpose. Toks pareiškėjo reikalavimas neatitinka nei vienos iš CPK 524 straipsnyje nurodytų bylų, kurios gali būti nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Pareiškėjo buvusiai atstovei, advokato padėjėjai Daivai Jonuškaitei, teismo posėdžio metu buvo išaiškinta, kad toks pareikštas reikalavimas pagal savo pobūdį turėtų būti reiškiamas ginčo teisenos tvarka. Teismas pažymi, kad į teismą besikreipiančio asmens teisė yra pasirinkti savo teisių gynimo būdą ir asmenims, kuriems reiškiami reikalavimai, teismas negali nurodyti, kokiu būdu turi būti ginamos teisės. Teismas turi pareigą patikrinti, ar pateiktas dokumentas atitinka jo formai ir turiniui keliamus reikalavimus (CPK 115 str. ), tačiau negali nurodyti, pakeisti pasirinkto teisių gynimo būdo kitu. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas, atstovaujamas kvalifikuotos teisininkės, advokato padėjėjos, vėliau – advokatės, savo pasirinkto teisės gynimo būdo nepakeitė, pareiškėjo patikslintas pareiškimas turėtų būti paliktinas nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 12 p.). Tačiau, procesas šioje nagrinėjamoje byloje yra toli pažengęs: buvo atlikti įvairių procesinių veiksmų (suinteresuoti asmenys pateikė atsiliepimus į pareikštą pareiškimą, šalims buvo suteikta galimybė pateikti savo įrodymus) bei įvyko daugiau nei dešimt teismo posėdžių. Teismas užtikrino tiek pareiškėjų, tiek suinteresuotų asmenų teises į tinkamą procesą įgyvendinimą: byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, visiems dalyvaujantiems asmenims sudarytos sąlygos pateikti paaiškinimus (tiek raštu, tiek teismo posėdžio metu), teikti įrodymus, dalyvauti procese ir kt. Esant išdėstytiems teismo atliktiems procesiniams veiksmams, nors iš patikslinto pareiškimo matyti, kad patikslintas pareiškimas nagrinėtinas ieškinio teisenos tvarka, teismas daro išvadą, kad bylos nagrinėjimas turi būti tęsiamas ypatingosios teisenos tvarka. Tokia išvada atitinka CPK 7 straipsnyje įtvirtintą civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. S. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-219/2011; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos D. S. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-295/2011).

48Dėl dalies nustatymo bendrojoje dalinėje nuosavybėje

49Dalių bendrosios dalinės nuosavybės teisėje nustatymas yra vienas svarbiausių bendrosios nuosavybės santykių teisinio reguliavimo klausimų, nes idealiosios dalies dydis apibrėžia nuosavybės teisės subjekto teisių į bendrą daiktą ir pareigų, susijusių su bendru daiktu, apimtį (CK 4.76 straipsnis). Pagal CK 4.73 straipsnio 3 dalį, jeigu bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, preziumuojama, kad jų dalys yra lygios. Dalių bendrosios nuosavybės teisėje dydis paprastai nustatomas bendrosios dalinės nuosavybės teisės atsiradimo metu ir priklauso nuo bendrosios dalinės nuosavybės teisės atsiradimo pagrindo (CK 4.47 straipsnis).

50Nekilnojamųjų daiktų savininku tampama ne iš karto, o atlikus konkrečius įstatyme nustatytus veiksmus. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindais yra laikomi teisių įgijimą lemiantys juridiniai faktai, tai yra realaus gyvenimo aplinkybės, reguliuojamos teisės normomis, kurios lemia asmenų nuosavybės teisės įgijimą, pavyzdžiui, nuosavybės teisės įgijimas nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo pagrindu, paveldėjimo pagrindu ir panašiai. Teorijoje yra išskiriami du būdai: 1) nuosavybės teisės įgijimas pirminiu būdu; 2) nuosavybės teisės įgijimas išvestiniu būdu. Pirminiu nuosavybės teisės įgijimo būdu yra laikomas toks būdas, kai įgijėjo teisė į daiktą atsiranda pirmą kartą arba nepriklausomai nuo ankstesnių teisių į jį. Išvestiniu nuosavybės teisės įgijimo būdu yra laikomas toks būdas, kai naujojo savininko nuosavybės teisė remiasi ankstesnio savininko teise ir yra išvesta iš jo teisės. Prie pirminių nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus įgijimo būdų yra priskiriamas naujo daikto sukūrimas – naujų pastatų statyba arba nuosavybės teisės įgijimas įgyjamosios senaties būdu. Prie išvestinių nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus įgijimo būdų galima priskirti nuosavybės teisės įgijimą sandorių, pavyzdžiui, pirkimo–pardavimo, dovanojimo būdu, taip pat nuosavybės teisės įgijimą paveldint palikėjo turtą. Įstatymuose yra nustatytas principas, kad niekas negali perduoti daugiau teisių, negu pats turi. Šis principas yra taikytinas nuosavybės teisių perdavimui išvestiniu būdu.

51Nagrinėjamos bylos atveju, pareiškėjas nuosavybės teises į Turtą įgijo išvestiniu būdu, t. y. paveldėjimo būdu. Teismas sutinka su suinteresuotų asmenų A. S., D. V., G. S. – K. argumentais, kad pareiškėjas negalėjo įgyti daugiau teisių, nei prieš tai buvęs savininkas. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas įgijo nuosavybės teisės į butą/patalpą – butą, su bendro naudojimo patalpa pažymėta a-1 (1/4 dalis nuo 11,33 kv. m.), bendras plotas 18,04 kv. m., adresu ( - ), bet neįgijo teisių į patalpų a-5 45.83 kv. m. ir a-3 3,37 kv. m. dalies.

52Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.82 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Pareiškėjas prašo nustatyti dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje bendro naudojimo patalpose, t. y. patalpoje a-5 (koridoriuje) ir patalpoje a-3 (tualete). Teismas konstatavo, kad dalis ginčo patalpų (a-5 ir a-3) yra privatizuotos. Todėl likusios patalpų a-5 ir a-3 dalys, kurios nebuvo privatizuotos, po patalpų privatizavimo tapo ginčo pastato bendrasavininkių bendrąja daline nuosavybe (CK 4.82 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-200/2007).

53Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis).

54Šioje nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl dalių nustatymo bendro naudojimo patalpose a- 3 ir a-5. Minėta, kad pareiškėjas pateikė patalpos a-3 (tualeto) ir a-5 (koridoriaus) dalių apskaičiavimo projektus (toliau – Projektai). Pagal CK 4.82 straipsnio 7 dalį butų ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. CK 4.83 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjo pateikti Projektai neatitinka proporcingumo principo bei pažeidžia kitų bendraturčių teises ir teisėtus interesus. Pateiktuose Projektuose visos likusios laisvos neprivatizuotų patalpų a-3 ir patalpų a-5 dalys priskiriamos tik pareiškėjui nuosavybės teises priklausančiam butui, tačiau trečiajame ir ketvirtame aukštuose yra ir daugiau butų, kurie nėra privatizavę bendro naudojimo patalpų a-3 ir a-5 (pvz., butui Nr. 9 priskirta tik a-5 dalis, o a-3 patalpos dalies nėra priskirta, butui Nr. 19 nėra priskirta jokio bendro naudojimo patalpos). Pažymėtina, kad projektas turi atitikti proporcingumo principą, įtvirtintą CK 4.82 straipsnio 7 dalyje ir nepažeisti kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų (CK 4.83 str. 1 d.).

55Dėl ginčo patalpų (ne) priskyrimo priklausiniais prie 11 buto

56Materialiosios teisės normose įtvirtinti požymiai ir kriterijai sudaro pagrindą skirstyti daiktus į pagrindinius, antraeilius ir į jų rūšis, o pagal tai spręsti dėl jų teisinės padėties ir likimo. CK 4.12 straipsnyje pagrindiniai daiktai apibūdinami kaip daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Jie turi atitikti daiktams keliamus reikalavimus ir neturi būti draudimo jiems savarankiškai dalyvauti civilinėje teisinėje apyvartoje. Pagal CK 4.13 straipsnio 1 dalį antraeiliais daiktais laikomi trijų rūšių daiktai: 1) egzistuojantys tik su pagrindiniais daiktais; 2) pagrindiniams daiktams priklausantys; 3) kitaip su pagrindiniais daiktais susiję daiktai. Šios, t. y. trečiosios, rūšies daiktams nekeliama reikalavimų egzistuoti tik su pagrindiniu daiktu ir priklausyti tik pagrindiniam daiktui. Su pagrindiniu daiktu kitaip susiję daiktai gali būti ir savarankiški, ir pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai. Savarankišku daiktu laikytinas daiktas, kuris savo naudingomis savybėmis ar paskirtimi gali būti atskirai naudojamas ir gali atskirai būti civilinėje teisinėje apyvartoje. Pagal CK 4.19 straipsnio 1 dalį priklausiniai yra savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Pagal bendrąją taisyklę antraeilio daikto likimas tiesiogiai priklauso nuo pagrindinio daikto likimo, t. y. keičiantis pagrindinio daikto likimui, pvz., perleidžiant nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą kitam asmeniui, kartu perleidžiama nuosavybės teisė ir į antraeilį daiktą, išskyrus atvejus, kai sutartyje arba įstatyme nustatyta kitaip.

57Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas pagrindiniam daiktui tarnauti ir yra susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas pagrindiniam daiktui tarnauti ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat pagrindinio daikto poreikiams tenkinti.

58Bendriausia prasme bendro naudojimo patalpos yra tokios, kurios nepriskirtos naudoti individualiai, t. y. neturi savarankiškos paskirties. Jeigu konkrečių patalpų paskirtis susijusi su tarnavimu kitų patalpų poreikiams, tai jos gali būti vertinamos kaip neturinčios savarankiškos paskirties ir kaip tarnaujančios kitam daiktui, t. y. sudarančios sąlygas pagal paskirtį normaliai ir visapusiškai išnaudoti pagrindinio daikto savybes, užtikrinti jo funkcionalumą. Teismas pažymi, kad priklausiniai nėra bendro naudojimo patalpos. Pagrindinis bendro naudojimo patalpų ir priklausinio skirtumas yra tai, kad priklausinys yra individualaus naudojimo patalpa, o bendro naudojimo patalpa pagal savo paskirtį negali būti naudojama individualiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 7 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-84/2008).

59Pareiškėjas nurodo, kad dalis bendro naudojimo patalpose turi būti nustatyta remiantis CK 4.19 straipsnio 1 dalimi, kaip pareiškėjui priklausančio buto Nr. 11 priklausiniai, t. y. koridorius (a-5), kad patekti į butą o tualetas (a-3), kad naudotis bendru tualetu. Nagrinėjamojoje byloje nėra ginčo, kad patalpos a-5 ir a-3 yra bendro naudojimo patalpos, todėl jos negali būti laikomos pareiškėjo nuosavybės teise priklausančio buto Nr. 11 priklausiniais. Atkreiptinas dėmesys, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų dalies negalima pripažinti vieno buto priklausiniu, išskyrus atvejus, kai bendrojo naudojimo patalpas yra įmanoma atidalyti taip, kad tai netrukdys naudoti butų ar kitų patalpų pagal paskirtį (CK 4.82 str. 2 d., 4.90 str. 1, 2 d.). Šioje civilinėje byloje nei a-5 koridoriaus dalies, nei a-3 tualeto negalima pripažinti 11 buto priklausiniais, kadangi šios bendro naudojimo patalpos kartu yra skirtos naudoti ir kitiems butams, Be to, minėta, kad dalis a-3 ir a-5 patalpų yra privatizuotos. Atsižvelgiant į tai, atmestinas pareiškėjo argumentas, kad ginčo patalpos gali būti įregistruotos viešame registre kaip buto Nr. 11 priklausiniai.

60Pažymėtina, kad CK 4.19 str. 1 dalies prasme daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpos pripažintinos priklausiniais, tačiau ne kurio nors vieno ar kelių, o visų (arba esančių atskiroje namo dalyje, pavyzdžiui, vienoje laiptinėje) butų savininkų, nes jos yra skirtos tarnauti pagrindinėms patalpoms – butams – ir tenkina visų butų savininkų interesus. Byloje nustatyta, kad a-5 patalpa (koridorius) yra skirta trečiojo ir ketvirtojo aukštų gyventojams pateikti į savo butus, kadangi tarp trečiojo ir ketvirtojo aukšto laiptinėje nėra laiptų aikštelės. Tai, kad bendrojo naudojimo patalpos priklauso visiems namo bendraturčiams bendrosios dalinės nuosavybės teise, reiškia, jog patalpos nėra atidalytos, yra tik kiekvienam bendraturčiui priklausančios idealiosios nuosavybės teisės dalys (CK 4.72, 4.73 str.).

61Atkreiptinas dėmesys, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų dalies negalima pripažinti vieno buto priklausiniu, išskyrus atvejus, kai bendrojo naudojimo patalpas yra įmanoma atidalyti taip, kad tai netrukdys naudoti butų ar kitų patalpų pagal paskirtį (CK 4.82 str. 2 d., 4.90 str. 1, 2 d.). Šioje civilinėje byloje nei a-5 koridoriaus dalies, nei a-3 tualeto negalima pripažinti 11 buto priklausiniais, kadangi šios bendro naudojimo patalpos kartu yra skirtos naudoti ir kitiems butams.

62Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad buto ar patalpos priklausiniu Nekilnojamojo turto registre gali būti įregistruotas tik kitas tame pačiame statinyje esantis nekilnojamasis daiktas. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos ir kitokia įranga. Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Pareiškėjui teismo posėdžių metu buvo išaiškinta teisė kreiptis į teismą dėl bendro naudojimo objektų naudojimosi tvarkos nustatymo. Tačiau pareiškėjas nepateikė konkrečiai kuriomis a-5 ir a-3 patalpų dalimis siekia naudotis, t. y. nepateikė ir neprašo nustatyti bendrojo naudojimo objektų naudojimosi tvarkos.

63Byloje nustatyta, kad DNSB L. nusprendė laisvus a-5 patalpoje (koridorius) esančius 4,46 kv. m. panaudoti aikštelės trečiame aukšte įrengimui ir a-3 patalpoje (tualetas) esančius 1,89 kv. m. išdalinti visiems (daliai, kuriems reikalingas tualetas) ( - ) bendraturčiams. Minėtas bendrijos sprendimas nėra nuginčytas, todėl yra galiojantis ir turi būti vykdomas (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. 12 d., 12 str.).

64Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pareiškėjo patikslintinas prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

66Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika. Paprastai tai yra vienašalė teisena, kai nėra priešingus interesus turinčių šalių. Dėl to pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Ypatingosios teisenos bylose galioja kitokia nei ginčo teisenos atveju taisyklė – kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidas ir jos nėra atlyginamos (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Įstatyme nurodyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2013). Nagrinėjamoje byloje suinteresuoti asmenys A. S., D. V., G. S.– K. ir buvęs suinteresuotas asmuo R. V. turėjo priešingą interesą nei pareiškėjas K. K., todėl minėtų suinteresuotų asmenų bylinėjimosi išlaidos, atmetus pareiškėjo patikslintą pareiškimą, priteistinos iš pareiškėjo.

67Buvęs šioje civilinėje byloje suinteresuotas asmuo R. V. pateiktame atsiliepime prašė patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš pareiškėjo (elektroninės bylos 1 t., b. l. 143, 2 t. b. l. 128-129, 136). Kartu su atsiliepimu pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinantį dokumentą - 2015 m. gegužės 19 d. kvitą, iš kurio matyti, kad buvęs suinteresuotas asmuo R. V. sumokėjo advokatui Vygandui Moliui 300,00 Eur už suteiktas teisines paslaugas (atstovavimą, dokumento surašymą, patarimą ir kitas teisines paslaugas (elektroninės bylos 1 t., b. l. 138). Atmetus pareiškėjo patikslintą pareiškimą, buvusio suinteresuoto asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos (300,00 Eur) priteistinos iš pareiškėjo (CPK 443 str. 6 d.).

68Suinteresuotas asmuo A. S. pateikė įrodymus, kad 2015 m. birželio 9 d. sumokėjo 300,00 Eur advokatei Kristinai Lukauskaitei už atstovavimą ir dokumento surašymą (elektroninės bylos 1 t., b. l. 146-147). Atmetus pareiškėjo patikslintą pareiškimą suinteresuoto asmens A. S. patirtos bylinėjimosi išlaidos (300,00 Eur) priteistinos iš pareiškėjo (CPK 443 str. 6 d.)

69Suinteresuotas asmuo D. V. pateikė įrodymus, kad 2015 m. birželio 9 d. sumokėjo 300,00 Eur advokatei Kristinai Lukauskaitei už atstovavimą ir dokumento surašymą (elektroninės bylos 1 t., b. l. 149-150), taip pat 2016 m. rugsėjo 23 d. sumokėjo 200,00 Eur už atstovavimą, patarimą, kitas teisines paslaugas (elektroninės bylos 4 t., b. l. 123). Atmetus pareiškėjo patikslintą pareiškimą suinteresuoto asmens D. V. patirtos bylinėjimosi išlaidos (500,00 Eur) priteistinos iš pareiškėjo (CPK 443 str. 6 d.)

70Suinteresuotas asmuo G. S. – K. (pagal įgaliojimą – Z. S.) 2015 m. gegužės 19 d. sumokėjo 300,00 Eur advokatui Vygandui Moliui už atstovavimą už suteiktas teisines paslaugas (atstovavimą, dokumento surašymą, patarimą ir kitas teisines paslaugas (elektroninės bylos 2 t., b. l. 55-56, 2 t. b. l. 128-129, 136), 2016 m. spalio 28 d. 50,00 Eur už atstovavimą (elektroninės bylos 4 t., b. l. 126). Atmetus pareiškėjo patikslintą pareiškimą suinteresuoto asmens G. S. – K. patirtos bylinėjimosi išlaidos (350,00 Eur) priteistinos iš pareiškėjo (CPK 443 str. 6 d.).

71Teismas nesutinka su pareiškėjo atstovės, advokatės Neringos Grubliauskienės argumentais, kad minėtos išlaidos neturėtų būti priteisiamos, kadangi už jas sumokėta 2015 m. gegužės –birželio mėn., o civilinė byla iškelta tik 2015 m. liepos pradžioje. Teismas pažymi, kad į bylinėjimosi išlaidų sąvoką patenka ir pagalba rengiant procesinius dokumentus, ir konsultacijų teikimas. Suinteresuotų asmenų procesiniai dokumentai – atsiliepimai yra pateikti byloje, o vien ta aplinkybė, kad konsultacijos galėjo būti suteiktos iki civilinės bylos iškėlimo, nesudaro pagrindo nepriteisti bylinėjimosi išlaidų. Be to, pats pareiškėjas ne kartą prašė atidėti bylos nagrinėjimą tikslu surinkti papildomus įrodymus bei tikslinti pareiškimą, turėdamas kvalifikuotą atstovą, advokato padėjėją, vėliau advokatę, todėl atsižvelgiant į procesinį elgesį, patirtų bylinėjimosi išlaidų nėra pagrindo mažinti (CPK 93 str. 4 d.).

72Teismas turėjo 36,21 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimo, atmetus patikslintą pareiškimą, minėtos išlaidos priteistinos iš pareiškėjo (CPK 92 str., 96 str.).

73Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

74

  1. atmesti pareiškėjo K. K., a. k. ( - ) patikslintą pareiškimą dėl dalies nustatymo bendrojoje dalinėje nuosavybėje, bendro naudojimo patalpoje, pažymėtoje a-5/45,83 kv. m. – 4.46 kv. m. ir bendro naudojimo patalpoje, pažymėtoje a-3/5,37 kv. m. – 0,81 kv. m., adresu ( - ).
  2. Priteisti iš pareiškėjo K. K., a. k. ( - ) buvusiam suinteresuotam asmeniui R. V., a. k. ( - ) 300,00 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.
  3. Priteisti iš pareiškėjo K. K., a. k. ( - ) suinteresuotam asmeniui A. S., a. k. ( - ) 300,00 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.
  4. Priteisti iš pareiškėjo K. K., a. k. ( - ) suinteresuotam asmeniui D. V., a. k. ( - ) 500,00 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.
  5. Priteisti iš pareiškėjo K. K., a. k. ( - ) suinteresuotam asmeniui G. S. – K., a. k. ( - ) 350,00 Eur (tris šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.
  6. Priteisti iš pareiškėjo K. K., a. k. ( - ) valstybei 36,21 Eur (trisdešimt šešis eurus 21 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

75Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Ramunei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Pareiškėjas kreipėsi su patikslintu pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti... 4. Nr. ( - ), esančiam ( - ), dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, bendro... 5. Pareiškėjas nurodo, kad jam nuosavybės teise priklauso vieno kambario butas... 6. Pareiškėjo įgaliota atstovė L. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad jos... 7. Pareiškėjo atstovė, advokatė Neringa Grubliauskienė, teismo posėdžio... 8. Advokatė Neringa Grubliauskienė pažymėjo, kad pareiškėjas, kaip turto... 9. Advokatė Neringa Grubliauskienė akcentavo, kad pareiškimo tenkinimas niekaip... 10. Suinteresuotas asmuo VĮ „Registrų centras“ pateikė atsiliepimą, kuriuo... 11. Suinteresuotas asmuo G. S. – K. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo... 12. Suinteresuoto asmens G. S. – K. įgaliota atstovė, Z. S. nurodė, kad visi... 13. Suinteresuotas asmuo D. V. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo... 14. Suinteresuotas asmuo D. V. atsiliepime nurodė, kad ginčo patalpos a-5 ir a-3... 15. Suinteresuotas asmuo D. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad gyvena ( - ),... 16. 2014 - 2015 m. mokesčių mokėjo 1/4 dalį už kvadratus, už a-5 patalpą,... 17. Suinteresuotas asmuo A. S. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo... 18. Suinteresuotas asmuo A. S. palaikė ankstesniuose teismo posėdžiuose duotus... 19. Advokato padėjėja Viktorijai Skridailaitei – Gribėnienei, atkreipė teismo... 20. Advokato padėjėja Viktorijai Skridailaitei – Gribėnienei, pažymėjo, kad... 21. Suinteresuotas asmuo DNSB L. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo... 22. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į patikslintą... 23. Suinteresuotiems asmenims apie paskirtą posėdžio datą, laiką, vietą ir... 24. Teismas... 25. Pastatą - gyvenamąjį namą, adresu ( - ) (pažymėjimas plane 1A3p) sudaro... 26. 7 negyvenamosios patalpos (elektroninės bylos 1 t., b. l. 99-101).... 27. Pastato, adresu ( - ), 2008 m. gruodžio 15 d. buvo tikslinami kadastro... 28. Nuo 2009 m. lapkričio 24 d. nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas –... 29. DNSB L. narių yra 11, turinčių šešiolika balsų. Savininkai, kurie... 30. Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise įregistruotų patalpų, adresu ( -... 31. Pareiškėjui K. K. nuosavybės teise priklauso butas/patalpa – butas, su... 32. Pareiškėjui K. K. taip pat priklauso ir butas, adresu ( - ).... 33. Butas, adresu ( - ), buvo privatizuotas 1993 m. birželio 1 d. ir jį sudarė:... 34. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis butas Nr. 11 yra trečiame... 35. Ginčo patalpa – a-5 (koridorius) yra trečiame, pastato ( - ), aukšte... 36. Ginčo patalpa – a-3 (tualetas) yra trečiame, pastato ( - ), aukšte... 37. Pateiktas patalpos a- 5 dalių apskaičiavimo projektas nustato bendro... 38. Pateiktas patalpos a-3 (tualeto) dalių apskaičiavimo projektas nustato bendro... 39. 2016 m. kovo 30 d. įvyko visuotinis suinteresuoto asmens DNSB L. narių... 40. 2016 m. kovo 25 d. inžinierius Ž. P. apžiūrėjo statinį adresu ( - )... 41. 2016 m. liepos 19 d. ( - ) pateikė butų ir kitų patalpų savininkams... 42. Apklausos anketos įteiktos 16 savininkų (iš viso yra 17 patalpų), 14... 43. 2016 m. rugsėjo 23 d. pareiškėjas K. K. ir suinteresuotas asmuo A. S.... 44. Dėl bylos nagrinėjimo ypatingosios teisenos tvarka... 45. Ypatingoji teisena skirta nagrinėti byloms, kuriose nėra sprendžiami ginčai... 46. CPK 442 straipsnio 9 punkte numatyta, kad ypatingosios teisenos tvarka teismas... 47. Pareiškėjas kreipėsi su pareiškimu ir patikslintu pareiškimu, prašydamas... 48. Dėl dalies nustatymo bendrojoje dalinėje nuosavybėje... 49. Dalių bendrosios dalinės nuosavybės teisėje nustatymas yra vienas... 50. Nekilnojamųjų daiktų savininku tampama ne iš karto, o atlikus konkrečius... 51. Nagrinėjamos bylos atveju, pareiškėjas nuosavybės teises į Turtą įgijo... 52. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.82 straipsnio 1... 53. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į... 54. Šioje nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl dalių nustatymo bendro... 55. Dėl ginčo patalpų (ne) priskyrimo priklausiniais prie 11 buto... 56. Materialiosios teisės normose įtvirtinti požymiai ir kriterijai sudaro... 57. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks... 58. Bendriausia prasme bendro naudojimo patalpos yra tokios, kurios nepriskirtos... 59. Pareiškėjas nurodo, kad dalis bendro naudojimo patalpose turi būti nustatyta... 60. Pažymėtina, kad CK 4.19 str. 1 dalies prasme daugiabučio gyvenamojo namo... 61. Atkreiptinas dėmesys, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų dalies... 62. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 63. Byloje nustatyta, kad DNSB L. nusprendė laisvus a-5 patalpoje (koridorius)... 64. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pareiškėjo patikslintinas... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 66. Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus... 67. Buvęs šioje civilinėje byloje suinteresuotas asmuo R. V. pateiktame... 68. Suinteresuotas asmuo A. S. pateikė įrodymus, kad 2015 m. birželio 9 d.... 69. Suinteresuotas asmuo D. V. pateikė įrodymus, kad 2015 m. birželio 9 d.... 70. Suinteresuotas asmuo G. S. – K. (pagal įgaliojimą – Z. S.) 2015 m.... 71. Teismas nesutinka su pareiškėjo atstovės, advokatės Neringos... 72. Teismas turėjo 36,21 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių... 73. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 6... 74.
  1. atmesti pareiškėjo K. K., a. k. ( - ) patikslintą... 75. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...