Byla 1-88-409/2013
Dėl to su juo susidūrė, tai yra įvyko eismo įvykis, dėl kurio automobilio „BMW 324“ keleiviui A. J. dėl kraujosruvos kairio žasto priekiniame paviršiuje buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, o automobilio „BMW 324“ vairuotojui V. B. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairio žastikaulio ir kairio gaktikaulio abiejų šakų lūžių jo sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Astra Karpytė, sekretoriaujant Daivai Jankūnienei, dalyvaujant prokurorui Gintarui Girgždžiui, gynėjui advokatui Sauliui Alysui, nukentėjusiajam V. B., nukentėjusiojo V. B. atstovui advokatui Žilvinui Astrauskui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. J., asmens kodas (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, besimokantis (duomenys neskelbtini), dirbantis (duomenys neskelbtini), gyvenantis (duomenys neskelbtini), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalį.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4M. J. 2011 m. gruodžio 25 d. apie 19.02 val., Šiauliuose, Architektų – J.Jablonskio gatvių sankryžoje, kurioje eismas buvo reguliuojamas kelio ženklais, blaivus vairuodamas kelių transporto priemonę – automobilį „Pontiac Trans Sport“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 161 punktų reikalavimus, tai yra, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių ir sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių bei jų turto saugumui, įvažiuodamas į sankryžą Architektų gatve ir sukdamas sankryžoje į kairę, į J. Jablonskio gatvę, nedavė kelio priešinga kryptimi lygiareikšmiu keliu, Architektų gatve, tiesiai per sankryžą važiuojančiam automobiliui „BMW 324“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), vairuojamam V. B., ir dėl to su juo susidūrė, tai yra įvyko eismo įvykis, dėl kurio automobilio „BMW 324“ keleiviui A. J. dėl kraujosruvos kairio žasto priekiniame paviršiuje buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, o automobilio „BMW 324“ vairuotojui V. B. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairio žastikaulio ir kairio gaktikaulio abiejų šakų lūžių jo sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų.

5Apklaustas teisme kaltinamasis M. J. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2011 m. gruodžio 25 d. apie 19.00 val. jis automobiliu „Pontiac Trans Sport“ važiavo su pažįstama D. ir jos dviem draugėmis Architektų gatve ir suko į kairę, į Jablonskio gatvę. Sukdamas nepastebėjo priešinga kryptimi tiesiai važiuojančio automobilio ir su juo susidūrė. Išlipęs iš automobilio matė, jog automobilyje, į kurį atsitrenkė buvo du asmenys. Nukentėjusieji greitosios medicinos pagalbos buvo išvežti į ligoninę. Jis pats buvo labai pasimetęs, patyrė šoką. Jo tėvai buvo nuvykę pas nukentėjusįjį į ligoninę, jis pats nuvykęs nebuvo. Labai gailisi padaręs nusikalstamą veiką.

6Nukentėjusysis V. B. parodė, kad 2011-12-25 apie 19.00 val. jis su draugu A. J. važiavo automobiliu „BMW“ Architektų gatve link miesto centro. Greitis buvo apie 70 km/h. Automobilio žibintai buvo įjungti. Prisimena, kad pravažiavo gimdymo namus, o kas buvo po to, nebeprisimena, atsipeikėjo greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Dar miglotai prisimena baltą miniveną prie savo automobilio vairuotojo lango. Ligoninėje buvo gydomas 10 dienų, vėliau 2 mėnesius gydėsi namuose, buvo gulimas režimas. Tik vasario mėnesio pabaigoje ar kovo mėnesio pradžioje pradėjo vaikščioti su lazda. Iki šiol jaučia skausmus, dar turi būti pašalinta chirurginė vinis, tam bus atliekama operacija. Draudimo bendrovė jam atlygino už automobilį, taip pat dalį žalos. Jis patyrė labai didelius nepatogumus skausmą, išgyvenimus. Negalėjo išvykti dirbti į užsienį ir prarado pajamas apie 8000 Lt per mėnesį. Taip pat buvo suardyti šeimos kūrimo planai. Todėl reiškia 70000 Lt civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo.

7Iš eismo įvykio vietos apžiūros protokolo ir jo priedų matyti, jog 2011-12-25 buvo apžiūrėta ir aprašyta įvykio vieta Šiauliuose, Architektų ir J. Jablonskio gatvių sankryžoje. Nustatytas eismo reguliavimo būdas – kelio ženklais ir ženklinimo linijomis, užfiksuotos automobilių padėtys po eismo įvykio, jų judėjimo kryptys, kiti sankryžos elementai, išmatuoti atstumai (12-17 b. l.).

8Iš papildomos eismo įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog 2012-06-04 išmatuoti papildomi Architektų ir J.Jablonskio gatvių sankryžos elementai ir išmatuoti atstumai (18-21 b. l.).

9Protokole apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės būklės patikrinimą bei automobilio papildomos apžiūros protokole nurodyti automobilio „Pontiac Trans Sport“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), sugadinimo požymiai (22-23, 24-29 b. l.).

10Protokole apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės būklės patikrinimą bei automobilio papildomos apžiūros protokole nurodyti automobilio „BMW 324“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), sugadinimo požymiai (38-39, 40-45 b. l.).

11Iš asmens blaivumo testo „Lion alcometer 500“ (serijos Nr. 18788, testo Nr. 0620) ir medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 250 matyti, jog M. J. automobilį vairavo blaivus (56, 58 b. l.).

12Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Šiaulių skyriaus specialisto išvados Nr. T-A 1578/11(04) matyti, jog V. B. automobilį vairavo blaivus (62 b. l.).

13Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Šiaulių skyriaus specialisto išvados Nr. G 245/12(04) matyti, jog V. B. nustatyti kairio žastikaulio, kairio gaktikaulio abiejų šakų lūžiai. Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu(-ais). Sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu įvykio laiku ir aplinkybėmis. Sužalojimų visuma vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl jų sveikata sutrikdoma ilgiau nei 10 dienų (70 b. l.).

14Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Šiaulių skyriaus specialisto išvados Nr. G 50/12(04) matyti, jog A. J. padaryta kraujosruva kairio žasto priekiniame paviršiuje. Rastas sužalojimas atitinka įvykio aplinkybėse nurodytam laikui, padarytas atsitrenkiant į bukas kietas automašinos salono dalis. A. J. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (73 b. l.).

15Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro Šiaulių skyriaus specialisto išvados Nr. 11Š-43(12) matyti, jog tiriamoje eismo situacijoje automobilio „Pontiac Trans Sport“ vairuotojo M. J. veiksmai, – atlikdamas kairiojo posūkio manevrą ir įvažiuodamas į automobilio „BMW 324“ važiavimo krypties eismo juostą, kėlė grėsmę eismo saugumui ir sudarė kliūtį tiesiai link jo artėjančio automobilio „BMW 324“ judėjimui bei atsitrenkė į jį, – tai techniniu požiūriu buvo pagrindinė sąlyga šiam eismo įvykiui kilti (122-127 b. l.).

16Įvertinęs šiuos įrodymus, teismas laiko, jog kaltinamojo M. J. kaltė visiškai įrodyta. Kaltinamasis, vairuodamas transporto priemonę, nesilaikė kelių eismo taisyklių reikalavimų, dėl ko įvyko autoįvykis, kurio metu automobilio „BMW 324“ keleiviui A. J. buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, o automobilio „BMW 324“ vairuotojui V. B. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, todėl kaltinamojo M. J. veika atitinka nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalyje, požymius.

17Kaltinamasis M. J. padarė neatsargų nusikaltimą. Jo atsakomybę lengvina tai, jog prisipažino ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis M. J. nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą, visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikaltimą, iš dalies atlygino padarytą žalą, pasižada atlyginti likusią žalą, tik prašo ją mažinti, jis administracine tvarka nebaustas, charakterizuojamas teigiamai, studijuoja ir dirba, todėl yra pakankamas pagrindas manyti, jog likusią žalą jis atlygins bei ateityje naujų nusikalstamų veikų nedarys. Byloje yra gautas R. L. prašymas perduoti M. J. jos atsakomybėn pagal laidavimą. R. L. yra verta teismo pasitikėjimo – neteista, nebausta administracine tvarka, yra pedagogė, dirba švietimo įstaigoje direktore, todėl gali daryti teigiamą įtaką kaltinamajam. Esant visoms Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnyje numatytoms atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygoms bei pagrindams, kaltinamasis M. J. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės perduodant jį pagal laidavimą R. L. Atsižvelgiant į R. L. šeiminę bei turtinę padėtį, skirtinas laidavimas be užstato. Kaltinamasis M. J., neturėdamas pakankamos vairavimo patirties, elgėsi nerūpestingai, šiurkščiai pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus, dėl ko įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sužaloti du asmenys. Tai rodo, jog jis nėra pakankamai įsisavinęs kelių eismui keliamų reikalavimų ir jam būtinas papildomas mokymasis, todėl M. J. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialiąja teise – teise vairuoti transporto priemones.

18Nukentėjusysis A. J. pareiškė 10000 Lt dydžio civilinį ieškinį dėl jam padarytos neturtinės žalos atlyginimo. Nukentėjusysis V. B. pareiškė 70000 Lt dydžio civilinį ieškinį dėl jam padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

19Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

20Autoįvykio metu nukentėjusiajam A. J. buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, jis patyrė skausmą, emocinį sukrėtimą, nepatogumus, todėl jam turi būti atlyginta neturtinė žala. Tačiau atsižvelgiant į sužalojimo pobūdį, į tai, jog dėl patirto sužalojimo nukentėjusysis nebuvo nedarbingas, pretenzijų dėl neturtinės žalos atlyginimo draudimo bendrovei nepateikė, teismas laiko, jog pareikštas nukentėjusiojo A. J. civilinis ieškinys yra aiškiai per didelis, todėl mažintinas iki 500 litų, šią žalą priteisiant iš kaltinamojo M. J.. .

21Nukentėjusiajam V. B. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, jis ilgą laiką – 281 dieną buvo nedarbingas, kentė skausmus, patyrė nepatogumus, dvasinių sukrėtimų, prarado galimybę išvykti dirbti į užsienį, sužlugo šeimos kūrimo planai. Iš pateikto dokumento (2 t., 82 b. l.) matyti, jog nukentėjusiajam numatoma tęsti gydymą – pašalinti implantus. Dėl to jam turi būti atlyginta neturtinė žala. Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota praktika, jog nukentėjusiesiems eismo įvykio metu, kuriems nesunkiai buvo sutrikdyta sveikata, priteisiama nuo 2000 Lt iki 10000 Lt neturtinės žalos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-06-12 nutartis byloje nr. 2K-350/2012, 2012-12-11 nutartis byloje Nr. 2K-644/2012, 2010-11-09 nutartis byloje Nr. 2K-461/2010, 2010-05-18 nutartis byloje Nr. 2K-280/2010, 2010-04-20 nutartis byloje Nr. 2K-200/2010). Dėl patirto sužalojimo nukentėjusiajam V. B. ilgalaikių pasekmių nekilo – neįgalumas nebuvo nustatytas, šiuo metu jis yra darbingas. Todėl nėra aplinkybių, dėl kurių būtų galima nukrypti nuo suformuotos teisminės praktikos, ir teismas sprendžia, jog nukentėjusiajam V. B. neturtinei žalai atlyginti pakankama suma yra 10000 litų. Dalį neturtinės žalos – 5620 litų nukentėjusiajam V. B. atlygino draudimo bendrovė. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 1 dalyje nustatyta, jog nukentėjusiesiems atlyginama iki 2500 eurų (8632,00 litų) neturtinės žalos. Draudimo bendrovė AAS „Gjensidige Baltic“ atlygintiną neturtinę žalą nukentėjusiajam apskaičiavo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 12.1 punktu, skaičiuojant po 20 litų už kiekvieną nedarbingumo dieną. Tačiau šios taisyklės prieštarauja minėtam įstatymui. Be to, byloje esančios įprastinėje transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, sudarytos 2011-04-28 tarp V. J., kuriam priklausė kaltinamojo M. J. vairuotas automobilis, ir draudiko AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo 1.4 punkte nurodyta, jog sutarčiai taikomos Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatos (1 t., 53 b. l.). Taigi, šia sutartimi draudikas įsipareigojo eismo įvykio metu atlyginti nukentėjusiajam žalą, neviršijančią įstatymu nustatytos 2500 eurų sumos. Tokios nuomonės laikomasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje teisminėje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-01-10 nutartis byloje Nr. 2K-86/2012). Dėl šių aplinkybių iš draudimo bendrovės nukentėjusiajam priteistina 3012,00 Lt (8632,00 Lt – 5620,00 Lt) neturtinės žalos, likusi dalis priteistina iš kaltinamojo M. J., atsižvelgiant į tai, jog dalį žalos – 1000 litų kaltinamasis jau yra atlyginęs.

22Iš kaltinamojo vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio 2 dalies nuostatomis nukentėjusiajam priteistinos išlaidos, turėtos advokato pagalbai apmokėti.

23Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: automobilis „Pontiac Trans Sport“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), paliktinas teisėtam valdytojui M. J.; automobilis „BMW 324“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), paliktinas teisėtai savininkei L. G. neribotai naudotis ir disponuoti.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

25M. J., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsniu, pagal laidavimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalyje, padarymą ir baudžiamąją bylą nutraukti.

26M. J. perduoti R. L. atsakomybei pagal laidavimą be užstato.

27Nustatyti vienerių metų laidavimo terminą.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 68 straipsniu, M. J. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti vienerius metus naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones.

29Kardomąją priemonę M. J. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos palikti nepakeistą – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

30Nukentėjusiojo A. J. civilinį ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti iš kaltinamojo M. J. 500 litų nukentėjusiajam A. J. neturtinei žalai atlyginti.

31Nukentėjusiojo V. B. civilinį ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti iš draudimo bendrovės AAS „Gjensidige Baltic“ 3012 litų, iš kaltinamojo M. J. 368 litus nukentėjusiajam V. B. neturtinei žalai atlyginti.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio 2 dalimi, priteisti iš M. J. 2000 litų nukentėjusiajam V. B. atlyginti išlaidoms, patirtoms advokato pagalbai apmokėti.

33Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus: automobilį „Pontiac Trans Sport“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), palikti teisėtam valdytojui M. J.; automobilį „BMW 324“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), palikti teisėtai savininkei L. G. neribotai naudotis ir disponuoti.

34Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Astra Karpytė, sekretoriaujant Daivai... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. M. J. 2011 m. gruodžio 25 d. apie 19.02 val., Šiauliuose, Architektų –... 5. Apklaustas teisme kaltinamasis M. J. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2011 m.... 6. Nukentėjusysis V. B. parodė, kad 2011-12-25 apie 19.00 val. jis su draugu A.... 7. Iš eismo įvykio vietos apžiūros protokolo ir jo priedų matyti, jog... 8. Iš papildomos eismo įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog 2012-06-04... 9. Protokole apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės būklės... 10. Protokole apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės būklės... 11. Iš asmens blaivumo testo „Lion alcometer 500“ (serijos Nr. 18788, testo... 12. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 13. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 14. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 15. Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro Šiaulių skyriaus specialisto išvados... 16. Įvertinęs šiuos įrodymus, teismas laiko, jog kaltinamojo M. J. kaltė... 17. Kaltinamasis M. J. padarė neatsargų nusikaltimą. Jo atsakomybę lengvina... 18. Nukentėjusysis A. J. pareiškė 10000 Lt dydžio civilinį ieškinį dėl jam... 19. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnį neturtinė žala... 20. Autoįvykio metu nukentėjusiajam A. J. buvo padarytas nežymus sveikatos... 21. Nukentėjusiajam V. B. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, jis ilgą... 22. Iš kaltinamojo vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 23. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 25. M. J., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsniu,... 26. M. J. perduoti R. L. atsakomybei pagal laidavimą be užstato.... 27. Nustatyti vienerių metų laidavimo terminą.... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 29. Kardomąją priemonę M. J. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos palikti... 30. Nukentėjusiojo A. J. civilinį ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti iš... 31. Nukentėjusiojo V. B. civilinį ieškinį patenkinti dalinai ir priteisti iš... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio... 33. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus: automobilį „Pontiac... 34. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...