Byla 2YT-5147-639/2018
Dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., akcinė bendrovės SEB bankas, R. R

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos N. R. skundą dėl antstolio J. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., akcinė bendrovės SEB bankas, R. R..

3Teismas

Nustatė

41. pareiškėja 2018 m. kovo 19 d. skundu prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios pareiškėjos turto buto (unikalus Nr. ( - )), esančios adresu ( - ), varžytynės Nr. ( - ); priimti patvarkymą, kuriuo antrosios pareiškėjai priklausančio turto – buto varžytynės Nr. ( - ) būtų paskelbtos neįvykusiomis; paskirti pareiškėjos turto – buto, esančio adresu ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę, sudarant galimybę pareiškėjai pasiūlyti savo turto rinkos vertės eksperto kandidatūrą, ir tik atlikus turto vertinimą skelbti turto varžytynes; antstolį nusišalinti nuo vykdomosios bylos, kurioje antstolis J. P. vykdo išieškojimą iš pareiškėjos turto – buto, esančio adresu ( - ). Skunde nurodė, jog pareiškėja įsitikinusi, kad antstolio J. P. vykdomoje vykdomojoje byloje pareiškėjos turto vertės nustatyto procesas buvo atliktas netinkamai, turtas parduotas ne rinkos kaina. Pareiškėjos teigimu, antstolis nesiėmė visų įmanomų veiksmų, kad pareiškėjos turtas būtų pardavinėjamas objektyviai nustatyta rinkos kaina. Nurodė, jog VĮ Registrų centras duomenimis pareiškėjos turto rinkos vertė aktualiais 2018 m. sausio 1 d. duomenimis yra 50 400 Eur. antstolis turtą pardavinėjo už 35 400 Eur, o pardavė už 43 100 Eur, t. y. turtas parduotas 7 300 Eur mažesne suma. Negalima laikyti, kad toks antstolio turto vertės nustatymas ir turto pardavimas yra profesionalus ir tinkamas. Papildomai nurodė, jog pareiškėjai kyla abejonių dėl antstolio nesuinteresuotumo vykdomosios bylos baigtimi bei įtarimų dėl galimo jo šališkumo. Iš to kyla pagrįstų įtarimų, kad antstolis dėl neaiškių priežasčių siekė kuo greičiau parduoti pareiškėjos turtą pernelyg žema kaina atitinkamiems pirkėjams.

52. Suinteresuotas asmuo antstolis J. P. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjos skundą, patvarkymu skundo netenkino, skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Patvarkyme, kuriuo pareiškėjos skundo netenkino, nurodė, jog naikinti 2017 m. rugpjūčio 31 d. patvarkymo Nr. S17-30231 ,,Dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių“ nėra teisinio pagrindo, nes šis patvarkymas yra informacinio pobūdžio ir nesukelia skolininkui teisinių pasekmių, pažymėjo, jog Civilinio proceso kodekso 706 straipsnis nenumato jokio pranešimo skolininkui siuntimo dėl varžytynių paskelbimo, vykdomąja byla privalo domėtis pats skolininkas. Pažymėjo, jog antrosios turto pardavimo varžytynės yra įvykusios, paskelbtas laimėtojas, surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėja nenurodė nė vienos aplinkybės, dėl kurios antstolis turėtų pripažinti varžytynes neįvykusiomis, todėl pareiškėjos prašymas nepagrįstas, juo labiau, kad varžytynės jau yra įvykusios ir teismų sprendimais pripažintos teisėtomis. Pažymėjo, jog antstolis tinkamai ir pagrįstai nustatė areštuoto turto rinkos vertę. Papildomai nurodė, jog aplinkybių, dėl kurių antstolis turėtų nusišalinti nuo vykdomosios bylos nenustatyta, pareiškėja, pateikdama nušalinimą antstoliui piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir piktybiškai trukdo vykdymo procesui.

63. Suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė (toliau – AB) SEB bankas, R. R. atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.

7Teismas konstatuoja:

8pareiškėjos skundas atmestinas.

94. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio J. P. žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ), pradėta pagal Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro 2013 m. gegužės 6 d. vykdomąjį įrašą Nr. GB-3101 dėl 180 390,84 Eur, 1 110,80 Lt (321,71 Eur) ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkų R. R. ir N. R. išieškotojos AB SEB bankas naudai (v. b. Nr. ( - ), b. l. 14, t. 1) ir vykdomoji byla Nr. ( - ), pradėta pagal 2013 m. gegužės 6 d. Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. GB-3103 dėl 180 390,84 Eur, 1 095 Lt (317,13 Eur) ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkų R. R. ir N. R. išieškotojos AB SEB bankas naudai (v. b. Nr. ( - ), b. l. 14). Atlikdamas vykdymo veiksmus antstolis, 2017 m. kovo 24 d. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo antstolis patvarkė paskirti buto, esančio ( - ), ekspertizę nekilnojamojo turto vertei nustatyti, ją pavedė atlikti UAB ,,Ober- Haus“ nekilnojamasis turtas (v. b. Nr. ( - ), b. l. 184, t.2). Patvarkymas įteiktas N. R. asmeniškai 2017 m. kovo 28 d. v. b. Nr. ( - ), b. l. 186, t. 2). 2017 m. birželio 21 d. ekspertizės aktu Nr. 2538 EKZ_2017 RVI KLAI nustatyta, jog nekilnojamojo turto – buto, esančio adresu ( - ), rinkos vertė yra 59 000 Eur (v. b. Nr. ( - ), b. l.239, t. 2). 2017 m. birželio 26 d. patvarkymu dėl turto arešto nutarė areštuoti pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, esantį adresu ( - ) (v. b. Nr. ( - ), b. l. 251, t. 2), priėmė 2017 m. birželio 26 d. turto arešto aktą (v. b. Nr. ( - ), b. l. 253-254, t.2). 2017 m. birželio 26 d. patvarkymu dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių antstolis nutarė skelbti pirmąsias turto pardavimo varžytines (v. b. Nr. ( - ), b. l. 256, t. 2), kuriuo areštuotą turtą įvertino 59 000 Eur suma, nustatė, jog išvaržomas turtas bus parduodamas už 47 200 Eur kainą. 2017 m. birželio 26 d. pranešimu apie skelbsimas turto pardavimo pirmąsias varžytynes informavo pareiškėją, skolininkę ir išieškotoją (v. b. Nr. ( - ), b. l. 257, 258-265, t. 2). 2017 m. liepos 20 d. patvarkymu dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių antstolis nutarė 2017 m. liepos 20 d. skelbti pirmąsias areštuoto pareiškėjos turto pardavimo varžytynes (v. b. Nr. ( - ), b. l. 271, t. 2), apie paskelbtas varžytynes pranešimu informavo vykdomosios bylos dalyvius (v. b. Nr. ( - ), b. l. 272-277, t. 2). 2017 m. rugpjūčio 21 d. patvarkymu antstolis pirmąsias turto pardavimo varžytynes pripažino neįvykusiomis, kadangi varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas (v. b. Nr. ( - ), b. l. 298, t. 2). 2017 m. rugpjūčio 31 d. antstolis priėmė patvarkymą ,,Dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių“ ir pranešimą ,,Dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių“, kuriais informavo pareiškėją N. R., skolininkę ir išieškotoją, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. skelbiamos antrosios turto, priklausančio pareiškėjai, pardavimo varžytynės Nr. ( - ), nurodė, jog išvaržomas turtas bus parduodamas už 35 400 Eur (v. b. Nr. ( - ), b. l. 310-314, t. 2). 2017 m. spalio 2 d. antstolio kontoroje gautas VĮ Registrų centras pranešimas apie įvykusias varžytynes bei jų laimėtoją (v. b. Nr. ( - ), b. l. 359, t.2). 2017 m. spalio 2 d. pranešimu dėl turto pardavimo iš varžytynių antstolis vykdymo proceso dalyvius informavo, jog antstolis surašys turto pardavimo iš varžytynių aktą per tris darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo varžytynių pabaigos (v. b. Nr. ( - ), b. l. 364, t. 2). 2018 m. kovo 20 d. antstolis surašė turto pardavimo iš varžytynių aktą dėl buto, esančio adresu ( - ), pardavimo varžytynėse Nr. ( - ) (v. b. Nr. ( - ), b. l. 436, t. 2). 2018 m. kovo 20 d. aptvarkymu antstolis paskirstė byloje išieškotas lėšas (v. b. Nr. ( - ), b. l. 442, t.2).

105. Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo paskelbtos antrosios pareiškėjos turto – buto, esančio ( - ), varžytinės, priimti patvarkymą, kuriuo antrosios pareiškėjos turto – buto, esančio ( - ), varžytinės būtų atšauktos, paskirti pareiškėjos turto – buto, esančio adresu ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę, sudarant galimybę pareiškėjai pasiūlyti savo turto rinkos vertės eksperto kandidatūrą, ir tik atlikus turto vertinimą skelbti turto varžytynes. Be to, pateikė antstoliui prašymą nusišalinti nuo vykdomosios bylos, kurioje antstolis J. P. vykdo išieškojimą iš pareiškėjos turto – buto, esančio adresu ( - ).

11Dėl antstolio nušalinimo

126. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 636 straipsnio 1 dalis numato, jog antstolis gali būti nušalintas esant šio Kodekso 65 straipsnyje nurodytiems pagrindams. Antstolį gali nušalinti skolininkas ir išieškotojas. Antstolio nušalinimas pareiškiamas raštu. Nušalinimas turi būti pareiškiamas prieš pradedant priverstinio vykdymo veiksmus. Vėliau nušalinimą pareikšti leidžiama tik tais atvejais, jeigu pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą nušalinti sužino pradėjus vykdymo veiksmus (CPK 636 straipsnio 2 dalis). Nušalinimo pareiškimas pateikiamas pačiam nušalinamajam antstoliui. Jeigu antstolis nenusišalina, nušalinimo pareiškimas ne vėliau kaip kitą darbo dieną kartu su vykdomąja byla perduodamas teisėjui, kad spręstų nušalinimo klausimą (Civilinio proceso kodekso 636 straipsnio 3 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 65 straipsnio nuostatas teisėjas (šiuo atveju antstolis) privalo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo arba jam gali būti pareikštas nušalinimas bylose: 1) kuriose jis yra dalyvaujantis byloje asmuo arba su dalyvaujančiu byloje asmeniu susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių bylos baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms; 2) jeigu jis yra su šalimis ar kitais dalyvaujančiais byloje asmenimis susijęs giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai) ar svainystės ryšiais; 3) jeigu jį su viena iš šalių ar kitais dalyvaujančiais byloje asmenimis sieja santuokos, globos ar rūpybos santykiai; 4) byloje, kurioje jis buvo arba yra vienos iš šalių arba kitų dalyvaujančių byloje asmenų atstovas; 5) jeigu jis pats, jo sutuoktinis (sugyventinis) arba jo artimieji giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi; 6) jeigu jis dalyvavo priimant sprendimą byloje žemesniosios ar aukštesniosios instancijos teisme arba šioje byloje dalyvavo kaip liudytojas, ekspertas, prokuroras, valstybės ar savivaldybės institucijos atstovas.

137. Susipažinus su pareiškėjos skundo argumentais dėl antstolio J. P. nušalinimo, nustatyta, jog pareiškėja nepateikia jokių objektyvių duomenų ir įrodymų, kad egzistuoja bent vienas CPK 65 straipsnyje nurodytų nušalinimo pagrindų. Teismas pažymi, jog antstoliui reiškiamas nušalinimas turi būti motyvuotas (CPK 68 straipsnis, 178 straipsnis). Tačiau iš pareiškėjos pateikto pareiškimo turinio nėra galimybės spręsti apie įstatyme nustatytų nušalinimo pagrindų bei aplinkybių, keliančių abejonių antstolio nešališkumu, buvimą. Pareiškime nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas reiškiamas reikalavimas, yra paremtas subjektyvia pareiškėjos nuomone, deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurie negali būti pakankamu pagrindu antstolio nušalinimui. Pareiškėja skunde reiškia abejones dėl antstolio atliktų veiksmų, nurodo, jog tai gali būti nulemta galimai esančių susitarimų su būsimu pirkėju, tačiau jokių šias prielaidas pagrindžiančių įrodymų neteikia. Teismas atkreipia dėmesį, jog vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos numato, jog antstolis apie varžytynes skelbia specialiame interneto tinklalapyje (CPK 706 straipsnis), varžytynės vyksta elektroniniu būdu (CPK 713 straipsnio 2 dalis), apie jų rezultatą antstolis informuojamas pranešimu (CPK 713 straipsnio 14 dalis), todėl tiesiogiai su varžytynių dalyviais antstolis nebendrauja. Tokiu būdu byloje nesant kitų įrodymų, pareiškėjos abejonės vertintinos kaip nepagrįstos.

148. Teismas, įvertinęs pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, kuriomis grindžiamas nušalinimas antstoliui, sutinka su antstolio patvarkyme, kuriuo netenkintas pareiškėjos skundas, argumentais, jog pagrindų antstoliui nusišalinti ar būti nušalintam nuo vykdomos vykdomosios bylos nėra nustatyta, todėl pareiškėjos prašymas nušalinti antstolį negali būti tenkinamas.

15Dėl turto pardavimo iš varžytynių

169. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. To paties straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei šio straipsnio nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009. Teismų praktika. 2009, 31). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

1710. Vykdomųjų bylų duomenimis nustatyta, jog atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis J. P. skyrė pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, ją pavedė atlikti UAB ,,Ober – Haus“ nekilnojamasis turtas. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo pareiškėjai ir skolininkei buvo įteikti. Vykdomosios bylos duomenys taip pat patvirtina, jog pareiškėjai N. R. ir skolininkei R. R. antstolis išsiuntė 2017 m. birželio 26 d. turto arešto aktą bei atliktos nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktą pareiškėjos gyvenamosios vietos adresu, taip pat skolininkei antstoliui žinomu R. R. el. pašto adresu (v. b. Nr. ( - ), b. l. 252, t. 2), patvarkymai tiek skolininkei, tiek pareiškėjai buvo įteikti (v. b. Nr. ( - ), b. l. 259-263, 278, t. 2). Įsiteisėjusia 2017 m. rugsėjo 22 d. Klaipėdos apylinkės teismo nutartimi nustatyta, jog per įstatymo nustatytą terminą pareiškėja nereiškė nušalinimo antstolio 2017 m. kovo 24 d. patvarkymu paskirtam ekspertui, gavusi turto arešto aktą bei ekspertizės aktą – per įstatymo nustatytą terminą prieštaravimų dėl turto vertės taip pat nepateikė (v. b. Nr. ( - ), b. l. 348-350, t. 2). Byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog pareiškėja su antstolio atliktu turto įkainojimo sutiko, įsiteisėjusia Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartimi nustatyta, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus bei skelbdamas pirmąsias turto pardavimo varžytines vykdymo proceso normų nepažeidė, todėl pareiškėjos argumentai dėl turto vertės nustatymo proceso pažeidimo, atmestini, kaip nepagrįsti.

1811. Minėta, jog tuo atveju, jei CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustato ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog antstolis, remdamasis ekspertizės akto duomenimis, areštuotą turtą 2017 m. birželio 26 d. turto arešto akte, bei 2017 m. birželio 26 d. patvarkyme dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių įkainojo 59 000 Eur suma. Būtent tokia areštuoto turto vertė buvo nustatyta ir nurodyta ekspertizės akte.

1912. CPK 718 straipsnis numato, jog pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos (CPK 722 straipsnio 1 dalis). Vykdomųjų bylų duomenys patvirtina, jog antstolis, skelbdamas antrąsias turto pardavimo varžytynes bei nustatydamas iš antrųjų varžytynių parduodamo turto pradinę kainą, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. 2017 m. rugpjūčio 31 d. antstolis priėmė patvarkymą ,,Dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių“ ir pranešimą ,,Dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių“, kuriais informavo pareiškėją N. R., skolininkę ir išieškotoją, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. skelbiamos antrosios turto, priklausančio pareiškėjai, pardavimo varžytynės Nr. ( - ), nurodė, jog išvaržomas turtas bus parduodamas už 35 400 Eur. Nurodyta pradinė turto pardavimo iš antrųjų varžytynių kaina sudaro 60 proc. antstolio atlikto įkainoto turto vertės (59 000 Eur). Vykdomųjų bylų medžiaga nustatyta, jog pareiškėjos turtas parduotas už 43 100 Eur sumą, t. y. už didesnę, nei pradinė, turto pardavimo kaina. Atkreiptinas dėmesys, kad tikroji iš varžytynių parduodamo turto kaina yra nustatoma vykstant varžytynėms pirkėjui pasiūlius parduodamo turto kainą ir paprastai turtas yra parduodamas už didesnę kainą nei nurodyta skelbiant varžytines, ką patvirtina vykdomosios bylos medžiaga.

2013. Įvertinus vykdomųjų bylų medžiagą, atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjos argumentai, jog vykdymo procese turtas buvo parduodamas mažesne, nei rinkos kaina. Pareiškėja, nesutinkama su antrosiose varžytynėse parduodamo turto pradine kaina, remiasi VĮ Registrų centras skelbiamos vidutinės rinkos paieškos duomenimis 2018 m. sausio 1 d. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjos turtas buvo vertinamas ir įkainotas 2017 m. birželio 26 d. patvarkymais, turto pardavimo antrosios varžytynės buvo organizuojamos ir vykdomos 2017 m. rugpjūčio 31 d. – spalio 2 d., taigi pareiškėjos turto realizavimo procesas baigėsi dar iki pareiškėjos nurodomo viešojo registro skelbiamais duomenimis atlikto turto vidutinės rinkos vertės nustatymo. Be to, vykdymo procese pareiškėjos turtas buvo įkainotas didesne verte, nei 2018 m. sausio 1 d. duomenimis nustatyta vidutinė areštuoto turto rinkos vertė (50 400 Eur), kuria remiasi pareiškėja.

2114. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes bei įvertinus vykdomųjų bylą medžiagą, teismas sprendžia nesant pagrindo pripažinti negaliojančiu 2017 m. rugpjūčio 31 d. patvarkymo, kuriuo paskelbtos antrosios turto pardavimo varžytynės bei pranešimas apie paskelbtas antrąsias turto pardavimo varžytynes.

2215. Teisė atšaukti varžytynes yra numatyta CPK 703 straipsnio dalyje, numatančioje, jog varžytynės gali būti atšauktos, jei iki varžytynių pabaigos paaiškėjo CPK 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka. Vykdomųjų bylų medžiaga nustatyta, jog antrosios turto pardavimo varžytynės baigėsi 2017 m. spalio 2 d., turtas buvo parduotas. Byloje pateikti duomenys, jog antstolis surašė turto pardavimo iš varžytynių aktą, todėl pareiškėjos prašymas atšaukti varžytynes negali būti tenkinamas dėl objektyvių vykdomųjų bylų medžiaga nustatytų aplinkybių.

2316. Teismas atkreipia dėmesį, jog turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais CPK 602 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais pagrindais. Reikalavimams dėl turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas (CPK 602 straipsnio 3 dalis). Taigi vykdymo procesą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos suteikia teisę suinteresuotiems asmenims teisę ginčo teisenos tvarka pateikti ieškinį dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, tačiau turto pardavimo iš varžytynių akto teisėtumo klausimas nėra šios civilinės bylos dalykas, todėl teismas dėl šių aplinkybių ir su juo susijusių skundo argumentų dėl parduoto turto kainos, varžytynių rezultato nepasisako.

2417. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, bei vadovautis Sprendimų vykdymo instrukcija (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalis). Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

2518. Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, laikydamasis vykdymo procesą reglamentuojančių nuostatų išieškojimą vykdė iš hipoteka įkeisto turto hipotekos kreditoriaus naudai, paskelbė įkeisto turto pardavimo antrąsias varžytynes, kuriose išvaržomas turtas buvo realizuotas teisės aktuose nustatyta tvarka, todėl pareiškėjos nurodytos aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamo patvarkymo, skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo antstolio nušalinimui, skundas nepagrįstas, todėl atmestinas (Civilinio proceso kodekso 513 straipsnis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

27atmesti pareiškėjos N. R. skundą dėl antstolio veiksmų.

28Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolio J. P. vykdomąsias bylas Nr. ( - ), Nr. ( - ) (II tomai).

29Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos N.... 3. Teismas... 4. 1. pareiškėja 2018 m. kovo 19 d. skundu prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo... 5. 2. Suinteresuotas asmuo antstolis J. P. Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 6. 3. Suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė (toliau – AB) SEB bankas, R. R.... 7. Teismas konstatuoja:... 8. pareiškėjos skundas atmestinas. ... 9. 4. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog antstolio J. P. žinioje yra... 10. 5. Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo... 11. Dėl antstolio nušalinimo ... 12. 6. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 636 straipsnio 1 dalis numato,... 13. 7. Susipažinus su pareiškėjos skundo argumentais dėl antstolio J. P.... 14. 8. Teismas, įvertinęs pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, kuriomis... 15. Dėl turto pardavimo iš varžytynių ... 16. 9. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalis numato, jog areštuodamas... 17. 10. Vykdomųjų bylų duomenimis nustatyta, jog atlikdamas vykdymo veiksmus,... 18. 11. Minėta, jog tuo atveju, jei CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka turto... 19. 12. CPK 718 straipsnis numato, jog pirmosiose varžytynėse parduodamo turto... 20. 13. Įvertinus vykdomųjų bylų medžiagą, atmestini kaip nepagrįsti... 21. 14. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes bei įvertinus vykdomųjų... 22. 15. Teisė atšaukti varžytynes yra numatyta CPK 703 straipsnio dalyje,... 23. 16. Teismas atkreipia dėmesį, jog turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo... 24. 17. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis savo veikloje privalo... 25. 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjos skunde... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513... 27. atmesti pareiškėjos N. R. skundą dėl antstolio veiksmų.... 28. Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolio J. P. vykdomąsias bylas Nr. ( -... 29. Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...