Byla 1A-461-530/2015
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 3 d. nuosprendžio, kuriuo M. Ž. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 str. 2 d., ir nubaustas 100 MGL, t.y. 3800 Eur (trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų) dydžio bauda

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Danutės Giačaitės, teisėjų Kęstučio Dargužio, Viktoro Preikšo, sekretoriaujant Astai Leonavičienei, dalyvaujant prokurorui T. D., nuteistojo M. Ž. gynėjai advokatei Marytei Vietaitei,

2viešame teisiamajame posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. Ž. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 3 d. nuosprendžio, kuriuo M. Ž. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 str. 2 d., ir nubaustas 100 MGL, t.y. 3800 Eur (trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų) dydžio bauda.

3Iš M. Ž. priteista valstybės naudai 77,27 Eur (septyniasdešimt septyni Eur 27 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5M. Ž. nuteistas už tai, kad veikdamas su kitu asmeniu, kurio atžvilgiu kaltinimas išskirtas į atskirą baudžiamąją bylą, turėdamas vieningą bendrą tyčią neteisėtai pagaminti daugiau kaip penkiasdešimt litrų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų (naminės degtinės) tikslu juos realizuoti, nenustatytu laiku miškelyje, 70 metrų atstumu nuo esančios D. K. priklausančios sodybos adresu ( - ), neteisėtai pagamino aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti ir jį neteisėtai laikė iki 2013 m. rugsėjo 25 d. Tęsdamas nusikalstamą veiką M. Ž. kartu su kitu asmeniu, kurio atžvilgiu kaltinimas išskirtas į atskirą baudžiamąją bylą, 2013 m. rugsėjo 25 d. toje pačioje vietoje neteisėtai pagamino ir laikė 60 dm3 (litro) namų gamybos stiprų alkoholinį gėrimą – naminę degtinę, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija (31,0) %, kol įvykio vietos apžiūros metu 15 val. ją surado bei išėmė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Miesto policijos nuovados pareigūnai, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 201 str. 2 d.

6Nuteistasis M. Ž. apeliaciniame skunde prašo pakeisti 2015-02-03 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendį, baudžiamojoje byloje Nr. 1-25- 849/2015, kuriuo nuteistas pagal BK 201 str. 2d.100 MGL dydžio bauda ir priimti naują nuosprendį, nuteistojo nusikalstamą veiką perkvalifikuojant pagal BK 201 str. 1 d. ir paskiriant sankcijos ribose kuo švelnesnę bausmę.

7Apeliantas skunde nurodė, kad byloje surinktų įrodymų visuma nepatvirtina, kad M. Ž. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 str.2 d., ji turi būti perkvalifikuota į 201 str. l d. dėl neteisėtų nuteistojo veiksmų sukonstruojant aparatą stipriems, naminiams gėrimams gaminti. Šio aparato laikymą ir gabenimą ir 201 str. 3d. (tas kas neturėdamas tikslo realizuoti neteisėtai pagamino, laikė gabeno dešimt ir daugiau litrų naminių stiprių alkoholinių gėrimų arba nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių ). Nuteistasis kaltę pripažino iš dalies, t.y. pripažino, kad pagamino (sukonstravo), laikė, ir gabeno aparatą naminiams stipriems gėrimams gaminti. Neteisėtai gamino daugiau kaip dešimt litrų naminės degtinės ir ją laikė savo reikmėms, teigia, kad tai buvo jo vieno sumanymas ir siekis. Nurodė, kad nuteistasis neturėjo tikslo realizuoti naminės degtinės tretiesiems asmenims už atlygį ar be jo. Tai buvo nuteistojo noras degtinę pasigaminti sau, vartojimui. Nurodė, jog degtinės nerealizavo ir neketino to daryti. Jokie bylos duomenys šių aplinkybių nepatvirtina. Teismo teiginys, kad jis turėjo tikslą realizuoti naminę degtinę, yra tik prielaida, o prielaidomis negalima grįsti kaltinimo. Teigia, kad naminę degtinę M. Ž. gaminosi sau, pirmą kartą, nes, prieš tai apie penkiolika metų vartojo alkoholį, t.y. turėjo priklausomybę nuo alkoholio. Teismas realizavimo sąvoką sutapatina su nieko bendro neturinčia pasipelnymo sąvoką. Nurodyti dideli degtinės kiekiai neįrodo tikslo jos realizuoti, broga įvykio vietoje nebuvo matuojama. Iš esmės, brogos kiekis nurodytas akte, neatitinka faktiniam kiekiui statinėje. Byloje nėra jokių duomenų, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis policijos pareigūnai išmatavo rastos brogos ir rasto skysčio kiekį vietoje, o tai svarbu nusikalstamos veikos kvalifikavimui pagal BK 201 str. 2d. dėl jam pateiktų kaltinimų. Pamatęs ateinančius pareigūnus, M. Ž. iš įvykio vietos pasišalino. Pareigūnai, įvykio vietoje rado tik aparatą naminei degtinei gaminti, brogą ir nedidelį kiekį naminės degtinės. Ikiteisminio tyrimo, kaip reikalauja BPK nepradėjo, o atliko neteisėtus veiksmus, t.y. įvykio vietoje laukė daugiau kaip valandą laiko kol pasigamins reikiamas kiekis naminės degtinės, t.y. kol bus padarytas sunkesnis nusikaltimas. Didesnį kiekį naminės degtinės, pagamino įvykio vietoje, prie naminei degtinei gaminti aparato buvo pareigūnas, o ne nuteistasis. Nurodytas aplinkybes teismui aiškino, tačiau jos nebuvo tirtos ir vertinamos. Naminės degtinės gamybos procesą pabaigė pareigūnai. Sutinka, kad atliko keletą neteisėtų veiksmų, ir kaltę dėl to pripažįsta, tačiau tikslo realizuoti pagamintą naminę degtinę tikrai neturėjo, kaip ir neturėjo siekimo pagaminti daugiau kaip 50 litrų naminės degtinės su tikslu ją realizuoti ir to nesiekė. Nurodė, kad niekuo nepagrįstas nuosprendžio argumentas, kad inkriminuojamus nusikalstamus veiksmus, M. Ž. padarė turėdamas vieningą bendrą tikslą - neteisėtai pasipelnyti gamindamas naminę degtinę. Tokių sąlygų ir tikslų, kaip neteisėtas pasipelnymas, nenumato ir BK 201 str. 2 d. dispozicija. R. K. nei aparato naminei degtinei gaminti, nei naminės degtinės gamybos procese nedalyvavo, jis nebuvo atėjęs į įvykio vietą. Pareigūnai aparatą naminei degtinei gaminti rado miškelyje, o ne adresu ( - )m., nurodytu adresu aparatas naminei degtinei gaminti niekada nebuvo laikomas. Mano, kad teismas pripažino M. Ž. kaltu ir nuteisė už nusikaltimą, numatytą BK 201 str.2 d., neesant jo veiksmuose BK 201 str. 2d. numatyto nusikaltimo sudėties, neišsamiai ištyręs visas bylos aplinkybes, neišanalizavęs ir nepalyginęs visų byloje surinktų įrodymų; netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir neteisingai paskyrė bausmę.

8Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje nuteistojo M. Ž. gynėja advokatė Marytė Vietaitė prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

9Nuteistojo M. Ž. apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliaciniame skunde M. Ž. prašo pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2015-02-03 nuosprendį, kuriuo jis nuteistas pagal BK 201 str. 2 d. 100 MGL dydžio bauda ir priimti naują nuosprendį, nusikalstamą veiką perkvalifikuojant pagal BK 201 str. 1 d. paskiriant sankcijos ribose kuo švelnesnę bausmę. Skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos faktines aplinkybes ir įrodymus pagal BPK 20 str., padarė esminius baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimus, dėl ko netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir, pažeisdamas bausmės skyrimo taisykles, paskyrė per griežtą baudos bausmę, kuri aiškiai prieštarauja teisingumo principui.

11Teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 305 str. 1 d. 2 p. teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kuriuos vertina, remdamasis BPK 20 str. 5 d. nustatytomis taisyklėmis. Šiuo atveju teismas įrodymus vertino pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva. Kiti teisminio nagrinėjimo proceso dalyviai, tarp jų kaltinamasis (nuteistasis) ir (ar) jo gynėjas, gali teismui tik teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus. Proceso dalyvių išsakomos nuomonės dėl įrodymų vertinimo atmetimas pirmosios instancijos teisme savaime nėra baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, jeigu nuosprendis pakankamai motyvuotas ir jame nėra akivaizdžių prieštaravimų. Priešingai nei teigiama nuteistojo apeliaciniame skunde, įvertinus pirmosios instancijos teismo nuosprendžio motyvus dėl įrodymų vertinimo bei atsižvelgiant į visą baudžiamosios bylos medžiagą, nėra pagrindo daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus bei priėmė neteisėtą ir nepagrįstą apkaltinamąjį nuosprendį. Apylinkės teismo priimtas nuosprendis savo forma ir turiniu atitinka BPK 301 str. nuostatų reikalavimus, todėl vien ta aplinkybė, kad bylos įrodymai buvo vertinami nepalankiai M. Ž. nepatvirtina, jog teismas padarė kokius nors su įrodymų vertinimu susijusius pažeidimus. Esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų. nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, nenustatyta.

12Nuteistasis M. Ž. kaltę pripažino iš dalies, t.y. pripažino, kad pagamino, laikė ir gabeno aparatą naminiams stipriesiems gėrimams gaminti. Neteisėtai gamino daugiau kaip dešimt litrų naminės degtinės ir ją laikė. Tačiau teigia, kad nusikalstamą veiką padarė vienas, nebuvo jokio kito asmens ir jų su tuo asmeniu bendros tyčios pasigaminti daugiau kaip 50 litrų naminės degtinės. Jis neturėjo tikslo realizuoti naminę degtinę tretiesiems asmenims už atlygį ar be jo.

13Pagal BK 201 straipsnio 2 dalį nusikaltimu pripažįstamas penkiasdešimt arba daugiau litrų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto, jų skiedinių (mišinių) pagaminimas, laikymas, gabenimas, turint tikslą realizuoti, arba jų realizavimas.

14Objektyvioji nusikaltimo pusė pasireiškia bet kuriais straipsnio dispozicijoje nurodytais alternatyviais veiksmais. Kelių alternatyvių veiksmų atlikimas kvalifikuotinas kaip viena tęstinė nusikalstama veika, jeigu jas jungia vieningas kaltininko sumanymas. Tokios veikos ypatumas yra tas, kad ji susideda iš atskirų veiksmų, kurie, esant kitoms aplinkybėms, galėtų būti vertinami kaip savarankiškos nusikalstamos veikos, tačiau sudaro vieno to paties savarankiško nusikaltimo atskiras sudėtines dalis. Jas jungia vieningas vienas kaltininko sumanymas, bendras keletui veiksmų (2K-124/2007).

15Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad M. Ž. veiką, už kurią jis nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarė turėdamas vieningą bendrą tikslą – neteisėtai pasipelnyti, todėl jis, panaudodamas pasigamintą aparatą naminei degtinei gaminti, neteisėtai pagamino daugiau 60 litrų stipraus naminio alkoholio. Tokia išvadą teismas padarė, nes nuteistasis iš esmės atliko tuos pačius veiksmus, toje pat vietoje, turėdamas tą patį tikslą – pasipelnyti. Nuteistasis visus gaminimo veiksmus atliko toje pačioje vietoje, laikotarpis tarp šio nusikaltimo dalyko pagaminimo ir laikymo atliktų alternatyvių veiksmų nedidelis. Be to, šiuos nusikaltimo padarymo veiksmus vienija tas pats aparatas namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti bei siekis realizuoti pagamintą produkciją. Todėl tokie M. Ž. nusikalstami veiksmai padaryti vieninga bendra tyčia ir tai būdinga vienai nusikalstamai veikai. Kolegija sutinka, kad M. Ž. padarytos veikos vertinimu kaip vienos tęstinės nusikalstamos veikos, kuri atitinka baigto nusikaltimo, numatyto BK 201 str. 2 d., požymius.

16Taigi, BK 201 straipsnyje numatyto nusikaltimo objektas – namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimo, laikymo, gabenimo, realizavimo tvarka. Nusikalstamos veikos dalykas yra namų gamybos stiprūs alkoholiniai gėrimai, nedenatūruotas, denatūruotas ir techninis etilo alkoholis, jų skiediniai (mišiniai) ir (ar) aparatai jiems gaminti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-510/2013), o BK 201 straipsnio 2 ir 3 dalyse dispozicijoje akcentuojamas ir objektų kiekis.

17Apeliantas teigia, kad jo veiksmuose nebuvo tyčios pasigaminti daugiau kaip 50 litrų naminės degtinės. Didesnį kiekį naminės degtinės, pagamino įvykio vietoje prie aparato buvęs pareigūnas, o ne jis, be to teigia, jog žinant degtinės gamybos procesą, 31 laipsnio naminė degtinė nėra vartojama. Kokybiškos degtinės būtų turėjęs apie 10 litrų, taip pat teigia, kad nebuvo išmatuotas brogos kiekis. Tačiau tokie nuteistojo argumentai nepagrįsti. Rasto naminio stipraus alkoholio kiekį patvirtina, byloje pateiktas 2013-09-26 daiktų apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, jog 100 litrų plastmasinė statinė buvo užklijuota popierine juostele su dalyvavusių asmenų parašais ir antspaudais. Šis bakas buvo išmatuotas matuokliu „Pernik M1 P-5-01 Y1.1 Nr. 193, 1979 m.“ – 5 litrų talpos. Į šį matuoklį per piltuvėlį buvo piltas skystis, buvęs statinėje, ir kai pakildavo iki stikliuko, pažymėto brūkšneliu, buvo nustatyta, kad tai 5 litrai. Iš matuoklio, atsukus apatinėje dalyje varžtelį, matuoklyje buvęs skystis išpilamas į 10 litrų talpos kibirą plastikinį. Taip išmatuota ir nustatyta, kad šioje statinėje yra 60 litrų talpos bespalvio skysčio, skleidžiančio specifinį alkoholio kvapą (T. 1, b.l. 16-17). 2013-12-07 specialisto išvada Nr. 140-(5488)-IS1-6488 patvirtina, kad skysčio ėminys, paimtas iš 60 litrų skysčio, rasto 2013-09-25 šalia sodybos, adresu ( - ), priklausančios R. K., yra naminė degtinė, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija 31, 0 proc. (T.1, b. l. 42-43). Šia išvada abejoti nėra pagrindo. Šioje išvadoje nurodyta, kokia metodika vadovaujantis atliktas pateiktų skysčių tyrimas, tyrimą atliko kvalifikuota specialistė, turinti būtent alkoholinių skysčių tyrimo specialisto kvalifikaciją bei 18 metų objektų tyrimo stažą. Išvada kategoriška, išsami ir konkreti. Atsižvelgiant į tai, jog pagal BK 212 str. 3 d. naminiais stipriais alkoholiniais gėrimais yra pripažįstami alkoholiniai gėrimai, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 18 procentų, apelianto argumentai, jog 31,0 procento naminė degtinė nėra kokybiška, teisinės reikšmės veikos kvalifikavimui pagal BK 201 str. neturi, o rastas 60 litrų alkoholio kiekis yra įrodytas minėto apžiūros protokolo ir specialistės išvados duomenimis. Pažymėtina ir tai, kad pats M. Ž. ikiteisminio tyrimo metu duodamas parodymus patvirtino, jog naminę degtinę gamino maždaug iš 1350 litrų brogos (T.1, b.l. 148-149, 151, 157, 162), M. Ž. parašas ant 2013-09-25 brogos sunaikinimo akto patvirtina, jog jis sutiko, jog sunaikintos brogos kiekis 1350 litrų (T.1, b.l. 15), 2013-09-25 paaiškinime jis taip pat nurodė, jog degtinę gamino maždaug iš 1350 litrų brogos (T.1, b.l. 145). Pirmosios instancijos teisme brogos kiekio klausimas nebuvo keliamas. Versija, kad brogos kiekis nurodytas akte neatitinka faktiniam kiekiui statinėje, atsirado tik apeliacinės instancijos teisme. Tačiau veikos kvalifikavimui pagal BK 201 straipsnio 2 dalį pakanka vien tik rasto pagaminto naminės degtinės kiekio, todėl brogos kiekis nusikalstamos veikos kvalifikacijos nekeičia. Apelianto argumentas, jog pareigūnai nepradėjo ikiteisminio tyrimo, o atliko neteisėtus veiksmus, t.y. įvykio vietoje laukė daugiau kaip valandą laiko kol pasigamino reikiamas kiekis degtinės, taip pat nepagrįstas, kadangi, kaip teisiamojo posėdžio metu patvirtino liudytojai D. P. ir O. K., apie įvykį buvo nedelsiant pranešta budėtojui ir iškviesta operatyvinė grupė (T. 2, b.l. 107-108). Apelianto siekį pagaminti didelį kiekį degtinės rodo ir naudotos brogos didelis kiekis ( t. 1, b.l. 8-15). Taigi byloje nustatyta, kad M. Ž. nusikalstamą veiką, už kurią jis nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarė turėdamas bendrą tikslą – pagaminti ir realizuoti naminę degtinę (akivaizdu, jog toks kiekis naminės degtinės nebuvo gaminamas asmeniniam vartojimui). Tai, kad jis pagamino tik dalį naminės degtinės, kurios kiekis yra pakankamas veikai kvalifikuoti pagal BK 201 str. 2 d., o kitą dalį tik gamino ir buvo sulaikytas gamybos proceso metu įrodo, kad jis turėjo bendrą tikslą pagaminti ir realizuoti daugiau kaip 50 litrų naminės degtinės, todėl jo padaryta nusikalstama veika kvalifikuojama kaip vieningas baigtas nusikaltimas. Teismas atkreipia dėmesį, kad baudžiamajai atsakomybei pagal LR BK 201 straipsnio 2 dalį kilti, pakanka pagaminti daugiau kaip 50 litrų naminio stipraus alkoholinio gėrimo. Šiuo konkrečiu atveju buvo rasta 60 litrų, todėl atsižvelgiant į tai, kad naminės degtinės gamybos procesas buvo pastebėtas 14.30 val. vykstantis ( t.1.b.l. 7), įvykio vietos protokolas buvo pradėtas rašyti 15.25 val. ir jame nurodoma, kad vienoje iš plastikinių talpų( mėlynos spalvos) prilašėję skysčio. Protokolas baigtas rašyti 16.05 val. ir prie protokolo esančiuose fotonuotraukose matyti, kad į talpas, nors ir dega ugnis, joks skystis nebelaša ( tomas 1, b.l. 11-13), įrodo, jog per apelianto nurodytą laiką, iki atvyko operatyvinė grupė, prilašėti apie dešimt litrų skysčio, nei praktiškai, nei teoriškai nebuvo galimybės, todėl apelianto nurodytos aplinkybės, kad ne jis gamino didelį kiekį degtinės, o policijos pareigūnai laukė kol pribėgs reikiamas kiekis, yra tik nuteistojo siekis palengvinti savo teisinę padėtį ir siekis išvengti bausmės.

18Byloje nekeliamas ginčas, kad M. Ž. gamino alkoholinius gėrimus. Tačiau apeliantas tvirtina, jog byloje nėra duomenų, jog jis turėjo tikslą pagamintus alkoholinius gėrimus parduoti, todėl nėra BK 201 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties. Kaip aukščiau nurodyta, tokio didelio kiekio – 60 l – stipraus alkoholinio gėrimo pagaminimas, didelio kiekio 1350 l ,,brogos“ naudojimas ir laikymas neabejotinai paneigia apelianto teiginius, kad tiek alkoholinio gėrimo buvo skirta vien tik asmeniniam naudojimui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad nusikaltimo tikslas įrodinėjamas atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, vertinant byloje surinktų duomenų visetą: surasto skysčio kiekį, vietą, ar panaudotos jį gabenti transporto priemonės ir pan. (žr. LAT 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-322/2008). Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje išsamiai pasisakyta šiuo klausimu. Teismas teisingai konstatavo, kad toks didelis stipraus namų gamybos alkoholinių gėrimų kiekis yra aiškiai per didelis vieno asmens asmeniniam naudojimui. Tokio tikslo buvimą patvirtina ir įvykio vietoje rastas „brogos“ kiekis -1350 litrų, jau pagamintos degtinės kiekis – 60 litrų, didelis skaičius ir didelių talpų indų neabejotinai liudija, kad tai jis darė ne savo asmeninėms reikmėms, o siekdamas pasipelnyti ( t.y. realizuoti). Nors apeliaciniame skunde yra kategoriškai tvirtinama, kad M. Ž. neturėjo tikslo realizuoti naminę degtinę tretiesiems asmenims už atlygį ar be jo, tačiau šią aplinkybę paneigia pirminio M. Ž. paaiškinimo duomenys, rašyto iš kart po įvykio, kuriame jis nurodė, jog naminę degtinę ketino naudoti savo reikmėms ir dalį parduoti, nes yra nedirbantis ir turi du mažamečius vaikus (T.1, b.l. 145). Ir tik vėliau ikiteisminio tyrimo metu atsirado nuteistojo tvirtinimas, kad gamino degtinę savo reikmėms, o parduoti neketino. Pirminio paaiškinimo duomenimis teismas labiau tiki, nes užkluptas vietoje asmuo dažniausiai nurodo tikslesnes, iš anksto neapgalvotas aplinkybes. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kaip kaltinamojo gynybos versija siekiant palengvinti savo padėtį. BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta teismo teisė ir pareiga vertinti įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, kuris susiformuoja jam pačiam kruopščiai išnagrinėjus ir atskirai patikrinus iš kiekvieno šaltinio gaunamą informaciją. Taigi įstatymas numato išskirtinę bylą nagrinėjančio teismo kompetenciją nuspręsti, kurie iš byloje esančių duomenų turi įrodomąją vertę ir ar jų pakanka nustatyti visų konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymių buvimą asmens, kuriam ši veika inkriminuojama, veiksmuose.

19Apeliaciniame skunde M. Ž. taip pat akcentuoja, jog naminę degtinę gamino vienas ir sau, R. K. nebuvo žinoma apie tai. M. Ž. buvo pateiktas kaltinimas ir jis buvo teisiamas už tai, kad veikė su kitu asmeniu, kurio atžvilgiu kaltinimas išskirtas į atskirą baudžiamąją bylą. Nuosprendžiu nėra įvardintas asmuo, tačiau liudytojais apklausti D. P. ir O. K. patvirtino buvus ir kitą asmenį, iš kurio sodybos buvo tiekiama elektros energija reikalinga vandens siurbliams veikti. Sodyboje buvo pasirodęs ir kitas asmuo. Šiais parodymais netikėti teismas neturi jokio pagrindo juolab, kad tai patvirtina ir įvykio vietos apžiūros protokolas, pridėtos nuotraukos prie šios bylos, apie rastą elektrinio laido prailgintuvą (t.1,b.l. 8-13,24-32). Kito asmens kaltumo klausimas bus sprendžiamas kitoje byloje. Kolegija atkreipia dėmesį, kad veikimas bendrininkų grupėje šiuo atveju nėra veiką kvalifikuojantis požymis, be to teismas šios aplinkybės nepripažino sunkinančia atsakomybe, konstatuodamas jog sunkinančių atsakomybę aplinkybių nėra, taigi jam įtakos bausmės dydžiui ir esant šiai nustatytai aplinkybei, neturėjo.

20Taigi aukščiau nurodytų įrodymų visuma, leidžia apeliacinės instancijos teismui daryti išvadą, jog M. Ž. kaltė padarius BK 201 str. 2 d. nustatytą nusikaltimą yra įrodyta ir pagrįsta įrodymų visuma. Apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, jog M. Ž. visus jam inkriminuotus nusikalstamus veiksmus padarė turėdamas vieną bendrą tikslą – neteisėtai pasipelnyti gamindamas naminę degtinę. Todėl, nors nuteistasis ir jo gynėja prašo pakeisti 2015-02-03 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendį, kuriuo nuteistas pagal BK 201 str. 2d. ir priimti naują nuosprendį, nuteistojo nusikalstamą veiką perkvalifikuojant pagal BK 201 str. 1 d., M. Ž. kaltė dėl nusikalstamos veikos, nustatytos BK 201 str. 2 d. yra įrodyta teisiamajame posėdyje ištirtųs ir įvertintų įrodymų visuma. Teismo nuosprendis yra pakankami motyvuotas, išvados logiškos, atitinkančios BPK įstatymo reikalavimus. Vien tai, kad nuteistasis ir jo gynėja nesutinka su skundžiamame nuosprendyje padarytomis teismo išvadomis, kitaip interpretuodami byloje surinktus įrodymus ir savaip juos vertindami, nėra pagrindas tenkinti M. Ž. apeliacinio skundo jame nurodytais motyvais.

21Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys patvirtina, kad skirdamas bausmę M. Ž. teismas vadovavosi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, atsižvelgė į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį (padarytas tyčinis apysunkis nusikaltimas), į tai, kad nėra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių. Be nurodytų aplinkybių, teismas įvertino ir nuteistojo asmenybę, pažymėdamas, kad praeityje neteistas, baustas administracine tvarka, į psichiatrinio ir priklausomybės ligų kabinetų įskaitą neįrašytas. Nuo 2014-09-05 pradėjo dirbti AB mašinų gamykloje „Astra“, darbdavio charakterizuojamas teigiamai. Nurodė, kad M. Ž. kritiškai vertina savo elgesį, padarė išvadas dėl savo padarytos nusikalstamos veikos. Įvertinęs kaltinamojo asmenybę apibūdinančius duomenis, sprendė, kad šią nusikalstamą veiką jis padarė atsitiktinai, dėl lengvabūdiškumo, neįvertinęs savo veiksmų galimų pasekmių, kad jis nėra linkusi nusikalsti asmenybė. Įvertinęs šias nuteistąjį M. Ž. apibūdinančias bei kitas anksčiau minėtas aplinkybes, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti paskiriant jam piniginę baudą, kuri siekia bausmės baudos vidurkį už apysunkių nusikalstamų veikų padarymą ( BK 47 str. 3d. 3p.). Visos apelianto nurodytos aplinkybės buvo įvertintos ir pirmos instancijos teisme skiriant bausmę, naujų nėra nurodyta, todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, M. Ž. paskirta bausmė yra adekvati jo padarytai veikai ir atitinka BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą bausmės paskirtį.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, naikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. vasario 3 d. nuosprendį apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

23Teismui pateikta Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2015-04-07 pažyma Nr. TP-7-(2.10)-1459 patvirtina, kad valstybė patyrė 36,71 EUR dydžio išlaidas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo kaltinamajam. BPK 322 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, teismo posėdyje dalyvauja prokuroras ir gynėjas. Ši nuostata reiškia, kad įstatymų leidėjas numatė, kad apeliaciniame procese, siekiant užtikrinti rungimosi principo įgyvendinimą, dalyvauja tiek kaltinimo, tiek gynybos pusės. Esant tokiam teisiniam reguliavimui, pagal kurį yra numatytas tiek gynybos, tiek kaltinimo dalyvavimas apeliaciniame procese, antrinės teisinės pagalbos išlaidų pripažinimas procesinėmis ir jų priteisimas iš nuteistojo nesuderinamas su šio teise į gynybą bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (6 straipsnio 3 dalies c punktas) įtvirtinta valstybės pareiga garantuoti asmeniui, neturinčiam pakankamai materialinių galimybių pasikviesti į baudžiamąjį procesą savo pasirinktą gynėją, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančio gynėjo dalyvavimą (žr., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 13 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-405/2014). Tokios pozicijos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, kuomet gynėjo dalyvavimas yra būtinas, nepriklausomai nuo nuteistojo valios, laikosi ir kasacinės instancijos teismas (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 17 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-322/2014). Dėl šių priežasčių antrinės teisinės pagalbos išlaidos iš M. Ž., nepriteistinos.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Nuteistojo M. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

26Nutartis neskundžiama.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teisiamajame posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 3. Iš M. Ž. priteista valstybės naudai 77,27 Eur (septyniasdešimt septyni Eur... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 5. M. Ž. nuteistas už tai, kad veikdamas su kitu asmeniu, kurio atžvilgiu... 6. Nuteistasis M. Ž. apeliaciniame skunde prašo pakeisti 2015-02-03 Alytaus... 7. Apeliantas skunde nurodė, kad byloje surinktų įrodymų visuma nepatvirtina,... 8. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje nuteistojo M. Ž. gynėja... 9. Nuteistojo M. Ž. apeliacinis skundas atmestinas. ... 10. Apeliaciniame skunde M. Ž. prašo pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo... 11. Teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 12. Nuteistasis M. Ž. kaltę pripažino iš dalies, t.y. pripažino, kad pagamino,... 13. Pagal BK 201 straipsnio 2 dalį nusikaltimu pripažįstamas penkiasdešimt arba... 14. Objektyvioji nusikaltimo pusė pasireiškia bet kuriais straipsnio... 15. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad M. Ž. veiką, už... 16. Taigi, BK 201 straipsnyje numatyto nusikaltimo objektas – namų gamybos... 17. Apeliantas teigia, kad jo veiksmuose nebuvo tyčios pasigaminti daugiau kaip 50... 18. Byloje nekeliamas ginčas, kad M. Ž. gamino alkoholinius gėrimus. Tačiau... 19. Apeliaciniame skunde M. Ž. taip pat akcentuoja, jog naminę degtinę gamino... 20. Taigi aukščiau nurodytų įrodymų visuma, leidžia apeliacinės instancijos... 21. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys patvirtina, kad skirdamas... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, naikinti Kauno apylinkės teismo 2015... 23. Teismui pateikta Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 25. Nuteistojo M. Ž. apeliacinį skundą atmesti.... 26. Nutartis neskundžiama....